Škálovatelné webové a mobilní aplikace s využitím Azure Database for PostgreSQLScalable web and mobile applications using Azure Database for PostgreSQL

Nápad řešení Solution Idea

Pokud se chcete podívat, jak nás rozšířit tento článek o další informace (podrobnosti o implementaci, doprovodné materiály, příklady kódu atd.), dejte nám vědět s názory na GitHub.If you'd like to see us expand this article with more information (implementation details, pricing guidance, code examples, etc), let us know with GitHub Feedback!

Rychlé sestavování zajímavých, výkonných a škálovatelných multiplatformních a nativních aplikací pro iOS, Android, Windows nebo MacRapidly build engaging, performant and scalable cross-platform and native apps for iOS, Android, Windows, or Mac.

ArchitekturaArchitecture

Diagram architekturyStáhnout SVG této architektury.Architecture Diagram Download an SVG of this architecture.