Nasazení a správa obsahu pro Správce konfigurace

Platí pro: Configuration Manager (Current Branch)

Po instalaci distribučních bodů pro Správce konfigurace můžete na ně začít nasazovat obsah. Obsah se obvykle přenáší do distribučních bodů v celé síti, ale existují další možnosti, jak získat obsah do distribučních bodů. Po přenosu obsahu do distribučního bodu můžete tento obsah v distribučních bodech aktualizovat, znovu distribuovat, odebrat a ověřit.

Existuje mnoho typů obsahu. Všechny akce v tomto článku platí pro následující objekty v pracovním prostoru Softwarová knihovna v Správce konfigurace konzole:

 • Aplikace: Rozbalte uzel Správa aplikací, vyberte Aplikace a pak vyberte konkrétní aplikace.

 • Balíčky: Rozbalte uzel Správa aplikací , vyberte Balíčky a pak vyberte konkrétní balíčky.

 • Balíčky nasazení aktualizací softwaru: Rozbalte uzel Aktualizace softwaru , vyberte Balíčky nasazení a pak vyberte konkrétní balíčky nasazení.

 • Balíčky ovladačů: Rozbalte uzel Operační systémy**, vyberte Balíčky** ovladačů a pak vyberte konkrétní balíčky ovladačů.

 • Obrázky operačního systému: Rozbalte uzel Operační systémy, vyberte Bitové kopie operačního systému a pak vyberte konkrétní bitové kopie operačního systému.

 • Balíčky upgradu operačního systému: Rozbalte uzel Operační systémy , vyberte Balíčky upgradu operačního systému a pak vyberte konkrétní balíčky upgradu operačního systému.

 • Spouštěcí bitové kopie: Rozbalte uzel Operační systémy, vyberte Spouštěcí bitové kopie a pak vyberte konkrétní spouštěcí bitové kopie.

 • Pořadí úkolů: Rozbalte uzel Operační systémy , vyberte Pořadí úkolů a pak vyberte konkrétní pořadí úkolů. I když pořadí úkolů neobsahuje obsah, mají přidružené odkazy na obsah.

Distribuce obsahu

Obvykle distribuujete obsah do distribučních bodů, aby byl dostupný pro klienty. Výjimkou z tohoto chování je, když pro konkrétní nasazení použijete distribuci obsahu na vyžádání. Při distribuci obsahu Správce konfigurace soubory obsahu v balíčku a pak distribuuje balíček do distribučního bodu. Obsah balíčku se nasátá z knihovny obsahu webu serveru.

Když vytvoříte balíček obsahující zdrojové soubory, stane se web, na kterém ho vytvoříte, vlastníkem webu pro zdroj obsahu. Správce konfigurace zkopíruje zdrojové soubory ze zdrojové cesty k souboru, kterou zadáte pro objekt do knihovny obsahu na serveru webu, který ho vlastní. Potom Správce konfigurace replikovat informace na další weby. Další informace najdete v tématu Knihovna obsahu.

Pomocí následujícího postupu můžete distribuovat obsah do distribučních bodů.

 1. V Správce konfigurace přejděte do pracovního prostoru Softwarová knihovna.

 2. Vyberte jeden z typů obsahu , který chcete distribuovat.

 3. Na kartě Domů na pásu karet vyberte ve skupině Nasazení možnost Distribuovat obsah.

 4. Na stránce Obecné v Průvodci distribucí obsahu ověřte, že obsah uvedený v seznamu je obsah, který chcete distribuovat. Pak zvolte, jestli Správce konfigurace chcete zjistit závislosti obsahu, které jsou přidružené k vybranému obsahu, a přidejte závislosti do distribuce.

  Poznámka

  U aplikací můžete taky nakonfigurovat nastavení Rozpoznat závislosti přidruženého obsahu a přidat je do tohoto nastavení distribuce. Správce konfigurace automaticky nakonfiguruje toto nastavení pro pořadí úkolů.

 5. Pokud se zobrazí karta Obsah, ověřte, jestli je uvedený obsah obsah, který chcete distribuovat.

  Poznámka

  Stránka Obsah se zobrazí jenom v případě, že vyberete nastavení Rozpoznat přidružené závislosti obsahu a přidáte je do tohoto nastavení distribuce na stránce Obecné v průvodci.

 6. Na stránce Cíl obsahu vyberte Přidat a zvolte jednu z následujících možností:

  • Kolekce: Zvolte Kolekce uživatelů nebo Kolekce zařízení a pak vyberte kolekci přidruženou k jedné nebo více skupinám distribučních bodů.

   Poznámka

   Zobrazuje jenom kolekce, které jsou přidružené ke skupině distribučních bodů. Další informace najdete v tématu Správa skupin distribučních bodů.

  • Distribuční bod: Zvolte existující distribuční bod a pak vyberte OK. Nezobrazí se distribuční body, které dříve obdržely obsah.

  • Skupina distribučních bodů: Zvolte existující skupinu distribučních bodů a pak vyberte OK. Nezobrazí skupiny distribučních bodů, které dříve obdržely obsah.

  Až dokončíte přidávání cílů obsahu, vyberte Další.

 7. Než budete pokračovat , zkontrolujte nastavení distribuce na stránce Souhrn. Pokud chcete distribuovat obsah do vybraných cílů, vyberte Další.

 8. Na stránce Průběh se zobrazuje průběh rozdělení.

 9. Na stránce Potvrzení se zobrazí, jestli byl obsah úspěšně přiřazen k serverům. Pokud chcete dál sledovat distribuci obsahu, podívejte se na článek Sledování obsahu, který jste distribuují s Správce konfigurace.

Použití předzpracovaných obsahu

Předzpracovaný obsah je komprimovaný soubor, který obsahuje soubory obsahu a přidružená metadata pro typ obsahu. Potom můžete tento obsah importovat ručně na jiný server webu, na sekundární web nebo na distribuční bod.

 • Když importujete předzpracovaný soubor obsahu na server webu, přidá soubory obsahu do knihovny obsahu. Pak zaregistruje obsah v databázi serveru webu.

 • Při importu souboru s předzpracovaný obsah v distribučním bodě se soubory obsahu přidávají do knihovny obsahu v distribučním bodě. Pak odešle na server webu zprávu o stavu, která informuje web o tom, že je obsah dostupný v distribučním bodě.

Omezení a důležité informace pro předzpracovaný obsah

 • Pokud je distribuční bod umístěný na serveru webu, nepomožte distribuční bod pro předzpracovaný obsah. Místo toho použijte postup v tématu Jak předtáhnutí obsahu na distribučním bodu na serveru webu.

 • Pokud je distribuční bod nakonfigurovaný jako distribuční bod pull-distribution point, nepomáhat distribuční bod pro předzpracovaný obsah. Konfigurace obsahu předpětí pro distribuční bod přepíše konfiguraci distribučního bodu pull-distribution point. Distribuční bod, který nakonfigurujete pro předzpracovaný obsah, nezískají obsah ze zdrojového distribučního bodu a nepřijímá obsah ze serveru webu.

 • Než budete moci předtáhnutí obsahu do distribučního bodu, vytvořte knihovnu obsahu na serveru. Distribuovat obsah po síti aspoň jednou, abyste připravili knihovnu obsahu. Pak můžete předtuchovat obsah.

 • Když předtáháte obsah objektu dlouhou cestou ke zdroji balíčku, může selhat nástroj příkazového řádku Extrahovat obsah. Dlouhá cesta ke zdroji balíčku je více než 140 znaků.

Další informace o tom, kdy předpovědí souborů obsahu najdete v tématu Správa šířky pásma sítě pro správu obsahu.

Krok 1: Vytvoření souboru předzpracovaných obsahu

 1. V Správce konfigurace přejděte do pracovního prostoru Softwarová knihovna.

 2. Vyberte jeden z typů obsahu , který chcete předsazovat.

 3. Na kartě Domů na pásu karet vyberte Vytvořit soubor obsahu pro přednastavení.

 4. Na stránce Obecné v Průvodci vytvořením souboru předzpracovaných obsahu vyberte Procházet. Zvolte umístění souboru s předzpracovaný obsah, zadejte název souboru a pak vyberte Uložit. Tento předzpracovaný soubor obsahu se používá na serverech primárního webu, serverech sekundárního webu nebo distribučních bodech k importu obsahu a metadat.

 5. U aplikací vyberte Exportovat všechny závislosti, abyste Správce konfigurace a přidali závislosti přidružené k aplikaci do souboru předzpracovaných obsahu. Ve výchozím nastavení je toto nastavení vybrané.

 6. V komentářích správce zadejte volitelné komentáře k souboru předzpracovaných obsahu.

 7. Na stránce Obsah ověřte, jestli je uvedený obsah obsah, který chcete přidat do souboru předzpracovaných obsahu.

 8. Na stránce Umístění obsahu zadejte distribuční body, ze kterých chcete načíst obsah souboru předzpracovaných obsahu. Obsah můžete načíst tak, že vyberete víc distribučních bodů. Distribuční body jsou uvedené v části Umístění obsahu. Sloupec Obsah zobrazuje, kolik vybraných balíčků nebo aplikací je dostupných v každém distribučním bodě.

  Správce konfigurace začíná prvním distribučním bodem v seznamu, který načte vybraný obsah. Potom se přesune dolů v seznamu, aby se načítal zbývající obsah potřebný pro předzpracovaný soubor obsahu. Pokud chcete změnit pořadí priority distribučních bodů, vyberte Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů.

  Pokud distribuční body v seznamu neobsahují veškerý vybraný obsah, přidejte distribuční body do seznamu, který obsahuje obsah. V opačném případě ukončete průvodce, distribuujte obsah aspoň do jednoho distribučního bodu a potom průvodce restartujte.

 9. Na stránce Souhrn potvrďte podrobnosti. Můžete se vrátit na předchozí stránky a udělat změny. Výběrem možnosti Další vytvořte předzpracovaný soubor obsahu.

 10. Na stránce Průběh se zobrazí obsah, který přidává do souboru předzpracovaných obsahu.

 11. Na stránce Dokončení ověřte, že úspěšně vytvořil předzpracovaný soubor obsahu, a pak vyberte Zavřít.

Krok 2: Přiřazení obsahu k distribučním bodům

Po předpovědí souboru obsahu přiřaďte obsah distribučním bodům.

Poznámka

Pokud použijete předzpracovaný soubor obsahu k obnovení knihovny obsahu na serveru webu a nemusíte předpovědí souborů obsahu v distribučním bodě, můžete tento postup přeskočit.

Pomocí následujícího postupu přiřaďte obsah v souboru předzpracovaných obsahu distribučním bodům.

Důležité

Ověřte, jestli jsou distribuční body, které chcete přednažít, nakonfigurované jako předzpracované distribuční body nebo jestli je obsah distribuován do distribučních bodů v síti.

 1. V Správce konfigurace přejděte do pracovního prostoru Softwarová knihovna.

 2. Vyberte stejný typ obsahu, jaký jste vybrali při vytváření souboru předzpracovaných obsahu.

 3. Na kartě Domů ve skupině Nasazení vyberte Distribuovat obsah.

 4. Na stránce Obecné v Průvodci distribucí obsahu ověřte, že obsah uvedený v seznamu je obsah, který jste předzznačovali. Zvolte, jestli Správce konfigurace chcete zjistit závislosti obsahu, které jsou přidružené k vybranému obsahu, a přidejte závislosti do distribuce.

  Poznámka

  U aplikací můžete taky nakonfigurovat nastavení Rozpoznat závislosti přidruženého obsahu a přidat je do tohoto nastavení distribuce. Správce konfigurace automaticky nakonfiguruje toto nastavení pro pořadí úkolů.

 5. Pokud se zobrazí stránka Obsah, ověřte, jestli je uvedený obsah obsah, který chcete distribuovat.

  Poznámka

  Stránka Obsah se zobrazí jenom v případě , že je na stránce Obecné v průvodci vybraná možnost Rozpoznat závislosti přidruženého obsahu a přidat je do tohoto nastavení distribuce.

 6. Na stránce Cíl obsahu vyberte Přidat a zvolte jednu z následujících možností, která obsahuje distribuční body, které se mají předzpracované:

  • Kolekce: Zvolte Kolekce uživatelů nebo Kolekce zařízení a pak vyberte kolekci přidruženou k jedné nebo více skupinám distribučních bodů.

   Poznámka

   Zobrazuje jenom kolekce, které jsou přidružené ke skupině distribučních bodů. Další informace najdete v tématu Správa skupin distribučních bodů.

  • Distribuční bod: Vyberte existující distribuční bod a pak vyberte OK. Nezobrazí se distribuční body, které už mají obsah.

  • Skupina distribučních bodů: Vyberte existující skupinu distribučních bodů a pak vyberte OK. Nezobrazí skupiny distribučních bodů, které už obsah mají.

  Až dokončíte přidávání cílů obsahu, vyberte Další.

 7. Než budete pokračovat , zkontrolujte nastavení distribuce na stránce Souhrn. Pokud chcete distribuovat obsah do vybraných cílů, vyberte Další.

 8. Na stránce Průběh se zobrazuje průběh rozdělení.

 9. Na stránce Potvrzení se zobrazí, jestli byl obsah úspěšně přiřazen distribučním bodům. Pokud chcete sledovat distribuci obsahu, podívejte se na článek Sledování obsahu, který jste distribuují.

Krok 3: Extrahování obsahu ze souboru předzpracovaných obsahu

Po vytvoření souboru s předzpracovaný obsah a přiřazení obsahu distribučním bodům extrahujte soubory obsahu do knihovny obsahu na cílovém serveru.

Nejdřív ručně zkopírujte předzpracovaný soubor obsahu na cílový server. Používejte přenosnou jednotku, jako je usb disk, nebo média, jako je DVD. Have it available at the location of the server that requires the content.

Potom pomocí nástroje příkazového řádku Extrahovat obsah exportujete soubory obsahu ze souboru předzpracovaných obsahu.

 • Když nástroj spustíte, vytvoří se dočasný soubor při vytváření souborů obsahu. Pak zkopíruje soubor do cílové složky a odstraní dočasný soubor. Server potřebuje pro tento dočasný soubor dostatek místa na disku.

 • Nástroj vytvoří dočasný soubor v zadané cílové složce pro soubory obsahu.

 • Uživatel, který nástroj spustí, musí mít na serveru, na kterém extrahujte obsah, práva správce.

Extrahování souborů obsahu ze souboru předzpracovaných obsahu

 1. Zkopírujte předzpracovaný soubor obsahu na server, na který chcete obsah extrahovat.

 2. ZkopírujteExtractContent.exe z podsložky \bin\x64 instalace Správce konfigurace webu. Zkopírujte ho do stejné složky na cílovém serveru jako předzpracovaný soubor obsahu.

 3. Na cílovém serveru otevřete příkazový řádek. Přejděte do umístění složky předzpracovaných souborů obsahu a nástroje Extrahovat obsah.

  Poznámka

  Jeden nebo více předzpracovaných souborů obsahu můžete extrahovat na server webu, server sekundárního webu nebo distribuční bod.

 4. K importu obsahu použijte následující příkazy:

  • Jeden soubor: extractcontent.exe /P:<PrestagedFileLocation>\<PrestagedFileName> /S

  • Všechny předzpracované soubory v zadané složce: extractcontent.exe /P:<PrestagedFileLocation> /S

  Pokud je například D:\PrestagedFiles\ předzpracované umístění souboru MyPrestagedFile.pkgx a je předzpracovaný název souboru:

  extractcontent /P:D:\PrestagedFiles\MyPrestagedFile.pkgx /S

  Parametr /S extrahuje jenom soubory obsahu, které jsou novější než aktuálně v knihovně obsahu.

  Když extrahování souboru s předzpracovaný obsah na serveru webu, soubory obsahu se přidávají do jeho knihovny obsahu. Web pak zaregistruje obsah v databázi serveru webu. Když exportujete soubor předzpracovaných obsahu v distribučním bodě, přidá se soubory obsahu do knihovny obsahu v distribučním bodě. Distribuční bod odešle stavovou zprávu na nadřazený server primárního webu, který pak zaregistruje obsah v databázi webu.

Důležité

Když aktualizujete obsah na webu na novou verzi, nezapomeňte taky aktualizovat obsah pro předzpracované soubory obsahu. Příklad:

 1. Pro verzi 1 balíčku vytvoříte soubor předzpracovaný obsahu.
 2. Zdrojové soubory balíčku aktualizujete na verzi 2.
 3. Extrahujte soubor předzpracovaných obsahu verze 1 v distribučním bodě.

V tomto příkladu Správce konfigurace automaticky distribuuje balíček verze 2 do distribučního bodu. Vytvořte nový předzpracovaný soubor obsahu, který obsahuje novou verzi souboru. Potom extrahujte obsah, aktualizujte distribuční bod a distribuujte soubory, které se změnily, nebo redistribuujte všechny soubory v balíčku.

Jak předzpracovaný obsah v distribučním bodě na serveru webu

Pokud je distribuční bod nainstalovaný na serveru webu, použijte k úspěšnému předtáhnutí obsahu následující postup. Tento proces se liší, protože soubory obsahu už jsou v knihovně obsahu.

Pokud není distribuční bod povolený pro předzpracovaný obsah nebo pokud distribuční bod není umístěný na serveru webu, podívejte se do části Použití předzpracovaných obsahu.

 1. Ověřte, jestli není distribuční bod pro předzpracovaný obsah povolený.

  1. V Správce konfigurace přejděte do pracovního prostoru Správa .

  2. V pracovním prostoru Správa vyberte uzel Distribuční body. Pak vyberte distribuční bod, který je na serveru webu.

  3. Na kartě Domů na pásu karet ve skupině Vlastnosti vyberte Vlastnosti.

  4. Na kartě Obecné ověřte, že možnost Povolit tento distribuční bod pro předzpracovaný obsah není vybraná.

 2. Vytvořte soubor předzpracovaný obsahu.

 3. Přiřaďte obsah distribučnímu bodu.

 4. Na serveru webu extrahujte obsah ze souboru předzpracovaných obsahu.

  Poznámka

  Pokud je distribuční bod na sekundárním webu, počkejte aspoň 10 minut. Potom v Správce konfigurace konzoly přiřaďte obsah distribučnímu bodu na sekundárním webu.

Správa distribuovaného obsahu

Pro správu obsahu máte následující možnosti:

Aktualizace obsahu

Když aktualizujete umístění zdrojového souboru pro nasazení přidáním nových souborů nebo nahrazením existujících souborů novější verzí, aktualizujte soubory obsahu v distribučních bodech. Použijte akce Aktualizovat distribuční body nebo Aktualizovat obsah.

 • Web zkopíruje soubory obsahu z původního umístění zdroje balíčku do knihovny obsahu na webu, který zdroj obsahu balíčku vlastní.
 • Zvýší verzi balíčku.
 • Každá instance knihovny obsahu na serverech webu a v distribučních bodech se aktualizuje jenom se změněné soubory.

Upozornění

Verze balíčku pro aplikace je vždy 1. Když aktualizujete obsah pro typ nasazení aplikace, Správce konfigurace vytvoří nové ID obsahu pro typ nasazení a balíček odkazuje na nové ID obsahu.

Proces aktualizace obsahu v distribučních bodech

 1. V Správce konfigurace přejděte do pracovního prostoru Softwarová knihovna.

 2. Vyberte typ obsahu , který chcete aktualizovat.

 3. U většiny typů objektů: Na kartě Domů na pásu karet vyberte ve skupině Nasazení možnost Aktualizovat distribuční body. Pak vyberte OK a potvrďte, že chcete aktualizovat obsah.

  Aktualizace obsahu pro aplikace: V podokně podrobností vyberte kartu Typy nasazení. Zvolte typ nasazení. Na kartě Typ nasazení na pásu karet vyberte Aktualizovat obsah. Pak vyberte OK a potvrďte, že chcete aktualizovat obsah.

  Při aktualizaci obsahu pro spouštěcí bitové kopie: Akce Aktualizovat distribuční body otevře Průvodce spravou distribučního bodu. Další informace najdete v tématu Aktualizace distribučních bodů pomocí spouštěcí bitové kopie.

Aktualizace obsahu podle plánu

Můžete vytvořit plán, kdy web aktualizuje obsah objektu. Tuto možnost použijte u objektu, jehož obsah se často mění.

 1. V Správce konfigurace přejděte do pracovního prostoru Softwarová knihovna.

 2. Vyberte typ obsahu , který chcete aktualizovat.

 3. Na kartě Domů na pásu karet ve skupině Vlastnosti vyberte Vlastnosti.

 4. Přejděte na kartu Zdroj dat. Vyberte možnost Aktualizovat distribuční body podle plánu.

 5. Vyberte Naplánovat a zadejte vlastní plán. Můžete taky nastavit způsob opakování.

Pokud se zdrojový obsah nezměnil, nebude tato akce nic dělat. Pokud chcete distribuovat veškerý obsah, použijte akce distribuce nebo opětovné distribuce .

Redistribuce obsahu

Balíček můžete znovu distribuovat a zkopírovat všechny soubory obsahu v balíčku do distribučních bodů nebo skupin distribučních bodů. Tato akce přepíše existující soubory.

Tuto operaci použijte k opravě souborů obsahu v balíčku nebo opětovnému nasazení obsahu v případě selhání počáteční distribuce. Balíček můžete znovu distribuovat z:

 • Vlastnosti balíčku
 • Vlastnosti distribučního bodu
 • Vlastnosti skupiny distribučních bodů

Proces redistribuce obsahu z vlastností balíčku

 1. V Správce konfigurace přejděte do pracovního prostoru Softwarová knihovna.

 2. Vyberte typy obsahu , které chcete znovu distribuovat.

 3. Na kartě Domů na pásu karet ve skupině Vlastnosti vyberte Vlastnosti.

 4. Přejděte na kartu Umístění obsahu . Vyberte distribuční bod nebo skupinu distribučních bodů, do které chcete obsah znovu distribuovat, a vyberte Přerozdělit.

Proces distribuce obsahu z vlastností distribučních bodů

 1. V Správce konfigurace přejděte do pracovního prostoru Správa .

 2. V pracovním prostoru Správa vyberte uzel Distribuční body. Pak vyberte distribuční bod, do kterého chcete distribuovat obsah.

 3. Na kartě Domů na pásu karet ve skupině Vlastnosti vyberte Vlastnosti.

 4. Přejděte na kartu Obsah. Vyberte obsah, který chcete znovu distribuovat, a vyberte Přerozdělovat.

Proces distribuce obsahu z vlastností skupiny distribučních bodů

 1. V Správce konfigurace přejděte do pracovního prostoru Správa .

 2. V pracovním prostoru Správa vyberte uzel Skupiny distribučních bodů. Pak vyberte skupinu distribučních bodů, do které chcete distribuovat obsah.

 3. Na kartě Domů na pásu karet ve skupině Vlastnosti vyberte Vlastnosti.

 4. Přejděte na kartu Obsah. Vyberte obsah, který chcete znovu distribuovat, a vyberte Přerozdělovat.

  Důležité

  Web distribuuje obsah balíčku do všech distribučních bodů ve skupině.

Vynucení replikace obsahu pomocí sady SDK

Pomocí metody WMI RetryContentReplication ze sady Správce konfigurace SDK můžete vynutit, aby správce distribuce zkopírovává obsah ze zdrojového umístění do knihovny obsahu.

Tuto metodu použijte k vynucení replikace jenom v případě, že potřebujete znovu distribuovat obsah poté, co došlo k problémům s normální replikací obsahu. Tento stav můžete obvykle potvrdit v uzlu Monitorování konzoly.

Další informace o této možnosti sady SDK najdete v tématu RetryContentReplication method in class SMS_CM_UpdatePackages.

Odebrání obsahu

Pokud už obsah v distribučních bodech nepotřebujete, můžete ho odebrat.

Pokud je obsah přidružený k jinému balíčku distribuovanému do stejného distribučního bodu, nemůžete obsah odebrat.

Proces odebrání obsahu z distribučních bodů pomocí vlastností objektu

 1. V Správce konfigurace vyberte pracovní prostor Softwarová knihovna.

 2. Vyberte typ obsahu , který chcete odebrat.

 3. Na kartě Domů na pásu karet ve skupině Vlastnosti vyberte Vlastnosti.

 4. Přejděte na kartu Umístění obsahu . Vyberte distribuční bod nebo skupinu distribučních bodů, ze které chcete obsah odebrat, vyberte Odebrat a pak vyberte OK.

Proces odebrání obsahu pomocí vlastností distribučního bodu

 1. V Správce konfigurace konzoly vyberte pracovní prostor Správa .

 2. V pracovním prostoru Správa vyberte uzel Distribuční body a potom vyberte distribuční bod, ze kterého chcete obsah odstranit.

 3. Na kartě Domů na pásu karet ve skupině Vlastnosti vyberte Vlastnosti.

 4. Přejděte na kartu Obsah. Zvolte obsah, který chcete odebrat, vyberte Odebrat a pak vyberte OK.

Proces odebrání obsahu pomocí vlastností skupiny distribučních bodů

 1. V Správce konfigurace konzoly vyberte pracovní prostor Správa .

 2. V pracovním prostoru Správa vyberte uzel Skupiny distribučních bodů. Pak vyberte skupinu distribučních bodů, ze které chcete odebrat obsah.

 3. Na kartě Domů na pásu karet ve skupině Vlastnosti vyberte Vlastnosti.

 4. Přejděte na kartu Obsah. Zvolte obsah, který chcete odebrat, vyberte Odebrat a pak vyberte OK.

Ověření obsahu

Proces ověření obsahu ověřuje integritu souborů obsahu v distribučních bodech. Ověření obsahu můžete povolit podle plánu nebo můžete ručně spustit ověření obsahu z vlastností distribučních bodů a balíčků.

Při spuštění procesu ověření obsahu Správce konfigurace soubory obsahu v distribučních bodech. Pokud je hodnota hash souboru pro soubory v distribučním bodě neočekávaná, Správce konfigurace zprávu o stavu, kterou můžete zkontrolovat v pracovním prostoru Monitorování.

Další informace o konfiguraci plánu ověření obsahu najdete v tématu Konfigurace distribučních bodů.

Proces ověření veškerého obsahu v distribučním bodě

 1. V Správce konfigurace konzoly vyberte pracovní prostor Správa .

 2. Vyberte uzel Distribuční body a potom vyberte distribuční bod, ze kterého chcete ověřit obsah.

 3. Na kartě Domů na pásu karet ve skupině Vlastnosti vyberte Vlastnosti.

 4. Přejděte na kartu Obsah. Vyberte balíček, který chcete ověřit. Vyberte Ověřit a pak vyberte OK. Proces ověření obsahu se spustí pro balíček v distribučním bodě.

 5. Pokud chcete zobrazit výsledky procesu ověření obsahu, přejděte do pracovního prostoru Monitorování. Rozbalte stav distribuce a vyberte uzel Stav obsahu. Tento uzel zobrazí obsah pro každý typ. Další informace o sledování stavu obsahu najdete v tématu Sledování distribuovaného obsahu.

Proces ověření obsahu pro určitý objekt

 1. V Správce konfigurace vyberte pracovní prostor Softwarová knihovna.

 2. Vyberte typ obsahu , který chcete ověřit.

 3. Na kartě Domů na pásu karet ve skupině Vlastnosti vyberte Vlastnosti.

 4. Přejděte na kartu Umístění obsahu . Vyberte distribuční bod nebo skupinu distribučních bodů, pro kterou chcete ověřit obsah. Vyberte Ověřit a pak vyberte OK. Spustí se proces ověření obsahu pro obsah ve vybraném distribučním bodu nebo skupině distribučních bodů.

 5. Pokud chcete zobrazit výsledky procesu ověření obsahu, přejděte do pracovního prostoru Monitorování. Rozbalte stav distribuce a vyberte uzel Stav obsahu. Zobrazí obsah pro každý typ. Další informace o sledování stavu obsahu najdete v tématu Sledování distribuovaného obsahu.