Set-AzSLegalNotice

Stručný obsah

Nastaví popisek a text právního oznámení.

Syntax

Set-AzSLegalNotice [-Caption <String>] [-Text <String>]

Popis

Nastaví popisek a text právního oznámení, který se zobrazí po přihlášení pomocí Enter-PSSession rutiny.

Příklady

Příklad 1

Set-AzSLegalNotice -Caption "New caption" -Text "First line\nSecond line\n"

Parametry

– Titulek

Popisek právního oznámení

Type: String
Parameter Sets: (All)
Aliases:
Required: True
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

– Text

Text právního oznámení, který se zobrazí pod titulkem.

Type: String
Parameter Sets: (All)
Aliases:
Required: True
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Další kroky

Informace o přístupu a používání privilegovaného koncového bodu najdete v tématu použití privilegovaného koncového bodu v centru Azure Stack.