Dokumentace k Azure Active Directory

Naučte se synchronizovat adresáře a povolit jednotné přihlašování pomocí Azure Active Directory (Azure AD). Kurzy, reference k rozhraní API a další dokumentace ukazují postupy integrace možností pro správu identit, včetně vícefaktorového ověřování, registrace zařízení, řízení přístupu na základě rolí, sledování a výstrah zabezpečení.


Referenční informace