Remove-AksHciGmsaCredentialSpec

Synopse

Odstraní specifikace přihlašovacích údajů pro nasazení gMSA v clusteru.

Syntax

Remove-AksHciGmsaCredentialSpec -name <String> 
               -credSpecName <String>
               -clusterRoleName <String>
               [-secretNamespace <String>]
               [-serviceAccount <String>]
               [-activity <String>]           

Popis

Odstraní specifikace přihlašovacích údajů pro nasazení gMSA v clusteru.

Příklady

Příklad

Remove-AksHciGmsaCredentialSpec -Name mycluster -CredSpecName credspec-mynewcluster -clusterRoleName clusterrole-mynewcluster

Parametry

-name (název souboru)

Alfanumerický název clusteru Kubernetes.

Type: System.String
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: True
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-credSpecName

Název objektu specifikace přihlašovacích údajů Kubernetes, který by uživatel chtěl určit.

Type: System.String
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: True
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-clusterRoleName

Název role clusteru Kubernetes přiřazené k použití objektu Kubernetes gMSA credspec.

Type: System.String
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: True
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-secretNamespace

Obor názvů, ve kterém se nachází objekt tajného klíče Kubernetes.

Type: System.String
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: Default
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-serviceAccount

Název účtu služby Kubernetes přiřazeného ke čtení objektu k8s gMSA credspec.

Type: System.String
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: Default
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-activity (Aktivita)

Název aktivity při aktualizaci průběhu.

Type: System.String
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Další kroky

Referenční informace k AksHci PowerShellu