Architektury aplikací bez serveru s využitím Event Grid

Event Grid
Blob Storage

Nápad řešení

Pokud se chcete podívat, jak nás rozšířit tento článek o další informace, podrobnosti implementace, doprovodné materiály nebo příklady kódu, dejte nám vědět s názory na GitHubu.

Event Grid propojuje zdroje dat a obslužné rutiny událostí. Například při použití Event Grid okamžitě aktivuje funkci bez serveru, která spustí analýzu obrázků pokaždé, když někdo přidá novou fotku do kontejneru úložiště objektů blob.

Architektura

Diagram architektury Stáhněte si SVG této architektury.

Komponenty

Další kroky

Další informace o technologiích komponent:

Prozkoumání souvisejících architektur: