Monitorování aktualizací pomocí PowerShellu v Azure Stack Hub

K monitorování a správě aktualizací Azure Stack Hub koncové body správy. Jsou přístupné přes PowerShell. Pokyny k nastavení PowerShellu na Azure Stack Hub najdete v tématu Instalace PowerShellu pro Azure Stack Hub.

Ke správě aktualizací můžete použít následující rutiny PowerShellu:

Rutina Popis
Get-AzsUpdate Získejte seznam dostupných aktualizací.
Get-AzsUpdateLocation Získejte seznam umístění aktualizací.
Get-AzsUpdateRun Získejte seznam spuštění aktualizací.
Install-AzsUpdate Použijte konkrétní aktualizaci v umístění aktualizace.
Resume-AzsUpdateRun Obnoví dříve zahájené spuštění aktualizace, které selhalo.

Získání seznamu spuštění aktualizací

Pokud chcete získat seznam spuštění aktualizací, spusťte následující příkaz:

Get-AzsUpdateRun -UpdateName Microsoft1.0.180302.1

Obnovení neúspěšné operace aktualizace

Pokud se aktualizace nezdaří, můžete spuštěním následujícího příkazu obnovit spuštění aktualizace tam, kde aktualizace opustila:

Get-AzsUpdateRun -Name 5173e9f4-3040-494f-b7a7-738a6331d55c -UpdateName Microsoft1.0.180305.1 | Resume-AzsUpdateRun

Řešení potíží

Další informace o řešení potíží s aktualizacemi najdete v Azure Stack řešení potíží.

Další kroky