Automatizace operací s využitím služby Event Grid

Automation
Event Grid

Idea řešení

Pokud se chcete podívat, jak tento článek rozšíříme o další informace, jako jsou potenciální případy použití, alternativní služby, aspekty implementace nebo pokyny k cenám, dejte nám vědět pomocí GitHub Feedback!

Azure Event Grid lze použít jako základní stavební blok automatizace cloudového provozu. Jedním ze scénářů je zjednodušení správy prostředků, jako je vynucování zásad nebo označování. Můžete například Event Grid upozornit Azure Automation počítače při vytvoření virtuálního počítače. Tyto události lze použít k automatické kontrole, zda konfigurace služby dodržují předpisy, vložily metadata do provozních nástrojů, označovat virtuální počítače nebo souborovat pracovní položky. Event Grid využívat témata z více služeb v Azure. V tomto scénáři je předplatné Azure zdrojem pro Event Grid.

Architektura

Diagram architektury

Stáhněte si SVG této architektury.

Tok dat

  1. Uživatel nasadí nový prostředek v Azure.
  2. Nasazení vytvoří prostředek (v této ukázce virtuální počítač).
  3. Nasazení aktivuje Event Grid.
  4. Událost se aktivována a účet Automation odběratele obdrží událost.
  5. Účet Automation aplikuje značku na nový nasazený prostředek (příklad úlohy).
  6. Událost může volitelně využívat také aplikace logiky a aplikace logiky může vytvořit položku v nástroji operace (například ).

Komponenty

Další kroky

Projděte si některé z následujících průvodců: