Get-TLSPolicyGet-TLSPolicy

SyntaxeSyntax

Get-TLSPolicy [-AsJob]

ParametryParameters

– AsJob-AsJob

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Další krokyNext steps

Informace o přístupu a používání privilegovaného koncového bodu najdete v tématu použití privilegovaného koncového bodu v centru Azure Stack.For information on how to access and use the privileged endpoint, see Use the privileged endpoint in Azure Stack Hub.