Nasazení aktualizací softwaru

Platí pro: Configuration Manager (Current Branch)

Fáze nasazení aktualizace softwaru je proces nasazení aktualizací softwaru. Bez ohledu na to, jak nasazujete aktualizace softwaru, web:

 • Přidá aktualizace do skupiny aktualizací softwaru.
 • Distribuuje aktualizační obsah do distribučních bodů.
 • Nasadí skupinu aktualizací do klientů.

Po vytvoření nasazení lokalita odešle přidružené zásady aktualizace softwaru cílovým klientům. Klienti stahují soubory obsahu aktualizace softwaru ze zdroje obsahu do místní mezipaměti. Klienti na internetu vždy stahují obsah z cloudové služby Microsoft Update. Aktualizace softwaru jsou pak k dispozici pro instalaci klientem.

Tip

Pokud distribuční bod není dostupný, klienti v intranetu si také mohou stáhnout aktualizace softwaru ze služby Microsoft Update.

Poznámka

Na rozdíl od jiných typů nasazení se všechny aktualizace softwaru stahují do mezipaměti klienta. To je bez ohledu na nastavení maximální velikosti mezipaměti v klientovi. Další informace o nastavení mezipaměti klienta naleznete v tématu Konfigurace mezipaměti klienta.

Pokud nakonfigurujete požadované nasazení aktualizace softwaru, aktualizace softwaru se automaticky nainstalují v naplánovaném termínu. Případně může uživatel na klientském počítači naplánovat nebo zahájit instalaci aktualizace softwaru před konečným termínem. Po pokusu o instalaci odesílají klientské počítače stavové zprávy zpět na server lokality, aby ohlásily, jestli instalace aktualizace softwaru proběhla úspěšně. Další informace o nasazeních aktualizací softwaru najdete v tématu Pracovní postupy nasazení aktualizací softwaru.

Existují tři hlavní scénáře nasazení aktualizací softwaru:

Obvykle začnete ručním nasazením aktualizací softwaru, abyste pro své klienty vytvořili směrný plán, a pak spravujete aktualizace softwaru na klientech pomocí automatického nebo fázovaného nasazení.

Poznámka

S fázovaným nasazením nemůžete použít pravidlo automatického nasazení.

Ruční nasazení aktualizací softwaru

V konzole Configuration Manager vyberte aktualizace softwaru a ručně spusťte proces nasazení. Tuto metodu nasazení obvykle používáte k tomuto:

 • Než vytvoříte pravidla automatického nasazení, která spravují měsíční nasazení, získejte klienty v aktualizovaném stavu s požadovanými aktualizacemi softwaru.

 • Nasazení nesměšových aktualizací softwaru

Následující seznam obsahuje obecný pracovní postup ručního nasazení aktualizací softwaru:

 1. Vyfiltrujte aktualizace softwaru, které používají konkrétní požadavky. Zadejte například kritéria, která načítají všechny aktualizace zabezpečení nebo důležité aktualizace softwaru, které jsou vyžadovány u více než 50 klientů.

 2. Vytvořte skupinu aktualizací softwaru, která obsahuje aktualizace softwaru.

 3. Stáhněte si obsah aktualizací softwaru ve skupině aktualizací softwaru.

 4. Ručně nasaďte skupinu aktualizací softwaru.

Další informace a podrobné kroky najdete v tématu Ruční nasazení aktualizací softwaru.

Poznámka

 • Od 21. dubna 2020 se Office 365 ProPlus přejmenovává na Microsoft 365 Apps pro velké organizace. Další informace naleznete v tématu Změna názvu pro Office 365 ProPlus. V konzole Configuration Manager a podpůrné dokumentaci se stále můžou zobrazovat odkazy na starý název, zatímco se konzola aktualizuje.
 • Při ručním nasazování aktualizací klienta Microsoft 365 Apps je najděte v uzlu Office 365 Aktualizace v části Office 365 Správa klienta pracovního prostoru Softwarová knihovna.

Automatické nasazení aktualizací softwaru

Nakonfigurujte automatické nasazení aktualizací softwaru pomocí pravidla automatického nasazení (ADR). Tato metoda nasazení je běžná pro měsíční aktualizace softwaru (obvykle označované jako "Patch Tuesday") a pro správu aktualizací definic. Definujete kritéria pro ADR pro automatizaci procesu nasazení. Následující seznam obsahuje obecný pracovní postup pro automatické nasazení aktualizací softwaru:

 1. Vytvořte trasu ADR, která určuje nastavení nasazení.

 2. Web přidá aktualizace softwaru do skupiny aktualizací softwaru.

 3. Lokalita nasadí skupinu aktualizací softwaru do klientů v cílové kolekci.

Nejprve určete strategii automatického nasazení aktualizací softwaru. Vytvořte například trasu ADR, která bude zpočátku cílit na kolekci testovacích klientů. Po ověření, že testovací skupina úspěšně nainstalovala aktualizace softwaru, přidejte do pravidla nové nasazení. Můžete také změnit cílovou kolekci v existujícím nasazení na kolekci, která obsahuje větší sadu klientů. Při rozhodování o strategii, která se má použít, zvažte následující chování:

 • Můžete upravit vlastnosti objektů aktualizace softwaru, které ADR vytvoří.

 • ADR automaticky nasadí aktualizace softwaru do klientů, když je přidáte do cílové kolekce.

 • Když vy nebo ADR přidáte do skupiny aktualizací softwaru nové aktualizace softwaru, lokalita je automaticky nasadí klientům v cílové kolekci.

 • Povolte nebo zakažte nasazení pro ADR kdykoli.

Po vytvoření pravidla ADR přidejte do pravidla další nasazení. Tato akce vám pomůže spravovat složitost nasazení různých aktualizací do různých kolekcí. Každé nové nasazení má celou řadu funkcí a prostředí pro monitorování nasazení.

Každé nové nasazení, které přidáte:

 • Používá stejnou skupinu aktualizací a balíček, který ADR vytvoří při prvním spuštění.
 • Může cílit na jinou kolekci.
 • Podporuje jedinečné vlastnosti nasazení, včetně:
  • Doba aktivace
  • Lhůta
  • Činnost koncového uživatele
  • Samostatné výstrahy pro každé nasazení

Další informace a podrobné kroky najdete v tématu Automatické nasazení aktualizací softwaru.

Nasazení aktualizací softwaru ve fázích

Vytváření fázovaných nasazení pro aktualizace softwaru Fázovaná nasazení umožňují orchestrovat koordinované postupné zavedení softwaru na základě přizpůsobitelných kritérií a skupin.

Další informace najdete v tématu Vytvoření fázovaných nasazení.

Podpora složek pro uzly aktualizace softwaru

Od verze 2203 můžete uspořádat skupiny aktualizací softwaru a balíčky pomocí složek. Tato změna umožňuje lepší kategorizaci a správu aktualizací softwaru.

 1. Otevřete konzolu Configuration Manager a přejděte do pracovního prostoru Softwarová knihovna.
 2. Na pásu karet nebo v místní nabídce vyberte v uzlech Skupiny aktualizací softwaru nebo Balíčky nasazení jednu z následujících možností:
  • Vytvořit složku
  • Odstranit složku
  • Přejmenovat složku
  • Přesunout složky
  • Nastavení oborů zabezpečení