Get-AksHciContainerStorage

Stručný obsah

Získá informace o zadaném kontejneru úložiště.

Syntax

Get-AksHciStorageContainer [-name <String>]

Popis

získá informace o zadaném kontejneru Storage. pokud není zadaný kontejner Storage, příkaz vrátí všechny kontejnery Storage.

Příklady

Příklad

PS C:\> Get-AksHciStorageContainer -name mystoragecontainer

Parametry

– název

název nového kontejneru Storage.

Type: System.String
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: True
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Další kroky

Reference k prostředí PowerShell pro AksHci