Remove-AksHciAutoScalerProfile

Synopse

Odeberte z systému nepoužívaný konfigurační profil automatického škálování.

Syntax

Odebrání nepoužívaného profilu automatického škálování

Remove-AksHciAutoScalerProfile -name myProfile

Description

Tento příkaz ověří, že profil není přidružený k žádnému fondu clusteru nebo uzlů, a pak ho odebere ze systému. Pokud je stále aktivní automatické škálování přidružené k profilu, zobrazí se příslušná chybová zpráva a operace se zastaví.

Příklady

Odebrání konfiguračního profilu automatického škálování myProfile ze systému

Remove-AksHciAutoScalerProfile -name myProfile

Parametry

-name

Alfanumerický název konfiguračního profilu automatického škálování

Type: System.String
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: True
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Další kroky

Referenční informace k Prostředí PowerShell AksHci