Vytváření a správa značek zařízení

Platí pro:

Chcete si microsoft defender pro koncový bod prožít? Zaregistrujte si bezplatnou zkušební verzi.

Přidáním značek na zařízeních vytvoříte logickou skupinu. Značky zařízení podporují správné mapování sítě, což umožňuje připojit různé značky k zachycení kontextu a povolit vytváření dynamických seznamu jako součást incidentu. Značky můžete použít jako filtr v zobrazení Inventář zařízení nebo k seskupení zařízení. Další informace o seskupování zařízení najdete v tématu Vytváření a správa skupin zařízení.

Značky na zařízení můžete přidávat následujícími způsoby:

 • Používání portálu
 • Nastavení hodnoty klíče registru

Poznámka

Může být nízká latence mezi časem přidání značky na zařízení a jeho dostupností v seznamu zařízení a na stránce zařízení.

Pokud chcete přidat značky zařízení pomocí rozhraní API, podívejte se na téma Přidání nebo odebrání značek zařízení API.

Přidání a správa značek zařízení pomocí portálu

 1. Vyberte zařízení, na které chcete spravovat značky. Zařízení můžete vybrat nebo vyhledat v libovolném z následujících zobrazení:

  • Řídicí panel operací zabezpečení – vyberte název zařízení v části Top devices with active alerts (Nejlepší zařízení s aktivními výstrahami).

  • Fronta upozornění : V frontě upozornění vyberte název zařízení vedle ikony zařízení.

  • Inventář zařízení – v seznamu zařízení vyberte název zařízení.

  • Vyhledávací pole : V rozevírací nabídce vyberte Zařízení a zadejte název zařízení.

   Můžete se taky dostat na stránku s upozorněním prostřednictvím zobrazení souborů a IP adres.

 2. Na řádku akcí Odpovědi vyberte Spravovat značky.

  Obrázek tlačítka pro správu značek

 3. Vyhledání nebo vytvoření značek pomocí psaní

  Obrázek přidání značek na zařízení1

Značky se přidávají do zobrazení zařízení a projeví se také v zobrazení inventáře Zařízení. Pak můžete pomocí filtru Značky zobrazit příslušný seznam zařízení.

Poznámka

Filtrování nemusí fungovat u názvů značek, které obsahují závorky.

Když vytvoříte novou značku, zobrazí se seznam existujících značek. V seznamu se zobrazují jenom značky vytvořené prostřednictvím portálu. Existující značky vytvořené z klientských zařízení se nezobrazí.

Značky můžete také odstranit z tohoto zobrazení.

Obrázek přidání značek na zařízení2

Přidání značek zařízení nastavením hodnoty klíče registru

Poznámka

Platí jenom na následujících zařízeních:

 • Windows 11
 • Windows 10 verze 1709 nebo novější
 • Windows Server, verze 1803 nebo novější
 • Windows Server 2016
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2008 R2 SP1
 • Windows 8.1
 • Windows 7 SP1

Poznámka

Maximální počet znaků, které lze ve značce nastavit, je 200.

Zařízení s podobnými značkami mohou být vhod, když potřebujete použít kontextovou akci na konkrétním seznamu zařízení.

Přidejte značku na zařízení pomocí následující položky klíče registru:

 • Klíč registru: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Advanced Threat Protection\DeviceTagging\
 • Hodnota klíče registru (REG_SZ): Group
 • Data klíče registru: Name of the tag you want to set

Poznámka

Značka zařízení je součástí sestavy informací o zařízení, která se generuje jednou denně. Alternativně můžete restartovat koncový bod, který přenese novou sestavu informací o zařízení.

Pokud potřebujete odebrat značku, která byla přidána pomocí výše uvedeného klíče registru, zrušte místo odebrání klíče Skupina obsah dat klíče registru.