Aktualizace a údržba pro Configuration Manager

Platí pro: Configuration Manager (Current Branch)

Configuration Manager používá metodu konzolové služby s názvem Aktualizace a údržba. Tato metoda v konzole usnadňuje vyhledání a instalaci doporučených aktualizací pro vaši infrastrukturu Configuration Manager. Údržba v konzole je doplněna o vzdálené aktualizace, jako jsou opravy hotfix. Out-of-band aktualizace jsou určeny pro zákazníky, kteří potřebují vyřešit problémy, které mohou být specifické pro jejich prostředí.

Tip

Termíny upgrade, aktualizace a instalace se používají k popisu tří samostatných konceptů v Configuration Manager. Další informace o tom, jak se jednotlivé termíny používají, najdete v tématu Informace o upgradu, aktualizaci a instalaci.

Směrný plán a verze aktualizací

Při instalaci nové lokality v nové hierarchii použijte nejnovější základní verzi.

 • K upgradu z System Center 2012 Configuration Manager použijte také základní verzi.

 • Po upgradu na Configuration Manager aktuální větev nepoužívejte základní verze, abyste zůstali aktuální. Místo toho použijte aktualizace v konzole pouze k aktualizaci na nejnovější verzi.

 • Pravidelně se vydává další základní verze. Pokud k instalaci nové hierarchie použijete nejnovější základní verzi, vyhnete se instalaci zastaralé nebo nepodporované verze Configuration Manager následované jinou aktualizací vaší infrastruktury.

Po instalaci základní verze jsou novější verze Configuration Manager k dispozici jako aktualizace v konzole. Pomocí těchto aktualizací můžete aktualizovat infrastrukturu na nejnovější verzi Configuration Manager.

 • Nainstalujete aktualizace v konzole, abyste aktualizovali verzi lokality nejvyšší úrovně.

 • Aktualizace, které nainstalujete v lokalitě centrální správy (CAS), se automaticky nainstalují v podřízených primárních lokalitách. Toto časování můžete řídit pomocí okna služby v primární lokalitě. Další informace naleznete v tématu Service Windows.

 • Ručně aktualizujte sekundární lokality na novou verzi aktualizace z konzoly.

Při instalaci aktualizace aktualizace uloží instalační soubory pro danou verzi na serveru lokality do složky s názvem CD.Latest. Další informace o těchto souborech naleznete ve složce CD.Latest.

 • Během obnovení lokality použijte soubory ve složce CD.Latest. Pokud už hierarchie nespouští základní verzi, použijte tyto soubory k instalaci dalších lokalit.

 • Instalační soubory z CD.Latest nemůžete použít k instalaci první lokality nové hierarchie ani k upgradu lokality z System Center 2012 Configuration Manager.

Podrobnosti o verzi

Některé aktualizace pro Configuration Manager jsou k dispozici jako verze aktualizace v konzole pro existující infrastrukturu i jako nová základní verze.

Podporované verze

Následující podporované verze Configuration Manager jsou aktuálně dostupné jako směrný plán, aktualizace nebo obojí:

Verze Datum dostupnosti Datum ukončení podpory Podle směrného plánu Aktualizace v konzole
2203
(5.00.9078)
8. dubna 2022 6. října 2023 Ano Ano
2111
(5.00.9068)
1. prosince 2021 čtvrtek 1. června 2023 Ne Ano
2107
(5.00.9058)
2. srpna 2021 čtvrtek 2. února 2023 Ne Ano
2103
(5.00.9049)
5. dubna 2021 středa 5. října 2022 YesNote 1 Ano
2010
(5.00.9040)
30. listopadu 2020 pondělí 30. května 2022 Ne Ano

Poznámka

Datum dostupnosti v této tabulce je datum, kdy byl vydán okruh brzké aktualizace. Základní média budou na VLSC dostupná brzy po globálním zpřístupnění aktualizace.

Poznámka 1: Jak získat základní média

Základní média jsou k dispozici v rámci následujících verzí na webu Volume License Service Center (VLSC):

 • Microsoft Endpoint Configmgr (current branch)
 • System Center Datacenter
 • System Center Standard

Například vyhledejte VLSC pro Microsoft Endpoint Configmgr (current branch). Najděte základní médium v seznamu souborů a stáhněte si je pro tuto verzi.

Poznámka

Hledaný řetězec se může na jiných webech médií lišit. Například na portálu Předplatná sady Visual Studio vyhledejte Microsoft Endpoint Configuration Manager.

Historické verze

Následující tabulka uvádí historické verze Configuration Manager aktuální větve, které nejsou podporované:

Verze Datum dostupnosti Datum ukončení podpory Podle směrného plánu Aktualizace v konzole
2006
(5.00.9012)
11. srpna 2020 pátek 11. února 2022 Ne Ano
2002
(5.00.8968)
1. dubna 2020 pátek 1. října 2021 Ano Ano
1910
(5.00.8913)
29. listopadu 2019 sobota 29. května 2021 Ne Ano
1906
(5.00.8853)
26. července 2019 úterý 26. ledna 2021 Ne Ano
1902
(5.00.8790)
27. března 2019 neděle 27. září 2020 Ano Ano
1810
(5.00.8740)
27. listopadu 2018 úterý 1. prosince 2020 Ne Ano
1806
(5.00.8692)
úterý 31. července 2018 pátek 31. ledna 2020 Ne Ano
1802
(5.00.8634)
22. března 2018 neděle 22. září 2019 Ano Ano
1710
(5.00.8577)
20. listopadu 2017 pondělí 20. května 2019 Ne Ano
1706
(5.00.8540)
31. července 2017 úterý 31. července 2018 Ne Ano
1702
(5.00.8498)
27. března 2017 úterý 27. března 2018 Ano Ano
1610
(5.00.8458)
18. listopadu 2016 sobota 18. listopadu 2017 Ne Ano
1606 s aktualizací KB3186654
(5.00.8412.1307)
12. října 2016 čtvrtek 12. října 2017 Ano Ne
1606
(5.00.8412.1000)
22. července 2016 sobota 22. července 2017 Ne Ano
1602
(5.00.8355)
11. března 2016 sobota 11. března 2017 Ne Ano
1511
(5.00.8325)
8. prosince 2015 čtvrtek 8. prosince 2016 Ano Ne

Postup kontroly verze

Pokud chcete zkontrolovat verzi Configuration Manager webu, přejděte v konzole na Informace o Configuration Manager v levém horním rohu konzoly. V tomto dialogovém okně se zobrazí verze webu a konzoly.

Poznámka

Verze konzoly se mírně liší od verze webu. Podverze konzoly odpovídá verzi Configuration Manager. Například ve Configuration Manager verze 1802 je počáteční verze lokality 5.0.8634.1000 a počáteční verze konzoly je 5.**** 1802.1082.1700. Čísla sestavení (1082) a revize (1700) se můžou v budoucích opravách hotfix změnit.

Aktualizace a údržba v konzole

Pokud používáte instalaci Configuration Manager aktuální větvi připravenou pro produkční prostředí, většina aktualizací je k dispozici pomocí kanálu Aktualizace a údržba. Tato metoda identifikuje, stáhne a zpřístupní aktualizace, které se vztahují na aktuální verzi a konfiguraci infrastruktury. Obsahuje jenom aktualizace, které Microsoft doporučuje pro všechny zákazníky.

Mezi tyto aktualizace patří:

 • Nové verze, jako je verze 2010, 2103 nebo 2107.

 • Aktualizace, které zahrnují nové funkce pro aktuální verzi.

 • Opravy hotfix pro vaši verzi Configuration Manager a že všichni zákazníci by měli nainstalovat.

  Poznámka

  Opravy hotfix v konzole mají vztahy nahrazení. Další informace naleznete v tématu Nahrazení pro opravy hotfix v konzole.

Aktualizace v konzole poskytují vyšší stabilitu a řeší běžné problémy. Nahrazují typy aktualizací zobrazené pro předchozí verze produktů, jako jsou aktualizace Service Pack, kumulativní aktualizace, opravy hotfix, které platí pro všechny zákazníky, a rozšíření pro Microsoft Intune.

Aktualizace v konzole se můžou vztahovat na jeden nebo několik následujících systémů:

 • Primární servery a servery CAS

 • Role systému lokality a servery systému lokality

 • Instance poskytovatele serveru SMS

 • Configuration Manager konzoly

 • Configuration Manager klientů

Configuration Manager za vás vyhledá nové aktualizace. Synchronizujte spojovací bod služby Configuration Manager s cloudovou službou Microsoftu s následujícím chováním:

 • Pokud je spojovací bod služby v online režimu, web se každý den synchronizuje s Microsoftem. Automaticky identifikuje nové aktualizace, které platí pro vaši infrastrukturu. Ke stažení aktualizací a redistribuovatelných souborů používá počítač, který je hostitelem role systému lokality spojovacího bodu služby, kontext systému pro přístup k následujícím umístěním internetu: go.microsoft.com a download.microsoft.com. Další informace o dalších umístěních používaných spojovacím bodem služby najdete v tématu Požadavky na přístup k internetu.

 • Pokud je spojovací bod služby v offline režimu, použijte nástroj pro připojení služby k ruční synchronizaci s cloudem Microsoftu. Další informace najdete v tématu Použití nástroje pro připojení služby.

 • Aktualizace v konzole nahrazují nutnost nezávisle vyhledávat a instalovat jednotlivé aktualizace, aktualizace Service Pack a nové funkce.

 • Nainstalujte pouze aktualizace v konzole, které zvolíte. Při instalaci některých aktualizací můžete vybrat jednotlivé funkce, které chcete povolit a používat. Další informace najdete v tématu Povolení volitelných funkcí z aktualizací.

Při instalaci aktualizace v konzole dojde k následujícímu procesu:

 • Automaticky spustí kontrolu požadovaných součástí. Tuto kontrolu můžete také spustit ručně před zahájením instalace.

 • Nainstaluje se v lokalitě nejvyšší úrovně ve vašem prostředí. Tento web je CAS, pokud existuje. V hierarchii se aktualizace automaticky nainstaluje do primárních lokalit. Určete, kdy se má každý server primární lokality aktualizovat pomocí oken služeb pro servery lokality.

 • Po aktualizaci serveru lokality se automaticky aktualizují všechny ovlivněné role systému lokality. Mezi tyto role patří instance poskytovatele serveru SMS. Jakmile lokalita nainstaluje aktualizaci, Configuration Manager konzoly také vyzvou uživatele konzoly k aktualizaci konzoly.

 • Pokud aktualizace zahrnuje klienta Configuration Manager, máte možnost aktualizaci otestovat v předprodukčním prostředí nebo ji okamžitě nainstalovat na všechny klienty.

 • Po aktualizaci primární lokality se sekundární lokality automaticky neaktualizují. Místo toho je nutné ručně spustit aktualizaci sekundární lokality.

Poznámka

Aktuální větev Configuration Manager, dlouhodobá servisní větev a větev Technical Preview jsou různé verze. Aktualizace, které platí pro jednu větev, nejsou k dispozici jako aktualizace v konzole pro ostatní větve. Další informace o dostupných větvích najdete v tématu Která větev Configuration Manager mám použít?.

Nahrazení oprav hotfix v konzole

Opravy hotfix v konzole mají vztahy nahrazení. Když společnost Microsoft publikuje novou opravu hotfix Configuration Manager, konzola nezobrazí žádné opravy hotfix, které jsou nahrazeny touto novou opravou hotfix. Toto nové chování vám pomůže lépe určit, které opravy hotfix se mají nainstalovat.

Příklad nahrazení

K dispozici jsou tři opravy hotfix: Hotfix-A, Hotfix-B a Hotfix-C. Oprava hotfix A je nahrazena opravou Hotfix-B a oprava hotfix B nahrazena opravou Hotfix-C.

Oprava hotfix A Oprava hotfix B Hotfix-C Zobrazení v konzole
Nenainstalováno Nenainstalováno Nenainstalováno Zobrazit všechny tři opravy hotfix
Nainstalován Nainstalován Nenainstalováno Oprava hotfix B se zobrazuje jako nainstalovaná
Oprava hotfix C se zobrazuje jako připravená k instalaci
Nenainstalováno Nenainstalováno Nainstalován Oprava hotfix C se zobrazuje jako nainstalovaná

Vzdálené opravy hotfix

Některé verze oprav hotfix s omezenou dostupností pro řešení konkrétních problémů. Ostatní opravy hotfix se vztahují na všechny zákazníky, ale nedají se nainstalovat pomocí metody v konzole. Tyto opravy se doručují vzdáleně a nezobrazují se v cloudové službě Microsoftu.

Když se obvykle snažíte opravit nebo vyřešit problém s nasazením Configuration Manager, můžete se seznámit s nespravovanou opravou hotfix ze služeb zákaznické podpory Microsoftu, článku znalostní báze podpory Microsoftu nebo blogu týmu Configuration Manager.

Tyto opravy nainstalujte ručně pomocí jedné z následujících dvou metod:

Nástroj pro registraci aktualizací

Tento nástroj ručně importuje opravu hotfix do konzoly Configuration Manager. Potom nainstalujte aktualizaci stejně jako aktualizace v konzole, které se zjistí automaticky.

Tato metoda se používá pro opravy hotfix, které používají následující strukturu názvů souborů: <Product>-<product version>-<KB article ID>-ConfigMgr.Update.exe

Další informace naleznete v tématu Import oprav hotfix pomocí nástroje pro registraci aktualizací.

Instalační program oprav hotfix

Pomocí tohoto nástroje ručně nainstalujte opravu hotfix, kterou nelze nainstalovat pomocí metody v konzole.

Tato metoda se používá pro opravy, které používají následující strukturu názvů souborů: <Product>-<product version>-<KB article ID>-<platform>-<language>.exe

Další informace naleznete v tématu Instalace aktualizací pomocí instalačního programu oprav hotfix.

Další kroky

Následující články vám pomůžou pochopit, jak najít a nainstalovat různé typy aktualizací pro Configuration Manager:

Další informace o větvi Technical Preview najdete v Technical Preview.