Globálně distribuované aplikace s využitím služby Cosmos DB

Cosmos DB
Traffic Manager

Nápad řešení Solution Idea

Pokud se chcete podívat, jak nás rozšířit tento článek o další informace, podrobnosti implementace, doprovodné materiály nebo příklady kódu, dejte nám vědět s názory na GitHubu.If you'd like to see us expand this article with more information, implementation details, pricing guidance, or code examples, let us know with GitHub Feedback!

Zajištění přístupu k uživatelům po celém světě díky funkcím s vysokou dostupností a nízkou latencí, které jsou integrované v globálních datacentrech Microsoftu.Guarantee access to users around the world with the high-availability and low-latency capabilities built into Microsoft's global datacenters.

ArchitekturaArchitecture

Diagram architektury Stáhnout SVG této architektury.Architecture Diagram Download an SVG of this architecture.