Remove-AksHciNode

Synopse

Odeberte z nasazení fyzický uzel.

Syntax

Remove-AksHciNode -nodeName <String>

Popis

Odeberte z nasazení fyzický uzel. Tento příkaz můžete použít v případě, že fyzický uzel selže.

Příklady

Přidání nového fyzického uzlu

PS C:\> Remove-AksHciNode -nodeName newnode

Parametry

-nodeName

Název uzlu v clusteru s podporou převzetí služeb při selhání, který se má odebrat.

Type: System.String
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: True
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Další kroky

Referenční informace k AksHci PowerShellu