Přehled Event Hubs v operátoru centra Azure Stack

Event Hubs v centru Azure Stack vám umožní realizovat hybridní cloudové scénáře. Podpora streamování a řešení založeného na událostech je podporovaná pro místní i cloudové zpracování Azure. Bez ohledu na to, jestli je váš scénář hybridní (připojený) nebo odpojený, může vaše řešení podporovat zpracování událostí nebo datových proudů ve velkém měřítku. Váš scénář je vázaný jenom na velikost clusteru, kterou můžete zřídit podle svých potřeb.

Funkce

Porovnání funkcí najdete v dokumentaci pro uživatele centra Azure Stack . mezi Event Hubs na Azure Stack vs. Event Hubs Azure.

Dokumentace k funkcím

Další informace o uživatelském prostředí Event Hubs najdete v dokumentaci k Azure Event Hubs. Tato dokumentace se vztahuje na obě edice Event Hubs a obsahuje témata, jako například:

Další kroky

Před zahájením procesu instalace si přečtěte téma plánování kapacity pro Event Hubs v centru Azure Stack. Porozumění plánování kapacity vám pomůže zajistit, aby vaši uživatelé měli potřebnou kapacitu.