Zabezpečení zařízení s Windows

Cílem je nakonfigurovat nastavení, která jsou součástí výchozích zásad zařízení pro Windows 10 nebo 11. Tato nastavení automaticky obdrží všichni uživatelé, kteří připojují zařízení s Windows, včetně mobilních zařízení a počítačů, přihlášením pomocí svého pracovního účtu. Doporučujeme vám během instalace přijmou výchozí zásady a další zásady, které budou cílit na konkrétní skupiny uživatelů, přidat později.

Než začnete

Před nastavením zařízení s Windows pro Microsoft 365 Business Premium uživatele se ujistěte, že všechna zařízení s Windows běží Windows 10 Pro.

Windows 10 Pro je předpokladem pro nasazení Windows 10 Business, což je sada cloudových služeb a možností správy zařízení, které doplňují Windows 10 Pro a Windows 11 Pro a umožňují centralizovanou správu a kontroly zabezpečení Microsoft 365 Business Premium.

Přečtěte si další informace o požadavch pro Microsoft 365 Business Premium.

Windows 10 Pro

Pokud máte zařízení s Windows s předchozími verzemi Windows, jako jsou Windows 7 Pro, Windows 8 Pro nebo Windows 8.1 Pro, vaše předplatné Microsoft 365 Business Premium vás opravňuje k upgradu těchto zařízení na Windows 10 Pro nebo Windows 11 Pro.

Další informace o upgradu zařízení s Windows najdete v tématu Upgrade zařízení s Windows na Windows 10 Pro.

Zabezpečení Windows 10 a 11 zařízení

Ve výchozím nastavení jsou všechny možnosti zapnuté. K dispozici jsou následující nastavení:

Nastavení
Popis
Pomoc s ochranou počítačů před viry a dalšími hrozbami pomocí antivirové ochrany v programu Microsoft Defender
Vyžaduje, aby byla zapnutá antivirová ochrana v programu Microsoft Defender, aby se počítače chránily před nebezpečím připojení k internetu.
Chránit počítače před webovými hrozbami v prohlížeči Microsoft Edge
Zapne nastavení v Edgi, které pomáhá chránit uživatele před škodlivými weby a nebezpečným stahováním.
Chránit soubory a složky na počítačích před neoprávněným přístupem pomocí BitLockeru
BitLocker chrání data šifrováním pevných disků počítače a chrání před ohrožením dat, pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení počítače. Další informace najdete v článku o nástroji BitLocker – nejčastější dotazy.
Vypnout obrazovku zařízení po nečinnosti
Zajistí ochranu dat společnosti, když uživatel zařízení nepoužívá. Uživatel může pracovat na veřejném místě, jako je kavárna, a může si na chvilku odskočit nebo ho někdo vyruší. Informací na zařízení si může všimnout náhodný kolemjdoucí. Toto nastavení určuje, jak dlouho smí být uživatel nečinný, než se obrazovka vypne.

Další cíl

Správa zařízení s Windows