Informace o možnosti odinstalace aktualizací Office

Souhrn

Tento článek obsahuje další informace o následujících tématech souvisejících s odebráním aktualizací Office:

 • Požadavky na odebrání aktualizací Office pomocí nástroje Přidat nebo odebrat programy.
 • Jak zjistit, zda lze odebrat aktualizaci Office pomocí nástroje Přidat nebo odebrat programy.
 • Známý problém, ke kterému může dojít při pokusu o odebrání aktualizací Office
 • Odebrání aktualizace pomocí příkazu instalačního programu microsoft Windows

Poznámka

Některé Office aktualizace nejde odebrat. Mezi příklady patří:

 • Aktualizace Service Pack
 • aktualizace produktů Office serveru
 • Některé aktualizace Office sdílených komponent. V tomto případě nelze odebrat článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base popisující poznámky k aktualizaci.

Další informace

Požadavky na odebrání aktualizací Office pomocí nástroje Přidat nebo odebrat programy

Počítač, na kterém běží Microsoft Office musí splňovat následující požadavky pro odebrání aktualizací Office pomocí nástroje Přidat nebo odebrat programy:

 • Před instalací vyměnitelné aktualizace Office musí být nainstalován instalační program microsoft Windows verze 3.0 nebo verze 3.1.

  Poznámka

  • Upřednostňuje se instalační program microsoft Windows verze 3.1. Další informace o tom, jak získat Windows instalační program 3.1 (v2), naleznete v tématu Windows Instalační program 3.1 v2 (3.1.4000.2435) je k dispozici.
  • Windows XP Service Pack 2 (SP2) již obsahuje instalační program microsoft Windows 3.0.3790.2180. Sady Microsoft Office 2007 navíc vyžadují Windows XP SP2.
  • Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) již obsahuje instalační program microsoft Windows 3.1.4000.1830.
  • Windows Vista a Windows Server 2008 již obsahuje instalační program microsoft Windows 4.00.6001.0.
 • Počítač musí být spuštěn Windows Vista, Windows XP SP2, Windows Server 2008 nebo Windows Server 2003 SP1.

  Poznámka

  Když některou z těchto aktualizací Service Pack nainstalujete, aktualizuje se nástroj Přidat nebo odebrat programy tak, aby se pod názvem produktu zobrazily Windows aktualizace instalačního programu.

 • Odebrání aktualizace Office XP vyžaduje, aby byl k dispozici původní zdroj instalace. Odebrání aktualizace Office 2003 vyžaduje, aby byl k dispozici původní zdroj instalace, pokud se nepoužívá funkce Místní zdroj instalace v instalačním programu Office 2003.

Jak zjistit, jestli je možné aktualizaci Office odebrat pomocí nástroje Přidat nebo odebrat programy

Windows XP a Windows Server 2003

Chcete-li zjistit, zda lze aktualizaci Office odebrat pomocí nástroje Přidat nebo odebrat programy, postupujte takto:

 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na tlačítko Spustit, zadejte appwiz.cpl do pole Otevřít a klepněte na tlačítko OK.
 2. V levém sloupci klikněte na Změnit nebo odebrat programy.
 3. Kliknutím zaškrtněte políčko Zobrazit aktualizace .
 4. V seznamu Aktuálně nainstalované programy a aktualizace klikněte na aktualizaci, kterou chcete odebrat.

Pokud je tlačítko Odebrat dostupné, můžete aktualizaci Office odebrat.

Windows Vista a Windows Server 2008

Chcete-li zjistit, zda lze odebrat aktualizaci Office pomocí nástroje Přidat nebo odebrat programy, postupujte takto:

 1. Klepněte na tlačítko Start, zadejte appwiz.cpl do pole Spustit hledání a stiskněte klávesu ENTER.
 2. V části Úkoly klikněte na Zobrazit nainstalované aktualizace.
 3. Vyhledejte a vyberte aktualizaci v seznamu.
 4. Pokud je možné aktualizaci odebrat, bude na panelu nástrojů dostupná možnost Odinstalovat .

Známý problém, ke kterému může dojít při pokusu o odebrání aktualizací Office

Počítač splňuje požadavky, ale nemůžete odebrat aktualizaci.

K tomuto problému může dojít, pokud počítač nesplnil požadavky v době, kdy byla aktualizace nainstalována. Před instalací vyměnitelné aktualizace musí být na počítači spuštěný instalační program Windows verze 3.0 nebo verze 3.1.

Odebrání aktualizace pomocí instalačního programu Windows

V některých případech nemáte možnost odebrat aktualizaci při použití nástroje Přidat nebo odebrat programy.

Pokud k tomuto problému dojde, můžete aktualizaci odebrat pomocí instalačního programu Windows 3.1. Distribuovatelná systémová komponenta Windows Installer 3.1 se nainstaluje do následujících operačních systémů:

 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) a Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4)

 • Windows XP – původní vydaná verze, Windows XP Service Pack 1 (SP1) a Windows XP SP2

 • Windows Server 2003 – původní vydaná verze

  Poznámka

  Windows Server 2003 SP1 již obsahuje instalační program Windows 3.1.

Další informace o tom, jak získat Windows instalační program 3.1 (v2), naleznete v tématu Windows Instalační program 3.1 v2 (3.1.4000.2435) je k dispozici.

Syntaxe příkazů

Pomocí instalačního programu Windows 3.1 můžete aktualizaci odebrat zadáním příkazu v dialogovém okně Spustit. Chcete-li například odebrat aktualizaci, klikněte na tlačítko Start, klikněte na tlačítko Spustit, do pole Otevřít zadejte následující příkaz a klikněte na tlačítko OK:

msiexec /package {product_code} /uninstall "full_path_to_.msp_file" /qb

Poznámka

 • Při pokusu o odebrání aktualizace Office se může zobrazit výzva k zadání zdrojového disku CD-ROM Office.

 • Následující popis vysvětluje zástupné symboly pro tento příkaz:

  • Zástupný symbol product_code představuje identifikátor GUID kódu produktu přidružený k produktu Office, pro který jste nainstalovali aktualizaci.
  • Zástupný symbol full_path_to_.msp_file představuje úplnou cestu k balíčku aktualizace (soubor .msp).
 • Parametry pro tento příkaz jsou vysvětlené v následujícím příkladu:

  Přepínač /qb : Pokud použijete /qb přepínač, zobrazí se výzva, pokud aktualizace není vyměnitelná. Pokud použijete /passive přepínač, nezobrazí se vám výzva, pokud aktualizace není vyměnitelná. Pokud použijete /qb přepínač a aktualizace není vyměnitelná, zobrazí se následující zpráva:

  Odinstalace balíčku opravy se nepodporuje.

Pokud chcete například odebrat aktualizaci, ve které je kód produktu {0C9840E7-7F0B-C648-10F0-4641926FE463}, a cesta k souboru .msp je C:\Update\file name.msp, zadejte do dialogového okna Spustit následující příkaz:

msiexec /package {0C9840E7-7F0B-C648-10F0-4641926FE463} /uninstall "c:\update\file name.msp" /qb

Chcete-li získat úplnou cestu k souboru MSP, postupujte takto:

 1. Vyhledejte .exe soubor, který jste použili k instalaci aktualizace Office. Pokud nemáte soubor uložený na pevný disk, stáhněte a uložte Office aktualizaci do složky v počítači.

 2. K extrakci souborů ze souboru aktualizace .exe použijte nástroj pro extrakci souborů, například WinZip.

  Jedním ze souborů, které se extrahují, by měl být soubor .msp. Jedná se o soubor, na který musíte při spuštění příkazu odkazovat, abyste Office aktualizaci odebrali.

Poznámka

Místo úplné cesty k souboru .msp můžete také zadat identifikátor GUID opravy. Chcete-li například odebrat aktualizaci s kódem produktu {0C9840E7-7F0B-C648-10F0-4641926FE463}, a guid opravy je {EB8C947C-78B2-85A0-644D-86CEEF8E07C0}, zadejte do dialogového okna Spustit následující příkaz:

msiexec /package {0C9840E7-7F0B-C648-10F0-4641926FE463} /uninstall {EB8C947C-78B2-85A0-644D-86CEEF8E07C0} /qb

Produkty třetích stran, o nichž se hovoří v tomto článku, jsou vyráběny společnostmi nezávislými na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.

Odkazy

Další informace o tom, jak odebrat Office aktualizace, které jsou nainstalovány pomocí instalačního programu Windows verze 3.0 nebo verze 3.1 naleznete v tématu Odinstalace oprav.