Přidání spravovaných aplikací Google Play do zařízení s Androidem Enterprise pomocí Intune

Spravovaný Obchod Google Play je podnikový obchod s aplikacemi Google a jediným zdrojem aplikací pro Android Enterprise v Intune. Intune můžete použít k orchestraci nasazení aplikace prostřednictvím spravovaného Google Play pro jakýkoli scénář Android Enterprise (včetně pracovního profilu v osobním vlastnictví, vyhrazených, plně spravovaných a firemních registrací pracovních profilů). Způsob přidávání spravovaných aplikací Google Play do Intune se liší od způsobu přidávání aplikací pro Android pro jiné zařízení než Android Enterprise. Aplikace pro Store, obchodní aplikace (LOB) a webové aplikace se schvalují nebo přidávají do spravované služby Google Play a pak se synchronizují do Intune tak, aby se zobrazily v seznamu klientských aplikací. Jakmile se zobrazí v seznamu klientských aplikací, můžete spravovat přiřazení libovolné spravované aplikace Google Play stejně jako jakoukoli jinou aplikaci.

Aby bylo snazší konfigurovat a používat správu Androidu Enterprise, Intune po připojení tenanta Intune ke spravované službě Google Play automaticky přidá do konzoly pro správu Intune čtyři běžné aplikace související s Androidem Enterprise. Čtyři aplikace jsou následující:

 • Microsoft Intune – Používá se pro plně spravované scénáře Androidu Enterprise. Tato aplikace se automaticky nainstaluje do plně spravovaných zařízení během procesu registrace zařízení.
 • Microsoft Authenticator – pomáhá při přihlašování k účtům, pokud používáte dvojúrovňové ověřování. Tato aplikace se automaticky nainstaluje do plně spravovaných zařízení během procesu registrace zařízení.
 • Portál společnosti Intune – Používá se pro scénáře pracovního profilu zásad ochrany aplikací (APP) a Android Enterprise v osobním vlastnictví. Tato aplikace se automaticky nainstaluje do plně spravovaných zařízení během procesu registrace zařízení.
 • Spravovaná domovská obrazovka – Používá se pro scénáře vyhrazeného veřejného terminálu s více aplikacemi pro Android Enterprise. Správci IT by měli vytvořit přiřazení pro instalaci této aplikace na vyhrazená zařízení, která se budou používat ve scénářích veřejného terminálu s více aplikacemi.

Poznámka

Když koncový uživatel zaregistruje plně spravované zařízení s Androidem Enterprise, aplikace Portál společnosti Intune se automaticky nainstaluje a ikona aplikace se může zobrazit koncovému uživateli. Pokud se koncový uživatel pokusí spustit aplikaci Portál společnosti Intune, bude koncový uživatel přesměrován na aplikaci Microsoft Intune a ikona aplikace Portál společnosti bude následně skryta.

Než začnete

 • Ujistěte se, že jste svého tenanta Intune připojili ke spravované službě Google Play. Další informace najdete v tématu Připojení účtu Intune ke spravovanému účtu Google Play.
 • Pokud máte v úmyslu zaregistrovat zařízení s pracovním profilem v osobním vlastnictví, ujistěte se, že jste nakonfigurovali pracovní profily v osobním vlastnictví Intune a Androidu tak, aby spolupracovaly v úloze registrace zařízení na portálu. Další informace najdete v tématu Registrace zařízení s Androidem.

Poznámka

Při práci s Microsoft Intune doporučujeme používat prohlížeč Microsoft Edge nebo Google Chrome.

Spravované typy aplikací Google Play

Ve spravované službě Google Play jsou k dispozici tři typy aplikací:

 • Spravovaná aplikace z Obchodu Google Play – veřejné aplikace, které jsou obecně dostupné v Obchodě Play. Tyto aplikace můžete spravovat v Intune procházením aplikací, které chcete spravovat, jejich schválením a následným synchronizací do Intune.
 • Spravovaná soukromá aplikace Google Play – jedná se o obchodní aplikace publikované ve spravované službě Google Play Intune správci. Tyto aplikace jsou soukromé a jsou dostupné jenom pro vašeho tenanta Intune. Takto se spravují a nasazují obchodní aplikace se spravovanými službami Google Play a Android Enterprise.
 • Spravovaný webový odkaz Google Play – webové odkazy s ikonami definovanými správcem IT, které se dají nasadit do zařízení s Androidem Enterprise. Ty se zobrazují na zařízeních v seznamu aplikací zařízení stejně jako běžné aplikace.

Spravované aplikace z Obchodu Google Play

Poznámka

Většina nově vytvořených položek v Intune převzít značky oboru autora. To neplatí pro spravované aplikace Obchod Google Play. Správci můžou přiřadit značku oboru, která se použije pro všechny nově synchronizované spravované aplikace Google Play v podokně spravovaných konektorů Google Play. Další informace najdete v tématu Připojení účtu Intune ke spravovanému účtu Google Play.

Existují dva způsoby, jak procházet a schvalovat spravované aplikace z Obchodu Google Play pomocí Intune:

 1. Přímo v konzole Intune – Můžete procházet a schvalovat aplikace z Obchodu v zobrazení hostovaném v Intune. Otevře se přímo v konzole Intune a nevyžaduje opětovné ověření pomocí jiného účtu.
 2. Ve spravované konzole Google Play – Volitelně můžete přímo otevřít spravovanou konzolu Google Play a schvalovat tam aplikace. Další informace najdete v tématu Synchronizace spravované aplikace Google Play s Intune. To vyžaduje samostatné přihlášení pomocí účtu, který jste použili k připojení tenanta Intune ke spravované službě Google Play.

Přidání spravované aplikace z Obchodu Google Play přímo v konzole Intune

 1. Přihlaste se k Centru pro správu Microsoft Endpoint Manageru.

 2. Vyberte Přidat > všechny aplikace > .

 3. V podokně Vybrat typ aplikace v části Dostupné typy aplikací pro Store vyberte Spravovaná aplikace Google Play.

 4. Klikněte na Vybrat. Zobrazí se spravovaný obchod s aplikacemi Google Play .

  Poznámka

  Abyste mohli procházet spravované aplikace z Obchodu Google Play, musí být váš účet tenanta Intune připojený k vašemu účtu Android Enterprise. Další informace najdete v tématu Připojení účtu Intune ke spravovanému účtu Google Play.

 5. Výběrem aplikace zobrazíte podrobnosti o aplikaci.

 6. Na stránce, která zobrazuje aplikaci, klikněte na Schválit. Otevře se okno aplikace s žádostí o udělení oprávnění pro aplikaci k provádění různých operací.

 7. Výběrem možnosti Schválit přijměte oprávnění aplikace a pokračujte.

 8. Když aplikace požádá o nová oprávnění na kartě Nastavení schválení , vyberte Zachovat schválení a potom klikněte na Hotovo.

  Důležité

  Pokud tuto možnost nevyberete, budete muset nová oprávnění schválit ručně, pokud vývojář aplikace publikuje aktualizaci. To způsobí, že se instalace a aktualizace aplikace zastaví, dokud se oprávnění neschválila. Z tohoto důvodu doporučujeme vybrat možnost automatického schválení nových oprávnění.

 9. Kliknutím na Vybrat vyberte aplikaci.

 10. Kliknutím na Synchronizovat v horní části okna synchronizujte aplikaci se spravovanou službou Google Play.

 11. Kliknutím na Aktualizovat aktualizujete seznam aplikací a zobrazíte nově přidanou aplikaci.

Přidání spravované aplikace z Obchodu Google Play do spravované konzoly Google Play (alternativa)

Pokud chcete raději synchronizovat spravovanou aplikaci Google Play s Intune místo toho, abyste ji přidali přímo pomocí Intune, postupujte následovně.

Důležité

Níže uvedené informace jsou alternativní metodou přidání spravované aplikace Google Play pomocí Intune, jak je popsáno výše.

 1. Přejděte do spravovaného obchodu Google Play. Přihlaste se pomocí stejného účtu, který jste použili ke konfiguraci připojení mezi Intune a Androidem Enterprise.

 2. Pomocí Intune vyhledejte obchod a vyberte aplikaci, kterou chcete přiřadit.

 3. Na stránce, která zobrazuje aplikaci, klikněte na Schválit.
  V následujícím příkladu byla zvolena aplikace Microsoft Excel.

  Tlačítko Schválit ve spravovaném obchodě Google Play

  Otevře se okno aplikace s žádostí o udělení oprávnění pro aplikaci k provádění různých operací.

 4. Výběrem možnosti Schválit přijměte oprávnění aplikace a pokračujte.

  Tlačítko Schválit pro oprávnění aplikace

 5. Vyberte možnost pro zpracování nových žádostí o oprávnění aplikace a pak vyberte Uložit.

  Možnosti pro zpracování nových žádostí o oprávnění aplikace

  Aplikace je schválená a zobrazí se v konzole pro správu IT. Dále můžete synchronizovat spravovanou aplikaci Google Play s Intune.

Spravované privátní (LOB) aplikace Google Play

Existují dva způsoby, jak přidat obchodní aplikace do spravované služby Google Play:

 1. Přímo v konzole Intune – to vám umožní přidat obchodní aplikace odesláním pouze apk aplikace a názvu přímo v rámci Intune. Tato metoda nevyžaduje, abyste měli vývojářský účet Google a nevyžaduje, abyste zaplatili poplatek za registraci u Googlu jako vývojáře. Tato metoda je jednodušší a má výrazně snížený počet kroků a zpřístupňuje obchodní aplikace pro správu za deset minut.
 2. V konzole pro vývojáře Google Play – pokud máte vývojářský účet Google nebo chcete nakonfigurovat pokročilé distribuční funkce, které jsou dostupné jenom v konzole pro vývojáře Google Play (například přidání dalších snímků obrazovky aplikace), můžete použít Konzolu pro vývojáře Google Play.

Publikování privátních (LOB) spravovaných aplikací Google Play přímo v konzole Intune

 1. Přihlaste se k Centru pro správu Microsoft Endpoint Manageru.

 2. Vyberte Přidat > všechny aplikace > .

 3. V podokně Vybrat typ aplikace v části Dostupné typy aplikací pro Store vyberte Spravovaná aplikace Google Play.

 4. Klikněte na Vybrat. Spravovaný obchod s aplikacemi Google Play se zobrazí v rámci Intune.

 5. V okně Google Play vyberte Soukromé aplikace (vedle ikony zámku ).

 6. Kliknutím na tlačítko + v pravém dolním rohu přidejte novou aplikaci.

 7. Přidejte název aplikace a klikněte na Nahrát APK a přidejte balíček aplikace APK.

  Poznámka

  Název balíčku vaší aplikace musí být globálně jedinečný ve službě Google Play (nejen jedinečný v rámci vašeho podnikového účtu nebo účtu google play pro vývojáře). V opačném případě se zobrazí chyba Nahrát nový soubor APK s jiným názvem balíčku .

 8. Klikněte na Vytvořit.

 9. Pokud jste přidávání aplikací dokončili, zavřete podokno Managed Google Play.

 10. Kliknutím na Synchronizovat v podokně aplikace se synchronizuje se spravovanou službou Google Play.

  Poznámka

  Synchronizace privátních aplikací může trvat několik minut. Pokud se aplikace nezobrazí při prvním provedení synchronizace, počkejte několik minut a zahajte novou synchronizaci. Aplikace můžete synchronizovat také ze spravovaného obchodu Google Play. Související informace najdete v tématu Synchronizace spravované aplikace Google Play s Intune.

Další informace o spravovaných privátních aplikacích Google Play, včetně nejčastějších dotazů, najdete v článku podpory Google: https://support.google.com/googleplay/work/answer/9146439

Důležité

Soukromé aplikace přidané pomocí této metody se nikdy nedají zveřejnit. Tuto možnost publikování použijte jenom v případě, že jste si jistí, že tato aplikace bude pro vaši organizaci vždy soukromá.

Publikování privátních (LOB) spravovaných privátních aplikací Google Play pomocí konzoly Google Developer Console

 1. Přihlaste se ke konzole pro vývojáře Google Play pomocí stejného účtu, který jste použili ke konfiguraci připojení mezi Intune a Androidem Enterprise.

  Poznámka

  Pokud se přihlašujete poprvé, musíte se zaregistrovat a zaplatit poplatek, abyste se stali členem programu Google Developer.

 2. V konzole přidejte novou aplikaci. Podrobnosti najdete v dokumentu podpory Google: Publikování privátních aplikací.

 3. Informace o aplikaci nahrajete a zadáte stejným způsobem, jakým publikujete libovolnou aplikaci do obchodu Google Play. Svoji organizaci ale musíte přidat konkrétně pomocí konzoly Google Play. Podrobnosti najdete v dokumentu podpory Společnosti Google o publikování ve vaší vlastní organizaci.

  Poznámka

  Pokud chcete aplikaci zpřístupnit jenom vaší organizaci, postupujte podle dokumentace podpory Googlu. Aplikace nebude dostupná ve veřejném obchodě Google Play.

  Další informace o nahrávání a publikování aplikací pro Android najdete v nápovědě ke konzole Pro vývojáře Google.

 4. Po publikování aplikace se přihlaste ke spravovanému obchodu Google Play pomocí stejného účtu, který jste použili ke konfiguraci připojení mezi Intune a Androidem Enterprise.

 5. V uzlu Aplikace ve Storu ověřte, že se zobrazí publikovaná aplikace.
  Aplikace se automaticky schválí pro synchronizaci s Intune.

Spravované webové odkazy Google Play se dají instalovat a spravovat stejně jako jiné aplikace pro Android. Po instalaci na zařízení se zobrazí v seznamu aplikací uživatele společně s dalšími aplikacemi, které nainstalovali. Když je tato možnost vybraná, spustí se v prohlížeči zařízení.

Poznámka

Pokud jste nakonfigurovali nastavení zásad ochrany aplikací Intune Přijímat data z jiných aplikací jako aplikace spravované zásadami, nebudou se v podnikovém kontextu Microsoft Edge otevírat webové odkazy nasdílené ze služby Managed Google Play. Když se webový odkaz odešle dolů přes Managed Google Play, nerozpozná se jako aplikace spravovaná pomocí MAM, což je důvod, proč se Microsoft Edge otevře v osobním kontextu nebo v režimu InPrivate, pokud uživatel není přihlášený pomocí osobního účtu. Související informace najdete v tématu Nastavení zásad ochrany aplikací pro Android v Microsoft Intune.

Webové odkazy se otevřou v Microsoft Edgi nebo jakékoli jiné aplikaci prohlížeče, kterou se rozhodnete nasadit. Nezapomeňte na zařízení nasadit alespoň jednu aplikaci prohlížeče, aby se webové odkazy mohly správně otevřít. Všechny možnosti zobrazení dostupné pro webové odkazy (celá obrazovka, samostatné a minimální uživatelské rozhraní) ale budou fungovat jenom s prohlížečem Chrome.

Vytvoření spravovaného webového odkazu Google Play:

 1. Přihlaste se k Centru pro správu Microsoft Endpoint Manageru.

 2. Vyberte Přidat > všechny aplikace > .

 3. V podokně Vybrat typ aplikace v části Dostupné typy aplikací pro Store vyberte Spravovaná aplikace Google Play.

 4. Klikněte na Vybrat. Spravovaný obchod s aplikacemi Google Play se zobrazí v rámci Intune.

 5. V okně Google Play vyberte Webové aplikace (vedle ikony Globe ).

 6. Kliknutím na tlačítko + v pravém dolním rohu přidejte novou aplikaci.

 7. Přidejte název aplikace, adresu URL webové aplikace, vyberte, jak se má aplikace zobrazit, a vyberte ikonu aplikace.

 8. Klikněte na Vytvořit.

 9. Pokud jste přidávání aplikací dokončili, zavřete podokno Managed Google Play.

 10. Kliknutím na Synchronizovat v podokně aplikace se synchronizuje se spravovanou službou Google Play.

  Poznámka

  Synchronizace webových aplikací může trvat několik minut. Pokud se aplikace nezobrazí při prvním provedení synchronizace, počkejte několik minut a zahajte novou synchronizaci.

Synchronizace spravované aplikace Google Play s Intune

Pokud jste schválili aplikaci ze Storu a nevidíte ji v úloze Aplikace , vynuťte okamžitou synchronizaci následujícím způsobem:

 1. Přihlaste se k Centru pro správu Microsoft Endpoint Manageru.
 2. Vyberte Konektory a tokeny pro správu > tenanta > spravované službou Google Play.
 3. V podokně Spravovaný Google Play zvolte Synchronizovat.
  Stránka aktualizuje čas a stav poslední synchronizace.
 4. V Centru pro správu Microsoft Endpoint Manager vyberte Aplikace > všechny aplikace.
  Zobrazí se nově dostupná spravovaná aplikace Google Play.

Přiřazení spravované aplikace Google Play k zařízením s pracovním profilem v osobním vlastnictví Androidu Enterprise a zařízením s pracovním profilem vlastněných společností

Když se aplikace zobrazí v uzlu Licence aplikací v podokně úloh Aplikace , můžete ji přiřadit stejně jako jakoukoli jinou aplikaci tím, že aplikaci přiřadíte skupinám uživatelů.

Po přiřazení se aplikace nainstaluje (nebo je dostupná k instalaci) na zařízeních uživatelů, na které jste cílili. Uživatel zařízení není požádán o schválení instalace. Další informace o zařízeních s pracovním profilem v osobním vlastnictví Androidu Enterprise najdete v tématu Nastavení registrace zařízení s pracovním profilem v osobním vlastnictví Androidu Enterprise.

Poznámka

Ve spravovaném obchodě Google Play se koncovému uživateli zobrazí jenom přiřazené aplikace. Proto je to klíčový krok, který musí správce provést při nastavování aplikací se spravovaným Google Play.

Přiřazení spravované aplikace Google Play plně spravovaným zařízením s Androidem Enterprise

Plně spravovaná zařízení s Androidem Enterprise jsou zařízení vlastněná společností přidružená k jednomu uživateli a používají se výhradně pro práci a ne pro osobní použití. Uživatelé na plně spravovaných zařízeních můžou získat své dostupné firemní aplikace ze spravované aplikace Google Play na svém zařízení.

Ve výchozím nastavení plně spravované zařízení s Androidem Enterprise neumožňuje zaměstnancům instalovat žádné aplikace, které organizace neschválila. Zaměstnanci navíc nebudou moct odebrat žádné nainstalované aplikace proti zásadám. Pokud chcete uživatelům umožnit přístup k úplnému obchodu Google Play, aby si mohli instalovat aplikace, a ne jenom mít přístup ke schváleným aplikacím ve spravovaném obchodě Google Play, můžete nastavit povolit přístup ke všem aplikacím v obchodě Google Play**.** S tímto nastavením má uživatel přístup ke všem aplikacím v obchodě Google Play pomocí svého firemního účtu, ale nákupy můžou být omezené. Omezení omezených nákupů můžete odebrat tím, že uživatelům povolíte přidávat do zařízení nové účty. Tím umožníte koncovým uživatelům nakupovat aplikace z obchodu Google Play pomocí osobních účtů a provádět nákupy v aplikaci. Další informace najdete v nastaveních zařízení s Androidem Enterprise, která umožňují povolit nebo omezit funkce pomocí Intune.

Poznámka

Aplikace Microsoft Intune, aplikace Microsoft Authenticator a aplikace Portál společnosti se během připojování nainstalují jako požadované aplikace na všechna plně spravovaná zařízení. Automatická instalace těchto aplikací poskytuje podporu podmíněného přístupu a Microsoft Intune uživatelé aplikace můžou zobrazit a vyřešit problémy s dodržováním předpisů.

Aktualizace spravované aplikace Google Play

Spravované aplikace Google Play se ve výchozím nastavení neaktualizují, pokud nejsou splněny následující podmínky:

 • Zařízení je připojené k wi-fi
 • Zařízení se nabíjí
 • Zařízení se aktivně nepoužívá.
 • Aplikace, která se má aktualizovat, není spuštěná v popředí.

Další informace najdete v dokumentaci ke správě Aktualizace aplikací od Googlu.

Konfigurací automatických aktualizací aplikací v zásadách konfigurace zařízení můžete nakonfigurovat požadavek wi-fi pro vyhrazená, plně spravovaná zařízení s pracovním profilem a zařízeními s pracovním profilem vlastněná společností.

U vyhrazených, plně spravovaných zařízení s pracovním profilem a zařízení s pracovním profilem vlastněných společností můžete zvolit režim aktualizace aplikace, když je aplikace přiřazená ke skupinám. Dostupné jsou následující režimy aktualizace:

 • Výchozí: Aktualizace aplikace podléhají výchozím podmínkám (popsanému výše).
 • Vysoká priorita: Aplikace se co nejdříve aktualizuje od vydání nové aktualizace a ignoruje všechny výchozí podmínky. To může být pro některé uživatele rušivé, protože k aktualizaci může dojít při používání zařízení.
 • Odložení: Když aplikace obdrží novou aktualizaci, aktivuje se 90denní čekací doba. Po 90 dnech se aplikace aktualizuje na nejnovější dostupnou verzi, i když tato verze nebyla aktualizací, která aktivovala čekací dobu. Mějte na paměti, že 90denní okno není možné konfigurovat. Pokud chcete čekací dobu ukončit včas, změňte režim aktualizace na Výchozí nebo Vysoká priorita.

Úprava režimu aktualizace aplikace:

 1. Přihlaste se k Centru pro správu Microsoft Endpoint Manageru.
 2. Vyberte Aplikace > Všechny aplikace.
 3. Vyberte aplikaci ze seznamu aplikací.
 4. Vyberte Vlastnosti.
 5. Vyberte Upravit podle oddílu Zadání .
 6. Vyhledejte skupinu, pro kterou chcete upravit režim aktualizace aplikace, kliknutím na odpovídající režim skupiny pro danou skupinu.
 7. V nastavení aplikace vyberte požadovaný režim aktualizace.

Správa oprávnění aplikace pro Android Enterprise

Android Enterprise vyžaduje, abyste před synchronizací s Intune schvalovali aplikace ve spravované webové konzole Google Play a přiřadili je uživatelům. Vzhledem k tomu, že Android Enterprise umožňuje bezobslužně a automaticky odesílat aplikace do zařízení uživatelů, musíte přijmout oprávnění aplikace jménem všech uživatelů. Uživatelům se při instalaci aplikací nezobrazují žádná oprávnění aplikace, takže je důležité, abyste oprávnění porozuměli.

Když vývojář aplikace aktualizuje oprávnění s novou verzí aplikace, nepřijmou se automaticky, ani když jste schválili předchozí oprávnění. Zařízení, na kterých běží předchozí verze aplikace, ji můžou dál používat. Aplikace se ale neupgraduje, dokud nebudou schválena nová oprávnění. Zařízení bez nainstalované aplikace neinstalují aplikaci, dokud neschválíte nová oprávnění aplikace.

Aktualizace oprávnění aplikace

Pravidelně navštěvujte spravovanou konzolu Google Play a kontrolujte nová oprávnění. Google Play můžete nakonfigurovat tak, aby vám nebo jiným uživatelům posílal e-mail, pokud jsou pro schválenou aplikaci vyžadována nová oprávnění. Pokud přiřadíte aplikaci a zjistíte, že není na zařízeních nainstalovaná, zkontrolujte nová oprávnění podle těchto kroků:

 1. Přejděte na Google Play.
 2. Přihlaste se pomocí účtu Google, který jste použili k publikování a schvalování aplikací.
 3. Vyberte kartu Aktualizace a zkontrolujte, jestli některé aplikace nevyžadují aktualizaci.
  Všechny uvedené aplikace vyžadují nová oprávnění a nepřiřazují se, dokud se nepoužijí.

Případně můžete nakonfigurovat Google Play tak, aby se automaticky znovu zobrazovaly oprávnění aplikace pro jednotlivé aplikace.

Další sestavy spravovaných aplikací Google Play pro zařízení s pracovním profilem Androidu Enterprise v osobním vlastnictví

U spravovaných aplikací Google Play nasazených na zařízeních s pracovním profilem androidu Enterprise v osobním vlastnictví můžete pomocí Intune zobrazit stav a číslo verze aplikace nainstalované na zařízení.

Práce se spravovanými uzavřenými testovacími stopami Google Play

Pokud chcete provést testování, můžete distribuovat neprodukční verzi spravované aplikace Google Play do zařízení zaregistrovaných ve scénáři Android Enterprise (pracovní profil Android Enterprise v osobním vlastnictví (BYOD), plně spravovaný android enterprise (COBO), vyhrazená zařízení s Androidem Enterprise zaregistrovaná ve sdíleném režimu Azure AD (neboli COSU) a pracovní profil vlastněný společností Android Enterprise (COPE).) V Intune můžete zjistit, jestli je v aplikaci publikovaná testovací stopa předprodukčního sestavení a jestli může tuto stopu přiřadit skupinám uživatelů nebo skupinám zařízení Azure Active Directory. Pracovní postup pro přiřazení produkční verze ke skupině, která aktuálně existuje, je stejný jako přiřazení neprodukčního kanálu. Po nasazení bude stav instalace každé skladby odpovídat číslu verze skladby ve spravované službě Google Play. Další informace najdete v uzavřených testovacích stopách google play pro předběžné verze testování aplikací.

Poznámka

Požadovaná nasazení aplikací pro neprodukční sledování aplikací nejsou v současné době pro zařízení zaregistrovaná v pracovním profilu v osobním vlastnictví Androidu Enterprise (BYOD) neschůdná.

Odstranění spravovaných aplikací Google Play

V případě potřeby můžete spravované aplikace Google Play odstranit z Microsoft Intune. Pokud chcete odstranit spravovanou aplikaci Google Play, otevřete Microsoft Intune na portálu a vyberte Všechny aplikace**.** > V seznamu aplikací vyberte tři tečky (...) napravo od spravované aplikace Google Play a pak ze zobrazeného seznamu vyberte Odstranit . Když odstraníte spravovanou aplikaci Google Play ze seznamu aplikací, spravovaná aplikace Google Play se automaticky neschválije.

Poznámka

Pokud je aplikace neschválené nebo odstraněná ze spravovaného obchodu Google Play, neodebere se ze seznamu Intune klientských aplikací. To vám umožní cílit zásady odinstalace na uživatele i v případě, že aplikace není schválená.

Pokud chcete vypnout registraci a správu Androidu Enterprise, přečtěte si článek Odpojení účtu pro správu Androidu Enterprise.

Systémové aplikace pro Android Enterprise

Můžete povolit systémovou aplikaci pro Android Enterprise pro vyhrazená zařízení s Androidem Enterprise nebo plně spravovaná zařízení. Další informace o přidání systémové aplikace pro Android Enterprise najdete v tématu Přidání systémových aplikací pro Android Enterprise do Microsoft Intune.

Zásady MAM s vyhrazenými zařízeními AE zaregistrovanými v Azure AD sdíleném režimu

Intune spravovaná vyhrazená zařízení s Androidem Enterprise zaregistrovaná ve sdíleném režimu Azure AD můžou přijímat zásady MAM a dají se cílit odděleně od jiných zařízení s Androidem Enterprise. Vyhrazená zařízení s Androidem Enterprise spravovaná systémem ntune, která nejsou v režimu sdíleného zařízení, budou dál blokovaná v získání MAM. Další informace o vyhrazených zařízeních s Androidem Enterprise spravovaných Intune, která jsou zaregistrovaná ve sdíleném režimu Azure AD, najdete v tématu Vyhrazená zařízení s Androidem Enterprise.

Další kroky