Zapnutí uzlu jednotky škálování

Kroky

 1. Spusťte uzel jednotky škálování.

  1. Pokud je uzel stále zastavený,vraťte se na portál pro správu,vyberte uzel a vyberte Start:Snímek obrazovky se stránkou Správa – uzly s uzlem a vybranou akcí Spustit.

  2. Výběrem Ano potvrďte operaci spuštění:

   Snímek obrazovky zobrazující stránku Správa – uzly se zobrazeným dialogem Start node

  3. Průběh můžete sledovat v podokně oznámení:

   Snímek obrazovky zobrazující stránku Správa – uzly s průběhem zobrazeným v podokně oznámení

  Poznámka

  Virtuální konzolu iDRAC můžete použít také k ověření, že během post neúčtují žádné problémy s prohodilou komponentou.

 2. Obnovte uzel jednotky škálování.

  1. Teď, když se uzel úspěšně napájet, vyberte uzel na portálu pro správua pak vyberte Pokračovat.

   Snímek obrazovky zobrazující stránku Správa – uzly s vybraným uzlem a akcí Pokračovat

  2. Výběrem Ano potvrďte operaci obnovení:

   Snímek obrazovky zobrazující stránku Správa – uzly se zobrazeným dialogem Obnovit uzel

  3. Průběh můžete sledovat v podokně oznámení:

   Snímek obrazovky zobrazující stránku Správa – uzly s průběhem uzlu zobrazeným v podokně oznámení