Vytvoření účtů úložiště v Azure Stack Hub

Storage účty v Azure Stack Hub zahrnují služby Blob a Table a jedinečný obor názvů pro datové objekty úložiště. Ve výchozím nastavení jsou data ve vašem účtu dostupná pouze pro vás, vlastníka účtu úložiště.

  1. Na počítači Azure Stack Hub POC se přihlaste jako správce a potom klikněte na https://adminportal.local.azurestack.external+ Vytvořitprostředek Data + https://adminportal.local.azurestack.externalStorageStorage účtu.

    Create your storage account in Azure Stack Hub administrator portal

  2. V okně Vytvořit účet úložiště zadejte název účtu úložiště. Vytvořte novou skupinu prostředkůnebo vyberte existující a pak kliknutím na Vytvořit vytvořte účet úložiště.

    Review your storage account in Azure Stack Hub administrator portal

  3. Pokud chcete zobrazit nový účet úložiště, klikněte na Všechnyprostředky, vyhledejte účet úložiště a klikněte na jeho název.

    Your storage account name in Azure Stack Hub administrator portal

Další kroky