Get-AksHciCredential

Stručný obsah

Přístup ke clusteru pomocí kubectl . Tato funkce použije zadaný soubor kubeconfig clusteru jako výchozí soubor kubeconfig pro .

Syntax

Get-AksHciCredential -name <String>
          [-configPath <String>]
          [-adAuth]

Popis

Přístup ke clusteru pomocí kubectl.

Příklady

Přístup ke clusteru pomocí kubectl.

Get-AksHciCredential -name myCluster

Parametry

– název

Název clusteru.

Type: System.String
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: True
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

– configPath

Umístění, kam chcete stáhnout kubeconfig. Výchozí je %USERPROFILE%\.kube.

Type: System.String
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: %USERPROFILE%\.kube
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-adAuth

Pomocí tohoto příznaku můžete získat verzi kubeconfig služby Active Directory SSO.

Type: System.Management.Automation.SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Další kroky

Reference k prostředí PowerShell pro AksHci