Restart-AksHci

Synopse

Restartujte Azure Kubernetes Service na Azure Stack HCI a Windows Serveru a odeberte všechny nasazené clustery Kubernetes.

Syntax

Restartování AKS-HCI

Restart-AksHci

Description

Restartováním Azure Kubernetes Service na Azure Stack HCI a Windows Serveru se odeberou všechny clustery Kubernetes, pokud existují, a hostitele Azure Kubernetes Service. Odinstaluje také Azure Kubernetes Service v Azure Stack HCI a agentech a službách serveru Windows z uzlů. Pak se vrátí k původním krokům procesu instalace, dokud se hostitel znovu nevytvoří. Azure Kubernetes Service v konfiguraci Azure Stack HCI a Windows Serveru, které jste nakonfigurovali přes Set-AksHciConfig a stažené image VHDX se zachovají.

Příklady

Příklad

Restart-AksHci

Další kroky

Referenční informace k PowerShellu AksHci