Přidání Microsoft 365 aplikací na Windows 10/11 pomocí Microsoft Intune

Abyste mohli přiřadit, monitorovat, konfigurovat nebo chránit aplikace, musíte je přidat do Intune. Jedním z dostupných typů aplikací je Microsoft 365 aplikací pro Windows 10 zařízení. Výběrem tohoto typu aplikace v Intune můžete přiřadit a nainstalovat Microsoft 365 na zařízení, která spravujete, Windows 10. Pokud pro ně vlastníte licence, můžete taky přiřazovat a instalovat aplikace Microsoft Project Online desktopové klienty a Microsoft Visio Online Plán 2. Dostupné Microsoft 365 se zobrazí jako jedna položka v seznamu aplikací v Intune v Azure.

Poznámka

Microsoft Office 365 ProPlus se přejmenoval na Microsoft 365 Apps pro velké organizace. V naší dokumentaci na něj často odkazujeme jako na Microsoft 365 Apps.

K aktivaci Microsoft 365 Apps aplikací nasazených prostřednictvím Microsoft 365 Apps je nutné použít Microsoft Intune. Microsoft 365 Apps pro firmy edice je podporovaná Intune, ale musíte nakonfigurovat sadu aplikací Microsoft 365 Apps pro firmy edition pomocí dat XML. Další informace najdete v tématu Konfigurace sady aplikací pomocí dat XML.

Použití nástroje Office nasazení (ODT) k instalaci OneDrive prostřednictvím Intune není podporováno. Instalace OneDrive se ale nainstaluje jako součást některých Microsoft 365 aplikací. Související informace najdete v tématu Možnosti konfigurace nástroje Office nasazení.

Než začnete

Důležité

Pokud jsou .msi Office na zařízení s koncovým uživatelem, musíte k bezpečné odinstalaci těchto aplikací použít funkci Odebrat MSI. V opačném případě se Intune doručovány Microsoft 365 aplikace se nepodaří nainstalovat.

Více povinných nebo dostupných přiřazení aplikací není aditivní. Při pozdějším přiřazení aplikace se přepíšou předem nainstalovaná přiřazení aplikací.

 • Zařízení, na která tyto aplikace nasadíte, musí Windows 10 Creators Update nebo novější.
 • Intune podporuje přidávání Office aplikací jenom z Microsoft 365 Apps sady.
 • Pokud jsou Office aplikace otevřené, Intune nainstaluje sadu aplikací, může instalace selhat a uživatelé můžou přijít o data z neuložené soubory.
 • Tato metoda instalace není podporována na Windows, Windows, Windows holografických nebo Windows Holographic for Business zařízeních.
 • Intune Microsoft 365 nepodporuje instalaci desktopových aplikací Microsoft Store (označovaných jako aplikace Office Centennial) na zařízení, na které jste už nasadili Microsoft 365 aplikace s Intune. Pokud tuto konfiguraci nainstalujete, může dojít ke ztrátě nebo poškození dat.
 • Více povinných nebo dostupných přiřazení aplikací není aditivní. Při pozdějším přiřazení aplikace se přepíšou předem nainstalovaná přiřazení aplikací. Pokud například první sada aplikací Office Word a novější aplikace word neobsahuje, Word se odinstaluje. Tato podmínka se nevztahuje na žádné Visio nebo Project aplikace.
 • Více Microsoft 365 nasazení není momentálně podporováno. Do zařízení se doručí jenom jedno nasazení.
 • Office verze – Zvolte, jestli chcete přiřadit 32bitovou nebo 64bitovou verzi Office. 32bitovou verzi můžete nainstalovat na 32bitová i 64bitová zařízení, ale 64bitovou verzi můžete nainstalovat jenom na 64bitová zařízení.
 • Odebrání MSI ze zařízení koncových uživatelů – Zvolte, jestli chcete odebrat existující Office .MSI aplikací ze zařízení koncových uživatelů. Instalace nebude úspěšná, pokud na zařízeních koncových uživatelů .MSI existující aplikace. Aplikace, které se mají odinstalovat, nejsou omezeny na aplikace vybrané pro instalaci v nástroji Configure App Suite, protože odeberou všechny aplikace Office (MSI) ze zařízení koncového uživatele. Další informace najdete v článku Odebrání existujících verzí instalačních Office MSI při upgradu na Microsoft 365 Apps. Když Intune zařízení Office na počítačích koncových uživatelů, koncoví uživatelé automaticky instalují stejné jazykové sady jako u předchozích .MSI Office instalací.

Vyberte Microsoft 365 Apps

 1. Přihlaste se k Centru pro správu Microsoft Endpoint Manageru.
 2. Vyberte AplikaceVšechny > aplikacePřidání > .
 3. Vyberte Windows 10 v Microsoft 365 Apps v podokně Vybrat typ aplikace.
 4. Klikněte na Vybrat. Zobrazí se Microsoft 365 Apps kroky přidání.

Krok 1 – Informace o ástech aplikací

V tomto kroku poskytnete informace o suite aplikací. Tyto informace vám pomohou identifikovat sadu aplikací v Intune a pomáhají uživatelům najít sadu aplikací na portálu společnosti.

 1. Na stránce s informacemi o aplikaci můžete potvrdit nebo změnit výchozí hodnoty:
  • Název sady: Zadejte název sady aplikací tak, jak se zobrazí na portálu společnosti. Ujistěte se, že všechny názvy sady, které používáte, jsou jedinečné. Pokud stejný název sady aplikací existuje dvakrát, zobrazí se uživatelům na portálu společnosti jenom jedna z těchto aplikací.
  • Popis sady: Zadejte popis sady aplikací. Můžete třeba zobrazit seznam aplikací, které jste vybrali.
  • Publisher: Microsoft se zobrazí jako vydavatel.
  • Kategorie: Volitelně můžete vybrat jednu nebo více předdefinových kategorií aplikací nebo kategorii, kterou jste vytvořili. Toto nastavení usnadňuje uživatelům vyhledání sady aplikací při procházení portálu společnosti.
  • Zobrazení této funkce jako doporučené aplikace v Portál společnosti: Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby se sada aplikací při procházení aplikací výrazně zobrazí na hlavní stránce portálu společnosti.
  • Adresa URL informací: Volitelně zadejte adresu URL webu, který obsahuje informace o této aplikaci. Adresa URL se zobrazí uživatelům na portálu společnosti.
  • Adresa URL ochrany osobních údajů: Volitelně zadejte adresu URL webu, který obsahuje informace o ochraně osobních údajů pro tuto aplikaci. Adresa URL se zobrazí uživatelům na portálu společnosti.
  • Vývojář: Microsoft se zobrazí jako vývojář.
  • Vlastník: Microsoft se zobrazí jako vlastník.
  • Poznámky: Zadejte všechny poznámky, které chcete přidružit k této aplikaci.
 2. Kliknutím na Další zobrazíte stránku Konfigurovat sadu aplikací.

Krok 2 – (možnost 1) Konfigurace sady aplikací pomocí návrháře konfigurace

Způsob konfigurace nastavení aplikace můžete zvolit tak, že vyberete formát nastavení konfigurace. Mezi možnosti nastavení formátu patří:

 • Návrhář konfigurace
 • Zadání dat XML

Když zvolíte Návrhář konfigurace**, změní se** podokno Přidat aplikaci tak, aby nabídlo tři další oblasti nastavení:

 • Konfigurace sady aplikací
 • Informace o 3D aplikaci
 • Vlastnosti

Snímek obrazovky: Přidání Microsoft 365 Apps – Návrhář konfigurace.

 1. Na stránce Configuration App Suite (Sada konfiguračních aplikací) zvolte Configuration Designer (Návrhář konfigurace).
  • Vyberte Office aplikací: Vyberte standardní Office, které chcete přiřadit zařízením, a to tak, že v rozevíracím seznamu vyberete aplikace.

  • Vyberte další Office aplikací ( vyžaduje se licence): Výběr dalších aplikací Office, které chcete přiřadit zařízením a pro které máte licence, výběrem aplikací v rozevíracím seznamu. Mezi tyto aplikace patří licencované aplikace, jako Microsoft Project Online desktopový klient a Microsoft Visio Online Plán 2.

  • Architektura: Zvolte, jestli chcete přiřadit 32bitovou nebo 64bitovou verzi Microsoft 365 Apps. 32bitovou verzi můžete nainstalovat na 32bitová i 64bitová zařízení, ale 64bitovou verzi můžete nainstalovat jenom na 64bitová zařízení.

  • Aktualizovat kanál: Zvolte, jak se Office aktualizace na zařízeních. Informace o různých aktualizačních kanálech najdete v tématu Přehled aktualizačních kanálů pro Microsoft 365 Apps pro velké organizace. Vyberte si z:

   • Měsíční
   • Měsíční (cílené)
   • Půlroční
   • Půlroční (cílené)

   Po výběru kanálu můžete zvolit následující možnosti:

   • Odebrání jiných verzí: Zvolte Ano, pokud chcete odebrat jiné verze Office (MSI) z uživatelských zařízení. Tuto možnost zvolte, pokud chcete odebrat stávající Office .MSI aplikací ze zařízení koncových uživatelů. Instalace nebude úspěšná, pokud na zařízeních koncových uživatelů .MSI existující aplikace. Aplikace, které se mají odinstalovat, nejsou omezeny na aplikace vybrané pro instalaci v nástroji Configure App Suite, protože odeberou všechny aplikace Office (MSI) ze zařízení koncového uživatele. Další informace najdete v článku Odebrání existujících verzí instalačních Office MSI při upgradu na Microsoft 365 Apps. Když Intune zařízení Office na počítačích koncových uživatelů, koncoví uživatelé automaticky instalují stejné jazykové sady jako u předchozích .MSI Office instalací.

   • Verze k instalaci: Zvolte verzi Office, která by měla být nainstalovaná.

   • Určitá verze: Pokud jste ve výše uvedeném nastavení zvolili možnost Specifická verze pro instalaci, můžete vybrat, jestli chcete nainstalovat konkrétní verzi Office pro vybraný kanál na zařízeních koncových uživatelů.

    Dostupné verze se budou v průběhu času měnit. Proto při vytváření nového nasazení mohou být dostupné verze novější a nemají k dispozici některé starší verze. Aktuální nasazení budou dál nasazovat starší verzi, ale seznam verzí se bude průběžně aktualizovat na kanál.

    U zařízení, která aktualizují svou připnutou verzi (nebo aktualizují jiné vlastnosti) a která jsou nasazená, jak je k dispozici, se stav vytváření sestav zobrazí jako Nainstalovaný, pokud nainstalovali předchozí verzi, dokud nenastane check-in zařízení. Když dojde ke kontrole zařízení, stav se dočasně změní na Neznámý, ale uživateli se nezobrazí. Když uživatel zahájí instalaci novější dostupné verze, zobrazí se uživateli stav nainstalovaný.

    Další informace najdete v tématu Přehled aktualizačních kanálů pro Microsoft 365 Apps.

  • Použití aktivace sdíleného počítače: Tuto možnost vyberte, když počítač sdílí víc uživatelů. Další informace najdete v tématu Přehled aktivace sdíleného počítače pro Microsoft 365 Apps.

  • Automatická akceptovat licenční smlouvu s koncovým uživatelem aplikace: Tuto možnost vyberte, pokud nechcete, aby koncoví uživatelé licenční smlouvu přijali. Intune pak smlouvu automaticky přijme.

  • Jazyky: Office se automaticky nainstaluje do libovolného podporovaného jazyka, který Windows na zařízení koncového uživatele. Tuto možnost vyberte, pokud chcete nainstalovat další jazyky pomocí sady aplikací.

   Můžete nasadit další jazyky pro Microsoft 365 Apps spravované prostřednictvím Intune. Seznam dostupných jazyků obsahuje jazykovou sadu Type of Language Pack (základní, částečná a kontrola pravopisu). Na portálu vyberte Microsoft Intune > AppsAll > appsAdd > . V seznamu Typ aplikace v podokně Přidat aplikaci vyberte Windows 10 v Microsoft 365 Apps. V podokně Nastavení App Suite vyberte Jazyky. Další informace najdete v tématu Přehled nasazení jazyků v Microsoft 365 Apps.

 2. Kliknutím na Další zobrazíte stránku Značky oboru.

Krok 2 – (možnost 2) Konfigurace sady aplikací pomocí dat XML

Pokud jste v rozevíracím seznamu Nastavení formátu na stránce Konfigurace sady aplikací vybrali možnost Zadat data XML, můžete sadu aplikace Office nakonfigurovat pomocí vlastního konfiguračního souboru.

Snímek obrazovky: Přidání Microsoft 365 – Návrhář konfigurace – příklad XML.

 1. Přidali jsme kód XML pro konfiguraci.

  Poznámka

  ID produktu může být Business (O365BusinessRetail) nebo Proplus (O365ProPlusRetail). Sadu aplikací v edici aplikace ale můžete nakonfigurovat jenom Microsoft 365 Apps pro firmy dat XML. Všimněte si Microsoft Office 365 ProPlus že se soubor přejmenoval na Microsoft 365 Apps pro velké organizace.

 2. Kliknutím na Další zobrazíte stránku Značky oboru.

Další informace o zadávání dat XML najdete v tématu Možnosti konfigurace nástroje Office nasazení.

Krok 3 – Výběr značek oboru (volitelné)

Značky oboru můžete použít k určení, kdo může zobrazit informace o klientské aplikaci v Intune. Úplné podrobnosti o značkách oboru najdete v tématu Použití řízení přístupu založeného na rolích a značek oboru pro distribuované IT.

 1. Pokud chcete volitelně přidat značky oboru pro sadu aplikací, klikněte na Vybrat značky oboru.
 2. Kliknutím na Další zobrazíte stránku Zadání .

Krok 4 – Zadání

 1. Vyberte Povinná, Dostupná pro zaregistrovaná zařízení nebo Odinstalovat přiřazení skupin pro sadu aplikací. Další informace najdete v tématu Přidání skupin pro uspořádání uživatelů a zařízení a Přiřazení aplikací skupinám pomocí Microsoft Intune.
 2. Kliknutím na Další zobrazte stránku Zkontrolovat a vytvořit.

Krok 5 – Revize + vytvoření

 1. Zkontrolujte hodnoty a nastavení, které jste zadali pro sadu aplikací.

 2. Až budete hotovi, klikněte na Vytvořit a přidejte aplikaci do Intune.

  Zobrazí se okno Přehled.

Podrobnosti o nasazení

Jakmile se zásady nasazení z Intune Office přiřadí cílovým počítačům prostřednictvím konfigurace poskytovatel metadat (CSP), koncové zařízení automaticky stáhne instalační balíček z officecdn.microsoft.com umístění. V adresáři Program Files se zobrazí dva adresáře:

Office instalačních balíčků v adresáři Program Files

V Microsoft Office se vytvoří nová složka, ve které jsou uložené instalační soubory:

Nová vytvořená složka v Microsoft Office adresáři

V Microsoft Office 15 se ukládají soubory Office spouštěče instalace Klikni a spouštěč. Instalace se spustí automaticky, pokud je typ přiřazení povinný:

Kliknutím spustíte soubory spouštěče instalace.

Instalace bude v tichém režimu, pokud je přiřazení Microsoft 365 nakonfigurováno podle potřeby. Po úspěšné instalaci se stažené instalační soubory odstraní. Pokud je přiřazení nakonfigurované jako Dostupné, Office aplikace se zobrazí v Portál společnosti, aby koncoví uživatelé mohli instalaci spustit ručně.

Řešení problémů

Intune ke stažení Office nasazení Microsoft 365 Apps klientským počítačům pomocí nástroje Office 365 CDN. Odkazujte na osvědčené postupy popsané v tématu Správa koncových bodů Office 365 Office 365 ujistěte se, že konfigurace sítě umožňuje klientům přímý přístup k CDN, CDN ne směrování provozu prostřednictvím centrálních koncových bodů, aby se zabránilo zavedení nadbytečné latence.

Důležité

U vlastních Office XML nástroje pro nasazení odpovídá stav instalace jenom výsledku pokusu o instalaci. Stav instalace neodpovídá tomu, jestli je aplikace v počítači aktuálně nainstalovaná.

Spusťte nástroj podpora Microsoftu a Pomocníka pro obnovení pro Microsoft 365 na cílovém zařízení, pokud narazíte na problémy s instalací nebo za běhu.

Další podrobnosti o řešení potíží

Pokud se vám nedaří nainstalovat aplikace Microsoft 365 do zařízení, musíte zjistit, jestli se problém Intune nebo operačního systému/Office související. Pokud vidíte dvě složky , Microsoft Office a Microsoft Office 15, které se zobrazují v adresáři Programové soubory zařízení, můžete potvrdit, že Intune nasazení úspěšně zahájilo. Pokud v části Programové soubory nevidíte obě složky, měli byste potvrdit následující případy:

 • Zařízení je správně zaregistrované do Microsoft Intune.

 • Zařízení má aktivní síťové připojení. Pokud je zařízení v režimu v letadle, je vypnuté nebo je v místě, kde není služba, zásada se nepoužije, dokud se nenasytuje připojení k síti.

 • Požadavky Intune i Microsoft 365 jsou splněné a související rozsahy IP adres jsou přístupné na základě následujících článků:

 • Správným skupinám byla přiřazena Microsoft 365 aplikace.

Kromě toho sledujte velikost adresáře C:\Program Files\Microsoft Office\Updates\Download. Instalační balíček stažený z Intune se uloží do tohoto umístění. Pokud se velikost nezvětší nebo se zvětší jenom velmi pomalu, doporučujeme zkontrolovat připojení k síti a šířku pásma.

Jakmile dojdete k závěru, že Intune i síťová infrastruktura fungují podle očekávání, měli byste problém dál analyzovat z hlediska operačního systému. Zvažte následující podmínky:

 • Cílové zařízení musí běžet na Windows 10 Creators Update nebo novější.
 • Při nasazení Office aplikace se Intune žádné existující aplikace.
 • Stávající verze instalačních Office MSI byly ze zařízení správně odebrány. Intune využívá Office klikni a spouštěč, který není kompatibilní s Office MSI. Toto chování je dále zmíněno v tomto dokumentu:
  Office nainstalovaný s nástroji Klikni a spouštět a Windows instalační program na stejném počítači není podporovaný.
 • Přihlašovací uživatel by měl mít oprávnění k instalaci aplikací na zařízení.
 • Potvrďte, že na základě protokolu Windows Prohlížeč událostí logsapplications Windows žádné > problémy.
 • Během Office zachyťte podrobné protokoly instalace. Postupujte takto:
  1. Aktivujte podrobné protokolování Office instalace na cílových počítačích. Pokud to chcete udělat, upravte registr spuštěním následujícího příkazu:
   reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\ClickToRun\OverRide /v LogLevel /t REG_DWORD /d 3
  2. Znovu nasaďte Microsoft 365 Apps na cílová zařízení.
  3. Počkejte přibližně 15 až 20 minut a přejděte do složky %temp% a do složky %windir%\temp , seřazte podle data změny a vyberte soubory {Název počítače}-{TimeStamp}.log , které se změnily podle doby reprocesu.
  4. Pokud chcete zakázat podrobný protokol, spusťte následující příkaz:
   reg delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\ClickToRun\OverRide /v LogLevel /f
   Podrobné protokoly mohou poskytnout další podrobné informace o procesu instalace.

Chyby při instalaci sady aplikací

Informace o tom, jak zobrazit podrobné protokoly instalace, najdete v tématu Microsoft 365 Apps protokolování ULS.

V následujících tabulkách jsou uvedené běžné kódy chyb, se kterými se můžete setkat, a jejich význam.

Stav pro Office CSP

Stav Fáze Popis
1460 (ERROR_TIMEOUT) Stáhnout Stažení nástroje Office nasazení se nezdařilo.
13 (ERROR_INVALID_DATA) - Podpis stažených nástrojů pro nasazení Office nelze ověřit.
Kód chyby od CertVerifyCertificateChainPolicy - Neúspěšná kontrola certifikace pro stažený nástroj Office nasazení
997 WIP Instalace
0 Po instalaci Instalace proběhla úspěšně.
1603 (ERROR_INSTALL_FAILURE) - Nepodařilo se provést žádnou nezbytnou kontrolu, například:SxS (Pokusil(a) se nainstalovat při instalaci instalační služby MSI 2016)Neshoda verzíDalší
0x8000ffff (E_UNEXPECTED) - Pokus o odinstalaci v případě, že na počítači není Office klikni a spouštět
17002 - Nepodařilo se dokončit scénář (instalace). Možné důvody:Instalace zrušená uživatelemInstalace zrušená jinou instalacíNení místa na disku během instalaceUnknown language ID
17004 - Neznámé skladové skladové soubory

Office chyb nástroje pro nasazení

Scénář Návratový kód Uživatelské rozhraní Poznámka:
Úsilí o odinstalaci v případě, že není aktivní instalace klikni a spouštěná -2147418113, 0x8000ffff nebo 2147549183 Kód chyby: 30088-1008 Kód chyby: 30125-1011 (404) Nástroj Office Deployment Tool
Instalace, pokud je nainstalovaná verze MSI 1603 - Nástroj Office Deployment Tool
Instalace zrušená uživatelem nebo jinou instalací 17002 - Klikni a spouštět
Zkuste nainstalovat 64bitovou verzi na zařízení s 32bitovou instalací. 1603 - Office návratový kód nástroje pro nasazení
Zkuste nainstalovat neznámou skladové věci (ne legitimní případ použití pro Office csP, protože bychom měli předávat jenom platné skladové sklady) 17004 - Klikni a spouštět
Nedostatek místa 17002 - Klikni a spouštět
Spuštění klienta Klikni a spouště se nezdařilo (neočekávané) 17000 - Klikni a spouštět
Klientovi klikni a spouště se nepodařilo zařadit do fronty scénář (neočekávaný) 17001 - Klikni a spouštět

Další kroky