Synchronizace aktualizací softwaru z odpojené aktualizace softwaru

Platí pro: Správce konfigurace (aktuální větev)

Pokud je bod aktualizace softwaru na webu nejvyšší úrovně odpojený od internetu, musíte k synchronizaci metadat aktualizací softwaru použít funkce exportu a importu nástroje WSUSUtil. Jako zdroj synchronizace můžete zvolit existující server SLUŽBY WSUS, který Správce konfigurace vaší hierarchii. Tento článek obsahuje informace o použití funkcí exportu a importu nástroje WSUSUtil.

Pokud chcete exportovat a importovat metadata aktualizací softwaru, musíte exportovat metadata aktualizací softwaru z databáze SLUŽBY WSUS na určený exportní server, pak zkopírovat soubory místně uložených licenčních podmínek do odpojené aktualizace softwaru a potom importovat metadata aktualizací softwaru do databáze SLUŽBY WSUS v odpojené bodě aktualizace softwaru.

Následující tabulka slouží k identifikaci exportového serveru, na kterém se mají exportovat metadata aktualizací softwaru.

Bod aktualizace softwaru Upstream update source for connected software update points Export serveru pro odpojený bod aktualizace softwaru
Web centrální správy Microsoft Update (internet)

Existující server SLUŽBY WSUS
Vyberte server SLUŽBY WSUS, který se synchronizuje se službou Microsoft Update pomocí klasifikací aktualizací softwaru, produktů a jazyků, které potřebujete ve svém Správce konfigurace prostředí.
Samostatný primární web Microsoft Update (internet)

Existující server SLUŽBY WSUS
Vyberte server SLUŽBY WSUS, který se synchronizuje se službou Microsoft Update pomocí klasifikací aktualizací softwaru, produktů a jazyků, které potřebujete ve svém Správce konfigurace prostředí.

Před zahájením procesu exportu ověřte, jestli je synchronizace aktualizací softwaru dokončená na vybraném serveru exportu, aby se zajistilo, že se synchronizují metadata nejnovějších aktualizací softwaru. Pokud chcete ověřit, že synchronizace aktualizací softwaru byla úspěšně dokončena, použijte následující postup.

Ověření úspěšného dokončení synchronizace aktualizací softwaru na serveru exportu

 1. Otevřete konzolu pro správu služby WSUS a připojte se k databázi služby WSUS na serveru exportu.

 2. V konzole pro správu služby WSUS klikněte na Synchronizace. V podokně výsledků se zobrazí seznam pokusů o synchronizaci aktualizací softwaru.

 3. V podokně výsledků najděte nejnovější pokus o synchronizaci aktualizací softwaru a ověřte, že se úspěšně dokončila.

Důležité

 • Aby bylo možné exportovat metadata aktualizací softwaru, musí být nástroj WSUSUtil spuštěn místně na serveru exportu. Aby bylo možné importovat metadata aktualizací softwaru, musí být také spuštěný na serveru s odpojenou aktualizací softwaru. Kromě toho musí být uživatel, který spustí nástroj WSUSUtil, členem místní skupiny Administrators na každém serveru.
 • Pokud používáte tento Windows Server 2012, ujistěte se, že je na serverech SLUŽBY WSUS nainstalovaná aktualizace KB2819484.

Export aktualizací softwaru

Proces exportu aktualizací softwaru se skládá ze dvou hlavních kroků: kopírování souborů místně uložených licenčních podmínek do odpojené aktualizace softwaru a export metadat aktualizací softwaru z databáze služby WSUS na export serveru.

Pomocí následujícího postupu zkopírujte metadata místních licenčních podmínek do odpojené aktualizace softwaru.

Kopírování místních souborů ze serveru pro export na server s odpojenou aktualizací softwaru

 1. Na serveru pro export přejděte do složky, do které se ukládají aktualizace softwaru a licenční podmínky pro aktualizace softwaru. Ve výchozím nastavení server SLUŽBY WSUS ukládá soubory na <WSUSInstallationDrive>\WSUS\WSUSContent , kde \ WSUSInstallationDrive je jednotka, na které je služba WSUS nainstalovaná.

 2. Zkopírujte všechny soubory a složky z tohoto umístění do složky WSUSContent na serveru s odpojenou aktualizací softwaru.

  Pomocí následujícího postupu exportujte metadata aktualizací softwaru z databáze služby WSUS na serveru exportu.

Export metadat aktualizací softwaru z databáze služby WSUS na serveru exportu

 1. Na příkazovém řádku exportovaného serveru přejděte do složky, která obsahuje WSUSutil.exe. Ve výchozím nastavení je nástroj umístěn na %ProgramFiles%\Update Services\Tools. Pokud je například nástroj umístěný ve výchozím umístění, zadejte cd %ProgramFiles%\Update Services\Tools.

 2. Pokud chcete exportovat metadata aktualizací softwaru do souboru balíčku, zadejte následující:

  wsusutil.exe exportusouboru protokolu název_balíčku

  Příklad:

  wsusutil.exe export export.xml.gz export.log

  Formát lze shrnout takto: za WSUSutil.exe následuje možnost exportu, název exportu souboru .xml.gz, který se vytvoří během operace exportu, a název souboru protokolu. WSUSutil.exe exportuje metadata ze serveru exportu a vytvoří soubor protokolu operace.

  Poznámka

  Balíček (.xml.gz) a název souboru protokolu musí být v aktuální složce jedinečné.

 3. Přesuňte balíček exportu do složky, která obsahuje WSUSutil.exe na importu serveru SLUŽBY WSUS.

  Poznámka

  Pokud balíček přesunete do této složky, může být import jednodušší. Balíček můžete přesunout do libovolného umístění, které je přístupné pro server importu, a potom určit umístění při spuštění WSUSutil.exe.

Import metadat aktualizací softwaru

Pomocí následujícího postupu naimportujte metadata aktualizací softwaru z exportového serveru do odpojené části aktualizace softwaru.

Důležité

Nikdy neimportujte exportovaná data ze zdroje, který nevěřujete. Pokud importujete obsah ze zdroje, který nevěřujete, může to ohrozit zabezpečení vašeho serveru SLUŽBY WSUS.

Import metadat do databáze importovaného serveru

 1. Na příkazovém řádku na importu serveru SLUŽBY WSUS přejděte do složky, která obsahuje WSUSutil.exe. Ve výchozím nastavení je nástroj umístěn na %ProgramFiles%\Update Services\Tools.

 2. Zadejte následující příkaz:

  wsusutil.exe importusouboru protokolu název_balíčku

  Příklad:

  wsusutil.exe import export.xml.gz import.log

  Formát lze shrnout takto: za WSUSutil.exe následuje příkaz importu, název souboru balíčku (.xml.gz), který se vytvoří během operace exportu, cesta k souboru balíčku, pokud je v jiné složce, a název souboru protokolu. WSUSutil.exe importuje metadata ze serveru exportu a vytvoří soubor protokolu operace.

Další kroky

Po první synchronizaci aktualizací softwaru nebo po nových klasifikacích nebo produktech je nutné nakonfigurovat nové klasifikace a produkty tak, aby synchronizovaly aktualizace softwaru s novými kritérii.

Po synchronizaci aktualizací softwaru s kritérii, která potřebujete, spravujte nastavení aktualizací softwaru.