Remove-AksHciClusterNetwork

Synopse

Odebere objekt pro novou virtuální síť.

Syntax

Remove-AksHciClusterNetwork -name <String>
                    

Popis

Odeberte virtuální síť ze systému. Pokud je k síti přidružený cluster, příkaz selže. Nejprve je potřeba odebrat všechny clustery přidružené k síti. Seznam clusterů přidružených k síti můžete získat spuštěním Get-AksHciClusterNetwork -name <name of the network> .

Příklady

Odeberte síť s clustery s názvem MyClusterNetwork.

PS C:\> Remove-AksHciClusterNetwork -name MyClusterNetwork

Poznámka

Hodnoty uvedené v tomto příkladu příkazu bude potřeba přizpůsobit pro vaše prostředí. Pokud je k síti přidružený cluster, příkaz selže.

Parametry

-name (Název souboru)

Název sítě s clustery, která se má odebrat

Type: System.String
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: True
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Další kroky

Referenční informace k AksHci PowerShellu