Co je identita zařízení?

Identita zařízení je objekt v Azure Active Directory (Azure AD). Tento objekt zařízení je podobný uživatelům, skupinám nebo aplikacím. Identita zařízení poskytuje správcům informace, které můžou použít při rozhodování o přístupu nebo konfiguraci.

Devices displayed in Azure AD Devices blade

Identitu zařízení můžete získat třemi způsoby:

  • Registrace v Azure AD
  • Připojení k Azure AD
  • Hybridní připojení k Azure AD

Identity zařízení jsou předpokladem pro scénáře, jako jsou zásady podmíněného přístupu založené na zařízení a mobilní Správa zařízení s Microsoft Endpoint Manager.

Scénář moderního zařízení

Moderní scénář zařízení se zaměřuje na dvě z těchto metod:

Připojení k Hybridní službě Azure AD se považuje za dočasný krok na cestě k připojení ke službě Azure AD. Připojení k hybridní službě Azure AD poskytuje organizacím podporu nižší úrovně Windows verzí zpět na Windows 7 a Server 2008. Všechny tři scénáře můžou existovat v jedné organizaci.

Přístup k prostředkům

Registrace a připojení zařízení do Azure AD uživatelům poskytuje bezproblémové přihlašování (SSO) ke cloudovým prostředkům.

Zařízení, která jsou připojená k Azure AD, využívají jednotné přihlašování k místním prostředkům vaší organizace.

Zřizování

Získání zařízení do Azure AD je možné provádět samoobslužným způsobem nebo řízeným procesem spravovaným správci.

Další kroky