ASP.NET Core MVC s EF Core – série kurzů

Tento kurz nebyl aktualizován na ASP.NET Core 3.0. Byla aktualizována pro ASP.NET Core 5.0.

V tomto kurzu se ASP.NET Core MVC a Entity Framework Core s kontrolery a zobrazeními. Razor Pages je alternativní programovací model. Pro nový vývoj doporučujeme Pages Razor over MVC s kontrolery a zobrazeními. Podívejte se Razor na verzi Pages tohoto kurzu. Každý kurz se zabývá některými materiály, které druhý ne:

Tento kurz MVC obsahuje některé věci, které Razor kurz Pages ne:

 • Implementace dědičnosti v datovém modelu
 • Provádění nezpracovaných SQL dotazů
 • Zjednodušení kódu pomocí dynamického LINQ

Razor Kurz Pages obsahuje některé věci, které tento kurz ne:

 • Použití metody Select k načtení souvisejících dat
 • Osvědčené postupy pro EF.
 1. Začínáme
 2. Operace vytvoření, čtení, aktualizace a odstranění
 3. Řazení, filtrování, stránkování a seskupení
 4. Migrace
 5. Vytvoření složitého datového modelu
 6. Čtení souvisejících dat
 7. Aktualizace souvisejících dat
 8. Zpracování konfliktů souběžnosti
 9. Dědičnost
 10. Pokročilá témata