Get-ActionStatus

Synopse

Získá stav nejnovější akce pro operaci se zadaným názvem funkce.

Syntax

Get-ActionStatus [[-ActionType] <Object>] [[-FunctionName] <Object>] [-AsJob]

Description

Získá stav nejnovější akce pro operaci se zadaným názvem funkce.

Příklady

Příklad 1

Get-ActionStatus -FunctionName "Start-SecretRotation"

Parametry

-FunctionName

Název funkce, pro kterou se dotazuje stav.

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: 1
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-ActionType

Zadejte název akce operace.

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: 2
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-AsJob

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Další kroky

Informace o tom, jak získat přístup k privilegovaný koncový bod a jak ho používat, najdete v tématu Použití privilegovaného koncového bodu v Azure Stack Hub.