Aplikace pro správu financí s využitím Azure Database for MySQL

Database for MySQL
App Service
Power BI

Nápad řešení Solution Idea

Pokud se chcete podívat, jak nás rozšířit tento článek o další informace, podrobnosti implementace, doprovodné materiály nebo příklady kódu, dejte nám vědět s názory na GitHubu.If you'd like to see us expand this article with more information, implementation details, pricing guidance, or code examples, let us know with GitHub Feedback!

Pomocí integrovaného zabezpečení a výkonu můžete bezpečně ukládat kritická data a poskytovat vysoce kvalitní analýzy a přehledy pro agregovaná data uživatelů.Securely store critical data and provide high-value analytics and insights over aggregated data to users, using in-built security and performance.

ArchitekturaArchitecture

Diagram architektury Stáhnout SVG této architektury.Architecture Diagram Download an SVG of this architecture.