SnapPointsAlignment Výčet

Definice

public enum SnapPointsAlignment
type SnapPointsAlignment = 
Dědičnost
SnapPointsAlignment

Pole

Center 1
End 2
Start 0

Platí pro