Porovnání nabídek správy ohrožení zabezpečení v programu Microsoft Defender

Důležité

Některé informace v tomto článku se týkají předem vydaných produktů nebo služeb, které mohou být podstatně změněny před jejich komerčním vydáním. Společnost Microsoft neposkytuje žádné záruky, výslovné ani předpokládané, pokud jde o zde uvedené informace.

Platí pro

Poznámka

Microsoft Defender Správa zranitelností nová samostatná nabídka poskytne úplnou sadu nástrojů a funkcí pro ohrožení zabezpečení popsaných v tomto článku. Další informace najdete v tématu Co je Microsoft Defender Správa zranitelností.

Účelem tohoto článku je poskytnout základní přehled funkcí ohrožení zabezpečení, které jsou součástí:

Funkce/Capability_ Správa ohrožení zabezpečení v programu Defender

Základní funkce v programu Defender for Endpoint Plan 2

Doplněk Správa ohrožení zabezpečení v programu Defender

Další možnosti pro Defender for Endpoint Plan 2

Samostatná správa ohrožení zabezpečení v programu Defender

Úplné možnosti správy ohrožení zabezpečení

Zjišťování zařízení

Ano

Ne

Ano

Inventář zařízení

Ano

Ne

Ano

Posouzení ohrožení zabezpečení

Posouzení konfigurace

Ano

Ne

Ano

Stanovení priorit na základě rizik

Ano

Ne

Ano

Sledování nápravy

Ano

Ne

Ano

Průběžné monitorování

Ano

Ne

Ano

Hodnocení softwaru

Ano

Ne

Ano

Posouzení standardních hodnot zabezpečení

Ne

Ano

Ano

Blokovat zranitelné aplikace

Ne

Ano

Ano

Rozšíření prohlížeče

Ne

Ano

Ano

Posouzení digitálních certifikátů

Ne

Ano

Ano

Analýza sdílených síťových složek Ne

Ano

Ano

Další kroky