Dokumentace k Azure Active Directory

Azure Active Directory (Azure AD) je víceklientská cloudová adresářová služba a služba pro správu identit.