Konfigurace klasifikací a produktů pro synchronizaci

Platí pro: Configuration Manager (Current Branch)

Metadata aktualizací softwaru se načítá během procesu synchronizace v Správce konfigurace na základě nastavení, která zadáte ve vlastnostech komponenty Bod aktualizace softwaru. Po první synchronizaci aktualizací softwaru nebo po vydání nových produktů a klasifikací musíte přejít na vlastnosti a vybrat nové položky. Pomocí následujícího postupu nakonfigurujte klasifikace a produkty pro synchronizaci.

Poznámka

Postup z této části použijte jenom na webu nejvyšší úrovně.

Konfigurace klasifikací a produktů pro synchronizaci

 1. V Správce konfigurace konzoly přejděte na AdministrationSite > ConfigurationSites > .

 2. Vyberte web centrální správy nebo samostatnou primární lokalitu.

 3. Na kartě Domů ve skupině Nastavení klikněte na Konfigurovat součásti webu a potom klikněte na Bod aktualizace softwaru.

 4. Na kartě Klasifikace zadejte klasifikace aktualizací softwaru, pro které chcete synchronizovat aktualizace softwaru.

  Každá aktualizace softwaru je definovaná klasifikací aktualizací, která pomáhá uspořádat různé typy aktualizací. Během procesu synchronizace se synchronizují metadata aktualizací softwaru pro zadané klasifikace. Správce konfigurace umožňuje synchronizovat aktualizace softwaru s následujícími klasifikacemi aktualizací:

  • Kritické aktualizace: Určuje široce vydanou opravu konkrétního problému, který řeší kritickou chybu nesouvisecí se zabezpečením.
  • Aktualizace definic: Určuje široce vydanou a častou aktualizaci softwaru, která obsahuje přírůstky do definiční databáze produktu.
  • Sady Feature Pack: Určuje nové funkce produktu, které jsou nejprve distribuované mimo verzi produktu a které jsou obvykle součástí příští úplné verze produktu.
  • Aktualizace zabezpečení: Určuje široce vydanou opravu chyby zabezpečení specifické pro konkrétní produkt.
  • Aktualizace Service Pack: Určuje testované kumulativní sady všech oprav hotfix, aktualizací zabezpečení, důležitých aktualizací a aktualizací, které se u produktu použijí. Aktualizace Service Pack navíc mohou obsahovat další opravy problémů, které se interně nacházejí od vydání produktu.
  • Nástroje: Určuje nástroj nebo funkci, která pomáhá provádět jeden nebo více úkolů.
  • Kumulativní aktualizace: Určuje testované kumulativní sady oprav hotfix, aktualizací zabezpečení, důležitých aktualizací a aktualizací, které jsou zabalené společně pro snadné nasazení. Kumulativní aktualizace obvykle řeší konkrétní oblast, například součást zabezpečení nebo produktu.
  • Aktualizace: Určuje široce vydanou opravu konkrétního problému. Aktualizace řeší nekritické chyby nesouvisecí se zabezpečením.
  • Upgrade: Určuje upgrade pro Windows 10 nebo novější funkce. Tyto aktualizace se také označuje jako aktualizace funkcí pro Windows operační systémy. Body a weby aktualizací softwaru musí mít minimálně službu WSUS 6.2 s opravou hotfix, 3095113 získat klasifikaci upgradu. Další informace o instalaci této aktualizace a dalších aktualizací pro upgrady najdete v tématu Předpoklady pro aktualizace softwaru.

  Poznámka

  Pokud chcete synchronizovat ovladače Microsoft Surface, můžete zaškrtnout políčko Zahrnout ovladače Microsoft Surface a aktualizace firmwaru. Všechny body aktualizace softwaru musí běžet Windows Server 2016 nebo novější, aby se ovladače Surface úspěšně synchronizoval. Pokud povolíte bod aktualizace softwaru na počítači s Windows Server 2012 po povolení ovladačů zařízení Surface, výsledky kontroly aktualizací ovladačů nejsou přesné. Výsledkem jsou nesprávná data o dodržování předpisů zobrazená v Správce konfigurace a v Správce konfigurace sestavách. Další informace najdete v tématu Správa ovladačů zařízení Surface pomocí Správce konfigurace.

 5. Na kartě Produkty zadejte produkty, pro které chcete synchronizovat aktualizace softwaru, a klikněte na Zavřít.

  • Správce konfigurace seznam produktů a rodin produktů, ze kterých si můžete vybrat, kdy si poprvé nainstalujete bod aktualizace softwaru. Produkty a rodiny produktů vydané po vydání Správce konfigurace nemusí být k dispozici, dokud nedokoníte synchronizaci aktualizací softwaru, která aktualizuje seznam dostupných produktů a rodin produktů, ze kterých si můžete vybrat.

  • Metadata pro každou aktualizaci softwaru definují produkty, pro které je aktualizace použitelná. Produkt je specifická edice operačního systému nebo aplikace, například Windows Server 2012. Produktová skupina je základní operační systém nebo aplikace, ze kterých jsou jednotlivé produkty odvozené. Příkladem produktové skupiny je Windows, jehož Windows Server 2012 členem. V rámci produktové skupiny můžete zadat produktové skupiny nebo jednotlivé produkty. Čím více produktů vyberete, tím déle trvá synchronizace aktualizací softwaru.

  • Pokud se aktualizace softwaru vztahují na více produktů a pro synchronizaci byl vybrán aspoň jeden z produktů, zobrazí se všechny produkty v konzole Správce konfigurace, i když některé produkty nebyly vybrány. Pokud je například Windows Server 2012 operační systém, který jste vybrali, a pokud se aktualizace softwaru vztahuje na Windows 8 a Windows Server 2012, zobrazí se oba produkty v Správce konfigurace konzole.

  Poznámka

  Windows 10, verze 1903 a novější byla přidána do služby Microsoft Update jako vlastní produkt, ne jako součást Windows 10, jako jsou starší verze. Tato změna způsobila, že jste těmto aktualizacím zajistili, že klienti uvidí několik ručních kroků. Pomohli jsme snížit počet ručních kroků, které musíte provést u nového produktu v Správce konfigurace 1906.

  Když aktualizujete na Správce konfigurace verze 1906 a máte vybraný Windows 10 pro synchronizaci, automaticky se objeví následující akce:

  • K Windows 10 se přidá produkt verze 1903 a novější verze.
  • Pravidla automatického nasazení obsahující Windows 10 se aktualizují tak, aby zahrnovala Windows 10 verze 1903 a novější.
  • Plány údržby se aktualizují tak , aby zahrnovaly Windows 10, verzi 1903 a novější produkt.

Konfigurace produktů pro verze Windows 10

Windows 10, verze 1909

Windows 10 verze 1909 sdílí společný základní operační systém s Windows 10, verze 1903. Obě tyto verze jsou serviced se stejnými kumulativními aktualizacemi. Další informace o Windows 10 verzi 1909 najdete v článku Windows 10, verze 1909, možnosti doručení blogový příspěvek.

Abyste měli jistotu, že Windows 10 verze 1909 i Windows 10, nainstalují klienti verze 1903 aktualizace z Správce konfigurace:

 • Schvalte aktualizace verzí aplikace 1909 i 1903 Windows 10.
  • Aktualizace mají různé názvy a pravidla použitelnosti pro každou verzi operačního systému.
  • Schválení každé aktualizace podle verze a architektury operačního systému udržuje běžný proces schvalování pro správce.
 • Instalační soubory kumulativní aktualizace jsou stejné pro verze aplikace 1909 i 1903 Windows 10.
  • Správce konfigurace zdrojové soubory aktualizace stáhnete jenom jednou.

Aktualizace funkcí pro Windows 10, verze 1909

Když schvalíte aktualizace funkcí Windows 10 verze 1909, uvidíte několik různých možností:

 • Windows 10 verze 1903 nabízíme balíček Enablement Package vydaný 12. listopadu 2019.

  • Balíček povolení je malý, rychle se instaluje soubor, který aktivuje Windows 10 verze 1909 a restartuje zařízení.

  • Předpoklady pro balíček povolení zahrnují:

   • Minimální kumulativní aktualizace KB4517389 vydaná 8. října 2019
   • Minimální aktualizace zásobníku údržby kb4520390 vydaná 24. září 2019.
  • Tato aktualizace, stejně jako každá jiná aktualizace funkcí, není dostupná pro import z katalogu Microsoft Update.

  • Aktualizace se automaticky synchronizuje s službou WSUS, pokud máte vybranou Windows 10, verzi 1903 a novější produkt a klasifikaci upgradů pro synchronizaci.

  • V Správce konfigurace přejděte do pracovního prostoru Softwarová knihovna, rozbalte Windows a vyberte uzel Všechny Windows aktualizace funkcí. Vyhledejte termíny "povolení" nebo "4517245".

   Tip

   Vzhledem k tomu, že se jedná o aktualizace funkcí, nejsou v uzlu Všechny aktualizace softwaru.

 • Windows 10 verze 1809 a starší klienti jsou upgradování pomocí jedné přímé aktualizace funkcí.

  • Je to stejně jako všechny předchozí instalace aktualizací funkcí, které jste pro Windows 10.

Poznámka

Balíček povolení i tradiční aktualizace funkcí pro Windows 10, verze 1909 se v sestavách zobrazí jako Nainstalovaná, bez ohledu na to, kterou cestu jste použili k instalaci.

Windows 10, verze 1903 a novější

Windows 10, verze 1903 a novější byla přidána do služby Microsoft Update jako vlastní produkt, ne jako součást Windows 10, jako jsou starší verze. Tato změna způsobila, že jste těmto aktualizacím zajistili, že klienti uvidí několik ručních kroků. Pomohli jsme snížit počet ručních kroků, které musíte provést u nového produktu v Správce konfigurace 1906.

Windows 10 verze 1903 a novější s Správce konfigurace 1906

Když aktualizujete na Správce konfigurace verze 1906 a máte vybraný Windows 10 pro synchronizaci, automaticky se objeví následující akce:

 • K Windows 10 se přidá produkt verze 1903 a novější verze.
 • Pravidla automatického nasazení obsahující Windows 10 se aktualizují tak, aby zahrnovala Windows 10 verze 1903 a novější.
 • Plány údržby se aktualizují tak , aby zahrnovaly Windows 10, verzi 1903 a novější produkt.

Windows 10 verze 1903 a novější s Správce konfigurace 1902

Pokud používáte Správce konfigurace 1902 s Windows 10,verze 1903, budete muset:

Windows Programu Insider

Zařízení s Windows Insider Preview buildy můžete Správce konfigurace. Tato změna znamená, že tato zařízení můžete spravovat beze změny běžných procesů nebo Windows aktualizace pro firmy. Aktualizace funkcí a kumulativní aktualizace pro buildy Windows Insider Preview si můžete stáhnout do Správce konfigurace stejně jako všechny Windows nebo upgrade. Další informace najdete v článku Publikování předběžné verze Windows aktualizace funkcí ve službě WSUS.

Další informace o podpoře pro Windows Insider v Správce konfigurace najdete v tématu Podpora Windows 11.

Požadavky

Povolení Windows a aktualizací programu Insider

Musíte povolit produkty a klasifikace pro upgrady a aktualizace Windows Insider. Aktualizace funkcí, kumulativní aktualizace a další aktualizace pro Windows Insider jsou v kategorii produktů Windows Insider Pre-Release.

 1. V Správce konfigurace konzoly přejděte na AdministrationSite > ConfigurationSites > .
 2. Vyberte web centrální správy nebo samostatnou primární lokalitu.
 3. Na kartě Domů ve skupině Nastavení klikněte na Konfigurovat součásti webu a potom klikněte na Bod aktualizace softwaru.
 4. Na kartě Produkty se ujistěte, že jsou pro synchronizaci vybrané následující produkty:
  • Windows Insider Pre-Release
  • Windows 10, verze 1903 a novější
 5. Na kartě Klasifikace se ujistěte, že jsou pro synchronizaci vybrané následující klasifikace:
  • Upgrady
  • Aktualizace zabezpečení
  • Aktualizace (volitelné)
 6. Kliknutím na OK zavřete vlastnosti součásti Bod aktualizace softwaru.

Upgrade Windows zařízení Insider

Po synchronizaci upgradů pro Windows insider > je můžete zobrazit v knihovně softwaru Windows ServicingAll > Windows aktualizace funkcí.

Windows insiderů – aktualizace funkcí pro Windows služby

Nasaďte aktualizace funkcí pro Windows Insider do cílové kolekce stejně jako jakýkoli jiný upgrade. Při nasazování těchto aktualizací funkcí ale budete chtít mít na paměti následující položky:

 • Tyto upgrady budou platné pro všechny klienty Windows 10 1903 nebo starší s odpovídající architekturou, edicí a jazykem.
 • Existují licenční podmínky, aby vaše nasazení bylo možné nainstalovat, musí tyto podmínky přijmout.
 • Zvažte použití priority vlákna v nastavení klienta.
 • Dynamická aktualizace automaticky nainstaluje důležité aktualizace, včetně nejnovější kumulativní aktualizace, přímo z webu Microsoft Update. Toto chování začalo aktualizací funkcí pro Windows 10 verze 1903.

Další informace o nasazení upgradů najdete v tématu Správa Windows jako služby.

Aktualizace zařízení Insider

Kumulativní aktualizace pro Windows Insider budou k dispozici pro službu WSUS a podle rozšíření pro Správce konfigurace. Tyto kumulativní aktualizace budou vydávány s četností podobnou Windows kumulativní aktualizace. Kumulativní Windows programu Insider jsou v kategorii produktů Windows Insider Pre-Release a klasifikované jako aktualizace zabezpečení nebo aktualizace. Kumulativní aktualizace pro program Windows Insider můžete nasadit pomocí pravidelného procesu aktualizace softwaru, jako je použití pravidel automatického nasazení nebo fázovaná nasazení.

Rozšířené aktualizace zabezpečení a Správce konfigurace

Program Rozšířené aktualizace zabezpečení (ESU) je poslední možnost pro zákazníky, kteří potřebují spustit některé starší produkty Microsoftu po skončení podpory. Zahrnuje důležité nebo důležité aktualizace zabezpečení (definované Centrem microsoft security response center (MSRC)) po dobu maximálně tří let od data ukončení rozšířené podpory produktu.

Produkty, které přesahují jejich životní cyklus podpory, nejsou podporované pro použití s Správce konfigurace. Patří sem všechny produkty, na které se vztahuje program ESU. Například Windows 7. Aktualizace zabezpečení vydané v rámci programu ESU budou publikovány ve službě Windows Server Update Services (WSUS). Tyto aktualizace se zobrazí v Správce konfigurace konzole. I když produkty, které jsou zahrnuté v programu ESU, už nejsou podporované pro použití s Správce konfigurace, nejnovější vydaná verze aktuální větve Správce konfigurace se může použít k nasazení Windows instalaci aktualizací zabezpečení vydaných v rámci programu.

Funkce správy klientů, které se netýkají správy aktualizací softwaru Windows nasazení operačního systému, se už nebudou testovat v operačních systémech, na které se vztahuje program ESU, Windows nezaručujeme, že budou dál fungovat. Důrazně doporučujeme upgradovat nebo migrovat na aktuální verzi operačních systémů co nejdříve, aby bylo možné získat podporu pro správu klientů.

Tip

Od Správce konfigurace 2010 budete v konzoli upozorněni na zařízení s operačními systémy, která jsou po datu ukončení podpory a která už nemají nárok na přijímání aktualizací zabezpečení. Další informace najdete v tématu Oznámení konzoly. Tyto informace jsou poskytovány pro vaše pohodlí a pouze pro interní použití ve vaší společnosti. Na tyto informace byste se neměli spoléhat výhradně při potvrzení aktualizace nebo dodržování licenčních předpisů. Ujistěte se, že jste si ověřili správnost informací, které jste poskytli.

Další kroky

Spusťte synchronizaci aktualizací softwaru a načtěte aktualizace softwaru na základě nových kritérií. Další informace najdete v tématu Synchronizace aktualizací softwaru.