Postup instalace Azure CLI

Azure CLI je k dispozici k instalaci v prostředích Windows, macOS a Linuxu. Dá se také spustit v kontejneru Dockeru a v Azure Cloud Shell.

Instalace

Aktuální verze Azure CLI je 2.37.0. Informace o nejnovější verzi najdete v tématu Poznámky k verzi. Pokud chcete najít nainstalovanou verzi a zjistit, jestli potřebujete aktualizovat, spusťte az version.

Poznámka

Pokud používáte model nasazení Azure Classic, nainstalujte Azure Classic CLI.

Viz také