Remove-AksHciNodePool

Stručný obsah

Odstraní fond uzlů z clusteru.

Syntax

Remove-AksHciNodePool -clusterName <String>
           -name <String>

Popis

Odstraní fond uzlů z clusteru.

Příklad

PS C:\> Remove-AksHciNodePool -clusterName mycluster -name nodepool1

-název_clusteru

Název existujícího clusteru Kubernetes.

Type: System.String
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: True
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

– název

Název vašeho fondu uzlů.

Type: System.String
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: True
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Další kroky

Reference k prostředí PowerShell pro AksHci