Technical Preview pro Configuration Manager

Platí pro: Configuration Manager (větev Technical Preview)

Tento článek obsahuje podrobnosti o měsíční větvi technical preview Configuration Manager. Technical Preview přináší nové funkce, na kterých Microsoft pracuje. Zavádí nové funkce, které ještě nejsou součástí aktuální větve Configuration Manager. Tyto funkce můžou být nakonec součástí aktualizace aktuální větve. Než funkce dokončíme, chceme, abyste si je vyzkoušeli a poskytli nám zpětnou vazbu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o verzi Technical Preview, mohou se změnit podrobnosti a funkce.

Tyto informace platí pro všechny verze větve Configuration Manager Technical Preview. Tento článek uvádí všechny nové funkce spolu s verzí Technical Preview, ve které se poprvé zobrazuje. Například verze 2201 pro leden (01) z roku 2022 (22). Jednotlivé funkce najdete v samostatných článcích věnovaných jednotlivým verzím Preview.

Informace o novince v aktuální větvi Configuration Manager najdete v tématu Novinky v Configuration Manager přírůstkových verzích.

Tip

Pomocí informačního kanálu RSS můžete být upozorněni při aktualizaci této stránky. Další informace najdete v tématu Jak používat dokumentaci.

Požadavky a omezení

Důležité

Technical Preview je licencovaný jenom pro použití v testovacím prostředí. Microsoft nemusí poskytovat služby podpory a některé funkce nemusí být dostupné v technických verzích Preview. Software Technical Preview navíc může mít v porovnání s komerčně poskytovaným softwarem nižší nebo odlišné standardy zabezpečení, ochrany osobních údajů, přístupnosti, dostupnosti a spolehlivosti.

U většiny požadavků na produkt použijte informace v podporovaných konfiguracích. Následující výjimky platí pro větev Technical Preview:

 • Každá instalace je aktivní po dobu 90 dnů, než se stane neaktivním.

 • Jediným podporovaným jazykem je angličtina.

 • Podporuje pouze následující parametry příkazového řádku instalace:

  • /silent
  • /testdbupgrade
 • Spojovací bod služby se nainstaluje do online režimu. Nepodporuje offline režim.

  Poznámka

  Možná budete muset povolit konkrétní internetové adresy URL, z nichž některé jsou specifické pro větev Technical Preview. Další informace najdete v tématu Požadavky na přístup k internetu.

 • Samostatné články pro každou konkrétní verzi technical preview zahrnují další omezení nebo požadavky, podle potřeby.

 • Ve větvi Technical Preview nejsou podporované následující funkce:

 • Aktualizace na aktuální větev z této větve Preview není podporována.

  Poznámka

  Pokud jsou aktualizace dostupné pro verzi Preview, stále je najdete a nainstalujete z uzlu Aktualizace a údržba konzoly Configuration Manager. Video o procesu upgradu v konzole najdete v tématu Instalace balíčků aktualizací Configuration Manager na youtube.com.

 • Podporuje pouze samostatnou primární lokalitu. Neexistuje žádná podpora pro lokalitu centrální správy, více primárních lokalit nebo sekundárních lokalit.

Větev Configuration Manager Technical Preview podporuje následující produkty a technologie:

Poznámka

Zahrnutí těchto produktů do tohoto obsahu neznamená rozšíření podpory pro verzi, která přesahuje jeho životní cyklus podpory. Configuration Manager nepodporuje produkty, které jsou nad rámec jejich životního cyklu podpory. Další informace naleznete v tématu Zásady životního cyklu společnosti Microsoft.

Instalace a aktualizace

Větev Configuration Manager Technical Preview pro testovací prostředí se liší od Configuration Manager aktuální větve pro použití v produkčním prostředí.

Nejprve nainstalujte základní verzi větve Technical Preview. Po instalaci základní verze pak pomocí aktualizací v konzole aktualizujte instalaci s nejnovější verzí Preview. Nové verze Technical Preview jsou obvykle k dispozici každý měsíc.

Microsoft podporuje každou verzi Technical Preview až do 3 po sobě jdoucích verzí. Například když byla vydána verze 1908, verze 1904 již nebyla podporována. Verze 1905, 1906 a 1907 zůstaly podporovány. Pokud směrný plán vypadne z podpory, je stále podporovaný pro instalaci nového webu Technical Preview za předpokladu, že jste okamžitě aktualizovali na podporovanou verzi. Starší směrný plán je podporovaný, dokud nebude k dispozici nová základní verze. Aktualizujte na nejnovější dostupnou verzi ze směrného plánu a opakujte proces aktualizace, dokud nenainstalujete nejnovější verzi Technical Preview.

Tip

Když nainstalujete aktualizaci na verzi Technical Preview, aktualizujete instalaci ve verzi Preview na novou verzi Technical Preview. Instalace Technical Preview nikdy nemá možnost upgradovat na aktuální instalaci větve. Také nikdy nebude dostávat aktualizace z aktuální verze větve.

V průběhu roku je několik verzí větve Technical Preview a aktuální větve se stejným číslem verze. Existuje například verze Technical Preview 2006 a aktuální větev verze 2006.

Aktivní základní verze

Nainstalujte si základní verzi po dobu až jednoho roku od jejího vydání. Při instalaci nového webu Technical Preview použijte nejnovější základní verzi:

 • Technical Preview verze 2202

Poznámka

Zkušební centrum je momentálně nedostupné. Jako alternativní řešení si můžete stáhnout nejnovější build standardních hodnot větví Technical Preview z aka.ms/MECM2202TP-Baseline.

Poskytnutí zpětné vazby

Rádi uslyšíme vaše názory na nové funkce v technické verzi Preview. Další informace najdete v tématu Zpětná vazba k produktu.

Pokud máte nápady na nové funkce, které byste chtěli vidět, dejte nám vědět! Odešlete nové nápady a hlasujte o nápadech ostatních: Váš názor na Configuration Manager.

Funkce v nejnovější verzi

Následující funkce jsou k dispozici s nejnovější verzí Configuration Manager Technical Preview:

Technical Preview verze 2205

Poznámka

Funkce, které byly k dispozici v předchozí verzi Technical Preview, zůstanou dostupné v novějších verzích. Podobně funkce přidané do Configuration Manager aktuální větve zůstanou dostupné ve větvi Technical Preview.

Funkce v nedávných verzích Technical Preview

Následující funkce byly vydány s předchozími verzemi větve Configuration Manager Technical Preview od nejnovější verze aktuální větve:

Tip

Pokud je k dispozici nová verze aktuální větve, jsou funkce dostupné v dané verzi uvedené v nejnovějším článku Co je nového . Další informace najdete v tématu Co je nového v přírůstkových verzích.

Technical Preview verze 2204

Technical Preview verze 2203

Technical Preview verze 2202

Technical Preview verze 2201

Technical Preview verze 2112

Funkce v předchozích verzích Technical Preview

Následující funkce byly vydány s předchozími verzemi větve Configuration Manager Technical Preview. Tyto funkce zůstávají dostupné v novějších verzích, ale zatím nejsou dostupné v aktuální větvi.

Funkce Verze Technical Preview
Přizpůsobení maximální doby běhu pro jiné typy aktualizací softwaru Tech Preview 2112
Vylepšení uživatelského prostředí a konzoly Tech Preview 2112
Vyloučení tabulek sestav datového skladu ze synchronizace Tech Preview 2112
Branding v prostředí služba Windows Update nativního restartování Tech Preview 2110
Připojení tenanta: Informace o aktualizacích softwaru Tech Preview 2107
Intune řízení přístupu na základě role pro připojení tenanta Tech Preview 2106
služba Windows Update nativní prostředí pro aktualizace softwaru Tech Preview 2105.2
Tmavé a světlé motivy Centra podpory Tech Preview 2105
podpora centra Community pro obsah aplikace Tech Preview 2012
Vylepšení distribučních bodů s povoleným vícesměrovém vysíláním Tech Preview 1908.2
Šablony fázovaného nasazení Tech Preview 1908
Služba respondéru PXE založeného na klientech Tech Preview 1712
Podpora spouštění sítě PXE pro protokol IPv6 Tech Preview 1706
Použití Azure Active Directory Tech Preview 1702
Vylepšení funkce Asset Intelligence Tech Preview 1608

Další kroky

Další informace najdete v následujících článcích:

Tip

Další informace o funkcích aktuální větve, které vyžadují souhlas s povolením, najdete v předběžných funkcích.

Další informace o funkcích aktuální větve, které musíte povolit jako první, najdete v tématu Povolení volitelných funkcí z aktualizací.