Úvod do služby Azure Container Instances

Dokončeno

Kontejnery nabízejí standardizované a opakovatelné způsoby balení, nasazování a správy cloudových aplikací. Služba Azure Container Instances umožňuje používat kontejner v Azure bez nutnosti spravovat virtuální počítače a mít službu vyšší úrovně.

Cíle výuky

V tomto modulu:

  • Spouštět kontejnery ve službě Azure Container Instances
  • Řídit, co se stane při ukončení kontejneru
  • Používat proměnné prostředí ke konfiguraci kontejneru při spuštění
  • Připojit objem dat k uchování dat při ukončení kontejneru
  • Získáte informace o některých základních způsobech řešení problémů s kontejnery Azure