Použití nástroje Microsoft Deployment Toolkit

Microsoft® Deployment Toolkit (MDT) 2013 umožňuje automatizovat nasazení počítačů ve vaší organizaci. Tento dokument obsahuje pokyny k plánování, vytváření a nasazení Windows® operačních systémů a aplikací pomocí MDT 2013.

Poznámka

V tomto dokumentu platí Windows pro Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server® 2012 R2, Windows Server 2012 a Windows Server 2008 R2, pokud není uvedeno jinak. MDT nepodporuje ARM verzích Windows. Podobně mdt odkazuje na MDT 2013, pokud není uvedeno jinak.

MDT provádí nasazení pomocí metod nasazení Lti (Lite Touch Installation), ZTI (Zero Touch Installation) a User-Driven instalace (UDI). V nasazeních LTI se používá jenom MDT, zatímco nasazení ZTI a UDI se provádí pomocí MDT s Microsoft System Center 2012 R2 Správce konfigurace.

Tento dokument popisuje tyto metody nasazení a ukazuje, jak přizpůsobit proces nasazení pro organizaci. Kromě tohoto dokumentu obsahuje tabulka 1 další dokumenty, které vám pomůžou provádět nasazení pomocí mdt ve vaší organizaci.

Tabulka 1. Další dokumenty MDT pro použití v procesu nasazení

Dokument Popis
Microsoft Deployment Toolkit Samples Guide Obsahuje ukázky řešení běžných problémů s nasazením pomocí MDT založené na scénáři. Většina ukázek obsahuje příklady konfiguračních souborů a podrobné procesy pro implementaci řešení. Tento dokument vám pomůže vyřešit obtížné problémy s nasazením.
Toolkit reference Obsahuje informace o krocích pořadí úkolů, vlastnostech, podpůrných souborech, nástrojích a databázích používaných v nasazení MDT. Tento dokument vám pomůže přizpůsobit nasazení MDT pro vaši organizaci.
Reference k řešení potíží Poskytuje informace, které pomáhají při řešení běžných problémů s nasazeními MDT, včetně seznamů známých problémů, revize protokolů a identifikace problémů podle kódu chyby.

Tento dokument je uspořádaný tak, aby vám pomohl s plánováním, vytvářením a nasazením procesů ve vaší organizaci. Následující části v této příručce vám pomůžou provádět nasazení LTI, ZTI a UDI a přizpůsobit proces nasazení. Tabulka 2 uvádí jednotlivé oddíly v této příručce se stručným přehledem jednotlivých částí.

Tabulka 2. Oddíly v tomto dokumentu

Oddíl Přehled
Plánování nasazení MDT Obsahuje pokyny pro dokončení úkolů plánování při přípravě na nasazení MDT. V této části si můžete pomoct s identifikací předpokladů, plánováním kapacity a provedením oprav infrastruktury před nasazením v produkčním prostředí a zjistěte, jak nainstalovat MDT v prostředí.
Instalace nebo upgrade na MDT Obsahuje pokyny k provedení nové instalace MDT nebo upgradu na MDT z předchozích verzí MDT.
Provádění nasazení LTI Obsahuje pokyny pro nasazení Windows operačních systémů a aplikací používajících jenom MDT. Pokyny uvedené v této části začínají hned po instalaci mdt a poskytují kroky pro vytvoření referenčního počítače, zachycení obrázku referenčního počítače a nasazení zachyceného obrázku do cílových počítačů v organizaci.
Správa nasazení LTI v pracovním stůl nasazení Obsahuje pokyny a podrobné pokyny pro správu nasazení LTI pomocí pracovních položek nasazení, včetně správy operačních systémů, ovladačů zařízení, aplikací, databáze MDT (MDT DB) a dalších prvků nasazení v pracovním stůl nasazení.
Spuštění Průvodce nasazením Obsahuje pokyny ke spuštění Průvodce nasazením pro nasazení operačních systémů, ovladačů zařízení a aplikací do cílových počítačů ve vaší organizaci.
Provádění nasazení ZTI pomocí Správce konfigurace Obsahuje pokyny pro nasazení Windows operačních systémů a aplikací pomocí mdt a Správce konfigurace. Pokyny uvedené v této části začínají hned po instalaci mdt a poskytují kroky pro vytvoření referenčního počítače, zachycení obrázku referenčního počítače a nasazení zachyceného obrázku do cílových počítačů v organizaci pomocí Správce konfigurace.
Správa nasazení ZTI v konzole Správce konfigurace v Správce konfigurace Obsahuje pokyny a podrobné pokyny pro správu nasazení ZTI pomocí konzoly Správce konfigurace v Správce konfigurace, včetně správy operačních systémů, ovladačů zařízení, aplikací a dalších prvků nasazení.
Provádění nasazení udi Obsahuje pokyny pro nasazení Windows operačních systémů a aplikací pomocí MDT, Správce konfigurace a Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním. Pokyny uvedené v této části začínají hned po instalaci mdt a poskytují kroky pro vytvoření referenčního počítače, zachycení obrázku referenčního počítače a nasazení zachyceného obrázku do cílových počítačů v organizaci pomocí konzoly Správce konfigurace a Průvodce uživatelsky definovaným uživatelem.
Správa nasazení udi Obsahuje pokyny a podrobné pokyny pro správu nasazení udi pomocí konzoly Správce konfigurace, Návrháře průvodce uživatelsky definovaným rozhraním a Průvodce udi, včetně:

– Správa operačních systémů, ovladačů zařízení, aplikací a dalších prvků nasazení v Správce konfigurace konzole.

Většina procesu nasazení a podrobných pokynů pro ZTI platí pro udi.

- Správa chování Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním
Spuštění Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním Obsahuje pokyny, jak spustit Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním pro nasazení operačních systémů, ovladačů zařízení a aplikací do cílových počítačů ve vaší organizaci.
Konfigurace nasazení MDT Obsahuje pokyny k přizpůsobení procesu pro pokročilejší scénáře nasazení, včetně diskuse o konfiguračních souborech MDT, jak použít nastavení konfigurace u skupin počítačů a jak použít nastavení konfigurace pro jednotlivé počítače.
Provádění nasazení pomocí databáze MDT Obsahuje pokyny k přizpůsobení procesu pro pokročilejší scénáře nasazení, včetně toho, jak přidávat položky do nastavení konfigurace a načítat je z databáze MDT.
Příprava prostředků migrace MDT Obsahuje pokyny k přípravě příslušných prostředků používaných v procesu nasazení MDT, včetně síťových sdílených složek a přístupu k databázi.
Příprava Windows nasazení Obsahuje pokyny k přípravě služby Windows Deployment Services pro spuštění procesů nasazení LTI, ZTI a UDI, včetně vytváření obrázků a konfigurace pro integraci s nasazeními LTI, ZTI a UDI.
Plánování nasazení aplikací Obsahuje pokyny k nasazení aplikací pomocí MDT, Správce konfigurace a Microsoft Application Virtualization (App-V), včetně nasazení aplikací s obrázkem operačního systému nebo po nasazení bitové kopie.

Plánování nasazení MDT

Proces plánování vám pomůže připravit se na nasazení v produkčním prostředí. Proces začíná koncepčními návrhy, které se osvědčily a upřesní v testovacím prostředí. Výsledkem procesu plánování je sada návrhových dokumentů, které můžete použít k vytvoření infrastruktury nasazení MDT a provádění automatizovaných nasazení operačního systému a aplikací v produkčním prostředí.

Přehled procesu nasazení MDT

Účelem MDT je automatizovat nasazení operačních Windows a aplikací do stolních, přenosných a serverových počítačů v prostředí. Na vysoké úrovni mdt automatizuje proces nasazení tak, že nakonfiguruje bezobslužné instalační soubory pro Windows a zabalí potřebné soubory do sloučeného souboru s obrázkem, který pak nasadíte na referenční a cílové počítače.

Obrázek 1 znázorňuje procesy nasazení LTI, ZTI a UDI na vysoké úrovni.

Obrázek 1 znázorňuje procesy nasazení LTI, ZTI a UDI na vysoké úrovni.

Obrázek 1. Proces nasazení na vysoké úrovni

Proces nasazení LTI, ZTI a UDI na vysoké úrovni je následující:

 1. Shromáždte soubory potřebné k provedení nasazení MDT, včetně:

  • Windows zdrojových souborů nebo obrázků operačního systému

  • Windows language Pack pro operační systém

  • Ovladače zařízení pro referenční a cílové počítače

 2. Vytvořte obrázky systému, nastavení konfigurace a pořadí úkolů, které se mají použít při Windows a aplikací do referenčních počítačů.

 3. Nasaďte obrázky systému do referenčního počítače a zachyťte obrázek referenčního počítače.

 4. Vytvořte nastavení konfigurace a pořadí úkolů, které nasadí zachycené obrázky referenčních počítačů do cílových počítačů.

 5. Nasaďte zachycené obrázky referenčních počítačů do cílových počítačů.

Kontrolní seznam plánování

Tabulka 3 obsahuje kontrolní seznam plánování ve formě seznamu otázek, které můžete použít k pomoci při plánování. Pro každou otázku použijte informace uvedené ve sloupci Přehled a najděte odpovědi na základě požadavků vaší organizace.

Tabulka 3. Kontrolní seznam plánování

Otázka Přehled
Kam budete ukládat distribuční soubory? Soubory pro operační systém a aplikace se ukládají do sdílených složek nasazení pro LTI a distribuční body pro ZTI a UDI. Tyto soubory mohou vyžadovat mnoho gigabajtů místa. Některé organizace můžou potřebovat více sdílených složek nasazení nebo distribučních bodů pro různé místní pobočky. Další informace najdete v tématu Odhad požadavků mdt Storage .
Nasadíte se přes síť, s vyměnitelnými médii nebo oběma? Budete používat nasazení vícesměrového vysílání? Pokud nasazujete síť, ověřte, jestli je mezi sdílené složky nasazení, distribučními body a cílovými počítači dostatečná šířka pásma, a zadejte místní distribuční body. Další informace najdete v tématu Volba metody nasazení a Vyhodnocení požadavků na síť.
Jaká je vaše strategie pro zpracování obrázků a zdrojové soubory? Další informace najdete v tématu Použití referenčních počítačů v nasazení MDT.
Nasadíte úplnou sadu souborů operačního systému nebo vlastní obrázek? Další informace najdete v tématu Použití referenčních počítačů v nasazení MDT.
Jak budete zpracovávat kód Product Key a licencování? Malé organizace můžou každému uživateli přiřadit kód Product Key. Větší organizace by měly používat Služba správy klíčů (Služba správy klíčů) nebo aktivaci vícenásobného aktivačního klíče (MAK). Další informace najdete v článku Aktivace produktu a Informace o klíči.
Povolíte uživatelům zvolit si vlastní operační systém, aplikace, národní prostředí, časové pásmo a heslo pro správu? Uživatelé mohou tyto informace vybrat v době nasazení nebo je můžete nakonfigurovat předem. Další informace najdete v tématu Volba nasazení LTI, ZTI nebo UDI.
Aktualizují uživatelé svůj aktuální počítač na svém místě, migrují nastavení do nové instalace operačního systému nebo instalují nový počítač? Další informace najdete v článku Určení scénářů nasazení.
Kteří uživatelé budou moct nainstalovat které aplikace? Další informace najdete v tématu Plánování nasazení aplikací.
Chystáte se migrovat stav uživatele? Další informace najdete v tématu Odhad Storage pro data migrace stavu uživatele.
Chcete zálohovat počítače před nasazením? Další informace najdete v tématu Odhad Storage pro zálohování cílového počítače.
Chcete použít nástroj BitLocker® Drive Encryption? Další informace najdete v tématu Plánování šifrování jednotky nástrojem BitLocker.
Nasadíte 32bitové a 64bitové operační systémy? Další informace najdete v tématu Estimating MDT Storage Requirements( Požadavky na Storage MDT).
Nasadíte různé edice produktů (například Professional, Ultimate nebo Business)? Další informace najdete v tématu Estimating MDT Storage Requirements( Požadavky na Storage MDT).
Jaký typ nasazení se bude provádět (například nasadit nový počítač, nahradit existující počítač)? Další informace najdete v článku Určení scénářů nasazení.

Odhad požadavků na Storage MDT

Nasazení LTI ukládají do sdílených složek nasazení systémové obrázky, aplikace a další soubory. Nasazení ZTI a UDI ukládají tyto soubory Správce konfigurace distribučních bodech. Pokud chcete určit potřeby úložiště, odhadněte požadavky na úložiště pro:

Odhad Storage požadavků na počítače s mdt

Počítač s mdt má následující požadavky na úložiště:

 • Pokud vytvoříte obrázky médií, je na jednotce obsahující složku %TEMP% potřeba aspoň 4 gigabajty (GB). V opačném případě je na jednotce obsahující složku %TEMP% potřeba 1 GB volného místa.

 • Na jednotce obsahující programové soubory MDT je potřeba volného místa o 1 GB.

Odhad Storage požadavků pro sdílené složky nasazení MDT

Ujistěte se, že je k dispozici dostatek místa pro ukládání obrázků operačního systému, jazykových sad a ovladačů zařízení používaných v pracovním prostoru nasazení. Tyto obrázky uložíte do sdílených složek nasazení MDT vytvořených v pracovním prostředí nasazení.

Určete požadavky na úložiště pro každou z následujících položek ve sdílené službě nasazení:

 • Windows operační systém

 • Jazyková sada pro operační systém

 • Ovladače zařízení

 • Aplikace

  Určete velikost každého obrázku a počet obrázků požadovaných v nasazení. Vytvoření jedinečného obrázku pro každý z nich:

 • Verze operačního Windows, který se má nasadit. Pro každou verzi aplikace Windows, například Windows 8.1, Windows 7, Windows Server 2012 R2 nebo Windows Server 2008 R2, je nutný samostatný obrázek.

 • Edice operačního Windows, která se má nasadit. Pro každou edici aplikace je vyžadován samostatný Windows obrázek, například Tablet PC, Ultimate, Business, Enterprise nebo Datacenter.

 • Typ procesoru U 32bitových a 64bitových verzí aplikace je vyžadován samostatný obrázek Windows.

Odhad Storage požadavků Správce konfigurace distribučních bodů

Odhadněte požadavky na úložiště Správce konfigurace distribučních bodů pomocí stejných výpočtů popsaných v článku Odhad požadavků Storage pro sdílené složky nasazení MDT. Pokud jsou obrázky distribuovány do více distribučních bodů, platí požadavky na úložiště pro každý distribuční bod.

Správce konfigurace Další informace o plánování distribučních bodů najdete v části Distribuční bod v části Plánování systémů webu Správce konfigurace pro nasazení operačního systému v knihovně dokumentace Správce konfigurace, která je nainstalovaná s Správce konfigurace.

Odhad Storage požadavky na data migrace stavu uživatele

Odhadněte velikost úložiště potřebného pro data migrace stavu uživatele, kterou nástroj Windows stavu uživatele (USMT) uložený během procesu nasazení:

 • Určení, jestli se mají data migrace stavu uživatele ukládat místně do cílových počítačů nebo síťových sdílených složek, jak je popsáno v článku Určení, kam se mají ukládat data migrace stavu uživatele

 • Určení požadavků na úložiště pro data migrace stavu uživatele, jak je popsáno v článku Určení Storage požadavků na data migrace stavu uživatele

Určení, kam se ukládají data migrace stavu uživatele

Po určení požadavků na úložiště pro data migrace stavu uživatele určete, kam se data ukládají. Data migrace stavu uživatele můžete ukládat do těchto umístění:

 • V místním počítači můžete zkrátit čas nasazení Windows a využití sítě (doporučeno)

  Poznámka

  Tuto možnost můžete použít jenom ve scénáři Aktualizovat počítač.

 • Ve sdílené složce umístěné na místním serveru poskytuje konzistentní způsob ukládání dat migrace stavu uživatele nebo v případě, že místní úložiště není k dispozici.

  Pokud se data migrace stavu uživatele uloží místně na cílové počítače, určete sdílenou složku, do které může proces nasazení data ukládat. Ve výchozím nastavení se proces pokusí uložit data o stavu uživatele na místním pevném disku pro scénáře Nahradit počítač a Aktualizovat počítač. Toto chování ale můžete přepsat nastavením konfigurace v CustomSettings.ini. V případě, že není dostatek místa na disku pro data o stavu uživatele a nový obrázek, pokusí se skripty nasazení uložit informace ve sdílené složce. Díky tomu, že poskytujete sdílenou složku jako alternativní umístění úložiště, je proces nasazení spolehlivější.

  Vytvořte sdílení na serveru určeném během procesu plánování pro uložení souborů úložiště USMT. Mdt používá hodnoty nalezené CustomSettings.ini k vyhledání složky úložiště stavu uživatele.

Určení Storage požadavků na data migrace stavu uživatele

Pro účely plánování proveďte následující úkoly a odhadněte požadavky na úložiště úložiště migrace stavu uživatele:

 • Spusťte Scanstate.exe v nástroji USMT s možností /p a odhadněte velikost dat migrace stavu uživatele. Pomocí možnosti /p můžete odhadnout požadavky na místo na disku bez provedení migrace.

 • Zobrazení velikosti obsahu složek v profilu uživatele Výběrem náhodně vybraných počítačů určíte typické množství úložiště potřebného k zálohování migrace stavu uživatele. Mějte na paměti, že na každém cílovém počítači může být několik profilů (složek uživatelských jmen), takže každý profil, který se má migrovat, zahrnovat.

  Vypočítejte celkovou kapacitu požadovanou vynásobením průměrné velikosti dat migrace stavu uživatele počtem dní k uchovávání dat a vynásobením tohoto výsledku počtem uživatelů, kteří se mají migrovat během období uchovávání informací. Pokud je například průměrná velikost migrace stavu uživatele 3 GB, musí být data uložena po dobu pěti dnů, každý den se migruje 100 uživatelů a celkový požadavek na úložiště je 1 500 GB (3 GB × 5 dní × 100 uživatelů denně).

Odhad Storage požadavky pro zálohování cílového počítače

Jako volitelný krok v procesu nasazení scénáře Aktualizovat počítač můžete před nasazením cílového operačního systému provést zálohu cílového počítače.

Proces zálohování v MDT provedete pomocí nástroje Imagex.exe. Proces zálohování vytvoří obrázek svazku disku, na kterém jsou uložená data migrace stavu uživatele. Účelem této zálohy je obnovení dat migrace stavu uživatele, ne obnovení cílového počítače z bitové kopie.

Požadavky na úložiště jsou funkce průměrné velikosti pevných disků cílového počítače, počtu cílových počítačů nasazených každý den a doby, po kterou chcete zálohu zachovat. Pokud například průměrný pevný disk cílového počítače obsahuje 80 GB dat, nasazujete 100 počítačů denně a chcete zachovat data po dobu jednoho týdne, požadavky na úložiště pro zálohy jsou 56 terabajtů (TB) nebo 80 GB × 100 × 7.

Poznámka

Proces zálohování MDT ve výchozím nastavení nezadá více oddílů. Pokud potřebujete zálohovat víc oddílů, upravte proces nasazení MDT nebo použijte alternativní metodu zálohování.

Plánování nasazení aplikací

Aplikace je možné nasadit jako součást bitové kopie operačního systému nebo po nasazení operačního systému do cílového počítače. V přípravě na nasazení proveďte tyto úkoly:

 • Vytvořte portfolio aplikací. Portfolia aplikací obsahují seznam aplikací a stav kompatibility jednotlivých aplikací. Toto portfolio aplikací můžete vytvořit pomocí softwaru s inventářem softwaru, jako je Toolkit (ACT), funkce Majetku a dodržování předpisů v Správce konfigurace.

 • Určete všechny závislosti mezi aplikacemi. Aplikace mohou mít závislosti na jiných aplikacích. Aplikace se může třeba spolehnout na Microsoft Office Excel® 2007. Identifikujte tyto závislosti a zahrujte závislý software do plánů nasazení.

 • Zjistěte, jestli chcete nasadit aplikace s obrázkem operačního systému nebo potom. Aplikace můžete nasadit jako součást bitové kopie operačního systému nebo po nasazení operačního systému do cílového počítače. Pokud je aplikace nasazená po nasazení operačního systému, můžete použít libovolný software pro nasazení softwaru, jako je MDT, Zásady skupiny Instalace softwaru, funkce Správa aplikací v Správce konfigurace.

 • Určete příslušnou metodu pro spouštění aplikací. Aplikace můžete instalovat a spouštět na místním počítači nebo je dynamicky nasadit ve virtualizovaném prostředí aplikace, jako je třeba App-V.

 • Identifikujte uživatele schválené k instalaci aplikací. Zjistěte, jestli uživatelé instalují svoje aplikace nebo jestli je potřebují nainstalovat technici nasazení. Ujistěte se, že uživatel, který aplikaci instaluje, má příslušná práva a oprávnění.

 • Určete aplikace, které vyžadují restartování operačního systému. Aplikace, které vyžadují restartování operačního systému po instalaci, vyžadují další konfiguraci. Další informace najdete v tématu Konfigurace počítače na restartování po instalaci aplikace.

Definování součástí operačního systému a Nastavení

Při vytváření standardizované konfigurace určete, které součásti operačního systému chcete zahrnout, a nastavení těchto součástí. Toto určení zahrnuje volitelné součásti ve všech operačních systémech, role serverů v operačních systémech Windows Server a součásti, které se mají zahrnout do prostředí Windows Preinstallation Environment (Windows PE). Můžete se například rozhodnout odebrat nepotřebné součásti operačního Windows z desktopových a přenosných počítačů, aby se snížila úroveň zabezpečení těchto počítačů.

Pro každou bitovou kopii operačního systému určete:

 • Součásti operačního systému. Vyberte součásti požadované pro aplikace a role uživatelů prováděné na cílových počítačích. Nainstalujte jenom součásti, které jsou potřeba ke zmenšování povrchu útoku cílového počítače a velikosti obrázku.

 • Role serveru. Vyberte role serveru požadované pro serverové počítače. Nainstalujte jenom role serveru, které jsou potřeba ke zmenšování povrchu útoku cílového počítače a velikosti obrázku.

 • Windows součásti pe. Mezi tyto součásti patří podpora technologie ActiveX® Data Objects (ADO), písma a potřebné ovladače a balíčky. Můžete vybrat součásti pro 32bitové a 64bitové verze Windows PE.

 • Nastavení konfigurace. Určete nastavení konfigurace komponent zahrnutých v obrázcích. Vyberte nastavení konfigurace, která splňují obchodní a bezpečnostní požadavky organizace. Další informace o zabezpečení cílového počítače najdete v tématu Plánování zabezpečení cílového počítače.

Volba metody nasazení

Cílové počítače mají obvykle vysokorychlostní a trvalá připojení k infrastruktuře nasazení. Některé cílové počítače se ale mohou vzdáleně nebo vůbec připojit k intranetu. Mdt obsahuje následující metody nasazení operačních systémů a aplikací využívajících lti založené na síťovém připojení:

 • Sdílet nasazení Tato metoda používá sdílenou síťovou složku, ve které se nacházejí všechny soubory nasazení. Cílový počítač spustí Windows PE a potom se připojí ke sdílené službě nasazení a provede nasazení. Tuto metodu vyberte, pokud cílové počítače mají vysokorychlostní a trvalé připojení k infrastruktuře nasazení.

 • Média. Tato metoda vytvoří obrázek, který můžete použít k nasazení z vyměnitelných médií, jako jsou DVD nebo USB flash disky (UFDs). Pomocí Windows PE spustíte počítač z média. Tuto metodu vyberte, pokud jsou cílové počítače vzdáleně připojené nebo nemusí mít vůbec připojení.

Vyhodnocení požadavků na síť

Vzhledem k velikosti obrázků distribuovaných do cílových počítačů (500 megabajtů [MB] až 4 GB) musí mít počítače vysokorychlostní trvalé připojení k serverům používaným v procesu nasazení. Aby bylo zajištěno vysokorychlostní připojení k počítačům, musí být tyto servery v sousedních podsítích s cílovými počítači.

Poznámka

Síťová nasazení využívající mdt nejsou podporovaná pro bezdrátové sítě. Používejte nasazení založená na médiích pro počítače připojené bezdrátovými sítěmi nebo sítěmi s pomalým nebo nespolehlivým připojením.

Pokud organizace nemůže poskytnout dostatečnou kapacitu sítě pro nasazení obrázků, softwaru a dat migrace do počítačů, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Dočasně umístěte příslušné servery (například servery hostující různé sdílené složky nebo server se službou Windows Deployment Services) blíž k cílovým počítačům po dobu trvání migrace.

 • Dočasně přesuňte cílové počítače do pracovní oblasti, kde je můžete nasadit, a potom je vraťte do původního umístění.

 • Uložte data migrace stavu uživatele místně na cílové počítače.

 • Automatické nasazení můžete provádět místně pomocí nasazení médií v lti.

  Kromě kapacity sítě musíte povolit příslušné síťové protokoly a přenosy. Pokud například chcete iniciovat nasazení LTI, ZTI nebo UDI pomocí služby Windows Deployment Services a nasazení vícesměrového vysílání, musíte povolit přenosy vysílání multicastu mezi infrastrukturou MDT a cílovými počítači.

Použití referenčních počítačů v nasazení mdt

Proces nasazení MDT používá referenční počítač jako směrný plán pro konfiguraci cílových počítačů po dokončení procesu nasazení. Referenční počítač nakonfigurujete tak, aby splňoval obchodní, technické a bezpečnostní požadavky organizace. Po konfiguraci referenčního počítače zachyťte obrázek referenčního počítače, který pak můžete nasadit do cílových počítačů.

Jenom ve výjimečných případech budete moct nasadit obrázky z distribučních Windows, které se neupravují na referenční a cílové počítače. Místo toho vytvořte přizpůsobené obrázky, které Windows operační systém, jazyk, balíčky, aplikace, ovladače zařízení, aktualizace softwaru a další software.

Proces nasazení MDT umožňuje vytvářet přizpůsobené obrázky, které se poprvé nasadí na referenční počítač, pak se zachycují z referenčního počítače a nakonec se nasadí do cílových počítačů. Funkce MDT spravuje přizpůsobení obrázků, abyste je mohli vytvářet s menším úsilím a vyšší úrovní automatizace. Například Pracovní plocha nasazení v MDT může automaticky vložit příslušné ovladače zařízení do obrázků.

Virtuální počítače fungují dobře při vytváření referenčního obrázku Windows protože historické problémy s halou už nejsou použitelné.

Poznámka

Virtuální počítače obvykle nemají stejný výkon jako fyzické počítače, takže vytvoření referenčních obrázků může trvat déle.

Volba silných, tenkých nebo hybridních obrázků

V rámci procesu plánování určete typy obrázků, které vytvoříte. Typy obrázků, které můžete vytvořit, spadají do těchto kategorií:

 • Silné obrázky. Tlusté obrázky jsou monolitické obrázky, které obsahují základní aplikace, jazykové sady a další soubory. Součástí procesu vývoje obrázků je instalace základních aplikací a jazykových sad na referenčním počítači před zachycením bitové kopie disku.

 • Tenké obrázky. Tenké obrázky obsahují jen několik základních aplikací nebo jazykových sad, protože tyto součásti se instalují odděleně od bitové kopie disku, což obvykle vyžaduje více času přenosu sítě v počítači.

 • Hybridní obrázky. Hybridní obrázky kombinovat strategie tenkých a silných obrázků instalací aplikací a jazykových sad ze sdílené síťové složky. Hybridní obrázky mají většinu výhod tenkých obrázků, ale nejsou tak složité pro vývoj a nevyžadují infrastrukturu distribuce softwaru. Vyžadují ale delší dobu instalace, což může zvýšit příprava nasazení nákladů.

Tabulka 4 uvádí výhody a nevýhody typů silných, tenkých a hybridních obrázků.

Tabulka 4. Výhody a nevýhody silných, tenkých a hybridních obrázků

Metoda Výhoda Nevýhoda
Tlusté - Nasazení může být jednodušší, protože na obrázku jsou všechny aplikace a jazykové sady.

- Zmenšená počáteční složitost, protože rozšířené skriptování obvykle není nutné.

– Aplikace a jazykové sady jsou dostupné hned po dokončení nasazení.

- Nevyžaduje software pro distribuci softwaru, například funkci Správa aplikací v Správce konfigurace.
- Vyžaduje více úložiště pro každý obrázek.

- Vyžaduje víc času ke stažení přes síťová připojení než tenké nebo hybridní obrázky.

- Vyžaduje větší úsilí o údržbu obrázků, protože jakékoli aktualizace operačních systémů, ovladačů zařízení, aplikací nebo jazykových sad vyžadují vytvoření nového obrázku.
Tenký - Vyžaduje méně úložiště pro každý obrázek.

- Stahování přes síťová připojení vyžaduje méně času než silné obrázky.

-Zmenšená snaha o údržbu obrázku, protože obrázek obsahuje méně součástí.
- Vytvoření může být složitější, protože při vytváření obrázků jsou potřeba další kroky.

– Může se zvýšit složitost, protože může být nutné použít pokročilé skriptování.

– Aplikace a jazyky nejsou dostupné hned po dokončení nasazení obrázku.
Hybridní - Vyžaduje menší úložiště než silné obrázky pro každý obrázek.

- Ke stažení přes síťová připojení je potřeba kratší dobu než silný obrázek.

– Zmenšená snaha o údržbu obrázku, protože obrázek obsahuje méně součástí.

- Nevyžaduje samostatný software pro distribuci softwaru.
- Může být složitější než silný obrázek (ale ne než tenký obrázek), protože při vytváření obrázku jsou potřeba další kroky.

– Může být možné zvýšit složitost, protože může být nutné použít pokročilé skriptování (i když ne tak pokročilé jako u tenkých obrázků).

– po dokončení nasazení obrázku nejsou aplikace a jazyky dostupné.

Náklady spojené s vytvářením, údržbou a nasazením obrázků disků zahrnují:

 • Náklady na vývoj. Náklady na vývoj zahrnují vytvoření dobře zkonstruované image, která sníží budoucí náklady na podporu a zlepší zabezpečení a spolehlivost. Vyšší úrovně automatizace snižují náklady na vývoj.

 • Testujte náklady. Tyto náklady zahrnují čas a pracovní sílu, které se podílejí na testování standardního obrázku, a aplikace, které se v ní můžou kromě aplikací použitých po nasazení nacházet. Mezi zkušební náklady patří také doba vývoje potřebná ke stabilizaci obrázků na disku.

 • Storage nákladů. Storage náklady zahrnují ukládání distribučních bodů, obrázků disků, dat migrace a záložních obrázků. Storage náklady mohou být významné v závislosti na počtu obrázků na disku, počtu počítačů v každém nasazení a tak dále.

 • Náklady na síť Náklady na síť zahrnují přesunutí obrázků na disk do distribučních bodů a do počítačů. Technologie pro zpracování disků, které Microsoft poskytuje, nepodporují vícesměrové vysílání, takže náklady na síť se lineárně škálují s počtem distribučních bodů, které musíte replikovat, a počtem počítačů v projektu nasazení.

  S nárůstem velikosti souborů obrázků se náklady zvyšují. Velké obrázky mají k dispozici další náklady na aktualizaci, testování, distribuci, síť a úložiště. I když se aktualizuje jenom malá část obrázku, musí se celý obrázek znovu distribuovat.

Identifikace scénářů nasazení

Tabulka 5 uvádí scénáře nasazení a obsahuje stručný popis jednotlivých scénářů.

Tabulka 5. Scénáře nasazení

Scénář Popis Migruje stav uživatele Používá stávající cílový počítač. Zachovává systém souborů.
Nový počítač Nová instalace operačního Windows je nasazená na nový počítač. Ne Ne Ne
Aktualizace počítače Počítač se aktualizuje, včetně počítačů, které je nutné znovu zobrazit, aby bylo možné standardizaci obrázků nebo vyřešit problém. Ano Ano Ne
Nahrazení počítače Jeden počítač nahradí jiný počítač. Existující data migrace stavu uživatele se uloží z původního počítače. Potom se nová instalace Windows na nový počítač. Nakonec se data o stavu uživatele obnoví do nového počítače. Ano Ne Ne

Mdt nepodporuje nasazení upgradu na místě. Můžete provádět:

 • Ruční upgrade na místě spuštěním Setup.exe z původního Windows médií

  Poznámka

  Pokud chcete provést upgrade na místě ručně spuštěním Setup.exe z původního Windows, použijte původní soubor install.wim. Vlastní soubory WIM nejsou pro upgrady na místě podporované.

 • Scénář Aktualizovat počítač jako alternativu k nasazení nového operačního systému a aplikací na cílovém počítači

  V rámci scénáře Nahrazovat nasazení počítače vymažte diskové oddíly původního počítače. Standardní formát, který provádí operační Windows, neprovádí bezpečné vymazání disku definovaného standardem 5520.22M amerického ministerstva obrany. V případě potřeby proveďte zabezpečené vymazání pevných disků v cílových počítačích pomocí nástrojů poskytovaných dodavatelé, které nejsou dodavatelé microsoftu.

Plánování šifrování jednotky nástrojem BitLocker

Nástroj BitLocker je součástí Windows proto zahrnuje rozhodnutí o plánování nástroje BitLocker ve vašem prostředí. Jedním z rozhodnutí nástroje BitLocker, které musíte udělat, je úložiště klíčů pro obnovení. Obnovovací klíče nástroje BitLocker můžete uložit v:

 • A local folder. Tuto možnost vyberte, pokud chcete uložit obnovovací klíč na UFD, který spravuje každý uživatel.

 • Síťová složka. Tuto možnost vyberte, pokud chcete centrálně ukládat obnovovací klíče do sdílené síťové složky, kterou spravují správci sítě.

 • Active Directory® Domain Services (služba AD DS). Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby se obnovovací služba AD DS, které spravují správci služby Active Directory.

  Také volte metody, které budou uživatelé používat ke spuštění počítačů po povolení nástroje BitLocker. Uživatelé mohou své počítače spustit jedním z následujících způsobů:

 • Trusted Platform Module (TPM) verze 1.2 nebo novější. Čip ČIPU je kryptografický hardwarový čip nainstalovaný na cílovém počítači. Pokud cílový počítač čip TPM nepodporuje, musí být k spuštění počítače použit kód UFD nebo PIN kód. Toto je upřednostňovaná metoda, pokud cílový počítač podporuje čip TPM.

  Poznámka

  Můžete zadat PIN kód, který mohou uživatelé zadat společně s čipem TPM, nebo můžete použít UFD k zesílení zabezpečení při spuštění počítače.

 • UFD. V této metodě se požadované šifrovací klíče ukládají na UFD, která musí být při spuštění počítače v počítači. Toto je upřednostňovaná metoda, pokud cílový počítač nepodporuje čip TPM.

  Další informace o nástroji BitLocker najdete v tématu Přehled nástroje BitLocker Drive Encryption.

Vyhodnocení připravenosti cílového počítače

V rámci procesu plánování vyhodnoťte připravenost cílového počítače na nasazení cílového operačního systému, ovladačů zařízení, aplikací a dalších součástí. Vyhodnoťte připravenost cílového počítače pomocí automatizovaných nástrojů inventáře hardwaru a softwaru, jako je Správce konfigurace nebo Microsoft Assessment and Planning (MAP) Toolkit.

Vyhodnoťte připravenost cílového počítače pro nasazení podle:

 • Ověření připravenosti cílového počítače na spouštění skriptů MDT, jak je popsáno v článku Ověření připravenosti cílového počítače pro spouštění skriptů MDT

 • Ověření, že cílové počítače mají odpovídající softwarové a hardwarové systémové prostředky, jak je popsáno v článku Ověření odpovídajících prostředků cílového počítače

 • Identifikace rozdílů v procesu nasazení mezi 32bitovými a 64bitovými počítači, jak je popsáno v článku Identifikace rozdílů v 64bitových a 32bitových nasazeních

Ověření připravenosti cílového počítače pro spouštění skriptů MDT

Než spustíte zbývající skripty MDT, spusťte ZTIPrereq.vbs, aby cílový počítač splňoval požadavky na spouštění zbývajících skriptů MDT. Mezi předpoklady skriptu patří:

 • Windows script host (WSH) verze 5.6 nebo novější nainstalované a spuštěné

 • Microsoft XML Core Services (MSXML) verze 3.0 (jakákoli úroveň aktualizace Service Pack) nainstalovaná a spuštěná

  Poznámka

  Verze aplikace MSXML musí být verze 3.0. MSXML verze 4.0 a 6.0 nejsou kompatibilní se skripty MDT.

Ověření odpovídajících prostředků cílového počítače

Jakmile ZTIPrereq.vbs, že počítač splňuje požadavky na spuštění zbývajících skriptů, ZTIValidate.wsf určí, jestli má cílový počítač odpovídající softwarové a hardwarové systémové prostředky k nasazení cílového operačního systému. Mezi tyto požadavky patří:

 • Na cílovém počítači je nainstalovaný WSH 5.6 nebo novější

 • V jakémkoli scénáři s výjimkou nového počítače (který nemigruje uživatelská data) musí být stávající operační systém klienta, pokud je nový operační systém klientským operačním systémem. Podobně je možné nasadit jenom serverový operační systém na počítač, na který je aktuálně spuštěný serverový operační systém.

 • Pokud je vlastnost definovaná, musí být nastavená OSInstall tak, YES aby nasazení pokračovalo.

 • Paměť cílového počítače musí splňovat požadavky operačního systému.

  Poznámka

  Minimální doporučená velikost fyzické paměti cílového počítače je 1 GB.

 • Procesor cílového počítače musí splňovat požadavky operačního systému.

 • Cílový počítač musí mít dostatek volného místa na disku pro obrázek, který se na něj nasadí.

 • Aktuální operační systém na cílovém počítači musí být spuštěný v oddílu C (pouze scénář Aktualizovat počítač)

 • Jednotka C musí být první oddíl na prvním disku cílového počítače (pouze scénář Aktualizace počítače)

 • Další dostupné místo na disku je potřeba, pokud jsou data migrace stavu uživatele a protokoly nasazení uložené místně na cílovém počítači.

 • Cílový počítač musí mít dostatek volného místa na disku (přibližně 150 MB), aby Windows protokolu PE.

 • Cílový počítač musí mít dostatek celkového místa na disku pro Windows PE a obrázek (rozbalená velikost obrázku plus 150 MB)

 • Cílový počítač musí mít přímé síťové připojení k serverům Windows Deployment Services a sdílených položek nasazení (Nepodporovaná síťová připojení zahrnují virtuální privátní síť [VPN] a bezdrátová připojení.)

  Poznámka

  Cílové počítače, které se pokoušejí nainstalovat obrázek přes vpn nebo bezdrátové připojení, se po restartování v prostředí Windows PE nebudou moct připojit ke sdílené složky nasazení, což způsobí selhání procesu nasazení.

  Zjistěte, jestli některý z existujících počítačů nemá dostatečné systémové prostředky Správce konfigurace nebo jiným nástrojem inventáře softwaru. Upgradujte systémové prostředky na těchto cílových počítačích před nasazením Windows v případě potřeby.

Určení rozdílů v 64bitových a 32bitových nasazeních

Většina funkcí a funkcí nalezených v 32bitových verzích Windows jsou stejné v 64bitových verzích Windows. Při nasazování 64bitových verzí aplikací je ale třeba vzít v úvahu následující Windows:

 • U nasazení LTI musí verze Windows PE odpovídat verzi Windows nasazení. Pokud nasazujete 64bitovou verzi Windows, použijte 64bitovou verzi Windows PE.

 • Aplikace se instaluje do samostatných složek Program Files. V 64bitových verzích Windows jsou 64bitové aplikace nainstalované ve složce Program Files a 32bitové aplikace jsou nainstalované ve složce Program Files (x86). Při hledání dříve nainstalovaných aplikací zkontrolujte příslušnou strukturu složek.

 • Zjišťování architektury procesoru Windows služby pro nasazení může být nutné vynucené u 64bitových počítačů. Ne všechny 64bitové počítače správně hlásí typ procesoru. MdT proto nemusí správně rozpoznat, že procesor je 64bitový procesor. K nasazení 64bitových Windows použijte následující příkaz:

  WDSUTIL /set-server /architecturediscovery:yes 
  

  Další informace najdete v nápovědě Windows služby pro nasazení.

 • 64bitové verze Windows PE nespouštět 32bitové aplikace. Ujistěte se, že všechny kompilované aplikace používané 64bitovou verzí Windows PE jsou 64bitové verze.

 • 64bitové verze Windows vyžadují 64bitové ovladače zařízení. 32bitové ovladače zařízení nemůžete použít v 64bitových verzích Windows.

Plánování výkonu a řízení spotřeby

Windows obsahuje řadu funkcí, které pomáhají zlepšit výkon a využití napájení počítačů. Tato vylepšení můžete začlenit do nastavení konfigurace, která nasadíte na cílové počítače pomocí mdt.

Zkontrolujte následující zdroje informací, které vám posouvá nastavení výkonu a konfigurace správy napájení, která chcete zahrnout při provádění nasazení cílového počítače:

Plánování zabezpečení cílového počítače

Při plánování konfigurace operačních systémů Windows cílových počítačů zajistěte, aby byly cílové počítače nasazené v souladu s požadavky vaší organizace. Společnost Microsoft vyvinula akcelerátory řešení zabezpečení, které vám pomůžou nasadit cílové počítače v zabezpečené konfiguraci.

Akcelerátory řešení zabezpečení obsahují pokyny a nástroje, které vám pomůžou Windows. Další informace o nasazení cílových počítačů v zabezpečené konfiguraci pomocí těchto akcelerátorů řešení najdete v tématu Akcelerátory řešení zabezpečení.

Volba nasazení LTI, ZTI nebo UDI

Nasazení LTI, ZTI a UDI používají stejnou sadu skriptů a konfiguračních souborů (například CustomSettings.ini) pro nasazení cílových počítačů. Tabulka 6 porovnává nasazení LTI, ZTI a UDI.

Tabulka 6. Porovnání nasazení LTI, ZTI a UDI

Nasazení LTI Nasazení ZTI Nasazení udi
Umožňuje výběr úrovně automatizace. Podporuje jenom plně automatizovaná nasazení. Umožňuje výběr úrovně automatizace.
Má minimální požadavky na infrastrukturu. Vyžaduje Správce konfigurace Vyžaduje Správce konfigurace
Podporuje nasazení v síti pomocí sdílené složky nebo místně pomocí vyměnitelného úložiště, jako je cd, DVD nebo UFD. Podporuje nasazení v síti pomocí distribučních Správce konfigurace nebo místně pomocí vyměnitelného úložiště, jako je CD, DVD nebo UFD. Podporuje nasazení v síti pomocí distribučních Správce konfigurace nebo místně pomocí vyměnitelného úložiště, jako je CD, DVD nebo UFD.
Proces nasazení můžete spustit ručně nebo automaticky pomocí služby Windows nasazení. Proces instalace může zahájit služba Správce konfigurace nebo Windows nasazení Proces instalace může zahájit služba Správce konfigurace nebo Windows nasazení
Proces nasazení se konfiguruje pomocí pracovního stůl nasazení. Proces nasazení je nakonfigurovaný pomocí Správce konfigurace konzoly. Proces nasazení je nakonfigurovaný pomocí konzoly Správce konfigurace a Návrháře průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.
Může vyžadovat kratší počáteční dobu konfigurace správy IT. Vyžaduje další počáteční dobu konfigurace správy IT. Vyžaduje další počáteční dobu konfigurace správy IT.
Může vyžadovat interakci uživatele nebo technika nasazení. Nevyžaduje žádnou interakci uživatele ani technika nasazení. Může vyžadovat interakci uživatele nebo technika nasazení.
Zvyšuje riziko zavedení chyb konfigurace. Snižuje riziko zavedení chyb konfigurace. Zvyšuje riziko zavedení chyb konfigurace.
Vyžaduje, aby uživatelé nebo technici nasazení zadat přihlašovací údaje se zvýšenými oprávněními Uživatelé a technici nasazení nemusí mít přihlašovací údaje se zvýšenými oprávněními. Vyžaduje, aby uživatelé nebo technici nasazení zadat přihlašovací údaje se zvýšenými oprávněními
Vyžaduje, aby uživatelé nebo technici nasazení před zahájením procesu nasazení MDT věděli některá nastavení konfigurace. Uživatelé a technici nasazení nemusí před zahájením procesu nasazení MDT znát nastavení konfigurace. Vyžaduje, aby uživatelé nebo technici nasazení před zahájením procesu nasazení MDT věděli některá nastavení konfigurace.
Může být použit s pomalými připojeními nebo v případech, kdy neexistuje žádné připojení k síti. Vyžaduje vysokorychlostní trvalé připojení. Vyžaduje vysokorychlostní trvalé připojení.
Podpora nasazení vyžaduje malou nebo žádnou infrastrukturu. Vyžaduje infrastrukturu dostatečnou k nasazení obrázků operačního systému. Vyžaduje infrastrukturu dostatečnou k nasazení obrázků operačního systému.
Podporuje nasazení přes síť nebo místní do počítače z médií. Podporuje nasazení přes síť nebo místní do počítače z médií. Podporuje nasazení přes síť nebo místní do počítače z médií.
Nevyžaduje správu cílových počítačů pomocí Správce konfigurace Vyžaduje, aby se cílové počítače spravovat pomocí Správce konfigurace Vyžaduje, aby se cílové počítače spravovat pomocí Správce konfigurace
Podporuje zásady zabezpečení, ve kterých je automatická instalace softwaru zakázaná. Podporuje jenom zabezpečení, ve kterém je povolená automatická instalace softwaru. Podporuje jenom zabezpečení, ve kterém je povolená automatická instalace softwaru.
Podporuje nasazení cílových počítačů izolovaných bránami firewall. Vyžaduje komunikaci vzdáleného volání procedur (RPC) s cílovými počítači. Vyžaduje komunikaci rpc s cílovými počítači.

V určité chvíli v procesu MDT musíte zadat všechny informace potřebné k instalaci Windows a aplikací na cílové počítače. Otázkou je, kdy tyto informace poskytnete? Čím více informací poskytnete předem, tím méně interakce je potřeba během nasazení.

Tabulka 7 uvádí výhody a nevýhody provádění plně automatizovaných nasazení (pomocí LTI, ZTI nebo UDI) a částečně automatizovaných nasazení (pomocí LTI nebo UDI).

Tabulka 7. Výhody a nevýhody plně a částečně automatizovaných nasazení

Metoda Výhody Nevýhody
Plně – Není nutná žádná interakce s uživatelem nebo technikem nasazení.

- Riziko zavedení chyb konfigurace se sníží.

– Před zahájením procesu nasazení MDT nemusí uživatelé ani technici nasazení znát žádné informace o konfiguraci.
– K poskytnutí informací o konfiguraci potřebných pro plně automatizované nasazení je potřeba víc času.

- Přihlašovací údaje pro přístup k síťovým prostředkům a se zvýšenými oprávněními jsou uložené v konfiguračních souborech, které musí být chráněné.
Částečně – Příprava na nasazení vyžaduje kratší dobu, protože informace o konfiguraci můžete skytovat interaktivně. - Je nutná interakce s uživatelem nebo technikem nasazení.

- Riziko zavedení chyb konfigurace se zvyšuje.

– Uživatelé nebo technici nasazení musí mít přihlašovací údaje, které vyžadují zvýšená oprávnění.

– Před zahájením procesu nasazení MDT musí uživatelé nebo technici nasazení znát některé informace o konfiguraci.

Kontrola známých problémů, omezení a Recommendations mdt

Projděte si známé problémy, omezení a doporučení pro:

Kontrola obecných známých problémů, omezení a Recommendations mdt

Tady je seznam známých obecných problémů, omezení a doporučení, která se týkají MDT:

 • MDT podporuje sadu Windows Assessment and Deployment Kit (Windows ADK) pro Windows 8.1, Windows PE verze 5.0 a System Center 2012 R2 Správce konfigurace.

 • Jazykové sady, aplikace a ovladače zařízení, které jsou zakázané v pracovním okně nasazení, se nenainstalují, pokud je nepřidáte ručně do CustomSettings.ini souboru.

 • Když vyberete akci Nainstalovat jazykovou sadu offline, musíte vybrat soubory CAB jazykové sady v podsložkách hlavního balíčku.

 • Když zadáte IP adresy (například při identifikaci serverů DNS a Windows Internet Naming Service [WINS]), musí vyloučit nepotřebné nulové předpony, které budou bídné. Pokud je třeba IP adresa 10.010.10.1, pracovní plocha nasazení ji vyhodnotí jako 10.8.10.1. Abyste se tomuto problému vyhnuli, zadejte IP adresy pečlivě a nepřidáte nadbytečné nuly.

 • Při zadávání účtu Spustit jako musíte zadat uživatele, který je členem skupiny Administrators na serveru. V opačném případě nebude mít účet dostatečná oprávnění pro přístup k síťovým připojením zavedeným správci.

 • Při vytváření sdílených položek nasazení na počítačích, které mají zakázané názvy souborů 8.3 (viz článek podpory microsoftu Jak zakázat vytváření názvů 8.3na oddílech NTFS), pracovní plocha nasazení nevygeneruje obrázek Windows PE. Pokud jste zakázali názvy souborů 8.3, znovu je povolte nastavenímHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem\NtfsDisable8dot3NameCreation registru na 0.

 • Ve složce se vyhněte vytváření podsložky a souboru se stejným názvem. Například ve složce Soubory byste neměli pojmenovat podsložku Položka a pak vytvořit soubor s názvem Položka.

 • Při upgradu musí mít sdílené složky nasazení sítě a multimédií vytvořené v dřívějších verzích mdt platné sdílené složky.

 • Pokud vlastní obrázky pořízené přímo spuštěním nástroj ImageX (bez použití mdt k zachycení obrázku) nefungují správně, vyřešte potíže zachycením a přidáním obrázku pomocí mdt, abyste zajistili, že jsou všechny předpoklady správně nakonfigurované. Přidejte instalační soubory do pracovního programu Nasazení přidáním úplné distribuce operačního systému nebo tak, že průvodce nasazením nasměruje na umístění zdrojových souborů. Při ručním pořizování obrázků použijte soubor Wimscript.ini, který MDT poskytuje ve složce \Distribution\tools \ _platform, kde platforma je x86 (pro 32bitovou verzi) nebo x64 (pro 64bitovou verzi), abyste vyloučili složky nebo soubory z obrázku. Uvědomte si také, že Unattend.xml soubory na obrázku. Zadejte správnou hodnotu /FLAGS při Windows obrázků pomocí nástroj ImageX nebo Windows nasazení.

 • Po dokončení nasazení MDT se na souhrnné stránce zobrazí upozornění na chyby, ke kterým došlo během procesu. (Tato stránka se nezobrazuje při provádění instalace Server Core, protože neobsahuje požadované součásti Windows Internet Exploreru® součásti.) Nasazení je možné dokončit, ale přesto se spustí několik chyb nebo upozornění, pokud se jedná o chyby, které nejsou důležité. Je užitečné zkontrolovat tyto chyby a upozornění – například otevřením odpovídajících souborů protokolů a spuštěním ověřovacích testů – a zjistit, jestli jsou neočekávané.

 • Některé ovladače zařízení mohou proces nasazení zastavit. Pokud k tomu dojde, izolujte ovladač zařízení a odeberte ho z cílového počítače nebo požádejte dodavatele o aktualizovanou verzi ovladače zařízení.

 • Pokud zvolíte optimalizaci bitové kopie Windows PE a vyberete ovladače, které nejsou dostupné z distribučního bodu, může se zobrazit chybová zpráva "Nelze najít cestu ovladače". Tento problém můžete vyřešit tak, že vyberete možnost Kompletně generovat spouštěcí bitové kopie.

 • Nástroj USMT se nezdaří, pokud zadáte cestu obklopenou uvozovkami, která také končí zpětném lomítkem ( \ ). Pokud chcete předejít problémům, stačí při zadávání složky vypnout konečné zpětné lomítko. Například následující cesty způsobí chybu:

  • "D: \ "

  • "D:\folder" \

   Tyto cesty ale nezpůsobí chybu:

  • D:

  • D:\

  • D:\složka\

  • D:\složka

  • "D:\folder"

  • "D:\"

  • "D:"

 • Domovskou stránku Internet Exploreru nakonfigurujte pomocí CustomSettings.ini, mdt db nebo pomocí sady Windows Internet Explorer Administration Kit (IEAK). Konfigurace domovské stránky Internet Exploreru funguje jenom v Windows bezobslužné instalace.

 • Během nasazení LTI do nových počítačů se některé stránky (například stránky Národního prostředí uživatelů a Národní prostředí klávesnice) nezobrazují text správně, pokud nejsou v aplikaci Windows PE nainstalovaná požadovaná písma. Ve scénáři Aktualizovat počítač se stejné příznaky zobrazí, pokud nejsou v nahrazené operačním systému nainstalována požadovaná písma.

 • Některá rozložení klávesnice můžou vyžadovat jazykové sady nebo editory metod zadávání, které mdt automaticky nezahrnuje do spouštěcí bitové kopie Windows PE. Funkce MDT neověřuje, jestli je rozložení klávesnice platné. Další informace najdete v tématu Požadavky editoru IME (Custom Input Method Editor).

 • Při konfiguraci nastavení statické konfigurace IP adresy síťového adaptéru je možné přidat maximálně dvě adresy serveru WINS. Pokud se pomocí mdt přidávají více než dvě adresy serverů WINS, používají se jenom první dvě adresy serverů WINS.

 • Při stahování na vyžádání nebo při vytváření disku DVD s nasazením médií Správce konfigurace dojít k chybám hodnot hash. K tomu může dojít, pokud jsou balíčky v distribučních bodech nekonzistentní s informacemi v Správce konfigurace databáze.

  Oprava chyb s hodnotou hash pro Správce konfigurace
  1. Klikněte na Start, přejděte na Všechny programy a potom na Microsoft System Center 2012. Přejděte na Správce konfigurace a potom klikněte na Správce konfigurace Console.

  2. V Správce konfigurace klikněte v navigačním podokně na Softwarová knihovna.

  3. V pracovním prostoru Softwarová knihovna přejděte na Přehled/Správa aplikací/Balíčky.

  4. V podokně náhledu klikněte na package_name _ (kde _package_name je název balíčku, který je nekonzistentní).

  5. Na pásu karet klikněte na kartě Domů ve skupině Vlastnosti na Vlastnosti.

   Otevře se **package_name ***Vlastnosti (kde package_name je název balíčku).

  6. V dialogovém okně package_nameProperties (kde package_name je název balíčku) klikněte na kartě Umístění obsahu v poli Distribuční body nebo skupiny distribučních bodů na * distribution_point _ (kde __distribution_point_* je název distribučního bodu nebo skupiny distribučních bodů) a potom klikněte na Přerozdělit.

  7. V dialogovém Správce konfigurace klikněte na OK.

  8. Opakujte kroky f až g pro každý distribuční bod nebo skupinu distribučních bodů.

  9. V dialogovém okně package_nameVlastnosti klikněte na OK.

  10. Opakujte kroky d až i pro každý nekonzistentní balíček.

 • V nasazeních LTI nastavíte několik typů informací v Průvodci vytvořením pořadí úkolů. Uživatelské rozhraní neposkytuje možnost upravit tyto informace později. Informace ale můžete upravit přímo v Unattend.xml souboru. Tyto informace zahrnují:

  • Název organizace

  • Celé jméno

  • Domovská stránka Internet Exploreru

  • Heslo místního správce

 • Žádné nastavení konfigurace stavu uživatele není možné zadat pomocí souboru CustomSettings.ini pro Správce konfigurace scénářů. Umístění v síti určuje automaticky úkol Úložiště stavu žádosti.

 • V Správce konfigurace nasazení můžete do počítače nainstalovat víc balíčků aplikací tak, že je zadáte do CustomSettings.ini souboru podle následujících parametrů:

  • Zadejte základní proměnnou s názvem PACKAGES v pořadí úkolů v úkolu Instalovat software.

  • Každý název proměnné PACKAGES by měl mít příponu začínající 001.

  • Hodnota PACKAGESxxx by měla mít formát PACKAGEID:ProgramName (použijte dvojtečku mezi položkami).

  • Hodnota ProgramName rozlišuje malá a velká písmena.

   Tady je příklad zadání balíčků v CustomSettings.ini:

   PACKAGES001=DEP0002B:Install Office 2007 
   PACKAGES002=DEP00011:Install Office Communicator 
   
   
 • V nasazení LTI New Computer se aplikace označené jako skryté v pracovním okně nasazení nenainstaluje, pokud stránku Aplikace v Průvodci nasazením nevynecháte a v průvodci nasazením zadáte globálně jedinečný identifikátor (GUID) CustomSettings.ini. Zadejte skryté aplikace pomocí vlastnosti MandatoryApplications místo vlastnosti Aplikace.

 • Před spuštěním Správce konfigurace mdt zavřete konzolu pro integraci. V opačném případě nemusí být některé soubory správně aktualizovány.

 • Během procesů Scanstate a Loadstate může být vytvořeno více kopií souborů protokolu. Novou šablonu USMT můžete použít k vyloučení souborů protokolu nebo adresářů protokolů při spuštění funkce Scanstate a Loadstate.

 • Scénáře nasazení Nový počítač a Nahradit počítač ve výchozím nastavení naformátuje disk 0. Použití mdt na počítačích s oddíly OEM (Original Equipment Manufacturer) nebo více pevnými nebo externími disky může kromě důkladného testování vyžadovat další konfiguraci a skriptování.

 • Sekvencer úloh nebude přijímat soubory XML, které obsahují obsah Unicode (ze souboru XML kódovaného jako UTF-8). Pokus o použití souborů XML vede k chybě pořadí úkolů. Sekvencer úloh se s kódovanými daty UTF-7 nevypořádá správně: Nezpůsobuje chybu, ale způsobí neočekávané převedení dat.

 • Po odinstalaci MDT pomocí položky Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech musí být adresář distribuční sdílené složky (pokud je vytvořený) odebrán ručně. Mdt neodebere soubory ani složky, které se původně nenainstalované.

 • Při používání rozšíření MDT (průvodců doplňky) s Správce konfigurace musí být mdt nainstalovaný na každém serveru, na Správce konfigurace který se používá ke správě nasazení operačního systému.

 • Vlastnost Priority v CustomSettings.ini nemá maximální délku řádku. Pokud je ale název vlastnosti delší než 55 znaků při spuštění Průvodce konfigurací databáze, průvodce vlastnost Priority zkrátí a budete muset vlastnost upravit ručně. Jako alternativní řešení spusťte Průvodce konfigurací databáze před provedením jakéhokoli jiného přizpůsobení nebo zrušte zaškrtnutí políček u dotazů v průvodci, které nejsou potřeba.

 • MDT podporuje nasazení z UFD. Informace o Windows zařízení najdete v článku o přípravě zařízení a pak zkopírujte (pomocí příkazu xcopy) všechny soubory a složky ze složky \Media\content do složky UFD.

 • Vlastnosti vytáčení, které nejsou nakonfigurované, i když jsou v souboru odpovědí, zahrnují kód země/oblasti, kód oblasti, vzdálený přístup a pravidla vytáčení. Chcete-li tento problém vyřešit, nakonfigurujte pravidla vytáčení vytvořením a testováním souboru .reg v testovacím prostředí a importujte tento soubor REG jako vlastní úkol během pořadí úkolů.

Zkontrolujte známé problémy, omezení a Recommendations, které se vztahují k Windows

Tady je seznam známých problémů, omezení a doporučení, která se týkají Windows:

 • Nasazení se nezdaří v počítačích nakonfigurovaných pro jiný jazyk než angličtinu při spuštění Windows Media® Player Network Sharing Service. Jako alternativní řešení zastavte službu Windows Media Player sdílení sítě, dokud není nasazení dokončené.

 • Pomocí nástroje služba AD DS k zálohování dat nástroje BitLocker a čipu TPM. Informace o obnovení zahrnují heslo pro obnovení pro každou zašifrovanou hodnotu, heslo vlastníka čipu TPM a informace potřebné k přidružení informací o obnovení k počítačům a svazkům. Další možností je uložit balíček obsahující klíče používané k zašifrování dat kromě hesla pro obnovení, které je potřeba pro přístup k těm klíčům. Další informace najdete v článku Nejčastější dotazy k nástroji BitLocker služba AD DS v Centru pro stahování Microsoft Download Center.

 • Při povolení nástroje BitLocker se soubory klíčů vygenerují jako skryté systémové soubory jen pro čtení. Pokud je chcete zobrazit, nastavte Windows Průzkumníka tak, aby se v nich zobrazují skryté a systémové soubory.

 • BitLockerduring LTI deployment requires least two partitions. První oddíl je primární oddíl a může mít libovolnou velikost. ukládá soubory operačního systému a uživatelská data. V terminologii nástroje BitLocker se tomu říká spouštěcí oddíl. U Windows 7 by měla být minimálně 300 MB. Tento oddíl ukládá spouštěcí soubory potřebné během první fáze spuštění a nazývá se systémový oddíl. Oddíl nástroje BitLocker se vytvoří pro všechna Windows 7 nasazení bez ohledu na to, jestli nástroj BitLocker nasazujete.

 • Pokud uživatel s omezeným účtem mapuje jednotku (například jednotku Z) na distribuční bod MDT (server \distribution$, kde server je název počítače, který je hostitelem distribučního bodu), spustí LiteTouch.vbs a potom v dialogovém okně Přihlašovací údaje uživatele poskytne přihlašovací údaje správce, zobrazí funkce MDT chybu "Nelze najít soubor skriptu \ \ "Z:\Scripts\LiteTouch.wsf", protože účet, který uživatel poskytl v dialogovém okně Uživatelské přihlašovací údaje, nemůže získat přístup k namapovanému souboru skriptu Z:\Scripts\LiteTouch.wsf. disk vytvořený omezeným uživatelským účtem." Tento problém vyřešíte tak, že pomocí účtu s přihlašovacími údaji správce namapíte jednotku na distribuční bod.

 • Nástroj BitLockerdeployment může selhat s chybou "Nelze sloučit BDEPartition, vrátit kód=87", pokud uživatel nezadá národní prostředí. Restartování počítače neumožňuje spuštění operačního systému. Chcete-li se této chybě vyhnout, zadejte jazyk uživatele nebo upravte CustomSettings.ini, který chcete zadat vlastnost UILanguage. Můžete třeba přidat do CustomSettings.ini UILanguage = en-us souboru.

 • Pokud se aktivace nástroje BitLocker během instalace nezdaří ve scénáři Aktualizace počítače, ověřte, že mdt dokáže zmenšit oddíl podle potřeby pomocí těchto kroků:

  1. Na příkazovém řádku zadejte příkaz diskpart shrink querymax a poznamenejte si zobrazenou hodnotu.

  2. Pokud je hodnota menší než 2 000 MB, defragmentujte disk ručně. Funkce MDT ale provede automatickou defragmentaci, takže to nemusí problém vyřešit.

  3. Pokud defragmentace disku problém nevyřeší, zálohujte pevný disk počítače, vytvořte nový oddíl a opakujte tento postup, dokud příkaz diskpart shrink querymax nevrátí hodnotu větší než 2 000 MB. V určitých oblastech oddílu můžou být soubory, které nelze přemístit ani odebrat.

 • Příznak BDERequired se už používá. Ve výchozím nastavení se zastaví všechny ukázkové šablony, které povolí nástroj BitLocker a narazíte na chybu. Pokud dojde k chybě, můžete pořadí úkolů upravit, aby nasazení pokračovalo.

 • Při nasazování obrázku, který používá jiný jazyk, instalační program během fáze Windows PE zobrazí výzvu k zadání rozložení klávesnice, jazyka a času a měny. Jako alternativní řešení importujte instalační soubory s vlastním obrázkem.

 • Mdt podporuje Windows jazykovou sadu během nasazení pro všechny scénáře, pokud jsou jazykové sady nakonfigurované v pracovním stůl nasazení. Výběr více jazykových sad je možné při nasazení Enterprise nebo ultimate edicí operačních systémů. Když jsou nasazené další Windows, je možné vybrat jenom jednu jazykovou sadu, protože Windows licenčních omezení.

Kontrola známých problémů, omezení a Recommendations, které se týkají disků a dělení oddílů

Tady je seznam známých problémů, omezení a doporučení souvisejících s diskem a dělením oddílů:

 • LTI nepodporuje nasazení cílového operačního systému na logické jednotky nebo dynamické disky.

 • Nasazení existujících diskových oddílů vytvořených novějšími verzemi operačního systému nejsou ve scénářích nasazení Aktualizovat počítač podporovaná.

  Do existujících oddílů vytvořených stejnou verzí operačního systému ale můžete nasadit různé verze architektury procesoru. Můžete třeba nasadit 64bitovou verzi Windows na počítač, na který je aktuálně spuštěná 32bitová verze Windows nebo naopak.

 • V typech krokových kroků Formát a Oddílový disk vždy nakonfigurujte logické oddíly, které se budou nacházet v rozšířeném oddílu hned za rozšířeným oddílem. Pokud nezadáte logické oddíly hned za rozšířeným oddílem, vytvoří se při vytváření logických velikostí oddílů s použitím procenta neočekávané výsledky.

  Například následující pořadí vytváření oddílů je nesprávné, protože logické oddíly (oddíl 4 a oddíl 5) nejsou hned za rozšířeným oddílem (oddíl 2):

  Partition 1: Primary  
  Partition 2: Extended 
  Partition 3: Primary  
  Partition 4: Logical 
  Partition 5: Logical 
  Partition 6: Primary 
  
  

  Místo toho vytvořte oddíly v následujícím pořadí:

  Partition 1: Primary  
  Partition 2: Extended 
  Partition 3: Logical 
  Partition 4: Logical 
  Partition 5: Primary  
  Partition 6: Primary 
  
  
 • Windows během nasazení vždy skryje systémový svazek, takže k systémovému svazku není přiřazeno písmeno jednotky. Pokud má třeba cílový počítač jednu jednotku se dvěma oddíly, Partition_1 a Partition_2 a nasadíte Windows do Partition_2, Windows se správně nasadí do Partition_ 2. Písmeno jednotky ale nebude přiřazeno k Partition_1.

 • Po spuštění Windows PE se písmena jednotek přiřazená jednotlivým úložným zařízením mohou změnit. Pokud má například cílový počítač přiřazený disk CD-ROM k jednotce D a pevný disk přiřazený k jednotce E, bude pevný disk na jednotce D a disk CD-ROM bude na jednotce E při spuštění Windows PE. Pokud se nasazení DVD nepodaří, zkontrolujte, že jednotky nebyly na cílovém počítači znovu přiřazeny. Pokud chcete zjednodušit nasazení, uložte uživatelská data do síťového umístění místo na místní jednotku.

 • Vyhněte se úpravám Unattend.xml souborů, které chcete formátovat nebo měnit oddíly. Mdt může před voláním do oddílu Setup.exe (ve scénářích LTI) ukládat data o stavu a uživatelích a pokyny přidané do Unattend.xml způsobí, že instalační program tato data zničí, což způsobí selhání nasazení.

 • Při konfiguraci úkolu Formát a oddílový disk vždy určete rozšířené a logické oddíly společně a nepřidáte mezi něj primární oddíl, který poskytuje nežádoucí výsledky, když je velikost logického oddílu nakonfigurovaná v procentech. Jinými slovy, nepřidáte primární oddíl mezi rozšířený a logický oddíl.

Kontrola známých problémů, omezení a Recommendations, které se vztahují k nástroji BitLocker

Tady je seznam známých problémů, omezení a doporučení souvisejících s nástrojem BitLocker:

 • Windows Server může dojít k chybě, pokud bitová kopie operačního systému použitá k provedení nasazení nemá volitelnou součást nástroje BitLocker. K této situaci může dojít v následujících situacích:

  • Provedení scénáře nasazení aktualizovat počítač MDT (v lti, zti nebo udi), kde je v existujícím operačním systému povolený nástroj BitLocker. V takovém případě je nástroj BitLocker pozastavený ve stávajícím operačním systému pomocí mdt, ale bez volitelné součásti v nové bitové kopii operačního systému nemůže Windows spustit z disku, na kterém je nástroj BitLocker pozastaven.

  • Provedení scénáře nasazení nového počítače MDT (v LTI, ZTI nebo UDI) na serveru s povoleným modulem důvěryhodné platformy, na kterém je nástroj BitLocker povolený. V takovém případě bude nástroj BitLocker povolený offline pomocí předběžného zřizování nástroje BitLocker, ale bez volitelné součásti nástroje BitLocker v nové bitové kopii operačního systému se nový operační systém nemůže spustit z disku, na kterém je nástroj BitLocker před zřízením.

   Alternativním řešením pro jakoukoli z těchto situací je nasazení bitové kopie vlastního operačního systému, která v bitové kopii obsahuje komponentu nástroje BitLocker.

 • Pokud chcete během nasazení používat alfanumerický PIN kód pro Nástroj BitLocker, musíte povolit nastavení zásad skupiny Povolit rozšířené piny pro spuštění. Nastavení zásad skupiny Povolit rozšířené piny pro spuštění je umístěné v části Konfigurace počítače/Zásady/Šablony pro správu/Windows Components/BitLocker Drive Encryption/Operating System Drives.

 • Pokud se po restartování cílového počítače zobrazí výzva k obnovení nástroje BitLocker (protože nebylo možné získat klíč nástroje BitLocker potřebný k odemknutí svazku), zkuste tento problém vyřešit pomocí jednoho z následujících postupů:

  • Odeberte médium (například DVD s nasazením), Windows pe stále běží. Tím zabráníte tomu, aby operační systém při spuštění viděl dvd.

  • Změňte pořadí spouštění počítače tak, aby jednotka DVD byla za pevným diskem.

  • Nasazení počítače bez spouštěcích médií můžete třeba použít nasazení pxe (Pre-Boot Execution Environment).

Kontrola známých problémů, omezení a Recommendations nasazení LTI

Tady je seznam známých problémů, omezení a doporučení, která se týkají nasazení LTI:

 • Síťové přihlašovací údaje zadané pro přístup k síťovým prostředkům (umístění úložiště USMT, umístění pro zálohování počítače atd.) se neověřují, pokud je uživatel přihlášený k počítači pomocí účtu domény a pokud má počítač už připojení k jiné sdílené složky na stejném serveru.

Zkontrolujte známé problémy, omezení a Recommendations pro nasazení ZTI pomocí Správce konfigurace

Tady je seznam známých problémů, omezení a doporučení, která se týkají nasazení ZTI pomocí Správce konfigurace:

 • Při nasazování cílového operačního systému, který není v anglickém jazyce, se metoda instalace vyzve k zadání uživatelského jazyka, protože šablona pro soubor unattend.xml obsahuje nastavení pro angličtinu (cs-CZ). Pokud chcete tento problém vyřešit, proveďte jeden z následujících úkolů:

  • Upravte unattend.xml šablony tak, aby odrážel jazyk cílového operačního systému.

  • Nakonfigurujte vlastnosti KeyboardLocale, UserLocale a UILanguage v souboru CustomSettings.ini nebo MDT DB tak, aby odrážely jazyk cílového operačního systému.

 • Při nasazování počítačů Správce konfigurace a zálohování místně místně počítačových dat nemusí být možné zachovat zálohu počítačů se dvěma oddíly. Pokud chcete zabránit odebrání záloh, uložte je do síťového umístění místo na místní jednotku.

 • V Správce konfigurace úkolů nemusí být úloha Formát a Oddíl úspěšně spuštěna na počítači, pokud obsahuje jenom jeden neformátovaný oddíl. Pokud chcete tento problém vyřešit, odeberte oddíl nebo ho naformátujte.

 • Při instalaci rolí serveru se Správce konfigurace zobrazit výzva k zadání knihoven DLL potřebných k dokončení instalace role. V takovém případě zadejte platné umístění požadovaných souborů. Abyste se tomuto kroku vyhnuli, přidejte o krok dříve v pořadí úkolů, který zkopíruje požadované knihovny DLL do složky Windows instalačních souborů definovaných v registru. Toto umístění složky je definované v hodnotě registru SourcePath umístěné v HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup.

Kontrola známých problémů, omezení a Recommendations nasazení udi

Tady je seznam známých problémů, omezení a doporučení, která se týkají nasazení udi:

 • Aplikace jsou zakázané a nelze je nainstalovat automaticky. K tomuto problému dochází, když aplikace vyžaduje schválení správcem, ale ještě nebyla schválena. Pokud je u aplikace zaškrtnuté políčko Vyžadovat schválení správcem, pokud o tuto aplikaci požádají uživatelé, ověřte, že aplikace byla schválena.

  Další informace o tom, jak vyžadovat schválení správcem a udělit schválení, najdete v tématu Nasazení aplikací v Správce konfigurace.

 • Při provádění scénáře nasazení aktualizovat počítač MDT s připojeným pevným diskem USB může dojít k chybám pořadí úkolů, protože sekvencer úloh Správce konfigurace umístil složku _SMSTaskSequence na usb disk. Ve výchozím nastavení Správce konfigurace úloh umístí složku _SMSTaskSequence na jednotku s nejvíce dostupným volným místem na disku, což může způsobit problémy později v procesu nasazení, pokud je jednotka USB odebrána.

  Pokud je _SMSTaskSequence umístěná na jednotce USB, úkol CheckSMSFolderOnUSB UDI tuto podmínku rozpozná a zabrání tomu, aby vysychání pokračovalo. Pokud chcete tento problém vyřešit a provést nasazení, postupujte takto:

  1. Před spuštěním pořadí úkolů odpojte jednotku USB od cílového počítače.

  2. Spusťte pořadí úkolů.

  3. Počkejte, až se spustí Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

  4. Připojení usb disk.

  5. Dokončete Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

Kontrola známých problémů, omezení a Recommendations pro spouštění sekvencí úloh na cílových počítačích

Tady je seznam známých problémů, omezení a doporučení pro spouštění pořadí úkolů na cílových počítačích v MDT:

 • U nasazení LTI zajistěte, aby byl nástroj Řízení uživatelských účtů pro předdefinované místní účet správce v cílových počítačích zakázán, dokud nebude pořadí úkolů dokončeno. Spouštění pořadí úkolů na počítačích s povoleným řízením uživatelských účtů pro místní účet správce způsobí selhání pořadí úkolů.

  Poznámka

  Nástroj Řízení uživatelských účtů by měl být zakázaný jenom pro předdefinované místní účet správce a povolený pro všechny ostatní účty. Ve výchozím nastavení je předdefinované místní účet správce vyloučený z řízení uživatelských účtů z důvodu nastavení zásad Řízení uživatelských účtů: Režim schválení správce pro předdefinované nastavení zásad účtu správce (zakázané).

  Další informace o nastaveních UAC Zásady skupiny najdetev tématu Zásady skupiny Nastavení AAC a Klíč registru Nastavení .

Kontrola známých problémů, omezení a Recommendations pro ukládání a obnovení informací o uživateli

Tady je seznam známých problémů, omezení a doporučení pro ukládání a obnovení informací o uživatelech v MDT:

 • U nasazení LTI nepřidáte do vlastností ScanStateArgs nebo LoadStateArgs žádný z následujících parametrů příkazového řádku NÁSTROJE USMT, protože by se nepodařilo uložit a obnovit informace o stavu uživatele:

  • /hardlink

  • /nocompress

  • /encrypt

  • /key

  • /keyfile

  • /vsc

  • /l

  • /I

 • Data migrace stavu uživatele nemusí být správně obnovena v závislosti na konfiguraci disku cílového počítače při nasazení Windows.

  K tomuto problému může dojít, když má cílový počítač dva fyzické pevné disky, Disk_0 a Disk_1. Disk_0 obsahuje svazek C, který je šifrovaný pomocí nástroje BitLocker. Proces nasazení MDT je nakonfigurovaný tak, aby nasadil nový operační systém pro Disk_1. K problémům v procesu nasazení dochází takto:

  • Na začátku procesu nasazení se složky minint a smstasksequence zkopírují do stávajícího svazku C, který je zašifrovaný.

  • Disk_1 je při přípravě nasazení cílového operačního systému správně naformátovaný a rozdělený na oddíly.

  • Cílový operační systém je nainstalovaný na novém oddílu a svazku disku na Disk_1.

  • Během fáze obnovení stavu není původnímu svazku C přiřazeno písmeno jednotky, takže kroky pořadí úkolů ve fázi obnovení stavu nemají přístup ke složkám minintu a smstasksequence na jednotce šifrované nástrojem BitLocker. Obnovení dat migrace stavu uživatele se nezdaří.

   Výsledkem je, že je nainstalovaný cílový operační systém, ale obnovení dat migrace stavu uživatele se nezdaří.

Přehled udi

Při nasazování operačních systémů pomocí funkce OSD v aplikacích Správce konfigurace a ZTI v MDT je obvykle nutné zadat všechny informace potřebné k nasazení operačního systému. Před nasazením jsou informace nakonfigurované v konfiguračních souborech nebo databázích (například v CustomSettings.ini nebo MDT DB). Během procesu nasazení ZTI převede ZTI odpovídající nastavení konfigurace na proměnné pořadí úkolů, které využívají posloupnosti úkolů MDT pro uživatelsky definovaný typ. Před zahájením nasazení musí být k dispozici všechna nastavení konfigurace.

Udi poskytuje rozhraní řízené průvodcem, které uživatelům umožňuje poskytovat informace o konfiguraci bezprostředně před provedením nasazení. V průvodci můžete nakonfigurovat uživatelské prostředí, které vám umožní určit množství informací, které musí uživatel, který průvodce dokončí, poskytnout. Toto rozdělení rolí uživatelů umožňuje IT profesionálům poskytovat přesnou kontrolu nad nasazeními a zároveň zmenšovat jejich zatížení tím, že umožní ostatním uživatelům provádět nasazení. Rozhraní umožňuje vytvářet obecné posloupnosti úloh OSD a potom poskytovat informace specifické pro počítač v době nasazení, což poskytuje větší flexibilitu v procesu nasazení.

Poznámka

Pokud s uživatelsky definovaným rozhraním nevíte, prohlédněte si podmínky a terminologii udi v tématu "Koncepty udi" v tématu Microsoft Deployment Toolkit Reference. Seznámení s těmito termíny a terminologií vám pomůže být úspěšnější při používání zbývající části této příručky ve vaší organizaci.

Instalace nebo upgrade na MDT

Pokud se chcete připravit na nasazení pomocí MDT, proveďte následující úkoly:

 1. Prohlédněte si známé problémy, omezení a doporučení pro přípravu disků na cílových počítačích v mdt, jak je popsáno v článku Kontrola známých problémů, omezení a Recommendations pro instalaci nebo upgrade na MDT.

 2. Připravte požadovanou infrastrukturu, která je nutná pro metody nasazení LTI, ZTI a UDI, jak je popsáno v tématu Příprava požadované infrastruktury pro všechny metody nasazení MDT.

 3. Proveďte libovolnou kombinaci následujících kroků, abyste zajistili, že je mdt správně nainstalovaný:

  • Nainstalujte novou instanci MDT na každý počítač, kde chcete spravovat sdílené složky nasazení MDT, jak je popsáno v tématu Instalace nové instance MDT.

  • Upgradujte existující instanci aktualizace MDT 2012 Update 1, jak je popsáno v článku Upgrade na MDT.

 4. Zjistěte, jestli jsou pro součásti v pracovním prostředí pro nasazení dostupné aktualizace pomocí Průvodce kontrolami aktualizací, jak je popsáno v článku Upgrade na MDT.

Poznámka

Windows PowerShell™ verze 2.0 nebo novější musí být nainstalovaná na libovolném počítači, na kterém je mdt nainstalovaný, aby bylo možné správu nasazení LTI nebo ZTI.

Kontrola známých problémů, omezení a Recommendations pro instalaci nebo upgrade na MDT

Tady je seznam známých problémů, omezení a doporučení pro instalaci mdt:

 • Ujistěte se, že diskový svazek, který obsahuje dočasnou složku, kterou používá Pracovní plocha pro nasazení, má aspoň 20 GB volného místa na disku.

  Pracovní plocha nasazení vytváří velké obrázky a vyžaduje dočasné úložiště během procesu vytváření obrázků. Pracovní plocha nasazení určuje dočasnou složku, kterou chcete použít, provedením následujících kroků:

  1. Použijte dočasnou složku zadanou v podklíči Temp_Dir registru, která je umístěná naHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Deployment 4. Vytvořte Temp_Dir registru jako REG_SZ, který obsahuje úplnou cestu ke složce, která se má použít jako dočasná složka.

  2. Pokud podklíč TEMP_DIR registru neexistuje, použije pracovní plocha nasazení složku zadanou v proměnné prostředí %TEMP%.

   Ujistěte se, že diskový svazek zadaný v podklíči TEMP_DIR registru nebo v proměnné prostředí %TEMP% má dostatek volného místa na disku.

Příprava požadované infrastruktury pro všechny metody nasazení MDT

Mdt vyžaduje instalaci následujícího softwaru pro LTI, ZTI a UDI:

Instalace nové instance MDT

S nainstalovaným veškerým potřebným softwarem proveďte následující kroky k instalaci mdt (MicrosoftDeploymentToolkit_ platformy. msi, kde platforma je x86 nebo x64):

 1. Poklikejte naMicrosoftDeploymentToolkit2012_x64.msi (pro 64bitové operační systémy) nebo MicrosoftDeploymentToolkit2012_x86.msi (pro 32bitové operační systémy).

  Spustí se Průvodce nastavením Toolkit Microsoft Deployment 2013.

 2. Dokončete Průvodce nastavením Toolkit 2013 pomocí informací v tabulce 8.

Tabulka 8. Informace o dokončení Průvodce nastavením microsoft deployment Toolkit 2013

Na této stránce průvodce Proveďte následující akce:
Vítá vás Průvodce instalací nástroje Microsoft Deployment Toolkit 2013. Klikněte na tlačítko Další.
Licenční smlouva s koncovým uživatelem - Zkontrolujte licenční smlouvu.

- Zaškrtněte políčko Přijmout podmínky v licenční smlouvě a potom klikněte na Další.
Vlastní nastavení - Vyberte požadované funkce.

- Vyberte požadovanou cílovou složku pro instalaci MDT (která je ve výchozím nastavení C:\Program Files\Microsoft Deployment Toolkit) a potom klikněte na Další.
Ready to install Microsoft Deployment Toolkit 2013 Klikněte na Nainstalovat.
Instalace aplikace Microsoft Deployment Toolkit 2013 Zobrazí se průběh instalace aplikace Microsoft Deployment Toolkit 2013.
Dokončil(a) jsem Průvodce nastavením Toolkit Microsoft Deployment Toolkit 2013. Klikněte na tlačítko Dokončit.

Po dokončení se funkce MDT nainstaluje do cílové složky, kterou jste vybrali v průvodci.

Upgrade na MDT

MDT před instalací automaticky odinstaluje předchozí verze, včetně následujících verzí:

 • MDT 2012 – aktualizace 1

  Kromě upgradu instalace MDT upgradujte všechny existující sdílené složky nasazení. Další informace o tomto procesu najdete v tématu Upgrade existující sdílené složky nasazení v pracovním stůl nasazení.

Provádění nasazení LTI

Nasazení LTI provádíte jenom pomocí MDT a podpůrných komponent. Nasazení LTI můžete provádět přes síť nebo z vyměnitelných médií. Díky této flexibilitě jsou nasazení LTI vhodná pro širokou škálu organizací.

Nasazení LTI můžete provádět pomocí:

Příprava prostředí nasazení LTI

Po přípravě nezbytné infrastruktury pro MDT připravte prostředí nasazení LTI.

Příprava prostředí nasazení LTI
 1. Nainstalujte si nezbytnou infrastrukturu LTI, jak je popsáno v tématu Příprava požadované infrastruktury LTI.

 2. Nainstalujte novou instanci MDT na server nasazení nebo upgradujte existující instanci MDT, jak je popsáno v článku Instalace nebo upgrade na MDT pro nasazení LTI.

 3. Nainstalujte součásti vyžadované mdt a procesem nasazení LTI, jak je popsáno v článku Instalace součástí, které mdt a lti vyžadují.

 4. Získejte software, který vyžaduje proces nasazení LTI, jak je popsáno v článku Získání softwaru, který vyžaduje proces nasazení LTI.

Příprava nezbytné infrastruktury LTI

Nasazení LTI vyžadují, aby před instalací mdt a prováděním nasazení existovala správně nakonfigurovaná infrastruktura. Ujistěte se, že vaše nová nebo stávající infrastruktura je speciálně optimalizovaná pro nasazení operačního systému.

Poznámka

Windows PowerShell verze 2.0 nebo novější musí být nainstalovaná na libovolném počítači, na kterém je mdt nainstalovaný pro správu nasazení LTI.

Další informace o konfiguraci prostředí pro podporu nasazení LTI najdete v následujících částech v dokumentu MDT – úvodní příručka pro dotykové instalace Lite:

 • "Předpoklady"

 • "Krok 1: Získání požadovaného softwaru"

Instalace nebo upgrade na MDT pro nasazení LTI

Aby bylo možné provádět nasazení LTI, musíte mít ve svém prostředí spuštěnou aspoň jednu instanci MDT. Pokud vaše stávající prostředí obsahuje:

 • Žádné počítače s mdt nebo předchozí verzí MDT a potom nainstalujte jednu nebo více nových instancí MDT, jak je popsáno v tématu Instalace nové instance MDT.

 • Jeden nebo více počítačů s předchozí verzí MDT a upgradujte tyto instance na MDT, jak je popsáno v článku Upgrade na MDT.

Instalace součástí, které MDT a LTI vyžadují

Pracovní plocha nasazení je konzola pro správu pro LTI. Většina úloh správy LTI se provádí v pracovním stůl nasazení. Mdt zahrnuje také poskytovatele Windows PowerShell, který umožňuje automatizaci úloh správy LTI prostřednictvím příkazového prostředí Windows PowerShell pomocí rutin MDT.

Poznámka

MDT podporuje Windows ADK pro Windows 8.1, Windows PE 5.0 a System Center 2012 R2 Správce konfigurace.

Tabulka 10 uvádí uzly nejvyšší úrovně v pracovním stole nasazení a typy úkolů prováděných v každém uzlu.

Tabulka 10. Uzly pracovních stůl pro nasazení

Uzel Popis
Informační centrum Poskytuje přístup k dokumentaci, zobrazuje aktuální informace o MDT a uvádí součásti potřebné k použití pracovního panelu Nasazení.
Sdílené složky nasazení Obsahuje seznam sdílených složek nasazení, které spravuje tato instance pracovních položek nasazení. Každá sdílená nasazení zahrnuje operační systémy, aplikace, balíčky operačního systému, pořadí úkolů a ovladače, které jsou v této sdílené službě nasazení vyplněné.

Pracovní plocha Nasazení automatizuje stahování a instalaci součástí používaných v lti.

Poznámka

Pokud má počítač MDT připojení k internetu, může Pracovní plocha pro nasazení automaticky stáhnout součásti.

Stažení a instalace součástí Pracovní plocha nasazení
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Information Center/Components.In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Information Center/Components.

 3. V podokně Součásti klikněte v části Dostupné ke stažení na component_name (kde component_name je název komponenty, kterou chcete stáhnout).

 4. V podokně podrobností klikněte na Stáhnout.

  Po stažení komponenty z internetu je tato součást uvedená v části Staženo v podokně podrobností.

 5. V podokně podrobností klikněte v části Stáhnout na staženou komponentu a potom klikněte na Nainstalovat.

  Poznámka

  Pokud není tlačítko Instalovat, komponentu nelze nainstalovat nebo instalace není nutná.

  Zahájí se proces instalace příslušné součásti. Dokončete proces instalace součásti podle pokynů pro komponentu.

  Po instalaci komponenty se komponenta zobrazí v části Nainstalované v podokně podrobností. Pokud se komponenta neinstaluje nebo jste ji nenainstalujete, zůstane komponenta v části Staženo.

  Mdt používá Windows ADK pro Windows 8.1, který zahrnuje USMT.

Získání softwaru, který vyžaduje proces nasazení LTI

Shromáždte software, který lti nasadí. LTI tento software naimportuje nebo přidá do sdílených složek nasazení. Software, který se může nasadit, zahrnuje:

 • Zdrojové soubory operačního systému nebo soubory obrázků pro každý operační systém, který se má nasadit na referenční a cílové počítače

 • Balíčky operačního systému pro operační systémy, jako jsou aktualizace zabezpečení, sady feature pack nebo jazykové sady

 • Ovladače zařízení pro referenční a cílové počítače, které nejsou součástí operačního systému

 • Aplikace, které se instalují jako součást bitové kopie operačního systému nebo během nasazení referenčního obrázku

  Sekvencer úloh používaný v nasazeních MDT vyžaduje, aby bylo oprávnění Vytvořit globální objekt přiřazeno přihlašovacím údajům používaným pro přístup k pracovnímu panelu nasazení a procesu nasazení a jeho spuštění. Toto právo je obvykle dostupné pro účty s oprávněními na úrovni správce (pokud není explicitně odebráno). Profil zabezpečení Specialized Security – Limited Functionality (SSLF), který je součástí standardních hodnot zabezpečení Windows, odebere právo Vytvořit globální objekt a neměl by se používat u počítačů nasazovaných pomocí mdt.

  Lti navíc vyžaduje, aby:

 • Povolit účet místního správce na cílovém počítači

 • Účtu místního správce se uděluje právo Vytvořit globální objekty.

 • Účet místního správce nemá povolené řízení uživatelských účtů

 • Možnost automatically log on to the target computer be enabled and not blocked using Zásady skupiny or a local security policy

 • Přihlašovací banner pro cílové počítače není možné povolit pomocí Zásady skupiny nebo místních zásad zabezpečení

Příprava na nasazení LTI do referenčního počítače

U mnoha scénářů nasazení LTI je nejlepší vytvořit referenční počítač, jak je popsáno v tématu Volba silných,tenkých nebo hybridních obrázků a potom zachytit obrázek tohoto počítače. Později v procesu nasazení LTI nasadíte zachycenou bitovou kopii referenčního počítače do příslušných cílových počítačů.

Poznámka

V některých scénářích nasazení LTI můžete chtít nasadit Windows operační systémy bez vytvoření referenčního obrázku – například když chcete nasadit tenké obrázky. Pokud nasazujete tenké obrázky a nechcete vytvořit referenční obrázek, přeskočte kroky související s referenčním počítačem. Další informace o určení typu obrázku, který se má použít, najdete v tématu Volba silných, tenkých nebo hybridních obrázků.

Vytvořte referenční počítač pro každý obrázek, který chcete vytvořit pro nasazení do cílových počítačů. Další informace o určení počtu obrázků požadovaných ve vaší organizaci a následném počtu referenčních počítačů najdete v tématu Odhad požadavků Storage pro sdílené složky nasazení MDT.

Další informace o použití referenčních počítačů v nasazeních založených na mdt najdete v tématu Použití referenčních počítačů v nasazení MDT.

Příprava na nasazení do referenčního počítače
 1. Vytvořte novou sdílet nasazení nebo upgradujte existující sdílení nasazení. Další informace o:

 2. Nakonfigurujte sdílení nasazení tak, aby obsahovalo příslušný software pro nasazení do referenčního počítače, včetně následujících:

 3. Vytvořte nové pořadí úkolů, které nasadí cílový operační systém do referenčního počítače, jak je popsáno v tomto článku:Create a new task sequence that will deploy the target operating system to the reference computer as described in:

  Tip

  Vytvořte pořadí úkolů pro nasazení do referenčního počítače na základě šablony Standardní pořadí úloh klienta, která je součástí MDT.

 4. Konfigurační soubory MDT můžete přizpůsobit potřebám vaší organizace podle pokynů v tématu Konfigurace nasazení MDT.

 5. Nakonfigurujte všechny Windows pe pro sdílení nasazení, jak je popsáno v tomto článku:

 6. Aktualizujte sdílení nasazení tak, aby se vytvořily Windows PROSTŘEDÍ PE použité ke spuštění nasazení LTI, jak je popsáno v tématu Aktualizace sdílené složky nasazení v pracovním prostředí nasazení.

Nasazení a zachycení obrázku referenčního počítače v LTI

Po nakonfigurování sdílené složky nasazení aktualizujte sdílení nasazení a vytvořili obrázky prostředí Windows PE, které obsahují skripty LTI, spusťte referenční počítač s obrázkem Windows PE a dokončete Průvodce nasazením. Pořadí úkolů, které jste vytvořili dříve v procesu, nasadí cílový operační systém, ovladače zařízení, balíčky operačního systému a aplikace do referenčního počítače a potom zachytí obrázek referenčního počítače.

Nasazení a zachycení obrázku referenčního počítače
 1. Vytvořte spouštěcí médium LTI, které slouží ke spuštění referenčního počítače, jak je popsáno v tématu Vytvoření spouštěcího média LTI.

 2. Dokončete Průvodce nasazením a nasaďte a zachyťte obrázek referenčního počítače, jak je popsáno v tématu Dokončení Průvodce nasazením.

 3. Přidejte zachycený obrázek referenčního počítače do uzlu Operační systémy v pracovním stůl nasazení, jak je popsáno v článku Přidání zachycené bitové kopie referenčního počítače do pracovního prostředí nasazení.

Vytvoření spouštěcího média LTI

Musíte zadat metodu spuštění počítače s přizpůsobenou verzí prostředí Windows PE, kterou jste vytvořili při aktualizaci sdílené složky nasazení. Pracovní plocha nasazení vytvoří soubory LiteTouchPE_x86.iso a LiteTouchPE_x86.wim (pro 32bitové cílové počítače) nebo soubory LiteTouchPE_x64.iso a LiteTouchPE_x64.wim (pro 64bitové cílové počítače) ve složce deployment_share\Boot (kde deployment_share je síťová sdílená složka používaná jako sdílená složka nasazení). Z jednoho z těchto obrázků vytvořte odpovídající spouštěcí médium LTI.

Vytvoření spouštěcího média LTI
 1. V Windows Exploreru přejděte na deployment_share\Boot (kde deployment_share je síťová sdílená složka používaná jako sdílená složka nasazení).

  Tip

  Pokud chcete zjistit umístění sdílené složky nasazení, zobrazte vlastnosti sdílené složky v pracovním okně nasazení.

 2. Na základě typu počítače používaného pro referenční počítač proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud je referenčním počítačem fyzický počítač, vytvořte UFD, CD nebo DVD souboru ISO.

  • Pokud je referenčním počítačem virtuální počítač, spusťte virtuální počítač přímo ze souboru ISO nebo z disku CD nebo DVD souboru ISO.

Dokončení Průvodce nasazením

Spusťte referenční počítač pomocí spouštěcího média LTI, které jste vytvořili dříve v procesu. Spouštěcí médium LTI se Windows PE na referenčním počítači a zahájí proces nasazení. Na konci procesu je cílový operační systém nasazený na referenčním počítači a zachycuje se obrázek referenčního počítače.

Poznámka

Proces můžete spustit také spuštěním cílového počítače ze služby Windows nasazení. Další informace najdete v tématu Příprava Windows nasazení lti .

Dokončení Průvodce nasazením
 1. Spusťte referenční počítač pomocí spouštěcího média LTI, které jste vytvořili dříve v procesu.

  Windows pe a spustí se Průvodce nasazením.

 2. Dokončete Průvodce nasazením podle popisu v části Spuštění Průvodce nasazením ařiďte se konkrétně nastavením konfigurace na stránkách průvodce, které jsou uvedené v tabulce 11, a vyberte hodnoty na dalších stránkách průvodce, které jsou vhodné pro vaši organizaci.

  Tabulka 11. Informace o dokončení Průvodce nasazením

  Na této stránce průvodce To můžete udělat
  Výběr pořadí úkolů, které se má na tomto počítači provést Vyberte pořadí úkolů, které jste vytvořili pro nasazení referenčního počítače.
  Připojení počítače k doméně nebo pracovní skupině Připojte se k pracovní skupině.

  Připojení referenčního počítače k doméně způsobuje problémy při nasazení zachycené bitové kopie referenčního počítače do cílových počítačů. Nejčastějším příznakem potíží je zastavení procesu nasazení, protože proces LTI se nemůže automaticky přihlásit.
  Určení, jestli se má obrázek zachytit Klikněte na Zachytávání obrázku tohoto referenčního počítače a zadejte úplnou cestu UNC (Universal Naming Convention) pro název zachyceného obrázku wim (Windows Imaging Format), včetně názvu souboru WIM.

  Spustí se průvodce a spustí se nasazení operačního systému. Na konci procesu nasazení se zobrazí dialogové okno Souhrn nasazení.

 3. V dialogovém okně Souhrn nasazení klikněte na Podrobnosti.

  Pokud dojde k chybám nebo upozorněním, zkontrolujte je a zaznamenate všechny diagnostické informace. Další informace o chybách nebo upozorněních najdete v dokumentu MDT Troubleshooting Reference .)

 4. V dialogovém okně Souhrn nasazení klikněte na Dokončit.

  Referenční počítač je teď nasazený a zachycený soubor WIM referenčního počítače se uloží do umístění, které jste zadali na stránce Určete, jestli se má zachytit obrázek průvodce.

Přidání zachyceného obrázku referenčního počítače do pracovního prostředí nasazení

Pokud chcete nasadit zachycenou bitovou kopii referenčního počítače do cílového počítače, přidejte zachycenou bitovou kopii do seznamu operačních systémů v uzlu Operační systémy v pracovním stůl nasazení. Průvodce importem operačního systému zkopíruje soubory operačního systému do složky deployment_share\Operating Systems operating_system (kde deployment_share je složka pro sdílení nasazení vytvořená dříve v procesu a operating_system je název operačního systému přidaného do sdílené složky \ nasazení).

Přidejte zachycený obrázek referenčního počítače tak, že dokončíte proces importu operačního systému, jak je popsáno v článku Import dříve zachycené bitové kopie referenčního počítače a zajistíte tak, že se konkrétně budete řídit nastavením konfigurace na stránkách průvodce uvedených v tabulce 12 avyberete hodnoty na dalších stránkách průvodce, které jsou vhodné pro vaši organizaci.

Tabulka 12. Informace o dokončení importu dříve zachyceného obrázku referenčního počítače

Na této stránce průvodce To můžete udělat
Obrázek V části Zdrojový soubor zadejte úplnou cestu k souboru WIM zachyceného obrázku referenčního počítače.

Průvodce importem operačního systému se dokončí. Zachycený obrázek referenčního počítače se přidá do seznamu operačních systémů v informačním podokně a zkopíruje se do sdílené složky nasazení.

Příprava na nasazení LTI do cílových počítačů

Obrázky referenčního počítače se zachycují tak, že je nasadíte do cílových počítačů. V přípravě vytvořte jednu nebo více sekvencí úkolů pro nasazení zachycených obrázků, zajistěte, aby existovaly potřebné prostředky nasazení, a přizpůsobte proces nasazení.

Příprava na nasazení do cílových počítačů
 1. Připravte síťové sdílené složky pro ukládání dat migrace a protokolů nasazení MDT, jak je popsáno v článku Příprava prostředků migrace MDT.

 2. Vytvořte další sdílené složky nasazení, které vám pomůžou ve větších nasazeních, jak je popsáno v tématu Vytvoření nové sdílené složky nasazení v pracovních plochách nasazení.

 3. Volitelně můžete připravit službu Windows Deployment Services na spuštění příslušných obrázků prostředí Windows PE, které pak spustí nasazení LTI do cílových počítačů, jak je popsáno v článku Příprava služby Windows Deployment Services pro nasazení LTI (pokud ke spuštění procesu používáte služby Windows Deployment Services).

 4. Příprava posloupností úkolů MDT, konfiguračních souborů MDT a DATABÁZE MDT pro každý scénář nasazení, jak je popsáno v těchto článcích:

Příprava scénáře nasazení nového počítače na cílové počítače pomocí LTI

Ve scénáři Nasazení nového počítače se na nový počítač nasadí nová instalace Windows operačního systému. Neexistují žádné informace o migraci uživatelů, které by bylo možné uložit a obnovit, a žádné existující systémy souborů, které by bylo možné zachovat. K nasazení zachycené bitové kopie referenčního počítače do cílového počítače použijte šablony Standardní pořadí úloh klienta nebo Standardní pořadí úloh serveru.

Příprava na scénář nasazení nového počítače
 1. Vytvořte nové pořadí úkolů, které nasadí zachycený obrázek referenčního počítače do cílového počítače, jak je popsáno v následujícím seznamu, a zajistíte tak, že se konkrétně budete řídit nastavením konfigurace na stránkách průvodce uvedených v tabulce 13 a vyberete hodnoty na dalších stránkách průvodce, které jsou vhodné pro vaši organizaci:

  Tip

  Vytvořte pořadí úkolů pro nasazení do cílového počítače na základě standardního pořadí úloh klienta nebo šablon standardního pořadí úloh serveru, které jsou součástí MDT.

  Tabulka 13. Informace o dokončení Průvodce vytvořením pořadí úkolů pro provádění scénáře nasazení nového počítače

  Na této stránce průvodce To můžete udělat
  Výběr operačního systému Vyberte zachycený obrázek referenčního počítače.
 2. Konfigurační soubory MDT můžete přizpůsobit potřebám vaší organizace podle pokynů v tématu Konfigurace nasazení MDT.

 3. Volitelně můžete databázi MDT DB přizpůsobit potřebám vaší organizace, jak je popsáno v tématu Provádění nasazení pomocí databáze MDT (pokud používáte MDT DB k poskytování informací o konfiguraci MDT).

 4. Ověřte možnosti Windows PE pro jednotlivé sdílené složky nasazení, jak je popsáno v tomto článku:

 5. Aktualizujte každou sdílet nasazení, sdílet propojené nasazení a média tak, aby se vytvořily Windows PE, které se používají ke spuštění nasazení LTI, jak je popsáno v těchto článcích:

Příprava scénáře aktualizace nasazení počítače na cílové počítače pomocí LTI

Ve scénáři Aktualizace nasazení počítače se aktualizuje počítač – to znamená, že se znovu vytykal obrázek pro normalizaci obrázků nebo aby se vyřešil problém. Informace o migraci uživatelů je nutné uložit a obnovit, protože stávající systémy souborů na cílovém počítači nejsou zachované. K nasazení zachycené bitové kopie referenčního počítače do cílového počítače použijte šablony Standardní pořadí úloh klienta nebo Standardní pořadí úloh serveru.

Příprava na scénář nasazení aktualizovat počítač
 1. Vytvořte nové pořadí úkolů, které nasadí zachycený obrázek referenčního počítače do cílového počítače, jak je popsáno v následujícím seznamu, a zajistíte tak, že se konkrétně budete řídit nastavením konfigurace na stránkách průvodce uvedených v tabulce 14 a vyberete hodnoty na dalších stránkách průvodce, které jsou vhodné pro vaši organizaci:

  Tip

  Vytvořte pořadí úkolů pro nasazení obrázků do cílového počítače na základě standardního pořadí úloh klienta nebo standardních šablon pořadí úloh serveru, které jsou součástí MDT.

  Tabulka 14. Informace o dokončení Průvodce vytvořením pořadí úkolů pro provedení scénáře nasazení aktualizace počítače

  Na této stránce průvodce To můžete udělat
  Výběr operačního systému Vyberte zachycený obrázek referenčního počítače.
 2. Konfigurační soubory MDT můžete přizpůsobit potřebám vaší organizace podle pokynů v tématu Konfigurace nasazení MDT.

 3. Volitelně můžete databázi MDT DB přizpůsobit potřebám vaší organizace, jak je popsáno v tématu Provádění nasazení pomocí databáze MDT (pokud používáte MDT DB k poskytování informací o konfiguraci MDT).

 4. Ověřte možnosti Windows PE pro jednotlivé sdílené složky nasazení, jak je popsáno v tomto článku:

 5. Aktualizujte každou sdílet nasazení, sdílet propojené nasazení a média tak, aby se vytvořily Windows PE, které se používají ke spuštění nasazení LTI, jak je popsáno v těchto článcích:

Příprava scénáře nahrazení nasazení počítače pro cílové počítače pomocí lti

Ve scénáři Nahradit nasazení počítače nahradí jeden počítač jiný počítač. Existující data migrace stavu uživatele se ukládají z původního počítače do síťové sdílené složky nebo vyměnitelného média. Potom se nová instalace Windows na nový počítač. Nakonec se data o stavu uživatele obnoví do nového počítače, protože systémy souborů v novém počítači jsou formátované jako součást nové instalace Windows. Použijte:

 • Šablona Standardní klient nahrazení pořadí úkolů pro uložení dat migrace stavu uživatele stávajícího cílového počítače

  Důležité

  Před spuštěním pořadí úkolů založené na šabloně Standardní pořadí úloh klienta na novém cílovém počítači spusťte tuto posloupnost úkolů na stávajícím cílovém počítači.

 • Šablona Standardní pořadí úloh klienta pro nasazení zachycené bitové kopie referenčního počítače do nového cílového počítače a obnovení dat migrace stavu uživatele

  Důležité

  Spusťte toto pořadí úkolů na novém cílovém počítači po spuštění pořadí úkolů na základě šablony Standardní klient nahradit pořadí úkolů na stávajícím cílovém počítači.

Příprava na scénář nasazení nahradit počítač
 1. Vytvořte nové pořadí úkolů, které uloží data migrace stavu uživatele stávajícího cílového počítače podle popisu v tomto článku:

  Tip

  Vytvořte pořadí úkolů pro zachycení stavu uživatele existujícího cílového počítače na základě šablony Standardní klientská sekvence nahrazení úkolů zahrnutou v MDT.

 2. Vytvořte nové pořadí úkolů, které nasadí zachycený obrázek referenčního počítače do nového cílového počítače, a obnoví data migrace stavu uživatele uložená v pořadí úkolů v předchozím kroku, jak je popsáno v následujícím seznamu, a zajistí tak, že konkrétně dodržujete nastavení konfigurace na stránkách průvodce uvedených v tabulce 15 a vyberete hodnoty na dalších stránkách průvodce, které jsou vhodné pro vaši organizaci:

  Tip

  Vytvořte pořadí úkolů pro nasazení do nového cílového počítače na základě šablony Standardní pořadí úloh klienta, která je součástí MDT.

  Tabulka 15. Informace o dokončení Průvodce vytvořením pořadí úkolů pro provedení scénáře aktualizace nasazení počítače

  Na této stránce průvodce To můžete udělat
  Výběr operačního systému Vyberte zachycený obrázek referenčního počítače.
 3. Konfigurační soubory MDT můžete přizpůsobit potřebám vaší organizace podle pokynů v tématu Konfigurace nasazení MDT.

 4. Volitelně můžete databázi MDT DB přizpůsobit potřebám vaší organizace, jak je popsáno v tématu Provádění nasazení pomocí databáze MDT (pokud používáte MDT DB k poskytování informací o konfiguraci MDT).

 5. Ověřte možnosti Windows PE pro jednotlivé sdílené složky nasazení, jak je popsáno v tomto článku:

 6. Aktualizujte každou sdílet nasazení, sdílet propojené nasazení a média tak, aby se vytvořily Windows PE, které se používají ke spuštění nasazení LTI, jak je popsáno v těchto článcích:

Nasazení pořízených obrázků do cílových počítačů v LTI

Nasazení pořízených obrázků do cílových počítačů se u LTI mírně liší. Nasaďte zachycený obrázek referenčního počítače do cílových počítačů pro každý scénář nasazení ve vaší organizaci, jak je popsáno v tomto článku:

Nasazení pořízených obrázků do cílových počítačů ve scénáři nasazení nového počítače pomocí lti

Spusťte cílový počítač pomocí spouštěcího média LTI, které jste vytvořili dříve v procesu nebo ze služby Windows nasazení. Spouštěcí médium LTI se Windows PE na cílovém počítači a zahájí nasazení. Na konci procesu se zachycený obrázek referenčního počítače nasadí na cílové počítače.

Dokončení Průvodce nasazením
 1. Spusťte referenční počítač pomocí spouštěcího média LTI, které jste vytvořili dříve v procesu nebo ze služby Windows nasazení.

  Windows pe a spustí se Průvodce nasazením.

 2. Dokončete Průvodce nasazením podle popisu v části Spuštění Průvodce nasazením ařiďte se konkrétně nastavením konfigurace na stránkách průvodce uvedených v tabulce 16 a vyberte hodnoty na dalších stránkách průvodce, které jsou vhodné pro vaši organizaci.

  Tabulka 16. Informace o dokončení Průvodce nasazením pro scénář nasazení nového počítače pomocí lti

  Na této stránce průvodce To můžete udělat
  Výběr pořadí úkolů, které se má na tomto počítači provést Vyberte pořadí úkolů, které jste vytvořili pro nasazení cílového počítače pro scénář nasazení Nového počítače.

  Spustí se průvodce a spustí se nasazení operačního systému. Na konci procesu se zobrazí dialogové okno Souhrn nasazení.

 3. V dialogovém okně Souhrn nasazení klikněte na Podrobnosti.

  Pokud dojde k chybám nebo upozorněním, zkontrolujte je a zaznamenate všechny diagnostické informace. Další informace o chybách nebo upozorněních najdete v dokumentu MDT Troubleshooting Reference .)

 4. V dialogovém okně Souhrn nasazení klikněte na Dokončit.

  Cílové počítače jsou teď nasazené.

Nasazení pořízených obrázků do cílových počítačů ve scénáři aktualizace nasazení počítače pomocí lti

Spusťte Průvodce nasazením na stávajícím operačním systému na cílovém počítači a spusťte tak pořadí úloh Standardní klient nebo Standardní server vytvořené dříve v procesu. Průvodce nasazením uloží data migrace stavu uživatele stávajícího cílového počítače do umístění, které zadáte. Později v pořadí úkolů se data migrace stavu uživatele obnoví do cílového počítače.

Dokončení Průvodce nasazením
 1. Spusťte Průvodce nasazením tak, že se připojíte k příslušné sdílené složce nasazení (například \ \server_name \Distribution$\Scripts) a zadáte cscript litetouch.vbs.

  Spustí se Průvodce nasazením.

 2. Dokončete Průvodce nasazením podle popisu v části Spuštění Průvodce nasazením ařiďte se konkrétně nastavením konfigurace na stránkách průvodce uvedených v tabulce 17 a vyberte hodnoty na dalších stránkách průvodce, které jsou vhodné pro vaši organizaci.

  Tabulka 17. Informace o dokončení Průvodce nasazením pro scénář aktualizace nasazení počítače pomocí lti

  Na této stránce průvodce To můžete udělat
  Výběr pořadí úkolů, které se má na tomto počítači provést Vyberte pořadí úkolů, které jste vytvořili pro nasazení cílového počítače pro scénář nasazení aktualizovat počítač.
  Zvolte typ migrace. Klikněte na Aktualizovat tento počítač.
  Určete, kam chcete data a nastavení uložit. Vyberte jednu z následujících možností na základě požadavků vaší organizace:

  – Automaticky určit umístění

  - Určení umístění

  Spustí se průvodce a spustí se nasazení operačního systému. Na konci procesu se zobrazí dialogové okno Souhrn nasazení.

 3. V dialogovém okně Souhrn nasazení klikněte na Podrobnosti.

  Pokud dojde k chybám nebo upozorněním, zkontrolujte je a zaznamenate všechny diagnostické informace. Další informace o chybách nebo upozorněních najdete v dokumentu MDT Troubleshooting Reference.

 4. V dialogovém okně Souhrn nasazení klikněte na Dokončit.

  Cílový počítač je teď nasazený.

Nasazení pořízených obrázků do cílových počítačů ve scénáři nahrazení nasazení počítače pomocí lti

Scénář nahrazení počítače vyžaduje, aby se Průvodce nasazením spouštěl dvakrát. Spuštěním průvodce poprvé zachyťte data migrace stavu uživatele ze stávajícího cílového počítače (starého počítače). Potom ho znovu spusťte a nasaďte zachycenou bitovou kopii referenčního počítače do nového cílového počítače (nového počítače) a obnovte stav uživatele uložený dříve v procesu.

Ujistěte se, že jsou data migrace stavu uživatele uložená v konzistentním a zabezpečeném umístění, aby je bylo možné později v procesu LTI snadno obnovit.

Nasazení pořízených obrázků referenčního počítače
 1. Uložte data migrace stavu uživatele ze stávajícího cílového počítače podle popisu v článku Uložení dat migrace stavu uživatele z existujícího cílového počítače pomocí lti.

 2. Nasaďte zachycený obrázek referenčního počítače do nového cílového počítače, jak je popsáno v tématu Nasazení zachycené bitové kopie referenčního počítače do nového cílového počítače pomocí LTI.

Uložení dat migrace stavu uživatele z existujícího cílového počítače pomocí lti

Spusťte Průvodce nasazením na stávajícím operačním systému na cílovém počítači a spusťte šablonu Standardní klient nahradit pořadí úkolů vytvořenou dříve v procesu. Průvodce nasazením uloží data migrace stavu uživatele stávajícího cílového počítače do umístění, které zadáte.

Dokončení Průvodce nasazením
 1. Spusťte Průvodce nasazením tak, že se připojíte k příslušné sdílené složce nasazení (například \ \server_name \Distribution$\Scripts) a zadáte cscript litetouch.vbs.

  Spustí se Průvodce nasazením.

 2. Dokončete Průvodce nasazením podle popisu v části Spuštění Průvodce nasazením a řiďte se konkrétně nastavením konfigurace na stránkách průvodce uvedených v tabulce 18 a vyberte hodnoty na dalších stránkách průvodce, které jsou vhodné pro vaši organizaci.

  Tabulka 18. Informace o dokončení Průvodce nasazením pro scénář nahrazení nasazení počítače pro ukládání dat migrace stavu uživatele pomocí lti

  Na této stránce průvodce To můžete udělat
  Výběr pořadí úkolů, které se má na tomto počítači provést Pokud chcete uložit data migrace stavu uživatele, vyberte pořadí úkolů, které jste vytvořili pro cílový počítač, ve scénáři Nahradit nasazení počítače.
  Určete, kam chcete data a nastavení uložit. Do pole Umístění zadejte úplnou cestu k umístění, do kterého chcete uložit data migrace stavu uživatele. Toto umístění musí být přístupné pro nový cílový počítač.
  Určení místa, kam chcete uložit úplnou zálohu počítače Klikněte na Zadat umístění a zadejte úplnou cestu k umístění, do kterého chcete zálohu uložit.

  Tato záloha se používá k obnovení dat migrace stavu uživatele, která mohla být zmeškaná, ne jako metoda vrácení zpět pro cílový počítač. Pokud chcete mít pro cílový počítač možnost vrácení zpět, proveďte úplnou zálohu pomocí záložního softwaru vaší organizace.

  Spustí se průvodce a spustí se nasazení operačního systému. Na konci procesu se zobrazí dialogové okno Souhrn nasazení.

 3. V dialogovém okně Souhrn nasazení klikněte na Podrobnosti.

  Pokud dojde k chybám nebo upozorněním, zkontrolujte je a zaznamenate všechny diagnostické informace. Další informace o chybách nebo upozorněních najdete v dokumentu MDT Troubleshooting Reference .)

 4. V dialogovém okně Souhrn nasazení klikněte na Dokončit.

  Data migrace stavu uživatele stávajícího cílového počítače se uloží.

Nasazení zachyceného obrázku referenčního počítače do nového cílového počítače pomocí lti

Spusťte cílový počítač pomocí spouštěcího média LTI, které jste vytvořili dříve v procesu nebo ze služby Windows nasazení. Spouštěcí médium LTI spustí Windows PE na cílovém počítači a zahájí nasazení LTI. Na konci procesu se zachycený obrázek referenčního počítače nasadí do cílového počítače.

Nasazení zachyceného obrázku referenčního počítače
 1. Spusťte referenční počítač pomocí spouštěcího média LTI, které jste vytvořili dříve v procesu nebo ze služby Windows nasazení.

  Windows pe a spustí se Průvodce nasazením.

 2. Dokončete Průvodce nasazením podle popisu v části Spuštění Průvodce nasazením ařiďte se konkrétně nastavením konfigurace na stránkách průvodce uvedených v tabulce 19 a vyberte hodnoty na dalších stránkách průvodce, které jsou vhodné pro vaši organizaci.

  Tabulka 19. Informace o dokončení Průvodce nasazením pro scénář nahrazení scénáře nasazení počítače pro nasazení zachycené bitové kopie

  Na této stránce průvodce To můžete udělat
  Výběr pořadí úkolů, které se má na tomto počítači provést Vyberte pořadí úkolů, které jste vytvořili pro cílový počítač pro scénář nahrazení nasazení počítače.
  Určení, jestli se mají obnovit uživatelská data Klikněte na možnost Zadat umístění a do pole Umístění zadejte umístění uložených dat migrace stavu uživatele.

  Spustí se průvodce a spustí se nasazení operačního systému. Na konci procesu se zobrazí dialogové okno Souhrn nasazení.

 3. V dialogovém okně Souhrn nasazení klikněte na Podrobnosti.

  Pokud dojde k chybám nebo upozorněním, zkontrolujte je a zaznamenate všechny diagnostické informace. Další informace o chybách nebo upozorněních najdete v dokumentu MDT Troubleshooting Reference.

 4. V dialogovém okně Souhrn nasazení klikněte na Dokončit.

Správa nasazení LTI v pracovním stůl nasazení

Sdílené složky nasazení jsou úložištěm všech souborů nasazení používaných v nasazení LTI. Sdílenou složku nasazení můžete uložit na místní jednotku, do sdílené síťové složky nebo do samostatného distribuovaného systému souborů (DFS); nemusí být na žádném konkrétním počítači. Sdílené složky nasazení obsahují operační systémy, aplikace, balíčky operačního systému a ovladače zařízení.

Správa nasazení LTI v pracovním prostředí nasazení pomocí:

Správa sdílených položek nasazení v pracovním stůl nasazení

Mdt používá Pracovní plocha pro nasazení ke správě sdílených složek nasazení ve vaší organizaci. Sdílené složky nasazení nakonfigurujete pomocí:

Vytvoření nové sdílené složky nasazení v pracovním okně nasazení

Pokud chcete vytvořit novou sdílet nasazení, postupujte takto:

 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares .)

 3. V podokně Akce klikněte na Nová sdílená sdílená nasazení.

  Spustí se Průvodce sdílením nového nasazení.

 4. Dokončete Průvodce sdílením nového nasazení pomocí informací v tabulce 20.

  Tabulka 20. Informace o dokončení Průvodce sdílením nového nasazení

  Na této stránce průvodce To můžete udělat
  Cesta Do pole Cesta ke sdílené složce nasazení zadejte cestu (kde cesta je plně kvalifikovaná cesta k existující složce na místní jednotce nebo síťové sdílené složce vytvořené dříve v procesu nasazení) a potom klikněte na Další.

  Můžete také kliknout na Procházet a najít existující složku na místní jednotce nebo síťové sdílené složce.
  Sdílení Tato stránka se zobrazí jenom v případě, že jste na stránce průvodce Cesta zadali cestu ke složce na místní jednotce.

  - Do pole Název sdílené složky zadejte share_name (kde share_name je název sdílené složky na místní jednotce zadané na stránce průvodce Cesta).

  - Všimněte si plně kvalifikované cesty UNC k vytvořené sdílené složce, která je uvedená hned pod polem Název sdílené položky, a potom klikněte na Další.

  Průvodce udělí místní skupině Všichni úplné řízení přístup na úrovni sdílení. Na základě vašich požadavků na zabezpečení můžete chtít omezit zabezpečení sdílené složky.
  Popisný název Do pole Popis sdílené složky nasazení zadejte popis (kde popis je popisný název sdílené složky nasazení zadané na předchozích stránkách průvodce) a potom klikněte na Další.
  Povolit zachytávání obrázků Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Zeptat se, jestli má být obrázek zachycený na základě požadavků, a potom klikněte na Další.

  Toto políčko nakonfiguruje Průvodce nasazením tak, aby uživateli umožnil volitelně zachytit obrázek cílového počítače, což je obvykle referenční počítač. Pokud je zaškrtávací políčko:

  – Vybráno, cestu pro uložení obrázku a název obrázku můžete nakonfigurovat v Průvodci nasazením.

  - Vymazáno, obrázek není zachycovat nebo musí být informace o zachycení obrázku nastavené v konfiguračním souboru nebo databázi MDT.

  Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuté.
  Povolit heslo správce Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Požádat uživatele o nastavení místního hesla správce na základě požadavků a potom klikněte na Další.

  Toto políčko nakonfiguruje Průvodce nasazením tak, aby uživateli během procesu nasazení umožnil zadat heslo pro místní účet správce. Pokud je zaškrtávací políčko:

  – Vybráno, heslo je možné nakonfigurovat v Průvodci nasazením.

  – Není zaškrtnutí políčka Zaškrtnuto, musí být heslo nastavené v konfiguračním souboru nebo databázi MDT.

  Ve výchozím nastavení není toto políčko zaškrtnuté.
  Povolit kód Product Key Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Požádat uživatele o kód Product Key na základě vašich požadavků a potom klikněte na Další.

  Toto políčko nakonfiguruje Průvodce nasazením tak, aby uživateli během procesu nasazení umožnil poskytnout kód Product Key pro cílový operační systém. Pokud je zaškrtávací políčko:

  – Vybraný kód Product Key je možné nakonfigurovat v Průvodci nasazením.

  - Zrušeno, kód Product Key musí být nastavený v konfiguračním souboru nebo databázi MDT.

  Ve výchozím nastavení není toto políčko zaškrtnuté.
  Souhrn Zkontrolujte informace v poli Podrobnosti a klikněte na Další.
  Potvrzení Kliknutím na Uložit výstup uložíte výstup průvodce do souboru nebo kliknutím na Zobrazit skript zobrazíte Windows PowerShell skripty použité k provádění úkolů průvodce.

  Klikněte na Zavřít.

  Po dokončení se nová sdílená složka nasazení vytvoří v cílové složce, kterou jste vybrali v průvodci, a zobrazí se v pracovním okně Nasazení.

Otevření existující sdílené složky nasazení v pracovním stůl nasazení

Pracovní plocha pro nasazení může otevřít existující sdílení nasazení pomocí Průvodce otevřením sdílené složky nasazení. Spusťte Průvodce otevřením sdílené složky nasazení:

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na uzel Sdílené složky nasazení a potom klikněte na Otevřít sdílení nasazení.

 • Klikněte na uzel Sdílené složky nasazení a potom v nabídce Akce klikněte na Otevřít sdílení nasazení.

 • Klikněte na uzel Sdílené složky nasazení a potom v podokně Akce klikněte na Otevřít sdílení nasazení.

Otevření existující sdílené složky nasazení, která ještě není uvedená v pracovním prostředí nasazení
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares .)

 3. V podokně Akce klikněte na Otevřít sdílení nasazení.

  Spustí se Průvodce otevřením sdílené složky nasazení.

 4. Dokončete Průvodce sdílením nasazení pomocí informací v tabulce 21.

  Tabulka 21. Informace o dokončení Průvodce sdílením otevřeného nasazení

  Na této stránce průvodce To můžete udělat
  Cesta a. Do pole Cesta ke sdílené složce nasazení zadejte share_path (kde share_path je plně kvalifikovaná cesta ke stávající sdílené složce nasazení).

  Můžete také kliknout na Procházet a najít místní nebo síťovou sdílenou složku.

  b. Zaškrtněte políčko Upgradovat obsah sdílené složky nasazení (v případě potřeby). Pokud je zaškrtávací políčko:

  – Vybráno, Průvodce otevřením sdílené složky nasazení upgraduje sdílení nasazení.

  - Zrušeno, Průvodce otevřenou sdílením nasazení ne upgrade sdílené složky nasazení

  c. Klikněte na tlačítko Další.
  Souhrn Zkontrolujte informace v poli Podrobnosti a klikněte na Další.
  Potvrzení Kliknutím na Uložit výstup uložíte výstup průvodce do souboru. Kliknutím na Zobrazit skript můžete také zobrazit Windows PowerShell skripty používané k provádění úkolů průvodce.

  Klikněte na tlačítko Dokončit.

Upgrade existující sdílené složky nasazení v pracovním stůl nasazení

Mdt může upgradovat existující sdílená nasazení pomocí:

 • Otevření existující sdílené složky nasazení, která ještě není uvedená v pracovním stůl nasazení, jak je popsáno v článku Sdílené složky nasazení upgradu, které ještě nejsou uvedené v pracovním stůl nasazení

 • Upgrade existující sdílené složky nasazení, která je uvedená v pracovním stůl nasazení, jak je popsáno v části Sdílené složky nasazení upgradu, které už jsou uvedené v pracovním stůl nasazení

Sdílené složky nasazení upgradu, které ještě nejsou uvedené v pracovním stůl nasazení

Upgradujte sdílené složky nasazení, které nejsou uvedené v pracovním stůl nasazení pomocí Průvodce otevřením sdílené složky nasazení. Spusťte průvodce:

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na sdílet nasazení a potom klikněte na Otevřít sdílení nasazení.

 • Klikněte na sdílená položka nasazení a potom v nabídce Akce klikněte na Otevřít sdílet nasazení.

 • Klikněte na sdílení nasazení a potom v podokně Akce klikněte na Otevřít sdílení nasazení.

  Pokud chcete upgradovat sdílené složky nasazení, které ještě nejsou uvedené v pracovním stůl nasazení, postupujte takto:

 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares .)

 3. V podokně Akce klikněte na Otevřít sdílení nasazení.

  Spustí se Průvodce otevřením sdílené složky nasazení.

 4. Dokončete Průvodce sdílením nasazení pomocí informací v tabulce 22.

  Tabulka 22. Informace o dokončení Průvodce sdílením otevřeného nasazení

  Na této stránce průvodce To můžete udělat
  Cesta - Do pole Cesta ke sdílené složce nasazení zadejte share_path (kde share_path je plně kvalifikovaná cesta ke stávající sdílené složce nasazení).

  Můžete také kliknout na Procházet a najít místní nebo síťovou sdílenou složku.

  - Zaškrtněte políčko Upgradovat obsah sdílené složky nasazení (v případě potřeby) a potom klikněte na Další.
  Souhrn Zkontrolujte informace v poli Podrobnosti a klikněte na Další.
  Potvrzení Kliknutím na Uložit výstup uložíte výstup průvodce do souboru nebo kliknutím na Zobrazit skript zobrazíte Windows PowerShell skripty použité k provádění úkolů průvodce.

  Klikněte na tlačítko Dokončit.

  Po dokončení průvodce se stávající sdílená položka nasazení upgradována (v případě potřeby) a zaškrtnuté políčko Upgradovat obsah sdílené složky nasazení (v případě potřeby). Sdílená informace o nasazení se přidá do podokna podrobností v pracovním panelu Nasazení.

  Kromě upgradu stávajících sdílených položek nasazení je nutné upgradovat všechny stávající instalace předchozích verzí MDT na MDT. Další informace o upgradu všech předchozích instalací na MDT najdete v tématu Upgrade na MDT.

Sdílené složky nasazení upgradu, které už jsou uvedené v pracovním stůl nasazení

Upgradujte stávající sdílené složky nasazení, které už jsou uvedené v pracovním stůl nasazení, pomocí Průvodce sdílením nasazení upgradu. Spusťte průvodce:

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na sdílení nasazení a potom klikněte na Sdílet nasazení upgradu.

 • Klikněte na sdílená položka nasazení a potom v nabídce Akce klikněte na Sdílet nasazení upgradu.

 • Klikněte na sdílení nasazení a potom v podokně Akce klikněte na Sdílet nasazení upgradu.

  Pokud chcete upgradovat stávající sdílené složky nasazení, které už jsou uvedené v pracovním stůl nasazení, postupujte takto:

 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares .)

 3. V podokně Akce klikněte na Sdílet nasazení upgradu.

  Spustí se Průvodce sdílením nasazení upgradu.

 4. Dokončete Průvodce sdílením nasazení upgradu pomocí informací v tabulce 23.

  Tabulka 23. Informace o dokončení Průvodce sdílením nasazení upgradu

  Na této stránce průvodce To můžete udělat
  Souhrn Zkontrolujte informace v poli Podrobnosti a klikněte na Další.
  Potvrzení Kliknutím na Uložit výstup uložíte výstup průvodce do souboru nebo kliknutím na Zobrazit skript zobrazíte Windows PowerShell skripty použité k provádění úkolů průvodce.

  Klikněte na tlačítko Dokončit.

  Po dokončení průvodce se stávající sdílená složky nasazení upgraduje a teď se k ní dostanete v Pracovní stůl nasazení.

Konfigurace sdílené složky nasazení v pracovním okně nasazení

Vlastnosti sdílených složek nasazení můžete zobrazit pod uzlem Sdílené složky nasazení v pracovním panelu nasazení pomocí akcí Vlastnosti popsaných v článku Zobrazení vlastností položek v pracovním panelu nasazení.

Nakonfigurujte aplikaci v pracovním stůl Nasazení provedením následujících úkolů v dialogovém okně Vlastnosti aplikace:

Konfigurace karty Obecné vlastnosti sdílené složky nasazení

Vlastnosti sdílené složky nasazení uložené na kartě Obecné se většinou konfigurují při spuštění Průvodce sdílením nového nasazení. Vlastnosti sdílené složky nasazení můžete aktualizovat na kartě Obecné v dialogovém okně Deployment_share Vlastnosti (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení v pracovním panelu nasazení).

Konfigurace karty Obecné
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares .)

 3. V podokně podrobností klikněte na deployment_share _ (kde _deployment_share je název sdílené složky nasazení).

 4. V podokně Akce klikněte na Vlastnosti.

  Otevře se dialogové deployment_share _ Vlastnosti * (kde _deployment_share* je název sdílené složky nasazení, kterou chcete nakonfigurovat).

 5. Na kartě Obecné nakonfigurujte nastavení uvedená v tabulce 24 na základě požadavků vaší organizace a potom klikněte na OK.

  Tabulka 24. Configuration Nastavení on the General tab of Deployment Share Properties

  Nastavení Popis
  Popis Obsahuje název sdílené složky nasazení zobrazené v pracovním okně Nasazení. Výchozí hodnota je MDT Deployment Share.
  Komentáře Obsahuje informace o sdíleném nasazení.
  Cesta k síti (UNC) Textové pole obsahující plně kvalifikovanou cestu UNC ke sdílené složce nasazení. Tato hodnota se používá jenom k povolení vícesměrového vysílání a je povinná, pokud to chcete udělat zaškrtnutím políčka Povolit vícesměrové vysílání pro tuto sdílenou složku nasazení.

  Pokud byla sdílená složka nasazení vytvořena ze stávající síťové sdílené složky, zobrazí se tato hodnota v podokně podrobností pracovního panelu Nasazení.
  Místní cesta Obsahuje úplnou cestu k místní složce, ve které byla vytvořena sdílená složka nasazení. Tato hodnota se používá jenom k povolení vícesměrového vysílání a je povinná, pokud to chcete udělat zaškrtnutím políčka Povolit vícesměrové vysílání pro tuto sdílenou složku nasazení. Pokud jste vytvořili sdílení nasazení z:

  - Místní cesta, pak toto textové pole obsahuje místní cestu použitou při vytváření.

  - Existující síťová sdílená složka, pak je toto textové pole prázdné.

  Pokud jste vytvořili sdílení nasazení z místní cesty, zobrazí se místní cesta místo cesty UNC v podokně podrobností pracovního panelu Nasazení.
  Podporované platformy: x86 Tuto možnost vyberte, pokud chcete nakonfigurovat Průvodce sdílením nasazení aktualizace tak, aby pro 32bitové cílové počítače vytvořil soubory WIM a spouštěcí médium.
  Podporované platformy: x64 Výběrem této možnosti nakonfigurujete Průvodce sdílením nasazení aktualizace tak, aby se pro 64bitové cílové počítače vytvořily soubory WIM a spouštěcí médium.
  Povolení vícesměrového vysílání pro tuto sdílet nasazení Tuto možnost vyberte, Windows služby pro nasazení povolit nasazení obrázků generovaných v této sdílené službě nasazení. Pokud toto políčko zaškrtáte, musíte zadat hodnoty pro pole Cesta k síti (UNC) a Místní cesta. Další informace o povolení nasazení založených na vysílání Multicast najdete v tématu Povolení nasazení Windows nasazení služby pro nasazení lti.

  Funkce mdt pro vícesměrové vysílání jsou k dispozici pomocí Windows nasazení na Windows Serveru.

  Nastavení konfigurace sdílené složky nasazení se uloží a sdílená část nasazení se zobrazí v podokně podrobností pracovního panelu Nasazení.

Konfigurace karty Pravidla vlastností sdílení nasazení

Vlastnosti sdílené složky nasazení uložené na kartě Pravidla jsou většinou nakonfigurované při spuštění Průvodce sdílením nového nasazení. Tato nastavení se nacházejí CustomSettings.ini, která je ve složce Řízení ve sdílené složce nasazení. Další informace o nastaveních, která můžete konfigurovat na této kartě, najdete v dokumentu MDT Toolkit Reference.

Konfigurace karty Pravidla
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares .)

 3. V podokně podrobností klikněte na deployment_share _ (kde _deployment_share je název sdílené složky nasazení).

 4. V podokně Akce klikněte na Vlastnosti.

  Otevře se dialogové okno* deployment_share _ _ Properties* (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, kterou chcete nakonfigurovat).

 5. Na kartě Pravidla nakonfigurujte nastavení uvedená v tabulce 25 na základě požadavků vaší organizace a potom klikněte na OK.

  Tabulka 25. Konfigurace Nastavení vlastnosti sdílené složky nasazení na kartě Pravidla

  Nastavení Popis
  CustomSettings.ini Obsahuje aktuální konfiguraci souboru CustomSetting.ini pro sdílení nasazení.
  Úprava Bootstrap.ini Kliknutím změníte obsah souboru Bootstrap.ini, který vygeneruje Pracovní plocha pro nasazení.

  Nastavení konfigurace sdílené složky nasazení se uloží a sdílená část nasazení se zobrazí v podokně podrobností pracovního panelu Nasazení.

Konfigurace vlastností sdílené složky nasazení Windows pe x86 Nastavení kartu

Vlastnosti sdílené složky nasazení uložené na Windows pe x86 Nastavení jsou většinou nakonfigurované při spuštění Průvodce novou sdílením nasazení.

Konfigurace karty Windows PE x86 Nastavení
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares .)

 3. V podokně podrobností klikněte na deployment_share _ (kde _deployment_share je název sdílené složky nasazení).

 4. V podokně Akce klikněte na Vlastnosti.

  Otevře deployment_share*Vlastnosti (kde deployment_share název sdílené složky nasazení, kterou chcete nakonfigurovat).

 5. Na kartě Windows PE x86 Nastavení nakonfigurujte nastavení uvedená v tabulce REF _Ref304458789 \h Tabulka 26 na základě požadavků vaší organizace a potom klikněte na OK.

  Tabulka 26. Configuration Nastavení on the Windows PE x86 Nastavení of Deployment Share Properties

  Nastavení Popis
  Vygenerování souboru Wim Windows Lite Touch Tuto možnost vyberte, pokud chcete nakonfigurovat Průvodce sdílením nasazení aktualizace tak, aby se vytvořil Windows WIM pe, který obsahuje skripty nasazení LTI. Pokud je zaškrtávací políčko:

  - Vybráno, Průvodce sdílením nasazení aktualizace vytvoří soubor LiteTouchPE_x86.wim s popisem obrázku zadaným v textovém poli Popis obrázku.

  - Zrušeno, Průvodce sdílením nasazení aktualizace nevytváří soubor WIM
  Popis obrázku Obsahuje popis obrázku pro soubor WIM Windows PE, který vytvoří Průvodce sdílením nasazení aktualizace. Výchozí hodnota je Lite Touch Windows PE (x86).
  Vygenerování spouštěcího obrázku ISO Lite Touch Výběrem této možnosti nakonfigurujete Průvodce sdílením nasazení aktualizace tak, aby se vytvořil spouštěcí Windows PE ISO, který obsahuje skripty nasazení LTI. Pokud je zaškrtávací políčko:

  – Vybráno, Průvodce sdílením nasazení aktualizace vytvoří soubor ISO s názvem zadaným v textovém poli Název souboru ISO.

  - Zrušeno, Průvodce sdílením nasazení aktualizace nevytváří soubor ISO.
  Název souboru ISO Obsahuje název souboru pro soubor WINDOWS PE, který vytvoří Průvodce sdílením nasazení aktualizace. Výchozí hodnota tohoto textového pole je LiteTouchPE_x86.iso.

  Toto textové pole je povolené jenom v případě, že vyberete Generovat spouštěcí obrázek ISO Lite Touch .
  Generovat obecný Windows PE WIM Výběrem této možnosti nakonfigurujete Průvodce sdílením nasazení aktualizace tak, aby se vytvořil Windows WIM pe, který neobsahuje skripty nasazení LTI. Pokud je zaškrtávací políčko:

  - Vybráno, Průvodce sdílením nasazení aktualizace vytvoří soubor GenericPE_x86.wim s popisem obrázku zadaným v textovém poli Popis obrázku.

  - Zrušeno, Průvodce sdílením nasazení aktualizace nevytváří soubor WIM
  Popis obrázku Obsahuje popis obrázku pro obecný soubor WIM Windows PE, který vytvoří Průvodce sdílením nasazení aktualizace. Výchozí hodnota tohoto textového pole je Obecná Windows PE (x86).

  Toto textové pole je povolené jenom v případě, že vyberete Generovat obecný Windows PE WIM.
  Vygenerování obecné spouštěcí bitové kopie ISO Výběrem této možnosti nakonfigurujete Průvodce sdílením nasazení aktualizace tak, aby se vytvořil Windows soubor ISO pe, který neobsahuje skripty nasazení LTI. Pokud je zaškrtávací políčko:

  - Vybráno, Průvodce sdílením nasazení aktualizace vytvoří soubor Generic_x86.iso s popisem obrázku zadaným v textovém poli Název souboru ISO.

  - Zrušeno, Průvodce sdílením nasazení aktualizace nevytváří soubor ISO.

  Toto pole je povolené jenom v případě, že vyberete Generovat obecný soubor Windows PE WIM.
  Název souboru ISO Obsahuje název souboru pro obecný soubor WINDOWS PE, který vytvoří Průvodce sdílením nasazení aktualizace. Výchozí hodnota tohoto textového pole je Generic_x86.iso.

  Toto textové pole je povolené jenom v případě, že vyberete Generovat obecný spouštěcí obrázek ISO.
  Vlastní rastrový soubor pozadí Obsahuje úplnou cestu k souboru BMP, který se má použít jako vlastní rastrový obrázek na pozadí. Výchozí hodnota tohoto textového pole je %INSTALLDIR%\Samples\Background.bmp.
  Další adresáře, které chcete přidat Obsahuje úplnou cestu ke struktuře složek, která se má zahrnout do Windows PE. Výchozí hodnota textového pole je prázdná.
  Velikost pomocné mezery Nakonfiguruje velikost odkládacího prostoru v megabajtech. můžete vybrat hodnotu 32, 64, 128, 256 nebo 512 MB. Výchozí hodnota je 32.

  Nastavení konfigurace sdílené složky nasazení se uloží a sdílená část nasazení se zobrazí v podokně podrobností pracovního panelu Nasazení.

Konfigurace vlastností sdílené složky nasazení Windows pe x86 Components

Vlastnosti sdílené složky nasazení uložené na Windows PE x86 Components se většinou konfigurují při spuštění Průvodce sdílením nového nasazení.

Konfigurace karty Windows PE x86 Components
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares .)

 3. V podokně podrobností klikněte na deployment_share _ (kde _deployment_share je název sdílené složky nasazení).

 4. V podokně Akce klikněte na Vlastnosti.

  Otevře se dialogové deployment_share _ Properties_* (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, kterou chcete nakonfigurovat).

 5. Na Windows PE x86 Components nakonfigurujte nastavení uvedená v tabulce 29 na základě požadavků vaší organizace a potom klikněte na OK.

  Tabulka 27. Configuration Nastavení on the Windows PE x86 Components tab of Deployment Share Properties

  Nastavení Popis
  Profil výběru Slouží k výběru ovladačů a balíčků zařízení, které se mají zahrnout do Windows PE na základě vybraného profilu výběru. Výchozí hodnota je Všechny ovladače a balíčky. Další informace o profilech výběru najdete v tématu Správa profilů výběru.
  Zahrnutí všech ovladačů z vybrané skupiny ovladačů Výběrem této možnosti nakonfigurujete Průvodce sdílením nasazení aktualizace tak, aby zahrnoval všechny ovladače zařízení do profilu výběru zadaného v poli Profil výběru.
  Zahrnout jenom ovladače následujících typů Zaškrtnutím tohoto políčka nakonfigurujete Průvodce sdílením nasazení aktualizace tak, aby do vybraného profilu výběru zahrnul jenom ovladače zařízení, které jsou zadané v následujících polích:

  – Zahrnutí všech síťových ovladačů ve vybrané skupině

  – Zahrnutí všech ovladačů videa ve vybrané skupině

  – Zahrnutí všech ovladačů velkokapací úložiště ve vybrané skupině

  – Zahrnutí všech ovladačů systémové třídy do vybrané skupiny
  Zahrnutí všech síťových ovladačů ve vybrané skupině Výběrem této možnosti nakonfigurujete Průvodce sdílením nasazení aktualizace tak, aby zahrnoval všechny síťové ovladače do vybraného profilu výběru. Pokud je zaškrtávací políčko:

  - Vybráno, Průvodce sdílením nasazení aktualizace zahrnuje všechny síťové ovladače v profilu výběru zadaném v poli Profil výběru v Windows PE

  - Zrušeno, Průvodce sdílením nasazení aktualizace nebude obsahovat všechny síťové ovladače v profilu výběru zadaném v poli Profil výběru v Windows PE

  Toto políčko je povolené jenom v případě, že vyberete Zahrnout jenom ovladače následujících typů.
  Zahrnutí všech ovladačů videa ve vybrané skupině Výběrem této možnosti nakonfigurujete Průvodce sdílením nasazení aktualizace tak, aby do vybraného profilu výběru zahrnul všechny ovladače videa. Pokud je zaškrtávací políčko:

  - Vybráno, Průvodce sdílením nasazení aktualizace zahrnuje všechny ovladače videa v profilu výběru zadaném v poli Profil výběru v Windows PE

  - Zrušeno, Průvodce sdílením nasazení aktualizace nezahrnuje všechny ovladače videa v profilu výběru zadaném v seznamu Profil výběru v Windows PE

  Toto políčko je povolené jenom v případě, že vyberete Zahrnout jenom ovladače následujících typů.
  Zahrnutí všech ovladačů velkokapacích úložišť ve vybrané skupině Výběrem této možnosti nakonfigurujete Průvodce sdílením nasazení aktualizace tak, aby zahrnoval všechny ovladače velkokapací úložiště ve vybraném profilu výběru. Pokud je zaškrtávací políčko:

  - Vybráno, Průvodce sdílením nasazení aktualizace zahrnuje všechny ovladače velkokapací úložiště v profilu výběru zadaném v poli Profil výběru v Windows PE

  - Zrušeno, Průvodce sdílením nasazení aktualizace nezahrnuje všechny ovladače velkokapamětového úložiště v profilu výběru zadaném v poli Profil výběru v Windows PE

  Toto políčko je povolené jenom v případě, že vyberete Zahrnout jenom ovladače následujících typů.
  Zahrnutí všech ovladačů systémové třídy do vybrané skupiny Výběrem této možnosti nakonfigurujete Průvodce sdílením nasazení aktualizace tak, aby do vybraného profilu výběru zahrnul všechny ovladače systémové třídy. Pokud je zaškrtávací políčko:

  - Vybráno, Průvodce sdílením nasazení aktualizace zahrnuje všechny ovladače systémové třídy v profilu výběru zadaném v poli Profil výběru v Windows PE

  - Zrušeno, Průvodce sdílením nasazení aktualizace nebude obsahovat všechny ovladače systémové třídy v profilu výběru zadaném v poli Profil výběru v Windows PE

  Toto políčko je povolené jenom v případě, že vyberete Zahrnout jenom ovladače následujících typů.
  Rozhraní ADO Tuto možnost vyberte, pokud chcete do Windows PE přidat volitelné komponenty ADO. Tyto součásti jsou nezbytné pro přístup Microsoft SQL Server® databází, jako je mdt db. Pokud je zaškrtávací políčko:

  - Vybráno, komponenty ADO se přidávají do Windows PE

  - Nezaškrtnuté, komponenty ADO se nepřidávají do Windows PE
  Nepovinná písma Výběrem této možnosti nakonfigurujete Průvodce sdílením nasazení aktualizace tak, aby zahrnoval následující písma:

  - čínština (ZH-CN)

  - čínština (ZH-HK)

  - čínština (ZH-TW)

  - japonština (JA-JP)

  - korejština (KO-KR)

  Tato písma přidejte při nasazení LTI Windows Server a instalační soubory jsou japonské, korejské nebo čínské. Pokud je zaškrtávací políčko odpovídajícího písma:

  – Vybráno, Průvodce sdílením nasazení aktualizace obsahuje písmo v Windows PE

  - Zrušeno, Průvodce sdílením nasazení aktualizace nebude obsahovat písmo v Windows PE

  Přidání písem Windows spouštěcích obrázků PE zvětší velikost obrázků. Písma můžete přidat jenom v případě potřeby.

  Nastavení konfigurace sdílené složky nasazení se uloží a sdílená část nasazení se zobrazí v podokně podrobností pracovního panelu Nasazení.

Konfigurace vlastností sdílené složky nasazení Windows pe x64 Nastavení kartě

Vlastnosti sdílené složky nasazení uložené na Windows pe x64 Nastavení jsou většinou nakonfigurované při spuštění Průvodce novou sdílením nasazení.

Konfigurace karty Windows PE x64 Nastavení pe
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares .)

 3. V podokně podrobností klikněte na deployment_share (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení).

 4. V podokně Akce klikněte na Vlastnosti.

  Otevře se dialogové okno* deployment_share _ _ Properties* (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, kterou chcete nakonfigurovat).

 5. Na Windows pe x64 Nastavení nakonfigurujte nastavení uvedená v tabulce 28 na základě požadavků vaší organizace a potom klikněte na OK.

  Tabulka 28. Configuration Nastavení on the Windows PE x64 Nastavení tab of Deployment Share Properties

  Nastavení Popis
  Vygenerování souboru Wim Windows Lite Touch Tuto možnost vyberte, pokud chcete nakonfigurovat Průvodce sdílením nasazení aktualizace tak, aby se vytvořil Windows WIM pe, který obsahuje skripty nasazení LTI. Pokud je zaškrtávací políčko:

  - Vybráno, Průvodce sdílením nasazení aktualizace vytvoří soubor LiteTouchPE_x86.wim s popisem obrázku zadaným v poli Popis obrázku.

  - Zrušeno, Průvodce sdílením nasazení aktualizace nevytváří soubor WIM
  Popis obrázku Obsahuje popis obrázku pro soubor WIM Windows PE, který vytvoří Průvodce sdílením nasazení aktualizace. Výchozí hodnota je Lite Touch Windows PE (x64).
  Vygenerování spouštěcího obrázku ISO Lite Touch Výběrem této možnosti nakonfigurujete Průvodce sdílením nasazení aktualizace tak, aby se vytvořil spouštěcí Windows PE ISO, který obsahuje skripty nasazení LTI. Pokud je zaškrtávací políčko:

  – Vybráno, Průvodce sdílením nasazení aktualizace vytvoří soubor ISO s názvem zadaným v poli Název souboru ISO.

  - Zrušeno, Průvodce sdílením nasazení aktualizace nevytváří soubor ISO.
  Název souboru ISO Obsahuje název souboru pro soubor WINDOWS PE, který vytvoří Průvodce sdílením nasazení aktualizace. Výchozí hodnota tohoto textového pole je LiteTouchPE_x64.iso.

  Toto pole je povolené jenom v případě, že vyberete Vygenerovat spouštěcí iso image Lite Touch .
  Generovat obecný Windows PE WIM Výběrem této možnosti nakonfigurujete Průvodce sdílením nasazení aktualizace tak, aby se vytvořil Windows WIM pe, který neobsahuje skripty nasazení LTI. Pokud je zaškrtávací políčko:

  - Vybráno, Průvodce sdílením nasazení aktualizace vytvoří soubor GenericPE_x64.wim s popisem obrázku zadaným v poli Popis obrázku.

  - Zrušeno, Průvodce sdílením nasazení aktualizace nevytváří soubor WIM
  Popis obrázku Obsahuje popis obrázku pro obecný soubor WIM Windows PE, který vytvoří Průvodce sdílením nasazení aktualizace. Výchozí hodnota tohoto textového pole je Obecná Windows PE (x64).

  Toto pole je povolené jenom v případě, že vyberete Generovat obecný spouštěcí soubor ISO Windows PE WIM.
  Vygenerování obecné spouštěcí bitové kopie ISO Výběrem této možnosti nakonfigurujete Průvodce sdílením nasazení aktualizace tak, aby se vytvořil Windows soubor ISO pe, který neobsahuje skripty nasazení LTI. Pokud je zaškrtávací políčko:

  - Vybráno, Průvodce sdílením nasazení aktualizace vytvoří soubor Generic_x64.iso s popisem obrázku zadaným v poli Název souboru ISO.

  - Zrušeno, Průvodce sdílením nasazení aktualizace nevytváří soubor ISO.

  Toto pole je povolené jenom v případě, že vyberete Generovat obecný soubor Windows PE WIM.
  Název souboru ISO Obsahuje název souboru pro obecný soubor WINDOWS PE, který vytvoří Průvodce sdílením nasazení aktualizace. Výchozí hodnota tohoto textového pole je Generic_x64.iso.

  Toto textové pole je povolené jenom v případě, že je zaškrtnuté políčko Generovat obecný spouštěcí obrázek ISO.
  Vlastní rastrový soubor pozadí Obsahuje úplnou cestu k souboru BMP, který se má použít jako vlastní rastrový obrázek na pozadí. Výchozí hodnota tohoto textového pole je %INSTALLDIR%\Samples\Background.bmp.
  Vlastní rastrový soubor pozadí Obsahuje úplnou cestu ke struktuře složek, která se má zahrnout do Windows PE. Výchozí hodnota textového pole je prázdná.
  Vlastní rastrový soubor pozadí Nakonfiguruje velikost odkládacího prostoru v megabajtech. můžete vybrat hodnotu 32, 64, 128, 256 nebo 512 MB. Výchozí hodnota je 32.

  Nastavení konfigurace sdílené složky nasazení se uloží a sdílená část nasazení se zobrazí v podokně podrobností pracovního panelu Nasazení.

Konfigurace vlastností sdílené složky nasazení Windows PE x64 Components

Vlastnosti sdílené složky nasazení uložené na Windows PE x64 Components jsou většinou nakonfigurované při spuštění Průvodce sdílením nového nasazení.

Konfigurace karty Windows PE x64 Components
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares .)

 3. V podokně podrobností klikněte na deployment_share _ (kde _deployment_share je název sdílené složky nasazení).

 4. V podokně Akce klikněte na Vlastnosti.

  Otevře se dialogové okno* deployment_share _ _ Properties* (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, kterou chcete nakonfigurovat).

 5. Na Windows PE x86 Components nakonfigurujte nastavení uvedená v tabulce 29 na základě požadavků vaší organizace a potom klikněte na OK.

  Tabulka 29. Configuration Nastavení on the Windows PE x64 Components tab of Deployment Share Properties

  Nastavení Popis
  Profil výběru Vybere ovladače zařízení a balíčky, které se mají zahrnout do Windows PE na základě vybraného profilu výběru. Výchozí hodnota je Všechny ovladače a balíčky. Další informace o profilech výběru najdete v tématu Správa profilů výběru.
  Zahrnutí všech ovladačů z vybrané skupiny ovladačů Výběrem této možnosti nakonfigurujete Průvodce sdílením nasazení aktualizace tak, aby zahrnoval všechny ovladače zařízení do profilu výběru zadaného v poli Profil výběru.
  Zahrnout jenom ovladače následujících typů Zaškrtnutím tohoto políčka nakonfigurujete Průvodce sdílením nasazení aktualizace tak, aby do vybraného profilu výběru zahrnul jenom ovladače zařízení, které jsou zadané v následujících polích:

  – Zahrnutí všech síťových ovladačů ve vybrané skupině

  – Zahrnutí všech ovladačů videa ve vybrané skupině

  – Zahrnutí všech ovladačů velkokapací úložiště ve vybrané skupině

  – Zahrnutí všech ovladačů systémové třídy do vybrané skupiny
  Zahrnutí všech síťových ovladačů ve vybrané skupině Výběrem této možnosti nakonfigurujete Průvodce sdílením nasazení aktualizace tak, aby zahrnoval všechny síťové ovladače do vybraného profilu výběru. Pokud je zaškrtávací políčko:

  - Vybráno, Průvodce sdílením nasazení aktualizace zahrnuje všechny síťové ovladače v profilu výběru zadaném v poli Profil výběru v Windows PE

  - Zrušeno, Průvodce sdílením nasazení aktualizace nebude obsahovat všechny síťové ovladače v profilu výběru zadaném v poli Profil výběru v Windows PE

  Toto políčko je povolené jenom v případě, že vyberete Zahrnout jenom ovladače následujících typů.
  Zahrnutí všech ovladačů videa ve vybrané skupině Výběrem této možnosti nakonfigurujete Průvodce sdílením nasazení aktualizace tak, aby do vybraného profilu výběru zahrnul všechny ovladače videa. Pokud je zaškrtávací políčko:

  - Vybráno, Průvodce sdílením nasazení aktualizace zahrnuje všechny ovladače videa v profilu výběru zadaném v poli Profil výběru v Windows PE

  - Zrušeno, Průvodce sdílením nasazení aktualizace nebude obsahovat všechny ovladače videa v profilu výběru zadaném v poli Profil výběru v Windows PE

  Toto políčko je povolené jenom v případě, že vyberete zahrnout jenom ovladače následujících typů.
  Zahrnutí všech ovladačů velkokapacích úložišť ve vybrané skupině Výběrem této možnosti nakonfigurujete Průvodce sdílením nasazení aktualizace tak, aby do vybraného profilu výběru zahrnul všechny ovladače velkokapací úložiště. Pokud je zaškrtávací políčko:

  - Vybráno, Průvodce sdílením nasazení aktualizace zahrnuje všechny ovladače velkokapací úložiště v profilu výběru zadaném v poli Profil výběru v Windows PE

  - Zrušeno, Průvodce sdílením nasazení aktualizace nezahrnuje všechny ovladače velkokapamětového úložiště v profilu výběru zadaném v poli Profil výběru v Windows PE

  Toto políčko je povolené jenom v případě, že vyberete zahrnout jenom ovladače následujících typů.
  Zahrnutí všech ovladačů systémové třídy do vybrané skupiny Výběrem této možnosti nakonfigurujete Průvodce sdílením nasazení aktualizace tak, aby do vybraného profilu výběru zahrnul všechny ovladače systémové třídy. Pokud je zaškrtávací políčko:

  - Vybráno, Průvodce sdílením nasazení aktualizace zahrnuje všechny ovladače systémové třídy v profilu výběru zadaném v poli Profil výběru v Windows PE

  - Zrušeno, Průvodce sdílením nasazení aktualizace nebude obsahovat všechny ovladače systémové třídy v profilu výběru zadaném v poli Profil výběru v Windows PE

  Toto políčko je povolené jenom v případě, že vyberete Zahrnout jenom ovladače následujících typů.
  Rozhraní ADO Výběrem tohoto tlačítka přidáte volitelné součásti ADO do Windows PE. Tyto součásti jsou nezbytné pro přístup SQL Server databází, jako je mdt db. Pokud je toto políčko zaškrtné:

  - Vybráno, komponenty ADO se přidávají do Windows PE

  - Nezaškrtnuté, komponenty ADO se nepřidávají do Windows PE
  Nepovinná písma Slouží ke konfiguraci Průvodce sdílením nasazení aktualizace tak, aby zahrnoval následující písma:

  - čínština (ZH-CN)

  - čínština (ZH-HK)

  - čínština (ZH-TW)

  - japonština (JA-JP)

  - korejština (KO-KR)

  Tato písma přidejte při nasazení LTI Windows Server, pokud jsou instalační soubory japonské, korejské nebo čínské. Pokud je zaškrtávací políčko odpovídajícího písma:

  - Vybráno, Průvodce sdílením nasazení aktualizace obsahuje písmo v Windows PE

  - Zrušeno, Průvodce sdílením nasazení aktualizace nebude obsahovat písmo v Windows PE

  Přidání písem Windows spouštěcích obrázků PE zvětší velikost obrázků. Písma můžete přidat jenom v případě potřeby.

  Nastavení konfigurace sdílené složky nasazení se uloží a sdílená část nasazení se zobrazí v podokně podrobností pracovního panelu Nasazení.

Kopírování sdílené složky nasazení

Sdílené složky nasazení jsou místní nebo síťové sdílené složky. Kopii sdílené složky nasazení můžete vytvořit pomocí libovolného procesu kopírování souborů, například v Windows Exploreru. Při kopírování sdílené složky nasazení do jiného počítače se ujistěte, že složku sdílíte s příslušnými oprávněními.

Po zkopírování sdílené složky nasazení ji otevřete v pracovní části Nasazení. Další informace o otevírání sdílených složek nasazení najdete v tématu Otevření existující sdílené složky nasazení v pracovním stůl nasazení.

Zavření sdílené složky nasazení v pracovním stůl nasazení

Poznámka

Zavřením sdílené složky nasazení neodeberete místní nebo síťovou sdílenou složku ani neodstraníte obsah místní nebo síťové sdílené složky: Odebere jenom sdílenou složku nasazení ze seznamu sdílených položek nasazení v uzlu Sdílené složky nasazení v pracovním prostředí nasazení.

Zavřete existující sdílené složky nasazení v pracovním stůl nasazení pomocí akce Zavřít sdílení nasazení. Akci Zavřít sdílení nasazení spustíte provedením jednoho z následujících úkolů:

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na sdílení nasazení a potom klikněte na Zavřít sdílení nasazení.

 • Klikněte na sdílená položka nasazení a potom v nabídce Akce klikněte na Zavřít sdílení nasazení.

 • Klikněte na sdílení nasazení a potom v podokně Akce klikněte na Zavřít sdílení nasazení.

Aktualizace sdílené složky nasazení v pracovním prostředí pro nasazení

Aktualizace sdílené složky nasazení vytvoří spouštěcí Windows PE (soubory WIM a ISO), které jsou nezbytné pro spuštění nasazení LTI.

Aktualizace sdílené složky nasazení v pracovním stůl nasazení
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares .)

 3. V podokně podrobností klikněte na deployment_share _, a potom v podokně Akce klikněte na _ Update Deployment Share (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, kterou chcete aktualizovat).

  Spustí se Průvodce sdílením nasazení aktualizace.

 4. Dokončete Průvodce sdílením nasazení aktualizace pomocí informací v tabulce 30. Pokud není uvedeno jinak, přijměte výchozí hodnoty.

  Tabulka 30. Informace o dokončení Průvodce sdílením nasazení aktualizace

  Na této stránce průvodce To můžete udělat
  Možnosti a. Na základě vašich požadavků vyberte jednu z následujících možností:

  – Optimalizujte proces aktualizace spouštěcí bitové kopie. Tato možnost nakonfiguruje Průvodce sdílením nasazení aktualizace tak, aby aktualizace stávajících verzí souborů obrázků. Tuto možnost vyberte, pokud chcete zkrátit dobu potřebná k aktualizaci spouštěcích bitových kopií. Obvykle tento proces trvá méně času než možnost Úplné obnovení spouštěcích bitových kopií.

  Pokud chcete zmenšit velikost spouštěcích obrázků, můžete volitelně zaškrtnou políčko Komprimovat obsah spouštěcí bitové kopie, aby se obnovil prostor používaný odebraným nebo upraveným obsahem. V průběhu času může proces přidávání a odebírání obsahu (jako jsou ovladače, součásti a balíčky) zvětšit velikost obrázku Windows PE. Výběrem této možnosti zmenšíte velikost obrázku na minimum pro aktuální obsah. Může ale také zvětšovat čas potřebný k vygenerování obrázků.

  - Úplně vygenerujte spouštěcí bitové kopie. Tato možnost nakonfiguruje Průvodce sdílením nasazení aktualizace tak, aby vytvořil novou verzi všech souborů obrázků. Tuto možnost vyberte, pokud chcete vynutit vytváření nových obrázků. Tento proces může trvat déle než možnost Optimalizovat proces aktualizace spouštěcí bitové kopie.

  Ve výchozím nastavení je zaškrtnutá možnost Optimalizovat proces aktualizace spouštěcí bitové kopie a políčko Komprimovat obsah spouštěcí bitové kopie pro obnovení místa používaného odebraným nebo upraveným obsahem není zaškrtnuté.

  b. Klikněte na tlačítko Další.
  Souhrn Zkontrolujte informace v poli Podrobnosti a klikněte na Další.
  Potvrzení Kliknutím na Uložit výstup uložíte výstup průvodce do souboru. Kliknutím na Zobrazit skript můžete také zobrazit Windows PowerShell skripty používané k provádění úkolů průvodce.

  Klikněte na Zavřít.

  Pracovní plocha nasazení začne aktualizovat sdílenou složku nasazení a vytvoří soubory LiteTouchPE_x86.iso a LiteTouchPE_x86.wim (pro 32bitové cílové počítače) nebo soubory LiteTouchPE_x64.iso a LiteTouchPE_x64.wim (pro 64bitové cílové počítače) ve složce deployment_share\Boot (kde deployment_share je síťová sdílená složka používaná jako sdílená složka nasazení) na základě nastavení konfigurace v Windows PE x86 Nastavení a Windows pe x64 Nastavení karty.

Poznámka

Volitelně můžete ze souboru ISO vytvořit spouštěcí zařízení, například pevný disk UFD nebo USB, abyste mohli spustit cílový počítač ze zařízení, jak je popsáno v tématu Vytvoření spouštěcích zařízení ze spouštěcích bitových kopií MDT.

Vytvoření spouštěcích zařízení z spouštěcích bitových kopií MDT

Spouštění cílových počítačů pomocí spouštěcího zařízení (například pevného disku UFD nebo USB) je často rychlejší a jednodušší než spouštění počítačů pomocí služby Windows nasazení nebo disků CD.

Poznámka

Aby se tento způsob spouštění cílových počítačů začal používat, musí cílový počítač podporovat spouštění ze zařízení.

Vytvoření spustitelného UFD
 1. Na počítači s Windows 7 nebo novějším vložte pevný disk UFD nebo USB.

 2. Spusťte Diskpart.exe a zadejte disk se seznamem příkazů, abyste určili číslo disku přidruženého k zařízení.

 3. Zadejte následující příkazy, kde N je číslo disku identifikované v předchozím kroku:

  • vyberte disk N

  • vyčistit

  • vytvoření primárního oddílu

  • výběr oddílu 1

  • aktivní

  • format fs=fat32

  • přiřadit

  • ukončit

 4. Zkopírujte obsah souboru LiteTouchPE_x86.iso (pro 32bitové cílové počítače) nebo LiteTouchPE_x64.iso (pro 64bitové cílové počítače) do zařízení provedením jednoho z následujících úkolů:

  • Vypalte soubor ISO na disk CD a zkopírujte jeho obsah do zařízení pomocí příkazu:

   xcopy <d>:\*.* <e>:\*.* /s /e /f 
   

   Kde d je písmeno ovladače na disku CD a e je písmeno jednotky zařízení.

  • Případně připojte soubor ISO pomocí virtuálního cd programu a zkopírujte jeho obsah do zařízení pomocí příkazu:

   xcopy <d>:\*.* <e>:\*.* /s /e /f 
   

   kde d je písmeno ovladače na disku CD a e je písmeno jednotky zařízení.

Konfigurace operačních systémů v pracovním stůl nasazení

Mdt používá Pracovní plocha pro nasazení ke správě operačních systémů, které můžete nasadit na referenční a cílové počítače ve vaší organizaci. Nakonfigurujte operační systémy v pracovním stůl nasazení pomocí:

Import operačního systému do pracovního stůl nasazení

Pomocí možností uvedených v tabulce 31 můžete do pracovního stolu nasazení importovat operační systémy. Tento import spravujete v Průvodci importem operačního systému v pracovním okně nasazení.

Tabulka 31. Možnosti importu operačních systémů do pracovního stůl nasazení

Možnost Tuto možnost vyberte, pokud chcete importovat operační systém z
Úplná sada zdrojových souborů Windows distribučních médií, například DVD, CD nebo ekvivalentního zdroje médií.
Vlastní soubor obrázku Obrázek WIM, který byl dříve zachycený pro nasazení, obvykle z referenčního počítače.
Windows bitové kopie Služby pro nasazení Obrázky, které existují na počítačích se službou Windows nasazení.

Poznámka

Vždy naimportujte operační systémy ze zdrojů operačního systému, které mají nejnovější aktualizace. To pomáhá snížit úsilí o správu a síťový provoz při použití aktualizací po nasazení cílového operačního systému.

Spusťte Průvodce importem operačního systému pomocí jedné z následujících metod:

 • Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench klikněte na uzel Operační systém nebo složku pod uzlem Operační systém. Potom v podokně Akce klikněte na Importovat operační systém.

 • Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench klikněte na uzel Operační systém nebo složku pod uzlem Operační systém. Potom v nabídce Akce klikněte na Importovat operační systém.

 • Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench klikněte na uzel Operační systém nebo složku pod uzlem Operační systém. Potom klikněte na Importovat operační systém.

  Operační systémy můžete také importovat do pracovního stůl nasazení z:

 • Windows distribučních médií, jak je popsáno v článku Import operačního systému Windows distribučních médií

 • Obrázky WIM, které se dříve zachytily z referenčních počítačů, jak je popsáno v článku Import dříve zachyceného obrázku referenčního počítače

 • Existující obrázky WIM v Windows Deployment Services, jak je popsáno v článku Import operačního systému z existující bitové kopie Windows Deployment Services

Import operačního systému z Windows distribučních médií

Mdt umožňuje importovat operační systémy do pracovního prostředí nasazení z distribučních Windows, které zahrnují dvd, CD nebo složky s distribučními soubory. Naimportujte operační systém pomocí Průvodce importem operačního systému v pracovním okně nasazení.

Import operačního systému z Windows distribučních médií
 1. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Operating Systems (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, do které se přidá operační systém).

 2. V podokně Akce klikněte na Importovat operační systém.

  Spustí se Průvodce importem operačního systému.

 3. Dokončete Průvodce importem operačního systému pomocí informací v tabulce 32.

  Na této stránce průvodce To můžete udělat
  Typ operačního systému Klikněte na Úplná sada zdrojových souborů a potom klikněte na Další.
  Source (Zdroj) Do pole Zdrojový adresář zadejte source_folder _ (kde _source_folder je plně kvalifikovaná cesta ke složce obsahující zdrojové soubory operačního systému) a potom klikněte na Další.

  Můžete také kliknout na Procházet a najít zdrojovou složku.
  Destination (Cíl) Do pole Název cílového adresáře zadejte destination_folder _ (kde _destination_folder je název složky ve sdílené složce nasazení, která bude obsahovat zdrojové soubory operačního systému) a potom klikněte na Další.
  Souhrn Klikněte na tlačítko Další.
  Potvrzení Kliknutím na Uložit výstup uložíte výstup průvodce do souboru nebo kliknutím na Zobrazit skript zobrazíte Windows PowerShell skripty použité k provádění úkolů průvodce.

  Klikněte na tlačítko Dokončit.

  Průvodce importem operačního systému se dokončí. Operační systém se přidá do seznamu operačních systémů v podokně podrobností pracovního panelu Nasazení.

Import dříve zachyceného obrázku referenčního počítače

Funkce MDT umožňuje importovat dříve pořízené obrázky referenčních počítačů nebo jiných vlastních obrázků do pracovního stůl nasazení. Naimportujte operační systém pomocí Průvodce importem operačního systému v pracovním okně nasazení.

Import operačního systému z dříve zachyceného obrázku referenčního počítače
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Operating Systems (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, do které se přidá operační systém).

 3. V podokně Akce klikněte na Importovat operační systém.

  Spustí se Průvodce importem operačního systému.

 4. Dokončete Průvodce importem operačního systému pomocí informací v tabulce 33.

  Na této stránce průvodce To můžete udělat
  Typ operačního systému Klikněte na Vlastní soubor obrázku a potom klikněte na Další.
  Source (Zdroj) Do pole Zdrojový soubor zadejte source_file _ (kde _source_file je plně kvalifikovaná cesta k souboru obrázku WIM obsahujícího zdrojové soubory operačního systému) a potom klikněte na Další.

  Případně klikněte na Procházet a vyhledejte zdrojový obrázek WIM.
  Nastavení Vyberte jednu z následujících možností na základě vašich požadavků a potom klikněte na Další:

  - Instalační soubory nejsou potřeba. Tuto možnost vyberte, pokud pro obrázek nejsou potřeba žádné instalační soubory.

  - Zkopírujte Windows 7, Windows Server 2008 R2 nebo novější instalační soubory ze zadané cesty . Tuto možnost vyberte, pokud chcete zkopírovat instalační soubory ze složky obsahující instalační Windows, pokud tyto soubory nejsou dostupné v jiném operačním systému v pracovním stůl Nasazení. Ve zdrojovém adresáři instalačního programu napište nebo klikněte na Procházet a vyhledejte složku obsahující instalační soubory.

  Výchozí možnost je Nastavení a Soubory programu Sysprep nejsou potřeba.
  Destination (Cíl) Do pole Název cílového adresáře zadejte destination_folder _ (kde _destination_folder je název složky ve sdílené složce nasazení, která bude obsahovat zdrojové soubory operačního systému) a potom klikněte na Další.
  Souhrn Klikněte na tlačítko Další.
  Potvrzení Kliknutím na Uložit výstup uložíte výstup průvodce do souboru nebo kliknutím na Zobrazit skript zobrazíte Windows PowerShell skripty použité k provádění úkolů průvodce.

  Klikněte na tlačítko Dokončit.

  Průvodce importem operačního systému se dokončí. Operační systém se přidá do seznamu operačních systémů v podokně podrobností pracovního panelu Nasazení.

  Pokud se pokusíte importovat vlastní obrázek, který nemá ID edice, průvodce selže s chybou podobnou následující:

Setup failed applying image F:\Deploy\Operating Systems\W2K8R2RTM\W2K8R2RTM.wim, rc = 31 
ZTI ERROR – Non-zero return code by LTIApply, rc = 31. 

Pokud chcete tento problém vyřešit, přidejte k obrázku ID edice spuštěním následujícího příkazu (kde edition_id je odpovídající ID skladové položky definované v původní tovární kopii nebo v adk Windows, wim_file je název souboru WIM, new_image_name je nový název obrázku a new_image_description je nový popis obrázku):

imagex /flags <edition_id> /info <wim_file> 1 <new_image_name> <new_image_description> 
Import operačního systému z bitové kopie Windows nasazení služby

Funkce MDT umožňuje importovat existující obrázky WIM v Windows nasazení služby do pracovního stůl nasazení. Naimportujte operační systém pomocí Průvodce importem operačního systému v pracovním okně nasazení.

Import operačního systému z existující bitové kopie ve službách Windows nasazení
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Operating Systems (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, do které se přidá operační systém).

 3. V podokně Akce klikněte na Importovat operační systém.

  Spustí se Průvodce importem operačního systému.

 4. Dokončete Průvodce importem operačního systému pomocí informací v tabulce 34.

  Tabulka 34. Informace o dokončení Průvodce importem operačního systému

  Na této stránce průvodce To můžete udělat
  Typ operačního systému Klikněte na Vlastní soubor obrázku a potom klikněte na Další.
  WDS Server Do pole Název serveru zadejte server_name _ (kde _server_name je název serveru služby Windows Deployment Services, který obsahuje existující obrázky WIM) a potom klikněte na Další.
  Souhrn Klikněte na tlačítko Další.
  Potvrzení Kliknutím na Uložit výstup uložíte výstup průvodce do souboru nebo kliknutím na Zobrazit skript zobrazíte Windows PowerShell skripty používané k provádění úkolů průvodce.

  Klikněte na tlačítko Dokončit.

  Průvodce importem operačního systému se dokončí. Operační systém se přidá do seznamu operačních systémů v podokně podrobností, ale není zkopírován do sdílené složky nasazení. Pracovní plocha Nasazení ponechá na serveru služby pro nasazení Windows operačního systému, ale obrázek je teď k dispozici pro LTI.

Zobrazení vlastností operačního systému v pracovním okně nasazení

Vlastnosti operačního systému se zobrazí pod uzlem Operační systém v pracovním panelu Nasazení pomocí akcí Vlastnosti popsaných v článku Zobrazení vlastností položek v pracovním panelu Nasazení.

Tabulka 35 uvádí nastavení konfigurace na kartě Obecné v dialogovém okně Vlastnosti operačního systému a obsahuje popis jednotlivých nastavení.

Poznámka

Nastavení konfigurace na kartě Obecné se vyplní při importu operačního systému a můžete změnit jenom název operačního systému. Žádná jiná nastavení se nesmět měnit.

Nastavení Popis
Název operačního systému Obsahuje název operačního systému – například enterprise Windows 8 v Windows 8 x64 install.wim.
Popis Obsahuje popis operačního systému – například Windows 8 ENTERPRISE.
Typ operačního systému Obsahuje typ operačního systému , například Windows založené na bitové kopii.
Platforma Obsahuje architekturu procesoru operačního systému , například x64.
Jazyky Obsahuje jazyky, které jsou součástí operačního systému , například en-US.
Zahrnuje nastavení Obsahuje hodnotu Pravda nebo Nepravda, která označuje, jestli operační systém obsahuje soubory potřebné k provedení instalace.
Cesta Obsahuje cestu k operačnímu systému vzhledem ke kořenové složce sdílené složky nasazení.
Soubor obrázku Obsahuje cestu a název operačního systému vzhledem k kořenové složce sdílené složky nasazení.
Index obrázku Obsahuje číselnou hodnotu, která označuje index obrázku – například 1.
Název obrázku Obsahuje název obrázku – například Windows 8 ENTERPRISE.
Velikost obrázku (MB) Obsahuje velikost obrázku v megabajtech – například 7921 označuje 7 921 MB nebo 7,921 GB.
HAL Obsahuje typ HAL obrázku – například acpiapic.

Zkopírování operačního systému v pracovním stůl nasazení

Zkopírujte a vložte operační systémy a složky pod uzel Operační systém v pracovním panelu Nasazení pomocí akcí Kopírovat a Vložit, jak je popsáno v části Kopírování položek v pracovním panelu nasazení.

Přesunutí operačního systému v pracovním stůl nasazení

Přesuňte operační systémy a složky pod uzel Operační systém v pracovním panelu Nasazení pomocí akcí Vyjmout a Vložit, jak je popsáno v článku Přesunutí položek v pracovním panelu nasazení.

Přejmenování operačního systému v pracovním stůl nasazení

Přejmenujte operační systémy a složky pod uzlem Operační systém v pracovním stůl Nasazení pomocí akce Přejmenovat, jak je popsáno v části Přejmenování položek v pracovním stůl nasazení.

Odstranění operačního systému z pracovního stůl nasazení

Odstraňte operační systémy a složky pod uzlem Operační systém v pracovním podokně Nasazení pomocí Průvodce odstraněním vybraných položek, jak je popsáno v článku Odstranění položek z pracovního prostředí nasazení. Průvodce odstraněním vybraných položek umožňuje odstranění jednotlivých souborů operačního systému nebo celých struktur složek.

Správa složek pro operační systémy v pracovním okně nasazení

Složky pod uzlem Operační systémy můžete spravovat v pracovním stůl Nasazení a vytvářet hierarchická seskupení operačních systémů. Další informace o:

Konfigurace aplikací v pracovním stůl nasazení

Mdt používá Pracovní plocha pro nasazení ke správě aplikací nasazených na referenční a cílové počítače ve vaší organizaci. Nakonfigurujte aplikace v pracovním stůl nasazení pomocí:

Vytvoření nové aplikace v pracovním okně nasazení

Nové aplikace můžete v pracovních tabulek pro nasazení vytvářet pomocí jedné z možností uvedených v tabulce 36. Pomocí Průvodce vytvořením aplikace naimportujete operační systémy do pracovního prostředí nasazení.

Tabulka 36. Možnosti pro vytvoření nové aplikace

Možnost Tuto možnost vyberte, pokud chcete vytvořit aplikaci, když
Aplikace se zdrojovými soubory Zdrojové soubory aplikace nejsou pro cílový počítač dostupné při instalaci buildu operačního systému nebo při jejich přizpůsobení. Když vyberete tuto možnost, zkopírují se soubory aplikace do sdílené složky nasazení a proces nasazení nainstaluje aplikaci ze sdílené složky nasazení.
Aplikace bez zdrojových souborů nebo jinde v síti Zdrojové soubory aplikace jsou dostupné během instalace buildu operačního systému nebo při spuštění příkazu, který nevyžaduje žádné zdrojové soubory aplikace. Když vyberete tuto možnost, do sdílené složky nasazení se nekopírují žádné zdrojové soubory aplikace. Místo toho proces nasazení nainstaluje aplikaci z jiného umístění v síti.
Sada aplikací Seznam aplikací, které je nutné nainstalovat v určitém pořadí. Tento seznam je určený jako závislosti pro sadu aplikací, ale samotný balíček nic nenainstaluje.

Spusťte Průvodce novou aplikací pomocí jedné z následujících metod:

 • Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench klikněte na uzel Aplikace nebo složku pod uzlem Aplikace. Potom v podokně Akce klikněte na Nová aplikace.

 • Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench klikněte na uzel Aplikace nebo složku pod uzlem Aplikace. Potom v nabídce Akce klikněte na Nová aplikace.

 • Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench klikněte na uzel Aplikace nebo složku pod uzlem Aplikace. Potom klikněte na Nová aplikace.

  Novou aplikaci můžete vytvořit v Pracovní stůl nasazení pro:

 • Aplikace, které se mají nasadit ze sdílené složky nasazení, jak je popsáno v tématu Vytvoření nové aplikace, která se nasadí ze sdílené složky nasazení

 • Aplikace, které se mají nasadit z jiné sdílené síťové složky, jak je popsáno v tématu Vytvoření nové aplikace, která se nasadí z jiné sdílené síťové složky

 • Nasazení závislostí aplikací podle popisu v tématu Vytvoření nové aplikace pro nasazení závislostí aplikací

Vytvoření nové aplikace, která se nasadí ze sdílené složky nasazení

Funkce MDT umožňuje v pracovních aplikacích pro nasazení vytvářet nové aplikace, které jsou nasazené ze sdílené složky nasazení pomocí Průvodce novou aplikací. Průvodce novou aplikací zkopíruje zdrojové soubory pro tento typ aplikací do sdílené složky nasazení.

Vytvoření nové aplikace, která se nasadí ze sdílené složky nasazení
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Applications (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, do které se aplikace přidá).

 3. V podokně Akce klikněte na Nová aplikace.

  Spustí se Průvodce novou aplikací.

 4. Dokončete Průvodce novou aplikací pomocí informací v tabulce 37.

  Tabulka 37. Informace o dokončení Průvodce novou aplikací

  Na této stránce průvodce To můžete udělat
  Typ aplikace Klikněte na Aplikace se zdrojovými soubory a potom klikněte na Další.
  Podrobnosti - Do pole Publisher zadejte publisher_name _ (kde publisher_name je název vydavatele aplikace). - Do pole Název aplikace zadejte *

  application_name
  (kde _application_name* je popisný název aplikace).

  - Do pole Verze zadejte verzi (kde verze je verze aplikace).

  - V jazyce zadejte jazyk (kde jazyk je jazyk aplikace).

  - Klikněte na Další.
  Source (Zdroj) a. Do pole Zdrojový adresář zadejte source_folder _ (kde _source_folder je plně kvalifikovaná cesta ke složce obsahující zdrojové soubory aplikace).

  Můžete také kliknout na Procházet a najít zdrojovou složku.

  b. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Přesunout soubory do sdílené složky nasazení místo jejich kopírování na základě vašich požadavků a potom klikněte na Další.

  Toto políčko určuje, jestli průvodce zkopíruje nebo přesune zdrojové soubory aplikace do sdílené složky nasazení. Pokud je zaškrtávací políčko:

  – Vybraný průvodce přesune zdrojové soubory do sdílené složky nasazení.

  - Zrušeno, průvodce zkopíruje zdrojové soubory do sdílené složky nasazení.

  Ve výchozím nastavení není toto políčko zaškrtnuté.
  Destination (Cíl) Do pole Zadejte název adresáře, který se má vytvořit, zadejte destination_folder _ (kde _destination_folder je název složky ve sdílené složce nasazení, která bude obsahovat zdrojové soubory aplikace) a potom klikněte na Další.
  Podrobnosti příkazu - Do příkazového řádku zadejte command_line _ (kde command_line je příkazový řádek, který se má spustit, aby se spouštěla instalace aplikace, včetně všech parametrů příkazového řádku). - Do pole Pracovní adresář zadejte

  **working_directory*
  (kde _working_directory* je plně kvalifikovaná nebo relativní cesta pro složku určenou jako pracovní adresář aplikace).

  - Klikněte na Další.
  Souhrn Klikněte na tlačítko Další.
  Potvrzení Kliknutím na Uložit výstup uložíte výstup průvodce do souboru nebo kliknutím na Zobrazit skript zobrazíte Windows PowerShell skripty použité k provádění úkolů průvodce.

  Klikněte na tlačítko Dokončit.

  Dokončí se Průvodce novou aplikací. Aplikace se přidá do seznamu operačních systémů v podokně podrobností v pracovním panelu Nasazení.

Vytvoření nové aplikace, která se nasadí z jiné sdílené síťové složky

MDT umožňuje vytvářet nové aplikace, které nasadíte z jiné síťové sdílené složky, než je sdílená složka nasazení. Vytvořte novou aplikaci pomocí Průvodce vytvořením aplikace v pracovním stůl nasazení. Průvodce novou aplikací nekopíruje zdrojové soubory pro tento typ aplikace.

Vytvoření nové aplikace, která se nasadí z jiné síťové sdílené složky, než je sdílená složka nasazení
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Applications (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, do které se aplikace přidá).

 3. V podokně Akce klikněte na Nová aplikace.

  Spustí se Průvodce novou aplikací.

 4. Dokončete Průvodce novou aplikací pomocí informací v tabulce 38.

  Na této stránce průvodce To můžete udělat
  Typ aplikace Klikněte na Aplikace bez zdrojových souborů nebo jinde v síti a potom klikněte na Další.
  Podrobnosti - Do pole Publisher zadejte publisher_name _ (kde publisher_name je název vydavatele aplikace). - Do pole Název aplikace zadejte

  **application_name*
  (kde application_name* je popisný název aplikace). - Do pole Verze zadejte

  ***
  verze (kde verze* je verze aplikace). - V

  jazyce zadejte jazyk **__*
  (kde _language* je jazyk aplikace).

  - Klikněte na Další.
  Podrobnosti příkazu - Do příkazového řádku zadejte command_line _ (kde command_line je příkazový řádek, který se má spustit, aby se spouštěla instalace aplikace, včetně všech parametrů příkazového řádku). - Do pole Pracovní adresář zadejte

  **working_directory*
  (kde _working_directory* je plně kvalifikovaná nebo relativní cesta pro složku určenou jako pracovní adresář aplikace).

  - Klikněte na Další.
  Souhrn Klikněte na tlačítko Další.
  Potvrzení Kliknutím na Uložit výstup uložíte výstup průvodce do souboru nebo kliknutím na Zobrazit skript zobrazíte Windows PowerShell skripty použité k provádění úkolů průvodce.

  Klikněte na tlačítko Dokončit.

  Dokončí se Průvodce novou aplikací. Aplikace se přidá do seznamu operačních systémů v podokně podrobností pracovního panelu Nasazení.

Vytvoření nové aplikace pro nasazení závislostí aplikací

Mdt umožňuje vytvářet nové aplikace, které slouží k nasazení jenom závislostí pro aplikaci, a ne k instalaci samotné aplikace. Vytvořte novou aplikaci pomocí Průvodce vytvořením aplikace v pracovním stůl nasazení. Průvodce novou aplikací nekopíruje zdrojové soubory do sdílené složky nasazení.

Vytvoření nové aplikace pro nasazení závislostí aplikací
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Applications (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, do které se aplikace přidá).

 3. V podokně Akce klikněte na Nová aplikace.

  Spustí se Průvodce novou aplikací.

 4. Dokončete Průvodce novou aplikací pomocí informací v tabulce 39.

  Tabulka 39. Informace o dokončení Průvodce novou aplikací

  Na této stránce průvodce To můžete udělat
  Typ aplikace Klikněte na Balíček aplikací a potom klikněte na Další.
  Podrobnosti - Do pole Publisher zadejte publisher_name _ (kde publisher_name je název vydavatele aplikace). - Do pole Název aplikace zadejte

  **application_name*
  (kde application_name* je popisný název aplikace). - Do pole Verze zadejte

  ***
  verze (kde verze* je verze aplikace). - V

  jazyce zadejte jazyk **__*
  (kde _language* je jazyk aplikace).

  - Klikněte na Další.
  Souhrn Klikněte na tlačítko Další.
  Potvrzení Kliknutím na Uložit výstup uložíte výstup průvodce do souboru nebo kliknutím na Zobrazit skript zobrazíte Windows PowerShell skripty použité k provádění úkolů průvodce.

  Klikněte na tlačítko Dokončit.

  Dokončí se Průvodce novou aplikací. Aplikace se přidá do seznamu operačních systémů v podokně podrobností pracovního panelu Nasazení.

Zobrazení a konfigurace aplikace v pracovním okně nasazení

Zobrazení vlastností aplikací pod uzlem Aplikace v pracovním panelu Nasazení pomocí akcí Vlastnosti popsaných v článku Zobrazení vlastností položek v pracovním panelu Nasazení Nakonfigurujte aplikaci v pracovním stůl Nasazení provedením následujících kroků v dialogovém okně Vlastnosti aplikace:

Konfigurace karty Obecné vlastnosti aplikace

Vlastnosti aplikace uložené na kartě Obecné se většinou konfigurují při spuštění Průvodce novou aplikací. Aktualizujte vlastnosti aplikace na kartě Obecné v dialogovém okně application_name _ _ Properties (kde application_name je název aplikace v pracovním panelu Nasazení).

Konfigurace karty Obecné pro vlastnosti aplikace
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Applications (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, do které se aplikace přidá).

 3. V podokně podrobností klikněte na application_name _ (kde _application_name je název aplikace, která se má nakonfigurovat).

 4. V podokně Akce klikněte na Vlastnosti.

  Otevře se dialogové application_name _ _ Vlastnosti* (kde application_name je název aplikace, která se má nakonfigurovat).

 5. Na kartě Obecné nakonfigurujte nastavení uvedená v tabulce 40 na základě požadavků vaší organizace a potom klikněte na OK.

  Tabulka 40. Configuration Nastavení on the General Tab of Application Properties

  Nastavení Popis
  Název Obsahuje název aplikace zobrazené v pracovním okně Nasazení. Pokud zobrazovaný název není nakonfigurovaný, zobrazí se tato hodnota také v Průvodci nasazením.
  Komentáře Obsahuje informace o aplikaci.
  Zobrazovaný název (Volitelné) Obsahuje název zobrazený v Průvodci nasazením místo hodnoty v poli Název. Pokud není zadána žádná hodnota, zobrazí se hodnota v poli Název v Průvodci nasazením.
  Krátký název Obsahuje název složky, ve které je aplikace umístěna.
  Verze Obsahuje číslo verze aplikace.

  Do tohoto pole zadejte číslo verze. neověřuje se podle skutečného čísla verze aplikace, ale je k dispozici pro informační účely.
  Vydavatel Obsahuje název vydavatele aplikace.

  Do tohoto pole zadejte vydavatele. neověřuje se podle skutečného čísla verze aplikace, ale je k dispozici pro informační účely.
  Jazyk Obsahuje jazyk aplikace.

  Do tohoto pole zadejte jazyk. neověřuje se podle skutečného jazyka aplikace, ale poskytuje se pro informační účely.
  Zdrojový adresář Nakonfiguruje složku, ve které se nachází zdroj souborů aplikace.
  Identifikátor GUID aplikace Obsahuje identifikátor GUID aplikace.
  Skrytí této aplikace v Průvodci nasazením Výběrem této možnosti můžete řídit, kdy se tato aplikace zobrazí v Průvodci nasazením. Pokud je zaškrtávací políčko:

  – Vybráno, Průvodce nasazením tuto aplikaci nezobrazí.

  – Tato aplikace se zobrazí v Průvodci nasazením.

  Toto políčko není ve výchozím nastavení zaškrtnuté.

  Toto nastavení se taky zobrazuje ve sloupci Skrýt v podokně podrobností pracovního panelu Nasazení.
  Povolení této aplikace Tuto možnost vyberte, pokud chcete řídit, kdy je tato aplikace dostupná pro další průvodce a dialogová okna v pracovním panelu Nasazení. Pokud je zaškrtávací políčko:

  – Vybraní, ostatní průvodci a dialogová okna v pracovních oknech nasazení moct tuto aplikaci vybrat

  – Tato možnost není zaškrtnutá, ostatní průvodci a dialogová okna v pracovních oknech nasazení nemohou tuto aplikaci vybrat.

  Toto políčko je ve výchozím nastavení zaškrtnuté.

  Nastavení konfigurace aplikace se uloží a změny se zobrazí v podokně podrobností pracovního panelu Nasazení.

Konfigurace karty Podrobnosti vlastností aplikace

Nastavení konfigurace aplikace uložené na kartě Podrobnosti se na začátku konfiguruje při spuštění Průvodce novou aplikací. Aktualizujte vlastnosti aplikace na kartě Podrobnosti v dialogovém okně application_name_ _ Properties (kde application_name je název aplikace v pracovním panelu Nasazení).

Konfigurace karty Podrobnosti pro vlastnosti aplikace
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Applications (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, do které se aplikace přidá).

 3. V podokně podrobností klikněte na application_name _ (kde _application_name je název aplikace, která se má nakonfigurovat).

 4. V podokně Akce klikněte na Vlastnosti.

  Otevře se dialogové application_name _ _ Vlastnosti* (kde application_name je název aplikace, která se má nakonfigurovat).

 5. Na kartě Podrobnosti nakonfigurujte nastavení uvedená v tabulce 41 na základě požadavků vaší organizace a potom klikněte na OK.

  Tabulka 41. Configuration Nastavení on the Details Tab of Application Properties

  Nastavení Popis
  Sada aplikací Tuto možnost vyberte, pokud chcete aplikaci nakonfigurovat tak, aby si instaluje závislosti aplikací, ale ne aplikaci. Další dostupnou možností je Standardní aplikace.
  Standardní aplikace Tuto možnost vyberte, pokud chcete aplikaci nakonfigurovat jako standardní aplikaci, která obsahuje zdrojové soubory, příkazový řádek a další možnosti uvedené na této kartě. Další dostupnou možností je Sada aplikací.
  Příkaz Pro tichou instalaci Nakonfiguruje příkazový řádek tak, aby se spouštěl pro bezobslužnou nebo tichou instalaci aplikace. Toto textové pole je povolené jenom v případě, že vyberete možnost Standardní aplikace.
  Pracovní adresář Nakonfiguruje pracovní adresář aplikace a povolí se jenom v případě, že vyberete Standardní aplikace.
  Odinstalace názvu klíče registru Nakonfiguruje podklíč registru HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall, který slouží k určení, jestli je aplikace už nainstalovaná na cílovém počítači. Pokud mdt zjistí přítomnost podklíče, předpokládá, že je aplikace už nainstalovaná, a přeskočí instalaci aplikace a všechny závislosti. Toto textové pole je povolené jenom v případě, že vyberete Standardní aplikace.
  Restartování počítače po instalaci této aplikace Tuto možnost vyberte, pokud chcete nakonfigurovat proces nasazení MDT tak, aby se po instalaci této aplikace restartuje cílový počítač. Pokud je zaškrtávací políčko:

  - Vybráno, cílový počítač se po instalaci aplikace restartuje.

  - Zrušeno, cílový počítač se po instalaci aplikace nerestartuje.

  Toto políčko není ve výchozím nastavení zaškrtnuté.
  To může běžet na libovolné platformě. Tuto možnost vyberte, pokud chcete aplikaci nakonfigurovat tak, aby se spouštěla na jakémkoli podporovaném 32bitovém nebo 64bitovém Windows operačním systému. Další dostupná možnost je Tato možnost může běžet jenom na určených klientských platformách.
  To se může spustit jenom na určených klientských platformách. Tuto možnost vyberte, pokud chcete aplikaci nakonfigurovat tak, aby se spouštěla na jakémkoli podporovaném 32bitovém nebo 64bitovém Windows operačním systému. Další dostupná možnost je Tato možnost může běžet na libovolné platformě.

  Nastavení konfigurace aplikace se uloží a změny se zobrazí v podokně podrobností pracovního panelu Nasazení.

Konfigurace karty Závislosti vlastností aplikace

Mdt zkontroluje závislosti aplikace před instalací aplikace. Podobně mdt zajišťuje, že všechny závislosti aplikací jsou nainstalované před instalací aplikace.

Poznámka

Závislosti aplikací se instalují, i když nevyberoute závislosti odděleně od aplikace. Závislosti aplikací také přepíšou pravidla definovaná v CustomSettings.ini nebo MDT DB.

Když definujete více než jednu závislost aplikace, můžete nakonfigurovat pořadí, ve kterém jsou závislosti nainstalované, a zajistit tak, aby byly závislosti nainstalované v určitém pořadí. Aktualizujte vlastnosti aplikace na kartě Závislosti v dialogovém okně application_name_ _ Properties (kde application_name je název aplikace v pracovním panelu nasazení).

Konfigurace karty Závislosti pro vlastnosti aplikace
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Applications (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, do které aplikaci přidáte).

 3. V podokně podrobností klikněte na application_name _ (kde _application_name je název aplikace, kterou konfigurujete).

 4. V podokně Akce klikněte na Vlastnosti.

  Otevře se dialogové application_name _ _ Vlastnosti* (kde application_name je název aplikace, která se má nakonfigurovat).

 5. Na kartě Závislosti nakonfigurujte nastavení provedením jedné z akcí v tabulce 42 na základě požadavků vaší organizace a potom klikněte na OK.

  Tabulka 42. Akce na kartě Závislosti vlastností aplikace

  Akce Popis
  Přidat Přidá novou závislost aplikace do seznamu závislostí pomocí dialogového okna Vybrat položku. Do sdílené složky nasazení můžete přidat všechny aplikace, které už existují.
  Odebrat Odebere závislost aplikace ze seznamu závislostí.
  Nahoru Přesune závislost aplikace výš v pořadí nainstalovaných závislostí.

  Závislosti aplikací se instaluje od horního okraje seznamu dolů.
  Dolů Přesune závislost aplikace níže v pořadí nainstalovaných závislostí.

  Závislosti aplikací se instaluje od horního okraje seznamu dolů.

  Nastavení konfigurace aplikace se uloží a změny se zobrazí v podokně podrobností pracovního panelu Nasazení.

Konfigurace vlastnosti aplikace Office Products

Vlastnosti aplikace uložené na kartě Office produkty se většinou konfigurují při spuštění Průvodce novou aplikací. Aktualizujte vlastnosti aplikace na kartě Office Produkty v dialogovém okně application_name_ _ Properties (kde application_name je název aplikace v pracovním panelu Nasazení).

Poznámka

Tato karta se zobrazí při vytváření aplikace pro Microsoft Office. U všech ostatních aplikací se tato karta nezobrazuje.

Konfigurace vlastností Office na kartě Produkty
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Applications (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, do které se aplikace přidá).

 3. V podokně podrobností klikněte na application_name _ (kde _application_name je název aplikace, která se má nakonfigurovat).

 4. V podokně Akce klikněte na Vlastnosti.

  Otevře se dialogové application_name _ _ Vlastnosti* (kde application_name je název aplikace, která se má nakonfigurovat).

 5. Na kartě Office Produkty nakonfigurujte nastavení uvedená v tabulce 43 na základě požadavků vaší organizace a potom klikněte na OK.

  Tabulka 43. Configuration Nastavení on the Office Products Tab of Application Properties

  Nastavení Popis
  Office produkt k instalaci Vybere Microsoft Office, které chcete nainstalovat.
  Office jazyky Slouží k výběru každého jazyka, který je součástí zdrojového obrázku.

  Ve výchozím nastavení Microsoft Office nainstaluje stejný jazyk jako cílový operační systém. Pomocí těchto políček můžete vynutit instalaci konkrétních jazykových sad.
  Kód Product Key Tuto možnost vyberte, pokud chcete zjistit, jestli pracovní plocha nasazení nakonfiguruje Config.xml soubor Microsoft Office instalační program tak, aby poskytl kód Product Key. Pokud je zaškrtávací políčko:

  - Vybráno, zadejte kód Product Key do přidruženého pole, aby se automaticky Config.xml souboru

  - Zrušeno, kód Product Key je k dispozici během Microsoft Office nebo v konfiguračním souboru Windows Instalační služba (MSP)
  Jméno zákazníka Tuto možnost vyberte, pokud chcete zjistit, jestli pracovní plocha nasazení nakonfiguruje Config.xml pro Microsoft Office nastavení tak, aby zadat jméno zákazníka. Pokud je zaškrtávací políčko:

  - Vybráno, zadejte do přidruženého pole jméno zákazníka, aby se automaticky Config.xml souboru

  - Zrušeno, jméno zákazníka se poskytuje během instalace Microsoft Office nebo v konfiguračním souboru MSP.
  Úroveň zobrazení Tuto možnost vyberte, pokud chcete zjistit, jestli Config.xml Pracovní plocha pro nasazení Microsoft Office nastavení konfigurace úrovně zobrazení procesu nastavení. Pokud je zaškrtávací políčko:

  - Vybráno, vyberte úroveň zobrazení v přidruženém poli a automaticky nakonfigurujte Config.xml souboru

  - Zrušeno, úroveň zobrazení je k dispozici během Microsoft Office nebo v konfiguračním souboru MSP.
  Přijetí podmínky EULA Tuto možnost vyberte, pokud chcete zjistit, jestli pracovní plocha nasazení nakonfiguruje Config.xml pro Microsoft Office automaticky přijmout licenční smlouvu s koncovým uživatelem (EULA) během procesu instalace. Pokud je zaškrtávací políčko:

  - Vybráno, Config.xml soubor je nakonfigurovaný tak, aby automaticky přijímaly euLA

  - Zrušeno, souhlas s eula je Microsoft Office instalačním programu nebo v konfiguračním souboru MSP.
  Jenom mezipaměť Tuto možnost vyberte, pokud chcete zjistit, jestli Config.xml Deployment Workbench konfiguruje instalační program Microsoft Office tak, aby se místní mezipaměť zdroje instalace (LIS) během procesu instalace instaluje do cílového počítače, ale Microsoft Office. Pokud je zaškrtávací políčko:

  - Vybráno, soubor Config.xml je nakonfigurovaný tak, aby během instalace Microsoft Office lisu zkopíroval mezipaměť LIS, ale Microsoft Office nenainstaloval.

  - Vymazáno, mezipaměť LIS se zkopíruje a Microsoft Office se během instalace Microsoft Office.
  Vždy potlačit restartování Tuto možnost vyberte, pokud chcete zjistit, jestli pracovní plocha nasazení nakonfiguruje Config.xml pro Microsoft Office, aby se zabránilo restartování cílového počítače během procesu instalace. Pokud je zaškrtávací políčko:

  - Vybráno, Config.xml soubor je nakonfigurovaný tak, aby zabránil restartování cílového počítače během instalace Microsoft Office.

  - Zrušeno, cílový počítač se může restartovat během instalace Microsoft Office.
  Přidat Kliknutím přidáte Microsoft Office jazykové sady.
  Úprava Config.xml Kliknutím změníte obsah souboru Config.xml, který vygeneruje Pracovní plocha pro nasazení.

  Nastavení konfigurace aplikace se uloží a změny se zobrazí v podokně podrobností pracovního panelu Nasazení.

Zkopírování aplikace v pracovním stůl nasazení

Zkopírujte a vložte aplikace a složky pod uzlem Aplikace v pracovním panelu Nasazení pomocí akcí Kopírovat a Vložit, jak je popsáno v části Kopírování položek v pracovním panelu nasazení.

Přesunutí aplikace v pracovním stůl nasazení

Přesuňte aplikace a složky pod uzel Aplikace v pracovním panelu Nasazení pomocí akcí Vyjmout a Vložit, jak je popsáno v článku Přesunutí položek v pracovním panelu Nasazení.

Přejmenování aplikace v pracovním stůl nasazení

Přejmenujte aplikace a složky pod uzlem Aplikace v pracovním prostředí nasazení pomocí akce Přejmenovat, jak je popsáno v článku Přejmenování položek v pracovním podokně nasazení.

Odstranění aplikace z pracovního prostředí nasazení

Odstraňte aplikace a složky pod uzlem Aplikace v pracovním podokně Nasazení pomocí Průvodce odstraněním vybraných položek,jak je popsáno v článku Odstranění položek z pracovního stůl nasazení . Průvodce odstraněním vybraných položek umožňuje odstranění jednotlivých aplikací nebo celých struktur složek.

Poznámka

Aplikaci byste neměli odstraňovat, pokud na ní závisejí jiné aplikace. Pracovní plocha nasazení však toto doporučení nevynucuje.

Správa složek pro aplikace v pracovním stůl nasazení

Složky pod uzlem Aplikace můžete spravovat v pracovním okně Nasazení a vytvářet hierarchická seskupení aplikací. Další informace o:

Povolení nebo zakázání aplikace v pracovním stůl nasazení

Pomocí zaškrtávacího políčka Povolit tuto aplikaci na kartě Obecné dialogového okna Vlastnosti aplikace můžete určit, jestli jsou aplikace dostupné pro další průvodce a dialogová okna v pracovním panelu Nasazení.

Tip

Pokud chcete aplikaci nakonfigurovat tak, aby ji bylo možné nainstalovat jenom během kroku pořadí úkolů, aplikaci zakažte. Tím umožníte instalaci aplikace během posloupnosti úkolů, ale zabráníte tomu, aby se aplikace v seznamu dostupných aplikací objevila.

Další informace o povolení nebo zakázání aplikací v pracovním panelu Nasazení najdete v tématu Konfigurace karty Obecné vlastnosti aplikace.

Zabránění zviditelnit aplikaci v Průvodci nasazením

Zabraňte zobrazení aplikace v Průvodci nasazením zaškrtnutím políčka Skrýt tuto aplikaci v Průvodci nasazením na kartě Obecné v dialogovém okně Vlastnosti aplikace, jak je popsáno v tématu Konfigurace karty Obecné vlastnosti aplikace.

Poznámka

Stav zaškrtávacího políčka Skrýt tuto aplikaci v Průvodci nasazením se zobrazuje ve sloupci Skrýt v podokně podrobností uzlu Aplikace.

Konfigurace počítače na restartování po instalaci aplikace

Po instalaci aplikace restartujte cílový počítač zaškrtnutím políčka Restartovat počítač po instalaci této aplikace na kartě Podrobnosti dialogového okna Vlastnosti aplikace. Zaškrtnutím tohoto políčka průvodce nasazením restartuje cílový počítač po instalaci aplikace a pak bude pokračovat dalším krokem v pořadí úkolů.

Upozornění

Nepovolte aplikaci restartovat cílový počítač. Mdt musí řídit restartování, jinak se pořadí úkolů nepodaří. Například pomocí příkazu REBOOT=REALLYSUPPRESS zabráníte restartování Windows aplikací založených na instalačním programu. Pokud chcete Microsoft Office počítač restartovat, přidejte vlastnost SETUP_REBOOT=NEVER do souboru Config.xml nebo do souboru MST vytvořeného pomocí nástroje Office přizpůsobení.

Další informace o konfiguraci funkce MDT pro restartování cílového počítače po instalaci aplikace najdete v tématu Konfigurace karty Podrobnosti vlastností aplikace.

Přizpůsobení instalace aplikace v posloupnostích úloh

Nejjednodušším způsobem nasazení většiny aplikací je přidání aplikací do uzlu Aplikace ve sdíleném nasazení prostřednictvím pracovního programu Nasazení. Pořadí úkolů MDT nasazuje aplikace pomocí typu pořadí úloh Instalovat aplikaci. Některé šablony pořadí úkolů, které jsou součástí MDT, mají krok pořadí úkolů Instalovat aplikace ve skupině Obnovení stavu, který je založený na typu pořadí úkolů Instalovat aplikaci.

Typ pořadí úkolů Instalovat aplikaci umožňuje instalaci jedné nebo více aplikací v jednom kroku pořadí úkolů pomocí jedné z možností konfigurace uvedených v tabulce 44.

Tabulka 44. Configuration Nastavení on the Properties tab of the Install Application Task Sequence

Nastavení Popis
Instalace více aplikací Tuto možnost vyberte, pokud chcete nainstalovat jednu nebo více aplikací v jednom kroku pořadí úkolů. Tato možnost konfigurace umožňuje instalaci všech aplikací, které:

– Výběr v Průvodci nasazením

- Zadejte ve vlastnosti Aplikace CustomSettings.ini nebo MDT DB

- Zadejte ve vlastnosti MandatoryApplications CustomSettings.ini nebo MDT DB

Pomocí pole Kódy úspěchů společně s touto možností určíte návratové kódy instalace aplikace, které označují úspěšné nasazení aplikace. Výchozí hodnoty v tomto poli jsou 0 a 3010 pro krok pořadí úkolů v šablonách zahrnutých do mdt.

Tato možnost konfigurace je výchozí výběr pro krok pořadí úkolů Instalovat aplikace.

Další informace o:

- Vlastnost Aplikace najdete v části "Aplikace" v dokumentu MDT Toolkit Reference.

- Vlastnost MandatoryApplications najdete v části "MandatoryApplications" (Povinné aplikace) v dokumentu MDT Toolkit Reference.
Instalace jedné aplikace Tuto možnost vyberte, pokud chcete nainstalovat jednu nebo více aplikací v jednom kroku pořadí úkolů. Pomocí pole Aplikace k instalaci společně s touto možností vyberete aplikaci, kterou chcete nainstalovat, včetně závislostí aplikací pro vybranou aplikaci.

Přizpůsobení procesu nasazení aplikace v pořadí úkolů:

 • Konfigurace existujícího kroku pořadí úloh Instalovat aplikace ve skupině Obnovení stavu podle pokynů v tématu Konfigurace existujícího kroku pořadí úloh instalačních aplikací

 • Vytvoření nového kroku pořadí úkolů založeného na typu pořadí úkolů Instalace aplikace, jak je popsáno v tématu Vytvoření nového kroku pořadí úkolů pro instalaci aplikací

Konfigurace kroku posloupnosti úloh Existující instalace aplikací

Nakonfigurujte existující krok pořadí úkolů Instalovat aplikace změnou nastavení konfigurace na kartě Vlastnosti v kroku pořadí úkolů.

Konfigurace existujícího kroku pořadí úkolů Instalace aplikací
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Task Sequences (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, do které se aplikace přidá).

 3. V podokně podrobností klikněte na task_sequence _ (kde _task_sequence je název pořadí úkolů, který chcete nakonfigurovat).

 4. V podokně Akce klikněte na Vlastnosti.

  Otevře se dialogové task_sequence _ _ Vlastnosti* (kde task_sequence je název aplikace, která se má nakonfigurovat).

 5. V dialogovém okně* task_sequence _ _ Properties* (kde task_sequence je název aplikace, kterou chcete nakonfigurovat), klikněte na kartu Pořadí úkolů.

 6. V hierarchii pořadí úkolů přejděte na Stav obnovení nebo instalace aplikací.

 7. Na kartě Vlastnosti nakonfigurujte nastavení uvedená v tabulce 45 na základě požadavků vaší organizace a potom klikněte na OK.

  Tabulka 45. Configuration Nastavení on the Properties tab of the Install Applications Task Sequence

  Nastavení Popis
  Název Nakonfiguruje název kroku pořadí úkolů zobrazeného v hierarchii pořadí úkolů.
  Popis Nakonfiguruje text popisu pro krok pořadí úkolů.
  Instalace více aplikací Tuto možnost vyberte, pokud chcete nakonfigurovat krok pořadí úkolů a nainstalovat všechny aplikace, které:

  – Výběr v Průvodci nasazením

  - Zadejte ve vlastnosti Aplikace CustomSettings.ini nebo MDT DB

  - Zadejte ve vlastnosti MandatoryApplications CustomSettings.ini nebo MDT DB
  Kódy úspěchů Nakonfiguruje seznam kódů úspěchů pro software pro instalaci aplikace. Každý kód úspěchu je oddělený mezerou. Toto textové pole je povolené jenom v případě, že vyberete možnost Instalovat více aplikací.
  Instalace jedné aplikace Nakonfiguruje krok pořadí úkolů tak, aby se instaluje jenom aplikace uvedená v poli Aplikace k instalaci.
  Aplikace k instalaci Nakonfiguruje aplikaci tak, aby se nainstalovala, když vyberete možnost Nainstalovat jednu aplikaci. Kliknutím na Procházet vyberte aplikaci, kterou chcete nainstalovat. Toto textové pole je povolené jenom v případě, že vyberete Nainstalovat jednu aplikaci.

  Aktualizované pořadí úkolů se zobrazí v podokně podrobností pracovního panelu Nasazení.

Vytvoření nového kroku pořadí úkolů pro instalaci aplikací

Ve většině příkladů je pro instalaci aplikací do cílových počítačů postačující stávající krok pořadí úloh Instalovat aplikace. Existují však případy, kdy stávající krok pořadí úkolů Instalovat aplikace nemusí být dostatečný pro požadavky vaší organizace nebo budete muset nainstalovat aplikaci v jiném pořadí v pořadí úkolů.

Například proces instalace některých ovladačů zařízení se provádí spíš jako instalace aplikace než běžný instalační proces pro tradiční ovladač zařízení. Tyto ovladače zařízení můžete nainstalovat tak, že vytvoříte nový krok pořadí úkolů založený na typu pořadí úkolů Instalovat aplikaci.

Tip

Zakažte existující krok Instalace aplikací v pořadí úkolů a přidejte všechny aplikace ručně pomocí ovládacích prvků pořadí úkolů. Výhodou tohoto přístupu je, že můžete snadno vybrat a vložit aplikace do pořadí úkolů v libovolném pořadí a zjednodušit tak správu velkého počtu aplikací.

Vytvoření nového kroku pořadí úkolů pro instalaci aplikací
 1. Vytvořte nový krok pořadí úkolů na základě typu Instalovat aplikaci na příslušném místě v hierarchii pořadí úkolů, jak je popsáno v tématu Konfigurace karty Pořadí úkolů vlastnosti úkolu.

 2. Nakonfigurujte nový krok pořadí úkolů tak, aby nasadil jednu nebo více aplikací, jak je popsáno v tématu Konfigurace existujícího kroku pořadí úloh instalačních aplikací.

Konfigurace balíčků v pracovním stůl nasazení

Balíčky v MDT jsou software operačního systému nainstalovaný na cílových počítačích a uložený v souborech CAB nebo MSU, jako jsou aktualizace zabezpečení, aktualizace Service Pack, sady Feature Pack nebo jazykové sady. Spravujte balíčky, které se mají nasadit do referenčních a cílových počítačů ve vaší organizaci, pomocí pracovního stůl nasazení. Balíčky v pracovních balíčky nasazení v uzlu Balíčky nasazení nakonfigurujete pomocí:

Import nového balíčku do pracovního prostředí nasazení

Pomocí Průvodce importem balíčků operačního systému naimportujte balíčky do pracovních balíčky nasazení. Spusťte Průvodce importem balíčků operačního systému pomocí jedné z následujících metod:

 • Ve stromové struktuře konzoly klikněte na uzel Balíčky nebo složku pod uzlem Balíčky. Potom v podokně Akce klikněte na Importovat balíčky operačního systému.

 • Ve stromové struktuře konzoly klikněte na uzel Balíčky nebo složku pod uzlem Balíčky. Potom v nabídce Akce klikněte na Importovat balíčky operačního systému.

 • Ve stromové struktuře konzoly klikněte na uzel Balíčky nebo složku pod uzlem Balíčky a potom klikněte na Importovat balíčky operačního systému.

Import nového balíčku
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Packages (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, do které aplikaci přidáte).

 3. V podokně Akce klikněte na Importovat balíčky operačního systému. Spustí se Průvodce importem balíčků operačního systému.

 4. Dokončete Průvodce importem balíčků operačního systému pomocí informací v tabulce 46.

  Tabulka 46. Informace o dokončení Průvodce importem balíčků operačního systému

  Na této stránce průvodce To můžete udělat
  Zadat adresář Do pole Zdrojový adresář balíčku zadejte cesta _ (kde _path je plně kvalifikovaná cesta ke složce obsahující balíček, který chcete importovat) a potom klikněte na Další.

  Můžete také kliknout na Procházet a najít složku na místní jednotce nebo síťové sdílené složce.
  Souhrn Zobrazte informace v poli Podrobnosti a potom klikněte na Další.
  Potvrzení Kliknutím na Uložit výstup uložíte výstup průvodce do souboru. Kliknutím na Zobrazit skript můžete také zobrazit Windows PowerShell skripty používané k provádění úkolů průvodce.

  Klikněte na tlačítko Dokončit.

  Průvodce importem balíčků operačního systému se dokončí. Balíček se přidá do seznamu balíčků v podokně podrobností pracovního panelu Nasazení.

Úprava existujícího balíčku v pracovním okně nasazení

Upravujte balíčky v uzlu Balíčky v pracovním panelu Nasazení pomocí akcí Vlastnosti, jak je popsáno v článku Zobrazení vlastností položky v pracovním panelu Nasazení. Vlastnosti balíčku se většinou konfigurují při spuštění Průvodce importem balíčků operačního systému. Aktualizujte vlastnosti balíčku na kartě Obecné v dialogovém okně package_name_ _ Properties (kde package_name je název aplikace v pracovním panelu Nasazení).

Úprava existujícího balíčku
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Packages (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, ve které nakonfigurujete balíček).

 3. V podokně podrobností klikněte na package_name _ (kde _package_name je název balíčku, který chcete nakonfigurovat).

 4. V podokně Akce klikněte na Vlastnosti.

  Otevře se dialogové package_name _ _ Vlastnosti* (kde package_name je název balíčku, který chcete nakonfigurovat).

 5. Na kartě Obecné nakonfigurujte nastavení uvedená v tabulce 47 na základě požadavků vaší organizace a potom klikněte na OK.

  Tabulka 47. Configuration Nastavení on the General tab of the Package Properties

  Nastavení Popis
  Název Obsahuje název balíčku zobrazeného v pracovním okně Nasazení. Pokud zobrazovaný název není nakonfigurovaný, zobrazí se tato hodnota také v Průvodci nasazením.
  Komentáře Obsahuje informace o balíčku.
  Zobrazovaný název (Volitelné) Obsahuje název zobrazený v Průvodci nasazením místo hodnoty v poli Název. Pokud není zadána žádná hodnota, zobrazí se hodnota v poli Název v Průvodci nasazením.
  Typ Typ balíčku, který obvykle zahrnuje následující typy balíčků na vysoké úrovni:

  - Jazykové sady

  - Opravy hotfix

  - Sady funkcí

  Typ balíčku v tomto textovém poli je automaticky určen pracovními plochami nasazení a nelze je změnit.
  Architektura procesoru Architektura cílového procesoru pro balíček; může to být x86, amd64 nebo ia64.

  Architektura procesoru v tomto poli je automaticky určena pracovními plochami nasazení a nelze ji změnit.
  Jazyk Obsahuje jazyk aplikace.

  Jazyk v tomto poli určuje automaticky pracovní plocha nasazení a nelze ji změnit.
  Klíčové slovo Slouží k identifikaci verze jazykové sady.

  Klíčové slovo v tomto textovém poli určuje automaticky pracovní plocha nasazení a nelze ji změnit.
  Token veřejného klíče Obsahuje token veřejného klíče, který MDT používá k aktualizaci unattended.xml souboru.

  Token veřejného klíče v tomto textovém poli je automaticky určen pracovním prostorem nasazení a nelze ho změnit.
  Verze Obsahuje číslo verze balíčku.

  Číslo verze v tomto textovém poli určuje automaticky pracovní plocha nasazení a nelze ji změnit.
  Název produktu Obsahuje název produktu, pro který je balíček určen.

  Název produktu v tomto textovém poli určuje automaticky pracovní plocha nasazení a nelze ji změnit.
  Verze produktu Obsahuje číslo verze produktu, pro který je balíček určen.

  Číslo verze produktu v tomto textovém poli určuje automaticky pracovní plocha nasazení a nelze ji změnit.
  Cesta k balíčku Obsahuje cestu k balíčku vzhledem ke kořenové složce sdílené složky nasazení.

  Cestu v tomto textovém poli určuje automaticky pracovní plocha nasazení a nelze ji změnit.
  Skrytí tohoto balíčku v Průvodci nasazením Tuto možnost vyberte, pokud chcete řídit, kdy se tento balíček zobrazí v Průvodci nasazením. Pokud je zaškrtávací políčko:

  – Vybráno, Průvodce nasazením tento balíček nezobrazí.

  – Není zaškrtnutí tohoto políčka, zobrazí Průvodce nasazením tento balíček.

  Ve výchozím nastavení je zaškrtávací políčko zaškrtnuté.
  Povolení (schválení) tohoto balíčku Tuto možnost vyberte, pokud chcete řídit, kdy je tento balíček dostupný pro další průvodce a dialogová okna v pracovním panelu Nasazení. Pokud je zaškrtávací políčko:

  – Tento balíček mohou vybrat vybraní další průvodci a dialogová okna v pracovních oknech nasazení.

  – Není zaškrtnuto, ostatní průvodci a dialogová okna v pracovních oknech nasazení nemohou tento balíček vybrat.

  Zaškrtávací políčko je ve výchozím nastavení zaškrtnuté.

  Nastavení konfigurace balíčku se uloží a změny se zobrazí v podokně podrobností pracovního panelu Nasazení.

Zkopírování balíčku v pracovním stůl nasazení

Balíčky a složky můžete zkopírovat a vložit pod uzel Balíčky v pracovním panelu Nasazení pomocí akcí Kopírovat a Vložit, jak je popsáno v části Kopírování položek v pracovním panelu nasazení.

Přesunutí balíčku v pracovním stůl nasazení

Balíčky a složky můžete přesunout pod uzel Balíčky v pracovním panelu Nasazení pomocí akcí Vyjmout a Vložit, jak je popsáno v článku Přesunutí položek v pracovním panelu nasazení.

Přejmenování balíčku v pracovním stůl nasazení

Balíčky a složky můžete přejmenovat pod uzlem Balíčky v pracovní stůl Nasazení pomocí akce Přejmenovat, jak je popsáno v části Přejmenování položek v pracovním prostředí nasazení.

Odstranění balíčku z pracovního prostředí nasazení

Pomocí Průvodce odstraněním vybraných položek můžete odstranit balíčky a složky pod uzlem Aplikace v pracovním stůl Nasazení, jak je popsáno v článku Odstranění položek z pracovního stůl nasazení. Průvodce odstraněním vybraných položek umožňuje odstranit jednotlivé struktury balíčku nebo celé složky.

Správa složek pro balíčky v pracovním okně nasazení

Složky pod uzlem Balíčky můžete spravovat v pracovním okně Nasazení a vytvářet hierarchická seskupení balíčků operačního systému. Další informace o:

Povolení nebo zakázání balíčku v pracovním stůl nasazení

Zaškrtnutím políčka Povolit (schválit) tento balíček na kartě Obecné v dialogovém okně Vlastnosti balíčku můžete určit, jestli jsou balíčky dostupné pro další průvodce a dialogová okna v pracovním panelu Nasazení.

Tip

Pokud chcete nakonfigurovat balíček tak, aby ho bylo možné nainstalovat jenom během kroku pořadí úkolů, zakažte aplikaci. Tím umožníte instalaci balíčku během pořadí úkolů, ale zabráníte tomu, aby se aplikace v seznamu dostupných balíčků objevila.

Další informace o povolení nebo zakázání balíčků v pracovním stůl nasazení najdete v tématu Konfigurace balíčků v pracovním stůl nasazení.

Zabránění zviditelnit balíček v Průvodci nasazením

V Průvodci nasazením můžete zabránit tomu, aby se balíček v Průvodci nasazením zviditelňoval zaškrtnutím políčka Skrýt tuto aplikaci v Průvodci nasazením na kartě Obecné v dialogovém okně Vlastnosti aplikace. Další informace o tom, jak zabránit zobrazení balíčků v Průvodci nasazením, najdete v tématu Konfigurace balíčků v pracovním stůl nasazení.

Přizpůsobení instalace balíčku v posloupnostích úkolů

Nejjednodušším způsobem nasazení většiny balíčků je přidávání balíčků do uzlu Balíčky nasazení prostřednictvím pracovních balíčky nasazení. Pořadí úkolů MDT nasazuje balíčky pomocí typu pořadí úloh Instalovat aktualizace offline. Některé šablony pořadí úkolů, které jsou součástí MDT, mají ve skupině Předinstalace nebo aktualizace krok pořadí úkolů Použít opravy, který je založený na typu pořadí úkolů Instalovat aktualizace offline.

Typ pořadí úkolů Instalovat aktualizace offline umožňuje nainstalovat jeden nebo více balíčků v jednom kroku pořadí úkolů pomocí profilů výběru, které umožňují vybrat a nasadit jeden nebo více balíčků jako jednotku. Další informace o správě profilů výběru najdete v tématu Správa profilů výběru.

Přizpůsobení procesu nasazení balíčku v posloupnostích úkolů:

 • Konfigurace existujícího kroku posloupnosti úloh Použít opravy ve skupině Předinstalace, jak je popsáno v tématu Konfigurace existujícího kroku pořadí úkolů Použít opravy

 • Vytvoření nového kroku pořadí úkolů založeného na typu Pořadí offline aktualizací úkolů instalace, jak je popsáno v tématu Vytvoření nového kroku pořadí úkolů pro instalaci balíčků

 • Přidání jazykových sad k krokům pořadí úkolů, jak je popsáno v tématu Přidání jazykových sad do kroků pořadí úkolů

Konfigurace existujícího kroku pořadí úkolů Použít opravy

Existující krok pořadí úkolů Použít opravy nakonfigurujete změnou nastavení konfigurace na kartě Vlastnosti kroku pořadí úkolů.

Konfigurace existujícího kroku pořadí úkolů Použít opravy
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Task Sequences (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, do které aplikaci přidáte).

 3. V podokně podrobností klikněte na task_sequence _ (kde _task_sequence je název pořadí úkolů, který chcete nakonfigurovat).

 4. V podokně Akce klikněte na Vlastnosti.

  Otevře se dialogové okno* task_sequence _ _ Properties* (kde task_sequence je název aplikace, kterou chcete nakonfigurovat).

 5. V dialogovém okně *task_sequence _ _ Properties * klikněte na kartu Pořadí úkolů (kde task_sequence je název aplikace, kterou chcete nakonfigurovat).

 6. V hierarchii pořadí úkolů přejděte na Předinstalace/Použití oprav.

 7. Na kartě Vlastnosti nakonfigurujte nastavení uvedená v tabulce 48 na základě požadavků vaší organizace a potom klikněte na OK.

  Tabulka 48. Konfigurace Nastavení na kartě Vlastnosti v kroku Pořadí úloh Instalace aplikací

  Nastavení Popis
  Název Nakonfiguruje název kroku pořadí úkolů zobrazeného v hierarchii pořadí úkolů.
  Popis Nakonfiguruje text popisu pro krok pořadí úkolů.
  Profil výběru Slouží k výběru profilu výběru, který obsahuje aktualizace, které chcete nasadit v tomto kroku pořadí úkolů. Profil výběru může obsahovat jeden nebo více balíčků, které se mají nasadit.

  Aktualizované pořadí úkolů se zobrazí v podokně podrobností pracovního panelu Nasazení.

Vytvoření nového kroku pořadí úkolů pro instalaci balíčků

Ve většině příkladů je stávající krok posloupnosti úloh Použít opravy dostatečný pro instalaci balíčků do cílových počítačů. Existují však případy, kdy stávající krok pořadí úkolů Použít opravy nemusí být dostatečný pro vaše požadavky nebo budete muset nainstalovat balíček na jiné místo v pořadí úkolů.

Balíčky je třeba třeba nainstalovat v určitém pořadí nebo může mít závislosti, například instalaci aktualizace Service Pack před instalací oprav hotfix. Nejdřív vytvořte složky a profily výběru pro každé seskupení balíčků, které chcete nainstalovat samostatně. Potom nainstalujte skupiny balíčků vytvořením nového kroku pořadí úkolů pro každou skupinu na základě kroku Instalovat aktualizace offline– zadejte pořadí úkolů.

Tip

Můžete zakázat stávající krok Použít opravy v pořadí úkolů a přidat všechny balíčky ručně pomocí ovládacích prvků pořadí úkolů. Výhodou tohoto přístupu je, že balíčky můžete snadno vybrat a vložit do pořadí úkolů v libovolném pořadí. Tím se zjednoduší správa velkého počtu balíčků.

Vytvoření nového kroku pořadí úkolů pro instalaci balíčků
 1. Vytvořte nový krok pořadí úkolů na základě typu Instalovat aktualizace offline na příslušném místě v hierarchii pořadí úkolů, jak je popsáno v tématu Konfigurace karty Pořadí úkolů – vlastnosti úkolu.

 2. Nakonfigurujte nový krok pořadí úkolů tak, aby nasadil jeden nebo více balíčků tak, že vyberete příslušný profil výběru obsahující balíčky, které se mají nainstalovat, jak je popsáno v tématu Konfigurace existujícího kroku pořadí úloh instalačních aplikací.

Přidání jazykových sad do kroků pořadí úkolů

Jazykové sady jsou jedním z typů balíčků dostupných v MDT a umožňují vícejazyčné Windows prostředí. Windows jazykově neutrální a všechny prostředky jazyka a národního prostředí se přidávají do Windows prostřednictvím jazykových sad (Lp.cab souborů). Přidáním jedné nebo více jazykových sad do Windows můžete tyto jazyky povolit při instalaci operačního systému. V důsledku toho se stejný obrázek Windows nasadit do oblastí s různým jazykem a nastavením národního prostředí, což zkrátí dobu vývoje a nasazení.

Další informace o jazykových sadách najdete v následujících Windows:

 • Pokyny k instalaci jazykových sad během nasazení najdete v tématu Spuštění Průvodce nasazením.

 • Informace o vlastnostech konfigurace pro automatickou instalaci jazykových sad najdete v dokumentu MDT Toolkit Reference.

 • Další informace o jazykových sadách Windows najdete v tématu Správa jazykových sad pro Windows v Windows ADK.

Konfigurace ovladačů zařízení v pracovním stůl nasazení

Integrujte ovladače zařízení pro referenční a cílové počítače do Windows PE a cílového operačního systému, pokud tyto součásti nejsou součástí Windows PE nebo cílového operačního systému. Pracovní plocha nasazení pomáhá centralizovat a automatizovat správu a integraci ovladačů zařízení pro LTI tím, že poskytuje centralizované úložiště ovladačů zařízení, které zajistí nasazení správných ovladačů zařízení. Pracovní plocha nasazení také zautomatizuje vkládání příslušných ovladačů zařízení do Windows PE, které vygeneruje pracovní plocha nasazení. MDT podporuje různé strategie pro správu ovladačů zařízení. Další informace o strategiích správy ovladačů zařízení najdete v tématu Správa ovladačů zařízení.

Nakonfigurujte ovladače zařízení v pracovním stůl Nasazení v uzlu Out-of-Box sdílené složky nasazení:

Import ovladačů zařízení do pracovního prostředí pro nasazení

Pomocí Průvodce importem ovladačů importu naimportujte ovladače zařízení do pracovního programu Deployment Workbench. Spusťte Průvodce importem ovladačů jedním z následujících způsobů:

 • Ve stromové struktuře konzoly klikněte na uzel Out-of-Box Drivers (Out-of-Box Drivers) nebo na složku pod uzlem Out-of-Box Drivers (Ovladače out-of-Box Drivers). Potom v podokně Akce klikněte na Importovat ovladače.

 • Ve stromové struktuře konzoly klikněte na uzel Out-of-Box Drivers (Out-of-Box Drivers) nebo na složku pod uzlem Out-of-Box Drivers (Ovladače out-of-Box Drivers). Potom v nabídce Akce klikněte na Importovat ovladače.

 • Ve stromové struktuře konzoly klikněte na uzel Out-of-Box Drivers (Ovladače out-of-Box Drivers) nebo na složku pod uzlem Out-of-Box Drivers (Ovladače pro out-of-box) a potom klikněte na Import ovladačů.

Import ovladačů zařízení
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Out-of-box Drivers node (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, do které přidáte ovladače zařízení) nebo do složky pod tímto uzlem.

 3. V podokně Akce klikněte na Importovat ovladače.

  Spustí se Průvodce importem ovladače.

 4. Dokončete Průvodce importem ovladače pomocí informací v tabulce 49.

  Tabulka 49. Informace o dokončení Průvodce importem ovladače

  Na této stránce průvodce To můžete udělat
  Zadat adresář a. Do zdrojového adresáře ovladače zadejte cestu (kde cesta je plně kvalifikovaná cesta ke složce obsahující ovladače zařízení, které chcete importovat).

  Můžete také kliknout na Procházet a najít složku na místní jednotce nebo síťové sdílené složce.

  b. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Importovat ovladače, i když jsou duplicitní existujícím ovladačem na základě požadavků vaší organizace.

  Pokud je zaškrtávací políčko:

  - Vybráno, průvodce naimportuje ovladače, i když už existují stejné ovladače.

  – Není zaškrtnutí tohoto políčka, průvodce ovladače nenaimportuje, pokud už existují stejné ovladače.

  Ve většině výskytů toto políčko nezaškrtáte, protože se tím zvětší velikost sdílené složky nasazení a správa ovladačů bude složitější.

  c. Klikněte na tlačítko Další.
  Souhrn Klikněte na tlačítko Další.
  Potvrzení Kliknutím na Uložit výstup uložíte výstup průvodce do souboru. Kliknutím na Zobrazit skript můžete také zobrazit Windows PowerShell skripty používané k provádění úkolů průvodce.

  Klikněte na tlačítko Dokončit.

  Průvodce importem ovladačů se dokončí. Ovladače zařízení se přidávají do seznamu ovladačů zařízení v podokně podrobností pracovního panelu Nasazení.

Změna existujících ovladačů zařízení v pracovním okně nasazení

Upravte ovladače zařízení v uzlu Out-of-Box Drivers (Ovladače out-of-box Drivers) v pracovním stůl Nasazení pomocí akce Vlastnosti, jak je popsáno v článku Zobrazení vlastností položky v pracovním stůl nasazení. Nakonfigurujte ovladače zařízení v pracovním okně Nasazení provedením následujících kroků v dialogovém okně Vlastnosti ovladače zařízení:

 1. Nakonfigurujte vlastnosti na kartě Obecné, jak je popsáno v tématu Konfigurace karty Obecné vlastnosti ovladače zařízení.

 2. Vlastnosti zobrazení na kartě Podrobnosti, jak je popsáno v tématu Zobrazení karty Podrobnosti vlastností ovladače zařízení

Konfigurace karty Obecné vlastnosti ovladače zařízení

Vlastnosti ovladače zařízení uložené na kartě Obecné se většinou konfigurují při spuštění Průvodce importem ovladačů zařízení. Aktualizujte vlastnosti ovladače zařízení na kartě Obecné v dialogovém okně driver_name_ _ Properties (kde driver_name je název ovladače zařízení v pracovním panelu Nasazení).

Změna vlastností existujících ovladačů zařízení na kartě Obecné
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Out-of-Box Drivers (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, ve které nakonfigurujete ovladač zařízení).

 3. V podokně podrobností klikněte na driver_name _ (kde _driver_name je název ovladače zařízení, který chcete nakonfigurovat).

 4. V podokně Akce klikněte na Vlastnosti.

  Otevře se dialogové driver_name _ _ Vlastnosti* (kde driver_name je název ovladače zařízení, který chcete nakonfigurovat).

 5. Na kartě Obecné nakonfigurujte nastavení uvedená v tabulce 50 na základě požadavků vaší organizace a potom klikněte na OK.

  Tabulka 50. Configuration Nastavení on the General Tab of the Device Driver Properties

  Nastavení Popis
  Název ovladače Obsahuje název ovladače zařízení zobrazený v pracovním okně Nasazení a v Průvodci nasazením.
  Komentáře Obsahuje informace o ovladači zařízení.
  Platformy: x86 Tuto možnost vyberte, pokud chcete určit, jestli je tento ovladač zařízení pro 32bitový operační systém. Pokud je zaškrtávací políčko:

  – Vybraný ovladač zařízení je k dispozici pro nasazení do 32bitových operačních systémů.

  - Zrušeno, ovladač zařízení není dostupný pro nasazení do 32bitových operačních systémů.

  Pokud pracovní plocha nasazení nesprávně rozpozná platformy, které ovladač zařízení podporuje, můžete výběr platformy vymazat. Pokud třeba Pracovní plocha nasazení nesprávně rozpozná 32bitové a 64bitové ovladače zařízení, zrušte výběr x64. Ovladač se pak použije jenom pro 32bitová nasazení.
  Platformy: x64 Tuto možnost vyberte, pokud chcete určit, jestli je tento ovladač zařízení pro 64bitový operační systém. Pokud je zaškrtávací políčko:

  – Vybraný ovladač zařízení je k dispozici pro nasazení do 64bitových operačních systémů.

  – Není zaškrtnuto, ovladač zařízení není dostupný pro nasazení do 64bitových operačních systémů.

  Pokud pracovní plocha nasazení nesprávně rozpozná platformy, které ovladač zařízení podporuje, můžete výběr platformy vymazat. Pokud třeba Pracovní plocha nasazení nesprávně rozpozná 32bitové a 64bitové ovladače zařízení, zrušte výběr x64. Ovladač se pak použije jenom pro 32bitová nasazení.
  Povolení tohoto ovladače Tuto možnost vyberte, pokud chcete určit, jestli je tento ovladač zařízení dostupný pro další průvodce a dialogová okna v pracovním panelu Nasazení. Pokud je zaškrtávací políčko:

  – Vybráno, ovladač zařízení je dostupný pro další průvodce a dialogová okna v pracovních oknech nasazení.

  – Není zaškrtnuto, ovladač zařízení není dostupný pro další průvodce a dialogová okna v pracovních oknech nasazení.

  Zaškrtávací políčko je ve výchozím nastavení zaškrtnuté.

  Nastavení konfigurace ovladače zařízení se uloží a změny se zobrazí v podokně podrobností pracovního panelu Nasazení.

Zobrazení karty Podrobnosti vlastností ovladače zařízení

Vlastnosti ovladače zařízení uložené na kartě Podrobnosti jsou nakonfigurované při spuštění Průvodce importem ovladačů zařízení. Všechny informace na kartě Podrobnosti jsou jen pro čtení a nelze je změnit. Zobrazte vlastnosti ovladače zařízení na kartě Podrobnosti v dialogovém okně driver_name_ _ Properties (kde driver_name je název ovladače zařízení v pracovním panelu Nasazení).

Zobrazení vlastností existujících ovladačů zařízení na kartě Podrobnosti
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Out-of-Box Drivers (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, ve které nakonfigurujete ovladač zařízení).

 3. V podokně podrobností klikněte na driver_name _ (kde _driver_name je název ovladače zařízení, který chcete nakonfigurovat).

 4. V podokně Akce klikněte na Vlastnosti.

  Otevře se dialogové driver_name _ _ Vlastnosti* (kde driver_name je název ovladače zařízení, který chcete nakonfigurovat).

 5. Na kartě Podrobnosti zobrazte nastavení uvedená v tabulce 51 a potom klikněte na OK.

  Poznámka

  Nastavení konfigurace na kartě Podrobnosti je automaticky určeno pracovním panelem Nasazení a nelze je změnit.

  Tabulka 51. Configuration Nastavení on the Details Tab of the Device Driver Properties

  Nastavení Popis
  Výrobce Obsahuje název výrobce ovladače zařízení.
  Verze Obsahuje číslo verze ovladače zařízení.
  Datum ovladače Obsahuje datum ovladače zařízení.
  Typ ovladače (třída) Obsahuje třídu ovladače zařízení, například systém nebo spuštění.
  Cesta INF Obsahuje cestu k souboru jednotky zařízení vzhledem ke kořenové složce sdílené složky nasazení.
  Podporované verze operačního systému Obsahuje seznam verzí operačního systému, které ovladač zařízení podporuje Windows, oddělený čárkami.
  Hodnota hash Obsahuje šifrovanou hodnotu hash každého souboru, který je součástí balíčku ovladače.
  Podporovaná ID PnP Obsahuje seznam ID plug-and-play, která ovladač zařízení podporuje.
  Tento ovladač je podepsaný whql Tuto možnost vyberte, pokud chcete určit, jestli je ovladač zařízení podepsaný Windows Hardware Quality Labs (WHQL). U ovladačů zařízení, které procházejí testy WHQL, vytvoří Microsoft digitálně podepsaný certifikační soubor, který umožňuje instalaci v 64bitových verzích Windows a znemožní 32bitové verze Windows zobrazit upozornění, že ovladač nebyl společností Microsoft certifikován. Pokud je zaškrtávací políčko:

  - Vybráno, ovladač zařízení byl podepsán whql

  - Zrušeno, ovladač zařízení nebyl podepsán whql

Kopírování ovladačů zařízení v pracovním stůl nasazení

Ovladače a složky zařízení můžete zkopírovat a vložit pod uzel Out-of-Box Drivers v pracovním panelu Nasazení pomocí akcí Kopírovat a Vložit, jak je popsáno v části Kopírování položek v pracovním panelu nasazení.

Přesunutí ovladačů zařízení v pracovním stůl nasazení

Ovladače a složky zařízení můžete přesunout pod uzel Out-of-Box Drivers v pracovním panelu nasazení pomocí akcí Vyjmout a Vložit, jak je popsáno v článku Přesunutí položek v pracovním panelu nasazení.

Přejmenování ovladačů zařízení v pracovním stůl nasazení

Ovladače a složky zařízení můžete přejmenovat pod uzlem Out-of-Box Drivers (Ovladače out-of-Box Drivers) v pracovním podokně nasazení pomocí akce Přejmenovat, jak je popsáno v části Přejmenování položek v pracovním stůl nasazení.

Odstranění ovladačů zařízení z pracovního stůl nasazení

Ovladače a složky zařízení můžete odstranit pod uzlem Out-of-Box Drivers (Ovladače out-of-box) v pracovní části Nasazení pomocí Průvodce odstraněním vybraných položek, jak je popsáno v článku Odstranění položek z pracovního stůl nasazení. Průvodce odstraněním vybraných položek umožňuje odstranit jednotlivé balíčky nebo celé struktury složek.

Správa složek pro ovladače zařízení v pracovním okně nasazení

Můžete spravovat složky pod uzlem Out-of-Box Drivers (Ovladače out-of-box) v pracovním stůl Nasazení a vytvořit hierarchické seskupení ovladačů zařízení. Další informace o:

Povolení nebo zakázání ovladačů zařízení v pracovním stůl nasazení

Můžete určit, jestli jsou ovladače zařízení dostupné pro další průvodce a dialogová okna v pracovním panelu Nasazení, a to zaškrtnutím políčka Povolit tento ovladač na kartě Obecné v dialogovém okně Vlastnosti ovladače zařízení.

Upozornění

Pokud ovladač zařízení zakážete, ovladač se nikdy nenainstaluje.

Další informace o povolení nebo zakázání ovladačů zařízení v pracovním okně Nasazení najdete v tématu Úprava existujících ovladačů zařízení v pracovním stůl nasazení.

Nasazení konkrétních ovladačů zařízení do cílových počítačů v LTI

Ve výchozím nastavení zahrnují nasazení LTI všechny ovladače zařízení v Windows PE a nasadí je do cílových počítačů. Cílový operační systém pak používá ID modulu Plug-and-Play k identifikaci ovladačů zařízení potřebných pro zařízení na cílových počítačích.

Pokud chcete toto výchozí chování změnit, nakonfigurujte proces nasazení LTI tak, aby se určité ovladače instaloval na cílové počítače, jak je popsáno v článku Nasazení ovladačů řídicích zařízení pro LTI. Další informace o strategiích správy ovladačů zařízení najdete v tématu Výběr strategie správy ovladačů zařízení.

Konfigurace pořadí úkolů v pracovním panelu nasazení

Pořadí úkolů v MDT obsahuje kroky, které se mají provést během LTI. Pořadí úkolů v MDT používá stejný modul pořadí úkolů jako Správce konfigurace; Ale Správce konfigurace není nutné provádět nasazení LTI. Pracovní plocha Nasazení slouží ke správě posloupností úkolů používaných k provádění nasazení na referenční a cílové počítače ve vaší organizaci.

Konfigurace pořadí úkolů v pracovním panelu Nasazení v uzlu Balíčky sdílené složky nasazení:

Vytvoření nového pořadí úkolů v pracovním panelu nasazení

Vytvoření nových sekvencí úkolů pomocí Průvodce vytvořením posloupnosti úkolů v pracovním panelu Nasazení Spusťte Průvodce vytvořením posloupnosti úkolů pomocí jedné z následujících metod:

 • Ve stromové struktuře konzoly klikněte na uzel Pořadí úkolů nebo složku pod uzlem Pořadí úkolů a potom v podokně Akce klikněte na Nová posloupnost úkolů.

 • Ve stromové struktuře konzoly klikněte na uzel Pořadí úkolů nebo složku pod uzlem Pořadí úkolů a potom v nabídce Akce klikněte na Nová posloupnost úkolů.

 • Ve stromové struktuře konzoly klikněte na uzel Pořadí úkolů nebo složku pod uzlem Pořadí úkolů a potom klikněte na Nová posloupnost úkolů.

  Mdt obsahuje šablony pořadí úkolů, které můžete použít pro běžné scénáře nasazení. V mnoha případech můžete šablony používat beze změn pořadí úkolů. Pořadí úkolů vytvořené ze šablon ale můžete upravit tak, aby splňovaly požadavky vaší organizace.

Tabulka 52 uvádí šablony pořadí úkolů v MDT.

Šablona Popis
Nástroje Sysprep a zachycení Provede operaci nástroje Sysprep a zachytí obrázek referenčního počítače.
Standardní pořadí úloh klienta Vytvoří výchozí pořadí úkolů pro nasazení obrázků operačního systému do klientských počítačů, včetně stolních a přenosných počítačů.
Standardní klient – nahrazení pořadí úkolů Zálohuje systém úplně, zálohuje stav uživatele a vymaže disk.
Vlastní pořadí úkolů Vytvoří přizpůsobené pořadí úkolů, které nenainstaluje operační systém.
Standardní pořadí úkolů serveru Vytvoří výchozí pořadí úkolů pro nasazení obrázků operačního systému do serverových počítačů.
Litetouch OEM Task Sequence Před nasazením cílových počítačů v produkčním prostředí (obvykle počítačovým OEM) načítá obrázky operačních systémů na počítače v pracovním prostředí.
Pořadí úkolů instalace po instalaci operačního systému Provádí úkoly instalace po nasazení operačního systému do cílového počítače.
Nasazení do pořadí úloh klienta virtuálního pevného disku Nasazení obrázků klientského operačního systému do souboru virtuálního pevného disku (VHD) na cílovém počítači
Nasazení do pořadí úloh serveru virtuálního pevného disku Nasadí bitové kopie operačního systému serveru do souboru VHD na cílovém počítači.

Poznámka

Pořadí úloh Litetouch OEM vyberte jenom v případě, že provádíte nasazení pomocí vyměnitelných médií, která vytvoříte v uzlu Média v pracovním panelu Nasazení. I když můžete vybrat šablonu Pořadí úloh Litetouch OEM z jiných sdílených složek nasazení, pořadí úkolů se úspěšně nedokončí.

Vytvoření nového pořadí úkolů
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Task Sequences (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, do které přidáte pořadí úkolů).

 3. V podokně Akce klikněte na Nová posloupnost úkolů.

  Spustí se Průvodce vytvořením pořadí úkolů.

 4. Dokončete Průvodce vytvořením pořadí úkolů pomocí informací v tabulce 53.

  Tabulka 53. Informace o dokončení Průvodce vytvořením pořadí úkolů

  Na této stránce průvodce To můžete udělat
  Obecné Nastavení - Do pole ID pořadí úkolů zadejte task_sequence_id _ (kde task_sequence_id je jedinečný identifikátor pořadí úkolů, které vytváříte).

  I když později můžete změnit název a komentáře posloupnosti úkolů, nemůžete změnit ID pořadí úkolů. Před vytvořením pořadí úkolů vytvořte schéma pojmenovávání, které se použije při vytváření ID pořadí úkolů, které bude poskytovat smysluplné informace o jednotlivých posloupnostích úkolů. Příkladem schématu pojmenovávání je version-edition-level-label, kde verze je verze operačního systému (Win8, Win2012), Edice je edice operačního systému (Enterprise, Standardní, Ultimate), Úroveň je úroveň aktualizace Service Pack (SP1, SP2) a Popisek je popisný popisek, který identifikuje vlastní nastavení.

  - V **
  poli Název pořadí úkolů zadejte * task_sequence_name (kde task_sequence_name* je popisný název pro pořadí úkolů, které vytváříte).

  - V komentářích**
  pořadí úkolů zadejte * task_sequence_comment (kde _task_sequence_comment* je text popisující účel nebo použití pořadí úkolů).

  - Klikněte na Další.
  Vybrat šablonu V následujících šablonách pořadí úkolů jsou k dispozici. Vyberte ten, který chcete použít jako výchozí bod , vyberte task_sequence_a potom klikněte na _ Další.
  Výběr operačního systému V následujících obrázcích operačního systému jsou k dispozici pro nasazení s tímto pořadím úkolů. Vyberte jeden z nich, který chcete použít, vyberte operating_system _ (kde _operating_system je operační systém v uzlu Operační systémy v pracovním stůl nasazení, který chcete nasadit na prostředek nebo cílový počítač) a potom klikněte na Další.
  Zadání kód Product Key a. Na základě požadavků vaší organizace klikněte na jednu z následujících možností:

  - V tuto chvíli nezadáte kód Product Key. Tuto možnost vyberte, pokud kód Product Key není při nasazování Windows povinný, pokud se kód Product Key zobrazí v Průvodci nasazením nebo při používání multilicenčních služeb aktivovaných pomocí Služba správy klíčů.

  - Pro aktivaci tohoto operačního systému zadejte vícenásobný aktivační klíč (MAK). Tuto možnost vyberte při Windows nasazení pomocí kód product key mak. Kód Product Key pro kód MAK používají zákazníci s multilicenčními programy microsoftu.

  - Zadejte kód Product Key pro tento operační systém. Tuto možnost vyberte při nasazení maloobchodního kód Product Key.

  Další informace o aktivaci multilicence a kódech Product Key v MDT najdete v tématu Přehled aktivace multilicenčních služeb.

  b. Klikněte na tlačítko Další.
  Systém Nastavení - Do pole Celé jméno zadejte user_full_name _ (kde user_full_name je jméno uživatele cílového počítače). - Do pole Organizace zadejte *

  organization_name
  (kde organization_name* je název organizace). – Na domovské stránce Internet

  Exploreru**
  zadejte * home_url (kde _home_url* je adresa URL webu, který bude při spuštění Internet Exploreru výchozím webem).

  - Klikněte na Další.
  Heslo správce Do pole Heslo správce a Potvrďte heslo správce zadejte**password* _ (kde _password* je heslo, které se má přiřadit k předdefinovaně vytvořenému účtu správce na referenčním nebo cílovém počítači) a potom klikněte na Další.
  Souhrn Klikněte na tlačítko Další.
  Potvrzení Klikněte na tlačítko Dokončit.

  Dokončí se Průvodce vytvořením pořadí úkolů. Balíček se přidá do seznamu balíčků v podokně podrobností pracovního panelu Nasazení.

Změna existujícího pořadí úkolů v pracovním panelu nasazení

Upravujte pořadí úkolů v uzlu Pořadí úkolů v pracovním panelu Nasazení pomocí akcí Vlastnosti popsaných v článku Zobrazení vlastností položky v pracovním panelu Nasazení. Konfigurace pořadí úkolů v pracovním panelu Nasazení provedením následujících kroků v dialogovém okně Vlastnosti pořadí úkolů:

 1. Nakonfigurujte vlastnosti na kartě Obecné, jak je popsáno v tématu Konfigurace karty Obecné vlastnosti pořadí úkolů.

 2. Nakonfigurujte vlastnosti na kartě Pořadí úkolů, jak je popsáno v tématu Konfigurace karty Pořadí úkolů vlastnosti pořadí úkolů.

 3. Nakonfigurujte vlastnosti na kartě Informace o operačním systému, jak je popsáno v tématu Konfigurace karty Informace o osu vlastnosti pořadí úkolů.

Konfigurace karty Obecné vlastnosti pořadí úkolů

Vlastnosti pořadí úkolů uložené na kartě Obecné se většinou konfigurují při spuštění Průvodce vytvořením pořadí úkolů. Aktualizujte vlastnosti pořadí úkolů na kartě Obecné v dialogovém okně task_sequence_name_ _ Properties (kde task_sequence_name je název pořadí úkolů v pracovním panelu Nasazení).

Úprava existujících vlastností pořadí úkolů na kartě Obecné
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Task Sequences (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, ve které nakonfigurujete pořadí úkolů).

 3. V podokně podrobností klikněte na task_sequence_name _ (kde _task_sequence_name je název pořadí úkolů, které chcete nakonfigurovat).

 4. V podokně Akce klikněte na Vlastnosti.

  Otevře se dialogové task_sequence_name _ _ Vlastnosti* (kde task_sequence_name je název pořadí úkolů, který chcete nakonfigurovat).

 5. Na kartě Obecné nakonfigurujte nastavení uvedená v tabulce 54 na základě požadavků vaší organizace a klikněte na OK.

  Tabulka 54. Configuration Nastavení on the General tab of Task Sequence Properties

  Nastavení Popis
  ID pořadí úkolů Obsahuje identifikátor pořadí úkolů, který poskytl Průvodce vytvořením pořadí úkolů.

  Informace v tomto textovém poli jsou automaticky vygenerovány aplikací Deployment Workbench a nelze je změnit.
  Název pořadí úkolů Obsahuje název pořadí úkolů zobrazený v pracovním panelu Nasazení a v Průvodci nasazením.
  Komentáře Obsahuje informace o pořadí úkolů.
  Verze pořadí úkolů Obsahuje číslo verze pořadí úkolů. Můžete zadat libovolné číslo verze, které je vhodné pro standardy verzí vaší organizace.
  To může běžet na libovolné platformě. Výběrem této možnosti nakonfigurujete pořadí úkolů tak, aby se spouštěla v libovolném podporovaném 32bitovém nebo 64bitovém Windows operačním systému. Další dostupná možnost je Tato možnost může běžet jenom na určených klientských platformách.
  To se může spustit jenom na určených klientských platformách. Výběrem této možnosti nakonfigurujete pořadí úkolů tak, aby se spouštěla v libovolném podporovaném 32bitovém nebo 64bitovém Windows operačním systému. Další dostupná možnost je: Může běžet jenom libovolná platforma.
  Skrytí tohoto pořadí úkolů v Průvodci nasazením Tuto možnost vyberte, pokud chcete řídit, kdy se toto pořadí úkolů zobrazí v Průvodci nasazením. Pokud je zaškrtávací políčko:

  – Vybráno, Průvodce nasazením tuto posloupnost úkolů nezobrazí.

  – Zrušeno, Průvodce nasazením zobrazí tuto posloupnost úkolů.

  Toto políčko není ve výchozím nastavení zaškrtnuté.
  Povolení tohoto pořadí úkolů Tuto možnost vyberte, pokud chcete řídit, kdy bude toto pořadí úkolů dostupné pro další průvodce a dialogová okna v pracovním panelu Nasazení. Pokud je zaškrtávací políčko:

  – Vybraní další průvodci a dialogová okna v pracovních oknech nasazení mohou vybrat toto pořadí úkolů.

  – Není zaškrtnuto, ostatní průvodci a dialogová okna v pracovních oknech nasazení nemohou tuto posloupnost úkolů vybrat.

  Toto políčko je ve výchozím nastavení zaškrtnuté.

  Nastavení konfigurace pořadí úkolů se uloží a změny se zobrazí v podokně podrobností pracovního panelu Nasazení.

Konfigurace karty Pořadí úkolů – vlastnosti pořadí úkolů

Vlastnosti pořadí úkolů uložené na kartě Pořadí úkolů se většinou konfigurují při spuštění Průvodce vytvořením pořadí úkolů. Vlastnosti pořadí úkolů ale můžete aktualizovat na kartě Pořadí úkolů prostřednictvím dialogového okna task_sequence_name_ _ Vlastnosti (kde task_sequence_name je název pořadí úkolů v pracovním panelu Nasazení).

Karta Pořadí úkolů obsahuje oblasti a další ovládací prvky, které používáte k:

Konfigurace kroků pořadí úkolů a posloupnosti kroků

Karta Pořadí úkolů obsahuje hierarchické znázornění kroků pořadí úkolů a jejich posloupnosti. Kroky pořadí úkolů jsou uspořádané do hierarchické struktury složek založené na fázích nasazení.

Jeden nebo více kroků pořadí úkolů můžete uspořádat vytvořením skupiny. Můžete uspořádat několik skupin a kroků pořadí úkolů a vytvořit tak hierarchii skupin a kroků pořadí úkolů. Skupiny kroků pořadí úkolů slouží k řízení zpracování jednoho nebo více kroků pořadí úkolů jako jednotky.

Nakonfigurujte kroky pořadí úkolů a posloupnost kroků výběrem jedné z následujících možností z řádku nabídek v horní části hierarchické reprezentace:

 • Přidat. Tuto možnost vyberte, pokud chcete přidat skupinu kroků pořadí úkolů nebo krok do pořadí úkolů. Kategorie kroků pořadí úkolů, které můžete přidat, jsou uvedené v tabulce 56 spolu s typy kroků pořadí úkolů v každé kategorii. Další informace o jednotlivých typech kroků pořadí úkolů uvedených v tabulce 55 najdete v příslušné části dokumentu MDT Toolkit Reference.

  Tabulka 55. Kategorie a typy kroků pořadí úkolů

  Kategorie Typy kroků pořadí úkolů v této kategorii
  Obecné - Spustit příkazový řádek

  - Spuštění skriptu PowerShellu

  - Nastavení proměnné pořadí úkolů

  - Restartujte počítač

  - Shromáždit

  - Instalace aktualizací offline

  - Ověření

  - Instalace aplikace

  - Vložení ovladačů

  - Provedení sady Orchestrator Runbook
  Disky - Formát a oddílový disk

  - Povolení nástroje BitLocker

  - Vytvoření virtuálního pevného disku (VHD)
  Obrázky - Instalace operačního systému
  Nastavení - Použití síťového Nastavení

  - Zachycení síťových Nastavení

  - Obnovení z domény
  Role - Instalace rolí a funkcí

  - Odinstalace rolí a funkcí

  - Konfigurace protokolu DHCP

  - Konfigurace DNS

  - Konfigurace funkce ADDS

  - Autorizovat službu DHCP
 • Odebrat. Výběrem odeberete aktuálně zvýrazněný krok nebo skupinu pořadí úkolů.

  Důležité

  Pokud skupinu pořadí úkolů odeberete, odeberete také všechny kroky pořadí úkolů v této skupině.

 • Nahoru. Tuto možnost vyberte, pokud chcete nakonfigurovat krok pořadí úkolů, který se má zpracovat dříve v procesu nasazení. Přesunutí se projeví v hierarchii pořadí úkolů.

  Poznámka

  Pokud přesunete první krok pořadí úkolů ve skupině pořadí úkolů nahoru, provede se krok pořadí úkolů před celou skupinou a odebere se ze skupiny. Pokud před skupinou bezprostředně předchází jiná skupina pořadí úkolů, stane se krok pořadí úkolů posledním krokem v předchozí skupině.

 • Dolů. Tuto možnost vyberte, pokud chcete nakonfigurovat krok pořadí úkolů, který se má zpracovat dříve v procesu nasazení.

  Poznámka

  Pokud přesunete poslední krok pořadí úkolů ve skupině pořadí úkolů dolů, provede se krok pořadí úkolů za celou skupinou a odebere se ze skupiny. Pokud za skupinou bezprostředně následuje jiná skupina pořadí úkolů, stane se krok pořadí úkolů prvním krokem v následující skupině.

Úprava existujících kroků pořadí úkolů a posloupnosti kroků
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Task Sequences (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, ve které nakonfigurujete pořadí úkolů).

 3. V podokně podrobností klikněte na task_sequence_name _ (kde _task_sequence_name je název pořadí úkolů, který chcete nakonfigurovat).

 4. V podokně Akce klikněte na Vlastnosti.

  Otevře se dialogové task_sequence_name _ _ Vlastnosti* (kde task_sequence_name je název pořadí úkolů, který chcete nakonfigurovat).

 5. Na kartě Pořadí úkolů nakonfigurujte v hierarchii pořadí úkolů kroky a posloupnosti kroků podle požadavků vaší organizace a potom klikněte na OK.

  Nastavení konfigurace pořadí úkolů se uloží a změny se zobrazí v podokně podrobností pracovního panelu Nasazení.

  Další informace o přizpůsobení kroků pořadí úkolů pro instalaci:

Konfigurace vlastností kroku pořadí úkolů

Na kartě Vlastnosti nakonfigurujete vlastnosti pro skupiny pořadí úkolů nebo jednotlivé kroky pořadí úkolů. Nastavení konfigurace pro:

 • Skupiny pořadí úkolů jsou stejné pro všechny skupiny.

 • Kroky pořadí úkolů se liší pro každý typ kroku pořadí úkolů.

  Tabulka 56 uvádí vlastnosti, které jsou společné skupinám a krokům pořadí úkolů. Kromě těchto vlastností má většina kroků pořadí úkolů vlastnosti, které jsou specifické pro typ pořadí úkolů.

Tabulka 56. Vlastnosti společné skupinám a krokům pořadí úkolů

Nastavení Popis
Typ Obsahuje typ pořadí úkolů, který je vždy nastavený na Seskupit pro skupiny pořadí úkolů nebo na typy uvedené v _Ref304894666 \h Tabulka 55.
Název Obsahuje název skupiny pořadí úkolů nebo kroku zobrazeného v hierarchii pořadí úkolů.
Popis Obsahuje popisné informace o skupině nebo kroku pořadí úkolů.

Další informace o:

 • Konfigurace konkrétních typů kroků pořadí úkolů najdete v příslušné části Konfigurace pořadí úkolů v pracovním panelu Nasazení.

 • Vlastnosti pro každý typ pořadí úkolů najdete v části odpovídající kroky pořadí úkolů v dokumentu MDT Toolkit Reference

Úprava existující skupiny pořadí úkolů a vlastností jednotlivých kroků
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Task Sequences (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, ve které nakonfigurujete pořadí úkolů).

 3. V podokně podrobností klikněte na task_sequence_name _ (kde _task_sequence_name je název pořadí úkolů, které chcete nakonfigurovat).

 4. V podokně Akce klikněte na Vlastnosti.

  Otevře se dialogové task_sequence_name _ _ Vlastnosti* (kde task_sequence_name je název pořadí úkolů, který chcete nakonfigurovat).

 5. Na kartě Pořadí úkolů klikněte v hierarchii pořadí úkolů na kartu Vlastnosti.

 6. Na kartě Vlastnosti nakonfigurujte skupinu pořadí úkolů nebo jednotlivý krok na základě požadavků vaší organizace a potom klikněte na OK.

Konfigurace možností kroku pořadí úkolů

Na kartě Možnosti nakonfigurujete nastavení, která řídí spuštění kroku pořadí úkolů. Tato nastavení umožňují zakázat krok, zadat návratové kódy pro krok, který označuje úspěch, určit, jestli má tento krok pokračovat v případě chyby, a všechny podmínky pro spuštění kroku.

Nastavení konfigurace na kartě Možnosti pro:

 1. Skupina pořadí úkolů má vliv na všechny kroky se skupinou.

 2. Jednotlivý krok pořadí úkolů má vliv jenom na tento krok.

  Pokud třeba nakonfigurujete podmínku pro skupinu pořadí úkolů, ovlivní tato podmínka všechny kroky pořadí úkolů ve skupině.

Úprava existující skupiny pořadí úkolů a možností jednotlivých kroků
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Task Sequences (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, ve které nakonfigurujete pořadí úkolů).

 3. V podokně podrobností klikněte na task_sequence_name _ (kde _task_sequence_name je název pořadí úkolů, které chcete nakonfigurovat).

 4. V podokně Akce klikněte na Vlastnosti.

  Otevře se dialogové task_sequence_name _ _ Vlastnosti* (kde task_sequence_name je název pořadí úkolů, který chcete nakonfigurovat).

 5. Na kartě Pořadí úkolů klikněte v hierarchii pořadí úkolů na kartu Možnosti.

 6. Na kartě Možnosti nakonfigurujte skupinu pořadí úkolů nebo jednotlivé posloupnosti kroků na základě požadavků vaší organizace a potom klikněte na OK.

 7. Na kartě Pořadí úkolů nakonfigurujte nastavení uvedená v tabulce 57 na základě požadavků vaší organizace a potom klikněte na OK.

  Tabulka 57. Configuration Nastavení on the Task Sequence Tab of Task Sequence Properties

  Nastavení Popis
  Zakázání tohoto kroku Tuto možnost vyberte, pokud chcete určit, jestli se krok pořadí úkolů spustí během posloupnosti úkolů. Pokud je zaškrtávací políčko:

  – Vybráno, skupina nebo krok pořadí úkolů se během posloupnosti úkolů nespouštěl.

  - Zrušeno, skupina nebo krok pořadí úkolů se spustí během posloupnosti úkolů.

  Toto políčko není ve výchozím nastavení zaškrtnuté.
  Kódy úspěchů Obsahuje seznam číselných kódů, které označují, jestli byl krok pořadí úkolů úspěšně dokončen.

  Kódy úspěchů nejsou dostupné ve skupinách kroků pořadí úkolů.
  Pokračovat v chybě Tuto možnost vyberte, pokud chcete určit, jestli má pořadí úkolů pokračovat, když skupina nebo krok pořadí úkolů dojde k chybě. Pokud je zaškrtávací políčko:

  - Vybráno, pořadí úkolů pokračuje, pokud skupina nebo krok narazíte na chybu.

  - Zrušeno, pořadí úkolů nebude pokračovat, pokud skupina nebo krok narazíte na chybu.

  Toto políčko je ve výchozím nastavení zaškrtnuté.
  Seznam Podmínka Obsahuje všechna podmíněná kritéria pro spuštění tohoto kroku. Pokud nejsou zadána žádná kritéria, krok se spustí. Přidejte kritéria pro určení, kdy by měla (nebo neměla) běžet skupina úkolů. Pomocí tlačítek Přidat, Odebrat a Upravit můžete změnit podmínky, za kterých se skupina úkolů spouští.

  Kritéria mohou být založená na těchto kritériích:

  - Příkaz KDYŽ

  - Proměnná pořadí úkolů

  - Verze cílového operačního systému.

  - Dotaz WQL (Windows Management Wmi) Query Language (WQL) v oboru názvů služby WMI

  Všechny podmínky nakonfigurované pro skupinu mají vliv na všechny úkoly ve skupině.

  Další informace o podmínkách v krocích pořadí úkolů najdete v tématu Konfigurace podmínek kroku pořadí úkolů.
Konfigurace karty Informace o osu vlastnosti pořadí úkolů

Vlastnosti pořadí úkolů uložené na kartě Informace o operačním systému se většinou konfigurují při spuštění Průvodce vytvořením pořadí úkolů. Vlastnosti pořadí úkolů na kartě Informace o operačním systému aktualizujete pomocí dialogového okna task_sequence_name_ _ Properties (kde task_sequence_name je název pořadí úkolů v pracovním panelu Nasazení).

Úprava existujících vlastností pořadí úkolů na kartě Informace o operačním systému
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Task Sequences (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, ve které nakonfigurujete pořadí úkolů).

 3. V podokně podrobností klikněte na task_sequence_name _ (kde _task_sequence_name je název pořadí úkolů, které chcete nakonfigurovat).

 4. V podokně Akce klikněte na Vlastnosti.

  Otevře se dialogové task_sequence_name _ _ Vlastnosti* (kde task_sequence_name je název pořadí úkolů, který chcete nakonfigurovat).

 5. Na kartě Informace o operačním systému nakonfigurujte nastavení uvedená v tabulce 58 na základě požadavků vaší organizace a potom klikněte na OK.

  Tabulka 58. Configuration Nastavení on the OS Info Tab of Task Sequence Properties

  Nastavení Popis
  Popis operačního systému Obsahuje název operačního systému, který jste poskytli při vytváření pořadí úkolů – například Windows 8 ENTERPRISE.

  Informace v tomto textovém poli automaticky vygeneruje pracovní plocha nasazení a nelze je změnit.
  Build Obsahuje číslo buildu operačního systému.

  Informace v tomto textovém poli automaticky vygeneruje pracovní plocha nasazení a nelze je změnit.
  Platforma Obsahuje architekturu procesoru operačního systému , například x86.

  Informace v tomto textovém poli automaticky vygeneruje pracovní plocha nasazení a nelze je změnit.
  Úprava Unattend.xml Kliknutím změníte obsah souboru Unattended.xml, který pracovní plocha pro nasazení vygeneruje pro Windows.

  Pracovní plocha nasazení nemůže vytvářet soubory katalogu pro některé Windows obrázků různých typů architektury. Následující seznam popisuje typy architektury s pracovními plochami nasazení a katalogy, které můžete vytvořit pro každou architekturu:

  - Deployment Workbench running on x86. Vytvoří katalogy pro obrázky x86 a x64 Windows obrázků.

  - Deployment Workbench running on x64. Vytvoří katalogy jenom pro obrázky Windows x64.

  Pokud operační systém ještě katalog nemá, může se zobrazit Průvodce získáním katalogu operačního systému. Indikátor průběhu se zobrazí v Průvodci získáním katalogu operačního systému, ale není nutná žádná interakce s uživatelem. Dokončení průvodce může trvat několik minut.

  Nastavení konfigurace pořadí úkolů se uloží a změny se zobrazí v podokně podrobností pracovního panelu Nasazení.

Kopírování posloupností úkolů v pracovním panelu nasazení

Pořadí úkolů a složky můžete zkopírovat a vložit pod uzel Pořadí úkolů v pracovním panelu Nasazení pomocí akcí Kopírovat a Vložit, jak je popsáno v části Kopírování položek v pracovním panelu nasazení.

Přesunutí pořadí úkolů v pracovním panelu nasazení

Přesuňte pořadí úkolů a složky pod uzel Pořadí úkolů v pracovním panelu nasazení pomocí akcí Vyjmout a Vložit, jak je popsáno v části Přesunutí položek v pracovním panelu nasazení.

Přejmenování pořadí úkolů v pracovním panelu nasazení

Přejmenujte pořadí úkolů a složky pod uzlem Pořadí úkolů v pracovním panelu nasazení pomocí akce Přejmenovat, jak je popsáno v části Přejmenování položek v pracovním panelu nasazení.

Odstranění posloupností úkolů z pracovního panelu Nasazení

Pomocí Průvodce odstraněním vybraných položek odstraňte pořadí úkolů a složky pod uzlem Pořadí úkolů v pracovním panelu Nasazení, jak je popsáno v článku Odstranění položek z pracovního panelu nasazení. Průvodce odstraněním vybraných položek umožňuje odstranit jednotlivé pořadí úkolů nebo celé struktury složek.

Správa složek pro pořadí úkolů v pracovním panelu nasazení

Složky pod uzlem Pořadí úkolů můžete spravovat v pracovním panelu Nasazení a vytvářet hierarchická seskupení pořadí úkolů. Další informace o:

 1. Správa složek najdete v tématu Správa složek v pracovním stůl nasazení.

 2. Profily výběru najdete v tématu Správa profilů výběru.

Povolení nebo zakázání pořadí úkolů v pracovním panelu nasazení

Pomocí zaškrtávacího políčka Povolit toto pořadí úkolů na kartě Obecné v dialogovém okně Vlastnosti balíčku můžete určit, jestli jsou posloupnosti úkolů dostupné pro další průvodce a dialogová okna v pracovních oknech nasazení, jak je popsáno v tématu Konfigurace pořadí úkolů v pracovním panelu Nasazení.

Zabránění zobrazení posloupnosti úkolů v Průvodci nasazením

Pořadí úkolů můžete zabránit, aby se v Průvodci nasazením zviditelňoval pomocí zaškrtávacího políčka Skrýt toto pořadí úkolů v Průvodci nasazením na kartě Obecné v dialogovém okně Vlastnosti aplikace, jak je popsáno v tématu Konfigurace pořadí úkolů v pracovním panelu nasazení.

Úprava souboru odpovědí bezobslužné instalace přidruženého k posloupnosti úkolů

MdT automaticky aktualizuje soubor odpovědí bezobslužné instalace (Unattend.xml) pro pořadí úkolů na základě nastavení konfigurace, které poskytnete v pracovním panelu Nasazení a v Průvodci nasazením. Existují však případy, kdy budete možná muset upravit soubor odpovědí bezobslužné instalace pro posloupnost úkolů přímo, například když upravíte konfigurační parametr, který není vystavený v pracovním panelu nasazení nebo v Průvodci nasazením. Přímo upravte soubor odpovědí bezobslužné instalace pro posloupnost úkolů kliknutím na upravit Unattend.xml na kartě Informace o operačním systému v dialogovém okně Vlastnosti pořadí úkolů.

Další informace o:

 • Úprava souboru odpovědí bezobslužné instalace v pracovním panelu Nasazení najdete v tématu Konfigurace karty Informace o operačním systému pořadí úkolů

 • Unattend.xml najdete v uživatelské příručce k sadě Windows Assessment and Deployment Kit v Windows ADK.

Provádění běžných úloh správy v pracovním stůl nasazení

Pracovní plocha Nasazení slouží k provádění mnoha běžných úloh správy. Přestože je některá správa jedinečná pro jednotlivé typy položek, jsou pro všechny položky v pracovním prostředí nasazení společné následující úkoly:

Správa složek v pracovním stůl nasazení

Složky slouží k uspořádání aplikací, operačních systémů, ovladačů zařízení a dalších položek v pracovním stůl nasazení. Složky umožňují vytvářet hierarchie pro uspořádání položek a podmnožiny položek, které můžete zahrnout do profilů výběru.

Poznámka

Složky jsou v konceptu podobné skupinám, které existovaly v předchozích verzích MDT, jako jsou skupiny ovladačů zařízení.

Mezi úkoly správy složek patří:

Vytvoření nové složky v pracovním okně nasazení

Pomocí Průvodce vytvořením složky můžete vytvářet složky v pracovním okně Nasazení. Spusťte Průvodce vytvořením složky jedním z následujících způsobů:

 • Ve stromové struktuře konzoly klikněte na uzel nebo složku. Potom v podokně Akce klikněte na Nová složka.

 • Ve stromové struktuře konzoly klikněte na uzel nebo složku. Potom v nabídce Akce klikněte na Nová složka.

 • Ve stromové struktuře konzoly klikněte pravým tlačítkem myši na uzel nebo složku. Potom klikněte na Nová složka.

Vytvoření nové složky
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/node_or_folder (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, ve které vytvoříte složku a node_or_folder je název uzlu nebo složky, ve které složku vytvoříte).

 3. V podokně Akce klikněte na Nová složka.

  Spustí se Průvodce vytvořením složky.

 4. Dokončete Průvodce vytvořením složky pomocí informací v tabulce 59.

  Tabulka 59. Informace o dokončení Průvodce vytvořením složky

  Na této stránce průvodce To můžete udělat
  Obecné Nastavení a. Do pole Název složky zadejte folder_name _ (kde folder_name je název složky, kterou chcete

  vytvořit). b. Do pole Komentář složky zadejte **folder_comment*
  (kde _folder_comment* je text popisující uživatele složky ve sdílené složce nasazení).

  c. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Povolit tuto složku na základě potřeb vaší organizace. Pokud je toto políčko zaškrtné:

  – Vybráno, složku, podsložky a obsah lze zahrnout do profilů výběru.

  – Není zaškrtnuto, složku, podsložky a obsah nelze zahrnout do profilů výběru.

  d. Klikněte na tlačítko Další.
  Souhrn Zkontrolujte informace a klikněte na Další.
  Potvrzení Kliknutím na Uložit výstup uložíte výstup průvodce do souboru. Kliknutím na Zobrazit skript můžete také zobrazit Windows PowerShell skripty používané k provádění úkolů průvodce.

  Klikněte na tlačítko Dokončit.

  Po dokončení Průvodce vytvořením složky se nová složka zobrazí ve sdílené složce nasazení v pracovní části Nasazení.

Změna existující složky v pracovním okně nasazení

Upravte existující složky v pracovním panelu Nasazení pomocí akcí Vlastnosti, jak je popsáno v článku Zobrazení vlastností položky v pracovním panelu Nasazení. Vlastnosti složky se většinou konfigurují při spuštění Průvodce vytvořením složky. Aktualizujte vlastnosti složky na kartě Obecné v dialogovém okně folder_name _ _ Properties (kde folder_name je název složky v pracovním panelu Nasazení).

Úprava existující složky
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share / node_or_folder (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, ve které budete složku upravovat, a node_or_folder je název uzlu nebo složky, která obsahuje složku, kterou chcete upravit).

 3. V podokně podrobností klikněte na folder_name _ (kde _folder_name je název složky, kterou chcete upravit).

 4. V podokně Akce klikněte na Vlastnosti.

  Otevře se dialogové okno* folder_name _ _ Properties* (kde folder_name je název složky, kterou chcete upravit).

 5. Na kartě Obecné nakonfigurujte nastavení uvedená v tabulce 60 na základě požadavků vaší organizace a potom klikněte na OK.

  Tabulka 60. Configuration Nastavení on the General Tab of Folder Properties

  Nastavení Popis
  Název Obsahuje název složky, která se zobrazí v pracovním okně Nasazení.
  Komentáře Obsahuje informace o složce.
  Povolení této složky Tuto možnost vyberte, pokud chcete složku povolit nebo zakázat. Pokud je zaškrtávací políčko:

  - Vybráno, můžete vybrat složku v profilech výběru.

  - Zrušeno, nemůžete vybrat složku v profilech výběru.

  Nastavení konfigurace složky se uloží a změny se zobrazí v podokně podrobností pracovního panelu Nasazení.

Zkopírování složky v pracovním stůl nasazení

Složky můžete zkopírovat a vložit do pracovního panelu Nasazení pomocí akcí Kopírovat a Vložit, jak je popsáno v článku Kopírování položek v pracovním panelu nasazení.

Přesunutí složky v pracovním stůl nasazení

Složky v pracovním panelu Nasazení můžete přesouvat pomocí akcí Vyjmout a Vložit, jak je popsáno v článku Přesunutí položek v pracovním panelu nasazení.

Přejmenování složky v pracovním stůl nasazení

Složky v pracovních aplikacích nasazení můžete přejmenovat pomocí akce Přejmenovat, jak je popsáno v článku Přejmenování položek v pracovním stůl nasazení.

Odstranění složky z pracovního prostředí nasazení

Složku v pracovní části Nasazení můžete odstranit pomocí Průvodce odstraněním vybraných položek, jak je popsáno v článku Odstranění položek z pracovního stůl nasazení. Průvodce odstraněním vybraných položek umožňuje odstranit jednotlivé složky nebo celou hierarchii složek.

Povolení nebo zakázání složky v pracovním prostředí nasazení

Pomocí zaškrtávacího políčka Povolit tuto složku na kartě Obecné v dialogovém okně Vlastnosti složky můžete určit, jestli jsou složky dostupné jiným průvodcům a dialogům v pracovním panelu Nasazení. Další informace o povolení nebo zakázání složek v pracovním okně Nasazení najdete v tématu Úprava existující složky v pracovním stůl nasazení.

Zobrazení vlastností položky v pracovním okně nasazení

Vlastnosti operačních systémů, ovladačů zařízení a dalších položek můžete zobrazit v pracovním okně Nasazení pomocí jedné z následujících metod:

 • V podokně podrobností klikněte na položku. Potom v podokně Akce klikněte na Vlastnosti.

 • V podokně podrobností klikněte na položku. Potom v nabídce Akce klikněte na Vlastnosti.

 • V podokně podrobností klikněte pravým tlačítkem myši na položku a potom klikněte na Vlastnosti.

 • V podokně podrobností poklikejte na položku.

  Nastavení vlastností položky ve sdílené položce nasazení

Nastavení vlastností položky ve sdílené položce nasazení
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share / item_type (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, do které položku zkopírujete, a item_type je typ položky, kterou zkopírujete, například operační systém nebo ovladač zařízení).

 3. V podokně podrobností klikněte na položka _ (kde _item je název položky, kterou chcete přejmenovat).

 4. V podokně Akce klikněte na Vlastnosti.

  Zobrazí se dialogové okno ***položka _ _ Vlastnosti * (kde položka je název položky, kterou jste vybrali).

Kopírování položek v pracovním stůl nasazení

Pracovní plocha Nasazení slouží ke kopírování operačních systémů, ovladačů zařízení a dalších položek v rámci sdílené složky nasazení nebo mezi dvěma sdílené složky nasazení. Když položku zkopírujete, pracovní plocha nasazení vytvoří odkaz na původní položku místo vytvoření samostatné kopie položky. Tím se zmenší velikost sdílené složky nasazení. Pokud chcete vytvořit duplikát položky, naimportujte ji znovu do cílové složky.

Když zkopírujete položku mezi sdílené složky nasazení a položkou se stejnými položkami:

 • Identifikátor GUID už existuje v cílové sdílené položce nasazení, nastavení konfigurace pro zdrojovou položku se použije na cílovou položku, včetně názvu (pokud položky ještě nemají stejný název)

 • Název už v cílové sdílené složky nasazení existuje, vygeneruje se chyba, protože dvě položky stejného typu nesmí mít stejný název.

  Položky můžete kopírovat pomocí:

 1. Akce vyjmutí a vložení podle popisu v části Kopírování položek pomocí akcí Vyjmout a Vložit

 2. Funkce přetažení podle popisu v článku Kopírování položek pomocí funkce přetažení

Kopírování položek pomocí akcí Vyjmout a Vložit

Položku můžete zkopírovat pomocí akcí Vyjmout a Vložit v pracovním panelu Nasazení. Zkopírujte položku ze zdrojového umístění jedním z následujících způsobů:

 • V podokně podrobností klikněte na položku. Potom v podokně Akce klikněte na Kopírovat.

 • V podokně podrobností klikněte na položku. Potom v nabídce Akce klikněte na Kopírovat.

 • V podokně podrobností klikněte pravým tlačítkem myši na položku a potom klikněte na Kopírovat.

  Položku, kterou jste zkopírovali, vložte jedním z následujících způsobů:

 • V podokně podrobností klikněte na cílové umístění. Potom v podokně Akce klikněte na Vložit.

 • V podokně podrobností klikněte na cílové umístění. Potom v nabídce Akce klikněte na Vložit.

 • V podokně podrobností klikněte pravým tlačítkem myši na cílové umístění a potom klikněte na Vložit.

Kopírování a vkládání položek do sdílené složky nasazení
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share / item_type (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, do které položku zkopírujete, a item_type je typ položky, kterou zkopírujete, například operační systém nebo ovladač zařízení).

 3. V podokně podrobností klikněte na položka _ (kde _item je název položky, kterou chcete zkopírovat).

 4. V podokně Akce klikněte na Kopírovat.

 5. V podokně podrobností přejděte na target_folder _ (kde _target_folder je název složky, do které chcete položku zkopírovat).

 6. V podokně Akce klikněte na Vložit.

  Nová kopie položky se zobrazí v podokně podrobností pracovního panelu Nasazení.

Kopírování položek pomocí funkce přetažení

Položky můžete zkopírovat přetažením položky ze zdrojového umístění do cílového umístění.

Kopírování položek v pracovním stůl nasazení pomocí funkce přetažení
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share / item_type (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, do které položku zkopírujete, a item_type je typ položky, kterou zkopírujete, například operační systém nebo ovladač zařízení).

 3. V podokně podrobností přetáhněte položku* _ (kde _item* je název položky, kterou chcete zkopírovat) do cílového umístění, stiskněte klávesu CTRL a uvolněte tlačítko myši.

  Položka se zkopíruje do cílového umístění v podokně podrobností pracovního panelu Nasazení.

Přesunutí položek v pracovním stůl nasazení

Pracovní plocha Nasazení slouží k přesunutí operačních systémů, ovladačů zařízení a dalších položek v rámci sdílené složky nasazení nebo mezi dvěma sdílet nasazení. Položky můžete přesouvat pomocí:

Přesunutí položek pomocí akcí Vyjmout a vložit

Položku můžete přesunout pomocí nástroje Vyjmout a vložit v pracovním okně nasazení. Vyjmout položku ze zdrojového umístění jedním z následujících způsobů:

 • V podokně podrobností klikněte na položku. Potom v podokně Akce klikněte na Vlastnosti.

 • V podokně podrobností klikněte na položku. Potom v nabídce Akce klikněte na Vlastnosti.

 • V podokně podrobností klikněte pravým tlačítkem myši na položku a potom klikněte na Vlastnosti.

 • V podokně podrobností poklikejte na položku.

Nastavení vlastností položky ve sdílené položce nasazení
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share / item_type (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, do které položku zkopírujete, a item_type je typ položky, kterou zkopírujete, například operační systém nebo ovladač zařízení).

 3. V podokně podrobností klikněte na položku (kde položka je název položky, kterou chcete přejmenovat).

 4. V podokně Akce klikněte na Vlastnosti.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti položky (kde položka je název položky, kterou jste vybrali).

Přesunutí položek pomocí funkce přetažení

Položky můžete přesunout přetažením ze zdrojového umístění do cílového umístění.

Přesunutí položek v pracovním stůl nasazení pomocí funkce přetažení
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share / item_type (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, do které přesunete položku, a item_type je typ položky, kterou přesunete, například operační systém nebo ovladač zařízení).

 3. V podokně podrobností přetáhněte položku* _ (kde _item* je název položky, kterou chcete přesunout) do cílového umístění.

  Položka se přesune do cílového umístění.

Přejmenování položek v pracovním stůl nasazení

Operační systémy, ovladače zařízení a další položky v pracovním stůl nasazení můžete přejmenovat jedním z následujících způsobů:

 • V podokně podrobností klikněte na položku. Potom v podokně Akce klikněte na Přejmenovat.

 • V podokně podrobností klikněte na položku. Potom v nabídce Akce klikněte na Přejmenovat.

 • V podokně podrobností klikněte pravým tlačítkem myši na položku a potom klikněte na Přejmenovat.

  Vzhledem k tomu, že akce Kopírovat a Vložit v pracovním panelu nasazení vytvářejí odkaz na původní položku, nikoli na samostatnou kopii. Když tedy položku přejmenujete, pracovní plocha nasazení automaticky přejmenuje všechny kopie položky v jiných složkách.

Přejmenování položky ve sdílené položce nasazení
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share / item_type (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, ve které přejmenujete položku a item_type je typ položky, kterou přejmenujete, například operační systém nebo ovladač zařízení).

 3. V podokně podrobností klikněte na položka _ (kde _item je název položky, která se má přejmenovat). Potom v podokně Akce klikněte na Přejmenovat.

 4. V podokně podrobností zadejte new_item_name _ (kde _new_item_name je nový název položky) a stiskněte ENTER.

  Nový název položky se zobrazí v podokně podrobností pracovního panelu Nasazení.

Odstranění položek z pracovního prostředí nasazení

Pomocí Průvodce odstraněním vybraných položek můžete odstranit operační systémy, ovladače zařízení a další položky z pracovních položek nasazení. Spusťte Průvodce odstraněním vybraných položek jedním z následujících způsobů:

 • V podokně podrobností klikněte na položku. Potom v podokně Akce klikněte na Odstranit.

 • V podokně podrobností klikněte na položku. Potom v nabídce Akce klikněte na Odstranit.

 • V podokně podrobností klikněte pravým tlačítkem myši na položku a potom klikněte na Odstranit.

  Můžete odstranit jednotlivé položky nebo složky, které obsahují jednu nebo více položek nebo podsložek. Můžete taky odstranit položky, které mají kopie ve více složkách. Stránka Možnosti Průvodce odstraněním vybraných položek obsahuje zaškrtávací políčka zobrazená v tabulce 61.

Tabulka 61. Informace o dokončení Průvodce odstraněním vybraných položek

Zaškrtávací políčko Popis
Úplně tyto položky odstraňte, i když jsou kopie v jiných složkách. Tuto možnost vyberte, pokud chcete odstranit položku, včetně všech kopií položky, která může existovat v jiných složkách. Pokud je toto políčko zaškrtné:

- Vybráno, vybraná položka a všechny kopie v jiných složkách se odstraní.

- Zrušeno, odstraní se jenom vybraná položka. všechny kopie v jiných složkách nejsou ovlivněny.
Rekurzivní odstranění obsahu složek a více položek se stejným zdrojovým souborem Toto zaškrtávací políčko umožňuje odstranit:

- Nejen okamžitý obsah složky, ale i obsah z podsložek

- Více položek, které mají stejný zdrojový soubor – například pokud máte soubor s obrázkem operačního systému, který obsahuje více edicí operačního systému, například Server-Core nebo Server-Enterprise

Pokud je toto políčko zaškrtné:

- Vybráno a vybraná položka je složka, pak se odstraní složka, podsložky a veškerý obsah všech podsložek.

- Vybráno a vybraná položka není složka, odstraní se položka a všechny položky se stejným zdrojovým souborem.

- Zrušeno, odstraní se jenom vybraná položka. všechny podsložky nebo jiné položky, které mají stejný zdrojový soubor, nejsou ovlivněny.

Poznámka

Když odstraníte položku z pracovní oblasti nasazení, odstraní se odpovídající soubor nebo složka také v deployment_share \ item_type \ item_subfolder (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení a item_type je typ položky, kterou odstraňujete, například operační systém nebo ovladač zařízení), pokud na složku odkazují žádné zbývající položky.

Odstranění položky ze sdílené složky nasazení
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share / item_type (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, do které přidáte operační systém a item_type je typ položky, kterou odstraňujete, například operační systém nebo ovladač zařízení).

 3. V podokně podrobností klikněte na položku* _ (kde _item* je název položky, kterou chcete odstranit, například složku, operační systém nebo ovladač zařízení).

 4. V podokně Akce klikněte na Odstranit.

  Spustí se Průvodce odstraněním vybraných položek.

 5. Dokončete Průvodce odstraněním vybraných položek pomocí informací v tabulce 62.

  Tabulka 62. Informace o dokončení Průvodce odstraněním vybraných položek

  Na této stránce průvodce To můžete udělat
  Možnosti – Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Úplně odstranit tyto položky, a to i v případě, že jsou kopie v jiných složkách na základě vašich požadavků.

  Ve výchozím nastavení není toto políčko zaškrtnuté.
  Souhrn Klikněte na Další.
  Potvrzení Kliknutím na Uložit výstup uložíte výstup průvodce do souboru. Kliknutím na Zobrazit skript můžete také zobrazit Windows PowerShell skripty používané k provádění úkolů průvodce.

  Klikněte na tlačítko Dokončit.

  Po dokončení Průvodce odstraněním vybraných položek se položka a další ovlivněné položky odebere ze složky Pracovní plocha nasazení a ze sdílené složky nasazení.

Provádění úloh rozšířené konfigurace v pracovních stupních nasazení

Pracovní plocha nasazení obsahuje rozšířené možnosti konfigurace, které rozšiřují funkce poskytované v základních nasazeních LTI. Tyto možnosti konfigurace poskytují podrobnější výběr obsahu, který chcete zahrnout do nasazení, podporují nasazení ve větších organizacích a podporují nasazení ze samostatných médií bez nutnosti připojení ke sdílené službě nasazení.

Mezi úkoly rozšířené konfigurace, které můžete provádět, patří:

Správa profilů výběru

Profily výběru umožňují vybrat jednu nebo více složek v pracovním panelu Nasazení, které obsahují jednu nebo více položek v pracovním panelu Nasazení, včetně aplikací, ovladačů zařízení, operačních systémů, balíčků operačního systému a posloupností úkolů.

se profily výběru seskupí položky a pak použijete tato seskupení položek:

 • Pokud chcete zahrnout příslušné ovladače zařízení a balíčky pro Windows PE.

 • Pokud chcete zahrnout příslušné ovladače zařízení pro cílový operační systém do typu kroku Vložit ovladače pořadí úkolů.

 • Pokud chcete identifikovat balíčky operačního systému, které se nasadí v kroku Instalovat aktualizace offline, zadejte pořadí úkolů.

 • Jako základ pro vytváření propojených sdílených složek nasazení.

 • Jako základ pro vytváření multimédií pro nasazení MDT.

Tabulka 63 uvádí výchozí profily výběru v pracovním stole nasazení.

Tabulka 63. Výchozí profily výběru v pracovním stůl nasazení

Profil výběru Popis
Všechno Obsahuje všechny složky ze všech uzlů v pracovním panelu Nasazení, včetně všech aplikací, operačních systémů, ovladačů zařízení, balíčků operačního systému a pořadí úkolů.
Všechny ovladače Obsahuje všechny složky z uzlu Out-of-Box Drivers (Ovladače out-of-box) v pracovním podokně nasazení, včetně všech ovladačů zařízení.
Všechny ovladače a balíčky Obsahuje všechny složky z uzlů Aplikace a Out-of-Box Drivers v pracovním okně nasazení, včetně všech aplikací a ovladačů zařízení.
Všechny balíčky Obsahuje všechny složky z uzlu Aplikace v pracovním stůl Nasazení, včetně všech aplikací a ovladačů zařízení.
Nic Do pracovního prostředí nasazení nejsou zahrnuty žádné složky ani položky.
Ukázka Ukázkový profil výběru, který ukazuje, jak vybrat podmnožinu položek a zahrnout všechny složky z uzlů Balíčky a Pořadí úkolů v pracovním panelu Nasazení. Tento profil výběru zahrnuje všechny balíčky operačního systému a pořadí úkolů.

Profily výběru můžete spravovat provedením následujících úkolů v pracovním okně Nasazení:

Vytvoření nového profilu výběru v pracovním okně nasazení

Profily výběru můžete vytvořit v pracovním okně Nasazení pomocí Průvodce novým profilem výběru. Spusťte Průvodce vytvořením profilu výběru pomocí jedné z následujících metod:

 • Ve stromové struktuře konzoly klikněte na uzel Profily výběru. Potom v podokně Akce klikněte na Nový profil výběru.

 • Ve stromové struktuře konzoly klikněte na uzel Profily výběru. Potom v nabídce Action (Akce) klikněte na New Selection Profile (Nový profil výběru).

 • Ve stromové struktuře konzoly klikněte pravým tlačítkem myši na uzel Profily výběru a potom klikněte na Nový profil výběru.

Vytvoření nového profilu výběru
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Advanced Configuration/Selection Profiles (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, do které aplikaci přidáte).

 3. V podokně Akce klikněte na Nový profil výběru.

  Spustí se Průvodce vytvořením profilu výběru.

 4. Dokončete Průvodce vytvořením profilu výběru pomocí informací v tabulce 64.

  Tabulka 64. Informace o dokončení Průvodce vytvořením profilu výběru

  Na této stránce průvodce To můžete udělat
  Obecné Nastavení - Do pole Název profilu výběru zadejte * profile_name _ (kde profile_name* je název nového profilu). - V komentářích profilu výběru zadejte * komentář (kde __comment_* je popisný text, který obsahuje informace o profilu výběru).

  **


  - Klikněte na Další.
  Složky V části Vyberte složky, které mají být zahrnuté do tohoto profilu výběru, vyberte složky* _ (kde _folders* je název složek, které obsahují položky pracovních položek nasazení, které chcete zahrnout do tohoto profilu výběru) a potom klikněte na Další.
  Souhrn Zkontrolujte informace v části Podrobnosti a potom klikněte na Další.
  Potvrzení Kliknutím na Uložit výstup uložíte výstup průvodce do souboru. Kliknutím na Zobrazit skript můžete také zobrazit Windows PowerShell skripty používané k provádění úkolů průvodce.

  Klikněte na tlačítko Dokončit.

  Dokončí se Průvodce vytvořením profilu výběru. Profil výběru se přidá do seznamu profilů výběru v podokně podrobností pracovního panelu Nasazení.

Úprava existujícího profilu výběru v pracovním okně nasazení

Upravte existující profily výběru v uzlu Profily výběru pracovního panelu nasazení pomocí akcí Vlastnosti popsaných v článku Zobrazení vlastností položek v pracovním panelu Nasazení. Vlastnosti profilu výběru se většinou konfigurují při spuštění Průvodce vytvořením profilu výběru. Vlastnosti profilu výběru ale můžete aktualizovat na kartě Obecné v dialogovém okně profile_name_ _ Properties (kde profile_name je název profilu výběru v pracovním panelu Nasazení).

Konfigurace karty Obecné pro vlastnosti balíčku
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Advanced Configuration/Selection Profiles (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, kde nakonfigurujete balíček).

 3. V podokně podrobností klikněte na profile_name _ (kde _profile_name je název profilu výběru, který chcete nakonfigurovat).

 4. V podokně Akce klikněte na Vlastnosti.

  Otevře se dialogové profile_name _ _ Vlastnosti* (kde profile_name je název profilu výběru, který chcete nakonfigurovat).

 5. Na kartě Obecné nakonfigurujte nastavení uvedená v tabulce 65 na základě požadavků vaší organizace a potom klikněte na OK.

  Tabulka 65. Configuration Nastavení on the General tab of Package Properties

  Nastavení Popis
  Název Obsahuje název výběru zobrazeného v pracovním okně Nasazení a v Průvodci nasazením.
  Komentáře Obsahuje informace o profilu výběru.
  Složky Hierarchický seznam složek a jejich stav výběru

  Nastavení konfigurace profilu výběru se uloží, změny se zobrazí v podokně podrobností pracovního panelu Nasazení a soubor deployment_share\Control\SelectionProfiles.xml (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení) se aktualizuje nastavením konfigurace profilu výběru.

Zkopírování profilu výběru v pracovním stůl nasazení

Profily výběru můžete zkopírovat a vložit do pracovního panelu Nasazení pomocí akcí Kopírovat a Vložit, jak je popsáno v článku Kopírování položek v pracovním panelu Nasazení.

Přesunutí profilu výběru v pracovním stůl nasazení

Profily výběru v pracovním panelu Nasazení můžete přesunout pomocí akcí Vyjmout a Vložit, jak je popsáno v článku Přesunutí položek v pracovním panelu nasazení.

Přejmenování profilu výběru v pracovním stůl nasazení

Profily výběru můžete přejmenovat v pracovní části Nasazení pomocí akce Přejmenovat, jak je popsáno v článku Přejmenování položek v pracovním stůl nasazení.

Odstranění profilu výběru z Pracovní plocha nasazení

Profil výběru můžete odstranit v pracovním stůl Nasazení pomocí Průvodce odstraněním vybraných položek, jak je popsáno v článku Odstranění položek z pracovního stůl nasazení. Průvodce odstraněním vybraných položek umožňuje odstranit jednotlivé profily výběru.

Určení relace mezi profily výběru a skupinami

Profily výběru slouží k vytváření skupin položek Pracovní plocha nasazení, jako jsou operační systémy, ovladače zařízení nebo aplikace. Pomocí profilů výběru můžete určit ovladače zařízení, definovat obsah, který se má zahrnout do propojené sdílené složky nasazení, definovat obsah, který chcete zahrnout pro nasazení médií, a další úkoly.

Vztah mezi položkami a složkami v profilu výběru je uložený v následujících souborech ve složce deployment_share\Control (kde deployment_share je umístění sdílené složky nasazení):

 • itemGroups.xml. Pro každý typ položky je samostatný soubor, například:

  • ApplicationGroups.xml

  • DriverGroups.xml

  • LinkedDeploymentShareGroups.xml

  • MediaGroups.xml

  • OperatingSystemGroups.xml

  • PackageGroups.xml

  • SelectionProfileGroups.xml

  • TaskSequenceGroups.xml

   Zvažte třeba profil výběru ovladačů zařízení s názvem WinPEAndFullOS, které jsou uložené ve složce vytvořené bezprostředně pod uzlem Out-of-Box Drivers .) Následující kód je výňatek ze souboru DriverGroups.xml vygenerované při vytvoření profilu výběru:

  <groups> 
  ...
  <group_quid="{e5143c1c-24e4-466d-9b56-b0db693c8619}" enable="True"> 
    <Name>WinPEAndFullOS</Name> 
  ...
    <Member>{1eca45a5-d7ef-475a-bb0d-7f7747f16b3a}</Member> 
  
 • SelectionProfiles.xml. Tento soubor obsahuje definice všech profilů výběru definovaných pro sdílení nasazení. Následující kód je výňatek ze souboru SelectionProfile.xml vygenerovaného při vytvoření profilu výběru WinPEAndFullOS:

  <selectionProfile quid="{46a3e6a2-694c-4c2f-afd8-a2986e6e252e}" enable="True"> 
   <Name>Drivers Safe For WinPE</Name> 
   <Comments>Include Driver packages safe for WinPE.</Comments> 
   <ReadOnly>True</ReadOnly> 
   <Definition><SelectionProfile><Include path="Out-of-Box Drivers\WinPEAndFullOS" /><Include path="Out-of-Box Drivers\WinPEOnly" /></SelectionProfile></Definition> 
  </selectionProfile> 
  

  Pokud ve výchozím nastavení nezadáte profil výběru nebo skupinu v souboru CustomSettings.ini nebo v databázi MDT, lti použije všechny položky. Pokud v souboru CustomSettings.ini nebo MDT DB zadáte profily výběru i skupiny, lti použije všechny položky z profilu výběru i skupiny.

  Pokud například zadáte profil výběru a použijete výchozí skupinu (která zahrnuje všechny položky), konečným výsledkem je, že lti používá všechny položky, protože výchozí skupina obsahuje všechny položky bez ohledu na to, co zadáte v profilu výběru. Pokud chcete položky omezit na profil výběru, zadejte skupinu, která neobsahuje žádné položky (to znamená, že je prázdná). Naopak platí, pokud chcete použít skupinu.

  Kvůli zavedení složek v MDT zahrnují skupiny ve výchozím nastavení všechny složky a podsložky. Toto chování můžete přepsat pomocí vlastnosti SkipGroupSubFolders. Další informace o této vlastnosti najdete v příslušné části dokumentu MDT Toolkit Reference.

  Ve většině příkladů můžete k provádění většiny nasazení použít profily a skupiny výběru. Pro pokročilejší scénáře jsou ale k dispozici následující vlastnosti– například pokud chcete vyloučit nadřazenou složku, ale zahrnout i podřízené složky:

 • CustomDriverSelectionProfile

 • CustomPackageSelectionProfile

 • CustomWizardSelectionProfile

  Další informace o těchto vlastnostech najdete v odpovídajících částech dokumentu MDT Toolkit Reference.

Správa sdílených položek propojených nasazení

Propojené sdílené složky nasazení v mdt umožňují poskytovat logické spojení mezi dvěma sdílet nasazení: zdroj a cílovou sdílení nasazení. Výběrový profil určuje položky, které se mají propojit. Při vytváření propojení mezi sdílené složky nasazení můžete zvolit, jestli chcete sloučit nebo nahradit obsah v cílové sdílené složky nasazení.

Pomocí propojených sdílených složek nasazení můžete snadno replikovat celou sdílenou složku nasazení nebo části sdílené složky nasazení do jiné sdílené složky nasazení. Tímto způsobem můžete provádět změny v jedné sdílené složky nasazení a pak snadno aktualizovat další sdílené složky nasazení na základě profilů výběru, které jste zvolili při vytváření propojených sdílených složek nasazení.

Sdílené složky propojeného nasazení můžete spravovat provedením následujících úkolů v pracovních stupních nasazení:

Vytvoření nové sdílené složky propojeného nasazení v pracovním prostředí pro nasazení

Pomocí Průvodce novou propojenou sdílením nasazení můžete vytvořit nové sdílené složky propojeného nasazení v pracovním okně nasazení. Spusťte Průvodce vytvořením sdílené složky propojeného nasazení pomocí jedné z následujících metod:

 • Ve stromové struktuře konzoly klikněte na uzel Sdílená sdílená položka propojeného nasazení. Potom v podokně Akce klikněte na Nová sdílená sdílená položka propojeného nasazení.

 • Ve stromové struktuře konzoly klikněte na uzel Sdílená sdílená položka propojeného nasazení. Potom v nabídce Action (Akce) klikněte na New Linked Deployment Share (Sdílet nové propojené nasazení).

 • Ve stromové struktuře konzoly klikněte pravým tlačítkem myši na uzel Sdílená sdílená položka propojeného nasazení a potom klikněte na Nová sdílená sdílená položka propojeného nasazení.

Vytvoření nové propojené sdílené složky nasazení
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Advanced Configuration/Linked Deployment Share (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, kterou chcete nakonfigurovat).

 3. V podokně Akce klikněte na Nová sdílená sdílená položka propojeného nasazení.

  Spustí se Průvodce novou propojenou sdílením nasazení.

 4. Dokončete Průvodce vytvořením sdílené složky propojeného nasazení pomocí informací v tabulce 66.

  Tabulka 66. Informace o dokončení Průvodce vytvořením sdílené složky propojeného nasazení

  Na této stránce průvodce To můžete udělat
  Obecné Nastavení a. Do pole Cesta UNC sdílené složky propojeného nasazení zadejte unc_path _ (kde unc_path je plně kvalifikovaná cesta UNC k cílové sdílené složce nasazení).

  Můžete také kliknout na Procházet a najít sdílenou síťovou složku.

  b. Do pole Komentáře zadejte komentář ***
  (kde komentář* je popisný text, který obsahuje informace o propojené sdílené službě

  nasazení). c. V profilu výběru klikněte na **profil*
  (kde _profile* je název profilu výběru, který se použije k vytvoření položek, které se budou propojit mezi zdrojovými a cílovými sdílené složky nasazení).

  d. V části Profil výběru klikněte na jednu z následujících možností na základě vašich požadavků:

  - Sloučení vybraného obsahu do sdílené složky cílového nasazení Tuto možnost vyberte, pokud chcete průvodce nakonfigurovat tak, aby zkopírovaněl obsah ve vybraném profilu do existující sdílené složky cílového nasazení bez odstranění nebo přepsání všech složek nebo položek v cílové sdílené složky nasazení. Výběrem této možnosti zkopírujete také standardní složky ze sdílené složky nasazení zdroje, včetně složek Skripty, Nástroje, USMT a $OEM$.

  - Nahraďte obsah sdílených složek cílového nasazení těmi vybranými. Tuto možnost vyberte, pokud chcete průvodce nakonfigurovat tak, aby zkopírovaněl obsah ve vybraném profilu do existující sdílené složky cílového nasazení a přepíše všechny existující složky nebo položky v cílové sdílené složky nasazení. Výběrem této možnosti zkopírujete také standardní složky ze sdílené složky nasazení zdroje, včetně složek Skripty, Nástroje, USMT a $OEM$.

  Ve výchozím nastavení je vybraná možnost Sloučit vybraný obsah do cílové sdílené složky nasazení.

  e. Klikněte na tlačítko Další.
  Souhrn Zkontrolujte informace v části Podrobnosti a potom klikněte na Další.
  Potvrzení Kliknutím na Uložit výstup uložíte výstup průvodce do souboru. Kliknutím na Zobrazit skript můžete také zobrazit Windows PowerShell skripty používané k provádění úkolů průvodce.

  Klikněte na tlačítko Dokončit.

  Dokončí se Průvodce sdílením nového propojeného nasazení a sdílená sdílená položka propojeného nasazení se přidá do seznamu sdílených složek propojených nasazení v podokně podrobností pracovního panelu Nasazení.

Úprava existující sdílené složky propojeného nasazení v pracovním okně nasazení

Upravte existující propojenou složku nasazení v uzlu Sdílené složky propojeného nasazení nasazení pomocí akcí Vlastnosti popsaných v článku Zobrazení vlastností položek v pracovním panelu Nasazení. Vlastnosti sdílené složky propojeného nasazení se konfiguruje při spuštění Průvodce sdílením nové propojené složky nasazení. Vlastnosti sdílené složky propojeného nasazení ale můžete aktualizovat na kartě Obecné v dialogovém okně linked_deployment_share_ _ Properties (kde linked_deployment_share je název sdílené složky propojeného nasazení v pracovním panelu nasazení).

Úprava existující propojené sdílené složky nasazení
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Advanced Configuration/Linked Deployment Share (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, ve které nakonfigurujete balíček).

 3. V podokně podrobností klikněte na linked_deployment_share _ (kde _linked_deployment_share je název propojené sdílené složky nasazení, kterou chcete nakonfigurovat).

 4. V podokně Akce klikněte na Vlastnosti.

  Otevře se dialogové linked_deployment_share _ _ Vlastnosti* (kde linked_deployment_share je název profilu výběru, který chcete nakonfigurovat).

 5. Na kartě Obecné nakonfigurujte nastavení uvedená v tabulce 67 na základě požadavků vaší organizace a potom klikněte na OK.

  Tabulka 67. Configuration Nastavení on the General tab of Linked Deployment Share Properties

  Nastavení Popis
  Identifikátor odkazu Obsahuje identifikátor propojené sdílené složky nasazení.

  Identifikátor v tomto textovém poli automaticky vygeneruje pracovní plocha nasazení a nelze ji změnit.
  Komentáře Obsahuje informace o propojené sdílené službě nasazení.
  Cesta UNC ke sdílené složce propojeného nasazení Obsahuje úplnou cestu UNC k cílové sdílené složce nasazení.
  Výběr profilu Obsahuje profil výběru, který identifikuje obsah, který se má replikovat mezi zdrojovými a cílovými sdílené složky nasazení.
  Sloučení vybraného obsahu do sdílené složky cílového nasazení Kliknutím nakonfigurujete průvodce tak, aby zkopírovai obsah v profilu výběru do existující sdílené složky cílového nasazení bez odstranění nebo přepsání všech složek nebo položek v cílové sdílené složky nasazení. Výběrem této možnosti zkopírujete také standardní složky ze sdílené složky nasazení zdroje, včetně složek Skripty, Nástroje, USMT a $OEM$.
  Nahrazení obsahu sdílených složek cílového nasazení těmi vybranými Kliknutím nakonfigurujete průvodce tak, aby zkopírovai obsah v profilu výběru do existující sdílené složky cílového nasazení a přepíše všechny existující složky nebo položky v cílové sdílené složky nasazení. Výběrem této možnosti zkopírujete také standardní složky ze sdílené složky nasazení zdroje, včetně složek Skripty, Nástroje, USMT a $OEM$.
  Kopírování standardních složek (Skripty, Nástroje, USMT, $OEM$) do této propojené sdílené složky nasazení Tuto možnost vyberte, pokud chcete nakonfigurovat Průvodce replikací do sdílené složky propojeného nasazení tak, aby se nasdílel. Pokud je toto políčko zaškrtné:

  – Vybráno, standardní složky se zkopírují do sdílené složky propojeného nasazení.

  – Není zaškrtnutí políčka, standardní složky se nekopírují do sdílené složky propojeného nasazení.

  Toto políčko není ve výchozím nastavení zaškrtnuté.
  Automatická aktualizace spouštěcích bitových kopií po replikaci obsahu do této propojené sdílené složky nasazení Tuto možnost vyberte, pokud chcete nakonfigurovat Průvodce replikou do sdílené složky propojeného nasazení tak, aby automaticky aktualizovat všechny spouštěcí bitové kopie v propojené sdílené složky nasazení po replikaci obsahu ze sdílené složky nasazení zdroje. Pokud je toto políčko zaškrtné:

  - Vybráno, spouštěcí bitové kopie v propojené sdílené složky nasazení se po dokončení replikace automaticky aktualizují.

  - Zrušeno, spouštěcí bitové kopie v propojené sdílené složky nasazení se po dokončení replikace automaticky ne aktualizují.

  Toto políčko není ve výchozím nastavení zaškrtnuté.

  Ve výchozím nastavení je propojená sdílená položka nasazení nakonfigurovaná tak, aby vygenerovala 32bitové a 64bitové spouštěcí bitové kopie. Otevřete propojenou sdílet nasazení v pracovním stůl Nasazení, abyste změnili toto výchozí chování, jak je popsáno v článku Otevření existující sdílené složky nasazení v pracovním stůl nasazení.
  Přístup ke sdílené sdílené službě pro propojené nasazení v režimu jednoho uživatele za účelem zvýšení výkonu replikace Tuto možnost vyberte, pokud chcete nakonfigurovat Průvodce replikací do sdílené složky propojeného nasazení tak, aby se při replikaci obsahu do sdílené složky propojeného nasazení otevře sdílená sdílená položka pro propojené nasazení v režimu jednoho uživatele. Režim jednoho uživatele zlepšuje výkon replikace, pokud je toto políčko:

  - Vybráno, sdílená sdílená položka propojeného nasazení se otevře v režimu jednoho uživatele při provádění replikace a vylepšování výkonu replikace

  Pokud toto políčko zaškrtáte, změny provedené jinými uživateli v propojené sdílené službě nasazení se mohou během procesu replikace přepsat a ztratit.

  - Zrušeno, sdílená sdílená položka propojeného nasazení se neotevře v režimu jednoho uživatele, protože se provádí replikace a výkon replikace se nevykryuje.

  Toto políčko není ve výchozím nastavení zaškrtnuté.

  Uloží se nastavení konfigurace sdílené složky propojeného nasazení. Změny se zobrazí v podokně podrobností v pracovním panelu Nasazení.

Zkopírování sdílené položky propojeného nasazení v pracovním stůl nasazení

Propojené sdílené složky nasazení můžete zkopírovat a vložit do pracovního panelu Nasazení pomocí akcí Kopírovat a Vložit,jak je popsáno v článku Kopírování položek v pracovním panelu nasazení .

Přesunutí sdílené položky propojeného nasazení v pracovním stůl nasazení

Propojené sdílené složky nasazení v pracovním panelu nasazení můžete přesunout pomocí akcí Vyjmout a Vložit, jak je popsáno v článku Přesunutí položek v pracovním panelu nasazení.

Přejmenování sdílené položky propojeného nasazení v pracovním stůl nasazení

Sdílené položky propojeného nasazení můžete přejmenovat v pracovním prostředí nasazení pomocí akce Přejmenovat, jak je popsáno v článku Přejmenování položek v pracovním stůl nasazení.

Odstranění sdílené položky propojeného nasazení z pracovního prostředí nasazení

Sdílené položky propojeného nasazení můžete odstranit v pracovním stůl Nasazení pomocí Průvodce odstraněním vybraných položek, jak je popsáno v článku Odstranění položek z pracovního stůl nasazení. Průvodce odstraněním vybraných položek umožňuje odstranit jednotlivé propojené sdílené složky nasazení.

Replikovat sdílené položky propojeného nasazení v pracovním prostředí nasazení

Obsah ze sdílené složky nasazení zdroje můžete replikovat do propojených sdílených složek nasazení v pracovních sadě pro nasazení pomocí Průvodce sdílením replikovat do propojených nasazení. Ujistěte se, že pro propojenou sdílenou složku nasazení existuje dostatečné úložiště před spuštěním Průvodce sdílením replikovat do propojených nasazení, protože průvodce neověřuje, že před replikací obsahu existuje dostatečné úložiště.

Poznámka

Ve výchozím nastavení je propojená sdílená položka nasazení nakonfigurovaná tak, aby vygenerovala 32bitové a 64bitové spouštěcí bitové kopie. Otevřete propojenou sdílet nasazení v pracovním stůl Nasazení, abyste změnili toto výchozí chování, jak je popsáno v článku Otevření existující sdílené složky nasazení v pracovním stůl nasazení.

Replikace obsahu do sdílené složky propojeného nasazení
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Advanced Configuration/Linked Deployment Share (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, kam přidáte aplikaci).

 3. V podokně podrobností klikněte na linked_deployment_share _ (kde _linked_deployment_share je název propojené sdílené složky nasazení, kterou chcete nakonfigurovat).

 4. V podokně Akce klikněte na Replikovat obsah.

  Spustí se Průvodce replikací do sdílené složky propojeného nasazení. Proces replikace se spustí automaticky a zobrazí se na stránce Průvodce průběhem.

 5. Dokončete Průvodce replikací do sdílené složky propojeného nasazení pomocí informací v tabulce 68.

  Tabulka 68. Informace o dokončení průvodce replikací do sdílené složky propojeného nasazení

  Na této stránce průvodce To můžete udělat
  Průběh Zobrazení průběhu procesu replikace
  Potvrzení Kliknutím na Uložit výstup uložíte výstup průvodce do souboru. Kliknutím na Zobrazit skript můžete také zobrazit Windows PowerShell skripty používané k provádění úkolů průvodce.

  Klikněte na tlačítko Dokončit.

Poznámka

Pokud zobrazíte výstup průvodce, zdá se, že k replikaci došlo dvakrát. Replikace se ale ve skutečnosti provádí ve dvou průchodech: První průchod zkopíruje nové položky do sdílené složky propojeného nasazení a druhý průchod odstraní všechny položky, které už nejsou v propojené sdílené službě nasazení potřeba.

Dokončí se průvodce Replikovat do sdílené složky propojených nasazení. Složky a obsah, který jste zadali v profilu výběru v propojené sdílené složky nasazení, se replikují ze sdílené složky nasazení zdroje do cílové sdílené složky nasazení. V závislosti na konfiguraci propojené sdílené složky nasazení se složky a obsah v cílové sdílené části nasazení sloučí nebo nahradí.

Správa médií pro nasazení LTI

Média v LTI umožňují provádět nasazení LTI výhradně z místních médií bez připojení ke sdílené službě nasazení. Média můžete uložit na DVD, pevný disk USB nebo jiné přenosné zařízení. Po vytvoření média vygenerte spustitelné obrázky WIM, které umožňují nasazení z přenosných multimediálních zařízení, která jsou místně dostupná na cílovém počítači.

Položky, které se mají na médiu zahrnout do vybraného profilu, který určíte při vytváření médií, určíte. Pracovní plocha nasazení automaticky Windows PE do bitové kopie wim média, aby Windows pe byla spuštěna z média dostupného pro cílový počítač. Když Windows pe, spustí se automaticky i Průvodce nasazením.

Média pro nasazení můžete spravovat provedením následujících úkolů v pracovní stůl nasazení:

Vytvoření nového média pro nasazení v pracovním stůl nasazení

Pomocí Průvodce novým médiem můžete vytvořit nová média pro nasazení v Pracovním prostředí pro nasazení. Spusťte Průvodce novým médiem pomocí jedné z následujících metod:

 • Ve stromové struktuře konzoly klikněte na uzel Média. Potom v podokně Akce klikněte na Nová média.

 • Ve stromové struktuře konzoly klikněte na uzel Média. Potom v nabídce Akce klikněte na Nová média.

 • Ve stromové struktuře konzoly klikněte pravým tlačítkem myši na uzel Média a potom klikněte na Nová média.

Vytvoření nových médií pro nasazení
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Advanced Configuration/Media (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, do které aplikaci přidáte).

 3. V podokně Akce klikněte na Nová média.

  Spustí se Průvodce novým médiem.

 4. Dokončete Průvodce novým médiem pomocí informací v tabulce 69.

  Tabulka 69. Informace o dokončení Průvodce vytvořením médií

  Na této stránce průvodce To můžete udělat
  Obecné Nastavení - Do pole Cesta k médiím zadejte media_path _ (kde media_path je plně kvalifikovaná cesta k prázdné místní nebo síťové sdílené složce, která je zdrojovou složku pro vytváření médií).

  Můžete také kliknout na Procházet a najít složku na místní jednotce nebo síťové sdílené složce.

  Jako cestu k médiím nepoužívejte podsložku existující sdílené složky nasazení. Výsledkem bude následující chyba při aktualizaci média: "Neplatná složka nejvyšší úrovně"

  –**
  Do pole Komentáře zadejte komentář * (kde komentář* je popisný text, který obsahuje informace o médiích). – V profilu výběru klikněte na profil

  * **
  (kde _profile* je název profilu výběru, který se použije k vytvoření položek, které se budou ukládat na médiu).

  - Klikněte na Další.
  Souhrn Zkontrolujte informace v části Podrobnosti a potom klikněte na Další.
  Potvrzení Kliknutím na Uložit výstup uložíte výstup průvodce do souboru. Kliknutím na Zobrazit skript můžete také zobrazit Windows PowerShell skripty používané k provádění úkolů průvodce.

  Klikněte na tlačítko Dokončit.

  Dokončí se Průvodce novým médiem. Média se přidávají do seznamu médií v podokně podrobností pracovního panelu Nasazení. Vytvoří media_path\Content\Deploy (kde media_path je název cesty média, kterou jste zadali v průvodci) a vytvoří se některé základní složky. Složky a obsah, které jste zadali v profilu výběru, se zkopírují do složky Nasadit při spuštění Průvodce aktualizací obsahu médií.

Úprava existujících médií v pracovním stůl nasazení

Upravte existující médium v uzlu Média v pracovním panelu Nasazení pomocí akcí Vlastnosti, jak je popsáno v článku Zobrazení vlastností položky v pracovním panelu Nasazení. Nakonfigurujte média v pracovním okně Nasazení provedením následujících kroků v dialogovém okně Vlastnosti média:

Konfigurace karty Vlastnosti média – Obecné

Vlastnosti médií na kartě Obecné jsou nakonfigurované při spuštění Průvodce novým médiem. Vlastnosti sdílené složky propojeného nasazení ale můžete aktualizovat na kartě Obecné v dialogovém okně Media _ _ Properties (kde media je název média v pracovním panelu Nasazení).

Úprava existujících vlastností médií na kartě Obecné
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Advanced Configuration/Media (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, ve které budete konfigurovat média).

 3. V podokně podrobností klikněte na media _ (kde _media je název média, které chcete nakonfigurovat).

 4. V podokně Akce klikněte na Vlastnosti.

  Otevře se dialogové okno* media _ _ Properties* (kde media je název média, které chcete nakonfigurovat).

 5. Na kartě Obecné nakonfigurujte nastavení uvedená v tabulce 70 na základě požadavků vaší organizace a potom klikněte na OK.

  Tabulka 70. Configuration Nastavení on the General Tab of Media Properties

  Nastavení Popis
  Identifikátor média Obsahuje identifikátor média.

  Identifikátor v tomto textovém poli automaticky vygeneruje pracovní plocha nasazení a nelze ji změnit.
  Komentáře Obsahuje informace o médiích.
  Cesta k médiím Obsahuje úplnou cestu UNC k cílové složce zdrojových souborů médií a generovaných obrázků.
  Profil výběru Obsahuje profil výběru, který identifikuje obsah, který se má zahrnout do souborů obrázků WIM a ISO, které vygeneruje pracovní plocha nasazení.
  Podporované platformy: Generování spouštěcí bitové kopie x86 Výběrem této možnosti nakonfigurujete Průvodce aktualizací obsahu médií tak, aby pro 32bitové cílové počítače vytvořil soubory WIM a spouštěcí médium.

  Zaškrtnutím políček x86 i x64 se vygeneruje soubor ISO s dvojitým spouštěním. Po spuštění se zobrazí nabídka, ze které můžete určit, kterou spouštěcí bitovou kopii chcete použít.
  Podporované platformy: Generování spouštěcí bitové kopie x64 Výběrem této možnosti nakonfigurujete Průvodce aktualizací obsahu médií tak, aby pro 64bitové cílové počítače vytvořil soubory WIM a spouštěcí médium.

  Zaškrtnutím políček x86 i x64 se vygeneruje soubor ISO s dvojitým spouštěním. Po spuštění se zobrazí nabídka, ze které můžete určit, kterou spouštěcí bitovou kopii chcete použít.
  Vygenerování spouštěcího obrázku ISO Lite Touch Výběrem této možnosti nakonfigurujete Průvodce aktualizací obsahu médií tak, aby se vytvořily soubory ISO, které můžete použít ke spuštění virtuálních počítače nebo k vytvoření spouštěcích DVD.

  Pokud je toto políčko zaškrtnuté, můžete do textového pole Název souboru ISO zadat název souboru ISO, který se má vygenerovat. Soubor ISO se vytvoří ve složce media_folder (kde media_folder je název složky, kterou jste pro médium zadali).

  Nastavení konfigurace médií se uloží. Změny se zobrazí v podokně podrobností pracovního panelu Nasazení a aktualizuje se obsah ve složce media_folder (kde media_folder je název složky, kterou jste pro médium zadali).

Konfigurace karty Pravidla vlastností média

Vlastnosti médií na kartě Pravidla jsou nakonfigurované při spuštění Průvodce novým médiem. Vlastnosti sdílené složky propojeného nasazení ale můžete aktualizovat na kartě Pravidla v dialogovém okně Media _ _ Properties (kde media je název média v pracovním panelu Nasazení).

Úprava existujících vlastností médií na kartě Pravidla
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Advanced Configuration/Media (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, ve které budete konfigurovat média).

 3. V podokně podrobností klikněte na media _ (kde _media je název média, které chcete nakonfigurovat).

 4. V podokně Akce klikněte na Vlastnosti.

  Otevře se dialogové okno* media _ _ Properties* (kde media je název média, které chcete nakonfigurovat).

 5. Na kartě Pravidla nakonfigurujte nastavení uvedená v tabulce 71 na základě požadavků vaší organizace a potom klikněte na OK.

  Tabulka 71. Configuration Nastavení on the Rules Tab of Media Properties

  Nastavení Popis
  CustomSettings.ini Obsahuje aktuální konfiguraci souboru CustomSetting.ini pro média nasazení.
  Úprava Bootstrap.ini Kliknutím změníte obsah souboru Bootstrap.ini, který pracovní plocha pro nasazení vygeneruje pro médium nasazení.

  Nastavení konfigurace médií se uloží. Změny se zobrazí v podokně podrobností pracovního panelu Nasazení a aktualizuje se obsah ve složce media_folder (kde media_folder je název složky, kterou jste pro médium zadali).

Konfigurace karty Vlastnosti média Windows PE x86 Nastavení

Vlastnosti médií na kartě Windows PE x86 Nastavení při spuštění Průvodce novým médiem nakonfigurované. Vlastnosti sdílené složky propojeného nasazení ale můžete aktualizovat na kartě Windows PE x86 dialogového okna Media _ _ Properties (kde media je název média v pracovním panelu Nasazení).

Konfigurace karty Windows PE x86 Nastavení
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Advanced Configuration/Media (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, ve které budete konfigurovat média).

 3. V podokně podrobností klikněte na media _ (kde _media je název média, které chcete nakonfigurovat).

 4. V podokně Akce klikněte na Vlastnosti.

  Otevře se dialogové okno* media _ _ Properties* (kde media je název média, které chcete nakonfigurovat).

 5. Na Windows pe x86 Nastavení nakonfigurujte nastavení uvedená v tabulce 72 na základě požadavků vaší organizace a potom klikněte na OK.

  Tabulka 72. Configuration Nastavení on the Windows PE x86 Nastavení Tab of Media Properties

  Nastavení Popis
  Vygenerování souboru Wim Windows Lite Touch Výběrem této možnosti nakonfigurujete Průvodce aktualizací obsahu médií tak, aby vytvořil Windows WIM pe, který obsahuje skripty nasazení LTI. Pokud je zaškrtávací políčko:

  - Vybráno, Průvodce aktualizací obsahu médií vytvoří soubor LiteTouchPE_x86.wim s popisem obrázku zadaným v textovém poli Popis obrázku.

  - Zrušeno, Průvodce aktualizací obsahu médií nevytváří soubor WIM
  Popis obrázku Obsahuje popis obrázku pro soubor WIM Windows PE, který vytvoří Průvodce aktualizací obsahu médií. Výchozí hodnota je Lite Touch Windows PE (x86).
  Vygenerování spouštěcího obrázku ISO Lite Touch Výběrem této možnosti nakonfigurujete Průvodce aktualizací obsahu médií tak, aby se vytvořil spouštěcí Windows PE ISO, který obsahuje skripty nasazení LTI. Pokud je zaškrtávací políčko:

  - Vybráno, Průvodce aktualizací obsahu médií vytvoří soubor ISO s názvem zadaným v textovém poli Název souboru ISO.

  - Zrušeno, Průvodce aktualizací obsahu médií nevytváří soubor ISO.
  Název souboru ISO Obsahuje název souboru pro soubor WINDOWS PE, který vytvoří Průvodce aktualizací obsahu médií. Výchozí hodnota tohoto textového pole je LiteTouchPE_x86.iso.

  Toto textové pole je povolené jenom v případě, že vyberete Generovat spouštěcí obrázek ISO Lite Touch .
  Generovat obecný Windows PE WIM Výběrem této možnosti nakonfigurujete Průvodce aktualizací obsahu médií tak, aby Windows soubor WIM pe, který neobsahuje skripty nasazení LTI. Pokud je zaškrtávací políčko:

  - Vybráno, Průvodce aktualizací obsahu médií vytvoří soubor GenericPE_x86.wim s popisem obrázku zadaným v textovém poli Popis obrázku.

  - Zrušeno, Průvodce aktualizací obsahu médií nevytváří soubor WIM
  Popis obrázku Obsahuje popis obrázku pro obecný soubor WIM Windows PE, který vytvoří Průvodce aktualizací obsahu médií. Výchozí hodnota tohoto textového pole je Obecná Windows PE (x86).

  Toto textové pole je povolené jenom v případě, že vyberete Generovat obecný Windows PE WIM.
  Vygenerování obecné spouštěcí bitové kopie ISO Výběrem této možnosti nakonfigurujete Průvodce aktualizací obsahu médií tak, aby se vytvořil Windows soubor ISO pe, který neobsahuje skripty nasazení LTI. Pokud je zaškrtávací políčko:

  - Vybráno, Průvodce aktualizací obsahu médií vytvoří soubor Generic_x86.iso s popisem obrázku zadaným v textovém poli Název souboru ISO.

  - Zrušeno, Průvodce aktualizací obsahu médií nevytváří soubor ISO.

  Toto pole je povolené jenom v případě, že vyberete Generovat obecný soubor Windows PE WIM.
  Název souboru ISO Obsahuje název souboru pro obecný soubor WINDOWS PE, který vytvoří Průvodce aktualizací obsahu médií. Výchozí hodnota tohoto textového pole je Generic_x86.iso.

  Toto textové pole je povolené jenom v případě, že vyberete Generovat obecný spouštěcí obrázek ISO.
  Vlastní rastrový soubor pozadí Obsahuje úplnou cestu k souboru BMP, který se má použít jako vlastní rastrový obrázek na pozadí. Výchozí hodnota tohoto textového pole je %INSTALLDIR%\Samples\Background.bmp.
  Další adresáře, které chcete přidat Obsahuje úplnou cestu ke struktuře složek, která se má zahrnout do Windows PE. Výchozí hodnota textového pole je prázdná.
  Velikost pomocné mezery Nakonfiguruje velikost odkládacího prostoru v megabajtech. můžete vybrat hodnotu 32, 64, 128, 256 nebo 512 MB. Výchozí hodnota je 32.

  Nastavení konfigurace médií se uloží a médium se zobrazí v podokně podrobností pracovního panelu Nasazení.

Konfigurace karty Vlastnosti média Windows PE x86 Components

Vlastnosti médií na kartě Windows pe x86 jsou nakonfigurované při spuštění Průvodce novým médiem. Vlastnosti sdílené složky propojeného nasazení ale můžete aktualizovat na kartě Windows PE x86 Components dialogového okna Media _ _ Properties (kde media je název média v pracovním panelu Nasazení).

Konfigurace karty Windows PE x86 Components
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Advanced Configuration/Media (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, ve které budete konfigurovat média).

 3. V podokně podrobností klikněte na media _ (kde _media je název média, které chcete nakonfigurovat).

 4. V podokně Akce klikněte na Vlastnosti.

  Otevře se dialogové okno* media _ _ Properties* (kde media je název média, které chcete nakonfigurovat).

 5. Na kartě Windows PE x86 Components nakonfigurujte nastavení uvedená v tabulce 73 na základě požadavků vaší organizace a potom klikněte na OK.

  Tabulka 73. Configuration Nastavení on the Windows PE x86 Components Tab of Media Properties

  Nastavení Popis
  Profil výběru Slouží k výběru ovladačů a balíčků zařízení, které se mají zahrnout do Windows PE na základě vybraného profilu výběru. Výchozí hodnota je Všechny ovladače a balíčky. Další informace o profilech výběru najdete v tématu Správa profilů výběru.
  Zahrnutí všech ovladačů z vybrané skupiny ovladačů Výběrem tohoto políčka nakonfigurujete Průvodce aktualizací obsahu médií tak, aby do profilu výběru zadaného v poli Profil výběru zahrnul všechny ovladače zařízení.
  Zahrnout jenom ovladače následujících typů Zaškrtnutím tohoto políčka nakonfigurujete Průvodce aktualizací obsahu médií tak, aby do vybraného profilu výběru zahrnul jenom ovladače zařízení, které jsou zadané v následujících polích:

  - Zahrnutí všech síťových ovladačů ve vybrané skupině

  - Zahrnutí všech ovladačů videa ve vybrané skupině

  - Zahrnutí všech ovladačů velkokapacích úložišť ve vybrané skupině

  - Zahrnutí všech ovladačů systémové třídy do vybrané skupiny
  Zahrnutí všech síťových ovladačů ve vybrané skupině Výběrem této možnosti nakonfigurujete Průvodce aktualizací obsahu médií tak, aby do vybraného profilu výběru zahrnul všechny síťové ovladače. Pokud je zaškrtávací políčko:

  - Vybráno, Průvodce aktualizací obsahu médií obsahuje všechny síťové ovladače v profilu výběru zadaném v poli Profil výběru v Windows PE

  - Zrušeno, Průvodce aktualizací obsahu médií nebude obsahovat všechny síťové ovladače v profilu výběru zadaném v poli Profil výběru v Windows PE

  Toto políčko je povolené jenom v případě, že vyberete Zahrnout jenom ovladače následujících typů.
  Zahrnutí všech ovladačů videa ve vybrané skupině Výběrem této možnosti nakonfigurujete Průvodce aktualizací obsahu médií tak, aby do vybraného profilu výběru zahrnul všechny ovladače videa. Pokud je zaškrtávací políčko:

  - Vybráno, Průvodce aktualizací obsahu médií obsahuje všechny ovladače videa v profilu výběru zadaném v poli Profil výběru v Windows PE

  - Zrušeno, Průvodce aktualizací obsahu médií nebude obsahovat všechny ovladače videa v profilu výběru zadaném v seznamu Profil výběru v Windows PE

  Toto políčko je povolené jenom v případě, že vyberete Zahrnout jenom ovladače následujících typů.
  Zahrnutí všech ovladačů velkokapacích úložišť ve vybrané skupině Výběrem této možnosti nakonfigurujete Průvodce aktualizací obsahu médií tak, aby zahrnoval všechny ovladače velkokapací úložiště ve vybraném profilu výběru. Pokud je zaškrtávací políčko:

  – Vybráno: Průvodce aktualizací obsahu médií obsahuje všechny ovladače velkokapamětového úložiště v profilu výběru zadaném v poli Profil výběru v Windows PE

  - Zrušeno, Průvodce aktualizací obsahu médií nebude obsahovat všechny ovladače velkokapamětového úložiště v profilu výběru zadaném v poli Profil výběru v Windows PE

  Toto políčko je povolené jenom v případě, že vyberete Zahrnout jenom ovladače následujících typů.
  Zahrnutí všech ovladačů systémové třídy do vybrané skupiny Výběrem této možnosti nakonfigurujete Průvodce aktualizací obsahu médií tak, aby do vybraného profilu výběru zahrnul všechny ovladače systémové třídy. Pokud je zaškrtávací políčko:

  - Vybráno, Průvodce aktualizací obsahu médií obsahuje všechny ovladače systémové třídy v profilu výběru zadaném v poli Profil výběru v Windows PE

  - Zrušeno, Průvodce aktualizací obsahu médií nebude obsahovat všechny ovladače systémové třídy v profilu výběru zadaném v poli Profil výběru v Windows PE

  Toto políčko je povolené jenom v případě, že vyberete Zahrnout jenom ovladače následujících typů.
  Rozhraní ADO Tuto možnost vyberte, pokud chcete do Windows PE přidat volitelné součásti ADO. Tyto součásti jsou nezbytné pro přístup SQL Server databází, jako je mdt db. Pokud je zaškrtávací políčko:

  - Vybráno, komponenty ADO se přidávají do Windows PE

  - Zrušeno, součásti ADO se nepřidávají do obrázků Windows PE

  Toto políčko je ve výchozím nastavení zaškrtnuté.
  Nepovinná písma Výběrem této možnosti nakonfigurujete Průvodce aktualizací obsahu médií tak, aby zahrnoval následující písma:

  - čínština (ZH-CN)

  - čínština (ZH-HK)

  - čínština (ZH-TW)

  - japonština (JA-JP)

  - korejština (KO-KR)

  Tato písma přidejte při nasazení LTI Windows Server a instalační soubory jsou japonské, korejské nebo čínské. Pokud je zaškrtávací políčko odpovídajícího písma:

  - Vybráno, Průvodce aktualizací obsahu médií obsahuje písmo v Windows PE

  - Zrušeno, Průvodce aktualizací obsahu médií nebude obsahovat písmo v Windows PE

  Přidání písem Windows spouštěcích obrázků PE zvětší velikost obrázků. Písma můžete přidat jenom v případě potřeby.

  Nastavení konfigurace médií se uloží a médium se zobrazí v podokně podrobností pracovního panelu Nasazení.

Konfigurace karty Vlastnosti média Windows PE x64 Nastavení

Vlastnosti médií na kartě Windows PE x64 Nastavení nakonfigurovány při spuštění Průvodce novým médiem. Vlastnosti sdílené složky propojeného nasazení ale můžete aktualizovat na kartě Windows PE x64 Nastavení dialogového okna media _ _ Properties (kde media je název média v pracovním panelu nasazení).

Konfigurace karty Windows PE x64 Nastavení pe
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Advanced Configuration/Media (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, ve které budete konfigurovat média).

 3. V podokně podrobností klikněte na media _ (kde _media je název média, které chcete nakonfigurovat).

 4. V podokně Akce klikněte na Vlastnosti.

  Otevře se dialogové okno* media _ _ Properties* (kde media je název média, které chcete nakonfigurovat).

 5. Na Windows pe x64 Nastavení nakonfigurujte nastavení uvedená v tabulce 74 na základě požadavků vaší organizace a potom klikněte na OK.

  Tabulka 74. Configuration Nastavení on the Windows PE x64 Nastavení Tab of Media Properties

  Nastavení Popis
  Vygenerování souboru Wim Windows Lite Touch Výběrem této možnosti nakonfigurujete Průvodce aktualizací obsahu médií tak, aby vytvořil Windows WIM pe, který obsahuje skripty nasazení LTI. Pokud je zaškrtávací políčko:

  - Vybráno, Průvodce aktualizací obsahu médií vytvoří soubor LiteTouchPE_x86.wim s popisem obrázku zadaným v poli Popis obrázku.

  - Zrušeno, Průvodce aktualizací obsahu médií nevytváří soubor WIM
  Popis obrázku Obsahuje popis obrázku pro soubor WIM Windows PE, který vytvoří Průvodce aktualizací obsahu médií. Výchozí hodnota je Lite Touch Windows PE (x64).
  Vygenerování spouštěcího obrázku ISO Lite Touch Výběrem této možnosti nakonfigurujete Průvodce aktualizací obsahu médií tak, aby se vytvořil spouštěcí Windows PE ISO, který obsahuje skripty nasazení LTI. Pokud je zaškrtávací políčko:

  – Vybráno, Průvodce aktualizací obsahu médií vytvoří soubor ISO s názvem zadaným v poli Název souboru ISO.

  - Zrušeno, Průvodce aktualizací obsahu médií nevytváří soubor ISO.
  Název souboru ISO Obsahuje název souboru pro soubor WINDOWS PE, který vytvoří Průvodce aktualizací obsahu médií. Výchozí hodnota tohoto textového pole je LiteTouchPE_x64.iso.

  Toto pole je povolené jenom v případě, že vyberete Vygenerovat spouštěcí bitovou kopii ISO Lite Touch.
  Generovat obecný Windows PE WIM Výběrem této možnosti nakonfigurujete Průvodce aktualizací obsahu médií tak, aby Windows soubor WIM pe, který neobsahuje skripty nasazení LTI. Pokud je zaškrtávací políčko:

  - Vybráno, Průvodce aktualizací obsahu médií vytvoří soubor GenericPE_x64.wim s popisem obrázku zadaným v poli Popis obrázku.

  - Zrušeno, Průvodce aktualizací obsahu médií nevytváří soubor WIM
  Popis obrázku Obsahuje popis obrázku pro obecný soubor WIM Windows PE, který vytvoří Průvodce aktualizací obsahu médií. Výchozí hodnota tohoto textového pole je Obecná Windows PE (x64).

  Toto pole je povolené jenom v případě, že vyberete Generovat obecný spouštěcí soubor ISO Windows PE WIM.
  Vygenerování obecné spouštěcí bitové kopie ISO Výběrem této možnosti nakonfigurujete Průvodce aktualizací obsahu médií tak, aby vytvořil bootovací Windows PE ISO, který neobsahuje skripty nasazení LTI. Pokud je zaškrtávací políčko:

  - Vybráno, Průvodce aktualizací obsahu médií vytvoří soubor Generic_x64.iso s popisem obrázku zadaným v poli Název souboru ISO.

  - Zrušeno, Průvodce aktualizací obsahu médií nevytváří soubor ISO.

  Toto pole je povolené jenom v případě, že vyberete Generovat obecný soubor Windows PE WIM.
  Název souboru ISO Obsahuje název souboru pro obecný soubor WINDOWS PE, který vytvoří Průvodce aktualizací obsahu médií. Výchozí hodnota tohoto textového pole je Generic_x64.iso.

  Toto textové pole je povolené jenom v případě, že je zaškrtnuté políčko Generovat obecný spouštěcí obrázek ISO.
  Vlastní rastrový soubor pozadí Obsahuje úplnou cestu k souboru BMP, který se má použít jako vlastní rastrový obrázek na pozadí. Výchozí hodnota tohoto textového pole je %INSTALLDIR%\Samples\Background.bmp.
  Další adresáře, které chcete přidat Obsahuje úplnou cestu ke struktuře složek, která se má zahrnout do Windows PE. Výchozí hodnota textového pole je prázdná.
  Velikost pomocné mezery Nakonfiguruje velikost odkládacího prostoru v megabajtech. můžete vybrat hodnotu 32, 64, 128, 256 nebo 512 MB. Výchozí hodnota je 32.

  Nastavení konfigurace médií se uloží a médium se zobrazí v podokně podrobností pracovního panelu Nasazení.

Konfigurace karty Vlastnosti média Windows PE x64 Components

Vlastnosti médií na kartě Windows pe x64 jsou nakonfigurované při spuštění Průvodce novým médiem. Vlastnosti sdílené složky propojeného nasazení ale můžete aktualizovat na kartě Windows PE x64 Components dialogového okna Media_ _ Properties (kde media je název média v pracovním panelu Nasazení).

Konfigurace karty Windows PE x64 Components
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Advanced Configuration/Media (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, ve které budete konfigurovat média).

 3. V podokně podrobností klikněte na media _ (kde _media je název média, které chcete nakonfigurovat).

 4. V podokně Akce klikněte na Vlastnosti.

  Otevře se dialogové okno* media _ _ Properties* (kde media je název média, které chcete nakonfigurovat).

 5. Na kartě Windows PE x86 Components nakonfigurujte nastavení uvedená v tabulce 75 na základě požadavků vaší organizace a potom klikněte na OK.

  Tabulka 75. Configuration Nastavení on the Windows PE x64 Components Tab of Media Properties

  Nastavení Popis
  Profil výběru Vybere ovladače zařízení a balíčky, které se mají zahrnout do Windows PE na základě vybraného profilu výběru. Výchozí hodnota je Všechny ovladače a balíčky. Další informace o profilech výběru najdete v tématu Správa profilů výběru.
  Zahrnutí všech ovladačů z vybrané skupiny ovladačů Výběrem tohoto políčka nakonfigurujete Průvodce aktualizací obsahu médií tak, aby do profilu výběru zadaného v poli Profil výběru zahrnul všechny ovladače zařízení.
  Zahrnout jenom ovladače následujících typů Zaškrtnutím tohoto políčka nakonfigurujete Průvodce aktualizací obsahu médií tak, aby do vybraného profilu výběru zahrnul jenom ovladače zařízení, které jsou zadané v následujících polích:

  - Zahrnutí všech síťových ovladačů ve vybrané skupině

  - Zahrnutí všech ovladačů videa ve vybrané skupině

  - Zahrnutí všech ovladačů velkokapacích úložišť ve vybrané skupině

  - Zahrnutí všech ovladačů systémové třídy do vybrané skupiny
  Zahrnutí všech síťových ovladačů ve vybrané skupině Výběrem této možnosti nakonfigurujete Průvodce aktualizací obsahu médií tak, aby do vybraného profilu výběru zahrnul všechny síťové ovladače. Pokud je zaškrtávací políčko:

  - Vybráno, Průvodce aktualizací obsahu médií obsahuje všechny síťové ovladače v profilu výběru zadaném v poli Profil výběru v Windows PE

  - Zrušeno, Průvodce aktualizací obsahu médií nebude obsahovat všechny síťové ovladače v profilu výběru zadaném v poli Profil výběru v Windows PE

  Toto políčko je povolené jenom v případě, že vyberete Zahrnout jenom ovladače následujících typů.
  Zahrnutí všech ovladačů videa ve vybrané skupině Výběrem této možnosti nakonfigurujete Průvodce aktualizací obsahu médií tak, aby do vybraného profilu výběru zahrnul všechny ovladače videa. Pokud je zaškrtávací políčko:

  - Vybráno, Průvodce aktualizací obsahu médií obsahuje všechny ovladače videa v profilu výběru zadaném v poli Profil výběru v Windows PE

  - Zrušeno, Průvodce aktualizací obsahu médií nebude obsahovat všechny ovladače videa v profilu výběru zadaném v poli Profil výběru v Windows PE

  Toto políčko je povolené jenom v případě, že vyberete zahrnout jenom ovladače následujících typů.
  Zahrnutí všech ovladačů velkokapacích úložišť ve vybrané skupině Výběrem této možnosti nakonfigurujete Průvodce aktualizací obsahu médií tak, aby do vybraného profilu výběru zahrnul všechny ovladače velkokapazového úložiště. Pokud je zaškrtávací políčko:

  - Vybráno, Průvodce aktualizací obsahu médií obsahuje všechny ovladače velkokapamětového úložiště v profilu výběru zadaném v poli Profil výběru v Windows PE

  - Zrušeno, Průvodce aktualizací obsahu médií nebude obsahovat všechny ovladače velkokapamětového úložiště v profilu výběru zadaném v poli Profil výběru v Windows PE

  Toto políčko je povolené jenom v případě, že vyberete zahrnout jenom ovladače následujících typů.
  Zahrnutí všech ovladačů systémové třídy do vybrané skupiny Výběrem této možnosti nakonfigurujete Průvodce aktualizací obsahu médií tak, aby do vybraného profilu výběru zahrnul všechny ovladače systémové třídy. Pokud je zaškrtávací políčko:

  - Vybráno, Průvodce aktualizací obsahu médií obsahuje všechny ovladače systémové třídy v profilu výběru zadaném v poli Profil výběru v Windows PE

  - Zrušeno, Průvodce aktualizací obsahu médií nebude obsahovat všechny ovladače systémové třídy v profilu výběru zadaném v poli Profil výběru v Windows PE

  Toto políčko je povolené jenom v případě, že vyberete Zahrnout jenom ovladače následujících typů.
  Rozhraní ADO Tuto možnost vyberte, pokud chcete přidat volitelné součásti ADO do Windows PE. Tyto součásti jsou nezbytné pro přístup SQL Server databází, jako je mdt db. Pokud je toto políčko zaškrtné:

  - Vybráno, komponenty ADO se přidávají do Windows PE

  - Zrušeno, součásti ADO se nepřidávají do obrázků Windows PE

  Toto políčko je ve výchozím nastavení zaškrtnuté.
  Nepovinná písma Slouží ke konfiguraci Průvodce aktualizací obsahu médií tak, aby zahrnoval následující písma:

  - čínština (ZH-CN)

  - čínština (ZH-HK)

  - čínština (ZH-TW)

  - japonština (JA-JP)

  - korejština (KO-KR)

  Tato písma přidejte při nasazení LTI Windows Server, pokud jsou instalační soubory japonské, korejské nebo čínské. Pokud je zaškrtávací políčko odpovídajícího písma:

  - Vybráno, Průvodce aktualizací obsahu médií obsahuje písmo v Windows PE

  - Zrušeno, Průvodce aktualizací obsahu médií nebude obsahovat písmo v Windows PE

  Přidání písem Windows spouštěcích obrázků PE zvětší velikost obrázků. Písma můžete přidat jenom v případě potřeby.

  Nastavení konfigurace médií se uloží a médium se zobrazí v podokně podrobností pracovního panelu Nasazení.

Kopírování médií v pracovním stůl nasazení

Média můžete zkopírovat a vložit do pracovního panelu Nasazení pomocí akcí Kopírovat a Vložit, jak je popsáno v článku Kopírování položek v pracovním panelu nasazení.

Přesunutí médií v pracovním stůl nasazení

Média v pracovním panelu Nasazení můžete přesunout pomocí akcí Vyjmout a Vložit, jak je popsáno v článku Přesunutí položek v pracovním panelu nasazení.

Odstranění médií z pracovního stůl nasazení

Pomocí Průvodce odstraněním vybraných položek můžete odstranit média v pracovním stůl Nasazení, jak je popsáno v článku Odstranění položek z pracovního stůl nasazení. Průvodce odstraněním vybraných položek umožňuje odstranit jednotlivá média.

Vygenerování obrázků médií v pracovním stůl nasazení

Mediální obrázky mediálního obsahu můžete vygenerovat v pracovní části Nasazení pomocí Průvodce aktualizací obsahu médií. Průvodce aktualizací obsahu médií vytvoří obrázky souborů WIM multimediálního obsahu, který můžete použít k provádění samostatných nasazení LTI z médií. Ujistěte se, že pro složku obsahující mediální obsah existuje dostatečné úložiště před spuštěním Průvodce aktualizací obsahu médií, protože průvodce neověřuje, že před vytvořením mediálního obsahu existuje dostatečné úložiště.

Poznámka

Průvodce aktualizací obsahu médií otevře cestu k médiím v režimu jednoho uživatele, který předpokládá, že žádné další uživatele neaktualizační soubory a složky v cestě k médiím současně. Pokud ostatní uživatelé během spuštění Průvodce aktualizací obsahu médií něco změní, mohou být tyto změny během procesu generování přepsány a ztraceny.

Generování mediálních obrázků mediálního obsahu
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Advanced Configuration/Media (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, do které aplikaci přidáte).

 3. V podokně podrobností klikněte na media _ (kde _media je název média, pro které chcete generovat médium).

 4. V podokně Akce klikněte na Aktualizovat mediální obsah.

  Spustí se Průvodce aktualizací obsahu médií. Proces replikace se spustí automaticky a zobrazí se na stránce Průvodce průběhem.

 5. Dokončete Průvodce aktualizací obsahu médií pomocí informací v tabulce 76.

  Tabulka 76. Informace o dokončení Průvodce aktualizací obsahu médií

  Na této stránce průvodce To můžete udělat
  Průběh Zobrazení průběhu procesu replikace
  Potvrzení Kliknutím na Uložit výstup uložíte výstup průvodce do souboru. Kliknutím na Zobrazit skript můžete také zobrazit Windows PowerShell skripty používané k provádění úkolů průvodce.

  Klikněte na tlačítko Dokončit.

Poznámka

Pokud zobrazíte výstup průvodce, zdá se, že k procesu generování došlo dvakrát. Proces se ale ve skutečnosti provádí ve dvou průchodech: První předání zkopíruje nové položky do cílových složek médií a druhý průchod odstraní všechny položky, které už nejsou v cílových složkách médií potřeba.

Dokončí se Průvodce aktualizací obsahu médií a vytvoří se následující soubory:

 • Soubor ISO ve složce media_folder (kde media_folder je název složky, kterou jste pro médium zadali)

  Generování souboru ISO je možnost, kterou nakonfigurujete zaškrtnutím políčka Vygenerovat spouštěcí obrázek ISO Lite Touch na kartě Obecné v dialogovém okně Media _ _ Properties ( Vlastnosti). Zrušte zaškrtnutí tohoto políčka, aby se zkrátil čas potřebný k vygenerování médií, pokud nepotřebujete vytvořit spustitelné DVD nebo spustit virtuální počítače ze souboru ISO.

 • Wim files in the media_folder\Content\Deploy\Boot folder (where media_folder is the name of the folder that you specified for the media).

  Složky a obsah, který jste zadali v profilu výběru na médiu, se uloží do souborů obrázků.

  Můžete také vytvořit spouštěcí zařízení, které obsahuje kopii složky media_folder\Content (kde media_folder je název složky, kterou jste pro médium zadali), abyste mohli spustit cílový počítač z pevného disku UFD nebo USB. Další informace najdete v tématu Vytvoření spouštěcích zařízení z médií pro nasazení.

Vytvoření spouštěcích zařízení z médií pro nasazení

Pokud cílový počítač nemá vysokorychlostní trvalé připojení ke sdílené službě nasazení, budete možná muset nasadit obrázky do cílových počítačů pomocí spouštěcího zařízení (například pevného disku UFD nebo USB).

Poznámka

Pokud chcete tuto metodu použít, musí cílový počítač tuto metodu podporovat od zařízení.

Vytvoření spouštěcích zařízení z médií pro nasazení
 1. Na počítači s Windows 7 nebo novějším vložte pevný disk UFD nebo USB.

 2. Spusťte Diskpart.exe a zadejte disk seznamu a určete číslo disku přidruženého k zařízení.

 3. Zadejte následující příkazy, kde N je číslo disku identifikované v kroku 2:

  • vyberte disk N

  • vyčistit

  • vytvoření primárního oddílu

  • výběr oddílu 1

  • aktivní

  • format fs=ntfs

  • přiřadit

  • ukončit

 4. Zkopírujte obsah složky media_folder\Content (kde media_folder je název složky, kterou jste zadali na médiu) do zařízení.

Správa databáze MDT

MDT DB zvětšuje konfiguraci, která CustomSettings.ini poskytuje pro nasazení LTI i ZTI. MDT DB umožňuje centrálně spravovat nastavení konfigurace pro cílové počítače. I když můžete provádět rozsáhlá nasazení pomocí souboru CustomSettings.ini, může databáze MDT snížit úsilí, které je potřeba ke správě takových nasazení.

Další informace o správě databáze MDT najdete v tématu Provádění nasazení pomocí databáze MDT.

V doplňku ke správě databáze MDT v Pracovním prostředí pro nasazení můžete databázi MDT spravovat pomocí rutin mdt Windows PowerShell mdt. Další informace o správě databáze MDT pomocí rutin MDT Windows PowerShell najdete v následujících částech pod oddílem "Rutiny MDT Windows PowerShell", v dokumentu MDT Toolkit Reference:

 • New-MDTDatabase

 • Update-MDTDatabaseSchema

Konfigurace kroků pořadí úkolů LTI v pracovním panelu nasazení

Nakonfigurujte kroky pořadí úkolů LTI v pracovním panelu Nasazení takto:

 • Konfigurace podmínek kroku pořadí úkolů LTI, jak je popsáno v tématu Konfigurace podmínek kroku pořadí úkolů

 • Konfigurace kroků pořadí úkolů LTI, které provádějí akce související s diskem, jak je popsáno v tématu Konfigurace kroků pořadí úloh disku

 • Konfigurace kroků pořadí úkolů LTI, které provádějí akce související se sítí, jak je popsáno v tématu Konfigurace kroků pořadí síťových úloh

 • Konfigurace kroků pořadí úkolů LTI, které provádějí akce související s rolí serveru, jak je popsáno v tématu Konfigurace kroků pořadí úloh role serveru pro LTI

 • Konfigurace kroku pořadí úkolů systému Check Bios tak, aby zahrnoval seznam nekompatibilních verzí systému BIOS (Basic Input/Output System), jak je popsáno v tématu Konfigurace kroku pořadí úloh systému Check BIOS pro seznam nekompatibilních verzí systému BIOS

Konfigurace podmínek kroku pořadí úkolů

V některých scénářích zvažte podmíněné spuštění kroku pořadí úkolů na základě definovaných kritérií. Nakonfigurujte podmínky kroku pořadí úkolů na kartě Možnosti v kroku pořadí úkolů. Přidejte libovolnou kombinaci těchto podmínek a určete, jestli má být krok pořadí úkolů spuštěný. Můžete například použít hodnoty proměnné pořadí úkolů a nastavení registru k určení, jestli má být spuštěn krok pořadí úkolů.

Nakonfigurujte kroky podmíněného pořadí úkolů provedením libovolné kombinace následujících akcí:

 • Přidejte jeden nebo více příkazů KDYŽ do podmínky kroku pořadí úkolů, jak je popsáno v článku Přidání příkazů KDYŽ do podmínek kroku pořadí úkolů.

 • Přidejte jednu nebo více proměnných pořadí úkolů do podmínky kroku pořadí úkolů, jak je popsáno v článku Přidání proměnných pořadí úkolů do podmínek kroku pořadí úkolů.

 • Přidejte jednu nebo více verzí cílového operačního systému do podmínky kroku pořadí úkolů, jak je popsáno v článku Přidání verzí operačního systému do podmínek kroku pořadí úkolů.

 • Přidejte jeden nebo více výsledků dotazu služby WMI do podmínky kroku pořadí úkolů, jak je popsáno v článku Přidání dotazů služby WMI kpodmínkám kroku pořadí úkolů .

 • Přidejte hodnotu jednoho nebo více nastavení registru do podmínky kroku pořadí úkolů, jak je popsáno v článku Přidání registru Nastavení do podmínekkroku pořadí úkolů .

 • Přidejte test softwaru nainstalovaného na cílovém počítači do podmínky kroku pořadí úkolů, jak je popsáno v článku Přidání testu nainstalovaného softwaru do podmínek kroku pořadí úkolů.

 • Přidejte test pro různé vlastnosti složky do podmínky kroku pořadí úkolů, jak je popsáno v článku Přidání testu vlastností složky do podmínek kroku pořadí úkolů.

 • Přidejte test různých vlastností souboru do podmínky kroku pořadí úkolů, jak je popsáno v článku Přidání testu vlastností souboru do podmínek kroku pořadí úkolů.

Přidání příkazů KDYŽ do podmínek kroku pořadí úkolů

Všechny podmínky pořadí úkolů zahrnují jeden nebo více příkazů, které jsou základem pro vytváření kroků IF podmíněného pořadí úkolů. Podmínku kroku pořadí úkolů může zahrnovat jenom jeden příkaz, ale můžete vnořit více příkazů pod příkaz nejvyšší úrovně a vytvořit složitější IF IF IF podmínky.

Příkaz KDYŽ testujete na základě podmínek uvedených v tabulce 77, které nakonfigurujete v dialogovém IF okně Vlastnosti příkazu.

Tabulka 77. Podmínky dostupné v prohlášeních IF

Podmínka Výběrem této možnosti spustíte pořadí úkolů, pokud
Všechny podmínky Všechny podmínky pod tímto příkazem KDYŽ musí být pravdivé.
Všechny podmínky Všechny podmínky pod tímto příkazem KDYŽ jsou pravdivé.
Žádné Žádné podmínky pod tímto příkazem KDYŽ nejsou pravdivé.

Dokončete podmínku pro spuštění kroku pořadí úkolů přidáním dalších kritérií k podmínkám (například proměnné pořadí úkolů nebo hodnoty v nastavení registru).

Přidání podmínky příkazu KDYŽ do kroku pořadí úkolů
 1. Na kartě step _ _ Option (kde krok je název kroku pořadí úkolů ke konfiguraci), klikněte na Přidat a potom klikněte na If příkaz.

 2. V dialogovém If okně Vlastnosti příkazu klikněte na podmínka _ (kde _condition je jednou z podmínek uvedených v tabulce 77) a potom klikněte na OK.

Přidání proměnných pořadí úkolů do podmínek kroku pořadí úkolů

Vytvořte podmínky založené na libovolné proměnné pořadí úkolů (včetně těch, které mdt definuje). Mezi tyto proměnné patří taky proměnné prostředí, které jsou dostupné v operačním systému.

Pokud chcete nakonfigurovat podmínku založenou na proměnné pořadí úkolů, zadejte následující informace v dialogovém okně Podmínka proměnné pořadí úkolů:

 • Proměnná. Název proměnné pořadí úkolů, která se má zahrnout jako podmínka. Tento název musí odpovídat přesnému pravopisu proměnné, ale rozlišuje malá a velká písmena.

 • Podmínka. Může existovat (což platí, pokud proměnná existuje bez ohledu na její hodnotu) nebo standardní logický operátor.

 • Hodnota. Hodnota proměnné pořadí úkolů, která se má použít v podmětu.

Přidání podmínky proměnné pořadí úkolů do kroku pořadí úkolů
 1. Na kartě step _ _ Options (kde krok je název kroku pořadí úkolů ke konfiguraci), klikněte na Přidat a potom klikněte na Proměnná pořadí úkolů.

 2. V dialogovém okně Podmínka proměnné pořadí úkolů zadejte do pole Proměnná __* proměnná _ (kde _variable* je název proměnné pořadí úkolů).

 3. V dialogovém okně Podmínka proměnné pořadí úkolů klikněte v poli Podmínka na __* podmínka _ (kde _condition* je logická operace, kterou se má podmínka použít v tabulce 77).

 4. V dialogovém okně Podmínka proměnné pořadí úkolů zadejte do pole Hodnota hodnota _ (kde hodnota je _value proměnné pořadí úkolů) a potom klikněte na OK.

Přidání verzí operačního systému do podmínek kroku pořadí úkolů

Podmínky založené na verzi operačního systému můžete vytvořit tak, že v dialogovém okně Podmínka operačního systému pořadí úkolů poskytnete následující informace:

 • Architektura. Název sady instrukcí, na které je navržený operační systém, x86 nebo x64

 • Operační systém. Verze Windows

 • Podmínka. Logický operátor

Přidání podmínky verze operačního systému do kroku pořadí úkolů
 1. Na kartě step _ _ Option (kde krok je název kroku pořadí úkolů ke konfiguraci) klikněte na Přidat a potom klikněte na Verze operačního systému.

 2. V dialogovém okně Podmínka operačního systému pořadí úkolů klikněte v poli Architektura na architecture _ (kde _architecture je název architektury operačního systému).

 3. V dialogovém okně Podmínka operačního systému pořadí úkolů klikněte v poli Operační systém na operační systém, který chcete použít.

 4. V dialogovém okně Podmínka operačního systému pořadí úkolů klikněte v poli Podmínka na podmínka _ (kde _condition je logická operace, která se má v podmětu použít) a potom klikněte na OK.

Přidání dotazů rozhraní WMI do podmínek kroku pořadí úkolů

Dotazy služby WMI můžete použít v podmětu pořadí úkolů. Služba WMI je primární technologie pro správu Windows operačních systémů a umožňuje konzistentní a jednotnou správu, řízení a monitorování systémů v celém podniku. Na základě oborových standardů umožňuje služba WMI dotazovat, měnit a monitorovat nastavení konfigurace v desktopových a serverových systémech, aplikacích, sítích a dalších podnikových komponentách. Můžete také psát skripty, které používají knihovnu skriptování služby WMI pro práci se službou WMI a vytvářejí širokou škálu skriptů pro správu a monitorování systémů. Další informace o rozhraní WMI najdete v článku Základy skriptování rozhraní WMI.

Pokud chcete nakonfigurovat podmínku založenou na podmětu služby WMI, zadejte v dialogovém okně Podmínka rozhraní WMI pořadí úkolů následující informace:

 • Obor názvů služby WMI Výchozí hodnota \root\cimv2 odkazuje na konkrétní obor názvů služby WMI. Obory názvů jsou hierarchicky seskupené a podobají se způsobu seskupení složek v operačním systému. V každém oboru názvů je kolekce tříd, které odpovídají spravovanému prostředku.

 • Dotaz WQL. Toto dialogové okno obsahuje dotaz, který se spustí při splnění podmínek. Služba WMI se obvykle dotazuje dvěma způsoby: načtením celého objektu SLUŽBY WMI nebo pomocí jazyk SQL (Structured Query Language) (SQL)–like. V dotazu bylo možné získat přístup k informacím o systému nebo dotazování počítačů v síti.

Přidání podmínky výsledku dotazu rozhraní WMI do kroku pořadí úkolů
 1. Na kartě step _ _ Option (kde krok je název kroku pořadí úkolů ke konfiguraci), klikněte na Přidat a potom klikněte na Query WMI.

 2. V dialogovém okně Podmínka rozhraní WMI pořadí úkolů zadejte do pole Obor názvů služby WMI obor názvů služby WMI.

 3. V dialogovém okně Podmínka rozhraní WMI pořadí úkolů zadejte do pole Dotaz WQL skript dotazu, který se má spustit, a klikněte na OK.

Přidání registru Nastavení k podmínkám kroku pořadí úkolů

Vyhodnocení nastavení registru během posloupnosti úkolů na základě definovaných kritérií zvolte, jestli chcete spustit další procesy. Registr obsahuje dva základní prvky: klíče a hodnoty.

 • Klíče registru se podobají složkám. Každý klíč může obsahovat podklíče, které můžou zase obsahovat další podklíče, z nichž všechny můžou obsahovat hodnoty. Na klíče se odkazuje syntaxí podobnou Windows cestu, pomocí zpětného lomítka ( ) označuje \ úrovně hierarchie. Například HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows odkazuje na podklíč Windows Microsoft klíčového softwaru podstromu HKEY_LOCAL_MACHINE.

 • Hodnoty registru jsou dvojice názvů a dat uložené uvnitř, ale odkazované odděleně od těchto klíčů. Názvy hodnot mohou obsahovat zpětná lomítka, ale včetně zpětného lomítka, takže se hodnoty obtížně odlišují od jejich klíčových cest.

  Pokud chcete nakonfigurovat podmínku na základě podmínky nastavení registru, zadejte v dialogovém okně Nastavení registru následující informace:

 • Kořenový klíč. Podstrom klíče registru Podmínku založit na jedné z těchto podmínek:

  • HKEY_CURRENT_USER

  • HKEY_LOCAL_MACHINE

  • HKEY_USERS

  • HKEY_CURRENT_CONFIG

 • Klávesa. Hodnota klíče registru, který se má použít v podmětu

 • Podmínka. Logický operátor, například AND nebo OR

 • Název hodnoty. Název hodnoty, která se má použít v podmětu

 • Typ hodnoty. Typ hodnoty, který může být jeden z následujících:

  • REG_SZ

  • REG_EXPAND_SZ

  • REF_DWORD

 • Hodnota. Hodnota typu hodnoty pro poskytnutý klíč registru, který se má použít v podmětu

Přidání podmínky nastavení registru do kroku pořadí úkolů
 1. Na kartě step _ _ Option (kde krok je název kroku pořadí úkolů ke konfiguraci), klikněte na Přidat a potom na Nastavení registru.

 2. V dialogovém okně Nastavení registru klikněte v poli Kořenový klíč na Kořenový klíč.

 3. V dialogovém okně Nastavení registru zadejte do pole Klíč klíč _ (kde _key je zbytek klíče registru minus podstrom).

 4. V dialogovém okně Nastavení registru klikněte v poli Podmínka na podmínka _ (kde _condition je logická operace, která se má v podmětu použít).

 5. V dialogovém okně Nastavení registru zadejte do pole Název hodnoty název hodnoty.

 6. V dialogovém okně Nastavení registru klikněte v poli Typ hodnoty na Typ hodnoty.

 7. V dialogovém okně Nastavení registru zadejte do pole Hodnota hodnotu, pro kterou se testování bude testovat, a klikněte na OK.

Přidání testu nainstalovaného softwaru do podmínek kroku pořadí úkolů

Nainstalovaný software můžete vyhodnotit na základě informací o produktu uvedených v souboru Instalační služby microsoftu (MSI). Tyto informace můžete použít ke spárování konkrétního produktu pomocí kódu produktu i kódu upgradu nebo můžete použít k spárování libovolné verze tohoto produktu pouze s kódem upgradu.

Přidání podmínky nainstalovaného softwaru do kroku pořadí úkolů
 1. Na kartě step _ _ Option (kde krok je název kroku pořadí úkolů ke konfiguraci) klikněte na Přidat a potom na Nainstalovaný software.

 2. V dialogovém okně Nainstalovaný software přejděte v poli Soubor MSI na konkrétní soubor MSI přidružený k nainstalovanému softwaru. Informace o produktu se extrahuje ze souboru MSI a vyplní se příslušná pole.

 3. V dialogovém okně Nainstalovaný software vyberte jednu ze dvou následujících podmínek:

  • Shoda s tímto konkrétním produktem (kód produktu a kód upgradu)

  • Shoda s libovolnou verzí tohoto produktu (pouze kód upgradu)

 4. V dialogovém okně Nainstalovaný software klikněte na OK.

Přidání testu vlastností složky do podmínek kroku pořadí úkolů

Složky můžete vyhodnotit na základě vlastností složky. Kromě vyhodnocení cesty ke složce, která se má testovat, otestujte její časové razítko za několika podmínek.

Pokud chcete nakonfigurovat podmínku na základě vlastnosti složky, zadejte v dialogovém okně Vlastnosti složky následující informace:

 • Cesta. Cesta ke složce, kterou chcete otestovat.

 • Podmínka. (Volitelné) Jeden z logických operátorů

 • Datum. (Volitelné) Datum souboru

 • Čas. (Volitelné) Časové razítko souboru

Přidání podmínky Vlastnosti složky do kroku pořadí úkolů
 1. Na kartě step _ _ Option (kde krok je název kroku pořadí úkolů ke konfiguraci), klikněte na Přidat a potom na Vlastnosti složky.

 2. V dialogovém okně Vlastnosti složky přejděte v poli Cesta do složky, která se má testovat.

 3. V dialogovém okně Vlastnosti složky zaškrtněte časové razítko souboru zaškrtnutím políčka Zkontrolovat časové razítko, nastavte podmínku hodnoty, nastavte datum a nastavte čas. V opačném případě zrušte zaškrtnutí políčka Zaškrtávací políčko časového razítka, aby se další podmínka nezkoušel.

 4. V dialogovém okně Vlastnosti složky klikněte na OK.

Přidání testu vlastností souboru do podmínek kroku pořadí úkolů

Soubory můžete vyhodnotit na základě vlastností souboru. Kromě vyhodnocení cesty k souboru, který se má testovat, vyzkoušejte jeho verzi a časové razítko za několika podmínek.

Pokud chcete nakonfigurovat podmínku založenou na vlastnosti souboru, zadejte v dialogovém okně Vlastnosti souboru následující informace:

 • Cesta. Cesta testovaného souboru

 • Verze. (Volitelné) Verze testovaného souboru

 • Podmínka. (Volitelné) Logický operátor

 • Datum. (Volitelné) Datum souboru

 • Čas. (Volitelné) Časové razítko souboru

Přidání podmínky Vlastnosti souboru do kroku pořadí úkolů
 1. Na kartě step _ _ Option (kde krok je název kroku pořadí úkolů ke konfiguraci), klikněte na Přidat a potom na Vlastnosti souboru.

 2. V dialogovém okně Vlastnosti souboru přejděte v poli Cesta k souboru, který chcete otestovat.

 3. Pokud chcete v dialogovém okně Vlastnosti souboru zkontrolovat verzi souboru, zaškrtněte políčko Zkontrolovat verzi, nastavte podmínku hodnoty a zadejte číslo verze, pro kterou se má testovat. V opačném případě zrušte zaškrtnutí políčka Zkontrolovat verzi, aby se další podmínka nezkoušel.

 4. Pokud chcete v dialogovém okně Vlastnosti souboru zkontrolovat časové razítko souboru, zaškrtněte políčko Zkontrolovat časové razítko, nastavte podmínku hodnoty, nastavte datum a nastavte čas. V opačném případě zrušte zaškrtnutí políčka Zaškrtávací políčko časového razítka, aby se další podmínka nezkoušel.

 5. V dialogovém okně Vlastnosti souboru klikněte na OK.

Konfigurace kroků pořadí úloh disku

Pořadí úkolů můžete přizpůsobit a nakonfigurovat tak nastavení disku na cílovém počítači. Nakonfigurujte nastavení disku v pracovním panelu Nasazení nebo v Správce konfigurace konzole.

Pokud chcete nakonfigurovat kroky pořadí úkolů, které provádějí funkce související s diskem, postupujte takto:

 • Konfigurace typů kroků pořadí úkolů Formát a Disk oddílů podle pokynů v tématu Konfigurace postupu pořadí úloh Formát a Oddílový disk

 • Konfigurace typů kroků pořadí úkolů nástroje BitLocker podle popisu v tématu Konfigurace kroků pořadí úloh nástroje BitLocker

Konfigurace kroků pořadí úloh Formát a Oddílový disk

Kroky pořadí úkolů založené na typu krok pořadí úloh Formát a Disk oddílů umožňují vytváření více oddílů a obvykle se používají k vytváření sekundárních oddílů pro ukládání dat. Vlastní diskové oddíly jsou podporované jenom ve scénářích Nového počítače.

Poznámka

LTI nepodporuje nasazení cílového operačního systému na logické jednotky nebo dynamické disky.

Konfigurace kroků pořadí úkolů na základě typu kroku Pořadí úkolů Formát a Oddílový disk
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Task Sequences (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, ve které nakonfigurujete pořadí úkolů).

 3. V podokně podrobností klikněte na task_sequence_name _ (kde _task_sequence_name je název pořadí úkolů, které chcete nakonfigurovat).

 4. V podokně Akce klikněte na Vlastnosti.

  Otevře se dialogové task_sequence_name _ _ Vlastnosti* (kde task_sequence_name je název pořadí úkolů, který chcete nakonfigurovat).

 5. Na kartě Pořadí úkolů přejděte v hierarchii pořadí úkolů na task_sequence_step (kde task_sequence_step je název kroku pořadí úkolů, který je typem kroku Formát a Pořadí úloh na disku oddílů) a potom klikněte na kartu Vlastnosti.

 6. Na kartě Vlastnosti nakonfigurujte nastavení uvedená v tabulce 78 na základě požadavků vaší organizace a potom klikněte na OK.

  Tabulka 78. Configuration Nastavení on the Properties tab of Format and Partition Disk Task Sequence Step Type

  Nastavení Popis
  Typ Obsahuje typ pořadí úkolů, který je vždy nastavený na formát a disk oddílů.
  Název Obsahuje název kroku pořadí úkolů, který se zobrazí v hierarchii pořadí úkolů.
  Komentáře Obsahuje popisné informace o kroku pořadí úkolů.
  Číslo disku Zahrnuje číslo disku, které se má rozdělit na oddíly a formátovat. číslo disku je založené na nule, což znamená, že první disk bude číslo nula (0).
  Typ disku Obsahuje typ oddílu, který může být standardní (MBR) nebo GPT.
  Hlasitost Obsahuje seznam diskových svazků, které se mají vytvořit v oddílu.
  Tlačítko Vytvořit nový oddíl Kliknutím vytvoříte novou definici oddílu a zobrazíte dialogové okno Vlastnosti oddílu. Informace o dokončení dialogového okna Vlastnosti oddílu najdete v tabulce 79.
  Tlačítko Vlastnosti oddílu Kliknutím zobrazíte dialogové okno Vlastnosti oddílu pro oddíl vybraný v poli Svazek Informace o dokončení dialogového okna Vlastnosti oddílu najdete v tabulce 79.
  Tlačítko Odstranit oddíl Kliknutím odstraníte oddíl vybraný v poli Hlasitost. Zobrazí se dialogové okno Potvrdit odstranění oddílu, ve kterém můžete odstranění potvrdit (Ano) nebo zrušit (Ne).

  Tabulka 79 uvádí nastavení konfigurace dialogového okna Vlastnosti oddílu. Nakonfigurujte nastavení v tabulce 79 na základě požadavků vaší organizace a potom klikněte na OK.

  Tabulka 79. Konfigurace Nastavení v dialogovém okně Vlastnosti oddílu

  Nastavení Popis
  Název oddílu Obsahuje název oddílu, který se zobrazí v poli Hlasitost na kartě Vlastnosti typu Vlastnosti typu Pořadí úloh Oddíl a Formát disku.
  Typ oddílu Obsahuje typ oddílu, který se má vytvořit, který může být primární nebo rozšířený.
  Použití procenta zbývajícího volného místa Tuto možnost vyberte, pokud chcete nakonfigurovat krok pořadí úkolů a vytvořit oddíl založený na procentu zbývajícího volného místa na disku. Pokud vyberete tuto možnost, zadejte procento do pole Velikost(%).
  Použití určité velikosti Tuto možnost vyberte, pokud chcete nakonfigurovat krok pořadí úkolů a vytvořit oddíl určité velikosti. Pokud vyberete tuto možnost, zadejte velikost oddílu do pole Velikost.
  Vytvoření spouštěcího oddílu Tuto možnost vyberte, pokud chcete nakonfigurovat krok pořadí úkolů a nakonfigurovat oddíl jako spouštěcí oddíl cílového počítače. Pokud je zaškrtávací políčko:

  – Vybraný oddíl je nakonfigurovaný jako spouštěcí oddíl.

  - Není zaškrtnuto, oddíl není nakonfigurovaný jako spouštěcí oddíl.
  Systém souborů Obsahuje systém souborů pro proces formátování, což může být SYSTÉM SOUBORŮ NTFS nebo FAT32.
  Rychlý formát Výběrem této možnosti nakonfigurujete krok pořadí úkolů tak, aby se oddíl naformátován pomocí rychlého formátu. Pokud je zaškrtávací políčko:

  - Vybráno, formát oddílu se provádí pomocí rychlého procesu formátování.

  - Zrušeno, formát oddílu se provádí pomocí standardního procesu formátování.
  Proměnná Obsahuje název proměnné pořadí úkolů, která slouží k uložení písmene jednotky přiřazeného k oddílu.

  Mdt automaticky vytvoří další oddíl pro nové počítače při nasazení Windows nebo při požadování nástroje BitLocker.
Konfigurace kroků pořadí úloh nástroje BitLocker

Tento úkol použijte k povolení úkolu nástroje BitLocker. Nástroj BitLocker je funkce šifrování celého disku, která je Windows navržená tak, aby chránila data tím, že poskytuje šifrování pro celé svazky. Ve výchozím nastavení používá standard AES (Advanced Encryption Standard) (AES), označovaný také jako Rijndael, bloková šifra přijatá americkou vládou jako šifrovací standard.

Algoritmus AES v režimu řetězení bloků šifer s 128bitovým klíčem je často kombinován s difuzorem Elephant, aby bylo možné další zabezpečení. Nástroj BitLocker je k dispozici jenom v Enterprise a Ultimate edici Windows.

Vyberte jednu z následujících metod povolení nástroje BitLocker:

 • V pořadí úkolů povolte úlohu nástroje BitLocker.

  Kromě toho nakonfigurujte oddíl v úkolu Formát a oddíl, který je nutný pro scénáře Nového počítače, ale ne ve scénáři Aktualizovat počítač. Nejběžnější konfigurace jsou:

  • Jeden oddíl: 100 %

  • Jeden oddíl a některé nepřidělené místo

 • V Průvodci nasazením nakonfigurujte stránku nástroje BitLocker. To vyžaduje, aby byla úloha Povolit nástroj BitLocker povolena v pořadí úkolů používaném pro nasazení.

 • V CustomSettings.ini souboru nastavte následující vlastnosti:

  • BDEInstall=TPM

  • BdeInstallSuppress=NE

  • BDeWaitForEncryption=Nepravda

  • BDEDriveSize=2000

  • BDEDriveLetter=S:

  • BDEKeyLocation=C:

  • SkipBitLocker=ANO

  Další informace o povolení nástroje BitLocker najdete v tématu Časté otázky k nástroji BitLocker.

Konfigurace kroků pořadí síťových úkolů

Pořadí úkolů můžete přizpůsobit v pracovním panelu Nasazení a nakonfigurovat tak nastavení sítě na cílovém počítači. Pokud chcete nakonfigurovat kroky pořadí úkolů, které provádějí funkce související se sítí, postupujte takto:

 • Konfigurace postupu se Nastavení sběru sítě podle pokynů v tématu Konfigurace Nastavení sítě

 • Konfigurace použití síťových Nastavení kroků pořadí úkolů, jak je popsáno v tématu Konfigurace použití síťových Nastavení kroků pořadí úkolů

Konfigurace postupu pro zachycení Nastavení v pořadí úkolů

Kroky posloupnosti úkolů založené na kroku pořadí úkolů Capture Network Nastavení umožňují zaznamenávat nastavení konfigurace sítě pro všechny síťové adaptéry na cílovém počítači, které mají staticky nakonfigurované IP adresy pro scénáře nasazení aktualizovat počítač.

Šablony pořadí úkolů LTI, které jsou k dispozici s mdt, nezahrnují krok pořadí úkolů založený na typu kroku Nastavení sítě. Pro scénáře nasazení Aktualizovat počítač přidejte krok pořadí úkolů založený na typu kroku Zachytit síť Nastavení pořadí úkolů ve fázi Zachycení stavu.

Poznámka

Nastavení zachycená postupem posloupnosti na základě kroku seřazení úkolů Nastavení v scénáři nasazení Aktualizovat počítač přepíše nastavení konfigurace IP adres zadaná v souboru CustomSettings.ini nebo v databázi MDT DB.

Konfigurace kroků pořadí úkolů na základě typu kroku Nastavení sítě
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Task Sequences (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, ve které nakonfigurujete pořadí úkolů).

 3. V podokně podrobností klikněte na task_sequence_name (kde task_sequence_name je název pořadí úkolů, které chcete nakonfigurovat).

 4. V podokně Akce klikněte na Vlastnosti.

  Otevře se dialogové task_sequence_name _ _ Vlastnosti* (kde task_sequence_name je název pořadí úkolů, který chcete nakonfigurovat).

 5. Na kartě Pořadí úkolů přejděte v hierarchii pořadí úkolů na task_sequence_step (kde task_sequence_step je název posloupnosti úkolů, která je typem kroku zachytit síť Nastavení pořadí úkolů) a potom klikněte na kartu Vlastnosti.

 6. Na kartě Vlastnosti nakonfigurujte nastavení uvedená v tabulce 80 na základě požadavků vaší organizace a potom klikněte na OK.

  Tabulka 80. Configuration Nastavení on the Properties tab of the Capture Network Nastavení Task Sequence Step Type

  Nastavení Popis
  Typ Obsahuje typ posloupnosti úkolů, který je vždy nastavený na zachytávání síťových Nastavení
  Název Obsahuje název kroku pořadí úkolů, který se zobrazí v hierarchii pořadí úkolů.
  Popis Obsahuje popisné informace o kroku pořadí úkolů.
Konfigurace použití síťových Nastavení kroků pořadí úkolů

Kroky pořadí úkolů založené na typu Nastavení sítě umožňují konfiguraci nastavení sítě pro každý síťový adaptér v cílovém počítači. Nastavení sítě konfigurované tímto typem kroku pořadí úkolů jsou stejná nastavení nakonfigurovaná ve vlastnostech síťového adaptéru.

Pro každý síťový adaptér v cílovém počítači nakonfigurujte odpovídající nastavení sítě. Pokud není zadané žádné nastavení konfigurace, nakonfiguruje typ kroku Použít pořadí úkolů network Nastavení krok pořadí úkolů, který pak nakonfiguruje síťové adaptéry na cílovém počítači tak, aby pro konfiguraci používejte protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Poznámka

Nastavení konfigurace sítě, zachytávání sítě Nastavení krok pořadí úkolů zachycuje ve fázi zachycení stavu přepsání všech nastavení konfigurace, která zadáte v tomto typu pořadí úkolů.

Některé šablony pořadí úkolů LTI v MDT zahrnují krok pořadí úkolů ve fázi Obnovení stavu s názvem Použít síťovou Nastavení. Ve většině instancí nakonfigurujte existující krok pořadí úkolů místo vytvoření nového kroku pořadí úkolů.

Konfigurace kroků pořadí úkolů na základě typu kroku Nastavení sítě
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Task Sequences (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, kde nakonfigurujete pořadí úkolů).

 3. V podokně podrobností klikněte na task_sequence_name _ (kde _task_sequence_name je název pořadí úkolů, které chcete nakonfigurovat).

 4. V podokně Akce klikněte na Vlastnosti.

  Otevře se dialogové task_sequence_name _ _ Vlastnosti* (kde task_sequence_name je název pořadí úkolů, který chcete nakonfigurovat).

 5. Na kartě Pořadí úkolů přejděte v hierarchii pořadí úkolů na task_sequence_step (kde task_sequence_step je název posloupnosti úkolů, která je typem kroku Použít síťové nastavení pořadí úkolů) a potom klikněte na kartu Vlastnosti.

 6. Na kartě Vlastnosti nakonfigurujte nastavení uvedená v tabulce 81 na základě požadavků vaší organizace a potom klikněte na OK.

  Tabulka 81. Konfigurace Nastavení na kartě Vlastnosti v části Apply Network Nastavení Task Sequence Step Type

  Nastavení Popis
  Typ Obsahuje typ posloupnosti úkolů, který je vždy nastavený na zachytávání síťových Nastavení.
  Název Obsahuje název kroku pořadí úkolů, který se zobrazí v hierarchii pořadí úkolů.
  Popis Obsahuje popisné informace o kroku pořadí úkolů.
  Tlačítko Pro vytvoření nového nastavení síťového adaptéru Kliknutím vytvoříte novou definici nastavení síťového adaptéru a zobrazíte dialogové Nastavení síťového adaptéru. Informace o vyplňování karet dialogového okna Síť Nastavení najdete v tabulkách Tabulka 82, Tabulka 83 a Tabulka 84.
  Tlačítko Vlastnosti nastavení síťového adaptéru Kliknutím zobrazíte dialogové Nastavení síťového adaptéru, který jste vybrali. Informace o vyplňování karet dialogového okna Síť Nastavení najdete v tabulkách Tabulka 82, Tabulka 83 a Tabulka 84.
  Tlačítko odstranit nastavení síťového adaptéru Kliknutím odstraníte vybrané nastavení síťového adaptéru. V dialogovém okně Potvrdit odstranění adaptéru potvrďte odstranění (Ano) nebo zrušte (Ne).

  Tabulka 82 obsahuje seznam nastavení konfigurace pro kartu Obecné v dialogovém Nastavení síť. Nakonfigurujte nastavení v tabulce 82 na základě požadavků vaší organizace a potom klikněte na OK.

  Tabulka 82. Configuration Nastavení on the General tab of the Network Nastavení Dialog Box

  Nastavení Popis
  Název Obsahuje název síťového adaptéru, který se zobrazí v poli na kartě Vlastnosti Nastavení pořadí úkolů.
  Automatické získání IP adresy Tuto možnost vyberte, pokud chcete nakonfigurovat krok pořadí úkolů a nakonfigurovat IP adresu síťového adaptéru na cílovém počítači pomocí protokolu DHCP.
  Použijte následující IP adresu Tuto možnost vyberte, pokud chcete nakonfigurovat krok pořadí úkolů a nakonfigurovat IP adresu síťového adaptéru na cílovém počítači pomocí hodnot, které zadáte v polích Síťové Nastavení a Brána Nastavení.
  Síťové Nastavení Obsahuje seznam IP adres a masek podsítě, které se mají nakonfigurovat pro síťový adaptér. Pokud chcete změnit IP adresy a masky podsítě v tomto seznamu, klikněte na jednu z těchto možností:

  - Přidat. Přidejte kombinaci IP adresy a masky podsítě do seznamu.

  - Vlastnosti. Upravte IP adresu a masku podsítě pro existující položku.

  - Odstranit. Odstraňte existující položku.

  Toto pole je povolené jenom v případě, že vyberete Použít následující IP adresu.
  Brána Nastavení Obsahuje seznam IP adres brány a metriky nákladů směrování, které se mají nakonfigurovat pro síťový adaptér. Pokud chcete změnit IP adresu brány a metriku nákladů směrování v tomto seznamu, klikněte na jednu z těchto možností:

  - Přidat. Do seznamu přidejte IP adresu a metriku nákladů brány.

  - Vlastnosti. Upravte IP adresu a metriku nákladů pro bránu, která má existující položku.

  - Odstranit. Odstraňte existující položku.

  Toto pole je povolené jenom v případě, že vyberete Použít následující IP adresu.

  Tabulka 83 obsahuje seznam nastavení konfigurace pro kartu DNS v dialogovém Nastavení Network Nastavení. Nakonfigurujte nastavení v tabulce 83 na základě požadavků vaší organizace a potom klikněte na OK.

  Tabulka 83. Configuration Nastavení on the DNS tab of the Network Nastavení Dialog Box

  Nastavení Popis
  Automatické získání serveru DNS Tuto možnost vyberte, pokud chcete nakonfigurovat krok pořadí úkolů a nakonfigurovat nastavení DNS síťového adaptéru na cílovém počítači pomocí protokolu DHCP.
  Použití následujících serverů DNS Výběrem tohoto políčka nakonfigurujete krok pořadí úkolů a nakonfigurujete nastavení DNS síťového adaptéru na cílovém počítači pomocí hodnot zadaných v poli Adresy serveru DNS v pořadí použití.
  Adresy serveru DNS v pořadí použití Obsahuje seznam IP adres serveru DNS, které se mají nakonfigurovat pro síťový adaptér. Kliknutím na jednu z následujících možností upravte seznam serverů DNS:

  - Přidat. Do seznamu přidejte IP adresu serveru DNS.

  - Vlastnosti. Upravte IP adresu serveru DNS pro existující položku.

  - Odstranit. Odstraňte existující položku.
  Přípona DNS Obsahuje příponu názvu domény DNS, která se má přidat do libovolných dotazů DNS.
  Registrace adresy tohoto připojení v DNS Tuto možnost vyberte, pokud chcete síťový adaptér nakonfigurovat tak, aby zaregistroval IP adresu síťových adaptérů primárního serveru DNS. Pokud je zaškrtávací políčko:

  - Vybráno, IP adresa síťového adaptéru je registrovaná v DNS

  - Zrušeno, IP adresa síťového adaptéru není registrovaná ve službě DNS.

  Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuté.
  Použití přípony tohoto připojení při registraci DNS Tuto možnost vyberte, pokud chcete síťový adaptér nakonfigurovat tak, aby zaregistroval IP adresu síťového adaptéru pomocí přípony uvedené v příponě DNS. Pokud je zaškrtávací políčko:

  - Vybráno, IP adresa síťového adaptéru je registrovaná pomocí přípony uvedené v příponě DNS.

  - Zrušeno, IP adresa síťového adaptéru není registrována pomocí přípony uvedené v příponě DNS.

  Ve výchozím nastavení není toto políčko zaškrtnuté.

  Tabulka 84 obsahuje seznam nastavení konfigurace pro kartu WINS v dialogovém Nastavení síť. Nakonfigurujte nastavení v tabulce 84 na základě požadavků vaší organizace a potom klikněte na OK.

  Tabulka 84. Konfigurace Nastavení na kartě WINS v dialogovém okně Network Nastavení Dialog Box

  Nastavení Popis
  Adresy serverů WINS v pořadí použití Obsahuje seznam IP adres serveru WINS, které se mají nakonfigurovat pro síťový adaptér. Kliknutím na jednu z následujících možností upravte seznam serverů WINS:

  - Přidat. Do pole přidejte IP adresu serveru WINS.

  - Vlastnosti. Upravte IP adresu serveru WINS pro existující položku.

  - Odstranit. Odstraňte existující položku.
  Povolení vyhledávání v systému LMHOSTS Výběrem tohoto políčka nakonfigurujete síťový adaptér tak, aby povolte vyhledávání v souboru LMHOSTS na cílovém počítači. Pokud je zaškrtávací políčko:

  - Vybráno, soubor LMHOSTS se používá pro překlad názvů systému NetBIOS (Network BIOS) na síťovém adaptéru.

  - Zrušeno, soubor LMHOSTS se pro překlad názvů NetBIOS na síťovém adaptéru nepoužít

  Ve výchozím nastavení není toto políčko zaškrtnuté.
  Výchozí Tuto možnost vyberte, pokud chcete síťový adaptér nakonfigurovat tak, aby v cílovém operačním systému byl výchozí nastavení NetBIOS přes TCP/IP. Další možnosti jsou Povolit rozhraní NetBIOS přes TCP/IP a Zakázat rozhraní NetBIOS přes TCP/IP.
  Povolení rozhraní NetBIOS přes TCP/IP Tuto možnost vyberte, pokud chcete pro síťový adaptér povolit rozhraní NetBIOS přes TCP/IP. Další možnosti jsou Výchozí a Zakázat rozhraní NetBIOS nad protokolem TCP/IP.
  Zakázání rozhraní NetBIOS nad protokolem TCP/IP Tuto možnost vyberte, pokud chcete pro síťový adaptér zakázat rozhraní NetBIOS nad protokolem TCP/IP. Další možnosti jsou Výchozí a Povolit rozhraní NetBIOS přes TCP/IP.

Konfigurace kroků pořadí úloh role serveru pro LTI

LTI může pomoci automatizovat nasazení rolí serveru v Windows Serveru. Konfigurace kroků pořadí úkolů LTI pro nasazení podporovaných rolí serveru, mezi které patří:

 • služba AD DS

 • DNS Server

 • DHCP Server

  Postup konfigurace kroků pořadí úkolů rolí serveru je podobný pro LTI a ZTI. Další informace o konfiguraci kroků pořadí úkolů rolí serveru pro LTI najdete v tématu Konfigurace kroků pořadí úloh role serveru.

Konfigurace kroku Pořadí úkolů systému Check BIOS pro seznam nekompatibilních verzí systému BIOS

Výchozí pořadí úkolů pro posloupnost úkolů zahrnuje úkol Zkontrolovat systém BIOS ve skupině Nenahrazovat ve skupině Ověření. V úkolu Check BIOSu se spustí skript ZTIBIOSCheck.wsf, který zkontroluje verzi systému BIOS cílových počítačů se seznamem nekompatibilních verzí systému BIOS v souboru ZTIBIOSCheck.xml systému.

Upravte soubor ZTIBIOSCheck.xml tak, aby obsahoval seznam verzí systému BIOS nekompatibilních s cílovým operačním systémem v buildu operačního systému. Upravte ZTIBIOSCheck.xml pro každou posloupnost úkolů vytvořenou v pracovním panelu Nasazení. Soubor ZTIBIOSCheck.xml je umístěn ve složce deployment_share\Scripts (kde deployment_share je název složky, která je kořenem sdílené složky nasazení).

Aktualizujte atributy v souboru ZTIBIOSCheck.xml v tabulce 85 pro každou nekompatibilní verzi systému BIOS.

Tabulka 85. Atributy, které se mají aktualizovat v ZTIBIOSCheck.xml souboru

Atribut Popis
Popis Textový popis cílového počítače s nekompatibilní verzí systému BIOS, včetně odkazů na možné aktualizace verze systému BIOS
Výrobce počítače Výrobce cílového počítače s nekompatibilní verzí systému BIOS (Tato hodnota musí odpovídat hodnotě uložené v systému BIOS.)
Model Model cílového počítače s nekompatibilní verzí systému BIOS (Tato hodnota musí odpovídat hodnotě uložené v systému BIOS.)
Datum Datum systému BIOS cílového počítače s nekompatibilní verzí systému BIOS (Tato hodnota musí odpovídat hodnotě uložené v systému BIOS.)

Soubor ZTIBIOSCheck.xml obsahuje zdroj skriptu (ZTIBIOS_Extract_Utility.vbs), který vám pomůže extrahovat atributy uvedené v tabulce 85.

Použití nástroje ZTIBIOS_Extract_Utility.vbs k extrahování atributů na cílovém počítači
 1. Spusťte Microsoft Poznámkový blok.

 2. Zkopírujte zdroj skriptu ze ZTIBIOSCheck.xml do Poznámkový blok.

 3. Uložte zdroj skriptu do Poznámkový blok jako ZTIBIOS_Extract_Utility.vbs.

 4. Spusťte ZTIBIOS_Extract_Utility.vbs na cílovém počítači, který má nekompatibilní systém BIOS.

 5. Aktualizujte ZTIBIOSCheck.xml tak, aby zahrnoval systém BIOS na základě atributů načtených v předchozích krocích.

Spuštění Průvodce nasazením

Pokud chcete zahájit nasazení Windows cílových počítačů, spusťte Průvodce nasazením. Spusťte Průvodce nasazením ručně nebo pomocí služby Windows nasazení. Každý scénář nasazení (Nahrazení počítače, nového počítače nebo aktualizace počítače) používá jiný proces. Spusťte nasazení ze služby Windows nasazení, síťové sdílené složky, z místních jednotek nebo pomocí disku DVD. Proces nasazení zobrazí výzvu k zadání všech nastavení konfigurace, která ještě nejsou zadaná.

Průvodce nasazením se spustí těsně před Průvodcem nasazením a zodpovídá za inicializaci prostředí. Průvodce nasazením zobrazí stránky průvodce na základě vybraného scénáře nasazení a možností konfigurace, které jste zadali v CustomSettings.ini. Logika zobrazení (nebo nezobrazování) stránky průvodce je pro každou stránku průvodce v následujících krocích uvedená.

Nasazení nového operačního systému do cílového počítače pomocí Průvodce nasazením

 1. Ověřte, že složky v tabulce 86 už v cílovém počítači neexistují.

  Průvodce nasazením vytvoří a použije složky uvedené v tabulce 86 během procesu nasazení. Pokud bylo předchozí nasazení ukončeno z důvodu chyby, můžou tyto složky na cílovém počítači dál existovat. Pokud tyto složky nejsou odebrány, bude proces pokračovat od místa, kde byl předchozí proces ukončen, a ne od začátku. Před zahájením nového nasazení odeberte tyto složky. Tyto složky existují v target_drive (target_drive je jednotka na cílovém počítači, která má nejvíce dostupné místo na disku).

  Tabulka 86. Složky, které chcete odebrat před zahájením Průvodce nasazením

  Složka Popis
  target_drive: \MININT Tato složka se zachová během procesu nasazení a obsahuje informace o stavu nasazení (například informace o migraci stavu uživatele a soubory protokolu).
  target_drive: \ _SMSTaskSequence Tato složka obsahuje informace o stavu specifické pro Sequencer úkolů.
 2. Spusťte Průvodce nasazením.

  1. Spusťte cílový počítač pomocí spouštěcího média LTI z disku CD, DVD, vyměnitelného zařízení nebo služby Windows nasazení.

  2. Připojení do příslušné sdílené složky nasazení (například \ \server_name\Distribution$\Scripts) a potom zadejte cscript litetouch.vbs.

 3. Spustí se Průvodce nasazením. Tento průvodce zodpovídá za inicializaci prostředí Windows PE před spuštěním Průvodce nasazením. Zobrazí se stránka průvodce Inicializace, která zobrazuje stav inicializace. Průvodce Windows nasazením se připojí ke sdílené službě nasazení a po splnění podmínek v tabulce 87 zobrazí stránku Vítá vás průvodce.

  Tabulka 87. Úvodní stránka Průvodce Podmínky

  Vlastnost Podmínka
  DeployRoot Začne, když se vlastnost DeployRoot rovná " " (prázdné) nebo \ X:. Konzola pro nasazení Windows obvykle tuto hodnotu automaticky nastaví.
  SkipBDDWelcome Nerovná se "ANO"

  Zobrazí se stránka Vítá vás průvodce v Průvodci nasazením.

 4. Na úvodní stránce klikněte na jednu z možností uvedených v tabulce 88 na základě požadavků prostředí. Pokud chcete pokračovat v Průvodci nasazením, klikněte na Spustit Průvodce nasazením a nainstalujte nový operační systém.

  Tabulka 88. Možnosti úvodní stránky průvodce

  Možnost Tuto možnost vyberte, pokud chcete
  Spuštění Průvodce nasazením a instalace nového operačního systému Spusťte Průvodce nasazením a dokončete proces nasazení LTI.
  Spuštění Průvodce Windows obnovením Otevřete dialogové okno Možnosti obnovení systému v Windows Recovery Environment. Tady spusťte Průvodce obnovením, který vám pomůže opravit existující Windows instalace.
  Ukončit na příkazový řádek Před dokončením procesu nasazení LTI otevřete okno příkazového řádku v Windows PE a získejte řešení potíží.
  Rozložení klávesnice Před dokončením procesu nasazení LTI vyberte rozložení klávesnice pro Windows PE.
  Konfigurace se statickou IP adresou Nakonfigurujte nastavení konfigurace IP adres pro Windows PE, pokud konfigurace PROTOKOLU DHCP není dostupná. Kliknutím na toto tlačítko otevřete dialogové okno Konfigurovat statickou Nastavení IP sítě.

  Nastavení konfigurace IP adres nakonfigurované v dialogovém okně Konfigurovat statickou síť IP Nastavení přepíše nastavení konfigurace IP adres zadaná v souboru CustomSettings.ini nebo v mdt db.

  Zobrazí se stránka průvodce Zadat přihlašovací údaje pro připojení k síťovým sdílením v Průvodci nasazením.

 5. Vyplňte stránku Zadat přihlašovací údaje pro připojení k síťovým sdílením a klikněte na OK.

  Vyplňte stránku Zadat přihlašovací údaje pro připojení k síťovým sdílením a klikněte na OK.

  Tento průvodce se zobrazí, když jsou splněny podmínky uvedené v tabulce 89.

  Tabulka 89. Zadání přihlašovacích údajů pro připojení k podmínkám stránky Sdílených síťových složek

  Vlastnost Podmínka
  UserID_isDirty Rovná se PRAVDA.
  ID uživatele Rovná se ""
  DeploymentType Nerovná se nahradit
  DeploymentMethod Nerovná se médium

  Tyto přihlašovací údaje se používají k přístupu k síťovým sdíleným složkám používaným během procesu nasazení. Mezi tyto sdílené složky patří složky, které slouží k ukládání dat migrace stavu uživatele nebo zálohování obrázků cílového počítače.

  Tabulka 90. Možnosti přihlašovacích údajů

  Možnost Typ
  Uživatelské jméno **user_name* _ (kde _user_name* je uživatelské jméno účtu, který má příslušná oprávnění pro síťové sdílené složky, které používají skripty nasazení).
  Password **password* _ (kde _password* je heslo pro uživatelský účet zadaný v poli Uživatelské jméno).
  Domain (Doména) doména (kde doména je název domény, ve které je umístěný uživatelský účet zadaný v poli Uživatelské jméno).

  Zobrazí se stránka Pořadí úkolů.

 6. Na stránce Pořadí úkolů vyberte v části Vyberte posloupnost úkolů, která se má na tomto počítači spustit, * task_sequence _ (kde __task_sequence_* je název pořadí úkolů, které se má spustit).

  Poznámka

  Pokud se v seznamu zobrazí posloupnost úkolů založená na šabloně sekvence úloh Litetouch OEM, ujistěte se, že se nasazení provádí ze sdílené složky nasazení vyměnitelného média (MEDIA). I když pořadí úkolů založené na šabloně pořadí úloh Litetouch OEM je možné vybrat z jiných sdílených složek nasazení, pořadí úkolů se úspěšně nedokončí.

 7. Na stránce Podrobnosti o počítači zadejte do pole Název počítače * computer_name _ (kde __computer_name_* je název počítače, který chcete přiřadit cílovému počítači), klikněte na jednu z možností uvedených v tabulce 92 na základě požadavků vašeho prostředí a potom klikněte na Další.

  Tento průvodce se zobrazí, když jsou splněny podmínky v tabulce 91.

  Tabulka 91. Konfigurace podmínek stránky Podrobnosti o počítači

  Vlastnost Podmínka
  SkipComputerName Nerovná se ANO
  SkipDomainMembership Nerovná se ANO
  DeploymentType Nerovná se StateRestore nebo REPLACE nebo CUSTOM
  DeploymentType Nerovná se nahradit

  Tabulka 92. Určení konfigurace členství v počítači

  Pro tuto možnost Provedením tohoto úkolu
  Připojení k doméně Připojení k existující služba AD DS domény:

  - Do pole Doména pro připojení zadejte doména _ (kde doména je název domény, ke které se má připojit). - Do pole Organizační jednotka zadejte

  **organizational_unit*
  (kde organizational_unit* je název organizační jednotky [OU] v doméně služba AD DS, ve které se účet počítače vytvoří).

  - Do pole Uživatelské jméno zadejte **user_name*
  (kde user_name* je název uživatelského účtu, který má dostatečná oprávnění k vytvoření účtu počítače v doméně). - Do pole Heslo zadejte

  * **
  heslo (kde heslo* je heslo pro uživatelský účet zadaný v poli Uživatelské jméno). - Do pole Doména zadejte doménu

  * **
  (kde _domain* je název domény v uživatelském účtu zadaném v poli Doména. Je umístěno pole Uživatelské jméno).
  Připojení k pracovní skupině Připojení k Windows pracovní skupině:

  - Do pole Pracovní skupina zadejte workgroup _ (kde _workgroup je název pracovní skupiny, ke které se chcete připojit).

  Zobrazí se stránka Uživatelská data.

 8. Na stránce Uživatelská data klikněte na jednu z možností uvedených v tabulce 94 na základě požadavků vašeho prostředí a potom klikněte na Další.

  Tento průvodce se zobrazí, když jsou splněny podmínky v tabulce 93.

  Tabulka 93. Podmínky datových stránek uživatele

  Vlastnost Podmínka
  SkipUserData Nerovná se ANO
  DeploymentType Nerovná se refresh nebo replace nebo staterestore
  ImageFlags Neobsahuje SERVER.
  IsServerOS Nerovná se pravda

  Tabulka 94. Možnosti datové stránky uživatele

  Možnost Tuto možnost vyberte, pokud chcete
  Automatické určení umístění - Povolte skripty MDT a pravidla procesu, aby automaticky určily nejlepší umístění na základě místního dostupného místa na disku na cílovém počítači.

  – Volitelně můžete zaškrtnout políčko Povolit ukládání dat a nastavení místně, pokud je to možné, a upřednostňovat tak ukládání dat místně.
  Určení umístění Uložte data migrace stavu uživatele do určitého umístění.

  Do pole Umístění zadejte umístění (kde umístění je plně kvalifikovaná cesta k umístěním pro ukládání dat migrace stavu uživatele).

  Můžete také kliknout na Procházet a přejít do umístění.
  Neulo ovat data a nastavení Zahoďte existující data migrace stavu uživatele nebo nasaďte nový počítač bez existujících dat.

  Zobrazí se stránka Přesunout Nastavení a data.

 9. Na stránce Přesunout data a Nastavení klikněte na jednu z možností uvedených v tabulce 96 na základě požadavků vašeho prostředí a potom klikněte na Další.

  Tento průvodce se zobrazí, když jsou splněny podmínky uvedené v tabulce 95.

  Tabulka 95. Přesunutí dat a Nastavení podmínek stránky

  Vlastnost Podmínka
  SkipUserData Nerovná se ANO
  DeploymentType Rovná SE NOVÉMUPOČÍTAČI
  ImageFlags Neobsahuje SERVER.
  IsServerOS Nerovná se pravda
  FindTaskSequenceStep Pořadí úkolů zahrnuje zachycení stavu offline uživatele a ZTIUserState.wsf

  Tabulka 96. Přesunutí dat a Nastavení stránky

  Možnost Tuto možnost vyberte, pokud chcete
  Nehýbat uživatelská data a nastavení Nainstalujte nový operační systém bez zachycení uživatelských dat nebo nastavení z existujících operačních systémů. Tato možnost nastaví vlastnost USMTOfflineMigration na hodnotu NEPRAVDA.

  Pokud chcete upřednostňovat ukládání dat místně, zaškrtněte políčko Zachovat existující oddíly. Pokud je zaškrtávací políčko:

  - Vybráno, pak je na existujících oddílech nainstalovaný nový operační systém. Tato možnost nastaví vlastnost DoNotFormatAndPartition na hodnotu ANO.

  - Zrušeno, cílový počítač je rozdělený na oddíly a naformátován a cílový operační systém je nainstalovaný na nové struktuře oddílů. Tato možnost nenastaví vlastnost DoNotFormatAndPartition.

  Zaškrtávací políčko Zachovat existující oddíly je pro scénář nasazení nového počítače MDT zakázané, protože neexistují žádné existující oddíly.
  Přesunutí uživatelských dat a nastavení Zachyťte uživatelská data a nastavení ze stávajícího operačního systému a obnovte je do nového operačního systému. Tato možnost nastaví:

  - Vlastnost DoNotFormatAndPartition na hodnotu ANO.

  - VLASTNOST USMTOfflineMigration na hodnotu PRAVDA.

  Pokud má cílový počítač nainstalovaný více operačních systémů, zobrazí se oddíl Vyberte oddíl, který obsahuje operační systém a skupinu možností pro data. Pro každý oddíl, který obsahuje operační systém, existuje možnost. Vyberte oddíl obsahující data migrace stavu uživatele, která chcete zachytit.

  Zobrazí se stránka Uživatelská data (obnovit).

 10. Na stránce Uživatelská data (obnovit) klikněte na jednu z možností uvedených v tabulce 98 na základě požadavků vašeho prostředí a potom klikněte na Další.

  Tento průvodce se zobrazí, když jsou splněny podmínky v tabulce 97.

  Tabulka 97. Podmínky stránky Uživatelská data (obnovit)

  Vlastnost Podmínka
  SkipUserData Nerovná se ANO
  DeploymentType Rovno NEWCOMPUTER nebo StateRestore a nerovná se CUSTOM
  ImageFlags Neobsahuje SERVER.
  IsServerOS Nerovná se pravda

  Tabulka 98. Možnosti uživatelských dat (obnovení)

  Možnost Tuto možnost vyberte, pokud
  Nenovovat uživatelská data a nastavení Typ migrace je Nový počítač a nejsou k dispozici žádná data migrace stavu uživatele, která by bylo možné obnovit.
  Určení umístění Typ migrace je Nahradit Computer.In do pole Umístění, zadejte umístění _ (kde _location je plně kvalifikovaná cesta k umístění, ve kterém jsou soubory migrace stavu uživatele uložené).
 11. Na stránce Zálohování počítače klikněte na jednu z možností uvedených v tabulce 100 na základě požadavků a potom klikněte na Další.

  Tento průvodce se zobrazí, když jsou splněny podmínky uvedené v tabulce 99.

  Tabulka 99. Podmínky stránky Zálohování počítače

  Vlastnost Podmínka
  SkipComputerBackup Nerovná se ANO
  DeploymentType Nerovná se novépočítač a nerovná se vlastní a nerovná se STATERESTORE a rovná se REFRESH nebo rovna NAHRADIT

  Tabulka 100. Možnosti zálohování počítače

  Možnost Tuto možnost vyberte, pokud chcete
  Automatické určení umístění - Povolte skripty MDT a pravidla procesu, aby automaticky určily nejlepší umístění na základě místního dostupného místa na disku na cílovém počítači.

  – Volitelně můžete zaškrtnout políčko Povolit ukládání dat a nastavení místně, pokud je to možné, a upřednostňovat tak ukládání dat místně.
  Určení umístění Uložte zálohu obrázku počítače do určitého umístění.

  Do pole Umístění zadejte umístění _ (kde _location je plně kvalifikovaná cesta k umístění pro ukládání zálohy počítače).
  Nezadáte si stávající počítač Zahoďte existující data na cílovém počítači nebo nasaďte nový počítač bez existujících dat.

  Průvodce nasazením použije nástroj ImageX nástroj pro zálohování. nástroj ImageX není určen k použití jako součást celkového procesu zálohování a obnovení po havárii. Místo toho je navržená tak, aby vytvořila zálohu cílového počítače, která vám pomůže obnovit informace o migraci stavu uživatele, které nemusí být správně zachycené.

  Poznámka

  Mdt používá nástroj nástroj ImageX během migrace, protože funguje na všech platformách, které MDT podporuje. Po dokončení migrace program Windows Zálohování použít nástroje, jako je program Windows Zálohování pro lepší ochranu proti obnovení po havárii.

 12. Na stránce Kód Product Key zadejte do pole Kód Product Key product_key _ (kde _product_key je kód Product Key, který se má přiřadit cílovému počítači) a potom klikněte na Další (viz Tabulka 102).

  Tento průvodce se zobrazí, když jsou splněny podmínky uvedené v tabulce 101.

  Tabulka 101. Podmínky stránky s kódem Product Key

  Vlastnost Podmínka
  SkipProductKey Nerovná se ano.
  DeploymentType Nerovná se nahradit a nerovná se custom a nerovná se StateRestore.

  Tabulka 102. Možnosti s kódem Product Key

  Možnost Tuto možnost vyberte, pokud chcete
  Není potřeba žádný kód Product Key. Přiřaďte kód Product Key cílovým počítačům pomocí Služba správy klíčů klíče.
  Aktivace počítače pomocí vícenásobného aktivačního klíče (MAK) Přiřaďte k cílovému počítači makr a aktivujte počítač přes internet.

  Do pole Vícenásobný aktivační klíč zadejte mak _ (kde _mak je kód MAK, který se má přiřadit k cílovému počítači).
  Použití konkrétního kód Product Key Přiřaďte konkrétní licenční klíč pro instalaci nebo maloobchodní aktivaci.

  Do pole Product_key zadejte * product_key _ (kde __product_key_* je kód Product Key, který se má přiřadit k cílovému počítači).
 13. Na stránce Jazykové sady zaškrtněte v poli Vyberte jazykové sady k instalaci políčko vedle language_pack _ (kde _language_pack je jazyková sada, která se má nainstalovat) a potom klikněte na Další.

  Tip

  Více jazykových sad můžete vybrat zaškrtnutím několika políček, která odpovídají jazykových sad.

  Tento průvodce se zobrazí, když jsou splněny podmínky v tabulce 103.

  Tabulka 103. Podmínky stránky jazykových sad

  Vlastnost Podmínka
  SkipPackageDisplay Nerovná se ANO
  DeploymentType Nerovná se nahradit nebo VLASTNÍ
  ImageBuild První znak ve vlastnosti se rovná 6 (což označuje Windows 7, Windows 8 nebo Windows 8.1 build) Windows 8.1 existují aktivní balíčky, které se mají uživateli zobrazit.

  Pro Ultimate, Enterprise a všechny edice Windows Serveru můžete vybrat více jazyků. U všech ostatních Windows verzí vyberte jenom jeden jazyk.

 14. Na stránce Národní prostředí a čas vyberte příslušné hodnoty pro každou možnost uvedenou v tabulce 105 na základě vašich požadavků a potom klikněte na Další.

  Tento průvodce se zobrazí, když jsou splněny podmínky v tabulce 104.

  Tabulka 104. Podmínky národní prostředí a časové stránky

  Vlastnost Podmínka
  SkipLocaleSelection Nerovná se ano.
  DeploymentType Nerovná se nahradit nebo VLASTNÍ.
  ImageBuild První znak ve vlastnosti je roven 6 (což označuje Windows 7, Windows 8 nebo Windows 8.1 buildu).

  Tabulka 105. Možnosti národního prostředí a času

  V tomto poli Vyberte
  Jazyk k instalaci Výchozí jazyk cílového operačního systému
  Formát času a měny (národní prostředí) Výchozí národní prostředí cílového operačního systému
  Rozložení klávesnice Rozložení klávesnice pro použití s cílovým operačním systémem
  Časové pásmo Časové pásmo, ve kterém se nachází cílový počítač.
 15. Na stránce Role a funkce vyberte příslušné hodnoty pro každou možnost uvedenou v tabulce 107 na základě vašich požadavků a potom klikněte na Další.

  Tento průvodce se zobrazí, když jsou splněny podmínky v tabulce 106.

  Tabulka 106. Role a funkce – podmínky stránky

  Vlastnost Podmínka
  SkipRoles Nerovná se ano.
  FindTaskSequenceStep Pořadí úkolů zahrnuje BDD_InstallRoles a ZTIOSRole.wsf
  OSVersion Nerovná se WinPE.
  ImageBuild Není null.

  Tabulka 107. Možnosti rolí a funkcí

  V tomto poli Vyberte
  K dispozici jsou následující role a služby rolí. Zaškrtávací políčka, která odpovídají požadovaným Windows rolím, službám rolí nebo funkcím.
  Vybrat vše Kliknutím na toto tlačítko vyberete všechna zaškrtávací políčka přidružená k Windows rolím, službám rolí nebo funkcím.
  Výběr možnosti Žádné Kliknutím na toto tlačítko zrušíte zaškrtnutí všech políček přidružených k Windows rolím, službám rolí nebo funkcím.
 16. Na stránce Aplikace zaškrtněte políčko vedle * application_name _ (kde __application_name_* je název aplikace, kterou chcete nasadit, a potom klikněte na Další.

  Tip

  Více aplikací můžete vybrat zaškrtnutím několika políček, která odpovídají aplikacím.

  Tento průvodce se zobrazí, když jsou splněny podmínky v tabulce 108.

  Tabulka 108. Podmínky stránky Aplikace

  Vlastnost Podmínka
  SkipApplications Nerovná se ANO
  DeploymentType Nerovná se nahradit
  IsThereAtLeastOneApplicationPresent Větší než jedna
 17. Na stránce Heslo správce zadejte do polí Heslo správce a Potvrdit heslo správce heslo _ (kde _password je heslo pro místní předdefinový účet správce na cílovém počítači) a potom klikněte na Další.

  Tato stránka průvodce se zobrazí, když jsou splněny podmínky v tabulce 109.

  Tabulka 109. Podmínky stránky Heslo správce

  Vlastnost Podmínka
  SkipAdminPassword Nerovná se ANO
  DeploymentType Nerovná se nahradit nebo VLASTNÍ
  TaskSequenceTemplate Nerovná se LTIOEM.XML
 18. Na stránce Místní správci zadejte do pole Účty správce * admin_accounts _ (kde __admin_accounts_* jsou účty, které chcete přidat do místního integrovaného účtu správce na cílovém počítači) a potom klikněte na Další.

  Tato stránka průvodce se zobrazí, když jsou splněny podmínky uvedené v tabulkě 109 a tabulce 110.

  Tabulka 110. Podmínky stránky Místní správci

  Vlastnost Podmínka
  SkipAdminAccounts Nerovná se ANO
  DeploymentType Nerovná se nahradit a nerovná se vlastní
  JoinDomain Nerovná se ""

  Poznámka

  Na rozdíl od jiných stránek Průvodce nasazením se stránka Účty správce ve výchozím nastavení přeskočí, protože výchozí hodnota vlastnosti SkipAdminAccount je ANO. Další informace najdete ve vlastnosti SkipAdminAccounts v dokumentu MDT Toolkit Reference.

 19. Na stránce Zachytávání obrázku klikněte na jednu z možností uvedených v tabulce 112 na základě požadavků a potom klikněte na Další.

  Tento průvodce se zobrazí, když jsou splněny podmínky v tabulce 111.

  Tabulka 111. Zachytávání podmínek stránky obrázku

  Vlastnost Podmínka
  SkipCapture Nerovná se ANO
  DeploymentType Nerovná se refresh nebo nerovná se nahradit
  JoinDomain Rovná se ""

  Tabulka 112. Možnosti zachytávání obrázků

  Možnost Tuto možnost vyberte, pokud chcete
  Zachycení obrázku tohoto referenčního počítače Spusťte nástroj Sysprep a potom zachyťte obrázek cílového počítače. Potom obrázek uložte do zadaného umístění.

  Do pole Umístění zadejte umístění _ (kde umístění je plně kvalifikovaná cesta k umístění pro ukládání obrázku cílového počítače). Do pole Název souboru zadejte * file_name (kde __file_name*_ je název souboru obrázku).
  Tento počítač pomocí programu Sysprep Zkopírujte požadované soubory programu Sysprep do cílového počítače, spusťte nástroj Sysprep, ale nezachyťte obrázek cílového počítače.
  Příprava na zachycení počítače Zkopírujte požadované soubory programu Sysprep do cílového počítače, ale neshajte nástroj Sysprep.
  Nezachytávání obrázku tohoto počítače Nasaďte cílový operační systém do cílového počítače, aniž byste zachytáte bitovou kopii počítače z programu Sysprep.
 20. Na stránce BitLocker klikněte na jednu z možností uvedených v tabulce 114 na základě požadavků vašeho prostředí a potom klikněte na Další.

  Tento průvodce se zobrazí, když jsou splněny podmínky v tabulce 113.

  Tabulka 113. Podmínky stránky nástroje BitLocker

  Vlastnost Podmínka
  SkipBitLocker Nerovná se ano.
  DeploymentType Rovná se nahradit nebo VLASTNÍ.
  DoCapture Nerovná se ano nebo nerovná se připravit.
  ImageBuild První znak vlastnosti se rovná 6 (což označuje operační systém, který je Windows Vista nebo novější).
  ImageFlags Rovná se ENTERPRISE nebo ULTIMATE.

  Tabulka 114. Možnosti konfigurace nástroje BitLocker

  Možnost Tuto možnost vyberte, pokud chcete
  Nepou3/4ít nástroj BitLocker pro tento počítač Nasaďte nový operační systém bez aktivace nástroje BitLocker.
  Povolení nástroje BitLocker Aktivujte nástroj BitLocker a použijte čip TPM verze 1.2 nebo novější. Pak vyberte jednu z následujících možností použití čipu TPM:

  - Pokud chcete používat jenom čip TPM, vyberte Povolit nástroj BitLocker jenom pomocí čipu TPM.

  - Pokud chcete čip TPM používat s PIN kódem, vyberte Povolit nástroj BitLocker pomocí čipu TPM a PIN kódu; do pole Připnout zadejte pin _ (kde _pin je PIN kód nástroje BitLocker pro cílový počítač).

  Zadaná hodnota může být pouze číselná nebo alfanumerická v závislosti na hodnotě vlastnosti BDEAllowAlphaNumericPin.

  - Pokud chcete čip TPM používat se spouštěcí klávesou, vyberte Povolit nástroj BitLocker pomocí čipu TPM a spouštěcí klávesu; v poli vyberte jednotku, na které se nachází spouštěcí klíč.

  - Pokud chcete použít jenom externí spouštěcí klíč, vyberte Povolit nástroj BitLocker jenom pomocí externího spouštěcího klíče; v poli vyberte jednotku, na které je umístěn externí spouštěcí klíč.

  - Pokud chcete obnovovací klíč uložit služba AD DS, klikněte v části Zvolte, kam se má obnovovací klíč uložit, klikněte na Ve službě Active Directory.

  - Pokud chcete vytvořit obnovovací klíč, klikněte v části Zvolte, kam se má obnovovací klíč uložit, klikněte na Nevytvářejte obnovovací klíč.

  - Pokud chcete nakonfigurovat proces nasazení tak, aby před pokračováním čekal na dokončení šifrování na všech jednotkách, zaškrtněte políčko Počkat na dokončení šifrování nástrojem BitLocker na všech jednotkách před pokračováním.

  Poznámka

  Výchozí nastavení nástroje BitLocker je zakázané.

 21. Zkontrolujte informace na stránce Ready to begin (Připraveno k zahájení) a klikněte na Begin (Začít).

  Poznámka

  Pokud chcete rozbalit podrobnosti o tomto nasazení, klikněte na Podrobnosti.

  Průvodce nasazením se zavře a začne nasazení nového operačního systému.

Provádění nasazení ZTI pomocí Správce konfigurace

Nasazení ZTI provádíte pomocí Správce konfigurace a MDT v rámci služba AD DS, v rámci pracovní skupiny Windows nebo z vyměnitelných médií. Nasazení ZTI můžete provádět pomocí:

 • Příprava prostředí nasazení ZTI podle popisu v článku Příprava prostředí pro nasazení ZTI pro Správce konfigurace

 • Příprava nasazení ZTI na referenční počítač podle popisu v článku Příprava nasazení ZTI na referenční počítač pomocí Správce konfigurace

 • Nasazení a zachycení obrázku referenčního počítače v ZTI, jak je popsáno v tématu Nasazení a zachycení obrázku referenčního počítače pomocí Správce konfigurace

 • Příprava nasazení ZTI na cílové počítače podle popisu v článku Příprava nasazení ZTI na cílové počítače pomocí Správce konfigurace

 • Nasazení pořízených obrázků do cílového počítače v ZTI, jak je popsáno v tématu Nasazení zachycených obrázků do cílových počítačů pomocí Správce konfigurace

Příprava prostředí pro nasazení ZTI pro Správce konfigurace

Po přípravě nezbytné infrastruktury pro MDT jste připravení připravit prostředí nasazení MDT pro ZTI.

Příprava prostředí nasazení MDT pro nasazení ZTI
 1. Příprava požadované infrastruktury, jak je popsáno v tématu Příprava požadované infrastruktury ZTI pro použitís Správce konfigurace .

 2. Nainstalujte novou instanci MDT na server nasazení nebo upgradujte existující instanci MDT na MDT, jak je popsáno v článku Instalace nebo upgrade na MDT pro proces nasazení ZTIpomocí Správce konfigurace .

 3. Získejte software, který ZTI vyžaduje, jak je popsáno v článku Získání softwaru, který vyžaduje proces nasazení ZTI pomocí Správce konfigurace.

 4. Povolte Správce konfigurace integrace konzoly s MDT, jak je popsáno v článku Povolení integrace Správce konfigurace konzoly pro Správce konfigurace.

Příprava požadované infrastruktury ZTI pro použití s Správce konfigurace

Nasazení ZTI pomocí Správce konfigurace vyžadují, aby před instalací mdt a prováděním nasazení existovala správně nakonfigurovaná Správce konfigurace infrastruktury. Ujistěte se, že vaše nová nebo Správce konfigurace infrastruktura je speciálně optimalizovaná pro funkci Nasazení operačního systému.

Poznámka

Windows PowerShell verze 2.0 nebo novější musí být nainstalovaná na libovolném počítači, na kterém je nainstalovaná funkce MDT pro správu nasazení ZTI.

Další informace o:

 • Požadavky na hardware a software pro Správce konfigurace najdete v tématu Podporované konfigurace pro Správce konfigurace

 • Konfigurace infrastruktury Správce konfigurace pro podporu nasazení ZTI najdete v části Krok 1: Příprava požadované infrastruktury v úvodní příručce k dokumentu MDT pro Microsoft System Center 2012 R2 Správce konfigurace.

Instalace nebo upgrade na MDT pro proces nasazení ZTI pomocí Správce konfigurace

Prvním krokem při provádění nasazení ZTI je mít ve vašem prostředí spuštěnou aspoň jednu instanci MDT. Nainstalujte MDT na každý počítač s nainstalovanou Správce konfigurace konzoly a budete používat k vytváření nebo úpravám pořadí úkolů, které MDT vygeneruje. Pokud vaše stávající prostředí obsahuje:

 • Žádné počítače s mdt nebo předchozí verzí MDT, nainstalujte jednu nebo více nových instancí MDT, jak je popsáno v tématu Instalace nové instance MDT.

 • Jeden nebo více počítačů s předchozí verzí MDT upgradujte tyto instance na MDT, jak je popsáno v článku Upgrade na MDT. Po dokončení procesu upgradu:

  • Spusťte Průvodce konfigurací integrace ConfigMgr. Tento průvodce musí být spuštěný po upgradu, aby se zaregistroval nové součásti a nainstalujte nové šablony pořadí úkolů ZTI.

  • Spusťte Průvodce odebráním filtru PXE. Pokud jste dříve nainstalovali a nakonfigurovali filtr PXE tak, aby podporoval neznámé možnosti počítače v předchozích verzích MDT. Tato podpora je teď k dispozici v Správce konfigurace a byla odebrána v MDT.

  • Ujistěte se, že vytvoříte nový balíček Microsoft Deployment Toolkit Files pro všechny nové sekvence úloh ZTI, které vytvoříte. Existující balíček Microsoft Deployment Toolkit Files se může použít pro všechny sekvence úloh ZTI vytvořené před upgradem, ale pro nové posloupnosti úkolů ZTI musí být vytvořen nový balíček Microsoft Deployment Toolkit Files.

  • Ujistěte se, že všechny sekvence úloh ZTI vytvořené před upgradem používají balíček Microsoft Deployment Toolkit Files, který existoval před upgradem. Tyto pořadí úkolů ZTI můžete změnit, ale nemůžete použít žádnou z nových akcí nebo kroků pořadí úkolů MDT. Pokud chcete použít nové akce nebo kroky pořadí úkolů MDT, vytvořte nové pořadí úkolů ZTI.

   Poznámka

   Pokud jste upgradovali z předchozí verze Správce konfigurace, můžete použít pořadí úkolů ZTI pro MDT, které byly vytvořené v předchozí verzi Správce konfigurace, pokud byly vytvořené pomocí stejné verze MDT.

Získání softwaru, který vyžaduje proces nasazení ZTI pomocí Správce konfigurace

Shromažďte software potřebný během procesu nasazení ZTI pro Správce konfigurace. Tento software se naimportuje nebo přidá do sdílených složek nasazení, pokud už ve sdílené službě nasazení neexistuje.

Poznámka

MDT podporuje Windows ADK pro Windows 8.1, Windows PE 5.0 a System Center 2012 R2 Správce konfigurace.

Povinný software zahrnuje:

 • Zdrojové soubory operačního systému pro každý operační systém, který se má nasadit na referenční a cílové počítače

 • Balíčky operačního systému pro operační systémy, jako jsou aktualizace zabezpečení, sady feature pack a jazykové sady

 • Ovladače zařízení pro referenční a cílové počítače, které nejsou součástí operačního systému

 • Aplikace, které se instalují jako součást bitové kopie operačního systému nebo během nasazení referenčního obrázku

 • Zdrojové soubory NÁSTROJE USMT, které slouží k vytvoření softwarového balíčku, který je nasazený v cílových počítačích, zachycuje data migrace stavu uživatele.

Povolení Správce konfigurace integrace konzoly pro Správce konfigurace

Než budete moci používat funkce integrace Správce konfigurace MDT, spusťte Průvodce konfigurací integrace ConfigMgr. Tento průvodce zkopíruje příslušné Správce konfigurace integrace do Správce konfigurace_root (kde Správce konfigurace_root je složka, ve které je Správce konfigurace nainstalovaná konzola).

Průvodce také přidá třídy rozhraní WMI pro nové vlastní akce MDT. Tyto třídy přidáte tak, že kompilujete soubor ve formátu MOF (Managed Object Format), který obsahuje nové definice tříd.

Spuštění Průvodce konfigurací integrace ConfigMgr
 1. Poznámka

  Konzola Správce konfigurace by měla být při provádění tohoto postupu zavřená.

  Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Configure ConfigMgr Integration (Konfigurace integrace ConfigMgr).

  Spustí se Průvodce konfigurací integrace ConfigMgr.

 2. Dokončete Průvodce konfigurací integrace nástroje ConfigMgr pomocí informací v tabulce 115. Pokud není uvedeno jinak, přijměte výchozí hodnoty.

  Tabulka 115. Informace o dokončení Průvodce konfigurací integrace configmgru

  Na této stránce průvodce To můžete udělat
  Možnosti – Ověřte, jestli je vybraná možnost Nainstalovat rozšíření MDT Správce konfigurace pro tento nástroj.

  - Ověřte, jestli je zaškrtnuté políčko Instalovat rozšíření konzoly MDT System Center 2012 R2 Správce konfigurace.

  - Ověřte, jestli je zaškrtnuté políčko Přidat akce pořadí úkolů MDT System Center 2012 R2 Správce konfigurace serveru.

  - Do pole Název serveru webu zadejte ConfigMgr_server_name _ (kde ConfigMgr_server_name je název serveru Správce konfigurace, na který se má integrace MDT nainstalovat). – Do pole Kód webu zadejte * ConfigMgr_site_code (kde _ConfigMgr_site_code* je kód webu Správce konfigurace, který nainstaluje integraci MDT)

  **
  a potom klikněte na Další.

  Pole Název serveru webu a Kód webu se automaticky vyplní nejnovějšími podrobnostmi o připojení, pokud je Správce konfigurace jednou otevřena.
  Potvrzení Zkontrolujte stav dokončení průvodce a klikněte na Dokončit.

  Po dokončení průvodce je Správce konfigurace konzole nakonfigurovaná pro integraci MDT.

Příprava na nasazení ZTI do referenčního počítače pomocí Správce konfigurace

Bez ohledu na scénář nasazení ZTI, který provádíte, vždy začněte vytvořením referenčního počítače a zachycením obrázku tohoto počítače. Později v procesu nasazení ZTI nasadíte zachycenou bitovou kopii referenčního počítače do příslušných cílových počítačů.

Vytvořte referenční počítač pro každý obrázek, který chcete vytvořit pro nasazení do cílových počítačů. Další informace o určení počtu obrázků požadovaných ve vaší organizaci (a následně počtu referenčních počítačů) najdete v článku Odhad Storage požadavky na Správce konfigurace distribučních bodů. Další informace o použití referenčních počítačů v nasazeních MDT najdete v tématu Použití referenčních počítačů v nasazení MDT.

Příprava na nasazení do referenčního počítače pomocí Správce konfigurace
 1. Vytvořte nové pořadí úkolů, které nasadí cílový operační systém do referenčního počítače pomocí Průvodce vytvořením posloupnosti úloh MDT v konzole Správce konfigurace, jak je popsáno v tématu Vytvoření pořadí úkolů ZTI pomocí šablon pořadí úkolů MDTv Správce konfigurace .

  Tip

  Vytvořte pořadí úkolů pro nasazení do referenčního počítače na základě šablony Pořadí úloh klienta nebo Pořadí úkolů serveru, která je součástí MDT.

 2. Nakonfigurujte Správce konfigurace tak, aby obsahoval příslušný software pro nasazení do referenčního počítače, včetně následujících:

 3. Ujistěte se, že distribuční body pro balíčky a bitové kopie operačního systému, které nové pořadí úkolů ZTI používá, jsou správně rozloženy podle pokynů v tématu Správa distribučních bodů v Správce konfigurace.

  Poznámka

  Většina produkčních sítí má více distribučních bodů. Při provádění tohoto kroku v produkčním prostředí vyberte odpovídající distribuční body pro síť.

 4. Konfigurační soubory MDT můžete přizpůsobit potřebám vaší organizace podle pokynů v tématu Konfigurace nasazení MDT.

  Důležité

  Pokud zachycujete obrázek referenčního počítače, musíte aspoň přidat vlastnost DoCapture do souboru Customsettings.ini pro pořadí úkolů zadáním DoCapture=YES or DoCapture=SYSPREP .

 5. Volitelně můžete povolit monitorování procesu nasazení MDT, jak je popsáno v článku Monitorování nasazení MDT.

 6. Přizpůsobte si pořadí úkolů podle potřeb vaší organizace, jak je popsáno v tématu Konfigurace kroků pořadí úkolů ZTI v Správce konfigurace.

  Poznámka

  Proces nasazení ZTI není schopen provádět operace Programu Sysprep na cílovém počítači, který je zašifrovaný pomocí nástroje BitLocker Drive Encryption. Nástroj BitLocker na referenčním počítači nepomožte a nástroj BitLocker na cílových počítačích povolte až po úplném nasazení cílového operačního systému.

 7. Aktualizujte distribuční body tak, aby byly všechny změny balíčků správně rozloženy, jak je popsáno v tématu Správa distribučních bodů v Správce konfigurace.

  Poznámka

  Většina produkčních sítí má více distribučních bodů. Při provádění tohoto kroku v produkčním prostředí vyberte odpovídající distribuční body pro síť.

Nasazení a zachycení obrázku referenčního počítače pomocí Správce konfigurace

Po aktualizaci distribučních bodů inzerujte pořadí úkolů do referenčního počítače a spusťte referenční počítač s spouštěcím Windows PE vytvořeným dříve v procesu. Pořadí úkolů vytvořené dříve nasadí cílový operační systém, ovladače zařízení, balíčky operačního systému a aplikace do referenčního počítače a potom zachytí obrázek referenčního počítače.

Nasazení a zachycení obrázku referenčního počítače
 1. Přidejte referenční počítač do databáze Správce konfigurace webu, jak je popsáno v tématu Ruční přidání počítačů do databáze webu v Správce konfigurace.

 2. Vytvořte kolekci obsahující referenční počítač, jak je popsáno v tématu Správa kolekcí počítačů v Správce konfigurace.

 3. Nasaďte pořadí úkolů do referenčního počítače, jak je popsáno v tématu Správa nasazení pořadí úkolů v Správce konfigurace.

 4. Vytvořte spouštěcí multimediální disk pořadí úkolů pomocí Průvodce médií pořadí úloh, jak je popsáno v tématu Vytvoření spouštěcího média pořadí úkolů v Správce konfigurace.

 5. Spusťte referenční počítač s spouštěcím multimediálním diskem pořadí úkolů, jak je popsáno v tématu Nasazení operačního systému pomocí spouštěcích médií pořadí úloh v Správce konfigurace.

 6. Můžete také sledovat proces nasazení pomocí uzlu Monitorování v pracovním prostoru nasazení nebo pomocí rutiny Get-MDTMonitorData.

Příprava nasazení ZTI na cílové počítače pomocí Správce konfigurace

Po nasazování obrázků referenčních počítačů je nasazovat do cílových počítačů. V přípravě na nasazení pořízených obrázků do cílových počítačů vytvořte jednu nebo více sekvencí úloh pro nasazení zachycených obrázků, zajistěte, aby existovaly potřebné prostředky nasazení, a přizpůsobte proces nasazení MDT.

Příprava nasazení ZTI na cílové počítače
 1. Připravte síťové sdílené složky pro ukládání dat migrace a protokolů nasazení MDT, jak je popsáno v článku Příprava prostředků migrace MDT.

 2. Volitelně můžete připravit službu Windows Deployment Services na spuštění příslušných obrázků prostředí Windows PE, které zase spustí proces nasazení ZTI do cílových počítačů, jak je popsáno v článku Příprava služby Windows Deployment Services pro nasazení ZTI pomocí Správce konfigurace.

 3. Vytvořte další distribuční body, které vám pomůžou ve větších nasazeních, jak je popsáno v tématu Správa distribučních bodů v Správce konfigurace.

 4. Připravte pořadí úkolů ZTI, konfigurační soubory MDT a MDT DB pro každý scénář nasazení, jak je popsáno v následujících článcích:

  V závislosti na cílových počítačích ve vaší organizaci může být nutná jakákoli kombinace těchto scénářů nasazení. Další informace o scénářích nasazení MDT najdete v tématu Určení scénářů nasazení.

Příprava scénáře nasazení nového počítače ZTI na cílové počítače pomocí Správce konfigurace

Ve scénáři Nasazení nového počítače nasadíte novou instalaci operačního Windows počítače do nového počítače. Neexistují žádné informace o migraci uživatelů, které by bylo možné uložit a obnovit, a žádné existující systémy souborů, které by bylo možné zachovat. Pomocí šablony Pořadí úloh klienta nasaďte zachycený obrázek referenčního počítače do cílového počítače.

Příprava scénáře nasazení nového počítače na cílové počítače
 1. Vytvořte novou posloupnost úkolů, která nasadí cílový operační systém do referenčního počítače pomocí Průvodce vytvořením pořadí úkolů MDT v konzole Správce konfigurace, jak je popsáno v tématu Vytvoření pořadí úkolů ZTI pomocí šablon pořadí úkolů MDTv aplikaci Správce konfigurace , ale ujistěte se, že konkrétně dodržujete nastavení konfigurace na stránkách průvodce uvedených v tabulce 116 a vyberte příslušné hodnoty na jiných stránkách průvodce na základě nastavení konfigurace na stránkách průvodce uvedených v tabulce 116 a vyberte příslušné hodnoty na jiných stránkách průvodce na základě nastavení konfigurace vaší organizace. požadavky.

  Tip

  Vytvořte pořadí úkolů pro nasazení do referenčního počítače na základě šablony Pořadí úloh klienta nebo Pořadí úkolů serveru, která je součástí MDT.

  Tabulka 116. Informace o dokončení Průvodce vytvořením posloupnosti úloh MDT pro provádění scénáře nasazení nového počítače pomocí ZTI

  Na této stránce průvodce To můžete udělat
  Obrázek operačního systému Vyberte Vytvořit nový obrázek operačního systému a zadejte úplnou cestu UNC k obrázku WIM zachyceného z referenčního počítače.
  Metoda nasazení Klikněte na Provést nasazení operačního systému s nulovým dotykovým ovládáním bez interakce uživatele.
 2. Nakonfigurujte Správce konfigurace tak, aby obsahoval příslušný software pro nasazení do cílového počítače, včetně:

 3. Konfigurační soubory MDT můžete přizpůsobit potřebám vaší organizace podle pokynů v tématu Konfigurace nasazení MDT.

 4. Volitelně můžete databázi MDT DB přizpůsobit potřebám vaší organizace, jak je popsáno v tématu Provádění nasazení pomocí databáze MDT (pokud používáte MDT DB k poskytování informací o konfiguraci MDT).

 5. Volitelně můžete povolit monitorování procesu nasazení MDT, jak je popsáno v článku Monitorování nasazení MDT.

 6. Přizpůsobte si pořadí úkolů podle potřeb vaší organizace, jak je popsáno v tématu Konfigurace kroků pořadí úkolů ZTI v Správce konfigurace.

 7. Ujistěte se, že distribuční body pro balíčky a bitové kopie operačního systému, které nové pořadí úkolů ZTI používá, jsou správně rozloženy, jak je popsáno v tématu Správa distribučních bodů v Správce konfigurace.

  Poznámka

  Většina produkčních sítí má více distribučních bodů. Při provádění tohoto kroku v produkčním prostředí vyberte odpovídající distribuční body pro síť.

 8. Aktualizujte distribuční body tak, aby všechny změny balíčků byly správně rozloženy podle pokynů v tématu Správa distribučních bodů v Správce konfigurace.

  Poznámka

  Většina produkčních sítí má více distribučních bodů. Při provádění tohoto kroku v produkčním prostředí vyberte odpovídající distribuční body pro síť.

Příprava scénáře nasazení počítače aktualizace ZTI na cílové počítače pomocí Správce konfigurace

Ve scénáři Aktualizace nasazení počítače se aktualizuje počítač, včetně počítačů, které je nutné znovu zobrazit, aby bylo možné standardizaci obrázků nebo vyřešit problém. Existují informace o migraci uživatelů, které můžete uložit a obnovit, ale žádné existující systémy souborů, které by bylo možné zachovat. Pomocí šablony Pořadí úloh klienta nasaďte zachycený obrázek referenčního počítače do cílového počítače.

Příprava scénáře nasazení Aktualizovat počítač na cílové počítače
 1. Vytvořte novou posloupnost úkolů, která nasadí cílový operační systém do referenčního počítače pomocí Průvodce vytvořením posloupnosti úkolů MDT v konzole Správce konfigurace, jak je popsáno v tématu Vytvoření pořadí úkolů ZTI pomocí šablon pořadí úkolů MDTv Správce konfigurace , ale ujistěte se, že budete postupovat podle nastavení konfigurace na stránkách průvodce uvedených v tabulce 117 a vyberte příslušné hodnoty na jiných stránkách průvodce pro požadavky vaší organizace.

  Tip

  Vytvořte pořadí úkolů pro nasazení do referenčního počítače na základě šablony Pořadí úloh klienta nebo Pořadí úkolů serveru, která je součástí MDT.

  Tabulka 117. Informace o dokončení Průvodce vytvořením posloupnosti úloh MDT pro provádění scénáře nasazení nového počítače pomocí ZTI

  Na této stránce průvodce To můžete udělat
  Obrázek operačního systému Vyberte Vytvořit nový obrázek operačního systému a zadejte úplnou cestu UNC k obrázku WIM zachyceného z referenčního počítače.
  Metoda nasazení Klikněte na Provést nasazení operačního systému s nulovým dotykovým ovládáním bez interakce uživatele.
 2. Nakonfigurujte příslušný software pro nasazení na cílový počítač v konzole Správce konfigurace, včetně:

 3. Volitelně můžete konfigurační soubory MDT nebo MDT DB přizpůsobit potřebám vaší organizace podle následujících pokynů:

 4. Volitelně můžete povolit monitorování procesu nasazení MDT, jak je popsáno v článku Monitorování nasazení MDT.

 5. Přizpůsobte si pořadí úkolů podle potřeb vaší organizace, jak je popsáno v tématu Konfigurace kroků pořadí úkolů ZTI v Správce konfigurace.

 6. Ujistěte se, že distribuční body pro balíčky a bitové kopie operačního systému, které nové pořadí úkolů ZTI používá, jsou správně rozloženy, jak je popsáno v tématu Správa distribučních bodů v Správce konfigurace.

  Poznámka

  Většina produkčních sítí má více distribučních bodů. Při provádění tohoto kroku v produkčním prostředí vyberte odpovídající distribuční body pro síť.

 7. Aktualizujte distribuční body tak, aby všechny změny balíčků byly správně rozloženy podle pokynů v tématu Správa distribučních bodů v Správce konfigurace.

  Poznámka

  Většina produkčních sítí má více distribučních bodů. Při provádění tohoto kroku v produkčním prostředí vyberte odpovídající distribuční body pro síť.

Příprava na scénář nahrazení počítače ZTI cílovým počítačům pomocí Správce konfigurace

Ve scénáři Nahradit nasazení počítače nahradí jeden počítač jiný počítač. Vytvořte záznam přidružení počítače, který přidruží existující cílový počítač a nový cílový počítač. Existující data migrace stavu uživatele se uloží z existujícího cílového počítače. Potom se nová instalace Windows na nový počítač. Nakonec se data o stavu uživatele obnoví do nového počítače. Neexistují žádné existující systémy souborů, které by bylo možno zachovat.

Důležité

Před nasazením do cílového počítače je nutné vytvořit záznam přidružení počítače pro každý existující cílový počítač a každý nový cílový počítač.

Použijte:

 • Šablona Klient nahradit pořadí úkolů pro uložení migrace stavu uživatele stávajícího cílového počítače

  Důležité

  Před spuštěním pořadí úkolů na základě šablony Pořadí klientských úloh na novém cílovém počítači spusťte toto pořadí úkolů.

 • Šablona Pořadí úloh klienta k nasazení zachycené bitové kopie referenčního počítače do nového cílového počítače a obnovení dat migrace stavu uživatele

  Důležité

  Spusťte toto pořadí úkolů po spuštění pořadí úkolů na základě šablony Client Replace Task Sequence na stávajícím cílovém počítači.

Příprava na scénář nahrazení nasazení počítače cílovým počítačům
 1. Vytvořte přidružení počítače mezi stávajícím cílovým počítačem a novým cílovým počítačem, jak je popsáno v pododdílu "Jak provést nasazení operačního systému vedle sebe", v části Nasazení operačních systémů v aplikaci Správce konfigurace v knihovně dokumentace Správce konfigurace, která je nainstalovaná s Správce konfigurace.

 2. Vytvořte nové pořadí úkolů, které uloží data migrace stavu uživatele stávajícího cílového počítače podle pokynů v tématu Vytvoření pořadí úkolů ZTI pomocí šablon pořadí úkolů MDTv Správce konfigurace .

  Tip

  Vytvořte pořadí úkolů pro zachycení dat migrace stavu uživatele z cílového počítače na základě šablony Pořadí nahrazení klientských úkolů, která je součástí MDT.

 3. Vytvořte novou posloupnost úkolů, která nasadí zachycenou bitovou kopii referenčního počítače do cílového počítače, a obnovte data migrace stavu uživatele uložená klientem Nahradit posloupnost úkolů podle popisu v tématu Vytvoření pořadí úkolů ZTI pomocí šablon pořadí úkolů MDTv Správce konfigurace , ale ujistěte se, že konkrétně dodržujete nastavení konfigurace na stránkách průvodce uvedených v tabulce 118 a vyberte příslušné hodnoty v druhém průvodci. stránky pro požadavky vaší organizace.

  Tip

  Vytvořte pořadí úkolů pro nasazení do cílového počítače na základě šablony Pořadí úloh klienta, která je součástí MDT.

  Tabulka 118. Informace o dokončení průvodce vytvořením posloupnosti úkolů MDT pro provedení scénáře nahrazení počítače ZTI

  Na této stránce průvodce To můžete udělat
  Obrázek operačního systému Vyberte Vytvořit nový obrázek operačního systému a zadejte úplnou cestu UNC k obrázku WIM zachyceného z referenčního počítače.
  Metoda nasazení Klikněte na Provést nasazení operačního systému s nulovým dotykovým ovládáním bez interakce uživatele.
 4. Nakonfigurujte příslušný software pro nasazení na cílový počítač v konzole Správce konfigurace, včetně:

 5. Konfigurační soubory MDT nebo MDT DB můžete přizpůsobit potřebám vaší organizace podle následujících pokynů:

 6. Volitelně můžete povolit monitorování procesu nasazení MDT, jak je popsáno v článku Monitorování nasazení MDT.

 7. Přizpůsobte si pořadí úkolů podle potřeb vaší organizace, jak je popsáno v tématu Konfigurace kroků pořadí úkolů ZTI v Správce konfigurace.

 8. Ujistěte se, že distribuční body pro balíčky a bitové kopie operačního systému, které nové pořadí úkolů ZTI používá, jsou správně rozloženy, jak je popsáno v tématu Správa distribučních bodů v Správce konfigurace.

  Poznámka

  Většina produkčních sítí má více distribučních bodů. Při provádění tohoto kroku v produkčním prostředí vyberte odpovídající distribuční body pro síť.

 9. Aktualizujte distribuční body tak, aby všechny změny balíčků byly správně rozloženy, jak je popsáno v tématu Správa distribučních bodů v Správce konfigurace.

  Poznámka

  Většina produkčních sítí má více distribučních bodů. Při provádění tohoto kroku v produkčním prostředí vyberte odpovídající distribuční body pro síť.

Nasazení pořízených obrázků do cílových počítačů pomocí Správce konfigurace

Nasazení pořízených obrázků do cílových počítačů se mírně liší pro každý scénář nasazení MDT pomocí ZTI. Nasaďte zachycený obrázek referenčního počítače do cílových počítačů pro každý scénář nasazení ve vaší organizaci.

Nasazení snímku referenčního počítače do cílových počítačů
 1. Přidejte cílový počítač do Správce konfigurace webu:

 2. Vytvořte kolekci obsahující cílové počítače, jak je popsáno v tématu Správa kolekcí počítačů v Správce konfigurace.

  Poznámka

  Vytvořte kolekci pro každý scénář nasazení MDT, který se má provést, a ujistěte se, že kolekce obsahuje cílové počítače vyžadující odpovídající scénář nasazení.

 3. Nasazování pořadí úkolů do cílových počítačů, jak je popsáno v tématu Správa nasazení pořadí úkolů v Správce konfigurace.

 4. Způsob spuštění cílových počítačů můžete zadat pomocí libovolné kombinace následujících akcí:

  • Vytvořte spouštěcí multimediální disk pořadí úkolů pomocí Průvodce médií pořadí úloh, jak je popsáno v tématu Vytvoření spouštěcího média pořadí úkolů v Správce konfigurace.

  • Příprava Windows nasazení služby Windows PE, které zase spustí proces nasazení ZTI do cílových počítačů, jak je popsáno v článku Příprava služby Windows pro nasazení ZTIpomocí Správce konfigurace .

 5. Nasaďte zachycenou referenční bitovou kopii počítače do cílových počítačů pro každý scénář nasazení, jak je popsáno v těchto článek:Deploy the captured reference computer image to the target computers for each deployment scenario as described in:

Nasazení pořízených obrázků do cílových počítačů ve scénáři nasazení nového počítače ZTI pomocí Správce konfigurace

Spusťte cílový počítač pomocí spouštěcího média pořadí úkolů vytvořeného dříve v procesu nebo z Windows Deployment Services. Buď metoda Windows pe na cílovém počítači a zahájí proces nasazení ZTI. Na konci procesu se zachycený obrázek referenčního počítače nasadí na cílový počítač.

Nasazení obrázků pro zachycení do cílových počítačů ve scénáři nasazení nového počítače ZTI pomocí Správce konfigurace
 1. Spusťte cílový počítač pomocí spouštěcího média pořadí úkolů vytvořeného dříve v procesu nebo z Windows Deployment Services.

  Spustí se Průvodce pořadím úkolů.

 2. Dokončete Průvodce posloupností úkolů a řiďte se konkrétně nastavením konfigurace na stránkách průvodce, které jsou uvedené v tabulce 119, a vyberte příslušné hodnoty na jiných stránkách průvodce pro požadavky vaší organizace.

  Poznámka

  Tento průvodce se nezobrazí, pokud nakonfigurujete ZTI tak, aby se spouštění PXE nakonfiguroval a nakonfiguroval povinné inzerování nebo pokud je na cílovém počítači inzerována jenom jedna posloupnost úkolů.

  Tabulka 119. Informace o dokončení průvodce pořadím úkolů ve scénáři nasazení nového počítače ZTI pomocí Správce konfigurace

  Na této stránce průvodce To můžete udělat
  Výběr pořadí úkolů Vyberte pořadí úkolů, které jste vytvořili pro nasazení cílového počítače pro scénář nasazení Nového počítače.

  Spustí se průvodce a spustí se nasazení operačního systému.

 3. Můžete také zobrazit proces nasazení MDT pomocí uzlu Monitorování v pracovním prostoru nasazení nebo pomocí rutiny Get-MDTMonitorData.

  Další informace o monitorování nasazení MDT najdete v tématu Zobrazení průběhu nasazení MDT.

Nasazení zachycených obrázků do cílových počítačů ve scénáři nasazení počítače aktualizace ZTI pomocí Správce konfigurace

Spusťte ZTI spuštěním nasazení Správce konfigurace pořadí úkolů pro zachycení dat migrace stavu uživatele, která jste vytvořili dříve v procesu. Toto pořadí úkolů běží v aktuálním operačním systému na stávajícím cílovém počítači.

Nasazení obrázků pro zachycení do cílových počítačů ve scénáři aktualizace nasazení počítače pomocí ZTI
 1. Spusťte Správce konfigurace inzerování pro zachycení scénáře nasazení Aktualizovat počítač, který jste vytvořili dříve v procesu nasazení.

 2. Můžete také zobrazit proces nasazení MDT pomocí uzlu Monitorování v pracovním prostoru nasazení nebo pomocí rutiny Get-MDTMonitorData.

  Další informace o monitorování nasazení MDT najdete v tématu Zobrazení průběhu nasazení MDT.

  Pořadí úkolů se spustí v aktuálním operačním systému a zachytí data migrace stavu uživatele. Pořadí úkolů restartuje počítač, spustí Windows PE a potom zahájí instalaci nového operačního systému. A konečně, posloupnost úkolů restartuje počítač, spustí nový operační systém, obnoví data migrace stavu uživatele, nainstaluje všechny balíčky, nainstaluje všechny aplikace a provede všechny další akce nakonfigurované v pořadí úkolů. Cílový počítač je teď nasazený.

Nasazení zachycených obrázků do cílových počítačů ve scénáři nahrazení nasazení počítače pomocí Správce konfigurace

Scénář nahrazení počítače vyžaduje k dokončení migrace dva samostatné kroky. Nejdřív spusťte inzerování pořadí úkolů, které jste vytvořili, aby se zachycuje data migrace stavu uživatele z existujícího cílového počítače (starého počítače). Za druhé spusťte Průvodce pořadím úloh, který nasadí zachycenou bitovou kopii referenčního počítače do nového cílového počítače (nového počítače) a obnoví stav uživatele uložený dříve v procesu.

Nasazení zachycených obrázků referenčního počítače do cílových počítačů
 1. Uložte data migrace stavu uživatele ze stávajícího cílového počítače podle popisu v článku Uložení dat migrace stavu uživatele z existujícího cílového počítače pomocí Správce konfigurace.

 2. Nasaďte zachycenou bitovou kopii referenčního počítače do nového cílového počítače, jak je popsáno v tématu Nasazení zachycené bitové kopie do nového cílového počítače s daty migrace stavu uživatele ze stávajícího počítače pomocí Správce konfigurace.

Uložení dat migrace stavu uživatele z existujícího cílového počítače pomocí Správce konfigurace

Spusťte proces nasazení ZTI spuštěním inzerování Správce konfigurace pro zachycení dat migrace stavu uživatele, která jste vytvořili dříve v procesu. Toto pořadí úkolů běží v aktuálním operačním systému na stávajícím cílovém počítači.

Nasazení obrázků pro zachycení do cílových počítačů ve scénáři Nahrazení nasazení počítače pomocí Správce konfigurace
 1. Spusťte Správce konfigurace inzerování pro zachycení scénáře nasazení Aktualizovat počítač, který jste vytvořili dříve v procesu.

 2. Můžete také zobrazit proces nasazení MDT pomocí uzlu Monitorování v pracovním prostoru nasazení nebo pomocí rutiny Get-MDTMonitorData.

  Další informace o monitorování nasazení MDT najdete v tématu Zobrazení průběhu nasazení MDT.

  Pořadí úkolů se spustí v aktuálním operačním systému a zachytí data migrace stavu uživatele. Na konci pořadí úkolů se data migrace stavu uživatele stávajícího cílového počítače uloží do bodu migrace Správce konfigurace stavu.

Nasazení zachycené bitové kopie do nového cílového počítače s daty migrace stavu uživatele ze stávajícího počítače pomocí Správce konfigurace

Spusťte cílový počítač pomocí spouštěcího média ZTI vytvořeného dříve v procesu nebo ze služby Windows nasazení. Spouštěcí médium ZTI Windows pe na cílovém počítači a spustí ZTI. Na konci procesu nasazení se zachycená bitová kopie referenčního počítače nasadí na cílový počítač a data migrace stavu uživatele se obnoví z bodu migrace Správce konfigurace stavu.

Scénář nasazení pro nasazení zachycené bitové kopie
 1. Spusťte referenční počítač pomocí spouštěcího média ZTI vytvořeného dříve v procesu nebo ze služby Windows nasazení.

  Windows pe a potom se spustí Průvodce Windows nasazením.

 2. Dokončete Průvodce posloupností úkolů a řiďte se nastavením konfigurace stránek průvodce uvedených v tabulce 120 a vyberte hodnoty na jiných stránkách průvodce podle požadavků vaší organizace.

  Poznámka

  Tento průvodce se nezobrazí, pokud nakonfigurujete ZTI tak, aby se spouštění PXE nakonfiguroval a nakonfiguroval povinné inzerování nebo pokud je na cílovém počítači inzerována jenom jedna posloupnost úkolů.

  Tabulka 120. Informace o dokončení Průvodce posloupností úkolů pro scénář nahrazení nasazení počítače pro nasazení zachycené bitové kopie pomocí Správce konfigurace

  Na této stránce průvodce To můžete udělat
  Výběr pořadí úkolů Výběrem pořadí úkolů, které jste vytvořili pro nasazení cílového počítače, ve scénáři Nahrazení nasazení počítače nasadíte zachycenou bitovou kopii referenčního počítače do nového cílového počítače.

  Spustí se průvodce a spustí se nasazení operačního systému.

 3. Můžete také zobrazit proces nasazení MDT pomocí uzlu Monitorování v pracovním prostoru nasazení nebo pomocí rutiny Get-MDTMonitorData.

  Další informace o monitorování nasazení MDT najdete v tématu Zobrazení průběhu nasazení MDT.

  Nový cílový počítač se nasadí se stavem uživatele z existujícího cílového počítače, který se automaticky obnoví do nového cílového počítače.

Správa nasazení ZTI v Správce konfigurace Console

Nasazení ZTI můžete spravovat pomocí Správce konfigurace prostřednictvím Správce konfigurace konzoly. Pracovní plocha Nasazení v nasazeních ZTI se používá jenom ke konfiguraci databáze MDT. Průvodci, kteří se používají ke konfiguraci ZTI, jsou integrovaní do Správce konfigurace konzoly.

Správa nasazení ZTI v Správce konfigurace pomocí:

 • Vytvoření nové posloupnosti úkolů pro nasazení ZTI pomocí Průvodce vytvořením posloupnosti úloh MDT, jak je popsáno v tématu Vytvoření pořadí úkolů ZTI pomocí šablon pořadí úkolů MDT v Správce konfigurace

 • Správa operačních systémů pro nasazení ZTI v konzole Správce konfigurace, jak je popsáno v tématu Správa operačních systémů v Správce konfigurace

 • Správa ovladačů zařízení pro nasazení ZTI v konzole Správce konfigurace, jak popisuje správa ovladačů zařízení v Správce konfigurace

 • Nasazení operačního systému pomocí spouštěcích médií pořadí úloh, jak je popsáno v tématu Nasazení operačního systému pomocí spouštěcích médií pořadí úloh v Správce konfigurace

 • Vytvoření spouštěcího média pořadí úkolů pro ZTI, jak je popsáno v tématu Vytvoření spouštěcích médií pořadí úkolů v Správce konfigurace

 • Vytváření spouštěcích bitových kopií pro použití s ZTI pomocí Průvodce vytvořením bitové kopie pomocí Průvodce nasazením Microsoftu, jak je popsáno v článku Vytvoření spouštěcích bitových kopií ZTI v Správce konfigurace

 • Správa softwarových balíčků pro ZTI v Správce konfigurace, jak je popsáno v tématu Správa softwarových balíčků v Správce konfigurace

 • Nasazení posloupností úkolů pro referenční nebo cílové počítače pro ZTI, jak je popsáno v tématu Správa nasazení pořadí úkolů v Správce konfigurace

 • Ruční přidání počítačů do databáze webu pro ZTI, jak je popsáno v tématu Ruční přidání počítačů do databáze webu v Správce konfigurace

 • Správa kolekcí počítačů pro ZTI podle popisu v tématu Správa kolekcí počítačů v Správce konfigurace

 • Správa distribučních bodů pro ZTI, jak je popsáno v tématu Správa distribučních bodů v Správce konfigurace

 • Konfigurace jednotlivých kroků pořadí úkolů ZTI, jak je popsáno v tématu Konfigurace kroků pořadí úkolů ZTI v Správce konfigurace

 • Konfigurace kroků pořadí úkolů ZTI, které provádějí akce související s rolí serveru, jak je popsáno v tématu Konfigurace kroků pořadí úloh role serveru ZTI v Správce konfigurace

Vytvoření pořadí úkolů ZTI pomocí šablon pořadí úkolů MDT v Správce konfigurace

Pomocí Průvodce vytvořením posloupnosti úkolů MDT v Správce konfigurace můžete vytvářet pořadí úkolů v Správce konfigurace, které jsou integrované s MDT. Mdt obsahuje šablony pořadí úkolů, které můžete použít k nasazení referenčních a cílových počítačů.

Pomocí šablon pořadí úkolů MDT můžete vytvářet posloupnosti úkolů ZTI pomocí:

 • Identifikace šablon pořadí úkolů ZTI, které jsou součástí MDT, jak je popsáno v článku Identifikace šablon pořadí úkolů v mdt v Správce konfigurace

 • Identifikace balíčků a obrázků, které šablony pořadí úkolů MDT vyžadují, jak je popsáno v článku Identifikace balíčků a obrázků, které šablony pořadí úkolů MDT v Správce konfigurace Vyžadovat

 • Vytváření posloupností úkolů ZTI podle popisu v tématu Vytvoření pořadí úkolů ZTI pomocí Průvodce vytvořením posloupnosti úkolů MDT v Správce konfigurace

Určení šablon pořadí úkolů v MDT v Správce konfigurace

Tabulka 121 uvádí šablony pořadí úkolů, které jsou součástí mdt Správce konfigurace, název souboru pro každou šablonu a popis šablony. Soubory šablon se nacházejí ve složce install_folder\SCCM (kde install_folder je složka, ve které byla nainstalovaná funkce MDT).

Tabulka 121. Šablony pořadí úkolů zahrnuté v MDT pro Správce konfigurace

Šablona Název souboru Výběrem této šablony
Pořadí úkolů klienta SCCM_Client.xml Nasazování klientských operačních systémů do cílových počítačů pro všechny scénáře kromě scénáře nahrazování počítače MDT
Client Replace Task Sequence SCCM_ClientReplace.xml Zachycuje data migrace stavu uživatele z cílových počítačů pro scénář nasazení nahradit počítač MDT.
Vlastní pořadí úkolů nasazení Microsoftu SCCM_Custom.xml Vytvořte posloupnost úkolů, kterou můžete přizpůsobit tak, aby splňovala potřeby vaší organizace.
Standardní pořadí úkolů serveru SCCM_Server.xml Nasazení serverových operačních systémů do cílových počítačů pro všechny scénáře
Pořadí úkolů instalace řízené uživatelem SCCM_UDI.xml Nasazení operačních systémů do cílových počítačů pomocí udi
User Driven Installation Replace Task Sequence SCCM_UDIReplace.xml Zachycuje data migrace stavu uživatele z cílových počítačů pro scénář nasazení mdt replace computer pomocí udi.

Poznámka

K importu šablon pořadí úkolů vždy použijte Průvodce vytvořením pořadí úkolů MDT. I když můžete šablony pořadí úkolů importovat ručně, nedoporučuje se to.

Identifikujte balíčky a obrázky, které šablony pořadí úkolů MDT Správce konfigurace vyžadovat

Tabulka 122 obsahuje balíčky a obrázky, které šablony pořadí úkolů v MDT vyžadují. Tyto balíčky a obrázky musí existovat (nebo musí být vytvořeny), aby pořadí úkolů správně spouštěly Správce konfigurace.

Tabulka 122. Balíčky a obrázky: Vyžadované šablonami pořadí úkolů, které jsou součástí mdt pro Správce konfigurace

Tento balíček nebo obrázek Obsahuje
Balíček spouštěcí bitové kopie Spouštěcí obrázek použitý k zahájení procesu nasazení ZTI a uprostřed procesu při provádění scénáře nasazení Aktualizovat počítač.
Balíček Microsoft Deployment Files Skript a nástroje potřebné pro šablony pořadí úkolů MDT pro Správce konfigurace.
Balíček s obrázkem operačního systému Obrázek cílového operačního systému, který se má nasadit do cílového počítače
Instalační balíček operačního systému Všechny soubory potřebné k instalaci operačního systému (pomocí Windows Setup.exe).
Balíček klienta Správce konfigurace instalační soubory klienta.
Balíček USMT Soubory USMT, které slouží k zachycení a obnovení stavu uživatele.
Vlastní Nastavení balíček Obsahuje bezobslužné soubory a customsettings.ini.

Poznámka

Můžete použít obecné spouštěcí bitové kopie (soubory WIM), které Pracovní plocha pro nasazení vygeneruje v nasazeních ZTI. Nemůžete ale použít spouštěcí bitové kopie LTI LiteTouch (soubory WIM), které Pracovní plocha pro nasazení vygeneruje v nasazeních ZTI pomocí Správce konfigurace.

Průvodce vytvořením pořadí úkolů MDT může automaticky vytvářet tyto balíčky a obrázky nebo používat existující balíčky a obrázky. Šablony pořadí úkolů obsahují zástupné symboly pro každý balíček a obrázek uvedený v tabulce 122. Průvodce vytvořením pořadí úkolů MDT nahradí balíčky a obrázky vybrané pro zástupné symboly v šablonách pořadí úkolů. Po dokončení průvodce bude nově vytvořená posloupnost úkolů odkazovat na příslušné balíčky a obrázky.

Kromě balíčků a obrázků, které šablony pořadí úkolů vyžadují, zvažte vytvoření a zahrnutí následujících prvků do posloupností úkolů, které budou poskytovat podobné funkce v pracovním panelu Nasazení:

 • Balíčky distribuce softwaru. Součástí tohoto balíčku je jakýkoli software, který se nainstaluje jako součást nasazení operačního systému (podobně jako u uzlu Aplikace v pracovním prostředí nasazení). Tyto balíčky se vytvářejí jako balíčky a programy v Správce konfigurace. Další informace o tom, jak vytvořit tyto balíčky, najdete v následujících částech Správce konfigurace Dokumentace, která je součástí Správce konfigurace:

  • "Správa obsahu v Správce konfigurace"

  • "Správa aplikací v Správce konfigurace"

 • Windows balíčku (aktualizace softwaru). Tyto balíčky zahrnují všechny soubory balíčku Windows obsahující aktualizace softwaru (jako jsou jazykové sady, aktualizace zabezpečení Windows aktualizace Service Pack), které se instaluje jako součást nasazení operačního systému (podobně jako u uzlu Balíčky operačního systému v pracovním prostředí nasazení). Můžete použít tyto balíčky aktualizací softwaru:

  • Beze změn pomocí funkce Aktualizace softwaru v Správce konfigurace. Další informace o používání těchto balíčků ve funkci Aktualizace softwaru najdete v části Aktualizace softwaru v Správce konfigurace v knihovně dokumentace Správce konfigurace, která je součástí Správce konfigurace.

  • Jako nainstalovaný přímo společností ZTI pomocí typu kroku Instalovat aktualizace offline pořadí úkolů. Další informace o konfiguraci kroku pořadí úkolů na základě tohoto typu najdete v tématu Konfigurace kroků pořadí úkolů ZTIv Správce konfigurace .

  • Vlastní balíčky distribuce softwaru v Správce konfigurace. Další informace o tom, jak vytvořit tyto balíčky, najdete v části Technical Reference for Content Management in Správce konfigurace v knihovně dokumentace Správce konfigurace, která je součástí Správce konfigurace.

 • Balíček ovladače zařízení Správce konfigurace používá balíčky ovladačů k řízení distribuce ovladačů do distribučních bodů. Kategorie ovladačů zařízení můžete zadat v typu kroku Automatické použití ovladačů pořadí úkolů a omezit tak, které ovladače jsou nainstalované, nebo můžete nainstalovat všechny ovladače zařízení pomocí typu kroku Použít balíček ovladače pro pořadí úkolů. Další informace o tom, jak zahrnout ovladače zařízení do bitové kopie operačního systému, najdete v části How to Install Device Drivers to Computers by Using Task Sequences (Jak nainstalovat ovladače zařízení do počítačů pomocí posloupností úloh) v knihovně dokumentace Správce konfigurace, která je součástí Správce konfigurace.

Vytvoření posloupností úloh ZTI pomocí Průvodce vytvořením posloupnosti úkolů MDT v Správce konfigurace

Průvodce vytvořením posloupnosti úkolů MDT Správce konfigurace nahradí balíčky a obrázky vybrané pro zástupné symboly v šablonách pořadí úkolů. Po dokončení průvodce bude nová posloupnost úkolů odkazovat na příslušné balíčky a obrázky.

Poznámka

K vytváření posloupností úkolů založených na šablonách pořadí úkolů MDT vždy použijte Průvodce vytvořením posloupnosti úkolů MDT. I když můžete šablony pořadí úkolů importovat ručně, nedoporučujeme to.

Vytvoření pořadí úkolů ZTI pomocí Průvodce vytvořením posloupnosti úkolů MDT v Správce konfigurace
 1. Klikněte na Start, přejděte na Všechny programy a potom na Microsoft System Center 2012. Přejděte na Správce konfigurace a potom klikněte na Správce konfigurace Console.

 2. V Správce konfigurace klikněte v navigačním podokně na Softwarová knihovna.

 3. V pracovním prostoru Softwarová knihovna přejděte na Přehled/Operační systémy/Pořadí úkolů.

 4. Na pásu karet klikněte na kartě Domů ve skupině Pořadí úkolů na vytvořit pořadí úkolů MDT.

  Spustí se Průvodce vytvořením posloupnosti úkolů MDT.

 5. Dokončete Průvodce vytvořením pořadí úkolů MDT pomocí informací v tabulce 123. Pokud není uvedeno jinak, přijměte výchozí hodnoty.

  Tabulka 123. Informace o dokončení průvodce vytvořením posloupnosti úkolů MDT

  Na této stránce průvodce To můžete udělat
  Zvolit šablonu - V následujících šablonách pořadí úkolů SCCM jsou k dispozici možnosti task_sequence_template _ (kde _task_sequence_template je šablona pořadí úkolů, která se má vybrat v tabulce 121).

  - Klikněte na Další.
  Zvolit šablonu: Obecné - Do pole Název pořadí úkolů zadejte task_sequence_name _ (kde task_sequence_name je název pořadí úkolů zobrazeného v konzole Správce konfigurace). - Do komentářů pořadí úkolů zadejte

  komentář * **
  (kde _comment* je popisný text popisující účel pořadí úkolů).

  - Klikněte na Další.
  Zvolte Šablonu: Podrobnosti a. Vyberte Připojit se k pracovní skupině.

  b. Další možností je Připojit se k doméně. Pokud vyberete tuto možnost, zadejte do pole Pracovní skupina * workgroup_name _ (kde _workgroup_name_* je název pracovní skupiny, ke které se chcete

  připojit). c. Vyberte

  Připojit se k doméně . Další možností je Připojit se k pracovní skupině. Pokud vyberete tuto možnost, proveďte následující kroky:

  – **
  Do pole Doména zadejte * domain_name (kde domain_name* je název pracovní skupiny, ke které se chcete připojit).

  - Klikněte na Nastavit.

  Zobrazí se dialogové okno Uživatelský účet Windows. – V dialogovém okně Uživatelský účet Windows zadejte do pole Uživatelské jméno

  **domain_name\user_name*
  (kde user_name* je název uživatelského účtu použitého k připojení počítače k doméně a domain_name je název domény, ve které se nachází uživatelský účet. Tento účet musí být členem skupiny Domain Admins v doméně nebo musí mít dostatečná delegovaná oprávnění).

  - Do pole Heslo a ** Potvrdit
  heslo zadejte * heslo (kde heslo* je heslo uživatelského účtu) a potom klikněte na OK.

  d. Do pole**
  Uživatelské jméno zadejte * user_name (kde user_name* je jméno registrovaného uživatele, který se zobrazí ve vlastnostech Windows operačního

  systému). e. Do pole Název**
  organizace zadejte * organization_name (kde organization_name* je název registrované organizace, která se zobrazí ve vlastnostech Windows operačního systému).

  f. Do pole Kód Product Key zadejte **product_key*
  (kde _product_key* je kód Product Key pro operační systém).

  g. Klikněte na tlačítko Další.
  Zvolte Šablona: Zachyťte Nastavení a. Vyberte: Toto pořadí úkolů se nikdy nebude používat k zachycení a obrázkům.

  Další možností je Tato posloupnost úkolů se může použít k zachycení a obrázku .

  b. Vyberte: Toto pořadí úkolů se může použít k zachycení a obrázku.

  Další možností je Tato posloupnost úkolů se nikdy nebude používat k zachycení a obrázkům. Pokud vyberete tuto možnost, proveďte následující kroky:

  - Do pole Cíl sběru zadejte unc_path _ (kde unc_path je plně kvalifikovaná cesta UNC pro umístění souboru WIM, včetně názvu souboru WIM). - Klikněte na

  Nastavit.

  Zobrazí se dialogové okno Uživatelský účet Windows. – V dialogovém okně Uživatelský účet Windows zadejte do pole Uživatelské jméno

  **domain_name\user_name*
  (kde user_name* je název uživatelského účtu, který má oprávnění k zápisu do složky zadané v poli Cíl sběru a domain_name je název domény, ve které se uživatelský účet nachází).

  - V poli Heslo a Potvrdit heslo, zadejte **heslo*
  (kde _password* je heslo uživatelského účtu) a potom klikněte na OK.

  c. Klikněte na tlačítko Další.
  Spouštěcí obrázek a. Vyberte Zadat existující spouštěcí bitovou kopii.

  Další možností je Vytvořit nový balíček spouštěcí bitové kopie. Pokud vyberete tuto možnost, proveďte následující kroky:

  - Klikněte na Procházet.

  Zobrazí se dialogové okno Vybrat balíček.

  - V dialogovém okně Vybrat balíček klikněte na * package_name _ (kde _package_name_* je název existující spouštěcí bitové kopie) a potom klikněte na OK . b. Vyberte Vytvořit nový balíček spouštěcí

  bitové kopie. Další možností je Vytvořit nový balíček spouštěcí bitové kopie. Pokud vyberete tuto možnost, zadejte do pole **
  Zdroj balíčku, který se má vytvořit , unc_path (kde _unc_path je plně kvalifikovaná cesta UNC pro umístění složky, do které se zdroj balíčku uloží).

  Účet Správce konfigurace služby musí mít oprávnění k úpravě obsahu této cesty UNC, aby se aktualizují spouštěcí bitové kopie. Ujistěte se, Správce konfigurace účet služby má příslušná oprávnění pro tuto sdílenou síťovou složku.

  Můžete taky kliknout na Procházet a najít cestu UNC.

  c. Klikněte na tlačítko Další.
  Spouštěcí obrázek: Obecné Nastavení Tato stránka průvodce se zobrazí jenom v případě, že na stránce průvodce Spouštěcí obrázek vyberete Vytvořit nový balíček spouštěcí bitové kopie.

  a. Do pole Název zadejte package_name _ (kde package_name je název, který se má dát balíčku spouštěcí bitové

  kopie). b. Do pole**
  Verze zadejte * version_number (kde version_number* je číslo verze, které se má přiřadit k balíčku spouštěcí bitové

  kopie). c. Do pole**
  Komentáře zadejte * comment_text (kde _comment_text* jsou popisné informace o balíčku spouštěcí bitové kopie).

  d. Klikněte na tlačítko Další.
  Spouštěcí obrázek: Součásti Tato stránka průvodce se zobrazí jenom v případě, že na stránce průvodce Spouštěcí obrázek vyberete Vytvořit nový balíček spouštěcí bitové kopie.

  a. V části Platforma klikněte na platform _ (kde platforma je architektura platformy pro spouštěcí bitovou kopii – x86 nebo X64). b. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka ADO, pokud chcete do spouštěcí bitové kopie přidat komponenty ADO, které jsou potřebné pro přístup k databázím SQL Server, jako je

  mdt db. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuté. Pokud je zaškrtávací políčko: - Vybráno, komponenty ADO se přidávají do spouštěcí bitové kopie – zrušeno, komponenty ADO se nepřidá do spouštěcího obrázku  Skriptování, jazyk HTML

  Application (HTA), XML

  a podpora ROZHRANÍ WMI se vždycky přidávají do spouštěcí bitové kopie. c. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka písmo * (kde písmo je název písma, které se má přidat, což může být čínština [ZH-CN], čínština [ZH-HK], čínština [ZH-TW], japonština [JA-JP], nebo korejština [KO-KR]) pro přidání podpory pro volitelná písma.

  d. Klikněte na _Další*.
  Spouštěcí obrázek: Přizpůsobení a. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Přidat soubory příkazů před zahájením, aby se u tohoto spouštěcího média zaškrtl Průvodce nasazením. Pokud je toto políčko zaškrtné:

  - Vybráno, do spouštěcí bitové kopie se přidávají soubory příkazů před startem. Do příkazového řádku zadejte předstartovací příkazový skript, který se má spustit jako výchozí ZTIMediaHook.wsf. Do pole Složka pro soubory příkazů před zahájením zadejte unc_path _ (kde unc_path je plně kvalifikovaná cesta UNC ke složce s možností zápisu).

  Můžete také kliknout na Procházet a najít složku, ve které se nacházejí soubory příkazů před zahájením.

  - Není zaškrtnutí políčka, soubory příkazů před zahájením se nepřidá do spouštěcí bitové kopie.

  b. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Přidat další soubory do nové spouštěcí bitové kopie. Pokud je toto políčko zaškrtnuté: – Vybráno, přidávají se do spouštěcí bitové kopie

  další soubory. Do pole Cesta zadejte cestu ***
  (kde cesta* je plně kvalifikovaná nebo relativní místní cesta nebo cesta UNC ke složce s možností zápisu).

  Můžete také kliknout na Procházet a najít tak složku, ve které se nacházejí další soubory.

  - Není zaškrtnutí políčka, do spouštěcí bitové kopie se nepřidá další soubory.

  c. Do pole Použít vlastní rastrový soubor pozadí (cesta UNC) zadejte * unc_path (kde __unc_path
  *_ je plně kvalifikovaná cesta UNC k rastrovému souboru, který chcete použít jako pozadí).

  Případně klikněte na Procházet a vyhledejte rastrový soubor.

  d. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Povolit podporu příkazů (F8). Pokud je toto políčko zaškrtné:

  e. Klikněte na tlačítko Další.
  Spouštěcí obrázek: Přizpůsobení a. Vyberte Zadat existující balíček Toolkit Microsoft Deployment.

  Další možností je Vytvořit nový balíček microsoftových Toolkit souborů. Pokud vyberete tuto možnost, proveďte následující kroky:

  - Klikněte na Procházet.

  Zobrazí se dialogové okno Vybrat balíček.

  - V dialogovém okně Vybrat balíček klikněte na package_name (kde package_name je název existujícího balíčku) a potom klikněte na OK.

  b. Vyberte Vytvořit nový balíček Toolkit Microsoft Deployment.

  Další možností je Zadat existující balíček microsoftových Toolkit souborů. Pokud vyberete tuto možnost, zadejte do pole Zdroj balíčku, který chcete vytvořit ,*unc_path _ (kde _unc_path* je plně kvalifikovaná cesta UNC pro umístění složky, do které se zdroj balíčku uloží).

  Můžete taky kliknout na Procházet a najít cestu UNC.

  c. Klikněte na tlačítko Další.
  Balíček MDT: Podrobnosti mdt Tato stránka průvodce se zobrazí jenom v případě, že na stránce průvodce MdT Package (Balíček MDT) vyberete Create a new Microsoft Deployment Toolkit files package (Vytvořit nový balíček microsoft deployment Toolkit soubory).

  a. Do pole Název zadejte package_name _ (kde package_name je název, který se má dát balíčku Microsoft Deployment Toolkit files).

  b. Do pole**
  Verze zadejte * version_number (kde version_number* je číslo verze, které se má přiřadit k balíčku Microsoft Deployment Toolkit files).

  c. Do pole Jazyk zadejte jazyk ***
  (kde jazyk* je jazyk balíčku Microsoft Deployment Toolkit

  soubory). d. Do pole Výrobce zadejte **výrobce*
  (kde výrobce* je výrobcem balíčku Microsoft Deployment Toolkit

  soubory). e. Do pole**
  Komentáře zadejte * comment_text (kde _comment_text* jsou popisné informace o balíčku microsoft deployment Toolkit souborů).

  f. Klikněte na tlačítko Další.
  Obrázek operačního systému Na této stránce průvodce můžete vybrat (nebo vytvořit) balíčky s obrázkem operačního systému nebo balíčky instalace operačního systému. Balíčky obrázků operačního systému se vytvářejí ze souborů WIM buď z distribučních médií, nebo z vlastních souborů WIM, které jste vytvořili. Instalační balíčky operačního systému obsahují všechny soubory potřebné k instalaci operačního systému, například obsah Windows DVD.

  Šablony pořadí úkolů ZTI vždy nakonfigurují krok pořadí úloh Použít bitovou kopii operačního systému tak, aby se index obrázku nasadil rovnající se 1. Pokud chcete nasadit obrázek s jiným indexem, změňte konfiguraci kroku pořadí úkolů Použít bitovou kopii operačního systému.

  Pokud vyberete SKU, která se liší od výchozí SKU, odeberte následující oddíl z Unattend.xml v balíčku Nastavení SKU:

  <MetaData> <Key>/image/index</Key> <Value>1</Value> </MetaTag>

  a. Vyberte Zadat existující obrázek operačního systému.

  Další možnosti jsou Vytvoření nové bitové kopie operačního systému, Zadání existujícího instalačního balíčku operačního systému nebo Vytvoření nového instalačního balíčku operačního systému. Pokud vyberete tuto možnost, proveďte následující kroky:

  - Klikněte na Procházet.

  Zobrazí se dialogové okno Vybrat balíček.

  - V dialogovém okně Vybrat balíček klikněte na * package_name _ (kde _package_name_* je název existujícího balíčku) a potom klikněte na OK . b. Vyberte Vytvořit nový obrázek

  operačního systému. Vyberte Vytvořit nový obrázek operačního systému.

  Další možnosti jsou Zadání existující bitové kopie operačního systému , Zadání existujícího instalačního balíčku operačního systému nebo Vytvoření nového instalačního balíčku operačního systému . Pokud vyberete tuto možnost, proveďte následující kroky: – V umístění

  wim**
  souboru s obrázkem operačního systému zadejte * unc_path (kde unc_path* je plně kvalifikovaná cesta UNC pro umístění složky, ve které se soubor WIM nachází, včetně názvu souboru WIM).

  Můžete taky kliknout na Procházet a vyhledat soubor WIM.

  - Do **
  pole Zdrojová složka balíčku, která se má vytvořit, zadejte * unc_path (kde unc_path* je plně kvalifikovaná cesta UNC pro umístění složky, do které se zdroj balíčku uloží). Do ** pole Zdrojová složka balíčku, která se má vytvořit, zadejte * unc_path (kde unc_path* je plně kvalifikovaná cesta UNC pro umístění složky, do které se zdroj balíčku uloží).

  Můžete taky kliknout na Procházet a najít cestu UNC.

  c. Vyberte Zadat existující instalační balíček operačního systému.

  Další možnosti jsou Zadání existující bitové kopie operačního systému , Vytvoření nové bitové kopie operačního systému nebo Vytvoření nového instalačního balíčku operačního systému . Pokud vyberete tuto možnost, proveďte následující kroky:

  - Klikněte na Procházet.

  Zobrazí se dialogové okno Vybrat balíček.

  - V dialogovém okně Vybrat balíček **
  klikněte na * package_name (kde package_name* je název existujícího balíčku) a potom klikněte na OK . d. Vyberte Vytvořit nový instalační balíček operačního

  systému.

  e. Další možnosti jsou Zadání existující bitové kopie operačního systému , Vytvoření nové bitové kopie operačního systému nebo Zadání existujícího instalačního balíčku operačního systému . Další možnosti jsou Zadání existující bitové kopie operačního systému , Vytvoření nové bitové kopie operačního systému nebo Zadání existujícího instalačního balíčku operačního systému .

  Obsah instalační složky operačního systému se zkopíruje ze zadaného umístění UNC do zdrojové složky balíčku, která se pak použije k vytvoření balíčku.

  Pokud vyberete tuto možnost, proveďte následující kroky:

  – **
  Do umístění instalační složky operačního systému zadejte * unc_path (kde unc_path* je plně kvalifikovaná cesta UNC pro umístění složky, do které se zdroj balíčku uloží).

  Můžete taky kliknout na Procházet a najít cestu UNC.

  - Do **
  pole Zdrojová složka balíčku, která se má vytvořit, zadejte * unc_path (kde _unc_path* je plně kvalifikovaná cesta UNC pro umístění složky, do které se zdroj balíčku uloží).

  Můžete taky kliknout na Procházet a najít cestu UNC.

  f. Klikněte na tlačítko Další.
  Obrázek operačního systému: Podrobnosti o obrázku Tato stránka průvodce se zobrazí jenom v případě, že na stránce průvodce Obrázek operačního systému vyberete Vytvořit nový obrázek operačního systému.

  a. Do pole Název zadejte package_name _ (kde package_name je název, který se má zadat

  balíčku). b. Do pole**
  Verze zadejte * version_number (kde version_number* je číslo verze, které se má k balíčku

  přiřadit). c. Do pole**
  Komentáře zadejte * comment_text (kde _comment_text* je popisné informace o balíčku).

  d. Klikněte na tlačítko Další.
  Obrázek operačního systému: Zdroj instalace Tato stránka průvodce se zobrazí jenom v případě, že na stránce průvodce Obrázek operačního systému vyberete Vytvořit nový instalační balíček operačního systému.

  a. Do pole Název zadejte package_name _ (kde package_name je název, který se má zadat

  balíčku). b. Do pole**
  Verze zadejte * version_number (kde version_number* je číslo verze, které se má k balíčku

  přiřadit). c. Do pole**
  Komentáře zadejte * comment_text (kde _comment_text* je popisné informace o balíčku).

  d. Klikněte na tlačítko Další.
  Obrázek operačního systému: Index obrázku operačního systému a. Ve vybraném souboru s obrázkem operačního systému (WIM) je několik obrázků. Určete, který obrázek chcete nasadit , vyberte image_index _ (kde _image_index je index obrázku, který obsahuje operační systém, který chcete nasadit).

  b. Klikněte na tlačítko Další.
  Balíček klienta a. Vyberte Zadat existující balíček klienta ConfigMgr.

  Další možností je Vytvořit nový balíček klienta ConfigMgr. Pokud vyberete tuto možnost, proveďte následující kroky:

  - Klikněte na Procházet.

  Zobrazí se dialogové okno Vybrat balíček.

  - V dialogovém okně Vybrat balíček klikněte na * package_name _ (kde __package_name_* je název existujícího balíčku) a potom klikněte na OK.

  b. Vyberte Vytvořit nový balíček klienta ConfigMgr. Vyberte Vytvořit nový balíček klienta ConfigMgr.

  Další možností je Zadat existující balíček klienta ConfigMgr.

  c. Klikněte na tlačítko Další.
  Balíček USMT Umístění pro ukládání dat migrace stavu uživatele do souboru CustomSettings.ini ZTI nelze zadat pomocí Správce konfigurace. Úkol Úložiště stavu žádosti automaticky určuje bod migrace stavu, který se použije pro ukládání dat migrace stavu uživatele. Další informace najdete v části How to Capture and Restore User State (Jak zaznamenat a obnovit stav uživatele) v části How to Manage the User State in Správce konfigurace (Jak spravovat stav uživatele v aplikaci Správce konfigurace) v knihovně dokumentace Správce konfigurace, která je nainstalovaná s Správce konfigurace.

  a. Vyberte Zadat existující balíček USMT.

  Další možností je Vytvořit nový balíček USMT. Pokud vyberete tuto možnost, proveďte následující kroky: Další možností je Vytvořit nový balíček USMT. Pokud vyberete tuto možnost, proveďte následující kroky:

  - Klikněte na Procházet.

  Zobrazí se dialogové okno Vybrat balíček.

  - V dialogovém okně Vybrat balíček klikněte na * package_name _ (kde _package_name_* je název existujícího balíčku) a potom klikněte na OK . b. Vyberte Vytvořit nový balíček

  USMT.

  Další možností je Zadat existující balíček USMT. Pokud vyberete tuto možnost, proveďte následující kroky: – Do pole Cesta ke spustitelným souborům

  USMT**
  a souvisejícím zadejte cestu * (kde cesta* je plně kvalifikovaná cesta k umístění složky, ve které se nacházejí zdrojové soubory USMT).

  Můžete taky kliknout na Procházet a najít cestu.

  - Do **
  pole Zdroj balíčku, který chcete vytvořit, zadejte * unc_path (kde _unc_path* je plně kvalifikovaná cesta UNC pro umístění složky, do které se zdroj balíčku uloží).

  Můžete taky kliknout na Procházet a najít cestu UNC.

  c. Klikněte na tlačítko Další.

  Nástroj USMT může zálohovat a obnovovat jenom profily uživatelů v místní mezipaměti, ne síťové kopie. Další informace o používání cestovních profilů najdete v přehledu Přesměrování složek, Offline soubory a Cestovní profily uživatelů.
  Balíček USMT: Podrobnosti o usmtu Tato stránka průvodce se zobrazí jenom v případě, že na stránce průvodce Balíček USMT vyberete Vytvořit nový balíček USMT.

  a. Do pole Název zadejte package_name _ (kde package_name je název, který se má zadat

  balíčku). b. Do pole**
  Verze zadejte * version_number (kde version_number* je číslo verze, které se má k balíčku

  přiřadit). c. Do pole Jazyk zadejte jazyk ***
  (kde jazyk* je jazyk

  balíčku). d. Do pole**
  Výrobce zadejte * manufacturer_name (kde manufacturer_name* je název výrobce softwaru v

  balíčku). e. Do pole**
  Komentáře zadejte * comment_text (kde _comment_text* jsou popisné informace o balíčku).

  f. Klikněte na tlačítko Další.
  Nastavení balíček a. Vyberte Zadat existující balíček nastavení.

  Další možností je Vytvořit nový balíček nastavení. Pokud vyberete tuto možnost, proveďte následující kroky:

  - Klikněte na Procházet.

  Zobrazí se dialogové okno Vybrat balíček.

  - V dialogovém okně Vybrat balíček klikněte na * package_name _ (kde _package_name_* je název existujícího balíčku) a potom klikněte na OK . b. Klikněte na Vytvořit nový balíček

  nastavení.

  Další možností je Zadat existující balíček nastavení. Pokud vyberete tuto možnost, zadejte do pole **
  Zdroj balíčku, který se má vytvořit , unc_path (kde _unc_path je plně kvalifikovaná cesta UNC pro umístění složky, do které se zdroj balíčku uloží).

  Můžete taky kliknout na Procházet a najít cestu UNC.

  c. Klikněte na tlačítko Další.
  Nastavení balíček: Nastavení podrobnosti Tato stránka průvodce se zobrazí jenom v případě, že na stránce průvodce Nastavení Vytvořit nový balíček nastavení. Tato stránka průvodce se zobrazí jenom v případě, že na stránce průvodce Nastavení Vytvořit nový balíček nastavení.

  a. Do pole Název zadejte package_name _ (kde package_name je název, který se má zadat

  balíčku). b. Do pole**
  Verze zadejte * version_number (kde version_number* je číslo verze, které se má k balíčku

  přiřadit). c. Do pole Jazyk zadejte jazyk ***
  (kde jazyk* je jazyk

  balíčku). d. Do pole**
  Výrobce zadejte * manufacturer_name (kde manufacturer_name* je název výrobce softwaru v

  balíčku). e. Do pole**
  Komentáře zadejte * comment_text (kde _comment_text* je popisné informace o balíčku).

  f. Klikněte na tlačítko Další.
  Balíček nástroje Sysprep a. Vyberte Žádný balíček programu Sysprep není povinný.
  Souhrn Klikněte na Další.

  Na stránce Průvodce souhrnem se zobrazí stavový řádek zobrazující průběh úkolů definovaných v průvodci. Průvodce vytvořením posloupnosti úkolů MDT se při vytvoření pořadí úkolů zavře.

Správa operačních systémů v Správce konfigurace

Správa operačních systémů v uzlu Operační systémy v pracovním prostoru Softwarová knihovna Operační systémy jsou obsažené a spravované v následujících uzlech pod uzlem Operační systémy:

 • Instalační programy operačního systému. Tento uzel obsahuje operační systémy, které se používají k nasazení referenčních počítačů a jsou založené na souboru install.wim z původního média operačního systému.

 • Bitové kopie operačního systému Tento uzel obsahuje zachycené bitové kopie operačního systému z referenčních počítačů, které jsou nasazené do cílových počítačů.

  Další informace o správě operačních systémů v konzole Správce konfigurace najdete v části Konfigurace Správce konfigurace pro nasazení operačního systému v knihovně dokumentace Správce konfigurace, která je nainstalovaná s Správce konfigurace.

Správa ovladačů zařízení v Správce konfigurace

Správa ovladačů zařízení v Správce konfigurace v Správce konfigurace:

 • Import ovladačů zařízení do Správce konfigurace, jak je popsáno v článku Import ovladačů do Správce konfigurace

 • Vytvoření nového balíčku ovladače, který obsahuje ovladače zařízení, jak je popsáno v tématu Vytvoření nového balíčku Správce konfigurace ovladače

 • Přidání ovladačů zařízení a balíčků ovladačů zařízení do operačních systémů a spouštěcích bitových kopií, jak je popsáno v článku Přidání ovladačů zařízení do operačního systému a spouštěcích bitových kopií v Správce konfigurace

 • Nasazení konkrétních ovladačů zařízení do cílových počítačů pro nasazení ZTI, jak je popsáno v článku Nasazení konkrétních ovladačů zařízení do cílových počítačů v Správce konfigurace

Import ovladačů do Správce konfigurace

Pokud chcete importovat ovladače Správce konfigurace, použijte Průvodce importem nového ovladače. Informace o tomto průvodci najdete v části How to Import Windows Device Drivers into the Driver Catalog (Jak importovat ovladače zařízení do katalogu ovladačů) v knihovně dokumentace Správce konfigurace, která je nainstalovaná s Správce konfigurace.

Vytvoření nového balíčku Správce konfigurace ovladače

Balíček ovladače obsahuje obsah přidružený k jednomu nebo více ovladačům zařízení. Ovladače zařízení musíte přidat do balíčku ovladače a zkopírovat je do distribučního bodu, Správce konfigurace je klienti instalují. Informace o vytvoření nového balíčku ovladače najdete v části How to Create a New Driver Package (Jak vytvořit nový balíček ovladače) v knihovně dokumentace správce konfigurace, která je nainstalovaná s Správce konfigurace.

Přidání ovladačů zařízení do operačního systému a spouštěcích bitových kopií v Správce konfigurace

Po přidání ovladačů zařízení do katalogu ovladačů je můžete přidat do existujících operačních systémů a spouštěcích bitových kopií. Katalog ovladačů pomáhá spravovat náklady a složitost nasazení operačního systému v prostředí, které obsahuje různé typy počítačů a zařízení. Ukládání ovladačů zařízení do katalogu ovladačů a ne s každou bitovou kopií jednotlivých operačních systémů výrazně snižuje počet obrázků operačního systému, které potřebujete.

Informace o správě katalogu ovladačů najdete v části How to Manage the Driver Catalog in Správce konfigurace (Jak spravovat katalog ovladačů v Správce konfigurace) v knihovně dokumentace Správce konfigurace, která je nainstalovaná s Správce konfigurace.

Přidání ovladačů zařízení do operačních systémů a spouštěcích bitových kopií v Správce konfigurace
 • Přidejte ovladače zařízení z katalogu ovladačů do stávajících operačních systémů, jak je popsáno v článku Přidání ovladačů zařízení do operačníhosystému v Správce konfigurace .

 • Přidejte ovladače zařízení z katalogu ovladačů ke stávajícím spouštěcím obrázkům, jak je popsáno v článku Přidání ovladačů zařízení do spouštěcí bitové kopie v Správce konfigurace.

Přidání ovladačů zařízení do operačního systému v Správce konfigurace

Přidejte nové ovladače zařízení do existující bitové kopie operačního systému pomocí Editoru pořadí úloh. Pokud chcete Správce konfigurace v katalogu ovladačů pro nové ovladače zařízení, přidejte do existujícího pořadí úkolů krok pořadí úkolů Automatické použití ovladačů.

Informace o přidávání ovladačů zařízení do operačního systému najdete v části Instalace ovladačů zařízení do počítačů pomocí posloupností úloh v knihovně dokumentace Správce konfigurace, která je nainstalovaná s Správce konfigurace.

Přidání ovladačů zařízení do spouštěcí bitové kopie v Správce konfigurace

Do jednoho nebo Windows spouštěcích bitových kopií můžete přidat ovladače zařízení, které jste naimportli do katalogu ovladačů. Do spouštěcích bitových kopií by měly být přidány jenom ovladače zařízení s velkokapací úložištěm a ovladače zařízení síťového adaptéru, protože jiné typy ovladačů nejsou potřeba a zvětšuje velikost spouštěcí bitové kopie. Přidejte jenom platné ovladače zařízení, které jsou určené pro Windows 8.1, protože verze Windows PE je založená na Windows 8.1.

Informace o přidávání ovladačů zařízení ke spouštění obrázků najdete v části Přidání a odebrání ovladačů zařízení, které jsou přidružené k balíčkům ovladačů a spouštěcím bitům, v knihovně dokumentace Správce konfigurace, která je nainstalovaná s Správce konfigurace.

Nasazení konkrétních ovladačů zařízení do cílových počítačů v Správce konfigurace

Ve výchozím nastavení ZTI pomocí Správce konfigurace nasadí všechny ovladače zařízení do cílových počítačů. Cílový operační systém pak používá ID modulu Plug-and-Play k identifikaci ovladačů zařízení potřebných pro zařízení na cílových počítačích.

Pokud chcete toto výchozí chování změnit, nakonfigurujte proces nasazení ZTI tak, aby se konkrétní ovladače instaloval na cílové počítače, jak je popsáno v tématu Nasazení ovladačů řídicích zařízení pomocí Správce konfigurace pro ZTI. Další informace o strategiích správy ovladačů zařízení najdete v tématu Výběr strategie správy ovladačů zařízení.

Nasazení operačního systému pomocí spouštěcích médií pořadí úloh v Správce konfigurace

Pokud chcete zahájit nasazení ZTI Správce konfigurace z spustitelného média, spusťte cílový počítač spouštěcím médium. Spustí se proces spouštění Windows PE a potom spustí ZTI. Cílový počítač můžete spustit z disku UFD, CD nebo DVD.

Poznámka

Proces nasazení ZTI pomocí Správce konfigurace můžete také zahájit spuštěním cílového počítače ze služby Windows nasazení. U referenčních počítačů ale může být jednodušší spustit proces nasazení ZTI ze spouštěcích médií.

Další informace o nasazení operačního systému pomocí spouštěcích médií pořadí úloh najdete v části Nasazení operačních systémů pomocí médií v Správce konfigurace v knihovně dokumentace Správce konfigurace, která je nainstalovaná s Správce konfigurace.

Vytváření spouštěcích médií pořadí úloh v Správce konfigurace

Pokud chcete zahájit proces nasazení ZTI pomocí Správce konfigurace z spustitelného média, zadejte metodu spuštění počítače pomocí prostředí Windows PE a potřebného softwaru vytvořením spouštěcího multimediálního disku pořadí úloh. Pomocí Průvodce multimediálním pořadem úloh v Správce konfigurace můžete vytvořit spouštěcí médium pro ukládání na UFD, CD nebo DVD.

Poznámka

Proces nasazení ZTI pomocí Správce konfigurace můžete také zahájit spuštěním cílového počítače ze služby Windows nasazení. U referenčních počítačů ale může být jednodušší spustit proces nasazení ZTI ze spouštěcích médií.

Další informace o tom, jak vytvořit spouštěcí médium pořadí úkolů, najdete v části How to Create Bootable Media (Vytvoření spouštěcích médií) v knihovně dokumentace Správce konfigurace, která je nainstalovaná s Správce konfigurace.

Vytváření spouštěcích obrázků ZTI v Správce konfigurace

V některých situacích se zobrazí výzva k vytvoření nové spouštěcí bitové kopie pro proces ZTI bez spuštění Průvodce vytvořením posloupnosti úloh MDT. Nové spouštěcí bitové kopie pro ZTI můžete vytvořit pomocí Průvodce vytvořením spouštěcí bitové kopie pomocí mdt v uzlu Spouštěcí bitové kopie v Správce konfigurace konzole.

Vytvoření spouštěcí bitové kopie ZTI v Správce konfigurace
 1. Klikněte na Start, přejděte na Všechny programy a potom na Microsoft System Center 2012. Přejděte na Správce konfigurace a potom klikněte na Správce konfigurace Console.

 2. V Správce konfigurace klikněte v navigačním podokně na Softwarová knihovna.

 3. V pracovním prostoru Softwarová knihovna přejděte na Přehled/Operační systémy/Spouštěcí bitové kopie.

 4. Na pásu karet klikněte na kartě Domů ve skupině Pořadí úkolů na vytvořit spouštěcí obrázek pomocí mdt.

  Spustí se Průvodce vytvořením spouštěcí bitové kopie pomocí mdt.

 5. Dokončete Průvodce vytvořením spouštěcí bitové kopie pomocí mdt pomocí informací v tabulce 124. Pokud není uvedeno jinak, přijměte výchozí hodnoty.

  Tabulka 124. Informace o dokončení vytvoření spouštěcí bitové kopie pomocí Průvodce MDT

  Na této stránce průvodce To můžete udělat
  Zdroj balíčku a. Do pole Cesta ke zdrojové složce balíčku, která se má vytvořit (UNC), zadejte unc_path _ (kde _unc_path je plně kvalifikovaná cesta UNC ke složce, kterou chcete použít jako zdroj balíčku spouštěcí bitové kopie).

  Účet Správce konfigurace služby musí mít oprávnění k úpravě obsahu této cesty UNC, aby se aktualizují spouštěcí bitové kopie. Ujistěte se, Správce konfigurace účet služby má příslušná oprávnění pro tuto sdílenou síťovou složku.

  Můžete také kliknout na Procházet a najít sdílenou síťovou složku.

  b. Klikněte na tlačítko Další.
  Obecné Nastavení a. Do pole Název zadejte package_name _ (kde package_name je popisný název zobrazený v Správce konfigurace Console).

  b. Do pole**
  Verze zadejte * package_version (kde package_version* je číslo verze, kterou chcete k balíčku přiřadit).

  c. Do pole**
  Komentáře zadejte * package_comments (kde _package_comments* je text popisující účel spouštěcí bitové kopie).

  d. Klikněte na tlačítko Další.
  Obecné Nastavení: Možnosti a. V části Platforma klikněte na platform _ (kde platforma je architektura platformy pro spouštěcí bitovou kopii – x86 nebo x64).

  b. V **
  části Pomocné místo vyberte * scratch_space (kde _scratch_space* je velikost místa, které je možné zapisovat, které je k dispozici na systémovém svazku Windows PE při spuštění v režimu ramdisku a je zadané v MB).

  c. Klikněte na tlačítko Další.
  Obecné Nastavení: Součásti a. V části Platforma klikněte na platform _ (kde platforma je architektura platformy pro spouštěcí bitovou kopii – x86 nebo x64).

  b.
  Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka komponenta * (kde součást je název komponenty, kterou chcete vybrat). Pokud je zaškrtávací políčko:

  - Vybráno, komponenta se přidá do spouštěcí bitové kopie.

  - Není zaškrtnuto, komponenta se nepřidá do spouštěcí bitové kopie.

  Podpora skriptování, HTA, XML a WMI se vždycky přidá do spouštěcí bitové kopie.

  c. Klikněte na _Další*.
  Přizpůsobení a. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Přidat soubory příkazů před zahájením, aby se u tohoto spouštěcího média zaškrtl Průvodce nasazením. Pokud je toto políčko zaškrtné:

  - Vybráno, do spouštěcí bitové kopie se přidávají soubory příkazů před startem. Do příkazového řádku zadejte předstartovací příkazový skript, který se má spustit jako výchozí ZTIMediaHook.wsf. Do pole Složka pro soubory příkazů před zahájením zadejte unc_path _ (kde unc_path je plně kvalifikovaná cesta UNC ke složce s možností zápisu).

  Můžete také kliknout na Procházet a najít složku, ve které se nacházejí soubory příkazů před zahájením.

  - Není zaškrtnutí políčka, soubory příkazů před zahájením se nepřidá do spouštěcí bitové kopie.

  b. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Přidat další soubory do nové spouštěcí bitové kopie. Pokud je toto políčko zaškrtnuté: – Vybráno, přidávají se do spouštěcí bitové kopie

  další soubory. Do pole Cesta zadejte cestu ***
  (kde cesta* je plně kvalifikovaná nebo relativní místní cesta nebo cesta UNC ke složce s možností zápisu).

  Můžete také kliknout na Procházet a najít tak složku, ve které se nacházejí další soubory.

  - Není zaškrtnutí políčka, do spouštěcí bitové kopie se nepřidá další soubory.

  c. Do pole Použít vlastní rastrový soubor pozadí (cesta UNC) zadejte * unc_path (kde __unc_path
  *_ je plně kvalifikovaná cesta UNC k rastrovému souboru, který chcete použít jako pozadí).

  Případně klikněte na Procházet a vyhledejte rastrový soubor.

  d. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Povolit podporu příkazů (F8).

  e. Klikněte na tlačítko Další.
  Souhrn Zkontrolujte informace v části Podrobnosti a potom klikněte na Další.
  Potvrzení Kliknutím na Uložit výstup uložíte výstup průvodce do souboru. Kliknutím na Zobrazit skript můžete také zobrazit Windows PowerShell skripty používané k provádění úkolů průvodce.

  Klikněte na Zavřít.

  Po dokončení Průvodce vytvořením spouštěcí bitové kopie pomocí mdt se nový spouštěcí obrázek zobrazí v podokně náhledu v Správce konfigurace konzole.

Správa softwarových balíčků v Správce konfigurace

Spravovat softwarové balíčky v Správce konfigurace konzole v Správce konfigurace pomocí:

Přidání jazykových sad v Správce konfigurace

Jazykové sady jsou .cab soubory, které můžete přidat do Správce konfigurace offline nebo online. Před přidáním jazykových sad ale vytvořte balíček Správce konfigurace, který obsahuje jednu nebo více jazykových sad.

Počet jazykových sad, které přidáte do balíčku Správce konfigurace, je založený na typu prováděného nasazení. Při nasazování jazykových sad pomocí:

 • ZTI, dejte jednu nebo více jazykových sad do Správce konfigurace balíčku. To vám umožní sbalit potřebné jazykové sady pro vaši organizaci a zahrnout je do jednoho Správce konfigurace balíčku.

  Pokud sbalíte dvě nebo více jazykových sad do balíčku Správce konfigurace a nasadíte tento balíček, nasadí se všechny jazykové sady. Pokud chcete nasadit různou kombinaci jazykových sad, zvažte možnost sdružování jedné jazykové sady v balíčku Správce konfigurace a vytvoření samostatného podmíněného kroku pořadí úkolů pro nasazení jednotlivých jazykových sad.

 • Udi, dejte do každého balíčku jenom Správce konfigurace jazykovou sadu. Tato relace 1:1 umožňuje uživateli vybrat jednotlivé jazykové sady podle potřeby v Průvodci uživatelsky definovaným rozhraním.

Vytvoření balíčku Správce konfigurace, který obsahuje jednu nebo více jazykových sad
 1. Vytvořte složku, která bude obsahovat zdroj balíčku pro jazykovou sadu (.cab souboru).

  Poznámka

  Vytvořte tuto složku, ve které jsou uložené dříve vytvořené balíčky nebo kde je k dispozici místo.

 2. Vytvořte podsložku pod složku, kterou jste vytvořili v kroku 1 pro jazykovou sadu (.cab souboru).

 3. Přidejte jazykovou sadu (.cab) staženou z Microsoftu do podsložky vytvořené v kroku 2.

  Poznámka

  Jazykové sady, které jsou .cab formátu, jsou k dispozici ke stažení z webu Multilicenčních služeb společnosti Microsoft.

 4. Opakujte kroky 2 a 3 pro každou jazykovou sadu, kterou chcete mít součástí balíčku.

 5. Spusťte Průvodce vytvořením balíčku v Správce konfigurace, aby se během průvodce vybraly následující možnosti:

  • Na stránce průvodce Zdroj dat klikněte na Tento balíček obsahuje zdrojové soubory a potom klikněte na Nastavit a nastavte zdrojový adresář na složku, kterou jste vytvořili v kroku 1.

  • Na stránce průvodce Zdroj dat zaškrtněte políčko Povolit binární rozdílovou replikaci.

   Další informace o tom, jak vytvořit balíček Správce konfigurace, najdete v části Vytvoření balíčku a programu pomocí Průvodce vytvořením balíčku a programu v knihovně dokumentace Správce konfigurace, která je nainstalovaná s Správce konfigurace.

  Přidání jazykových sad offline do Windows

Poznámka

Při použití s MDT znamená termín offline, že je počítač spuštěný do prostředí Windows PE, a proto může být obrázek upraven offline – ne v aktuálně spuštěném operačním systému.

 1. Klikněte na Start, přejděte na Všechny programy a potom na Microsoft System Center 2012. Přejděte na Správce konfigurace a potom klikněte na Správce konfigurace Console.

 2. V Správce konfigurace klikněte v navigačním podokně na Softwarová knihovna.

 3. V pracovním prostoru Softwarová knihovna přejděte na Přehled/Operační systémy/Pořadí úkolů.

 4. V podokně náhledu klikněte na task_sequence _ (kde _task_sequence je název pořadí úkolů, pro které chcete přidat jazykovou sadu).

 5. Na pásu karet klikněte na kartě Domů ve skupině Pořadí úkolů na Upravit.

  Otevře se dialogové okno* task_sequence_name _ _ Editor pořadí úkolů * (kde task_sequence_name je název pořadí úkolů, do kterého chcete přidat jazykové sady offline).

 6. V dialogovém okně *task_sequence_name _ _ ask Sequence Editor * přejděte v části Fáze po instalaci na úlohu Nastavení Windows a ConfigMgr.

 7. Klikněte na úkol bezprostředně nad tímto úkolem, aby byl nově přidaný úkol umístěn bezprostředně před úkolem Windows a ConfigMgr.

 8. Na řádku nabídek klikněte na Přidat, klikněte na MDT a potom klikněte na Nainstalovat jazykové sady offline.

  Do pořadí úkolů se přidá krok Instalovat jazykové sady offline.

 9. Na kartě Vlastnosti v kroku nově přidaného pořadí úkolů zadejte příslušné informace do polí Název a Popis.

 10. Na kartě Vlastnosti v nově přidaném kroku pořadí úkolů klikněte na Procházet.

  Zobrazí se dialogové okno Vybrat balíček.

 11. V dialogovém okně Vybrat balíček vyberte * language_package _ (kde __language_package_* je název balíčku, který obsahuje jazykovou sadu, kterou chcete nainstalovat) a potom klikněte na OK.

 12. V dialogovém okně *task_sequence_name _ _ Editor pořadí úkolů * klikněte na OK.

  Přidání jazykových sad online do Windows

Poznámka

Při použití v MDT znamená pojem online, že je počítač spuštěný do operačního systému, ale běží jako uživatel správce, aby bylo možné vytvořit konečné konfigurace spuštěného operačního systému.

 1. Klikněte na Start, přejděte na Všechny programy a potom na Microsoft System Center 2012. Přejděte na Správce konfigurace a potom klikněte na Správce konfigurace Console.

 2. V Správce konfigurace klikněte v navigačním podokně na Softwarová knihovna.

 3. V pracovním prostoru Softwarová knihovna přejděte na Přehled/Operační systémy/Pořadí úkolů.

 4. V podokně náhledu klikněte na task_sequence _ (kde _task_sequence je název pořadí úkolů, pro které chcete přidat jazykovou sadu).

 5. Na pásu karet klikněte na kartě Domů ve skupině Pořadí úkolů na Upravit.

  Otevře se dialogové okno* task_sequence_name _ _ Editor pořadí úkolů * (kde task_sequence_name je název pořadí úkolů, do kterého chcete přidat jazykové sady offline).

 6. V dialogovém okně* task_sequence_name _ _ Editor pořadí úkolů * klikněte ve skupině Obnovení stavu na krok Shromáždit (aby nově přidaný úkol byl umístěn bezprostředně po kroku Shromáždit pořadí úkolů ve skupině Obnovení stavu).

 7. Na řádku nabídek klikněte na Přidat, klikněte na MDT a potom klikněte na Instalovat jazykové sady Online.

  Do posloupnosti úkolů se přidá krok pořadí úkolů Instalovat jazykové sady Online.

 8. Na kartě Vlastnosti v kroku nově přidaného pořadí úkolů zadejte příslušné informace do polí Název a Popis.

 9. Na kartě Vlastnosti v nově přidaném kroku pořadí úkolů klikněte na Procházet.

  Zobrazí se dialogové okno Vybrat balíček.

 10. V dialogovém okně Vybrat balíček vyberte * language_package _ (kde __language_package_* je název balíčku, který obsahuje jazykovou sadu, kterou chcete nainstalovat) a potom klikněte na OK.

 11. V dialogovém okně *task_sequence_name _ _ Editor pořadí úkolů * klikněte na OK.

Přidání aktualizací softwaru v Správce konfigurace

Pomocí Správce konfigurace můžete přidávat aktualizace (online nebo offline) během posloupnosti úkolů. Spravujte aktualizace softwaru v Správce konfigurace pomocí serveru nakonfigurovaného jako bod aktualizace softwaru. Podrobné informace o aktualizacích softwaru pomocí Správce konfigurace najdete v části Konfigurace aktualizací softwaru v aplikaci Správce konfigurace v knihovně dokumentace Správce konfigurace, která je nainstalovaná s Správce konfigurace.

K nasazení aktualizací softwaru použijte balíčky nasazení. Další informace o konfiguraci a nasazení balíčků aktualizací softwaru najdete v části Stažení aktualizací softwaru v knihovně dokumentace Správce konfigurace, která je nainstalovaná s Správce konfigurace.

Pokud chcete nainstalovat aktualizace operačního systému online, přidejte aktualizace do položky Správy nasazení. Vytvořte položku Správy nasazení pomocí Průvodce nasazením balíčku. Další informace o nasazení balíčků a správě nasazení najdete v následujících částech v Správce konfigurace Documentation Library, která je nainstalovaná s Správce konfigurace:

 • "Manage Software Update Nastavení".

 • "Deploy Software Updates" (Nasadit aktualizace softwaru).

Přidání offline aktualizací do Windows
 1. Klikněte na Start, přejděte na Všechny programy a potom na Microsoft System Center 2012. Přejděte na Správce konfigurace a potom klikněte na Správce konfigurace Console.

 2. V Správce konfigurace klikněte v navigačním podokně na Softwarová knihovna.

 3. V pracovním prostoru Softwarová knihovna přejděte na Přehled/Operační systémy/Pořadí úkolů.

 4. V podokně náhledu klikněte na task_sequence _ (kde _task_sequence je název pořadí úkolů, pro které chcete přidat jazykovou sadu).

 5. Na pásu karet klikněte na kartě Domů ve skupině Pořadí úkolů na Upravit.

  Otevře se dialogové okno* task_sequence_name _ _ Editor pořadí úkolů * (kde task_sequence_name je název pořadí úkolů, do kterého chcete přidat jazykové sady offline).

 6. V dialogovém okně *task_sequence_name _ _ Task Sequence Editor * přejděte v části Fáze po instalaci na úlohu Windows a ConfigMgr.

 7. Klikněte na úkol bezprostředně nad tímto úkolem, aby byl nový přidaný úkol umístěný těsně nad úkolem Windows a ConfigMgr.

  Poznámka

  Pomocí typu pořadí úloh Instalovat aktualizace offline jsou podporované jenom aktualizace v souborech CAB. Ostatní formáty aktualizačních souborů se ignorují, například MSI, MSP nebo spustitelné (.exe) soubory.

 8. Na řádku nabídek klikněte na Přidat, klikněte na MDT a potom klikněte na Instalovat aktualizace offline.

  Do pořadí úkolů se přidá krok Instalovat aktualizace offline.

 9. Na kartě Vlastnosti v kroku nově přidaného pořadí úkolů zadejte příslušné informace do polí Název a Popis.

 10. Na kartě Vlastnosti v nově přidaném kroku pořadí úkolů klikněte na Procházet. Zobrazí se dialogové okno Vybrat balíček.

 11. V dialogovém okně Vybrat balíček vyberte * update_package _ (kde __update_package_* je název balíčku, který obsahuje aktualizace, které chcete nainstalovat) a potom klikněte na OK.

 12. V dialogovém okně *task_sequence_name _ _ Editor pořadí úkolů * klikněte na OK.

  Přidání online aktualizací do Windows

Poznámka

Šablony pořadí úkolů v MDT zahrnují krok pořadí úkolů Instalovat aktualizace softwaru k provádění online aktualizací. Tento krok je nutný jenom při vytváření vlastních sekvencí úkolů.

 1. Klikněte na Start, přejděte na Všechny programy a potom na Microsoft System Center 2012. Přejděte na Správce konfigurace a potom klikněte na Správce konfigurace Console.

 2. V Správce konfigurace klikněte v navigačním podokně na Softwarová knihovna.

 3. V pracovním prostoru Softwarová knihovna přejděte na Přehled/Operační systémy/Pořadí úkolů.

 4. V podokně náhledu klikněte na task_sequence _ (kde _task_sequence je název pořadí úkolů, pro které chcete přidat jazykovou sadu).

 5. Na pásu karet klikněte na kartě Domů ve skupině Pořadí úkolů na Upravit.

  Otevře se dialogové okno* task_sequence_name _ _ Editor pořadí úkolů * (kde task_sequence_name je název pořadí úkolů, do kterého chcete přidat jazykové sady offline).

 6. V dialogovém okně *task_sequence_name _ _ Editor pořadí úkolů * přejděte v části Fáze obnovení stavu na úlohu Restartovat počítač.

 7. Klikněte na úkol bezprostředně nad tímto úkolem, aby byl nový přidaný úkol umístěný těsně nad úlohou Restartovat počítač.

 8. V dialogovém okně Editor pořadí úloh klikněte na Přidat, klikněte na Obecné a potom klikněte na Instalovat aktualizace softwaru.

 9. Na řádku nabídek klikněte na Přidat, klikněte na Obecné a potom na Instalovat aktualizace softwaru.

  Do posloupnosti úkolů se přidá krok Pořadí úkolů Instalovat aktualizace softwaru.

 10. Na kartě Vlastnosti v kroku nově přidaného pořadí úkolů zadejte příslušné informace do polí Název a Popis.

 11. Na kartě Vlastnosti v nově přidaném kroku pořadí úkolů klikněte na jednu z následujících možností:

  • Povinné aktualizace softwaru. Tato možnost nainstaluje jenom aktualizace softwaru, které jsou zařazené do kategorií jako povinné. Tato možnost je ve výchozím nastavení vybraná.

  • Všechny aktualizace softwaru Tato možnost nainstaluje všechny aktualizace softwaru, včetně povinných a volitelných aktualizací softwaru.

 12. V dialogovém okně *task_sequence_name _ _ Editor pořadí úkolů * klikněte na OK.

Poznámka

Role Bod aktualizace softwaru a Windows Server Update Services (WSUS) musí být správně nakonfigurované tak, aby fungovaly s tímto typem kroku pořadí úkolů.

Správa nasazení pořadí úkolů v Správce konfigurace

V nasazeních ZTI pomocí Správce konfigurace musíte nasadit pořadí úkolů do cílových počítačů pomocí Průvodce nasazením softwaru. Pořadí úkolů se nasadí do kolekce, která obsahuje referenční počítač nebo cílové počítače. Další informace o nasazení posloupností úkolů najdete v části Nasazení pořadí úkolů v části How to Manage Task Sequences in Správce konfigurace (Jak spravovat pořadí úkolů v aplikaci Správce konfigurace) v knihovně dokumentace Správce konfigurace, která je nainstalovaná s Správce konfigurace.

Ruční přidání počítačů do databáze webu v Správce konfigurace

V nasazeních ZTI pomocí Správce konfigurace musí existovat počítače v databázi Správce konfigurace webu, abyste mohli inzerovat pořadí úkolů do počítače. Správce konfigurace funkce pro automatické přidávání cílových počítačů do databáze webu. U referenčních počítačů je ale jednodušší ručně přidat referenční počítač do databáze webu.

Další informace o ručním přidávání počítačů do databáze webu najdete v části Přidání počítače do databáze Správce konfigurace v části Nasazení operačních systémů v Správce konfigurace v knihovně dokumentace Správce konfigurace, která je nainstalovaná s Správce konfigurace.

Správa kolekcí počítačů v Správce konfigurace

V nasazeních ZTI pomocí Správce konfigurace musí být pořadí úkolů inzerované do kolekce cílových počítačů. V Správce konfigurace jsou kolekce seskupením jednoho nebo více počítačů. Další informace o správě kolekcí počítačů najdete v následujících částech v Správce konfigurace Documentation Library, která je nainstalovaná s Správce konfigurace:

 • "Úvod do kolekcí v Správce konfigurace"

 • "Plánování kolekcí v Správce konfigurace"

 • "Operace a údržba pro kolekce v Správce konfigurace"

 • "Zabezpečení a ochrana osobních údajů pro kolekce v Správce konfigurace"

Správa distribučních bodů v Správce konfigurace

V nasazeních ZTI pomocí Správce konfigurace jsou distribuční body úložištěm souborů nasazovaných do referenčních a cílových počítačů. Vaše organizace může mít víc distribučních bodů. Nakonfigurujte distribuční body pro bitové kopie operačního systému a softwarové balíčky, které mdt používá, a zajistit tak, aby každý referenční a cílový počítač měl trvalé vysokorychlostní připojení k distribučnímu bodu.

Pokud v obrázcích a softwarových balíčcích operačního systému, které MDT používá, změníte, aktualizujte distribuční body, ve kterých jsou tyto obrázky a balíčky uložené.

Další informace o správě distribučních bodů najdete v části Operace a údržba pro správu obsahu v Správce konfigurace v knihovně dokumentace Správce konfigurace, která je nainstalovaná s Správce konfigurace.

Konfigurace kroků pořadí úkolů ZTI v Správce konfigurace

Po vytvoření posloupnosti úkolů ZTI pomocí Průvodce vytvořením pořadí úkolů MDT v Správce konfigurace můžete ji přizpůsobit pomocí Správce konfigurace konzoly. Konzole Správce konfigurace umožňuje:

 • Přidání nových kroků pořadí úkolů

 • Úprava existujících kroků pořadí úkolů

 • Odstranění existujících kroků pořadí úkolů

  Tyto úkoly provádíte pomocí standardních metod dostupných v Správce konfigurace konzole. Další informace o:

 • Konfigurace kroků pořadí úkolů ZTI pomocí konzoly Správce konfigurace v aplikaci Správce konfigurace najdete v části Jak upravit existující pořadí úkolů v části How to Manage Task Sequences in Správce konfigurace (Jak spravovat pořadí úkolů v aplikaci Správce konfigurace) v knihovně dokumentace Správce konfigurace, která je nainstalovaná s Správce konfigurace.

 • Pořadí úkolů najdete v části Plánování strategie pořadí úkolů v Správce konfigurace v knihovně dokumentace Správce konfigurace, která je nainstalovaná s Správce konfigurace.

Konfigurace kroků pořadí úkolů role serveru ZTI v Správce konfigurace

ZTI může pomoci automatizovat nasazení rolí serveru v Windows Serveru. Konfigurace kroků pořadí úkolů ZTI v Správce konfigurace nasazení podporovaných rolí serveru, mezi které patří:

 • služba AD DS

 • DNS Server

 • DHCP Server

  Postup konfigurace kroků pořadí úkolů role serveru je podobný pro ZTI a LTI. Další informace o konfiguraci kroků pořadí úkolů rolí serveru pro ZTI v Správce konfigurace najdete v tématu Konfigurace kroků pořadí úloh role serveru.

Provádění nasazení udi

Nasazení uživatelsky definovaných názvů v MDT Správce konfigurace v služba AD DS, v rámci pracovní Windows pracovní skupiny nebo z vyměnitelných médií.

Poznámka

Pokud s uživatelsky definovaným rozhraním nevíte, prohlédněte si podmínky a terminologii udi v části "Koncepty udi" v dokumentu MDT Microsoft Deployment Toolkit Reference. Seznámení s těmito termíny a terminologií vám pomůže být úspěšnější při používání zbývající části této příručky ve vaší organizaci.

Nasazení uživatelsky definovaných rozhraní provád ěte podle:

 • Kontrola informací o přehledu nasazení udihou podle popisu v tématu Přehled nasazení udi

 • Příprava prostředí nasazení UDI podle popisu v článku Příprava prostředí pro nasazení udi

 • Příprava nasazení udi na referenční počítač podle popisu v článku Příprava nasazení udihou na referenční počítač

 • Nasazení a zachycení obrázku referenčního počítače v rozhraní UDI podle popisu v tématu Nasazení a zachycení obrázku referenčního počítače pomocí udi

 • Příprava nasazení udi na cílové počítače podle popisu v článku Příprava nasazení udi na cílové počítače

 • Nasazení pořízených obrázků do cílového počítače pomocí udi, jak je popsáno v tématu Nasazení zachycených obrázků do cílových počítačů pomocí udi

Přehled nasazení udi

Udi umožňuje interaktivní nasazení Windows operačních systémů a aplikací pomocí Správce konfigurace. Při nasazování operačních systémů pomocí funkce OSD v aplikacích Správce konfigurace a ZTI v MDT je obvykle nutné zadat všechny informace potřebné k nasazení operačního systému. Před nasazením jsou informace nakonfigurované v konfiguračních souborech nebo databázích (například v CustomSettings.ini nebo MDT DB). Během procesu nasazení ZTI převede ZTI odpovídající nastavení konfigurace na proměnné pořadí úkolů, které posloupnosti úkolů MDT využívají pro uživatelsky definovaný typ. Před zahájením nasazení musí být k dispozici všechna nastavení konfigurace.

Služba UDI poskytuje rozhraní řízené průvodcem, které běží na cílovém počítači, které umožňuje poskytnout informace o konfiguraci bezprostředně před nasazením operačního systému a aplikace. Díky tomu můžete vytvářet obecné posloupnosti úloh OSD a ostatní uživatelé pak v době nasazení poskytnou informace specifické pro počítač, což poskytuje větší flexibilitu v procesu nasazení.

Poznámka

Pokud s uživatelsky definovaným rozhraním nevíte, prohlédněte si podmínky a terminologii udi v části "Koncepty udi" v dokumentu MDT Microsoft Deployment Toolkit Reference. Seznámení s těmito termíny a terminologií vám pomůže být úspěšnější při používání zbývající části této příručky ve vaší organizaci.

Přehled informací o nasazeních uživatelsky definovaných rozhraní najdete v následujících částech:

Tabulka 135. Další zdroje obsahu pro správu a vývoj udi

Zdroj Popis
Přehled správy udi Tento obsah obsahuje přehled správy udi.
Konfigurace chování průvodce uživatelsky definovaným rozhraním Tento obsah popisuje, jak nakonfigurovat chování Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním pomocí Návrháře průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.
Kontrola uživatelského rozhraní Návrháře uživatelského rozhraní Průvodce uživatelskou uživatelskou rozhraním Tento obsah obsahuje přehled uživatelského rozhraní pro návrháře Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.
"Udi Reference" section in Microsoft Deployment Toolkit Reference Tento obsah obsahuje referenční materiály pro uživatelsky definovaný typ, včetně informací o:

- OSDResults

- AppInstaller

- Předdefinování skupin a fází fáze udi

- Úkoly udi

- Validátory udi

– stránky průvodce uživatelsky definovaným rozhraním
Uživatelsky řízená příručka pro vývojáře instalací Tento obsah obsahuje pokyny, jak přizpůsobit a rozšířit uživatelsky definovaný typ podle potřeb vaší organizace.
"Koncepty UDI" v článku Microsoft Deployment Toolkit Reference Tento obsah obsahuje definice termínů a terminologie UDI a koncepční informace o udi.

Základní informace o uživatelsky definovaných funkcích ve scénářích nasazení MDT

Uživatelsky definovaný typ podporuje scénáře nasazení Nový počítač, Aktualizovat počítač a Nahradit počítač MDT, které jsou popsané v článku Identifikace scénářů nasazení. Udi podporuje tyto scénáře nasazení pomocí šablon Správce konfigurace pořadí úkolů, které jsou k dispozici v mdt. Tabulka 136 uvádí scénáře nasazení MDT a odpovídající šablony pořadí úkolů udi, které se používají k provedení scénáře nasazení.

Tabulka 136. Scénáře nasazení MDT a šablony pořadí úkolů udi, které se používají k provádění scénářů

Scénář nasazení Použité posloupnosti úkolů udi
Nový počítač Spusťte pořadí úkolů vytvořené pomocí šablony pořadí úkolů pořadí úkolů řízené uživatelem.
Aktualizace počítače Spusťte pořadí úkolů vytvořené pomocí šablony pořadí úkolů pořadí úkolů řízené uživatelem.
Nahrazení počítače - Spustit pořadí úkolů vytvořené pomocí šablony pořadí úloh na základě uživatelské instalace Nahrazovat pořadí úkolů na stávajícím počítači.

– Spusťte posloupnost úkolů vytvořenou pomocí šablony pořadí úloh Pořadí úkolů řízené uživatelem na novém počítači.

Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním je v těchto posloupnostích úkolů spuštěný v průvodci uživatelsky definovaným rozhraním na příslušném místě v pořadí úkolů. Informace o tom, jak uživatelsky definovaný typ provádí jednotlivé scénáře nasazení MDT, najdete v následujících částech:

Udi ve scénáři nasazení nového počítače

U Průvodce nasazením nového počítače bitové kopie operačního systému mohou být v následujících umístěních:

 • V distribučním bodě. Tato metoda používá tradiční metodologii nasazení OSD v Správce konfigurace.

 • Na místním disku na cílovém počítači. Tato metoda využívá funkci předzpracovaných médií v Správce konfigurace.

  Pořadí úkolů vytvořené pomocí šablony posloupnosti úloh Pořadí úkolů řízené uživatelem automaticky zjistí, kterou metodu použít a podle toho provést nasazení. Scénář nasazení Nového počítače vždycky začíná cílovým počítačem, na kterém běží Windows PE, což je způsob, jakým posloupnost úkolů zná rozdíl mezi scénářem nasazení Nového počítače a scénářem aktualizace nasazení počítače. Obrázek 2 ukazuje, jak se uživatelská funkce udi používá ve scénáři nasazení Nového počítače pomocí tradiční metodologie nasazení osd v Správce konfigurace s obrázkem operačního systému umístěným v distribučním bodě.

  Obrázek 2. Tok procesu pro uživatelsky definovaný typ, který provádí scénář nasazení nového počítače u obrázků uložených v distribučních bodech

  Obrázek 2. Tok procesu pro uživatelsky definovaný typ, který provádí scénář nasazení nového počítače u obrázků uložených v distribučních bodech

  Obrázek 3 ukazuje, jak se uživatelská funkce udi používá ve scénáři nasazení Nového počítače pomocí funkce předzpracovaných médií v Správce konfigurace s obrázkem operačního systému umístěným na místním disku na cílovém počítači.

  Obrázek 3. Tok procesu pro uživatelsky definovaný typ, který provádí scénář nasazení nového počítače pro předzpracovaná média

  Obrázek 3. Tok procesu pro uživatelsky definovaný typ, který provádí scénář nasazení nového počítače pro předzpracovaná média

Udi ve scénáři aktualizace nasazení počítače

Pořadí úkolů, které se používají k provedení scénáře Aktualizovat počítač, používají stejnou šablonu pořadí úkolů jako scénář Nový počítač , šablonu pořadí úkolů Pořadí úkolů řízenou uživatelem. Scénář nasazení Aktualizovat počítač vždycky začíná na cílovém počítači s existujícím operačním systémem Windows, což je způsob, jakým posloupnost úkolů pozná rozdíl mezi scénářem nasazení Aktualizovat počítač a scénářem nasazení Nového počítače. Obrázek 4 ukazuje, jak se uživatelsky definovaný typ používá ve scénáři nasazení Aktualizovat počítač.

Obrázek 4. Tok procesu pro uživatelsky definovaný typ, který provádí scénář nasazení aktualizovat počítač

Obrázek 4. Tok procesu pro uživatelsky definovaný typ, který provádí scénář nasazení aktualizovat počítač

Udi ve scénáři Nahrazení nasazení počítače

Scénář Nahradit počítač vyžaduje následující pořadí úkolů.

 • Posloupnost úkolů vytvořená pomocí šablony Pořadí úkolů nahrazování pořadí úkolů řízenou uživatelem Toto pořadí úkolů se spustí jako první na stávajícím počítači a slouží k zachycení dat migrace stavu uživatele do sdílené síťové složky nebo na disk USB, který je připojený k existujícímu počítači.

 • Posloupnost úkolů vytvořená pomocí šablony pořadí úkolů pořadí úkolů řízená uživatelem. Toto pořadí úkolů je na náhradním počítači druhé a slouží k instalaci operačního systému, instalaci aplikací a obnovení dat migrace stavu uživatele uložených pořadím úloh spuštěných na stávajícím počítači.

  Obrázek 5 ukazuje, jak se uživatelsky definovaný typ používá ve scénáři Nahrazení počítače.

  Obrázek 5. Tok procesu pro uživatelsky definovaný typ, který provádí scénář nasazení nahradit počítač

  Obrázek 5. Tok procesu pro uživatelsky definovaný typ, který provádí scénář nasazení nahradit počítač

Přehled integrovaných součástí udi

Služba UDI je součástí předdefinování Správce konfigurace, skupin fází, fází, úkolů, validátorů a stránek průvodce, které skýtá většinu běžných scénářů nasazení bez pomoci vývojáře. Tyto předdefinované součásti můžete nakonfigurovat pomocí Návrháře průvodce uživatelsky definovaným rozhraním:These built-in components can be configured using the UDI Wizard Designer:

Další informace o integrovaných součástech UDI najdete v následujících částech v tématu Microsoft Deployment Toolkit Reference:

 • "Udi Stage Reference"

 • "Udi Wizard Page Reference" (Odkaz na stránku průvodce uživatelsky definovaným rozhraním)

 • "Udi Task Reference"

 • "Udi Validator Reference"

  Kromě těchto předdefinových součástí můžete vytvářet vlastní stránky průvodce, editory stránek průvodce, úkoly a validátory pomocí sady SDK (UDI Software Development Kit). Sada UDI SDK je nainstalovaná s mdt a obsahuje příklady řešení pro Microsoft Visual Studio 2010. Další informace o rozšíření udi pomocí sady UDI SDK najdete v dokumentu MDT User-Driven Installation Developers Guide.

Příprava prostředí nasazení udi

Po přípravě nezbytné infrastruktury pro MDT jste připravení připravit prostředí nasazení MDT pro uživatelsky definovaný typ.

Příprava prostředí nasazení MDT pro nasazení udi
 1. Příprava požadované infrastruktury, jak je popsáno v tématu Příprava infrastruktury předpokladů pro nasazení udi.

 2. Nainstalujte novou instanci MDT na server nasazení nebo upgradujte existující instanci MDT na MDT, jak je popsáno v článku Instalace nebo upgrade na MDT pro nasazení uživatelsky definovaných rozhraní.

 3. Získejte software, který udi vyžaduje, jak je popsáno v článku Získání softwaru, který vyžaduje proces nasazení udi.

 4. Povolte Správce konfigurace integrace konzoly s MDT, jak je popsáno v článku Povolení integrace Správce konfigurace konzoly pro uživatelsky definovaný typ .

Příprava infrastruktury předpokladů pro nasazení udi

Nasazení udi vyžadují, aby před instalací mdt a prováděním nasazení existovala správně nakonfigurovaná Správce konfigurace infrastruktury. Ujistěte se, že vaše nová nebo Správce konfigurace infrastruktura je speciálně optimalizovaná pro funkci Nasazení operačního systému.

Poznámka

Windows PowerShell verze 2.0 nebo novější musí být nainstalovaná na libovolném počítači, na kterém je mdt nainstalovaný, aby bylo možné správu nasazení udi.

Další informace o:

 • Požadavky na hardware a software pro Správce konfigurace najdete v tématu Podporované konfigurace pro Správce konfigurace.

 • Konfigurace infrastruktury Správce konfigurace pro podporu nasazení uživatelsky definovaných rozhraní najdete v části Krok 1: Příprava požadované infrastruktury v dokumentu MDT – úvodní příručka k instalaci User-Driven.

Instalace nebo upgrade na mdt pro nasazení uživatelsky definovaných rozhraní

Prvním krokem při provádění nasazení uživatelsky definovaných rozhraní je, aby ve vašem prostředí běžela aspoň jedna instance MDT. Nainstalujte mdt na každý počítač s nainstalovanou Správce konfigurace konzoly a budete používat k vytváření nebo úpravám pořadí úkolů, které MDT vygeneruje. Pokud vaše stávající prostředí obsahuje:

 • Žádné počítače s mdt nebo předchozí verzí MDT, nainstalujte jednu nebo více nových instancí MDT, jak je popsáno v tématu Instalace nové instance MDT.

 • Jeden nebo více počítačů s předchozí verzí MDT upgradujte tyto instance na MDT, jak je popsáno v článku Upgrade na MDT. Po dokončení procesu upgradu:

  • Spusťte Průvodce konfigurací integrace ConfigMgr. Tento průvodce musí být spuštěný po upgradu, aby se zaregistroval nové součásti a nainstalujte nové šablony pořadí úkolů udi.

  • Ujistěte se, že vytvoříte nový balíček Microsoft Deployment Toolkit Files pro všechny nové posloupnosti úkolů udi, které vytvoříte. Existující balíček Microsoft Deployment Toolkit Files se může použít pro všechny posloupnosti úkolů udi vytvořené před upgradem, ale pro nové posloupnosti úkolů udi musí být vytvořen nový balíček Microsoft Deployment Toolkit Files.

  • Ujistěte se, že všechny posloupnosti úkolů udi vytvořené před upgradem používají balíček Microsoft Deployment Toolkit Files, který existoval před upgradem. Tyto posloupnosti úkolů uživatelsky definovaných dat můžete změnit, ale nemůžete použít žádnou z nových akcí nebo kroků pořadí úkolů MDT. Pokud chcete použít nové akce nebo kroky pořadí úkolů MDT, vytvořte nové pořadí úkolů uživatelsky definovaných dat.

Získání softwaru, který vyžaduje proces nasazení udi

Shromažďte software potřebný během procesu nasazení udi. Tento software se naimportuje nebo přidá do sdílených složek nasazení, pokud už ve sdílené službě nasazení neexistuje.

Poznámka

Udi vyžaduje Správce konfigurace.

Povinný software zahrnuje:

 • Zdrojové soubory operačního systému pro každý operační systém, který se má nasadit na referenční a cílové počítače

 • Balíčky operačního systému pro operační systémy, jako jsou aktualizace zabezpečení, sady feature pack a jazykové sady

 • Ovladače zařízení pro referenční a cílové počítače, které nejsou součástí operačního systému

 • Aplikace, které se instalují jako součást bitové kopie operačního systému nebo během nasazení referenčního obrázku

 • Zdrojové soubory NÁSTROJE USMT, které slouží k vytvoření softwarového balíčku, který je nasazený v cílových počítačích, zachycuje data migrace stavu uživatele.

Povolení Správce konfigurace integrace konzoly pro udi

Než budete moci používat funkce integrace Správce konfigurace MDT, spusťte Průvodce konfigurací integrace ConfigMgr. Tento průvodce zkopíruje příslušné Správce konfigurace integrace do Správce konfigurace _root (kde Správce konfigurace _root je složka, ve které je Správce konfigurace nainstalovaná konzola).

Průvodce také přidá třídy rozhraní WMI pro nové vlastní akce MDT. Tyto třídy přidáte kompilací souboru .mof, který obsahuje nové definice tříd.

Spuštění Průvodce konfigurací integrace ConfigMgr

Poznámka

Konzola Správce konfigurace by měla být při provádění tohoto postupu zavřená.

 • Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Konfigurovat integraci ConfigMgr.

  Spustí se Průvodce konfigurací integrace ConfigMgr.

 • Dokončete Průvodce konfigurací integrace ConfigMgr pomocí informací v tabulce 137. Pokud není uvedeno jinak, přijměte výchozí hodnoty.

  Tabulka 137. Informace o dokončení Průvodce konfigurací integrace configmgru

  Na této stránce průvodce To můžete udělat
  Možnosti 1. Ověřte, že je zaškrtnuté políčko Instalovat rozšíření konzoly MDT System Center 2012 R2 Správce konfigurace.

  2. Ověřte, že je zaškrtnuté políčko Přidat akce pořadí úkolů MDT System Center 2012 R2 Správce konfigurace serveru.

  3. Do pole Název serveru webu zadejte ConfigMgr_server_name _ (kde ConfigMgr_server_name je název serveru Správce konfigurace, na který chcete nainstalovat integraci MDT).

  4. Do pole Kód **
  webu zadejte * ConfigMgr_site_code (kde _ConfigMgr_site_code* je Správce konfigurace webu, který nainstaluje integraci MDT).

  5. Klikněte na Další.

  Pole Název serveru webu a Kód webu se automaticky vyplní nejnovějšími podrobnostmi o připojení, pokud je Správce konfigurace jednou otevřena.
  Potvrzení Klikněte na tlačítko Dokončit.

  Průvodce konfigurací integrace ConfigMgr se dokončí a funkce MDT je integrovaná s Správce konfigurace.

Příprava na nasazení UDI do referenčního počítače

Bez ohledu na scénář nasazení MDT, který provádíte pomocí udi, vždy začněte vytvořením referenčního počítače a zachycením obrázku tohoto počítače. Později v procesu nasazení MDT nasadíte zachycenou bitovou kopii referenčního počítače do příslušných cílových počítačů. Kromě toho můžete použít existující bitové kopie operačního systému ve formátu WIM.

Vytvořte referenční počítač pro každý obrázek, který chcete vytvořit pro nasazení do cílových počítačů. Další informace o určení počtu obrázků požadovaných ve vaší organizaci (a následně počtu referenčních počítačů) najdete v článku Odhad Storage požadavky na Správce konfigurace distribučních bodů. Další informace o použití referenčních počítačů v nasazeních MDT najdete v tématu Použití referenčních počítačů v nasazení MDT.

Příprava na nasazení do referenčního počítače
 1. Vytvořte nové pořadí úkolů, které nasadí cílový operační systém do referenčního počítače pomocí Průvodce vytvořením posloupnosti úloh MDT v konzole Správce konfigurace, jak je popsáno v tématu Vytvoření pořadí úkolů uživatelsky definovaných dat pomocí šablon pořadí úkolů MDT.

  Tip

  Vytvořte pořadí úkolů pro nasazení do referenčního počítače na základě šablony User-Driven instalačního pořadí úkolů, která je součástí MDT.

 2. Nakonfigurujte Správce konfigurace tak, aby obsahoval příslušný software pro nasazení do referenčního počítače, včetně těchto:

  • Konfigurace aplikací a balíčků operačního systému, jak je popsáno v tématu Správa softwarových balíčků v Správce konfigurace což je stejný postup pro nasazení udi a ZTI.

  • Konfigurace ovladačů zařízení, jak je popsáno v tématu Správa ovladačů zařízení v Správce konfigurace, což je stejný postup pro nasazení udi a ZTI.

 3. Ujistěte se, že všechny balíčky, včetně balíčků nasazení operačního systému, jsou nové pořadí úkolů udi správně rozložené do přiřazených distribučních bodů, jak je popsáno v tématu Správa distribučních bodů v Správce konfigurace, což je stejný postup pro nasazení udi a ZTI.

  Poznámka

  Většina produkčních sítí má více distribučních bodů. Při provádění tohoto kroku v produkčním prostředí vyberte odpovídající distribuční body pro síť.

 4. Konfigurační soubory MDT můžete přizpůsobit potřebám vaší organizace podle pokynů v tématu Konfigurace nasazení MDT.

  Důležité

  Pokud zachycujete obrázek referenčního počítače, musíte aspoň přidat vlastnost DoCapture do souboru CustomSettings.ini pro pořadí úkolů zadáním DoCapture=YES nebo DoCapture=SYSPREP .

 5. Volitelně můžete povolit monitorování procesu nasazení MDT, jak je popsáno v článku Monitorování nasazení MDT.

 6. Přizpůsobte si pořadí úkolů podle potřeb vaší organizace, jak je popsáno v tématu Konfigurace kroků pořadí úkolů ZTIv Správce konfigurace , což je stejný postup pro nasazení udi a ZTI.

  Poznámka

  Proces nasazení udi nemůže provádět operace Pomocí nástroje Sysprep na cílovém počítači, který je zašifrovaný pomocí nástroje BitLocker Drive Encryption. Nástroj BitLocker na referenčním počítači nepomožte a nástroj BitLocker na cílových počítačích povolte až po úplném nasazení cílového operačního systému.

Nasazení a zachycení obrázku referenčního počítače pomocí udi

Po aktualizaci distribučních bodů inzerujte pořadí úkolů do referenčního počítače a spusťte referenční počítač s spouštěcím Windows PE vytvořeným dříve v procesu. Pořadí úkolů vytvořené dříve nasadí cílový operační systém, ovladače zařízení, balíčky operačního systému a aplikace do referenčního počítače a potom zachytí obrázek referenčního počítače.

Nasazení a zachycení obrázku referenčního počítače
 1. Přidejte referenční počítač do databáze Správce konfigurace webu, jak je popsáno v tématu Ruční přidání počítačů do databáze webu v Správce konfigurace , což je stejný postup pro nasazení udi a ZTI.

 2. Vytvořte kolekci obsahující referenční počítač, jak je popsáno v tématu Správa kolekcí počítačů v Správce konfigurace, což je stejný postup pro nasazení udi a ZTI.

 3. Nasaďte pořadí úkolů do referenčního počítače, jak je popsáno v tématu Správa nasazení pořadí úkolů v Správce konfigurace, což je stejný postup pro nasazení udi a ZTI.

 4. Volitelně můžete povolit monitorování procesu nasazení MDT, jak je popsáno v článku Monitorování nasazení MDT.

 5. Vytvořte spouštěcí multimediální disk pořadí úkolů pomocí Průvodce médií pořadí úloh, jak je popsáno v tématu Vytvoření spouštěcího média pořadí úkolů v Správce konfigurace, což je stejný postup pro nasazení udi a ZTI.

 6. Spusťte referenční počítač s spouštěcím multimediálním diskem pořadí úkolů, jak je popsáno v tématu Nasazení operačního systému pomocí spouštěcích médií pořadí úloh v Správce konfigurace, což je stejný postup pro nasazení udi a ZTI.

Příprava na nasazení UDI do cílových počítačů

Po nasazování obrázků referenčních počítačů je nasazovat do cílových počítačů. V přípravě na nasazení pořízených obrázků do cílových počítačů vytvořte jednu nebo více sekvencí úloh pro nasazení zachycených obrázků, zajistěte, aby existovaly potřebné prostředky nasazení, a přizpůsobte proces nasazení MDT.

Příprava nasazení udi na cílové počítače
 1. Připravte síťové sdílené složky pro ukládání dat migrace a protokolů nasazení MDT, jak je popsáno v článku Příprava prostředků migrace MDT.

 2. Volitelně můžete připravit službu Windows Deployment Services na spuštění příslušných obrázků prostředí Windows PE, které zase spustí proces nasazení udi pro cílové počítače, jak je popsáno v článku Příprava služby Windows Deployment Services pro nasazení UDI.

 3. Vytvořte další distribuční body, které vám pomůžou ve větších nasazeních, jak je popsáno v tématu Správa distribučních bodů v Správce konfigurace, což je stejný postup pro nasazení udi a ZTI.

 4. Připravte pořadí úkolů uživatelsky definovaný typ, konfigurační soubory MDT, konfigurační soubory Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním a databázi MDT pro každý scénář nasazení, jak je popsáno v následujících částech:

Příprava scénáře nasazení nového počítače na cílové počítače pomocí udi

Ve scénáři Nasazení nového počítače nasadíte novou instalaci operačního Windows počítače do nového počítače. Neexistují žádné informace o migraci uživatelů, které by bylo možné uložit a obnovit, a žádné existující systémy souborů, které by bylo možné zachovat. Pomocí šablony User-Driven instalačního úkolu nasaďte zachycenou bitovou kopii referenčního počítače do cílového počítače.

Příprava scénáře nasazení nového počítače na cílové počítače pomocí udi
 1. Vytvořte novou posloupnost úkolů, která nasadí cílový operační systém do referenčního počítače pomocí Průvodce vytvořením pořadí úkolů MDT v konzole Správce konfigurace, jak je popsáno v tématu Vytvoření pořadí úkolů ZTI pomocí šablon pořadí úkolů MDTv aplikaci Správce konfigurace , ale ujistěte se, že konkrétně dodržujete nastavení konfigurace na stránkách průvodce uvedených v tabulce 138 a vyberte příslušné hodnoty na jiných stránkách průvodce na základě požadavků vaší organizace.

  Tip

  Vytvořte pořadí úkolů pro nasazení do referenčního počítače na základě šablony pořadí úloh Pořadí úkolů klienta, která je součástí MDT.

  Tabulka 138. Informace o dokončení Průvodce vytvořením posloupnosti úloh MDT pro provádění scénáře nasazení nového počítače pomocí rozhraní UDI

  Na této stránce průvodce To můžete udělat
  Obrázek operačního systému Vyberte Vytvořit nový obrázek operačního systému a zadejte úplnou cestu UNC k obrázku WIM zachyceného z referenčního počítače.
  Metoda nasazení Klikněte na Provést instalaci uživatelské jednotky.
 2. Nakonfigurujte balíčky aplikací a operačních systémů pro nasazení do referenčního počítače, včetně:

  • Konfigurace aplikací a balíčků operačního systému, jak je popsáno v tématu Správa softwarových balíčků v Správce konfigurace, což je stejný postup pro nasazení udi a ZTI.

  • Konfigurace ovladačů zařízení, jak je popsáno v tématu Správa ovladačů zařízení v Správce konfigurace, což je stejný postup pro nasazení udi a ZTI.

 3. Ujistěte se, že všechny balíčky, včetně balíčků nasazení operačního systému, jsou nové pořadí úkolů udi správně rozložené do přiřazených distribučních bodů, jak je popsáno v tématu Správa distribučních bodů v Správce konfigurace, což je stejný postup pro nasazení udi a ZTI.

  Poznámka

  Většina produkčních sítí má více distribučních bodů. Při provádění tohoto kroku v produkčním prostředí vyberte odpovídající distribuční body pro síť.

 4. Konfigurační soubory MDT můžete přizpůsobit potřebám vaší organizace podle pokynů v tématu Konfigurace nasazení MDT.

 5. Volitelně můžete databázi MDT DB přizpůsobit potřebám vaší organizace, jak je popsáno v tématu Provádění nasazení pomocí databáze MDT (pokud používáte MDT DB k poskytování informací o konfiguraci MDT).

 6. Přizpůsobte si pořadí úkolů podle potřeb vaší organizace, jak je popsáno v tématu Konfigurace kroků pořadí úkolů ZTIv Správce konfigurace , což je stejný postup pro nasazení udi a ZTI.

 7. Konfigurační soubory Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním přizpůsobte potřebám vaší organizace podle pokynů v tématu Konfigurace chování průvodce uživatelskydefinovaným rozhraním .

 8. Volitelně můžete povolit monitorování procesu nasazení MDT, jak je popsáno v článku Monitorování nasazení MDT.

 9. Ujistěte se, že všechny balíčky, včetně balíčků nasazení operačního systému, jsou nové pořadí úkolů udi správně rozložené do přiřazených distribučních bodů, jak je popsáno v tématu Správa distribučních bodů v Správce konfigurace, což je stejný postup pro nasazení udi a ZTI.

  Poznámka

  Většina produkčních sítí má více distribučních bodů. Při provádění tohoto kroku v produkčním prostředí vyberte odpovídající distribuční body pro síť.

 10. Aktualizujte distribuční body tak, aby byly všechny změny balíčků správně rozloženy podle pokynů v tématu Správa distribučních bodů v Správce konfigurace, což je stejný postup pro nasazení udi a ZTI.

  Poznámka

  Většina produkčních sítí má více distribučních bodů. Při provádění tohoto kroku v produkčním prostředí vyberte odpovídající distribuční body pro síť.

Příprava scénáře aktualizace nasazení počítače na cílové počítače pomocí udi

Ve scénáři Aktualizace nasazení počítače se aktualizuje počítač, včetně počítačů, které je nutné znovu zobrazit, aby bylo možné standardizaci obrázků nebo vyřešit problém. Existují informace o migraci uživatelů, které můžete uložit a obnovit, ale žádné existující systémy souborů, které by bylo možné zachovat. K nasazení zachycené bitové kopie referenčního počítače do cílového počítače použijte šablonu Posloupnost úkolů řízené uživatelem.

Příprava scénáře nasazení Aktualizovat počítač na cílové počítače pomocí udi
 1. Vytvořte novou posloupnost úkolů, která nasadí cílový operační systém do referenčního počítače pomocí Průvodce vytvořením pořadí úkolů MDT v konzole Správce konfigurace, jak je popsáno v tématu Vytvoření pořadí úkolů uživatelsky definovaných dat pomocí šablon pořadí úkolů MDT, ale ujistěte se, že budete postupovat podle nastavení konfigurace na stránkách průvodce uvedených v tabulce 139 a vyberte příslušné hodnoty na jiných stránkách průvodce pro požadavky vaší organizace.

  Tip

  Vytvořte pořadí úkolů pro nasazení do referenčního počítače na základě šablony pořadí úloh Pořadí úkolů klienta, která je součástí MDT.

  Tabulka 139. Informace o dokončení průvodce vytvořením posloupnosti úkolů MDT pro provádění scénáře aktualizace nasazení počítače pomocí udi

  Na této stránce průvodce To můžete udělat
  Obrázek operačního systému Vyberte Vytvořit nový obrázek operačního systému a zadejte úplnou cestu k obrázku WIM zachyceného z referenčního počítače.
  Metoda nasazení Klikněte na Provést instalaci uživatelské jednotky.
 2. Nakonfigurujte příslušný software pro nasazení na cílový počítač v Správce konfigurace, včetně:

 3. Volitelně můžete konfigurační soubory MDT nebo MDT DB přizpůsobit potřebám vaší organizace podle následujících pokynů:

 4. Přizpůsobte si pořadí úkolů podle potřeb vaší organizace, jak je popsáno v tématu Konfigurace kroků pořadí úkolů ZTIv Správce konfigurace , což je stejný postup pro nasazení udi a ZTI.

 5. Nakonfigurujte chování Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním podle potřeb vaší organizace, jak je popsáno v tématu Konfigurace chování průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

 6. Volitelně můžete povolit monitorování procesu nasazení MDT, jak je popsáno v článku Monitorování nasazení MDT.

 7. Ujistěte se, že všechny balíčky, včetně balíčků nasazení operačního systému, jsou nové pořadí úkolů udi správně rozložené do přiřazených distribučních bodů, jak je popsáno v tématu Správa distribučních bodů v Správce konfigurace, což je stejný postup pro nasazení udi a ZTI.

  Poznámka

  Většina produkčních sítí má více distribučních bodů. Při provádění tohoto kroku v produkčním prostředí vyberte odpovídající distribuční body pro síť.

 8. Aktualizujte distribuční body tak, aby byly všechny změny balíčků správně rozloženy podle pokynů v tématu Správa distribučních bodů v Správce konfigurace, což je stejný postup pro nasazení udi a ZTI.

  Poznámka

  Většina produkčních sítí má více distribučních bodů. Při provádění tohoto kroku v produkčním prostředí vyberte odpovídající distribuční body pro síť.

Příprava scénáře nahrazení nasazení počítače cílovým počítačům pomocí rozhraní UDI

Ve scénáři Nahradit nasazení počítače nahradí jeden počítač jiný počítač. Vytvořte záznam přidružení počítače, který přidruží existující cílový počítač a nový cílový počítač. Existující data migrace stavu uživatele se uloží z existujícího cílového počítače. Potom se nová instalace Windows na nový počítač. Nakonec se data o stavu uživatele obnoví do nového počítače. Neexistují žádné existující systémy souborů, které by bylo možno zachovat.

Důležité

Před nasazením do cílového počítače je nutné vytvořit záznam přidružení počítače pro každý existující cílový počítač a každý nový cílový počítač.

Použijte:

 • Šablona Nahrazení pořadí úkolů pomocí instalace řízená uživatelem, která uloží migraci stavu uživatele stávajícího cílového počítače

  Důležité

  Před spuštěním pořadí úkolů na základě šablony Pořadí úkolů řízené uživatelem na novém cílovém počítači spusťte tuto posloupnost úkolů.

 • Šablona Pořadí úloh klienta k nasazení zachycené bitové kopie referenčního počítače do nového cílového počítače a obnovení dat migrace stavu uživatele

  Důležité

  Spusťte toto pořadí úkolů po spuštění pořadí úkolů na základě šablony Nahrazení pořadí úkolů řízenou uživatelem na stávajícím cílovém počítači.

Příprava na scénář nahrazení počítače pro cílové počítače pomocí udi
 1. Vytvořte přidružení počítače mezi stávajícím cílovým počítačem a novým cílovým počítačem, jak je popsáno v části Jak provést nasazení operačního systému vedle sebe v části Nasazení operačních systémů v Správce konfigurace Správce konfigurace v knihovně dokumentace, která je nainstalovaná s Správce konfigurace.

 2. Vytvořte nové pořadí úkolů, které uloží data migrace stavu uživatele stávajícího cílového počítače, jak je popsáno v tématu Vytvoření pořadí úkolů uživatelsky definovaných dat pomocí šablon pořadí úkolů MDT.

  Tip

  Vytvořte pořadí úkolů pro zachycení dat migrace stavu uživatele z cílového počítače na základě šablony Sekvence nahrazení úloh řízenou uživatelem, která je součástí mdt.

 3. Vytvořte novou sekvenci úkolů, která nasadí zachycenou bitovou kopii referenčního počítače do cílového počítače, a obnovte data migrace stavu uživatele uložená uživatelem řízenou instalací, jak je popsáno v tématu Vytvoření pořadí úkolů udi pomocí šablon pořadí úkolů MDT, ale ujistěte se, že konkrétně dodržujete nastavení konfigurace na stránkách průvodce uvedených v tabulce 140 a vyberte příslušné hodnoty na jiných stránkách průvodce. požadavky vaší organizace.

  Tip

  Vytvořte pořadí úkolů pro nasazení do cílového počítače na základě šablony Pořadí úkolů klienta, která je součástí MDT.

  Tabulka 140. Informace o dokončení průvodce vytvořením posloupnosti úkolů MDT pro provedení scénáře nahrazení nasazení počítače pomocí rozhraní UDI

  Na této stránce průvodce To můžete udělat
  Obrázek operačního systému Vyberte Vytvořit nový obrázek operačního systému a zadejte úplnou cestu UNC k obrázku WIM zachyceného z referenčního počítače.
  Metoda nasazení Klikněte na Provést instalaci uživatelské jednotky.
 4. Nakonfigurujte příslušný software pro nasazení na cílový počítač v Správce konfigurace, včetně:

  • Konfigurace aplikací a balíčků operačního systému, jak je popsáno v tématu Správa softwarových balíčků v Správce konfigurace, což je stejný postup pro nasazení udi a ZTI.

  • Konfigurace ovladačů zařízení, jak je popsáno v tématu Správa ovladačů zařízení v Správce konfigurace, což je stejný postup pro nasazení udi a ZTI.

 5. Konfigurační soubory MDT nebo MDT DB můžete přizpůsobit potřebám vaší organizace podle následujících pokynů:

 6. Přizpůsobte si pořadí úkolů podle potřeb vaší organizace, jak je popsáno v tématu Konfigurace kroků pořadí úkolů ZTIv Správce konfigurace , což je stejný postup pro nasazení udi a ZTI.

 7. Volitelně můžete povolit monitorování procesu nasazení MDT, jak je popsáno v článku Monitorování nasazení MDT.

 8. Ujistěte se, že distribuční body pro balíčky a bitové kopie operačního systému, které nová posloupnost úkolů ZTI používá, jsou správně rozloženy podle pokynů v tématu Správa distribučních bodů v Správce konfigurace, což je stejný postup pro nasazení udi a ZTI.

  Poznámka

  Většina produkčních sítí má více distribučních bodů. Při provádění tohoto kroku v produkčním prostředí vyberte odpovídající distribuční body pro síť.

 9. Aktualizujte distribuční body tak, aby byly všechny změny balíčků správně rozloženy podle pokynů v tématu Správa distribučních bodů v Správce konfigurace, což je stejný postup pro nasazení udi a ZTI.

  Poznámka

  Většina produkčních sítí má více distribučních bodů. Při provádění tohoto kroku v produkčním prostředí vyberte odpovídající distribuční body pro síť.

Nasazení pořízených obrázků do cílových počítačů pomocí udi

Nasazení pořízených obrázků do cílových počítačů se mírně liší pro každý scénář nasazení MDT pomocí rozhraní UDI. Nasaďte zachycený obrázek referenčního počítače do cílových počítačů pro každý scénář nasazení ve vaší organizaci.

Nasazení zachytávání obrázku referenčního počítače do cílových počítačů pomocí udi
 1. Přidejte cílový počítač do Správce konfigurace webu:

  • Ručně, jak je popsáno v tématu Ruční přidání počítačů do databáze webu v Správce konfigurace, což je stejný postup pro nasazení udi a ZTI.

  • Automaticky v Správce konfigurace, jak je popsáno v části How to Manage Unknown Computer Deployments in Správce konfigurace (Jak spravovat neznámá nasazení počítačů v aplikaci Správce konfigurace) v knihovně dokumentace Správce konfigurace, která je nainstalovaná s Správce konfigurace.

  Poznámka

  Pokud už cílové počítače v databázi Správce konfigurace webu existují, není tento krok nutný.

 2. Vytvořte kolekci obsahující cílové počítače, jak je popsáno v tématu Správa kolekcí počítačů v Správce konfigurace, což je stejný postup pro nasazení udi a ZTI.

  Poznámka

  Vytvořte kolekci pro každý scénář nasazení MDT, který se má provést, a ujistěte se, že kolekce obsahuje cílové počítače vyžadující odpovídající scénář nasazení.

 3. Vytvořte inzerování pro pořadí úkolů cílového počítače, jak je popsáno v tématu Správa nasazení pořadí úkolů v Správce konfigurace, což je stejný postup pro nasazení udi a ZTI.

 4. Způsob spuštění cílových počítačů můžete zadat pomocí libovolné kombinace následujících akcí:

  • Vytvořte spouštěcí multimediální disk pořadí úkolů pomocí Průvodce médií pořadí úloh, jak je popsáno v tématu Vytvoření spouštěcího média pořadí úkolů v Správce konfigurace, což je stejný postup pro nasazení udi a ZTI.

  • Příprava služby Windows Deployment Services na spuštění příslušných obrázků prostředí Windows PE, které zase spustí proces nasazení udi u cílových počítačů, jak je popsáno v článku Příprava služby Windows pro nasazení ZTIpomocí služby Správce konfigurace , což je stejný postup pro nasazení udi a ZTI.

 5. Nasaďte zachycenou referenční bitovou kopii počítače do cílových počítačů pro každý scénář nasazení, jak je popsáno v těchto článek:Deploy the captured reference computer image to the target computers for each deployment scenario as described in:

Nasazení zachycených obrázků do cílových počítačů ve scénáři nasazení nového počítače pomocí udi

Spusťte cílový počítač pomocí spouštěcího média pořadí úkolů vytvořeného dříve v procesu nebo z Windows Deployment Services. Buď metoda Windows pe na cílovém počítači a zahájí proces nasazení udi. Na konci procesu se zachycený obrázek referenčního počítače nasadí na cílový počítač.

Nasazení obrázků pro zachycení do cílových počítačů v scénáři nasazení nového počítače pomocí rozhraní UDI
 1. Spusťte cílový počítač pomocí spouštěcího média pořadí úkolů vytvořeného dříve v procesu nebo z Windows Deployment Services.

  Spustí se Průvodce pořadím úkolů.

 2. Dokončete Průvodce posloupností úkolů a řiďte se konkrétně nastavením konfigurace na stránkách průvodce, které jsou uvedené v tabulce 141, a vyberte příslušné hodnoty na jiných stránkách průvodce pro požadavky vaší organizace.

  Poznámka

  Tento průvodce se nezobrazí, pokud nakonfigurujete uživatelsky definovaný typ pro spouštění pxe a nakonfigurujete povinnou inzerci nebo pokud je cílovému počítači inzerována pouze jedna posloupnost úkolů.

  Tabulka 141. Informace o dokončení Průvodce pořadím úkolů v scénáři nasazení nového počítače pomocí udi

  Na této stránce průvodce To můžete udělat
  Výběr pořadí úkolů Vyberte pořadí úkolů, které jste vytvořili pro nasazení cílového počítače pro scénář nasazení Nového počítače.

  Spustí se průvodce a spustí se nasazení operačního systému. Nakonec se v pořadí úkolů spustí Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

 3. Můžete také zobrazit proces nasazení MDT pomocí uzlu Monitorování v pracovním prostoru nasazení nebo pomocí rutiny Get-MDTMonitorData.

  Další informace o monitorování nasazení MDT najdete v tématu Zobrazení průběhu nasazení MDT.

 4. Dokončete Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním tak, že na stránkách průvodce vyberete příslušné hodnoty pro požadavky vaší organizace, jak je popsáno v článku Spuštění Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

Nasazení zachycených obrázků do cílových počítačů ve scénáři aktualizace nasazení počítače pomocí udi

Spusťte tento scénář spuštěním nasazení Správce konfigurace (inzerování) pro zachycení dat migrace stavu uživatele, která jste vytvořili dříve v procesu. Toto pořadí úkolů běží v aktuálním operačním systému na stávajícím cílovém počítači.

Nasazení obrázků pro zachycení do cílových počítačů ve scénáři aktualizace nasazení počítače pomocí udi
 1. Na cílovém počítači spusťte nasazení Správce konfigurace (inzerování) pro zachycení scénáře nasazení Aktualizovat počítač, který jste vytvořili dříve v procesu nasazení.

  Spustí se pořadí úkolů. Nakonec se v pořadí úkolů spustí Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

 2. Dokončete Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním tak, že na stránkách průvodce vyberete příslušné hodnoty pro požadavky vaší organizace, jak je popsáno v článku Spuštění Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

 3. Můžete také zobrazit proces nasazení MDT pomocí uzlu Monitorování v pracovním prostoru nasazení nebo pomocí rutiny Get-MDTMonitorData.

  Další informace o monitorování nasazení MDT najdete v tématu Zobrazení průběhu nasazení MDT.

  Pořadí úkolů se spustí v Windows PE zachycuje data migrace stavu uživatele. Pořadí úkolů restartuje počítač, spustí Windows PE a potom zahájí instalaci nového operačního systému. Pořadí úkolů restartuje počítač, spustí nový operační systém, obnoví data migrace stavu uživatele, nainstaluje všechny balíčky, nainstaluje všechny aplikace a provede všechny další akce nakonfigurované v pořadí úkolů. A nakonec se spustí a zobrazí OSDResults.exe výsledků nasazení. Cílový počítač je teď nasazený.

Nasazení zachycených obrázků do cílových počítačů ve scénáři nahrazení nasazení počítače pomocí udi

Scénář nahrazení počítače vyžaduje k dokončení migrace dva samostatné kroky. Nejdřív spusťte nasazení (inzerování) pro pořadí úkolů, které jste vytvořili, a zachyťte data migrace stavu uživatele z existujícího cílového počítače (starého počítače). Za druhé spusťte Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním a nasaďte zachycenou bitovou kopii referenčního počítače do nového cílového počítače (nového počítače) a obnovte stav uživatele uložený dříve v procesu.

Nasazení pořízených obrázků referenčního počítače do cílových počítačů ve scénáři Nahrazení počítače pomocí udi
 1. Uložte data migrace stavu uživatele ze stávajícího cílového počítače podle popisu v článku Uložení dat migrace stavu uživatele v článku Nahrazení scénáře nasazení počítače pomocí udi.

 2. Nasaďte zachycenou bitovou kopii referenčního počítače do nového cílového počítače, jak je popsáno v tématu Nasazení zachycené bitové kopie a dat migrace stavu uživatele ve scénáři Nahrazení počítače nasazení pomocí udi.

Uložení dat migrace stavu uživatele ve scénáři nahrazení nasazení počítače pomocí udi

Spusťte tento scénář spuštěním nasazení pořadí úkolů (inzerování) pro zachycení dat migrace stavu uživatele, která jste vytvořili dříve v procesu. Toto pořadí úkolů běží v aktuálním operačním systému na stávajícím cílovém počítači.

Uložení dat migrace stavu uživatele ze stávajících cílových počítačů ve scénáři nahrazení nasazení počítače pomocí udi
 1. Spusťte nasazení pořadí úkolů (inzerování) pro zachycení dat migrace stavu uživatele, která jste vytvořili dříve ve scénáři nasazení aktualizovat počítač.

 2. Můžete také zobrazit proces nasazení MDT pomocí uzlu Monitorování v pracovním prostoru nasazení nebo pomocí rutiny Get-MDTMonitorData.

  Další informace o monitorování nasazení MDT najdete v tématu Zobrazení průběhu nasazení MDT.

  Pořadí úkolů se spustí v aktuálním operačním systému a zachytí data migrace stavu uživatele. Na konci pořadí úkolů se data migrace stavu uživatele stávajícího cílového počítače uloží do bodu migrace Správce konfigurace stavu.

Nasazení zachyceného obrázku a dat migrace stavu uživatele ve scénáři nahrazení nasazení počítače pomocí rozhraní UDI

Spusťte cílový počítač pomocí spouštěcího média ZTI vytvořeného dříve v procesu nebo ze služby Windows nasazení. Spouštěcí médium ZTI spustí Windows PE na cílovém počítači a zahájí proces nasazení udi. Na konci procesu nasazení se zachycená bitová kopie referenčního počítače nasadí na cílový počítač a data migrace stavu uživatele se obnoví z bodu migrace Správce konfigurace stavu.

Dokončení Průvodce Windows nasazením počítače ve scénáři Nahrazení počítače pro nasazení zachycené bitové kopie pomocí udi
 1. Spusťte referenční počítač pomocí spouštěcího média ZTI vytvořeného dříve v procesu nebo ze služby Windows nasazení.

  Windows pe a potom se spustí Průvodce Windows nasazením.

 2. Dokončete Průvodce posloupností úkolů a řiďte se nastavením konfigurace stránek průvodce uvedených v tabulce 142 a vyberte hodnoty na jiných stránkách průvodce podle požadavků vaší organizace.

  Poznámka

  Tento průvodce se nezobrazí, pokud nakonfigurujete ZTI tak, aby se spouštění PXE nakonfiguroval a nakonfiguroval povinné inzerování nebo pokud je na cílovém počítači inzerována jenom jedna posloupnost úkolů.

  Tabulka 142. Informace o dokončení průvodce pořadím úkolů pro scénář nahrazení nasazení počítače pomocí rozhraní UDI

  Na této stránce průvodce To můžete udělat
  Výběr pořadí úkolů Výběrem pořadí úkolů, které jste vytvořili pro nasazení cílového počítače, ve scénáři Nahrazení nasazení počítače nasadíte zachycenou bitovou kopii referenčního počítače do nového cílového počítače.

  Spustí se pořadí úkolů. Nakonec se v pořadí úkolů spustí Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

 3. Dokončete Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním tak, že na stránkách průvodce vyberete příslušné hodnoty pro požadavky vaší organizace, jak je popsáno v článku Spuštění Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

 4. Můžete také zobrazit proces nasazení MDT pomocí uzlu Monitorování v pracovním prostoru nasazení nebo pomocí rutiny Get-MDTMonitorData.

  Další informace o monitorování nasazení MDT najdete v tématu Zobrazení průběhu nasazení MDT.

  Pořadí úkolů se spustí Windows PE a potom zahájí instalaci nového operačního systému. Pořadí úkolů restartuje počítač, spustí nový operační systém, obnoví data migrace stavu uživatele, nainstaluje všechny balíčky, nainstaluje všechny aplikace a provede všechny další akce nakonfigurované v pořadí úkolů. A nakonec se spustí a zobrazí OSDResults.exe výsledků nasazení. Cílový počítač je teď nasazený.

Správa nasazení udi

Nasazení UDI můžete spravovat pomocí konzoly Správce konfigurace a Návrháře průvodce uživatelsky definovaným rozhraním. Pracovní plocha Nasazení se používá v nasazeních udi jenom ke konfiguraci databáze MDT. Průvodce, který slouží k vytvoření posloupností úkolů udi, je integrovaný do Správce konfigurace konzoly. Pomocí Návrháře Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním můžete nakonfigurovat chování Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

Správa nasazení uživatelsky definovaných rozhraní pomocí:

 • Kontrola procesu správy UDI, jak je popsáno v tématu Přehled správy UDI

 • Vytvoření nové posloupnosti úkolů pro nasazení uživatelsky definovaných dat pomocí Průvodce vytvořením posloupnosti úloh MDT, jak je popsáno v tématu Vytvoření pořadí úkolů uživatelsky definovaných dat pomocí šablon pořadí úkolů MDT

 • Správa operačních systémů pro nasazení UDI v konzole Správce konfigurace, jak je popsáno v tématu Správa operačních systémů v Správce konfigurace což je stejný postup pro nasazení udi a ZTI

 • Správa ovladačů zařízení pro nasazení UDI v konzole Správce konfigurace, jak popisuje správa ovladačů zařízení v Správce konfigurace, což je stejný postup pro nasazení udi a ZTI

 • Nasazení operačního systému pomocí spouštěcích médií pořadí úloh, jak je popsáno v tématu Nasazení operačního systému pomocí spouštěcích médií pořadí úloh v systému Správce konfigurace, což je stejný postup pro nasazení udi a ZTI

 • Vytvoření spouštěcího média pořadí úkolů pro uživatelsky definovaný typ podle popisu v tématu Vytvoření spouštěcího média pořadí úkolů v Správce konfigurace, což je stejný postup pro nasazení udi a ZTI

 • Vytváření spouštěcích bitových kopií pro použití s rozhraním UDI pomocí Průvodce vytvořením bitové kopie pomocí microsoftového nasazení, jak je popsáno v článku Vytvoření spouštěcích bitových kopií ZTIv Správce konfigurace , což je stejný postup pro nasazení udi a ZTI

 • Správa softwarových balíčků pro UDI v konzole Správce konfigurace, jak je popsáno v tématu Správa softwarových balíčků v Správce konfigurace, což je stejný postup pro nasazení udi a ZTI

 • Správa reklam pro uživatelsky definovaný typ podle popisu v tématu Správa nasazení pořadí úkolů v Správce konfigurace, což je stejný proces pro nasazení udi a ZTI

 • Ruční přidání počítačů do databáze webu pro uživatelsky definovaný typ , jak je popsáno v tématu Ruční přidání počítačů do databáze webu v Správce konfigurace, což je stejný postup pro nasazení udi a ZTI

 • Správa kolekcí počítačů pro uživatelsky definovaný typ , jak je popsáno v tématu Správa kolekcí počítačů v Správce konfigurace, což je stejný postup pro nasazení udi a ZTI

 • Správa distribučních bodů pro udi, jak je popsáno v tématu Správa distribučních bodů v Správce konfigurace, což je stejný postup pro nasazení udi a ZTI

 • Konfigurace jednotlivých kroků pořadí úkolů udi, jak je popsáno v tématu Konfigurace kroků pořadí úkolů ZTIv Správce konfigurace , což je stejný postup pro nasazení udi a ZTI

 • Konfigurace chování Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním přizpůsobením konfiguračního souboru Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním podle pokynů v tématu Konfigurace chování průvodce uživatelsky definovaným rozhraním

 • Vytvoření vlastní stránky průvodce pro shromažďování dalších informací o nasazení, jak je popsáno v tématu Vytvoření vlastních stránek průvodce pomocí funkce Vytvořit vlastní stránku

Přehled správy udi

Cílem správy udi je nakonfigurovat uživatelské prostředí v Průvodci udi a nakonec řídit nasazení Windows operačních systémů a aplikací do cílových počítačů. Uživatelské prostředí udikonfigurujete pomocí Návrháře Průvodce uživatelsky definovaným uživatelem a přizpůsobením pořadí úkolů Správce konfigurace se službou UDI v konzole Správce konfigurace.

Primárním nástrojem pro správu udi je návrhář Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním. Návrhář Průvodce uživatelsky definovaným názvem je nainstalovaný jako součást mdt, která je nainstalovaná na stejném počítači v Správce konfigurace Console. Vzhledem k tomu, že služba UDI je integrovaná ve funkci OSD v Správce konfigurace, budete ke správě konkrétních aspektů nasazení služby UDI používat také konzolu Správce konfigurace Console.

Obrázek 6 znázorňuje základní přehled procesu správy uživatelsky definovaných dat.

Obrázek 6 znázorňuje základní přehled procesu správy uživatelsky definovaných dat.

Obrázek 6. Přehled procesu správy udi

Proces správy UDI, jak je znázorněno na obrázku 6, se provádí takto:

 1. Vytvořte pořadí úkolů uživatelsky definovaných dat na základě šablon pořadí úkolů předdefinových v mdt.

  V rámci vytváření pořadí úkolů vytvoří průvodce Vytvořit posloupnost úkolů MDT balíček sady nástrojů MDT, který obsahuje obsah složky installation_folder\Templates\Distribution (kde installation_folder je složka, do které jste nainstalovali MDT). Na balíček sady nástrojů odkazuje krok Toolkit balíčku úkolů.

  Další informace o předdefinových šablonách posloupností úkolů uživatelsky definovaných dat v MDT najdete v tématu Určení šablon pořadí úkolů uživatelsky definovaných dat v MDT.

 2. Distribuujte balíček sady nástrojů MDT do Správce konfigurace distribučních bodů.

  V balíčku jsou obsaženy Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním a konfigurační soubor Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním. Průvodce udi (UDIWizard.exe) je ve složce Nástroje v balíčku. Konfigurační soubor Průvodce udi (UDIWizard_Config.xml) je ve složce Skripty v balíčku.

 3. Konfigurační soubor Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním a informační soubor aplikace můžete přizpůsobit pomocí Návrháře průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

  Konfigurační soubor Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním (UDIWizard_Config.xml) a informační soubor aplikace (UDIWizard_Config.xml.app) se uloží do složky Skripty v balíčku sady nástrojů MDT.

 4. Aktualizujte distribuční body změněnou verzí konfiguračního souboru Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním a odpovídajícím informačním souborem aplikace v balíčku sady nástrojů MDT.

 5. Cílové počítače iniciují posloupnost úkolů udi, která spustí Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním na příslušném místě v pořadí úkolů.

  Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním se zahájí pomocí kroku posloupnosti úkolů Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

 6. Spustí se Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním a informace o konfiguraci nasazení se shromažďují od uživatele.

  Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním přečte konfigurační soubor Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním a určí stránky průvodce, které se zobrazí, a posloupnost stránek. Uživatel dokončí Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním tak, že poskytne potřebné informace o nasazení. Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním aktualizuje proměnné pořadí úkolů na základě poskytnutých informací. Aktualizované proměnné pořadí úkolů používají pořadí úkolů udi k provedení rovnováhy nasazení.

 7. Zbytek kroků pořadí úkolů v pořadí úkolů uživatelsky definovaných dat je dokončený a na konci nasazení se zobrazí dialogové okno Výsledky osd. Všechny aplikace nainstalované během posloupností úkolů jsou identifikované při prvním přihlášení uživatele pomocí aplikace AppInstaller.

  AppInstaller umožňuje Správce konfigurace identifikovat všechny aplikace nainstalované pomocí aplikačního modelu během pořadí úkolů. To umožňuje Správce konfigurace používat funkce, jako je funkce monitorování.

Vytvoření pořadí úkolů uživatelsky definovaných dat pomocí šablon pořadí úkolů MDT

Pomocí Průvodce vytvořením posloupnosti úkolů MDT v Správce konfigurace můžete vytvářet pořadí úkolů v Správce konfigurace které jsou integrované s MDT. Mdt obsahuje šablony pořadí úkolů, které můžete použít k nasazení referenčních a cílových počítačů.

Pomocí šablon pořadí úkolů MDT můžete vytvářet posloupnosti úkolů uživatelsky definovaných událostí pomocí:

 • Identifikace šablon pořadí úkolů uživatelsky definovaných dat, které jsou součástí mdt, jak je popsáno v článku Určení šablon pořadí úkolů uživatelsky definovaných dat v mdt

 • Identifikace balíčků a obrázků, které šablony pořadí úkolů udi vyžadují, jak je popsáno v článku Identifikace balíčků a obrázků, které šablony pořadí úkolů udi vyžadují

 • Vytváření posloupností úkolů uživatelsky definovaných dat, jak je popsáno v tématu Vytvoření pořadí úkolů uživatelsky definovaných dat pomocí Průvodce vytvořením posloupnosti úkolů MDT

 • Konfigurace posloupností úkolů udi tak, aby nasadily různé operační systémy, jak je popsáno v tématu Konfigurace pořadí úkolů udi pro nasazení různých operačních systémů

Určení šablon pořadí úkolů uživatelsky definovaných úkolů v mdt

Funkce MDT obsahuje šablony pořadí úkolů, které se používají k vytvoření pořadí úkolů MDT v Správce konfigurace. Šablony pořadí úkolů, které jsou součástí MDT, jsou popsané v článku Určení šablon pořadí úkolů v MDT v Správce konfigurace.

Ze šablon popsaných v článku Identifikace šablon pořadí úkolů v mdtv Správce konfigurace se ve scénářích nasazení MDT pomocí rozhraní UDI používají následující:

 • Pořadí úkolů klienta. Tato šablona pořadí úkolů se používá pro scénáře nasazení Nového počítače MDT, Aktualizovat počítač a Nahradit počítač. Tato šablona pořadí úkolů se taky používá k vytváření a zachycování obrázků referenčních počítačů.

 • Uživatelsky řízená instalace: Nahrazení pořadí úkolů Tato šablona pořadí úkolů je prvním krokem v procesu dvou kroků ve scénáři nasazení mdt replace computer a slouží k zachycení dat migrace stavu uživatele. Druhým krokem v procesu dvou kroků je šablona pořadí úkolů Posloupnost úkolů řízená uživatelem, která se používá k:

  • Nasazení cílových aplikací a operačního systému

  • Obnovení dat migrace stavu uživatele uložených během šablony pro nahrazení pořadí úkolů posloupnosti úkolů řízenou uživatelem v prvním kroku procesu

  Další informace o scénářích nasazení MDT najdete v tématu Určení scénářů nasazení.

Poznámka

K vytváření posloupností úkolů vždy použijte Průvodce vytvořením posloupnosti úkolů MDT. I když pořadí úkolů můžete vytvořit ručně, nedoporučuje se to.

Určení balíčků a obrázků, které šablony pořadí úkolů udi vyžadují

Šablony pořadí úkolů udi vyžadují stejné balíčky a obrázky, které vyžadují nasazení ZTI, jak je popsáno v článku Určení balíčků a obrázků, které šablony pořadí úkolů MDT v aplikaci Správce konfigurace Vyžadují.

Vytvoření pořadí úkolů uživatelsky definovaných dat pomocí Průvodce vytvořením posloupnosti úkolů MDT

Průvodce vytvořením pořadí úkolů MDT nahradí balíčky a obrázky vybrané pro zástupné symboly v šablonách pořadí úkolů. Po dokončení průvodce bude nová posloupnost úkolů odkazovat na příslušné balíčky a obrázky.

Poznámka

K vytváření posloupností úkolů založených na šablonách pořadí úkolů MDT vždy použijte Průvodce vytvořením posloupnosti úkolů MDT. I když můžete šablony pořadí úkolů importovat ručně, nedoporučujeme to.

Pomocí Průvodce vytvořením posloupnosti úkolů MDT můžete vytvářet posloupnosti úkolů ZTI stejným způsobem, jak je popsáno v článku Vytvoření pořadí úkolů ZTI pomocí Průvodce vytvořením posloupnosti úkolů MDT v Správce konfigurace

Na základě scénáře nasazení, který se provádí, vyberte příslušnou šablonu pořadí úkolů udi. Další informace o šablonách pořadí úkolů uživatelsky definovaných dat v MDT najdete v tématu Určení šablon pořadí úkolů uživatelsky definovaných vzorů v MDT.

Konfigurace pořadí úkolů udi pro nasazení různých operačních systémů

Stránka VolumePage v předdefinovaných skupinách fází udi vám umožňuje vybrat z obrázků operačního systému, které jste nakonfigurovali v Návrháři průvodce uživatelsky definovaným rozhraním. Posloupnost úkolů vytvořená průvodcem Vytvořit posloupnost úkolů MDT však odkazuje na jenom jednu konkrétní bitovou kopii operačního systému v kroku Pořadí úkolů Použít bitovou kopii operačního systému.

Když vyberete obrázek operačního systému na stránce VolumePage, průvodce udi nastaví proměnnou pořadí úkolů OSDImageName na hodnotu vybraného názvu obrázku. Hodnota proměnné pořadí úkolů OSDImageName odpovídá názvu bitové kopie operačního systému v uzlech Bitové kopie operačního systému nebo Instalační služby operačního systému v Správce konfigurace systému.

Pořadí úkolů UDI můžete nakonfigurovat tak, aby podporovalo operační systémy, které jste přidali na stránku VolumePage, provedením následujících kroků:

 1. Přejmenujte existující krok pořadí úkolů Použít bitovou kopii operačního systému tak, aby odrážel název nasazené bitové kopie operačního systému.

 2. Nakonfigurujte podmínku pro existující krok posloupnosti úloh Použít bitovou kopii operačního systému, který tento krok spustí jenom v případě, že se proměnná pořadí úloh OSDImageName rovná názvu nasazené bitové kopie operačního systému.

 3. Pro každý operační systém, který byl přidán na stránku VolumePage, postupujte takto:

  1. Přidejte nový krok pořadí úkolů Použít bitovou kopii operačního systému, který bude odrážet název bitové kopie operačního systému, který se má nasadit.

  2. Nakonfigurujte podmínku pro nový krok pořadí úloh Použít bitovou kopii operačního systému, který tento krok spustí jenom v případě, že se proměnná pořadí úloh OSDImageName rovná názvu bitové kopie operačního systému, která se má nasadit.

  Když uživatel po provedení těchto kroků vybral na stránce VolumePage bitovou kopii operačního systému, spustí se odpovídající krok pořadí úloh Použít bitovou kopii operačního systému a nasadí příslušnou bitovou kopii operačního systému.

Konfigurace chování průvodce uživatelsky definovaným rozhraním

Mezi User-Driven pořadí instalačních úkolů a User-Driven Šablony nahrazení pořadí úkolů patří kroky pořadí úkolů, které spustí Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním. Když se v kroku pořadí úkolů spustí Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním, tento krok také odkazuje na soubor UDIWizard_Config.xml, který řídí chování Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním a je uložený ve složce Skripty balíčku souborů MDT. Soubor uživatelského UDIWizard_Config.xml můžete přizpůsobit pomocí Návrháře průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

Chování Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním nakonfigurujte provedením následujících kroků v Návrháři průvodce uživatelsky definovaným rozhraním:Configure the UDI Wizard behavior by performing the following steps in the UDI Wizard Designer:

 • Prohlédněte si koncepty Návrháře průvodce uživatelsky definovaným rozhraním, jak je popsáno v článku Kontrola konceptů návrháře průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

 • Identifikujte součásti udi, které se používají při provádění nasazení udifikací, a vztah mezi těmito součástmi, jak je popsáno v článku Identifikace součástí procesu nasazení uživatelsky definovaných rozhraní.

 • Zkontrolujte vztah mezi stránkami průvodce uživatelsky definovaným rozhraním, editory stránek průvodce uživatelsky definovaným rozhraním a konfiguračním souborem Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním, jak je popsáno v článku Kontrola relace mezi stránkami průvodce uživatelsky definovaným rozhraním, editory stránek průvodce a konfiguračním souborem průvodce udi.

 • Prohlédněte si uživatelské rozhraní Návrháře průvodce uživatelsky definovaným uživatelem, jak je popsáno v článku Kontrola uživatelského rozhraní návrháře průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

 • Vytvořte nový konfigurační soubor Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním, jak je popsáno v tématu Vytvoření nového konfiguračního souboru průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

 • Otevřete existující konfigurační soubor Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním, jak je popsáno v článku Otevření existujícího konfiguračního souboru průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

 • Uložte změny v Návrháři průvodce uživatelsky definovaným rozhraním do konfiguračního souboru Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním, jak je popsáno v článku Uložení aktualizací konfigurace průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

 • Přepište umístění a název konfiguračního souboru UDI, který používá posloupnost úkolů, jak je popsáno v článku Přepsání konfiguračního souboru, který používá Průvodce uživatelskou uživatelskou rozhraním.

 • Nakonfigurujte název a obrázek nápisu, který se zobrazí v Průvodci uživatelsky definovaným rozhraním, jak je popsáno v tématu Konfigurace názvu průvodce uživatelsky definovaným rozhraním a obrázku nápisu.

 • Přidejte stránku průvodce do fáze, jak je popsáno v článku Přidání stránky průvodce do fáze.

 • Odeberte stránku průvodce z fáze, jak je popsáno v článku Odebrání stránky průvodce z vymezené plochy.

 • Změňte posloupnost stránky průvodce v rámci fáze, jak je popsáno v článku Změna pořadí stránek průvodce Flow v rámci fáze.

 • Povolte nebo zabraňte uživatelům v zadávání informací do ovládacího prvku na stránce průvodce, jak je popsáno v článku Povolení nebo zabránění uživatelům v zadávání informací do ovládacího prvku na stránce průvodce.

 • Nakonfigurujte uživatelské prostředí pro stránku průvodce podle popisu v tématu Konfigurace uživatelského prostředí pro stránku průvodce.

 • Zobrazte si náhled toho, jak průvodce stránky a posloupnoststránek průvodce prochádí Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním, jak je popsáno v tématu Stránky průvodce náhledu a posloupnost stránek průvodce Flow .

 • Přidejte stránku průvodce do knihovny stránek, jak je popsáno v článku Přidání stránky průvodce do knihovny stránek.

 • Odeberte stránku průvodce z knihovny stránek, jak je popsáno v článku Odebrání stránky průvodce z knihovny stránek.

 • Změňte pořadí skupiny fází nebo fáze ve skupině fází, jak je popsáno v článku Změna posloupnosti skupiny fází nebo fáze.

 • Připravte se na nasazení jazykové sady pomocí Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním, jak je popsáno v článku Příprava na nasazení jazykové sady v rozhraní UDI.

 • Přeskočte (odeberte) stránku průvodce z fáze, jak je popsáno v článku Přeskočit stránku průvodce.

Kontrola konceptů návrháře průvodce uživatelsky definovaným rozhraním

Návrhář Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním je konzola v mdt, která umožňuje snadno nakonfigurovat konfigurační soubor Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním. Návrhář Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním může aktualizovat existující konfigurační soubor Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním nebo vytvořit nový konfigurační soubor Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

Poznámka

Pokud s uživatelsky definovaným rozhraním něco nevíte, prohlédněte si podmínky a terminologii udi v části "Koncepty udi". Seznámení s těmito termíny a terminologií vám pomůže být úspěšnější při používání této příručky pro vaši organizaci.

Na vysoké úrovni vám Návrhář průvodce uživatelsky definovaným rozhraním umožňuje nakonfigurovat:

 • Typy stránek průvodce, které se zobrazují v Průvodci uživatelsky definovaným rozhraním

 • Pořadí stránek průvodce, jak se zobrazí v Průvodci uživatelsky definovaným rozhraním

 • Nastavení konfigurace pro každou stránku průvodce

  Podrobnější informace o úkolech, které je možné provést v Návrháři průvodce uživatelsky definovaným rozhraním, najdete v tématu Konfigurace chování průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

Určení součástí procesu nasazení udi

Proces nasazení udi je založený na nasazeních ZTI v MDT a vyžaduje Správce konfigurace. Proces uživatelsky definovaných dat se spustí jako jakákoli jiná posloupnost úkolů MDT s tím rozdílem, že posloupnosti úkolů specifické pro uživatelsky definovaný typ spustí Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním podle příslušných kroků v pořadí úkolů.

Tabulka 143 uvádí součásti procesu nasazení udi a stručný popis toho, jak spolupracují v nasazení udi.

Tabulka 143. Součásti procesu nasazení udi

Součást Popis
Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním je uživatelské rozhraní, které umožňuje přizpůsobení procesu nasazení na základě nastavení konfigurace provedeného v průvodci. Nastavení konfigurace slouží ke změně proměnných pořadí úkolů a souborů bezobslužné instalace používaných v procesu nasazení operačního systému a aplikace.

Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním je iniciován odpovídajícími kroky pořadí úkolů v pořadí úkolů vytvořených pomocí šablon pořadí úkolů udi.

Stránky průvodce zobrazené v Průvodci uživatelsky definovaným rozhraním a ovládací prvky, které jsou aktivní pro každou stránku průvodce, jsou řízeny konfiguračním souborem Průvodce udi.
Návrhář průvodce uživatelsky definovaným rozhraním Návrhář průvodce uživatelsky definovaným rozhraním se používá k přizpůsobení konfiguračního souboru Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním. Pomocí Návrháře průvodce uživatelsky definovaným rozhraním můžete:

– Určete stránky průvodce, které se zobrazí v Průvodci uživatelsky definovaným rozhraním.

– Určení posloupnosti stránek průvodce zobrazených v Průvodci uživatelsky definovaným rozhraním

- Konfigurace výchozích hodnot pro ovládací prvky na stránkách průvodce

– Povolení nebo zakázání jednotlivých ovládacích prvků na stránkách průvodce
Konfigurační soubor Průvodce udi Konfigurační soubor Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním přečte Průvodce uživatelsky definovaným uživatelem a určí zobrazené stránky průvodce, posloupnost stránek průvodce, všechny výchozí hodnoty ovládacích prvků a informace o tom, jestli jsou ovládací prvky povolené nebo zakázané pro interakci uživatelů.

Konfigurační soubor Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním se přizpůsobí pomocí Návrháře průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

Výchozí konfigurační soubor Průvodce uživatelsky definovaným názvem je název UDIWizard_Config.xml je uložený ve složce Skripty v balíčku souborů MDT.
Pořadí úkolů udi Pořadí úkolů uživatelsky definovaných dat se vytváří pomocí šablon pořadí úkolů MDT souvisejících s uživatelsky definovaným rozhraním. Šablony pořadí úkolů udi zahrnují krok pořadí úkolů, který spustí Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním v příslušnou dobu v procesu nasazení udi.

Další informace o šablonách pořadí úkolů uživatelsky definovaných vzorů najdete v tématu Určení šablon pořadí úkolů udi v MDT.

Kontrola relace mezi stránkami průvodce uživatelsky definovaným rozhraním, editory stránek průvodce a konfiguračním souborem průvodce udi

Pro každou stránku průvodce zobrazenou v Průvodci uživatelsky definovaným rozhraním je k dispozici odpovídající editor stránky průvodce, který můžete použít ke konfiguraci této stránky průvodce pomocí Návrháře průvodce uživatelsky definovaným rozhraním. Konfigurační soubor Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním (UDIWizard_Config.xml) se používá k uložení nastavení konfigurace pro každou stránku průvodce. Obrázek 7 znázorňuje vztah mezi stránkami průvodce uživatelsky definovaným rozhraním, editory stránek průvodce uživatelsky definovaným rozhraním a konfiguračním souborem Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

Obrázek 7. Vztah mezi stránkami průvodce uživatelsky definovaným rozhraním, editory stránek průvodce uživatelsky definovaným rozhraním a konfiguračním souborem Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním

Obrázek 7. Vztah mezi stránkami průvodce uživatelsky definovaným rozhraním, editory stránek průvodce uživatelsky definovaným rozhraním a konfiguračním souborem Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním

V konfiguračním souboru Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním je pro každou stránku průvodce samostatný element PAGE XML, který se zobrazí v Průvodci uživatelsky definovaným rozhraním. Když přidáte stránku průvodce pomocí Návrháře průvodce uživatelsky definovaným uživatelem, vytvoří se v konfiguračním souboru Průvodce uživatelsky definovaným uživatelem odpovídající element PAGE XML. Podobně když odeberete stránku průvodce, odebere se odpovídající prvek XML stránky.

Každý element PAGE XML má podřízené elementy XML pro každé nastavení konfigurace stránky průvodce. Tyto podřízené elementy XML se taky konfiguruje pomocí editorů stránek průvodce v Návrháři průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

Úplný seznam elementů XML stránky najdete v tématu Reference schématu konfiguračního souboru průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

Poznámka

Konfigurační soubor Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním neupravujte přímo. Místo toho použijte příslušné editory stránek průvodce v Návrháři průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

Kontrola uživatelského rozhraní Návrháře uživatelského rozhraní Průvodce uživatelskou uživatelskou rozhraním

Návrhář Průvodce uživatelsky definovaným uživatelem se používá k přizpůsobení uživatelského prostředí v Průvodci uživatelsky definovaným rozhraním, včetně:

 • Stránky průvodce zobrazené v Průvodci uživatelsky definovaným rozhraním (stránky průvodce je možné přidat nebo odebrat)

 • Posloupnost stránek průvodce zobrazených v Průvodci uživatelsky definovaným rozhraním

 • Ovládací prvky na každé stránce průvodce, například:

  • Povolení ovládacího prvku pro interakci s uživatelem

  • Zakázání ovládacího prvku pro interakci s uživatelem

  • Určení výchozí hodnoty

  Projděte si uživatelské rozhraní Návrháře průvodce uživatelsky definovaným rozhraním provedením následujících kroků:

 1. Prohlédněte si prvky uživatelského rozhraní Návrháře průvodce uživatelsky definovaným uživatelem, jak je popsáno v článku Kontrola návrháře průvodce udi High-Level prvky uživatelského rozhraní.

 2. Zkontrolujte prvky uživatelského rozhraní podokna Knihovna stránek v Návrháři průvodce uživatelsky definovaným rozhraním, jak je popsáno v článku Kontrola podokna knihovny stránek v Návrháři průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

 3. Zkontrolujte Flow v podokně podrobností Návrháře průvodce uživatelsky definovaným rozhraním, jak je popsáno v tématu Kontrola karty Flow v Návrhářiprůvodce uživatelsky definovaným rozhraním .

 4. Zkontrolujte kartu Konfigurace v podokně podrobností v Návrháři průvodce uživatelsky definovaným rozhraním, jak je popsáno v tématu Kontrola karty Konfigurace v Návrháři průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

Kontrola prvků uživatelského rozhraní v návrháři uživatelského rozhraní High-Level uživatelského rozhraní

Obrázek 8 znázorňuje prvky uživatelského rozhraní na vysoké úrovni Návrháře uživatelsky definovaných rozhraní.

Obrázek 8. Prvky uživatelského rozhraní na nejvyšší úrovni Návrháře uživatelsky definovaných dat

Obrázek 8. Prvky uživatelského rozhraní na nejvyšší úrovni Návrháře uživatelsky definovaných dat

Tabulka 144 uvádí prvky uživatelského rozhraní na vysoké úrovni, které jsou znázorněné na obrázku 8, a obsahuje stručný popis jednotlivých prvků.

Tabulka 144. Návrhář průvodce uživatelsky definovaným rozhraním High-Level prvky uživatelského rozhraní

Prvek uživatelského rozhraní Popis
Pás karet Poskytuje přístup k akcím založeným na úkolech, které je možné provádět v Návrháři průvodce uživatelsky definovaným rozhraním. Akce se zkombinují do skupin, jako je skupina Nabídka souboru nebo Flow Designer.
Podokno Knihovna stránek Obsahuje stránky průvodce, které jsou dostupné pro použití v Návrháři průvodce uživatelsky definovaným rozhraním. Kolikrát se jednotlivé stránky používají v konfiguračním souboru Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním, se zobrazí v pravé části položky stránky průvodce. Například stránka Jazyk se používá třikrát, zatímco stránka Konfigurace kontroly se používá dvakrát.
Podokno Podrobností Poskytuje přístup k podrobnostem konfigurace konfiguračního souboru Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním, který se přizpůsobí.
Kontrola podokna Knihovna stránek v Návrháři průvodce uživatelsky definovaným rozhraním

Obrázek 9 znázorňuje prvky uživatelského rozhraní v podokně Knihovna stránek v Návrháři průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

Obrázek 9. Prvky uživatelského rozhraní v podokně Knihovna stránek

Obrázek 9. Prvky uživatelského rozhraní v podokně Knihovna stránek

Tabulka 145 obsahuje prvky uživatelského rozhraní znázorněné na obrázku 9 a stručný popis jednotlivých prvků.

Tabulka 145. Prvky uživatelského rozhraní v podokně Knihovna stránek

Prvek uživatelského rozhraní Popis
Instance stránky Každá stránka průvodce v knihovně stránek je instancí konkrétního typu stránky průvodce. Jak ukazuje odkaz _Ref307996589 \h Obrázek 9, existují dvě instance typu stránky průvodce ConfigScanPage s názvem stránky ConfigScanBareMetal a ConfigScanPage.

Nastavení konfigurace se provádí u instance stránky průvodce v knihovně stránek a ovlivní všechny fáze, do kterých se stránka průvodce přidá.
Typ stránky Typ stránky definuje šablonu, kterou můžete použít k vytvoření instancí typu stránky průvodce. Dialogové okno Přidat novou stránku obsahuje seznam typů stránek průvodce, které jsou dostupné v Návrháři průvodce uživatelsky definovaným uživatelem.
Zobrazovaný název Toto je uživatelsky přívětivý název instance typu stránky průvodce. Tato hodnota nemusí být v knihovně stránek jedinečná.
Název stránky Toto je název instance typu stránky průvodce. Tato hodnota musí být jedinečná v knihovně stránek.
Počet použití stránky Tento prvek udržuje počet, kolikrát se instance stránky průvodce používá ve fázích. Jak například ukazuje odkaz na _Ref307996589 \h Obrázek 9, instance stránky průvodce ComputerPage se používá na dvou různých místech v konfiguračním souboru Průvodce udi.
Kontrola karty Flow v Návrháři průvodce uživatelsky definovaným rozhraním

Obrázek 10 znázorňuje prvky uživatelského rozhraní na Flow kartě v podokně podrobností. Karta Flow slouží ke konfiguraci:

 1. Stránky průvodce, které se zobrazí v Průvodci uživatelsky definovaným rozhraním pro konkrétní fázi v určité skupině fází

 2. Posloupnost stránek průvodce zobrazených v Průvodci uživatelsky definovaným rozhraním

  Obrázek 10. Flow v Návrháři průvodce uživatelsky definovaným rozhraním

  Obrázek 10. Flow v Návrháři průvodce uživatelsky definovaným rozhraním

  Tabulka 146 uvádí prvky uživatelského rozhraní na kartě Flow, která je znázorněná na obrázku 10, a obsahuje stručný popis jednotlivých prvků.

Tabulka 146. Návrhář průvodce uživatelsky definovaným Flow prvků uživatelského rozhraní tabulátoru

Prvek uživatelského rozhraní Popis
Skupina Fáze Kolekce jedné nebo více sad seskupení stránek průvodce (fází), které se používají ve scénářích nasazení, které uživatelsky definovaný typ uživatele podporuje, včetně scénářů nasazení Nový počítač, Aktualizovat počítač a Nahradit počítač MDT.

Skupiny fází jsou ve službě UDI předdefinované. Přidávání nebo odebírání skupin fází není podporované.
Fáze Kolekce jedné nebo více stránek průvodce použitých v určitou dobu ve skupině fází

Ve skupině Fáze Nový počítač obsahuje funkce MDT následující fáze:

- NEWCOMPUTER. Tato fáze se používá pro nasazení nových počítačů.

- NOVÝPOČÍTAČ. Předzpracované. Tato fáze se používá pro předzpracovaná nasazení médií v Správce konfigurace.

U skupiny Nahradit počítač obsahuje funkce MDT následující fáze:

1. NAHRADIT. Tato fáze se používá pro část skupiny Nahradit počítač provedenou v původním operačním systému spuštěném na cílovém počítači.

2. NAHRADIT. WinPE. Tato fáze se používá pro část skupiny Nahradit počítač provedenou v Windows PE.

Fáze jsou předdefinované ve službě UDI. Přidávání nebo odebírání fází není podporované.
Stránka Průvodce Stránka průvodce, která se má zobrazit v Průvodci uživatelsky definovaným rozhraním pro konkrétní fázi v určité skupině fází.

Stránka průvodce je založená na instanci stránky průvodce v knihovně stránek. Instance stránky průvodce se může zobrazit ve více fázích a skupinách fází. Nastavení konfigurace stránky průvodce má vliv na instanci stránky průvodce, ne na jednotlivé stránky, které se zobrazují ve fázích a skupinách fází.

Vytvořte jedinečnou instanci stránky průvodce v knihovně stránek pro každou sadu jedinečných nastavení konfigurace, které chcete spravovat pro konkrétní typ stránky průvodce.
Posloupnost stránek průvodce Pořadí, ve kterém se stránka průvodce zobrazí v Průvodci uživatelsky definovaným rozhraním pro konkrétní fázi v určité skupině fází.
Kontrola karty Konfigurace v Návrháři průvodce uživatelsky definovaným rozhraním

Obrázek 11 znázorňuje prvky uživatelského rozhraní na kartě Konfigurace v podokně podrobností. Karta Konfigurovat slouží ke konfiguraci jednotlivých ovládacích prvků na stránce průvodce.

Poznámka

Všechny změny nastavení provedené na kartě Konfigurace ovlivní instanci této stránky průvodce v knihovně stránek. Výsledkem jsou všechny skupiny fází nebo fáze, které obsahují stejnou instanci této stránky průvodce, budou také odrážet změny v nastavení konfigurace.

Obrázek 11 Karta Konfigurace v Návrháři průvodce uživatelsky definovaným rozhraním

Obrázek 11 Karta Konfigurace v Návrháři průvodce uživatelsky definovaným rozhraním

Tabulka 147 uvádí prvky uživatelského rozhraní na kartě Flow, která je znázorněná na obrázku 11, a obsahuje stručný popis jednotlivých prvků.

Tabulka 147. Prvky uživatelského rozhraní uživatelského rozhraní konfigurace návrháře uživatelského rozhraní uživatelsky definovaných dat

Prvek uživatelského rozhraní Popis
Snímek obrazovky stránky Rozbalte a zobrazte ukázku stránky průvodce tak, jak je zobrazená v Průvodci uživatelsky definovaným rozhraním.
Oddíl Logické seskupení jednoho nebo více uživatelských ovládacích prvků
Pododdíl Logické seskupení jednoho nebo více uživatelských ovládacích prvků v oddílu Rozbalte a zobrazte uživatelské ovládací prvky obsažené v podrobnostech konfigurace.

Pokud rozbalíte pododdíl, zobrazí se ovládací prvky v rámci tohoto pododdílu. Obrázek 12 znázorňuje prvky uživatelského rozhraní pro ovládací prvek pod pododdílem. Pododdíl může obsahovat více ovládacích prvků.

Obrázek 12. Prvky uživatelského rozhraní pro ovládací prvek na kartě Konfigurace v Návrháři průvodce uživatelsky definovaným rozhraním

Obrázek 12. Prvky uživatelského rozhraní pro ovládací prvek na kartě Konfigurace v Návrháři průvodce uživatelsky definovaným rozhraním

Tabulka 148 uvádí prvky uživatelského rozhraní ovládacího prvku na kartě Konfigurace, která je znázorněná na obrázku 12, a obsahuje stručný popis jednotlivých prvků.

Poznámka

Každý ovládací prvek na stránce průvodce je jedinečný a má různé prvky uživatelského rozhraní. Ovládací prvek znázorněný na obrázku 12 je k dispozici jako příklad pro zobecněné diskuze.

Tabulka 148. Prvky uživatelského rozhraní pro ovládací prvek na kartě Konfigurace

Prvek uživatelského rozhraní Popis
Zámek ovládacího prvku Umožňuje povolit (odemknout) nebo zakázat (zamknutí) ovládacího prvku, aby uživatelé do ovládacího prvku zadávat informace nebo jim bránit. Stav tlačítka může být jedna z následujících hodnot:

- Odemknuté. Uživatelé mohou s ovládacím ovládacím prvekem pracovat v Průvodci uživatelsky definovaným rozhraním.

- Uzamčeno. Uživatelé nemohou s ovládacím prvekem v Průvodci uživatelsky definovaným rozhraním pracovat.

Pokud ovládací prvek zakážete, musíte zadat informace shromažďované ovládacím prvku jako výchozí hodnotu v ovládacím prvku nebo v souboru CustomSettings.ini nebo v mdt db.
Výchozí hodnota Hodnota, která se ve výchozím nastavení zobrazí v ovládacím prvku. Pokud je ovládací prvek povolený, může uživatel přepsat výchozí hodnotu.
Název proměnné přidruženého pořadí úkolů Název proměnné pořadí úkolů přidružený k ovládacímu prvku Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním nastaví zadanou proměnnou pořadí úkolů s hodnotou zadanou v Průvodci uživatelsky definovaným rozhraním.
Popisný název Název, který se zobrazí na stránce Průvodce souhrnem (pokud je součástí) a zobrazuje nastavení konfigurace shromažďované tímto ovládacím prvku.
Validátory Seznam ověření provedených u informací zadaných v ovládacím prvku Do tohoto seznamu můžete přidat nebo odebrat kontroly ověření.

Další informace o konfiguraci konkrétních ovládacích prvků na konkrétních stránkách průvodce najdete v příslušné části této stránky průvodce v dokumentu MDT Toolkit Reference.

Vytvoření nového konfiguračního souboru Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním

Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním zobrazí stránky průvodce na základě možností konfigurace zadaných v souboru UDIWizard_Config.xml ve složce Skripty balíčku souborů MDT zadaného v pořadí úkolů. Vytvořte nový konfigurační soubor Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním pomocí Návrháře průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

Tip

Vytvořte nový balíček souborů MDT a odpovídající zdroj balíčku pro každou jedinečnou konfiguraci UDIWizard_Config.xml souboru.

Vytvoření nového konfiguračního souboru Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním pomocí Návrháře průvodce uživatelsky definovaným rozhraním
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na položku Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Návrhář průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

  Spustí se Návrhář průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

 2. V konzole Návrháře Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním klikněte na pásu karet ve skupině Nabídka souboru na tlačítko Nový.

 3. Proveďte příslušné změny v konzole Návrháře průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

 4. V konzole Návrháře Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním klikněte na pásu karet ve skupině Nabídka souboru na uložit jako.

  Otevře se dialogové okno Uložit jako.

 5. V dialogovém okně Uložit jako přejděte na folder_path _ (kde folder_path je plně kvalifikovaná cesta ke složce Skripty ve zdroji balíčku souborů MDT), do pole Název souboru zadejte **file_name* (kde _file_name* je název souboru konfiguračního souboru) a potom klikněte na Uložit.

  Po vytvoření nového konfiguračního souboru Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním vytvořte novou posloupnost úkolů nebo upravte existující kroky pořadí úkolů tak, aby bylo možné použít příslušný balíček souborů MDT. Musíte také aktualizovat distribuční body upraveným balíčkem souborů MDT, jak je popsáno v tématu Správa distribučních bodů v Správce konfigurace, což je stejný postup pro nasazení udi a ZTI.

Otevření existujícího konfiguračního souboru Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním

Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním zobrazuje stránky na základě možností konfigurace zadaných v souboru UDIWizard_Config.xml ve složce Skripty balíčku souborů MDT zadaného v pořadí úkolů. Otevřete existující konfigurační soubor Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním pomocí Návrháře průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

Otevření existujícího konfiguračního souboru Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním pomocí Návrháře průvodce udi
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na položku Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Návrhář průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

  Spustí se Návrhář průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

 2. V konzole Návrháře Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním klikněte na pásu karet ve skupině Nabídka souboru na tlačítko Otevřít.

 3. V dialogovém okně Otevřít přejděte na folder_path _ (kde folder_path je plně kvalifikovaná cesta ke složce Skripty ve zdroji balíčku souborů MDT), klikněte na * file_name (kde _file_name* je název souboru konfiguračního souboru) a potom klikněte na Otevřít.

Uložení aktualizací konfigurace Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním

Po aktualizaci konfigurace Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním je nutné změny uložit do konfiguračního souboru průvodce uživatelsky definovaným rozhraním. Uložte konfigurační soubor Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním do složky Skripty balíčku souborů MDT zadaného v pořadí úkolů.

Uložení aktualizací konfigurace Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním pomocí Návrháře průvodce uživatelsky definovaným rozhraním
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na položku Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Návrhář průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

  Spustí se Návrhář průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

 2. V konzole Návrháře Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním klikněte na pásu karet ve skupině Nabídka souboru na tlačítko Otevřít.

 3. V dialogovém okně Otevřít přejděte na folder_path _ (kde folder_path je plně kvalifikovaná cesta ke složce Skripty ve zdroji balíčku souborů MDT), klikněte na * file_name (kde _file_name* je název souboru konfiguračního souboru) a potom klikněte na Otevřít.

 4. Proveďte příslušné změny v konzole Návrháře průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

 5. V konzole Návrháře Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním klikněte na pásu karet ve skupině Nabídka souboru na Uložit.

  Otevře se dialogové okno Uložit soubor s oznámením, že operace uložení souboru je dokončená.

 6. V dialogovém okně Uložit soubor klikněte na OK.

Přepsání konfiguračního souboru, který používá Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním

Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním ve výchozím nastavení používá UDIWizard_Config.xml soubor ve složce Skripty v balíčku Soubory MDT pro konfiguraci. Výchozí konfigurační soubor, který průvodce používá, můžete přepsat změnou kroku pořadí úkolů Průvodce uživatelskou uživatelskou pomocí parametru /definition.

Přepsání konfiguračního souboru, který používá Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním
 1. V Správce konfigurace klikněte v navigačním podokně na Softwarová knihovna.

 2. V knihovně softwaru přejděte na Přehled/Operační systémy/Pořadí úkolů.

 3. V podokně náhledu klikněte na task_sequence _ (kde _task_sequence je název posloupnosti úkolů, kterou chcete upravit).

 4. Na pásu karet klikněte na kartě Domů ve skupině Pořadí úkolů na Upravit.

  Otevře se dialogové task_sequence _ task_sequence_name_ TaskTask Sequence Editor (kde task_sequence je název pořadí úkolů, který chcete upravit).

 5. V dialogovém okně* task_sequence _ _ Editor pořadí úkolů * (kde task_sequence je název pořadí úkolů, které chcete upravit), přejděte v hierarchii pořadí úkolů do fáze Zachycení stavu.

 6. Pod fází Zachycení stavu klikněte na krok pořadí úkolů Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

 7. Na kartě Vlastnosti kroku posloupnosti úkolů Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním v příkazovém řádku upravte text následujícím způsobem (kde cesta je cesta k konfiguračnímu souboru, která je vzhledem ke složce Skripty a file_name je název konfiguračního souboru):

  cscript.exe "%DeployRoot%\Scripts\UDIWizard.wsf" /definition:<path\file_name>.xml. 
  

  Poznámka

  Výše uvedený text se zobrazí na jednom řádku. Zalamování řádků, které je vidět tady, je výsledkem omezení formátování dokumentu.

 8. Opakujte kroky 3 a 4 a nahraďte zachycování stavu pouze předinstalací nebo novým počítačem.

 9. Opakujte kroky 3 a 4 pro všechny kroky vlastní posloupnosti úkolů, které spustí nástroj UDIWizard.wsf.

 10. Klikněte na OK.

Konfigurace názvu průvodce uživatelsky definovaným rozhraním a obrázku nápisu

Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním zobrazí v horní části stránek průvodce název a nápis. V Návrháři průvodce uživatelsky definovaným rozhraním můžete nakonfigurovat název a obrázek nápisu pro vaši organizaci.

Konfigurace názvu a banneru Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním pomocí Návrháře průvodce uživatelsky definovaným rozhraním
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na položku Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Návrhář průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

  Spustí se Návrhář průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

 2. V konzole Návrháře Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním klikněte na pásu karet ve skupině Nabídka souboru na tlačítko Otevřít.

 3. V dialogovém okně Otevřít přejděte na folder_path _ (kde folder_path je plně kvalifikovaná cesta ke složce Skripty ve zdroji balíčku souborů MDT), klikněte na * file_name (kde _file_name* je název souboru konfiguračního souboru) a potom klikněte na Otevřít.

 4. Na pásu karet klikněte na kartě Domů ve skupině Nabídka souboru na položku Konfigurace průvodce.

  Zobrazí se dialogové Nastavení Průvodce úpravou.

 5. Dokončete dialogové Nastavení Průvodce úpravou provedením následujících kroků:

  1. Do pole Název průvodce zadejte wizard_title _ (kde _wizard_title je název, který se má zobrazit v horní části Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

  2. Do pole Obrázek nápisu zadejte image_name _ (kde _image_name je název souboru, který obsahuje obrázek, který chcete zobrazit v horní části Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním).

   Poznámka

   Vlastní soubor obrázku je potřeba umístit do složek Tools\x64, Tools\x86 a Tools\OSDResults ve zdroji balíčku souborů MDT.

  3. Klikněte na OK.

 6. Proveďte další vhodné změny v konzole Návrháře průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

 7. V konzole Návrháře Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním klikněte na pásu karet ve skupině Nabídka souboru na Uložit.

  Otevře se dialogové okno Uložit soubor s oznámením, že operace uložení souboru je dokončená.

 8. V dialogovém okně Uložit soubor klikněte na OK.

 9. Zavřete všechna otevřená okna a dialogová okna.

Přidání stránky průvodce do fáze

Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním zobrazí posloupnost stránek průvodce, které slouží ke shromažďování potřebných informací k dokončení nasazení operačního systému a aplikace. Stránky průvodce a posloupnost stránek průvodce zobrazené v Průvodci uživatelsky definovaným rozhraním můžete nakonfigurovat pomocí Návrháře průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

Seznam dostupných stránek průvodce se zobrazí v podokně Knihovna stránek. Stránky z podokna Knihovna stránek můžete přidat přetažením stránky průvodce z podokna Knihovna stránek do fáze v podokně podrobností.

Přidání stránky průvodce do fáze udi pomocí Návrháře průvodce udi
 1. V konzole Návrháře průvodce uživatelsky definovaným rozhraním rozbalte v podokně podrobností fáze _ (kde _stage je fáze, kterou chcete přizpůsobit).

 2. V podokně Knihovna stránek klikněte na wizard_page _, a přetáhněte _wizard_page_ do podokna podrobností (kde _wizard_page je stránka průvodce, kterou chcete přidat).

  Stránka průvodce se zobrazí v podokně podrobností v umístění, kam jste ji přetáhli ve fázi.

  Tip

  Po provedení změn nezapomeňte uložit konfigurační soubor Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

Odebrání stránky průvodce z vymezené plochy

Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním zobrazí posloupnost stránek průvodce, které slouží ke shromažďování potřebných informací k dokončení nasazení operačního systému a aplikace. Stránky průvodce a posloupnost stránek průvodce zobrazené v Průvodci uživatelsky definovaným rozhraním můžete nakonfigurovat pomocí Návrháře průvodce uživatelsky definovaným rozhraním. V rámci tohoto procesu můžete odebrat stránky průvodce v rámci fáze. Odebráním stránky průvodce z fáze neodeberete stránku průvodce z podokna Knihovna stránek.

Poznámka

Pokud stránku průvodce odeberete, musíte zadat hodnoty proměnných pořadí úkolů nakonfigurovaných na stránce průvodce. Další informace najdete na stránce odpovídajícího průvodce v dokumentu MDT Toolkit Reference.

Odebrání stránky průvodce z fáze pomocí Návrháře průvodce uživatelsky definovaným rozhraním
 1. V konzole Návrháře průvodce uživatelsky definovaným rozhraním rozbalte v podokně podrobností fáze _ (kde _stage je fáze, kterou chcete přizpůsobit).

 2. V podokně podrobností klikněte na wizard_page _ (kde _wizard_page je stránka průvodce, kterou chcete odebrat).

 3. Na pásu karet klikněte na kartě Domů ve skupině Flow Designer na Odebrat položku.

  Zobrazí se dialogové okno Odstranit potvrzení položky.

 4. V dialogovém okně Odstranit potvrzení položky klikněte na Ano.

  V podokně podrobností se stránka průvodce odebere z fáze.

  Tip

  Po provedení změn nezapomeňte uložit konfigurační soubor Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

Změna posloupnosti stránek průvodce Flow v rámci fáze

Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním zobrazuje posloupnost stránek průvodce, které slouží ke shromažďování potřebných informací k dokončení nasazení operačního systému a aplikace. Stránky průvodce a posloupnost stránek průvodce zobrazené v Průvodci uživatelsky definovaným rozhraním můžete nakonfigurovat pomocí Návrháře průvodce uživatelsky definovaným rozhraním. V rámci tohoto procesu můžete posloupnost stránek průvodce v rámci fáze.

Změna toku posloupnosti stránek průvodce v rámci fáze pomocí Návrháře průvodce uživatelsky definovaným rozhraním
 1. V konzole Návrháře průvodce uživatelsky definovaným rozhraním rozbalte v podokně podrobností fáze _ (kde _stage je fáze, kterou chcete přizpůsobit).

 2. V podokně podrobností klikněte na wizard_page _, a potom přetáhněte _wizard_page_ na místo v toku fáze, kde se má stránka zobrazit (kde _wizard_page je stránka průvodce, kterou chcete přesunout v rámci fáze).

  Stránka průvodce se zobrazí v podokně podrobností v umístění, do kterého jste ji přetáhli.

Tip

Po provedení změn nezapomeňte uložit konfigurační soubor Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

Povolení nebo zabránění uživatelům v zadávání informací do ovládacího prvku na stránce průvodce

Každá stránka průvodce zobrazená Průvodcem uživatelsky definovaným rozhraním buď zobrazí informace o procesu nasazení udi, nebo shromáždí informace, které se mají použít v procesu nasazení udi. Potom stránky průvodce, které shromažďují informace, mají jeden nebo více ovládacích prvků používaných ke shromažďování informací.

Ve výchozím nastavení jsou všechny ovládací prvky povolené na všech stránkách průvodce. Pomocí Návrháře Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním můžete zakázat jednotlivé ovládací prvky na každé stránce průvodce, abyste uživatelům zabránili v zadávání informací pomocí těchto ovládacích prvků. Návrhář Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním má tlačítko, které zobrazuje následující stav:

 1. Odemknuté. Tento stav označuje, že je ovládací prvek povolený a uživatelé mohou zadávat informace pomocí tohoto ovládacího prvku.

 2. Uzamčeno. Tento stav označuje, že ovládací prvek je zakázaný a uživatelé nemohou zadávat informace pomocí tohoto ovládacího prvku.

Poznámka

Pokud zakážete (zamknete) ovládací prvek, musíte zadat informace, které jsou shromažďovány tak, že nakonfigurujete vlastnosti MDT v CustomSettings.ini nebo v databázi MDT. V opačném případě Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním neshromažďuje potřebné informace a nasazení služby UDI selže.

Povolení nebo zabránění uživatelům v zadávání vytváření do ovládacího prvku na stránce průvodce pomocí Návrháře průvodce UDI
 1. V konzole Návrháře průvodce uživatelsky definovaným rozhraním rozbalte v podokně podrobností fáze _ (kde _stage je fáze, kterou chcete přizpůsobit).

 2. V podokně podrobností klikněte na wizard_page _ (kde _wizard_page je stránka průvodce, kterou chcete odebrat).

 3. V podokně podrobností na kartě Konfigurace rozbalte oddíl _* , přejděte na ovládací prvek *(kde* _section* je oddíl, kde se ovládací prvek nachází, a ovládací prvek je ovládací prvek, který chcete povolit nebo zabránit uživatelům v zadávání informací) a potom klikněte na odpovídající tlačítko s jedním z následujících indikátorů stavu:

  • Odemknuté. Kliknutím na tlačítko změníte stav na Uzamčeno a zabráníte uživatelům v zadávání informací do ovládacího prvku.

  • Uzamčeno. Kliknutím na tlačítko změníte stav na Odemčené a umožní uživatelům zadat informace do ovládacího prvku.

Tip

Po provedení změn nezapomeňte uložit konfigurační soubor Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

Konfigurace uživatelského prostředí pro stránku průvodce

Každá stránka průvodce shromažďuje jedinečné informace, které pomáhají nakonfigurovat proces nasazení udi. Uživatelské prostředí můžete nakonfigurovat pro každou stránku průvodce.

Konfigurace uživatelského prostředí pro konkrétní stránku průvodce pomocí Návrháře průvodce udi
 1. V konzole Návrháře průvodce uživatelsky definovaným rozhraním rozbalte v podokně podrobností fáze _ (kde _stage je fáze, která obsahuje stránku průvodce, kterou chcete přizpůsobit).

 2. V podokně podrobností na kartě Flow klikněte na wizard_page _ (kde _wizard_page je název stránky průvodce, kterou chcete přizpůsobit).

 3. V podokně podrobností klikněte na kartu Konfigurovat.

 4. V podokně podrobností nakonfigurujte uživatelské prostředí na základě typu stránky průvodce, který se konfiguruje.

  Další informace o konfiguraci uživatelského prostředí pro každý typ stránky průvodce, která je součástí MDT, najdete v příslušné části stránky průvodce v příručce User-Driven Installation Developers Guide.)

Tip

Po provedení změn nezapomeňte uložit konfigurační soubor Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

Náhled stránek průvodce a posloupnosti stránek průvodce Flow

Po správné posloupnosti stránek průvodce pro fázi si můžete zobrazit náhled, jak se budou stránky zobrazovat v Průvodci uživatelsky definovaným rozhraním pomocí funkce Náhled v Návrháři průvodce uživatelsky definovaným rozhraním. Funkce Náhled umožňuje vizualizovat uživatelské prostředí a provádět změny uživatelského prostředí před provedením skutečného nasazení.

Zobrazení náhledu stránek průvodce a toku posloupnosti stránek průvodce pro fázi pomocí Návrháře průvodce uživatelsky definovaným rozhraním
 1. V konzole Návrháře průvodce uživatelsky definovaným rozhraním rozbalte v podokně podrobností fáze _ (kde _stage je fáze, kterou chcete přizpůsobit).

 2. Na pásu karet klikněte na kartě Domů ve skupině Průvodce náhledem na Náhled.

  Otevře se Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním a umožňuje procházet (zobrazit náhled) stránek průvodce. Na každé stránce průvodce uvidíte zobrazené ovládací prvky a informace o tom, jestli jsou ovládací prvky povolené.

 3. Po prohlédněte si stránky průvodce a zavřete Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

  Náhled stránek průvodce a toku posloupnosti stránek průvodce pro fázi můžete zobrazit také kliknutím na hypertextový odkaz Náhled na ploše v rámci fáze.

Přidání stránky průvodce do knihovny stránek

Knihovna stránek v Návrháři průvodce uživatelsky definovaným uživatelem obsahuje seznam stránek průvodce, které můžete přidat do fází. Každá stránka průvodce v knihovně stránek udržuje počet instancí, ve kterých se stránka průvodce používá v aktuální verzi konfiguračního souboru Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

Do knihovny stránek můžete přidat stránku průvodce, abyste ji mohli přidat do fází.

Přidání stránky průvodce do knihovny stránek pomocí Návrháře průvodce uživatelsky definovaným uživatelem
 1. V konzole Návrháře průvodce uživatelsky definovaným uživatelem klikněte na pásu karet na kartě Domů ve skupině Knihovna stránek na Přidat stránku.

  Zobrazí se dialogové okno Přidat novou stránku.

 2. Dokončete dialogové okno Přidat novou stránku provedením následujících kroků:

  1. V části Vyberte stránku, kterou chcete přidat, klikněte na page_type _ (kde _page_type je typ stránky, který chcete přidat do fáze).

  2. Do pole Název stránky zadejte unique_name _ (kde _unique_name je jedinečný název stránky průvodce).

   Tip

   Pokud název stránky není jedinečný, zobrazí se přímo nad zobrazovaný název chybová zpráva.

  3. Klikněte na OK.

   Stránka průvodce se zobrazí v seznamu stránek průvodce v knihovně stránek.

Tip

Po provedení změn nezapomeňte uložit konfigurační soubor Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

Stránku průvodce můžete přidat taky tak, že kliknete pravým tlačítkem myši kamkoli do fáze v podokně podrobností a potom kliknete na Přidat stránku.

Odebrání stránky průvodce z knihovny stránek

Knihovna stránek v Návrháři průvodce uživatelsky definovaným uživatelem obsahuje seznam stránek průvodce, které můžete přidat do fází. Každá stránka průvodce v knihovně stránek udržuje počet instancí, ve kterých se stránka průvodce používá v aktuální verzi konfiguračního souboru Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

Stránku průvodce můžete z knihovny stránek odebrat, aby se už do fází nepřidala.

Poznámka

Stránky průvodce nelze odebrat z knihovny stránek, které se aktuálně používají v žádné fázi. Zobrazením počtu používaných v knihovně stránek ověřte, jestli se stránka průvodce v žádné fázi nepoužívuje.

Odebrání stránky průvodce z knihovny stránek pomocí Návrháře průvodce uživatelsky definovaným rozhraním
 1. V konzole Návrháře průvodce uživatelsky definovaným názvem klikněte v části Knihovna stránek na wizard_page _ (kde _wizard_page je název stránky průvodce, kterou chcete odebrat z knihovny stránek).

 2. Na pásu karet klikněte na kartě Domů ve skupině Knihovna stránek na Odebrat stránku.

 3. Pokud je stránka průvodce:

  • V libovolné fázi se zobrazí dialogové okno Použití stránky s upozorněním, že stránka průvodce se právě používá a nelze ji odebrat. V dialogovém okně Stránka se používá klikněte na OK.

  • V žádné fázi se nezobrazuje dialogové okno Odstranit potvrzení položky, které potvrzuje, že chcete stránku průvodce odebrat. V dialogovém okně Odstranit potvrzení položky klikněte na Ano.

   Stránka průvodce se odstraní z knihovny stránek.

Tip

Po provedení změn nezapomeňte uložit konfigurační soubor Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

Změna posloupnosti skupiny fází nebo fáze

Podokno podrobností obsahuje seznam skupin fází a fází, které podporuje konfigurační soubor Průvodce uživatelskou UDIWizard_Config.xml. Každá skupina fází uvedená v podokně podrobností se používá v jednom nebo více z následujících scénářů nasazení MDT:

 • Nový počítač

 • Aktualizace počítače

 • Nahrazení počítače

  Pořadí skupiny fází nebo fází v podokně podrobností můžete změnit.

Změna pořadí skupiny fází pomocí Návrháře průvodce uživatelsky definovaným rozhraním
 1. V konzole Návrháře průvodce uživatelsky definovaným názvem klikněte v podokně podrobností na stage_group _ (kde _stage_group je název skupiny fází, pro kterou chcete změnit pořadí).

 2. Na pásu karet klikněte na kartě Domů ve skupině Flow Designer na jednu z těchto možností:

  • Přesunutím nahoru se skupina fází zobrazí dříve v seznamu scénářů.

  • Přesunutím dolů zobrazíte skupinu fází později v seznamu scénářů.

   Skupina fází se v seznamu skupin fází přesune nahoru nebo dolů na základě možnosti, kterou vyberete.

  Pořadí skupiny fází můžete změnit taky tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na skupinu fází a potom kliknete na Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů na základě požadovaného výsledku.

Tip

Po provedení změn nezapomeňte uložit konfigurační soubor Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

Změna posloupnosti fáze ve skupině fází pomocí Návrháře průvodce uživatelsky definovaným rozhraním
 1. V konzole Návrháře průvodce uživatelsky definovaným názvem v podokně podrobností rozbalte stage_group _, a potom klikněte na fáze _(kde_ _stage_group je název skupiny fází, která obsahuje fázi a fázi, název fáze, pro kterou chcete pořadí změnit).

 2. Na pásu karet klikněte na kartě Domů ve skupině Flow Designer na jednu z těchto možností:

  • Přesunutím nahoru se fáze zobrazí dříve v seznamu fází ve skupině fáze.

  • Přesunutím dolů zobrazíte fázi později v seznamu fází ve skupině fáze.

   Fáze se přesune nahoru nebo dolů v seznamu fází ve skupině fází na základě možnosti, kterou vyberete.

  Posloupnost fáze můžete změnit taky tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na vymezenou fázi a potom kliknete na Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů na základě požadovaného výsledku.

Tip

Po provedení změn nezapomeňte uložit konfigurační soubor Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

Příprava na nasazení jazykové sady v rozhraní UDI

Jedním z typů stránek Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním, které jsou dostupné v knihovně stránek v Návrháři průvodce uživatelsky definovaným rozhraním, je typ stránky průvodce LanguagePage. Typ stránky průvodce LanguagePage umožňuje vybrat:

 • Výchozí jazyk

 • Formát času a měny (národní prostředí)

 • Rozložení klávesnice

 • Časové pásmo

  Stránka průvodce LanguagePage konkrétně umožňuje vybrat výchozí jazyk cílového operačního systému. Pro podporu výběru a následného nasazení jazykové sady pro cílový operační systém je však nutné provést další kroky.

Podpora nasazení více jazyků jako výchozího jazyka pro cílové počítače
 1. Přidejte jazykovou sadu, kterou chcete v rozhraní UDI podporovat pomocí posloupnosti úloh Instalovat jazykové sady offline, jak je popsáno v článku Přidání jazykových sad v Správce konfigurace

 2. U kroku Instalace jazykových sad Offline pořadí úkolů vytvořeného v kroku 1 nakonfigurujte krok pořadí úkolů tak, aby se spouštěl pod podmínkou, že se proměnná pořadí úloh UILanguage rovná jazykové balíčky přidané v kroku 1.

  Tip

  Podmínky nakonfigurujete na kartě Možnosti v kroku pořadí úkolů. Přidejte podmínku proměnné pořadí úkolů.

  Pokud třeba přidáte japonskou jazykovou sadu, bude podmínka odpovídajícího kroku pořadí úloh Instalovat jazykové sady offline rovna proměnné pořadí úkolů UILanguage, která se rovná JA-JP.

  Další informace o typu stránky průvodce LanguagePage v Návrháři průvodce uživatelsky definovaným uživatelem najdete v příslušné části Příručky pro vývojáře instalací řízenou uživatelem.

Přeskočit stránku průvodce

V některých případech můžete chtít další řízení a zjednodušení prostředí Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním přeskakováním (odebráním) stránek průvodce. Přeskočení stránky průvodce umožňuje zadat hodnoty konfigurace obvykle zadané uživatelem pro stránku průvodce. Přeskočení stránky průvodce je také jednodušší a méně matoucí než zakázání (uzamčení) všech ovládacích prvků na stránce průvodce.

Přeskočení stránky průvodce
 1. Identifikujte proměnné, které jsou napsané na stránce průvodce v konkrétní fázi.

  Informace o identifikaci proměnných napsaných konkrétní stránkou průvodce najdete v příslušné části stránky průvodce v části Odkaz na stránku průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

 2. Nakonfigurujte proměnné identifikované v předchozím kroku v CustomSettings.ini nebo MDT DB.

 3. Odeberte stránku průvodce z fáze v rámci fáze pomocí akce Odebrat položku na pásu karet ve skupině Flow Designer.

Vytvoření vlastních stránek průvodce pomocí funkce Vytvořit vlastní stránku

Může se zobrazit instance, ve kterých chcete shromáždit další informace o nasazení, které se mají použít v rozhraní UDI. Tyto další informace musíte shromáždit v Průvodci uživatelsky definovaným rozhraním pomocí vlastní stránky průvodce. Vlastní stránky průvodce můžete vytvořit pomocí:

 • Build Your Own Page feature. Tato funkce umožňuje vytvořit vlastní stránku průvodce pro shromažďování informací o nasazení bez nutnosti psát kód nebo mít vývojářské dovednosti. Tuto funkci použijte, pokud potřebujete shromáždit základní informace bez pokročilé interakce uživatelů. Pomocí této funkce například nemůžete přidat žádný kód ani přizpůsobit písma uživatelského rozhraní.

 • Sada UDI SDK a Visual Studio. Tuto sadu SDK použijte, pokud chcete vytvořit pokročilou, plně přizpůsobenou stránku průvodce Visual Studio shromažďování informací o nasazení. I když sada UDI SDK umožňuje vytvářet přizpůsobené stránky průvodce, jako je přidání vlastního kódu nebo změna písem, vyžaduje tato metoda dovednosti pro vývojáře.

  Další informace o použití sady UDI SDK k vytvoření vlastních stránek průvodce najdete v tématu Vytvoření vlastních stránek průvodce uživatelsky definovaným uživatelem v Příručce pro vývojáře uživatelských instalací.

  Vytvořte vlastní stránky průvodce pomocí funkce Vytvořit vlastní stránku v rozhraní UDI provedením následujících úkolů:

 • Vytvořte novou vlastní stránku průvodce ve skupině fází, jak je popsáno v tématu Vytvoření nové vlastní stránky průvodce.

 • Přidejte ovládací prvek na vlastní stránku průvodce, jak je popsáno v článku Přidání ovládacího prvku na vlastní stránku průvodce.

 • Umístěte ovládací prvek na vlastní stránku průvodce podle popisu v článku Umístění ovládacího prvku na vlastní stránku průvodce.

 • Změňte velikost ovládacího prvku na stránce vlastního průvodce, jak je popsáno v článku Změna velikosti ovládacího prvku na vlastní stránce průvodce.

 • Odeberte ovládací prvek ze stránky vlastního průvodce, jak je popsáno v článku Odebrání ovládacího prvku ze stránky vlastního průvodce.

 • Upravte vlastnosti ovládacího prvku na stránce vlastního průvodce, jak je popsáno v článku Úprava vlastních vlastnostíovládacího prvku stránky průvodce.

 • Zobrazení nebo skrytí mřížky na vlastní stránce průvodce podle pokynů v článku Zobrazení nebo skrytí mřížky vlastní mřížky stránky průvodce

 • Po vytvoření ověřte a otestujte vlastní stránku průvodce, jak je popsáno v tématu Ověření a testování vlastní stránky průvodce.

Vytvoření nové stránky vlastního průvodce

Vlastní stránky průvodce udi vytvořené pomocí funkce Vytvořit vlastní stránku umožňují shromažďovat informace o nasazení kromě informací shromážděných na jiných stránkách Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním. Vlastní stránky průvodce vytvoříte na základě typu stránky průvodce Vytvořit vlastní stránku. Po vytvoření vlastní stránky průvodce můžete přidat ovládací prvky na stránku průvodce a nakonfigurovat proměnné pořadí úkolů nastavené ovládacími prvky.

Vytvoření nové vlastní stránky průvodce
 1. Klikněte na Start, přejděte na Všechny programy, přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Návrhář průvodce udi.

  Spustí se Návrhář průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

 2. Otevření .xml souboru

 3. Na pásu karet klikněte na kartě Domů ve skupině Knihovna stránek na Přidat stránku.

  Zobrazí se dialogové okno Přidat novou stránku.

 4. V dialogovém okně Přidat novou stránku klikněte ve sloupci Typ stránky na Vytvořit vlastní stránku.

 5. Do pole Zobrazovaný název zadejte display_name _ (kde _display_name je uživatelsky přívětivý název stránky průvodce a zobrazí se v podokně průběhu navigace průvodce).

 6. Do pole Název stránky zadejte page_name _ (kde _page_name je název stránky průvodce a musí být jedinečný v knihovně stránek) a potom klikněte na OK.

  Nová stránka vlastního průvodce se zobrazí v knihovně stránek.

 7. V podokně podrobností klikněte na Flow kartu.

 8. Na kartě Flow rozbalte stage_group (kde stage_group je název skupiny fází, do které chcete přidat novou vlastní stránku průvodce).

  Zobrazí se seznam stránek průvodce ve skupině fází.

 9. V knihovně stránek klikněte na display_name _. Přetáhněte stránku na příslušné ** místo v stage_group na kartě _ Flow (kde display_name je uživatelsky přívětivý název stránky průvodce a stage_group je název skupiny fází, do které chcete přidat novou vlastní stránku průvodce).

Přidání ovládacího prvku na stránku vlastního průvodce

Po přidání nové vlastní stránky průvodce uživatelsky definovaným uživatelem do skupiny fází je nutné přidat příslušné ovládací prvky na novou stránku vlastního průvodce. Tyto ovládací prvky přidáte z sady nástrojů Vytvořit vlastní stránku, která se zobrazí při zobrazení stránky vlastního průvodce na kartě Konfigurace v Návrháři průvodce uživatelsky definovaným uživatelem.

Tabulka 149 uvádí typy ovládacích prvků na stránku s vlastním průvodcem, což je znázorněno na obrázku 13.

Tabulka 149. Typy ovládacích prvků v nástroji UDI Build Your Own Page Toolbox

Typ ovládacího prvku Popis
Zaškrtávací políčko Tento ovládací prvek umožňuje vybrat nebo vymazat možnost konfigurace a chová se jako tradiční uživatelské rozhraní. Tento ovládací prvek má odpovídající popisek, který můžete použít k popisu účelu zaškrtávacího políčka. Stav tohoto ovládacího prvku je Pravda, když je zaškrtnuté políčko a Nepravda, když je zaškrtávací políčko zaškrtnuté. Stav zaškrtávacího políčka je uložený v proměnné pořadí úkolů nakonfigurované pro tento ovládací prvek. Další informace o tomto ovládacím prvku najdete v tématu Ovládací prvek zaškrtávacího políčka v dokumentu MDT, Toolkit reference.
Pole se seznamem Tento ovládací prvek umožňuje vybrat položku ze seznamu položek a chovat se jako tradiční rozevírací seznam uživatelského rozhraní. Tento ovládací prvek umožňuje přidat nebo odebrat položky ze seznamu a poskytnout odpovídající hodnotu, která bude nastavena v proměnné pořadí úkolů nakonfigurované pro tento ovládací prvek. Další informace o tomto ovládacím prvku najdete v tématu "Ovládací prvek pole se seznamem" v dokumentu MDT, Toolkit Reference.
Čára Tento ovládací prvek umožňuje přidat vodorovnou čáru a rozdělit jednu část vlastní stránky průvodce od jiné. Tento ovládací prvek neshromažďuje žádné hodnoty konfigurace, ale používá se k vizuálním vylepšení uživatelského rozhraní. Další informace o tomto ovládacím prvku najdete v tématu "Řízení čáry" v dokumentu MDT, Toolkit reference.
Popisek Tento ovládací prvek umožňuje přidat na stránku průvodce popisný text jen pro čtení. Tento ovládací prvek neshromažďuje žádné hodnoty konfigurace, ale používá se k vizuálním vylepšení uživatelského rozhraní. Další informace o tomto ovládacím prvku najdete v tématu "Ovládací prvek popisku" v dokumentu MDT, Toolkit Reference.
Rádio Tento ovládací prvek umožňuje vybrat jednu možnost konfigurace ze skupiny dvou nebo více možností. Stejně jako u tradičních přepínačů je možné dva nebo více těchto ovládacích prvků seskupit dohromady a uživatel pak může vybrat jednu z možností ve skupině přepínačů. Každé možnosti je přiřazena jedinečná hodnota. Hodnota přiřazená vybranému ovládacímu prvku možnosti se uloží do proměnné pořadí úkolů nakonfigurované pro tento ovládací prvek. Další informace o tomto ovládacím prvku najdete v tématu "Radio Control" v dokumentu MDT, Toolkit Reference.
Rastrový obrázek Tento ovládací prvek umožňuje přidat rastrový obrázek (.bmp souboru) na vlastní stránku průvodce. Tento ovládací prvek neshromažďuje žádné hodnoty konfigurace, ale používá se k vizuálním vylepšení uživatelského rozhraní. Cesta k souboru .bmp je relativní vzhledem k umístění Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním (OSDSetupWizard.exe). Další informace o tomto ovládacím prvku najdete v tématu "Bitmap Control" (Ovládací prvek rastrového obrázku) v dokumentu MDT Toolkit Reference.
Textové pole Tento ovládací prvek umožňuje zadat text na vlastní stránku průvodce. Text, který do tohoto ovládacího prvku zadáte, se uloží do proměnné pořadí úkolů nakonfigurované pro tento ovládací prvek. Další informace o tomto ovládacím prvku najdete v tématu "Ovládací prvek textového pole" v dokumentu MDT, Toolkit reference.

Na stránku vlastního průvodce můžete přidat libovolnou kombinaci těchto ovládacích prvků na základě informací, které chcete shromáždit. Kromě toho můžete pomocí zaškrtávacího políčka Zobrazit mřížku zobrazit nebo skrýt mřížku, kterou můžete použít k vizuálnímu návrhu vlastní stránky průvodce.

Obrázek 13 obsahuje příklad vlastní stránky průvodce a sady nástrojů Vytvořit vlastní stránku.

Obrázek 13. Example custom wizard page

Obrázek 13. Example custom wizard page

Přidání ovládacího prvku na stránku vlastního průvodce
 1. V Návrháři průvodce uživatelsky definovaným uživatelem klikněte v knihovně stránek na custom_wizard_page _ (kde _custom_wizard_page je název vlastní stránky průvodce, ke které chcete přidat ovládací prvek).

  Pokud jste ještě nepřidali vlastní stránku průvodce založenou na typu stránky Průvodce vytvořením vlastní stránky do knihovny stránek, přidejte vlastní stránku průvodce. Další informace o tom, jak přidat vlastní stránku průvodce založenou na typu stránky průvodce Vytvořit vlastní stránku do knihovny stránek, najdete v tématu Vytvoření nové vlastní stránky průvodce.

 2. V podokně podrobností klikněte na kartu Konfigurovat.

  V podokně podrobností se zobrazí stránka vlastního průvodce.

 3. V sadě nástrojů Vytvořit vlastní stránku klikněte na * toolbox_control _ (kde _toolbox_control* je typ ovládacího prvku, který chcete přidat na vlastní stránku průvodce) a přetáhněte ho na vlastní stránku průvodce.

  Ovládací prvek se přidá na stránku vlastního průvodce.

Umístění ovládacího prvku na stránku vlastního průvodce

Po přidání ovládacího prvku na stránku vlastního průvodce můžete ovládací prvek umístit provedením jednoho z následujících úkolů:

 • Umístěte ovládací prvek na vlastní stránku průvodce přetažením, jak je popsáno v článku Umístění ovládacího prvku na vlastní stránku průvodce pomocí přetažení.

 • Umístěte ovládací prvek na vlastní stránku průvodce pomocí vlastností ovládacího prvku, jak je popsáno v článku Umístění ovládacího prvku na vlastní stránku průvodce pomocí vlastností ovládacího prvku.

Umístění ovládacího prvku na vlastní stránku průvodce pomocí přetažení

Ovládací prvek můžete umístit na vlastní stránku průvodce přetažením pro jednu z následujících situací:

 1. Počáteční umístění ovládacího prvku ze stránky Vytvořit vlastní stránku na stránku vlastního průvodce

 2. Přesunutí ovládacího prvku do přibližného umístění na stránce vlastního průvodce

  Pokud chcete ovládací prvek přesněji umístit, umístěte ovládací prvek pomocí vlastností X a Y na vlastnosti rozložení ovládacího prvku. Další informace o umístění ovládacího prvku na vlastní stránce průvodce pomocí vlastností ovládacího prvku najdete v tématu Umístění ovládacího prvku na vlastní stránku průvodce pomocí vlastností ovládacího prvku.

Umístění ovládacího prvku na vlastní stránku průvodce přetažením
 1. V Návrháři průvodce uživatelsky definovaným názvem klikněte v knihovně stránek na custom_wizard_page _ (kde _custom_wizard_page je název vlastní stránky průvodce, na kterou chcete ovládací prvek umístit).

  Pokud jste ještě nepřidali vlastní stránku průvodce založenou na typu stránky Průvodce vytvořením vlastní stránky do knihovny stránek, přidejte vlastní stránku průvodce. Další informace o tom, jak přidat vlastní stránku průvodce založenou na typu stránky průvodce Vytvořit vlastní stránku do knihovny stránek, najdete v tématu Vytvoření nové vlastní stránky průvodce.

 2. V podokně podrobností klikněte na kartu Konfigurovat.

  V podokně podrobností se zobrazí stránka vlastního průvodce.

 3. V podokně podrobností klikněte na toolbox_control _ (kde _toolbox_control je ovládací prvek, který chcete umístit na vlastní stránku průvodce) a přetáhněte ho do požadovaného umístění na vlastní stránce průvodce.

  Tip

  Umístění souřadnic x a y zobrazené v horní části stránky vlastního průvodce můžete použít k umístění ovládacího prvku.

Umístění ovládacího prvku na stránku vlastního průvodce pomocí vlastností ovládacího prvku

Umístěte ovládací prvek na vlastní stránku průvodce, pokud chcete řídit umístění ovládacího prvku tak, aby byly všechny ovládací prvky přesně zarovnané. Ovládací prvek můžete umístit pomocí vlastností X a Y na vlastnosti rozložení ovládacího prvku.

Pokud chcete ovládací prvek umístit přibližně, například při počátečním rozložení, proveďte to přetažením. Další informace o umístění ovládacího prvku na vlastní stránce průvodce pomocí přetažení najdete v tématu Umístění ovládacího prvku na vlastní stránku průvodce pomocí přetažení.

Umístění ovládacího prvku na vlastní stránku průvodce pomocí vlastností ovládacího prvku
 1. V Návrháři průvodce uživatelsky definovaným názvem klikněte v knihovně stránek na custom_wizard_page _ (kde _custom_wizard_page je název vlastní stránky průvodce, na kterou chcete ovládací prvek umístit).

  Pokud jste ještě nepřidali vlastní stránku průvodce založenou na typu stránky Průvodce vytvořením vlastní stránky do knihovny stránek, přidejte vlastní stránku průvodce. Další informace o tom, jak přidat vlastní stránku průvodce založenou na typu stránky průvodce Vytvořit vlastní stránku do knihovny stránek, najdete v tématu Vytvoření nové vlastní stránky průvodce.

 2. V podokně podrobností klikněte na kartu Konfigurovat.

  V podokně podrobností se zobrazí stránka vlastního průvodce.

 3. V podokně podrobností klikněte na toolbox_control _ (kde _toolbox_control je ovládací prvek, který chcete umístit na vlastní stránku průvodce) a potom klikněte na kartu Rozložení.

 4. Na kartě Rozložení nakonfigurujte hodnoty vlastností uvedených v tabulce 150 na základě souřadnic, u kterých má být ovládací prvek umístěný.

  Tabulka 150. Vlastnosti rozložení umístění ovládacího prvku

  Vlastnost Popis
  X Tato vlastnost určuje vodorovnou pozici ovládacího prvku.
  Y Tato vlastnost určuje svislou pozici ovládacího prvku.

  Po konfiguraci vlastností je ovládací prvek umístěný na souřadnicích určených těmito vlastnostmi.

Změna velikosti ovládacího prvku na stránce vlastního průvodce

Změňte velikost ovládacího prvku na stránce vlastního průvodce tak, aby byl obsah ovládacího prvku správně zobrazený. Velikost ovládacího prvku můžete změnit pomocí vlastností Šířka a Výška ve vlastnostech rozložení ovládacího prvku.

Změna velikosti ovládacího prvku na stránce vlastního průvodce
 1. V Návrháři průvodce uživatelsky definovaným názvem klikněte v knihovně stránek na custom_wizard_page _ (kde _custom_wizard_page je název vlastní stránky průvodce, na kterou chcete ovládací prvek umístit).

 2. V podokně podrobností klikněte na kartu Konfigurovat.

  V podokně podrobností se zobrazí stránka vlastního průvodce.

 3. V podokně podrobností klikněte na toolbox_control _ (kde _toolbox_control je ovládací prvek, který chcete změnit ve velikosti na stránce vlastního průvodce) a potom klikněte na kartu Rozložení.

 4. Na kartě Rozložení nakonfigurujte hodnoty vlastností uvedených v tabulce 151 podle velikosti, kterou má ovládací prvek mít.

  Tabulka 151. Vlastnosti rozložení Velikost ovládacího prvku

  Vlastnost Popis
  Šířka Tato vlastnost určuje šířku ovládacího prvku.

  Pokud je text nebo obrázek zobrazený v ovládacím prvku širší než šířka ovládacího prvku, text nebo obrázek se oříznuté a nezobrazí.
  Výška Tato vlastnost určuje výšku ovládacího prvku.

  Pokud je text nebo obrázek zobrazený v ovládacím prvku vyšší než výška ovládacího prvku, je text nebo obrázek oříznut a nezobrazí se.

  Po konfiguraci vlastností bude velikost ovládacího prvku odrážet hodnoty v těchto vlastnostech.

Odebrání ovládacího prvku ze stránky vlastního průvodce

Pokud už ovládací prvek na stránce vlastního průvodce nepotřebujete, odeberte ovládací prvek ze stránky vlastního průvodce. Po odebrání ovládacího prvku ze stránky vlastního průvodce se odeberou také všechny vlastnosti rozložení a Nastavení přidružené k ovládacímu prvku. Po odebrání ovládacího prvku a uložení konfiguračního souboru Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním nelze odebrání vrátit zpět.

Tip

Pokud chcete odebrání ovládacího prvku vrátit zpět, zavřete Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním bez uložení změn.

Odebrání ovládacího prvku ze stránky vlastního průvodce
 1. V Návrháři Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním klikněte v knihovně stránek na custom_wizard_page _ (kde _custom_wizard_page je název vlastní stránky průvodce, ze které chcete ovládací prvek odebrat).

 2. V podokně podrobností klikněte na kartu Konfigurovat.

  V podokně podrobností se zobrazí stránka vlastního průvodce.

 3. V podokně podrobností klikněte na toolbox_control _ (kde _toolbox_control je ovládací prvek, který chcete odebrat ze stránky vlastního průvodce) a potom klikněte na červené X v pravém horním rohu ovládacího prvku.

  Ovládací prvek se odebere ze stránky vlastního průvodce.

Úprava vlastností vlastního ovládacího prvku stránky průvodce

Každý ovládací prvek, který na stránce vlastního průvodce položíte, má vlastnosti. Tyto vlastnosti slouží ke konfiguraci vzhledu ovládacího prvku a způsobu, jakým Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním zpracovává informace, které ovládací prvek shromažďuje.

Pro ovládací prvky sady nástrojů Vytvořit vlastní stránku jsou k dispozici následující typy vlastností:

 • Vlastnosti rozložení Tyto vlastnosti slouží ke konfiguraci vlastností uživatelského rozhraní ovládacího prvku. Každý ovládací prvek má vlastnosti rozložení, jako jsou vlastnosti Y, X, Šířka a Výška.

  Další informace o vlastnostech rozložení určitého ovládacího prvku najdete v příslušné části jednotlivých ovládacích prvků v tématu "Udi Build Your Own Page Toolbox Control Reference" (Referenční informace k vytvoření vlastního ovládacího prvku sady nástrojů stránky) v dokumentu MDT Toolkit Reference.

 • Nastavení vlastnosti. Tyto vlastnosti slouží ke konfiguraci dat, která se původně zobrazují v ovládacím prvku (výchozí hodnota) a kde se ukládají informace shromažďované od uživatele. Pouze ovládací prvky, které shromažďují informace, Nastavení vlastnosti, jako je název proměnné pořadí úkolů a popisný zobrazovaný název viditelný ve vlastnostech souhrnné stránky.

  Další informace o vlastnostech Nastavení konkrétního ovládacího prvku najdete v příslušném oddílu pro každý ovládací prvek v tématu "Udi Build Your Own Page Toolbox Control Reference" (Odkaz na vlastní panel nástrojů stránky) v dokumentu MDT Toolkit Reference.

  Úprava vlastních vlastností ovládacího prvku stránky průvodce
  1. V Návrháři Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním klikněte v knihovně stránek na custom_wizard_page _ (kde _custom_wizard_page je název vlastní stránky průvodce, na které chcete ovládací prvek umístit).

  2. V podokně podrobností klikněte na kartu Konfigurovat.

   V podokně podrobností se zobrazí stránka vlastního průvodce.

  3. V podokně podrobností klikněte na toolbox_control _ (kde _toolbox_control je ovládací prvek, který chcete umístit na vlastní stránku průvodce).

  4. Kliknutím na kartu Rozložení nakonfigurujte vlastnosti rozložení.

   Další informace o vlastnostech rozložení konkrétního ovládacího prvku najdete v odpovídajících oddílech jednotlivých ovládacích prvků v tématu "Udi Build Your Own Page Toolbox Control Reference" (Odkaz na vlastní panel nástrojů stránky) v dokumentu MDT Toolkit Reference.

  5. Klikněte na Nastavení kartu a nakonfigurujte Nastavení vlastností.

   Další informace o vlastnostech Nastavení pro konkrétní ovládací prvek najdete v odpovídajících oddílech jednotlivých ovládacích prvků v tématu "Udi Build Your Own Page Toolbox Control Reference" (Odkaz na vlastní panel nástrojů stránky) v dokumentu MDT Toolkit Reference.

Zobrazení nebo skrytí mřížky vlastní stránky průvodce

Mřížku můžete zobrazit nebo skrýt na vlastních stránkách průvodce. Mřížka vám pomůže umístit ovládací prvky tak, aby byly správně zarovnané k sobě.

Zobrazení nebo skrytí mřížky vlastní stránky průvodce
 1. V Návrháři Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním klikněte v knihovně stránek na custom_wizard_page _ (kde _custom_wizard_page je název vlastní stránky průvodce, na které chcete ovládací prvek umístit).

 2. V podokně podrobností klikněte na kartu Konfigurovat.

  V podokně podrobností se zobrazí stránka vlastního průvodce.

 3. V podokně podrobností zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit mřížku.

  Zaškrtávací políčko Zobrazit mřížku určuje, jestli se mřížka zobrazí na vlastní stránce průvodce. Pokud je zaškrtávací políčko Zobrazit mřížku následující:

  • Vybráno, zobrazí se mřížka.

  • Není zaškrtnutí políčka, mřížka se nezobrazí.

Ověření a testování vlastní stránky průvodce

Po vytvoření vlastní stránky průvodce a konfiguraci příslušných ovládacích prvků ověřte, že se vaše vlastní stránka průvodce chová očekávaným způsobem. Vlastní stránku průvodce můžete ověřit a otestovat pomocí funkce náhledu v Návrháři průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

Funkce náhledu umožňuje vizualizovat uživatelské prostředí a provádět změny uživatelského prostředí před provedením skutečného nasazení. Se stránkou vlastního průvodce můžete pracovat, jako byste byli uživatelem, který s průvodcem UDI běžel.

Další informace o tom, jak zobrazit náhled stránek průvodce a toku posloupnosti stránek průvodce, najdete v tématu Náhled stránek průvodce a Posloupnost stránek průvodce Flow.

Spuštění Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním

Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním se spustí automaticky, když spustíte posloupnost úkolů založenou na službě UDI. Iniciujte pořadí úkolů založené na službě UDI automaticky pomocí služby Windows nasazení nebo ručně pomocí nasazené (inzerované) posloupnosti úkolů v klientovi Správce konfigurace. Každý scénář nasazení MDT (Nový počítač, Aktualizovat počítač nebo Nahradit počítač) používá jiný proces. Spusťte nasazení ze služby Windows nasazení nebo pomocí spouštěcích médií pořadí úkolů. Proces nasazení zobrazí výzvu k zadání všech nastavení konfigurace, která ještě nejsou zadaná.

Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním zobrazí stránky průvodce na základě vybraného scénáře nasazení MDT a možností konfigurace, které jste uložili v konfiguračním souboru Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním (UDIWizard_Config.xml) ve složce Skripty v balíčku souborů MDT. Ovládací prvky, které jsou povolené a jejich výchozí hodnoty, se řídí taky možnostmi konfigurace, které jste uložili v konfiguračním souboru Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

Spuštění Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním

 1. Iniciujte posloupnost úkolů vytvořenou pomocí šablony pořadí úkolů založené na rozhraní UDI a jedné z následujících metod:

  • Spouštěcí multimediální disk pořadí úkolů pomocí Průvodce médiím pořadí úloh, jak je popsáno v tématu Vytvoření spouštěcích médií pořadí úkolů v Správce konfigurace.

  • Windows Deployment Services spustíte příslušné bitové kopie prostředí Windows PE, které zase spustí proces nasazení udi u cílových počítačů, jak je popsáno v článku Příprava služby Windows Deployment Services pro nasazení udi.

   Windows spustí pe a spustí se Průvodce pořadím úkolů.

 2. Dokončete Průvodce pořadím úkolů tak, že vyberete příslušnou posloupnost úkolů založenou na udi.

  V příslušném kroku pořadí úkolů se spustí Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

 3. Dokončete Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním na základě vybraných stránek průvodce a posloupnosti stránek průvodce.

  Tip

  Před provedením nasazení v produkčním prostředí se ujistěte, že jste si v Průvodci uživatelsky definovaným rozhraním pro náhled uživatelského prostředí stránek průvodce prohlédněte pomocí funkce Náhled v Návrháři průvodce uživatelsky definovaným rozhraním.

  Po dokončení Průvodce uživatelsky definovaným rozhraním začne nasazení nového operačního systému. Po dokončení procesu nasazení se těsně před prvním přihlášením uživatele k cílovému počítači zobrazí stránka Výsledky osd. Další informace o konfiguraci stránky s výsledky osd najdete v části "OSDResults.exe.config File Element Values" v dokumentu MDT Toolkit Reference .

Konfigurace nasazení MDT

Konfigurace nasazení MDT pomocí:

Přizpůsobení konfiguračních souborů MDT

MDT je flexibilní a velmi přizpůsobitelný pomocí konfiguračních souborů MDT. Následující části obsahují ukázky konfigurace, které ukazují, jak přizpůsobit proces nasazení.

Konfigurační soubory MDT můžete přizpůsobit:

 • Určení syntaxe souboru CustomSettings.ini, jak je popsáno v části Určení syntaxe CustomSettings.ini souboru

 • Určení oddílů souboru CustomSettings.ini, jak je popsáno v části Oddíly v CustomSettings.ini souboru

 • Konfigurace vlastností v souboru CustomSettings.ini, jak je popsáno v tématu Vlastnosti v CustomSettings.ini souboru

 • Konfigurace pododdílů v souboru CustomSettings.ini, jak je popsáno v části Pododdíly v CustomSettings.ini souboru

 • Konfigurace souboru CustomSettings.ini spuštění skriptů pro ukončení uživatele pomocí směrnice UserExit, jak je popsáno v tématu Skripty ukončení uživatelského rozhraní v CustomSettings.ini souboru

 • Konfigurace základního nastavení konfigurace pro soubor CustomSettings.ini lti pro nasazení LTI, jak je popsáno v části Základní soubor CustomSettings.ini pro nasazení LTI

 • Konfigurace základního nastavení konfigurace pro soubor CustomSettings.ini pro nasazení ZTI v Správce konfigurace, jak je popsáno v části Základní soubor CustomSettings.ini pro nasazení ZTI pomocí správce konfigurace

 • Identifikace syntaxe souboru BootStrap.ini, jak je popsáno v článku Určení syntaxe BootStrap.ini souboru

Určení syntaxe CustomSettings.ini souboru

Syntaxe souboru CustomSettings.ini je podobná mnoha .ini souborů. Soubor CustomSettings.ini obsahuje:

 • Oddíly

 • Vlastnosti

 • Možnosti

  Výpis 1 ukazuje CustomSettings.ini soubor přizpůsobený pro ZTI pro Správce konfigurace. Další informace o souboru CustomSettings.ini v seznamu 1 najdete v části Základní soubor CustomSettings.ini pro nasazení ZTIpomocí správce konfigurace dále v této příručce.

  Výpis 1. CustomSettings.ini soubor přizpůsobený pro nasazení ZTI pro Správce konfigurace

[Settings] 
Priority=Default, MACAddress 
Properties=CustomProperty 

[Default] 
OSInstall=Y 
ScanStateArgs=/v:5 /o /c 
LoadStateArgs=/v:5 /c /lac 
UserDataLocation=NONE 

[00:0F:20:35:DE:AC] 
CustomProperty=TRUE 

[00:03:FF:FE:FF:FF] 
CustomProperty=FALSE 

Oddíly v CustomSettings.ini souboru

Oddíly jsou označené hranatými závorkami ( ), které obklopují název [] oddílu (například [Settings] ). V seznamu 1 jsou oddíly [Settings] , [Default] , a [00:0F:20:35:DE:AC] [00:03:FF:FE:FF:FF] .

Oddíly v CustomSettings.ini souboru obsahují:

Povinné oddíly

Vyžaduje se [Settings] jenom oddíl. Všechny ostatní oddíly jsou nepovinné. Skripty MDT vyžadují, aby oddíl CustomSettings.ini k vyhledání [Settings] rezervovaných vlastností (Priorita a Vlastnosti).

Volitelné oddíly

Pomocí nepovinných oddílů v CustomSettings.ini souboru přiřadíte skupině nastavení konfigurace:

 • Skupina počítačů. V seznamu 1 se nastavení konfigurace v oddílu použije [Default] na víc než jeden počítač. Další informace najdete v části Použití vlastností MDT u skupin počítačůdále v této příručce.

 • Jednotlivý počítač. V seznamu 1 se nastavení konfigurace v části a použije na odpovídající počítač (v tomto případě identifikované adresou MAC [00:0F:20:35:DE:AC] [00:03:FF:FE:FF:FF] (media access control) cílového počítače). Další informace najdete v části Použití vlastností MDT u jednotlivých počítačůdále v této příručce.

Vlastnosti v CustomSettings.ini souboru

Vlastnosti jsou proměnné, ke kterým musí být přiřazeny hodnoty. Za vlastnostmi následuje znaménko rovná se (=). Skripty prohledat CustomSettings.ini souboru a vyhledat vlastnosti.

Mezi typy vlastností, které můžete použít při nasazení cílových počítačů, patří vlastnosti, které jsou:

 • Automaticky deklarované v ZTIGather.wsf. Tyto předdefinované vlastnosti jsou deklarovány v kódu ZTIGather.wsf a jsou dokumentované v dokumentu MDT Toolkit Reference. Soubor ZTIGather.wsf navíc automaticky nastaví hodnoty těchto vlastností. Tyto vlastnosti nejsou nakonfigurované v CustomSettings.ini a měly by být považovány za jen pro čtení.

 • Deklarované v ZTIGather.xml souboru. Tyto předdefinované vlastnosti jsou uvedené v ZTIGather.xml souboru a jsou zdokumentované v dokumentu MDT Toolkit Reference. Soubor ZTIGather.wsf načte tyto vlastnosti tak, že naskenuje ZTIGather.xml souboru. Vlastnosti v tomto souboru rozdělte na vlastnosti, které:

  • ZTIGather.wsf automaticky přiřadí hodnoty. ZTIGather.wsf automaticky nastaví hodnoty těchto vlastností, které je nutné považovat za jen pro čtení.

  • Musí být přiřazeny hodnoty v CustomSettings.ini. Ujistěte se, že hodnota pro libovolnou vlastnost, která se má použít, je nastavená v CustomSettings.ini a je považována za upravitelnou.

 • Deklarované ve vlastnosti Vlastnosti. Jde o vlastní vlastnosti, které je možné deklarovat a kromě vlastností automaticky deklarovaných v ZTIGather.wsf a v ZTIGather.xml.

  Způsob použití vlastností pro ZTI a LTI je identický. Některé vlastnosti jsou ale jedinečné pro nasazení ZTI nebo LTI. Stejně jako nasazení ZTI mají i nasazení LTI jedinečné vlastnosti. Většina vlastností specifických pro LTI souvisí s Průvodcem nasazením (například SkipAdministratorPassword, SkipCapture nebo SkipUserData). I když tyto vlastnosti používají stejnou syntaxi jako jiné vlastnosti, rezervované vlastnosti provádějí určité funkce v pravidlech pro zpracování nasazení.

Poznámka

Hodnoty vlastností musí být zadané velkými písmeny, aby je skripty nasazení správně identifikovaly – například ANO, PRAVDA nebo NEPRAVDA. To platí pro hodnoty vlastností zadané v CustomSettings.ini, BootStrap.ini souboru a MDT DB.

Nakonfigurujte CustomSettings.ini soubor pomocí:

Vyhrazená vlastnost priority

Vlastnost Vyhrazená priorita určuje pořadí a oddíl, ve kterém můžete najít hodnoty konfigurace. Každý oddíl se prohledá v zadaném pořadí. Když je nalezena hodnota vlastnosti, zbývající oddíly se pro vlastnost nepoužít. V seznamu 1 se oddíl nejprve analyzuje a potom oddíl, který odpovídá adrese MAC cílového počítače (v tomto případě [Default] [00:0F:20:35:DE:AC] nebo [00:03:FF:FE:FF:FF] ).

Tabulka 152 uvádí typy oddílů, na které můžete odkazovat ve vlastnosti Priorita.

Tabulka 152. Typy oddílu pro vlastnost Priority

Typ Oddíly můžete založit na
Vlastnosti MDT Všechny vlastnosti, které jsou známé jako MDT. Když třeba zadáte vlastnost HostName, mdt prohledá oddíl s názvem hostitele cílového počítače. Další vlastnosti, například MACAddress, mohou mít zaškrtnuté více názvů oddílu (protože počítač může mít více adres MAC).
Název oddílu Literál Doslovný název, který zadáte ve vlastnosti Priorita. Pokud je například součástí vlastnosti Priorita, funkce MDT vyhledá vlastnosti, které v oddílu nebyly MySection dříve [MySection] nalezeny.
Nepřímý odkaz Literálový název, který odkazuje na oddíl, který odkazuje na další oddíly. Pokud je například vlastnost DefaultGateway součástí vlastnosti Priorita, funkce MDT vyhledá [DefaultGateway] oddíl. Pokud oddíl odkazuje na jiné oddíly (na základě IP adresy výchozí brány), je to příklad [DefaultGateway] nepřímého odkazu. Příklad nepřímého odkazu pomocí vlastnosti DefaultGateway najdete v tématu Příklad: Seskupení počítačů vybraná společností Woodgrove Bank v tématu Výběr metody seskupení počítačů.
Rezervované vlastnosti vlastností

Rezervovaná vlastnost Vlastnosti (zobrazená v seznamu 1) definuje všechny vlastní, uživatelsky definované vlastnosti, které se budou v nasazení používat. Tyto uživatelsky definované vlastnosti jsou umístěné pomocí skriptu ZTIGather.wsf v CustomSettings.ini souboru (nebo konfigurační databázi). Tyto vlastnosti jsou kromě předdefinovaných vlastností v MDT.

V seznamu 1 je vlastnost CustomProperty uživatelem definovaná a vlastnost ScanStateArgs je předdefinovaná vlastnost. Seznam předdefinovaných vlastností v MDT najdete v části Vlastnosti v dokumentu MDT Toolkit Reference.

Můžete také definovat vlastní vlastnosti, ke kterým můžete přiřadit více hodnot přidáním číselných přípon, například ListProperty001, ListProperty002 a tak dále. Tyto typy vlastních vlastností vytvoříte přidáním " " na (*) konec názvu vlastnosti. Například ListProperty( * ) definuje vlastní vlastnost jako seznam hodnot vlastností místo vlastnosti s jednou hodnotou. Zvažte následující výňatek ze souboru CustomSettings.ini, ve kterém je definována vlastnost ListProperty( * ):

[Settings] 
Priority=Default 
Property=CustomProperty, ListProperty(*) 

[Default] 
CustomProperty=TRUE 
ListProperty001=New York City 
ListProperty002=Chicago 
Hodnoty v CustomSettings.ini souboru

Hodnoty jsou nastavení konfigurace přiřazená vlastnostem. Před hodnotami je znaménko rovná se (=). Skripty prohledat CustomSettings.ini souboru a najít hodnoty. V seznamu 1 je hodnota přiřazená vlastnosti LoadStateArgs následující:

/v:5 /c /lac 

Poznámka

soubor CustomSettings.ini se liší od tradičních souborů INI, protože hodnoty nezasazujete do uvozovek, a to ani v případě, že hodnota obsahuje mezery.

Pododdíly v CustomSettings.ini souboru

Pododdíly v souboru Customsettings.ini můžete vytvořit na základě hodnoty vlastnosti pomocí směrnice Pododdíl. Hodnotu směrnice Pododdílu můžete použít k dynamickému odkazování na pododdíly, které se používají k nastavení konfigurace skupiny.

Výpis 2 znázorňuje výňatek ze souboru CustomSettings.ini, který používá direktivu Subsection k dynamickému odkazování na pododdíly založené na modelu počítače, který je zadaný ve vlastnosti Model.

Výpis 2. Použití směrnice pododdílu k dynamickému odkazu na pododdíly v CustomSettings.ini souboru

[Settings] 
Priority=Make, Default 

[Default] 

[Contoso Computer Corporation] 
Subsection=Contoso-%Model% 

[Contoso-MDT 6600] 
Packages001=XXX00009:Program9 
Packages002=XXX0000A:Program10 

[Contoso-MDT 2431] 
Packages001=XXX00003:Program2 
Packages002=XXX00003:Program4 

V seznamu 2 obsahuje řádek Priorita vlastnost Vytvořit, která se používá k odkazování na pododdíly založené na hodnotě vlastnosti Vytvořit. Pododdíl "Contoso Computer Corporation" se odkazuje, když se hodnota vlastnosti Make rovná "Contoso Computer Corporation".

Pododdíl Contoso Computer Corporation obsahuje řádek pododdílu, který odkazuje na další pododdíly založené na hodnotě vlastnosti Model. V tomto příkladu budou oddíly Contoso-MDT 6600 a Contoso-MDT 2431 zpracovány mdt v závislosti na hodnotě vlastnosti Model.

User Exit Scripts in the CustomSettings.ini File

Skript pro ukončení uživatele je efektivně knihovna funkcí, která se může volat během zpracování CustomSettings.ini souboru pomocí směrnice UserExit. Skript pro ukončení uživatele obsahuje jednu nebo více funkcí, které se nazývají během procesu CustomSettings.ini souboru.

Skript pro ukončení uživatele se nazývá zadáním směrnice UserExit a přiřazením názvu vlastnosti skriptu, který se má volat – například UserExit=TrimAssetTag.vbs. Funkce v rámci skriptu pro ukončení uživatele se nazývá zadáním názvu funkce uzavřené mezi # znaky. Pokud například skript pro ukončení uživatele obsahuje funkci s názvem TrimAssetTag(), zavolala by se zadáním #TrimAssetTag()#.

Parametry lze do funkce ve skriptu uživatelského ukončení předat obvyklým způsobem zadáním parametru při volání funkce. Pokud chcete například předat proměnnou %ASSETTAG% funkci TrimAssetTag(), zavolala by se funkce zadáním #TrimAssetTag("%ASSETTAG%")#.

Hodnotu vrácenou funkcí lze přiřadit proměnné přiřazením funkce k této proměnné. Pokud chcete například použít značku majetku počítače a oříznout ji pomocí funkce TrimAssetTag() a pak znovu přiřadit značku oříznutého majetku k proměnné AssetTag, soubor CustomSettings.ini četl AssetTag=#TrimAssetTag("%ASSETTAG%")#.

Příkladem toho, jak by se to mohlo použít, je určit pořadí úkolů, které se má spustit na základě pravidla, které nastaví vlastnost TaskSequenceID. Výpis 3 je příklad skriptu ukončení uživatele, který určuje pořadí úkolů, které se má spustit, na základě množství dostupné paměti RAM. Tento skript také používá třídu protokolování ZTIUtility.

Výpis 3. Příklad skriptu pro ukončení uživatele

Function UserExit(sType, sWhen, sDetail, bSkip) 
 UserExit = Success 
End Function 

Function SetTaskSequence(vMemory) 

 oLogging.CreateEntry "UserExit - Determining Task " & _ 
  "Sequence to run based on available RAM", LogTypeInfo 

 If vMemory <= 2048 Then 
  SetTaskSequence = "Win7_X86" 
  oLogging.CreateEntry "UserExit - Available RAM: " & _ 
   vMemory & ". Selecting Win7_X86 TS.", LogTypeInfo 
 Else 
  SetTaskSequence = "Win8_X86" 
  oLogging.CreateEntry "UserExit - Available RAM: " & _ 
   vMemory & ". Selecting Win8_X86 TS.", LogTypeInfo 
 End If 
End Function 

Skript pro ukončení uživatele by měl být umístěn do složky Skripty ve sdílené složce nasazení (například D:\Production Deployment Share\Scripts).

Vytvoření skriptu pro ukončení uživatele
 1. Vytvořte a otestujte vlastní skript, který se má použít.

 2. Vyhledejte složku Skripty MDT (například D:\Production Deployment Share\Scripts).

 3. Zkopírujte vlastní skript do složky Skripty.

  Pokud je do sdílené složky nasazení přidaný skript pro ukončení uživatele (v tomto případě Z -RAMTest.wsf), musí být odkazovaný v souboru CustomSettings.ini pro sdílení nasazení, aby se zavolala během nasazení.

Volání skriptu pro ukončení uživatele z CustomSettings.ini
 1. Klikněte na Start a přejděte na Všechny programy. Přejděte na Microsoft Deployment Toolkit a potom klikněte na Deployment Workbench( Pracovní plocha pro nasazení).

 2. Ve stromové struktuře konzoly Deployment Workbench přejděte na Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení ke konfiguraci).

 3. V podokně Akce klikněte na Vlastnosti.

 4. Kliknutím na kartu Pravidla zobrazíte CustomSettings.ini soubor.

 5. Přidejte do UserExit.vbs oddíly a navolejte požadovanou funkci pomocí zásad popsaných v předchozí části. Příklad CustomSetting.ini je uveden v seznamu 4.

 6. Kliknutím na OK změny odešlete.

 7. V podokně podrobností klikněte na deployment_share (kde deployment_share je název sdílené složky nasazení, která se má nakonfigurovat).

 8. V podokně Akce klikněte na Aktualizovat sdílení nasazení.

  Spustí se Průvodce sdílením nasazení aktualizace.

 9. Na stránce Možnosti vyberte Optimalizovat proces aktualizace spouštěcí bitové kopie a potom klikněte na Další.

 10. Na stránce Souhrn ověřte, že jsou podrobnosti správné, a potom klikněte na Další.

 11. Na stránce Potvrzení klikněte na Dokončit.

  Dalším běžným použitím skriptu pro ukončení uživatele je dynamicky nastavit název počítače ze známých vlastností MDT, jako je sériové číslo , model nebo produkt.

  Výpis 4. Example CustomSettings.ini for Calling the User Exit Script

[Settings] 
Priority=Default 

[Default] 
OSInstall=Y 
TaskSequenceID=#SetTaskSequence("%MEMORY%")# 
UserExit=Z-RAMTest.vbs 

UserDataLocation=NONE 
SkipCapture=YES 
SkipAdminPassword=NO 
SkipProductKey=YES 

Základní CustomSettings.ini pro nasazení LTI

U nasazení LTI používá Pracovní plocha pro nasazení šablonu souboru CustomSettings.ini (uloženou v installation_folder\Templates, kde installation_folder je složka, ve které je mdt nainstalovaný) jako základ pro přizpůsobenou verzi CustomSettings.ini. Verze šablony souboru CustomSettings.ini je znázorněná v seznamu 5. Verze šablony v seznamu 5 neobsahuje dostatečná nastavení pro úspěšné nasazení Windows do cílového počítače. Soubor se ale dál přizpůsobí pomocí pracovního programu Nasazení.

Výpis 5. Unmodified CustomSettings.ini File in the Templates Folder

[Settings] 
Priority=Default 
Properties=MyCustomProperty 

[Default] 
OSInstall=Y 
ScanStateArgs=/v:5 /o /c 
LoadStateArgs=/v:5 /c /lac 

Průvodce sdílením nového nasazení v pracovním okně nasazení upraví tuto šablonu souboru CustomSettings.ini na základě poskytnutých odpovědí. Výpis 6 zobrazuje přizpůsobenou verzi souboru CustomSettings.ini po dokončení Průvodce sdílením nového nasazení.

Výpis 6. Přizpůsobený CustomSettings.ini soubor změněný pracovní aplikací pro nasazení

[Settings] 
Priority=Default 
Properties=MyCustomProperty 

[Default] 
OSInstall=Y 
ScanStateArgs=/v:5 /o /c 
LoadStateArgs=/v:5 /c /lac 
UserDataLocation=NONE 
SkipCapture=NO 
SkipAdminPassword=YES 
SkipProductKey=YES 

Soubor CustomSettings.ini seznamu 6 obsahuje hodnoty vlastností pro všechny cílové počítače, které se mají migrovat pomocí této verze souboru. Tato verze souboru neobsahuje žádné hodnoty jedinečné pro konkrétní cílový počítač. U lti jsou hodnoty konfigurace specifické pro cílový počítač během procesu instalace zadané ručně.

Tabulka 153 vysvětluje vlastnosti a odpovídající hodnoty použité v seznamu 6.

Tabulka 153. Vysvětlení vlastností CustomSettings.ini v seznamu 6

Řádek v CustomSettings.ini Účel
[Settings] Označuje začátek [Settings] oddílu.
Priority=Default Vytvoří posloupnost, ve které proces analyzuje pododdíly a vyhledá hodnoty proměnných. V tomto příkladu je oddíl jediným pododdílem, který se [Default] analyzuje pro proměnné.
Properties=MyCustomProperty Označuje všechny další vlastnosti, které chcete vyhledat. Tady uvedené vlastnosti jsou kromě vlastností uvedených v ZTIGather.xml. ZTIGather.wsf analyzuje ZTIGather.xml získat seznam vlastností.
[Default] Označuje začátek [Default] oddílu.
OSInstall=Y Označuje, že počítač má provádět nasazení operačního systému.
ScanStateArgs=/v:5 /o /c Parametry předané nástroji Scanstate.exe v nástroji USMT. Tyto parametry se předá Scanstate.exe během zachycení stavu.
LoadStateArgs=/v:5 /c /lac Parametry předané nástroji Loadstate.exe v nástroji USMT. Tyto parametry se předá Loadstate.exe během obnovení stavu.
UserDataLocation=NONE Označuje, kam se mají ukládat data migrace stavu uživatele. Hodnota NONE označuje, že data migrace stavu uživatele by se neměla ukládat. Označuje, kam se mají ukládat data migrace stavu uživatele. Hodnota NONE označuje, že data migrace stavu uživatele by se neměla ukládat.
SkipCapture=YES Označuje, jestli se v Průvodci nasazením zobrazí stránka Určit, jestli se má zobrazit výzva k zachycení obrázku. Pokud je vlastnost nastavená na ANO, stránka průvodce se přeskočí a nezobrazí se. Označuje, jestli se v Průvodci nasazením zobrazí stránka Určit, jestli se má zobrazit výzva k zachycení obrázku. Pokud je vlastnost nastavená na ANO, stránka průvodce se přeskočí a nezobrazí se.
SkipAdminPassword=YES Označuje, jestli se v Průvodci nasazením zobrazí stránka Povolit uživateli nastavit heslo správce. Pokud je vlastnost nastavená na ANO, stránka průvodce se přeskočí a nezobrazí se.
SkipProductKey=YES Označuje, jestli se zobrazí stránka Povolit uživateli zadat kód Product Key v Průvodci nasazením. Pokud je vlastnost nastavená na ANO, stránka průvodce se přeskočí a nezobrazí se.

Další informace o jednotlivých vlastnostech najdete v příslušném oddílu odkazu v dokumentu MDT Toolkit Reference.

Základní CustomSettings.ini pro nasazení ZTI pomocí správce konfigurace

U nasazení ZTI pomocí Správce konfigurace používá pracovní plocha pro nasazení jako základ pro přizpůsobenou verzi CustomSettings.ini verzi souboru CustomSettings.ini (uloženou v installation_folder \Templates, kde installation_folder je složka, ve které je nainstalovaná funkce MDT). Verze šablony souboru CustomSettings.ini je znázorněná v seznamu 7. Verze šablony v seznamu 7 neobsahuje dostatečná nastavení pro úspěšné nasazení Windows do cílového počítače. Soubor se ale dál přizpůsobí pomocí pracovního programu Nasazení.

Výpis 7. Unmodified CustomSettings.ini File in the Templates Folder

[Settings] 
Priority=Default 
Properties=MyCustomProperty 

[Default] 
OSInstall=Y 
ScanStateArgs=/v:5 /o /c 
LoadStateArgs=/v:5 /c /lac 

Průvodce sdílením nového nasazení v pracovním okně nasazení upraví tuto verzi šablony souboru CustomSettings.ini na základě poskytnutých odpovědí. Výpis 8 zobrazuje přizpůsobenou verzi souboru CustomSettings.ini po dokončení Průvodce sdílením nového nasazení.

Výpis 8. Přizpůsobený CustomSettings.ini soubor změněný pracovní aplikací pro nasazení

[Settings] 
Priority=Default 
Properties=MyCustomProperty 

[Default] 
OSInstall=Y 
ScanStateArgs=/v:5 /o /c 
LoadStateArgs=/v:5 /c /lac 
UserDataLocation=NONE 

Soubor CustomSettings.ini 8 obsahuje hodnoty vlastností pro všechny cílové počítače, které se mají nasadit pomocí této verze souboru. Tato verze souboru neobsahuje žádné hodnoty, které jsou jedinečné pro konkrétní cílový počítač.

V případě ZTI Správce konfigurace vytvoří Průvodce sekvencí úloh MDT nemodifikovanou verzi šablony CustomSettings.ini beze změn v souboru. Upravte verzi šablony ve zdrojové složce balíčku, kterou jste zadali v části Zdroj balíčku, která se má vytvořit na stránce průvodce Balíček MDT v Průvodci vytvořením posloupnosti úloh MDT, jak je popsáno v tématu Vytvoření posloupností úloh ZTI pomocí Průvodce vytvořením pořadí úkolů MDT v Správce konfigurace.

Upravte tuto verzi souboru CustomSettings.ini tak, aby zahrnovala hodnoty konfigurace specifické pro cílový počítač. Po úpravě souboru aktualizujte distribuční body balíčku Microsoft Deployment Files tak, aby byly změny dostupné pro pořadí úkolů. Seznam 9 zobrazuje upravenou verzi souboru CustomSettings.ini, která zahrnuje nastavení specifická pro cílový počítač.

Výpis 9. Přizpůsobený CustomSettings.ini soubor s cílovým počítačem Nastavení

[Settings] 
Priority=Default, MACAddress 
Properties=MyCustomProperty 

[Default] 
OSInstall=Y 
ScanStateArgs=/v:5 /o /c 
LoadStateArgs=/v:5 /c /lac 
UserDataLocation=NONE 

[00:0F:20:35:DE:AC] 
MyCustomProperty=TRUE 

[00:03:FF:FE:FF:FF] 
MyCustomProperty=FALSE 

Tabulka 154 vysvětluje vlastnosti a odpovídající hodnoty použité v seznamu 9.

Tabulka 154. Vysvětlení vlastností CustomSettings.ini v seznamu 9

Řádek v CustomSettings.ini Účel
[Settings] [Settings] Označuje začátek [Settings] oddílu.
Priority=Default, MACAddress Vytvoří posloupnost, ve které proces analyzuje pododdíly a vyhledá hodnoty proměnných. V tomto příkladu se oddíl nejprve analyzuje a pak se analyzuje oddíl, který odpovídá adrese MAC cílového počítače [Default] ( MACAddress ). Oddíly pro cílové počítače ( a ) obsahují nastavení [00:0F:20:35:DE:AC] [00:03:FF:FE:FF:FF] specifická pro počítač. Vytvoří posloupnost, ve které proces analyzuje pododdíly a vyhledá hodnoty proměnných. V tomto příkladu se oddíl nejprve analyzuje a pak se analyzuje oddíl, který odpovídá adrese MAC cílového počítače [Default] ( MACAddress ). Oddíly pro cílové počítače ( a ) obsahují nastavení [00:0F:20:35:DE:AC] [00:03:FF:FE:FF:FF] specifická pro počítač.
Properties=MyCustomProperty Označuje všechny další vlastnosti, které chcete vyhledat. Tady uvedené vlastnosti jsou kromě vlastností uvedených v ZTIGather.xml. ZTIGather.wsf analyzuje ZTIGather.xml získat seznam vlastností.
[Default] Označuje začátek [Default] oddílu.
OSInstall=Y Označuje, jestli má cílový počítač oprávnění mít nainstalovaný operační systém.
ScanStateArgs=/v:5 /o /c Parametry předané nástroji Scanstate.exe v nástroji USMT. Tyto parametry se předá Scanstate.exe během fáze zachycení stavu.
LoadStateArgs=/v:5 /c /lac Parametry předané nástroji Loadstate.exe v nástroji USMT. Tyto parametry se předá Loadstate.exe během obnovení stavu.
UserDataLocation=NONE Označuje, kam se mají ukládat data migrace stavu uživatele. Hodnota NONE označuje, že data migrace stavu uživatele by se neměla ukládat.
[00:0F:20:35:DE:AC] Oddíl, který obsahuje všechny vlastnosti a nastavení specifické pro cílový počítač s odpovídající adresou MAC. V této ukázce má cílový počítač adresu MAC [00:0F:20:35:DE:AC] .
[00:03:FF:FE:FF:FF] Oddíl, který obsahuje všechny vlastnosti a nastavení specifické pro cílový počítač s odpovídající adresou MAC. V této ukázce má cílový počítač adresu MAC [00:03:FF:FE:FF:FF] .

Další informace o jednotlivých vlastnostech najdete v příslušném oddílu odkazu v dokumentu MDT Toolkit Reference.

Určení syntaxe BootStrap.ini souboru

V nasazeních LTI můžete pomocí BootStrap.ini zadat nastavení vlastností před přístupem k CustomSettings.ini souboru. Pomocí souboru BootStrap.ini zadejte informace o distribučních bodech, přihlašovací údaje a Windows nastavení národního prostředí klávesnice PE. Vlastnosti nakonfigurované v BootStrap.ini pomáhají skriptům MDT najít příslušnou distribuční složku MDT.

Syntaxe souboru BootStrap.ini je shodná s CustomSettings.ini souboru. Soubor BootStrap.ini obsahuje podmnožinu vlastností používaných v CustomSettings.ini následujícím způsobem:

 • DeployRoot

  Poznámka

  Ujistěte se, že je vlastnost DeployRoot zadaná v souboru BootStrap.ini, protože proces nasazení LTI nebude moct najít soubor CustomSettings.ini ve sdílené složky nasazení. Pokud není správně nakonfigurovaný, zobrazí se při sp