Get-AksHciVersion

Synopse

Získejte aktuální verzi kubernetes Azure Kubernetes Service v Azure Stack HCI.

Syntax

Získání aktuální verze

Get-AksHciVersion 
             

Description

Získejte aktuální verzi kubernetes Azure Kubernetes Service v Azure Stack HCI.

Příklady

Získání aktuální verze

PS C:\> Get-AksHciVersion

Další kroky

Referenční informace k AksHci PowerShellu