Get-AksHciClusterUpdates

Synopse

Získejte dostupné upgrady pro Azure Kubernetes Service cluster.

Syntax

Get-AksHciClusterUpdates -name <String>
             

Popis

Získejte dostupné upgrady pro Azure Kubernetes Service cluster.

Příklady

PS C:\> Get-AksHciClusterUpdates -name mycluster

Parametry

-name (název souboru)

Alfanumerický název clusteru.

Type: System.String
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: True
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Další kroky

Referenční informace k AksHci PowerShellu