Získání ID prostředku pro Azure Container Registry (ACR) a Azure Kubernetes Service (AKS) pro Azure Stack Hub

Možná budete muset použít ID prostředku pro náš registr kontejneru, abyste mohli vyřešit problémy. Možná budete muset zadat ID cloudovému operátorovi nebo podpoře Microsoftu. Tento článek vás provede postupem získání ID prostředku.

Získání ID prostředku pro ACR

 1. Otevřete uživatelský portál služby Azure Stack Hub.

 2. Přejděte do registru kontejneru.

 3. Vyberte zobrazení JSON.
  get the resource id string for ACR

 4. Vyhledejte ID prostředku. Vyberte kopírovat.

Získání ID prostředku pro AKS

 1. Otevřete uživatelský portál služby Azure Stack Hub.

 2. Přejděte do clusteru Azure Stack Hub AKS.

 3. Vyberte zobrazení JSON.
  get the resource id string for AKS

 4. Vyhledejte ID prostředku. Vyberte kopírovat.

Další kroky

Další informace o Azure Container Registry ve službě Azure Stack Hub