Získání aplikace Portál společnosti Intune

Microsoft Intune pomáhá organizacím spravovat přístup k interním aplikacím, datům a prostředkům. Portál společnosti Intune je aplikace, která vám jako zaměstnanec nebo student ve vaší organizaci umožňuje zabezpečený přístup k těmto prostředkům.

Aplikace je k dispozici pro stolní počítače (Windows a macOS) a mobilní zařízení (Android a iOS). Abyste se mohli přihlásit k aplikaci, musíte mít pracovní nebo školní účet prostřednictvím vaší organizace.

Instalace aplikace

Portál společnosti Intune je k dispozici pro Android, iOS, macOS a Windows.

Android

Nainstalujte Portál společnosti pro Android z těchto úložišť:

Pokud jsou výše uvedené obchody s aplikacemi nedostupné nebo používáte zařízení, které nepodporuje Google Mobile Services, můžete si stáhnout Microsoft Intune Portál společnosti pro Android na svém zařízení a aplikaci načíst bokem. Při instalaci tímto způsobem aplikace automaticky neobdrží aktualizace ani opravy. Aplikaci pravidelně aktualizujte a opravujte sami.

Obchod Google Play není v Čínské lidové republice k dispozici. Místo toho můžete nainstalovat aplikaci Portál společnosti z vybraných čínských marketplace aplikací. Další informace najdete v tématu Instalace aplikace Portál společnosti v Čínské lidové republice.

iOS

Nainstalujte Portál společnosti pro iOS z App Store Apple.

macOS

Nainstalujte Portál společnosti pro macOS z registrace počítače Mac. Výběrem tohoto odkazu se okamžitě stáhne instalační balíček Portál společnosti do vašeho zařízení.

Windows

Nainstalujte Portál společnosti pro Windows z Microsoft Storu.

Přihlášení k aplikaci

Existují tři způsoby, jak se přihlásit k Portál společnosti:

 • Přihlaste se pomocí školní nebo pracovní e-mailové adresy a hesla.
 • Přihlaste se pomocí ověřování na základě certifikátů.
 • Přihlaste se z jiného zařízení.

Nejlepších výsledků dosáhnete, když použijete metodu, kterou vaše organizace doporučuje nebo vyžaduje.

Přihlášení pomocí školního nebo pracovního účtu

 1. Otevřete aplikaci a klepněte na Přihlásit se.

 2. Zadejte e-mailovou adresu přidruženou k vašemu školnímu nebo pracovnímu účtu a klepněte na Další.

 3. Zadejte svoje heslo a klepněte na Přihlásit se.

 4. Počkejte, než aplikace ověří vaše přihlašovací údaje. Po dokončení můžete získat přístup k funkcím v aplikaci a prostředkům vaší organizace.

Přihlášení pomocí certifikátu

Tuto možnost přihlášení uvidíte jenom v případě, že vaše organizace umožňuje ověřování na základě certifikátů a máte k dispozici certifikát, který můžete použít.

 1. Na zařízení otevřete aplikaci Portál společnosti.

 2. Zadejte e-mailovou adresu přidruženou k vašemu pracovnímu nebo školnímu účtu a klepněte na Další.

 3. Klepněte na Přihlásit se certifikátem.

 4. Klepnutím na Pokračovat certifikát použijete.

 5. Počkejte, než aplikace ověří váš certifikát. Po dokončení můžete získat přístup k funkcím v aplikaci a prostředkům vaší organizace.

Přihlášení přes jiné zařízení

Pokud pro přístup k pracovním prostředkům obvykle používáte čipovou kartu, přihlaste se k Portál společnosti podle pokynů v této části.

 1. Otevřete Portál společnosti na zařízení, které budete používat pro přístup k pracovním prostředkům.

 2. Vyberte Přihlásit se z jiného zařízení.

 3. Poznamenejte si jednorázový přihlašovací kód, který se zobrazí na obrazovce (nebo nechte tuto obrazovku po ruce pro další pár kroků).

  Pokyny k přechodu na https://microsoft.com/devicelogin stránku s jedinečným heslem z pracovního počítače a následné použití kódu k přihlášení.

 4. Přepněte na jiné zařízení (to, které používáte k ověření) a přejděte na https://microsoft.com/devicelogin.

 5. Po zobrazení výzvy zadejte kód.

  Obrázek prohlížeče uživatele na jeho pracovním počítači místo aplikace Portál společnosti. Zobrazená stránka Přihlášení zařízení vyzve uživatele k zadání kódu, který obdržel v aplikaci Portál společnosti.

 6. Výběrem možnosti Pokračovat povolíte Portál společnosti přihlásit se k pracovnímu zařízení.

 7. Jakmile se na obrazovce zobrazí zpráva, že jste přihlášení k Portál společnosti, můžete prohlížeč zavřít a přepnout na pracovní zařízení.

Oprávnění aplikace pro Android

Oprávnění popsaná v této části platí pro aplikaci Portál společnosti pro Android a zařízení s Androidem verze 8.0 a novější.

Úložiště

Pokud chcete v aplikaci sdílet diagnostiku, musíte na zařízení povolit Portál společnosti přístup k fotkám, médiím a souborům. Aplikace Portál společnosti Intune nikdy nepřistupuje k fotkám, médiím a souborům. Text oprávnění řídí Google a nedá se změnit.

Pokud přístup schválíte, může vaše zařízení zapisovat své datové protokoly na SD kartu zařízení. Schválení umožňuje přesun protokolů přes kabel USB.

Pokud přístup zamítnete, protokoly se nezapíšou na kartu SD zařízení. Chcete-li ignorovat budoucí zprávy o tomto oprávnění, zaškrtněte políčko vedle možnosti Příště příště nezobrazovat dotaz , až se znovu zobrazí výzva.

Pokud chcete upravit oprávnění, přejděte na Nastavení > aplikací > Portál společnosti > Permissions > Storage.

Kontakty

Pokud chcete zaregistrovat zařízení s Androidem do aplikace, musíte povolit Portál společnosti přístup ke svým kontaktům. Aplikace Portál společnosti Intune nikdy nepřistupuje k vašim kontaktům. Text oprávnění řídí Google a nedá se změnit.

Pokud přístup schválíte, Intune pro vás může vytvořit pracovní účet a spravovat identitu Azure Active Directory, která je k vám na vašem zařízení zaregistrovaná.

Pokud přístup odepřete, nemůžete svoje zařízení zaregistrovat do práce. Chcete-li ignorovat budoucí zprávy o tomto oprávnění, zaškrtněte políčko vedle možnosti Příště příště nezobrazovat dotaz , až se znovu zobrazí výzva.

Oprávnění upravíte tak, že přejdete na Aplikace > Nastavení > Portál společnosti > Nastavení > Telefon.

Telefonní hovory

Během registrace Portál společnosti požádá o oprávnění k uskute čtení a správě telefonních hovorů. Aplikace Portál společnosti Intune nikdy neprovádí ani nespravuje volání. Text oprávnění řídí Google a nedá se změnit.

Pokud přístup schválíte, povolíte sdílení telefonního čísla zařízení a IMEI s Intune. Tato čísla se v Intune hlásí jako podrobnosti o hardwaru a uvidí je váš správce IT.

Pokud přístup odepřete, můžete dál používat Portál společnosti a zaregistrovat zařízení. Vaše telefonní číslo a číslo IMEI se nikomu nesdílí ani neuvidí. Chcete-li ignorovat budoucí zprávy o tomto oprávnění, zaškrtněte políčko vedle možnosti Příště příště nezobrazovat dotaz , až se znovu zobrazí výzva.

Oprávnění upravíte tak, že přejdete na Aplikace > Nastavení > Portál společnosti > Nastavení > Telefon.

Zásady windows Information Protection

Následující zpráva je výsledkem chybné konfigurace v Microsoft Intune a musí ji vyřešit správce IT.

Firemní podpora vám musí poskytnout přístup k prostředkům společnosti.
Vaše společnost používá k ochraně zařízení zásady windows Information Protection. Firemní podpora bude muset zajistit, aby Portál společnosti povolili přístup k těmto prostředkům.

Pokud jste správce IT, můžete to vyřešit přidáním Portál společnosti do seznamu povolených nebo vyloučených aplikací v zásadách ochrany aplikací windows Information Protection (WIP). Další informace o WIP v Intune najdete v tématu Vytvoření a nasazení zásad WIP (Windows Information Protection) s Intune.

Další kroky

Po instalaci aplikace do zařízení postupujte podle pokynů vaší organizace a nastavte si zařízení pro školu nebo práci. Nápovědu k registraci najdete v tématu Registrace zařízení s Androidem pomocí Portál společnosti Intune.

Zablokovaný nebo potřebujete pomoc? Kontaktujte pracovníka podpory IT. Kontaktní informace najdete na webu Portál společnosti.