Podpora Configuration Manager aktuálních verzí větví

Platí pro: Configuration Manager (Current Branch)

Microsoft plánuje vydávat aktualizace pro Configuration Manager aktuální větev několikrát ročně. Každá verze aktualizace zůstává v podpoře po dobu 18 měsíců od data vydání obecné dostupnosti. Microsoft poskytuje technickou podporu po celou dobu podpory. Existují dvě různé fáze údržby, které závisí na dostupnosti nejnovější verze aktuální větve:

  • Fáze údržby aktualizací zabezpečení a kritických aktualizací – Při spuštění nejnovější verze aktuální větve Configuration Manager obdržíte aktualizace zabezpečení i důležité aktualizace.

  • Fáze údržby aktualizací zabezpečení (pouze) – Po vydání nové verze aktuální větve microsoft podporuje aktualizace zabezpečení jenom pro starší verze po zbytek životního cyklu podpory této verze.

Poznámka

Nejnovější verze aktuální větve je vždy ve fázi údržby aktualizací zabezpečení a kritických aktualizací . Tento příkaz podpory znamená, že pokud narazíte na chybu kódu, která zaručuje kritickou aktualizaci, musíte mít nainstalovanou nejnovější verzi aktuální větve, abyste mohli získat opravu. Všechny ostatní podporované verze aktuální větve mají nárok na příjem pouze aktualizací zabezpečení.

Veškerá podpora končí po vypršení 18měsíčního životního cyklu pro aktuální verzi větve.

Před vypršením platnosti podpory aktuální verze aktualizujte prostředí Configuration Manager na nejnovější verzi.

Například verze 2203 vydané v dubnu 2022. Microsoft poskytuje aktualizace zabezpečení a důležité aktualizace pro danou verzi po dobu čtyř měsíců až do července 2022. Do září 2023 pak přepne pouze na aktualizace zabezpečení za zbývajících 14 měsíců životního cyklu podpory.

Seznam aktuálních verzí větví najdete v podrobnostech o verzi.

Další informace o číslech verzí a dostupnosti jako aktualizace v konzole nebo jako standardní hodnoty najdete v tématu Směrný plán a verze aktualizací.