Aktualizace přihlašovacích údajů pro integrovaný kontroler vzdáleného přístupu Dell – modulární datové centrum (MDC)

V této části je popsán postup změny integrovaných přihlašovacích údajů k řadiči vzdáleného přístupu (iDRAC) od společnosti Dell.

Požadavky

Před spuštěním postupu:

  • Pomocí vzdálené plochy se připojte k virtuálnímu počítači pro správu.
  • Ujistěte se, že máte nové přihlašovací údaje pro účet nebo účty.

Aktualizace přihlašovacích údajů iDRAC

Pokud chcete aktualizovat přihlašovací údaje iDRAC pro všechny servery PowerEdge (uzly jednotek HLH a Scale jednotky) v prostředí:

  1. Ve webovém prohlížeči se přihlaste k https:// < iDRAC_IP > .

  2. přejít na iDRAC Nastaveníuživatelů

  3. Vyberte uživatele, kterého chcete upravit, a pak klikněte na Upravit.

  4. V okně Upravit uživatele zadejte nové heslo do pole heslo a potvrďte heslo, jak je znázorněno na následujícím obrázku:

    Snímek obrazovky zobrazující informace o uživateli

  5. Klikněte na Uložita pak klikněte na OK.

Další kroky

Obměna tajných klíčů ve službě Azure Stack Hub