Dokumentace k Mobile Apps

Naučte se využívat Mobile Apps ve službě Azure App Service k sestavování nativních aplikací pro iOS, Android nebo Windows nebo aplikací pro více platforem pomocí Xamarinu nebo Cordovy. Kurzy, videa, dokumentace ke klientským sadám SDK a další zdroje informací ukazují, jak sestavovat a hostovat back-end pro libovolnou mobilní aplikaci.


Referenční informace