Zrušení přiřazení licencí Microsoftu 365 uživatelům

Licence můžete uživatelům zrušit na stránce Aktivní uživatelé nebo na stránce Licence . Metoda, kterou použijete, závisí na tom, jestli chcete zrušit přiřazení licencí k produktu konkrétním uživatelům nebo zrušit přiřazení uživatelských licencí z konkrétního produktu.

Poznámka

 • Jako správce nemůžete přiřadit nebo zrušit přiřazení licencí k předplatnému samoobslužného nákupu zakoupeného uživatelem ve vaší organizaci. Můžete převzít předplatné samoobslužného nákupu a pak přiřadit nebo zrušit přiřazení licencí.

 • U některých předplatných můžete předplatné zrušit jenom v omezeném časovém intervalu po zakoupení nebo obnovení předplatného. Pokud období zrušení uplynulo, vypněte opakované účtování, aby se předplatné na konci jeho období zrušilo.

Než začnete

Zrušení přiřazení licencí na stránce Licence

Na stránce Licence můžete přiřadit nebo zrušit přiřazení licencí až pro 20 uživatelů najednou. Na stránce se zobrazují produkty, které vlastníte, počet dostupných licencí pro jednotlivé produkty a počet přiřazených licencí z celkového počtu dostupných licencí.

Na stránce Licence se zobrazuje celkový součet licencí pro všechna předplatná se stejným názvem produktu. Můžete mít například jedno předplatné pro Microsoft 365 Business Premium, které má 5 licencí, a jiné předplatné s 8 licencemi pro stejný produkt. Na stránce Licence vidíte, že máte celkem 13 licencí pro Microsoft 365 Business Premium ve všech vašich předplatných. To se liší od toho, co vidíte na stránce Vaše produkty , která zobrazuje řádek pro každé předplatné, které vlastníte, i když jsou určené pro stejný produkt.

 1. V Centru pro správu přejděte na stránku Fakturační > licence .
 1. V Centru pro správu přejděte na stránku Fakturační > licence .
 1. Vyberte produkt.

 2. Zaškrtněte políčka uživatelů, kterým chcete zrušit přiřazení licencí.

 3. Vyberte Zrušit přiřazení licencí.

 4. V poli Zrušit přiřazení licencí vyberte Zrušit přiřazení.

Zrušení přiřazení licencí na stránce Aktivní uživatelé

Když na stránce Aktivní uživatelé odeberete přiřazení licencí, uživatelům se licence na produkt nepřiřadí.

Zrušení přiřazení licencí od jednoho uživatele

 1. V Centru pro správu přejděte na stránku Uživatelé > Aktivní uživatelé.
 1. V Centru pro správu přejděte na stránku Uživatelé > Aktivní uživatelé.
 1. Vyberte řádek uživatele, kterému chcete zrušit přiřazení licence.

 2. V pravém podokně vyberte Licence a aplikace.

 3. Rozbalte oddíl Licence , zrušte zaškrtnutí políček u licencí, které chcete zrušit přiřazení, a pak vyberte Uložit změny.

Zrušení přiřazení licencí od více uživatelů

 1. V Centru pro správu přejděte na stránku Uživatelé > Aktivní uživatelé.
 1. V Centru pro správu přejděte na stránku Uživatelé > Aktivní uživatelé.
 1. Vyberte kruhy vedle jmen uživatelů, kterým chcete zrušit přiřazení licencí.

 2. Nahoře vyberte Spravovat licence na produkty.

 3. V podokně Spravovat licence na produkty vyberte Zrušit přiřazení všech > změn pro uložení.

 4. V dolní části podokna vyberte Hotovo.

Co se stane s daty uživatele, když odeberete jeho licenci?

 • Když uživateli odeberete licenci, Exchange Online data přidružená k tomuto účtu se uchová po dobu 30 dnů. Po uplynutí 30denní lhůty se data odstraní a nedají se obnovit. Je ale propojený se zásadami uchovávání informací a obsah, který odpovídá popiskům uchovávání informací, se zachovají pro zjišťování.
 • Soubory uložené v OneDrive pro firmy se neodstraní, pokud uživatel neodstraní z Centrum pro správu Microsoftu 365 nebo se neodebere prostřednictvím synchronizace služby Active Directory. Další informace najdete v tématu Uchovávání a odstraňování OneDrivu.
 • Když se licence odebere, poštovní schránka uživatele se už nedá prohledávat pomocí nástroje eDiscovery, jako je vyhledávání obsahu nebo eDiscovery (Premium). Další informace najdete v tématu Hledání odpojených nebo nelicencovaných poštovních schránek ve vyhledávání obsahu v Microsoftu 365.
 • Pokud máte předplatné Enterprise, například Office 365 Enterprise E3, Exchange Online umožňuje zachovat data poštovní schránky odstraněného uživatelského účtu pomocí neaktivních poštovních schránek. Další informace najdete v tématu Vytváření a správa neaktivních poštovních schránek v Exchange Online.
 • Informace o tom, jak zablokovat přístup uživatele k datům Microsoftu 365 po odebrání licence a jak získat přístup k datům později, najdete v tématu Odebrání bývalého zaměstnance.
 • Pokud odeberete licenci uživatele a bude mít pořád nainstalované aplikace Office, zobrazí se v Office při používání aplikací Office chyby nelicencovaného produktu a aktivace .

Další kroky

Pokud nechcete znovu přiřadit nepoužívané licence jiným uživatelům, zvažte odebrání licencí z předplatného , abyste nezaplatili více licencí, než potřebujete.

Odebrání licencí z předplatného (článek)
Přiřazení licencí uživatelům (článek)
Vysvětlení předplatných a licencí v Microsoftu 365 pro firmy (článek)