Instalace nové verze Windows na nový počítač (holý kov) pomocí Správce konfigurace

Platí pro: Správce konfigurace (aktuální větev)

Toto téma obsahuje obecné kroky Správce konfigurace instalace operačního systému na nový počítač. V tomto scénáři si můžete vybrat z mnoha různých metod nasazení, například PXE, OEM nebo samostatných médií. Pokud si nejste jistí, že se jedná o správný scénář nasazení operačního systému, podívejte se na scénáře nasazení podnikových operačních systémů.

V následujících částech můžete aktualizovat stávající počítač s novou verzí Windows.

Plán

Konfigurace

 1. Příprava spouštěcí bitové kopie

  Spouštěcí bitové kopie spustí počítač v prostředí Windows PE (minimální operační systém s omezenými součástmi a službami), který pak může do počítače nainstalovat celý Windows operační systém. Když nasadíte operační systémy, musíte vybrat spouštěcí bitovou kopii, kterou chcete použít a distribuovat do distribučního bodu. K přípravě spouštěcí bitové kopie použijte následující postup:

 2. Příprava bitové kopie operačního systému

  Bitová kopie operačního systému obsahuje soubory potřebné k instalaci operačního systému do cílového počítače. K přípravě bitové kopie operačního systému použijte následující postup:

  Poznámka

  Nové instalace Windows se taky instaluje ze zdrojových instalačních souborů prostřednictvím balíčků upgradu operačního systému, ale místo toho používejte bitové kopie operačního systému, jako je install.wim.

  Nasazení nových instalací Windows prostřednictvím balíčků upgradu operačního systému je stále podporované, ale závisí na tom, jestli jsou ovladače kompatibilní s touto metodou. Při instalaci Windows z balíčku pro upgrade operačního systému se ovladače instalují, dokud se Windows PE a jednoduše se injektují v Windows PE. Některé ovladače nejsou kompatibilní s nainstalovanou aplikací Windows PE. Pokud ovladače nejsou kompatibilní s nainstalovanou aplikací Windows PE, použijte místo toho bitovou kopii operačního systému.

 3. Vytvoření posloupnosti úkolů pro nasazení operačních systémů v síti

  Pomocí posloupnosti úkolů můžete automatizovat instalaci operačního systému přes síť. Pomocí kroků v tématu Vytvoření posloupnosti úkolů nainstalujte operační systém a vytvořte pořadí úkolů k nasazení operačního systému. V závislosti na způsobu nasazení, který zvolíte, můžou být pro pořadí úkolů důležité další aspekty.

Nasazení

Sledování