Azure Container Service (AKS)

Azure Container Service (AKS) spravuje hostované prostředí Kubernetes a umožňuje tak rychle a snadno nasazovat a spravovat kontejnerizované aplikace bez znalosti orchestrace kontejnerů. Zároveň eliminuje režii spojenou s probíhajícími operacemi a údržbou díky zřizování, upgradování a škálování prostředků na vyžádání bez nutnosti odpojovat aplikace.

Zprovoznění během 5 minut

Zjistěte, jak nasadit cluster AKS:

Podrobné kurzy

Zjistěte, jak nasadit, spravovat a aktualizovat aplikace v clusteru AKS.

  1. Vytvoření imagí kontejneru z aplikace
  2. Nahrání imagí kontejneru do Azure Container Registry
  3. Nasazení clusteru AKS
  4. Spuštění imagí kontejneru v Kubernetes
  5. Škálování aplikace a infrastruktury Kubernetes
  6. Aktualizace aplikace běžící v Kubernetes
  7. Monitorování Kubernetes pomocí OMS
  8. Upgrade clusteru AKS

Referenční informace